Zoekresultaten voor: open source science

Big Data wordt steeds waardevoller, zeker door deze nieuwe ontdekking waarmee een computerprogramma menselijke datadeskundigen klopt.

Data Science Machine verslaat met algoritmes menselijke intuïtie

Al weer een typisch menselijk domein lijkt nu gesneuveld. Na rekenkracht, gezichtsherkenning en het spelen van schaak is nu de menselijke intuïtie overtroffen door de Data Science Machine.

Algoritme presteert beter dan meeste menselijke dataspecialisten
Big data analyse bestaat uit het zoeken van verborgen liggende patronen die een bepaald soort voorspellende kracht hebben. De mens is nog nodig met het herkennen van bruikbare patronen binnen de data. In een database met bijvoorbeeld de begin-  en einddata van verschillende uitverkoopperiodes en wekelijkse winsten, bestaat de cruciale informatie mogelijk niet uit de datums zelf, maar uit de periode tussen de actieweken en de gemiddelde winst over deze perioden.

Onderzoekers van de Amerikaanse technische universiteit MIT in Boston, Massachusetts, proberen het menselijke element uit big data analyse te halen. Dit met een nieuw systeem dat niet alleen zoekt naar patronen, maar ook kijkt naar wat de meest veelbelovende parameters zijn. Om hun systeem te testen, lieten ze hun “Data Science Machine” meedoen met  drie wedstrijden tegen menselijke teams. In deze wedstrijden moet het systeem voorspellende patronen herkennen in onbekende datasets.  Van de 906 teams die meededen aan de drie competities, presteerde de “Data Science Machine” beter dan 615.

Big Data wordt steeds waardevoller, zeker door deze nieuwe ontdekking waarmee een computerprogramma menselijke datadeskundigen klopt.
Big Data wordt steeds waardevoller, zeker door deze nieuwe ontdekking waarmee een computerprogramma menselijke datadeskundigen klopt. Bron: mit.edu

In de competities scoorde de Data Science Machine respectievelijk 94 procent, 96 procent en 87 procent van de score van de winnende inzendingen. Waar de winnende teams maanden deden over het bedenken en verfijnen van hun algoritmes, deed de Data Science Machine er tussen twee en twaalf uur over per inzending.

De bedenkers van de Data Science Machine, Max Kanter en Kalyan Veeramachaneni, zien hun systeem als complementair aan de menselijke intelligentie. Volgens hem kan door de Data Science Machine veel meer deep data worden geanalyseerd dan nu door de schaarse deep data specialisten.

Hoe werkte het systeem?
In big data analyse zoals die nu plaatsvindt, is de eerste stap, het ontdekken van variabelen die voorspellende waarde hebben. Dit vereist het bedenken van heel mogelijkheden, met andere woorden de nodige creativiteit en inzicht. De auteurs gaven het voorbeeld van het voorspellen van de drop-out hoeveelheid van studenten. Belangrijke variabelen hierbij bleken vooral de mate waarin studenten de e-learning website bezochten, vergeleken met klasgenoten, en hoe lang voor de deadline de student begint met het werken aan de opdracht. Deze informatie was niet direct uit de brondata (van het e-learningplatform van MIT, MITx) af te leiden, maar indirect wel te berekenen.

Het systeem berekent dingen als gemiddelden en dergelijke uit de database. Dit moet wel een relationele database zijn, voor de IT’ers onder u: een database die op is gebouwd uit tabellen. Dit is overigens met de meeste databases het geval. Het systeem gebruikt de koppelingen tussen tabellen als middel om verbanden te vinden. Ook berekent het systeem zaken als gemiddelden, minima, maxima en dergelijke. Dan bestudeert het systeem hoe deze variabelen met elkaar samenhangen.

Ook zoekt het systeem categorische data, denk aan dag van de week of merknamen.

De volgende stap is deze variabelen uitproberen op voorbeelddata en ze fine-tunen, bijvoorbeeld door iets aan de vergelijkingen waarmee ze worden gecombineerd te veranderen, om zo de voorspellende kracht te verbeteren.

De gevolgen
Big data zal door deze ontdekking nog veel waardevoller worden dan nu. Over het algemeen is dat goed nieuws, want daardoor zullen producten en overheidsdiensten beter en goedkoper worden. Aan de andere kant vergroot dat de voorsprong die bezitters van big data, doorgaans overheden en grote bedrijven nu al hebben op de rest van de mensheid.  Het is daarom denk ik belangrijker dan ooit, om big data-bronnen publiek te maken en te houden en open-source big data analysetools te ontwikkelen.

Meer informatie
Data Science Machine crunches numbers faster and more effectively than most humans, MIT CSAIL News, 2015
Deep Feature Synthesis: Towards Automating Data Science Endeavors, 2015. 

Voortbestaan vs. het huidige geldsysteem

Terwijl ons monetaire systeem momenteel voorspelbaar verder in elkaar zakt en de economische crisis alleen maar groter wordt is het wellicht verstandig inplaats van op geld, ons te focussen op voortbestaan en hoe we dat in overvloed kunnen doen.

workOnze huidige technologie om elkaars kennis, arbeid, talenten, bezit etc. onderling uit te ruilen (ons huidige systeem met Eurogeld) werkt zo slecht dat er momenteel meer dan 610.000 werklozen zijn in Nederland. Als we de logica van het geldsysteem volgen zouden deze mensen zinloos/overbodig zijn maar het omgekeerde is het geval als we vanuit voortbestaan kijken. Alle mensen zijn in staat nuttige bijdragen aan de samenleving te leveren en dat ons geldsysteem de indruk wekt dat dit niet het geval zou zijn, is misschien wel het grootste nadeel van de huidige systeemcrisis van het monetaire systeem.

Al deze mensen hebben, als ze toegang hebben tot het internet, betere scholingskansen dan op ieder moment eerder in de geschiedenis. Online onderwijs is nog nooit zo groot, goed en goedkoop geweest, online leren programmeren is gemakkelijker dan ooit, en zelfs 3D modelleren kan je tegenwoordig gratis leren.

Daarnaast zijn er vele ramen, daken, muren, tuinen, stadsparken en stukken grond waar mensen kunnen beginnen met het zelf produceren van voedsel. Vele huizen in Nederland kunnen beter geisoleerd worden en energieproducerend worden gemaakt met telkens goedkoper wordende hernieuwbare energieopties. Open source wereldwijde wetenschap inclusief ruimtevaart staat nog maar net in de kinderschoenen en een nieuwe cooperatieve economie krijgt elke dag meer zichtbare verschijningnsvormen.

Iedereen, zeker in Nederland kan iets bijdragen aan het plezierig voortbestaan van zichzelf, voor de mensen om hem of haar heen, voor de lokale gemeenschap en eventueel zelfs op nationale en internationale schaal. De wereld is nog nooit zo verbonden geweest en nog nooit hebben individuen zoveel toegang gehad tot kennis en andermans kunde en hulp. Waarom laten we ons als mensheid momenteel uberhaupt nog zo beperken door een ouderwets en gevaarlijk geldsysteem wat duidelijk niet goed meer functioneert?

Laten we eens goed naar onszelf kijken en bedenken wat we eigenlijk echt nodig hebben en willen, waar liggen onze eigen talenten en passies en wat hebben we te bieden aan anderen? Hoe kunnen we onszelf en de mensen om ons heen echt vooruit helpen? Wanneer gaan we inzien dat het leven daarom draait, en houden we op ons slaafs in een keurslijf te laten dwingen door een geldsysteem wat ons niet langer dient?

533909_599150903429967_337751052_n
Hoe denken mensen hier dat we met zijn allen een mooiere wereld kunnen maken voor onszelf, elkaar en de andere aardbewoners waar we deze planeet mee delen?

Winkelen met de Zee Aero? Wellicht binnenkort bij ons, als het aan de startup ligt.

De toekomst van transport: vier nieuwe ontwikkelingen

Vier revoluties in transport vinden tussen 2015 en 2025 plaats, stelt futuroloog en ruimtevaartondernemer Peter Diamandis. Geen science-fiction, maar technische ontwikkelingen die op dit moment al aan het doorbreken zijn.

Zelfrijdende voertuigen

Het zal u als lezer van Visionair niet ontgaan zijn. Zelfrijdende auto’s komen er aan in de toekomst van transport en reizen. De gevestigde autofabrikanten en nieuwkomers als Google, Apple en Tesla zijn als bezetenen technici bij elkaar aan het wegkopen. Elke groep probeert koortsachtig om de eerste zelfrijdende auto op de markt te brengen. Een veel genoemde streefdatum is het jaar 2020. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau IHS zullen rond 2035 zeker 54 miljoen autonome voertuigen op de wegen rondrijden. Een te verwachten effect is dat het aantal verkeersongelukken drastisch zal gaan dalen. Op dit moment veroorzaken verkeersongelukken in de wereld 1,2 miljoen doden per jaar. Evenveel als bijvoorbeeld het aantal doden in de Golfoorlogen. Verreweg de grootste veroorzaker van verkeersongelukken is menselijk falen. Het uitschakelen van de menselijke factor zal dit cijfer drastisch doen dalen, al zijn de eerste resultaten niet bemoedigend: ongeveer een op de twaalf autonome voertuigen van Google was in een halfjaar betrokken bij een botsing, zes maal zo hoog als het gemiddelde per 100.000 rijkilometers in de VS.  Vergeet echter niet, dat de computertechniek heel wat sneller verbetert dan de rijvaardigheden van de gemiddelde automobilist.
Ook passen er tot acht maal zoveel autonome voertuigen op een gegeven verkeersnet, als door mensen bestuurde voertuigen omdat de reactiesnelheden van autonome voertuigen veel hoger zijn. Dit betekent dat er veel minder wegen nodig zijn dan nu, wat de steden weer ademruimte zou geven.
Op dit moment is ongeveer een kwart van de broeikasgassen en een kwart van het totale Amerikaanse energieverbruik te wijten aan persoonlijk transport. Op zich besparen autonome voertuigen geen brandstof, maar Diamandis noemt dit toch als punt. Mogelijk omdat autonome voertuigen zonder problemen langdurig opgeladen kunnen worden, zonder ongeduldige bestuurder. Een autonoom voertuig zou bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens werktijden naar een laadpunt kunnen rijden.

Ook besparen autonome voertuigen veel geld, stelt Diamandis. Dit, omdat ze gedeeld bezit zijn en de lagere hoeveelheid ongelukken, parkeerkosten en het lagere gewicht van elektrische auto’s de kosten zullen laten dalen tot tien procent van nu. Gesprekken met autobezitters die ik over dit onderwerp had, laten echter duidelijk blijken dat ze het erg prettig vinden om een auto tot hun beschikking te hebben als het hun uitkomt. Bij calamiteiten worden uiteraard alle autonome voertuigen snel weggegrist. Op je eigen autootje kan je altijd rekenen. Voor mensen zonder rijbewijs zijn autonome voertuigen dan weer een droom die uitkomt. Een ander voordeel van huurvoertuigen is dat voertuigen naar wens kunnen  worden gehuurd. Het is niet nodig bijvoorbeeld een logge kampeerwagen te gebruiken om boodschappen mee te doen.

Hyperloop

Elon Musk, binnengelopen met PayPal en stichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX en elektrische autogigant Tesla, ontwikkelde een krachtig nieuw vervoermiddel dat de sterke punten van vliegtuig en trein combineert. Geërgerd door de extreem hoge aanbestedingsprijs voor een hoge-snelheidstrein tussen Los Angeles en San Francisco van $69 miljard, bedacht hij de Hyperloop, die hetzelfde kunstje -en beter- verricht voor slechts een tiende van deze hoeveelheid dollars. De hyperloop is een bijna vacuüm gezogen buis, waarin een trein met snelheden boven de 1200 km per uur op een soort luchtkussen reist. Als er in Europa hyperloops zouden worden gelegd, zou je bijvoorbeeld in een half uur naar Parijs of Londen kunnen, in een klein uur naar Berlijn en in drie uur naar Athene.

De hyperloop is veel zuiniger dan een vliegtuig of hogesnelheidstrein. Dit omdat er bijna geen luchtweerstand is. Ook gaat versnellen en vertragen met magneetremmen die bijna 100% van de energie toevoeren en kunnen terugwinnen. Check voor een snelle indruk bovenstaande video.

Musk werkte zijn plannen uit in dit rapport, een aanrader als u het naadje van de kous wilt weten.

Lang bleef de hyperloop een droom, maar nu komt het werkelijk van de grond. Hyperloop Technologies heeft een aantal zwaargewichten, waaronder Diamandis zelf, geldmannetjes en Obama’s campagnemanager in het stuurcomité zitten en (volgens Diamandis) enkele begaafde ingenieurs ingehuurd.

Vliegende auto’s en ander persoonlijk luchtvervoer

Drones zijn nog maar het begin. De echte doorbraak komt als er betaalbare vliegende auto’s, jetpacks en andere persoonlijke luchttransportmiddelen komen. Vliegende auto’s en jetpacks zijn schoolvoorbeelden van science fiction voorspellingen die niet uitkwamen. Diamandis denkt dat ze nu eindelijk van science fiction, science fact worden door de opkomst van drie convergerende technologieën: batterijen met hoge energiedichtheid, autonome navigatie met GPS en lichte, extreem sterke materialen. X Prize wil een ‘Transporter XPRIZE’ uitloven om dit persoonlijke luchtvervoer werkelijkheid te laten worden. Wat Diamandis voor ogen heeft is een soort uit de kluiten gewassen quadcopter drone, of luchttaxi, die u als passagier oppikt, naar een vlieghoogte van 160 m brengt, naar de bestemming die de passagier mondeling geeft.

Winkelen met de Zee Aero? Wellicht binnenkort bij ons, als het aan de startup ligt.
Winkelen met de Zee Aero? Wellicht binnenkort bij ons, als het aan de startup ligt.

Een vliegende elektrische autofabrikant, Zee Aero, wordt door Google gesponsord, zo gaan de geruchten. Het vliegtuigje van Zee Aero, dat over een groot aantal propellors beschikt, zou in staat zijn, op een ruime parkeerplek op te stijgen en te landen. Hiermee zou de droom van een vliegende boodschappenauto inderdaad dichtbij komen.

Een ander ontwerp is de Volocopter van bedrijf e-volo. Een elektrische helicopter voor twee passagiers met achttien rotors. Voor dichtbevolkte steden zijn deze vliegtuigjes een uitkomst (al blijft ook in drie dimensies ruimte een schaars goed, dus zullen er wel vliegroutes worden verplicht gesteld). Diamandis ziet de meeste mogelijkheden voor deze vliegtuigjes in moeilijk begaanbare gebieden met nauwelijks wegen, zoals in Afrika, of wat dat betreft, in Nepal. Zo zou je de aanleg van wegen kunnen overslaan. Ik ben hier persoonlijk wat sceptischer. Zelfs met  benzine als brandstof, wat een hogere energiedichtheid kent dan zelfs de beste elektrische batterij, is de actieradius van kleine helikoptertjes klein, hooguit een paar kilometer. Zoals bij de zeer lichte, minimalistische Gen H-1, die maar 70 kg weegt, met een zeer lichte piloot, haal je met pijn en moeite honderd. Alleen als je gebruik kan maken van een nucleaire batterij, of een (theoretisch mogelijke, maar praktisch nog niet uitvoerbare) batterij die fotonen op kan slaan, kan je de actieradius vergroten tot honderden of zelfs duizenden kilometers.

Telepresence robots en virtuele werelden

Maar wat als je niet eens meer van je plaats hoeft te komen? Van een afstand van honderden, of zelfs duizenden, kilometers communiceren kunnen we al meer dan een eeuw. Duizenden jaren zelfs, als we de Afrikaanse tamtam meerekenen.

Op dit moment wordt er heel veel moeite gedaan voor het heen en weer slepen van menselijke lichamen. Alleen in de Verenogde Staten al 310 miljard dollar per jaar. Eigenlijk is dat helemaal niet handig, zoals iedereen die reist door vele tijdzones en barre luchthavens, waar je een uiltje probeert te knappen op oncomfortabele kuipstoeltjes, je kan vertellen. Waar het om gaat is de informatie. Diamandis zelf is een enthousiast gebruiker van telepresence robots. Dat zijn robots die de bewegingen van een mens zelfs op grote afstand, bijvoorbeeld duizenden kilometers, overbrengen. Diamandis werkt bij vier bedrijven en organisaties: Singularity University (Mountain View, bij San Francisco), XPRIZE (Los Angeles), Human Longevity Inc. (San Diego, bij de Mexicaanse grens) en Planetary Resources (Seattle, tegen de Canadese grens). Deze liggen in het meest extreme geval (San Diego en Seattle) duizenden kilometers van elkaar. Hij kan nu zonder problemen alle vier bezoeken in een dag, door gebruik te maken van telepresence robots. Met als bijkomend voordeel dat de robot met zijn razendsnelle sensoren alle lichaamstaal van de gesprekspartner kan opnemen, en eerdere gesprekken kan terughalen. Dat geeft uiteraard enorme voordelen bij onderhandelingen, zowel qua tijdswinst als qua inschatten van de gesprekspartner.

Een andere optie is een virtuele wereld op te zetten. Virtuele werelden, zoals Second Life, zijn nu nog vrij houterig, maar met de krachtige computers in de toekomst zullen ervaringen in een virtuele wereld levensecht lijken. Zodra je dan je VR-bril opzet, ben je echt in een andere wereld, waar je mensen van over de hele wereld kan ontmoeten. Dit zonder dat je door de douane heen moet, met vernederende fouilleringen of een röntgencheck.

Kortom: reizen zal heel anders worden dan nu. Of we nu gaan reizen met hyperloop, via een jetpack, in een robotauto of alleen in de virtuele wereld, wat ooit science fiction was, zal nu voor een groot deel science fact worden.

Nederland en België gebruiken tussen de twee en drie maal zoveel als de aarde aan kan. Bron/copyright: Global Footprint Network, 2020

Vleestaks: moeten we een vleestaks invoeren om het milieu te beschermen?

Onze planeet wordt zwaar overbelast. Een van de grootste slokops qua ruimtegebruik is de landbouw, en wat dat betreft vooral de veeteelt. Het zou voor het ecosysteem van de aarde beter zijn als de veeteelt zou verdwijnen of in ieder geval ingeperkt tot dat vee, dat voor mensen oneetbare plantenresten eet. Moeten we een vleestaks invoeren?

Hoe ernstig is het probleem?

De roep om een vleestaks wordt steeds groter, en wel hierom. Op dit moment kampt de aarde met een grote ecologische overshoot. Dat wil zeggen, dat we hernieuwbare bronnen sneller opgebruiken dan ze worden vernieuwd.  Volgens het Global Footprint Network heeft Nederland al 3 mei haar rechtmatige aandeel in de hulpbronnen van de wereld opgebruikt. België maakt het zelfs nog bonter: 5 april. En dit is nog een gunstig beeld, het gevolg van de Covid-19 uitbraak. Sinds 1970, het jaar waarop de mensheid voor het eerst ‘rood’ kwam te staan is de ecologische voetafdruk alleen maar groter geworden. Dus het probleem is inderdaad ernstig. En veeteelt is een belangrijk onderdeel van deze footprint, en hiermee van het probleem.[1]

vleestaks
Nederland en België gebruiken tussen de twee en drie maal zoveel als de aarde aan kan. Bron/copyright: Global Footprint Network, 2020

Een vleestaks is geen goed idee en wel hierom

Dierlijke proteïne is het best verteerbaar van alle eiwitsoorten volgens de methodiek DIAAS, die door de FAO wordt aanbevolen[2]. Zeker opgroeiende kinderen hebben dierlijk eiwit nodig. Zelfs soja, de meest complete plantaardige eiwitbron, is nog steeds onvolledig. Ook bevat soja toxines die rauwe soja giftig maken en met behulp van traditionele technieken, zoals fermenteren, alleen met grote moeite onschadelijk gemaakt kunnen worden [3]. Uit archeologische vondsten blijken ook de nakomelingen van veehouders langer, sterker en gezonder te zijn dan de nakomelingen van mensen met een vegetarisch dieet die vaak gebreksziekten vertonen [4].

Rijke ouders hebben voldoende geld om vlees voor hun kinderen te kopen en ze gezond op te laten groeien. Nu hebben arme ouders dat geld ook, omdat vlees relatief goedkoop is. Een vleestaks zal rijke ouders die graag vlees willen eten, daarvan niet weerhouden. Het werkelijke doelwit van de vleestaks, wat de voorstanders je nooit zullen vertellen, zijn dus arme mensen, die een aanzienlijk deel van hun besteedbare inkomen aan voedsel besteden.

Met deze vleestaks worden arme ouders gedwongen om hun kinderen toxische soja of nog ergere plantaardige alternatieven voor te zetten. Met als gevolg dat ze op volwassen leeftijd eerder chronische ziekten krijgen.
Kortom: de harteloze vleestaks mag nooit worden ingevoerd, dit komt neer op de erfelijkheid van armoede en de kinderen van armen veroordelen tot een gebrekkig lichaam.

Kweekvlees, een betere oplossing dan een vleestaks

Beter geeft de overheid forse ontwikkelsubsidies aan Nederlandse firma’s die labvlees ontwikkelen, zoals Mosa Meat. Kweekvlees is qua ecologische voetafdruk vele malen minder milieubelastend. Als de kostprijs onder die van vlees van levende dieren kan worden gebracht, en op dit moment zijn de kosten al gedaald van € 250.000 tot € 9 per hamburger, is dit een betere oplossing dan de onrechtvaardige vleestaks. [5]

Bronnen
1. Global Footprint Network, Earth Overshoot Day
2. Laure Herreman et al., Comprehensive overview of the quality of plant- And animal-sourced proteins based on the digestible indispensable amino acid score, Food Science And Nutrition, 2020, DOI: https://doi.org/10.1002/fsn3.1809
3. Arlete M. Becker-Ritt, Antinutritional and/or toxic factors in soybean (Glycine max (L) Merril) seeds: comparison of different cultivars adapted to the southern region of Brazil, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2004, DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.1628
4. Helen Thompson, Switching to Farming Made Human Joint Bones Lighter, Smithsonian magazine, 2014
5. Mosa Meat: From €250,000 To €9 Burger Patties, Clean Technica, 2019

Tritium sleutelhangers geven tientallen jaren zwak licht. Bron: Bilious - Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10843869

Nucleaire diamantbatterij maakt accu’s overbodig

Stel je voor: nooit meer je smartphone aan de lader, alleen om de paar jaar de accu verwisselen. Dit ook met je laptop, je auto en andere oplaadbare apparaten. Science fiction? Niet lang meer, als het aan de startup NDB uit Californië ligt.

Wat is koolstof-14?
Niet alle atomen zijn gelijk. Ze verschillen onderling niet alleen in het aantal protonen (wat bepaalt hoe ze zich chemisch gedragen), maar ook in het aantal neutronen in de kern. Zo is elk atoom met 6 protonen in de kern een koolstofatoom, maar verschilt het aantal neutronen per variant. Deze varianten noemen we isotopen. Koolstof kent naast de twee stabiele isotopen, koolstof-12 en koolstof-13, met 6 protonen en 6 resp. 7 neutronen, ook meer dan tien radioactieve isotopen die na verloop van tijd uiteenvallen. Een daarvan is koolstof-14. Deze radioactieve isotoop heeft twee neutronen extra, waardoor deze atoomkern instabiel is geworden en in gemiddeld 5.730 jaar uiteenvalt in een elektron (bètastraling) en stabiel stikstof-14. Koolstof-14 is vooral bekend als erg nuttig hulpmiddel om te bepalen hoe oud bepaalde organische archeologische resten zijn. Als er nog maar de helft van het koolstof-14 over is, weten we dat de resten 5.730 jaar oud zijn.

Bètavoltaïsche batterij
De manier waarop koolstof-14 uiteenvalt maakt deze isotoop ook voor energieopslag erg interessant. Elektronen onder een spanningsverschil zijn namelijk de bron van elektriciteit. Als we in staat zijn om deze elektronen op te vangen en hun spanning af te tappen, hebben we een batterij. Een bètavoltaïsche batterij die letterlijk duizenden jaren meegaat. Een kilogram puur koolstof-14 levert, als deze in zijn geheel uiteenvalt in stikstof-14, 337 gigajoule. met andere woorden: evenveel als een inslag van een grote meteoriet zoals die in Chelyabinsk, of vergelijkbaar met het verbranden van 10 kuub benzine. Kortom: behoorlijk veel voor een batterij van een kilo. Het goede (of slechte) nieuws is dat deze energie langzaam vrijkomt. Dit blok levert iets minder dan 2 watt vermogen, waarvan slechts een klein deel kan worden afgetapt. Maar dit onophoudelijk, gedurende duizenden jaren. Het lage vermogen dat deze isotoop levert maakt het vooral interessant voor zeer langdurige toepassingen.
Bijzonder aan deze nieuwe techniek is de laag rond de isotoop zelf, die de elektronen invangt en in elektriciteit omzet. Deze bestaat uit kunstmatige diamant. Diamant is het hardste materiaal wat we kennen en ook een halfgeleider. Dit maakt diamant erg geschikt als beschermmateriaal. Omdat het hier om een bètastraler gaat, kan de diamant niet radioactief worden.

En korterlevende isotopen? Zoals tritium?
In principe kan iedere handelbare betastraling afgevende isotoop als “vulling” voor de diamantcapsule worden benut.Tritium, de enige radioactieve waterstofisotoop, met 2 extra neutronen, heeft bijvoorbeeld een veel kortere halfwaardetijd: rond de 12 jaar. Ook tritium is een bètastraler en valt onder uitzending van een elektron uiteen tot helium-3. Hierbij komt alleen veel minder energie vrij: een kilogram tritium levert bij uiteenvallen ongeveer 165 gigajoule aan bewegingsenergie van elektronen op (de rest verdwijnt in het heelal als antineutrino). Pluspunt is wel weer dat deze energie in een veel kortere tijd vrijkomt, waardoor het vermogen vele malen hoger is dan dat van koolstof-14: 450 watt per kilogram, in 12 jaar teruglopend tot de helft. Dit zou tritiumbatterijen erg interessant maken voor elektrische auto’s en smartphones. Gesteld dat we een goedkope methode ontwikkelen om aan tritium te komen. Op dit moment is het goedje peperduur.

Ook andere isotopen van koolstof en andere elementen zijn bruikbaar. Ze moeten slechts aan enkele eisen voldoen: louter en alleen uiteenvallen in elektronen en eventueel neutrino’s (pure bètastralers), voldoende energie afgeven voor de beoogde toepassing, voldoende lang meegaan en veilig opgeborgen kunnen worden in een diamanten omhulsel. In de eerste prototypes van Russische onderzoeksgroepen is bijvoorbeeld gewerkt met nikkel-63, een isotoop met een halfwaardetijd van een kleine eeuw [2].

Tritium sleutelhangers geven tientallen jaren zwak licht. Bron: Bilious - Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10843869
Tritium sleutelhangers geven tientallen jaren zwak licht.
Bron: Bilious – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10843869

Welke isotopen gebruikt NDB?
De startup NDB doet op haar voorpagina boude claims over batterijen die in staat zouden zijn smartphones, auto’s en andere energieslurpende apparaten te voorzien van permanente energie. Claims die je, althans vermogen, alleen waar kan maken met tritium of een andere kortlevende bèta-isotoop, maar niet met koolstof-14 dat de radioactiviteit uitsmeert over duizenden jaren.
Op de “technology” pagina [1] doet het bedrijf erg geheimzinnig over de gebruikte radioactieve isotopen. Enkele citaten lichten echter een tipje van de sluier op. Zo komen er neutronen vrij: “Boron-doped SCD” moet neutronen invangen en omzetten in alfadeeltjes (heliumkernen). Dus duidelijk zijn dit niet alleen bètastralers. Elders spreekt men over “fissionable isotopes”, zoals Pu-238 en U-232. Dit is geen relatief onschuldige koolstof-14 uit grafietblokken meer en doet vermoeden dat men zijn heil zoekt in het verwerken van hoogradioactief kernafval in batterijen. Als dit op een veilige manier kan: waarom niet? Met alfa- en bètastralers kan dit, maar helaas niet met neutronenstraling. Neutronen zijn qua gezondheid uitermate vervelende deeltjes – ze veranderen stabiele atoomkernen in radioactieve kernen als ze ingevangen worden in de atoomkern. Neutronen houd je alleen tegen met een meter beschermend water of soortgelijk materiaal, wat uiteraard alleen praktisch is voor een atoomonderzeeër. Of in een reactor, om tritium te produceren uit deuterium. Die je dan in je batterij stopt. Wat uiteraard een stuk slimmer is.

Bronnen
1. NDB: Technology
2. V.S. Bormashov et al, High power density nuclear battery prototype based on diamond Schottky diodes, Diamond and Related Materials (2018). DOI: 10.1016/j.diamond.2018.03.006

Deze wietkweker is er gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.

De toekomst van misdaad

Het hacken van PIN-automaten, botnets en ransomware is nog maar het begin van de toekomst van misdaad, waarschuwt Marc Goodman van Singularity University. In een intrigerende Singularity University Nederland lezing aan de Politieacademie te Apeldoorn maakt hij duidelijk dat ook op het gebied van misdaad en misdaadbestrijding de exponentiële groei van computercapaciteit, ook exponentieel toenemende misdaad gaat  betekenen, als we er niet tijdig wat aan doen. In dit artikel, dat de Visionair Misdaadweek opent,  de voornaamste ontwikkelingen.

Nieuw tijdperk van misdaad
Begin 2014 werd ontdekt waar tienduizenden mysterieuze spammails vandaan kwamen. De ‘dader’ bleek een gehackte ‘slimme koelkast‘. Criminelen namen begin 2015 honderden Nederlandse computers in gijzeling met de ransomware Coinvault en dwongen de eigenaren om met bitcoins losgeld te betalen. Een achttienjarige student uit Florida wilde zijn kamergenoot uit de weg ruimen, omdat die zijn vriendinnetje had ingepikt. Probleempje: hoe werk je het lijk weg. Siri, de AI assistent van Apple, wist wel raad, waardoor de niet al te slimme moordenaar overigens ook tegen de lamp liep.

Deze wietkweker is er gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.
Deze wietkweker is er door de hitte van groeilampen gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.

Een drone met warmtecamera spoorde wietplantages op in het gebied rond Birmingham. Echter: deze drone was niet van de Britse politie, maar van criminelen die concullega’s wilden rippen van hun oogst. Een vreemde stoot je aan in een menigte. Niet om je zak te rollen, dat is old school, maar om met een near field scanner je bankpasje leeg te roven. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, zijn criminelen uiterst creatief en volgen ze moderne technieken op de voet. Experts, zoals voornoemde Marc Goodman, denken dan ook dat er een explosie van misdaad uit zal breken als politie en de samenleving niet op tijd maatregelen nemen. Welke ontwikkelingen zorgen voor deze snelle groei? En wat kunnen we er aan doen? Goodman noemt drie hoofdfactoren: exponentiële ontwikkelingen, geautomatiseerde misdaad en de opmars in de reële 3D-wereld van cybercriminaliteit.

Exponentieel
De razendsnelle opkomst van bedrijven als Facebook, Uber en Airbnb komt door hun exponentiële bedrijfsmodel. Om te groeien hoeven ze nauwelijks te investeren. Ook criminelen hebben deze exponentiële bedrijfsvoering ontdekt. Kinderporno wordt gecrowdsourced, honderden kruimeldieven verspreid over de gehele wereld werden ingeschakeld om tientallen miljoenen dollars gekraakt geld te pinnen  en sommige Amerikaanse crimeware-softwarepakketten, zoals Citadel of Blackshades, zijn zo professioneel dat er een 1-800 helplijn voor was opgezet. Een enkele criminele programmeur, of een team, kan met een crimewarepakket duizenden criminelen assisteren bij hun computerinbraken. Kortom: net zoals in de bovenwereld kan een crimineel zijn roofactiviteiten exponentieel uitbreiden met moderne technieken, met uiterst vernietigende gevolgen.

Geautomatiseerd
Criminelen willen op een gemakkelijke manier geld verdienen. Daarom maken ze graag gebruik van automatisering. Een bankrover kan met een bankoverval slechts enkele duizenden euro’s buitmaken. Hiervoor riskeert hij zijn leven. Maar wat als je duizenden mensen tegelijk kan beroven, met behulp van techniek? Slimmere criminelen storten zich nu dan ook massaal op cyberaanvallen. De gemiddelde opbrengst van een geslaagde cyberkraak ligt ver boven het miljoen. Als een hacker creditcardgegevens van een grote webwinkel of winkelketen buitmaakt, kan deze miljoenen mensen tegelijk beroven. Drones van drugssmokkelaars passeren de zwaarbewaakte grens tussen de Verenigde Staten en Mexico met gemak. Drones komen ook erg van pas bij iets dat essentieel is voor een geslaagde inbraak of terroristische aanslag: surveillance, de voorverkenning van het doelwitterrein, zonder dat beveiligingscamera’s foto’s van verdachten kunnen maken. Kortom: dezelfde tools die in de bovenwereld het leven makkelijker maken, maken dat voor een crimineel ook.

3D
Een derde megatrend die op dit moment de wereld ingrijpend verandert, wordt door Goodman onder de noemer “3D” geschaard. Software “eet” de wereld: veel zaken die vroeger dure en logge apparaten vereisten, worden nu vervangen door vaak gratis software. Ik herinner me nog de enorme Winkler Prins encyclopedie van mijn grootouders, die een complete boekenplank in beslag nam. Deze zit nu in onze smartphone, samen met zaken als wekkers, hifi-installaties, wegenkaart, kompas, fototoestel, videocamera en talloze andere dingen. Niet alleen verdwijnen er fysieke dingen, ook worden de dingen in onze omgeving steeds “slimmer”.

Dit 3D-geprinte geweer, de Liberator, is van ABS-plastic en dus gaat niet lang mee, maar is voldoende om iemand mee dood te schieten.
Dit 3D-geprinte geweer, de Liberator, is van ABS-plastic, maar gaat lang genoeg om iemand dood te schieten.

Enter de voornoemde “slimme koelkast”, die door een creatieve hacker werd misbruikt als mailserver voor een spamrun. Industrieën schakelen nu massaal over op het zogeheten Internet of Things (IoT), mogelijk geworden door het IPv6 protocol met meer netwerkadressen dan er zandkorrels op de aardse stranden liggen. Als de informatieinhoud van het internet nu gelijk staat aan een golfbal, wordt die in de verdere toekomst zo groot als de zon. Letterlijk alles, broodrooster, kleding, zelfs je lichaam, zal binnenkort uitgerust worden met sensoren, microscopische computertjes en andere dingen, die je beter zullen kennen dan je jezelf kent.

Kortom: een paradijs voor criminelen. Babyfoons, veiligheidscamera’s en modems worden nu al massaal gehackt. De niet al te slimme computertjes die straks in smartdust worden gebruikt, zijn gemakkelijk te hacken en af te luisteren. Westerse inlichtingendiensten legden het Iraanse kernwapenprogramma plat met het Stuxnet virus, dat een vijfde van alle Iraanse uraniumcentrifuges liet crashen.  In een biotechnologische fabriek van de toekomst kunnen criminelen de apparatuur hacken en de eigenaren bijvoorbeeld dwingen honderdduizenden bitcoins over te maken, omdat anders giftige stoffen in het eindproduct terecht komen.

Geen science fiction, maar misdaadhistorie: een criminele bende hackte een gevangenis, brak via deze gevangenis in in andere gevangenissen  en ontgrendelde alle celdeuren. Zowel bij bewaarders als gevangenen brak paniek uit. Eén van de bendeleden liep kalm de celdeur uit, liep naar de cel van het doelwit en stak het slachtoffer van een concurrerende bende dood.

De 3D-printer is bruikbaar voor een hele serie van misdaden, van het printen van vuurwapens of een cocaïnelab, tot het fotograferen en uitprinten van sleutels en het illegaal kopiëren van designproducten.

Autodieven tikken tegenwoordig geen ruitjes meer in. Meer dan de helft van de autokraken in Londen vindt nu al plaats door de autosoftware te hacken en zo de auto te ontgrendelen. Als er zelfrijdende auto’s komen, kunnen hackers de besturing op afstand overnemen en zo de inzittenden ontvoeren, of een gehackte auto naar ze toe laten rijden (of er een aanslag mee plegen).

Kortom: we kunnen maar beter nadenken over een goede strategie om cybercriminaliteit te stoppen, een Deltaplan (of, in Amerikaanse termen, een Manhattan Project), dat de beveiliging zo goed maakt dat hiermee misdrijven vrijwel onmogelijk worden. Kan dit zonder de privacy en mensenrechten aan te tasten, of zullen we in een politiestaat leven waarmee vergeleken Oceania in Orwell’s 1984 nog een paradijs is?

 

Discussie Voluntarism vs. Authority

Statism
The truth is that you are free, and there is no authority that has any claim upon you, ever. You are, by your nature, already free. This is the value of a human being.

De afgelopen weken heb ik een aantal artikelen geschreven over zaken als The Natural Law, en over de legitimiteit of sterker nog het wel of niet bestaan van externe autoriteit. Voor een gedeelte bestaat dit uit twee inzichten. Als eerste moeten mensen beseffen dat het idee van exterene autoriteit op zichzelf een illussie, een geloof is of zou kunnen zijn. Het gevolg van dat inzicht in mijn persoonlijke ervaring is dat zij de enige persoon zijn die de volle verantwoordelijkheid heeft over hun eigen leven. En als mensen dat beseffen is het handig om te weten hoe ze hun leven in kunnen richten op een manier die zij preferen.

In het kamp van artikelen om het geloof van externe autoriteit te onderzoeken verschenen de volgende artikelen.
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Artikel over: Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke; 98 paginas
-) Artikel over: Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose; 200 paginas

In het kamp van artikelen om wellicht zo goed mogelijk je leven naar je eigen voorkeur in te richten verschenen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

Dit algemene onderwerp  zorgde voor een boel ophef wat logisch is aangezien we hier geloven aan het onderzoeken zijn.
Een reactie op deze onderwerpen werd dan ook door Lukas geschreven in het artikel:
-) Het nieuwe denken: Egoisme, gesuikerd met een vleugje esoterie

Dat hier ophef over ontstond is heel  logisch want dat gebeurt bijna altijd bij dit onderwerp. Vandaar hieronder een interessante discussie tussen een Voluntarist/Anarchist en iemand die Externe Autoriteit voorstaat. Een interessante en leerzame discussie van iets meer dan 2 uur lang. Waarin veel van de punten voorbij kwamen die ook bij ons opkwamen.

History… So It Doesn’t Repeat: A debate on the concepts of “authority”, “government”, and the “state”, featuring author Larken Rose vs. attorney Tom Willcutts. After the debate, visit http://www.LarkenRose.com to learn more about “The Most Dangerous Superstition”. Would you like to Know More? http://www.TragedyandHope.com & http://www.PeaceRevolution.org watch our films, download and listen to our podcasts, grow in the light direction!

Would You Like to Know More?

MORE EPISODES of HISTORY… http://www.youtube.com/playlist?list=…

USEFUL LINKS

T&H dot com: http://www.TragedyandHope.com
T&H online Research & Development community: https://www.tragedyandhope.com/subscr…
Follow on Twitter: http://twitter.com/TragedyandHope
Watch on YouTube: http://www.youtube.com/TragedyandHopeMag
Subscribe to the Peace Revolution podcast produced by T&H: http://www.PeaceRevolution.org
Like on Facebook: https://www.facebook.com/TragedyandHo…
Also on Facebook: https://www.facebook.com/theultimateh…
Screen The Ultimate History Lesson: http://www.youtube.com/playlist?list=…
Link to Richard’s brain model: https://www.tragedyandhope.com/the-br…

tumblr_m1dnyoXCd81rrimczo1_1280
Ons geloof in externe autoriteit vormt de basis van onze eigen mentale slavernij aan de externe autoriteiten waarin we geloven. Onderzoek daarom je geloof in externe autoriteit en kijk wat er gebeurt!

ABOUT TRAGEDY AND HOPE: SUMMARY, PURPOSE, FORM, AND FUNCTION

Tragedy and Hope provides a portal through which individuals can discover, identify, and integrate useful tools, resources, and activities which stimulate and fortify Cognitive Liberty, providing primary sources, research, and educational methods which facilitate consciousness.

Tragedy and Hope’s purpose is to enable individuals to research and form groups of independent thinkers to solve humanity’s most pressing problems, by identifying the etiology (study of the cause-and-effect origins) and thus understanding our way toward the solutions we seek.

Tragedy and Hope’s form and function (free to the public) enables hundreds-of-thousands of people around the world, to experience open-source education without upper-limits, and it is therein where the solutions are discovered- by making the problems truly known and understood at a root-cause level.

Tragedy and Hope creates, produces, and publishes educational content to help adults understand the world they live in and thereby, develop true self-confidence and serenity of mind; our content focuses on history, philosophy, economics, anthropology, science, communications, and every topic which pertains to learning how to survive and thrive in this world.

Tragedy and Hope is funded by those who tune-in to our productions, and the members of the Tragedy and Hope online critical thinking and research community, who subscribe after witnessing the value provided, and voluntarily deciding to contribute in a way to ensure we can continue producing educational media with integrity and consistency. Sacrifice the Tragedy, Preserve the Hope.

https://www.tragedyandhope.com/th-ori…

Ik ben benieuwd wat mensen van de discussie vinden en of ze hierdoor nieuwe inzichten hebben gekregen.

bob_3e634f_4113702
The only road to true freedom is for the individual to let go of his own attachment to the superstition of external authority.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

Het meest gevaarlijke geloof

Larken Rose schreef een buitengewoon interessant boek over het meest gevaarlijke geloof wat de mensheid momenteel in haar greep houdt en waar de afgelopen 100 jaar meer dan 200 miljoen doden aan zijn toe te schrijven. Het geloof in externe autoriteit. Het boek is als pdf gratis te lezen: The Most Dangerous Superstition by Larken Rose. Maar voor mensen beginnen hier een korte waarschuwing.

Reader, if your beliefs and superstitions – many of which you did not choose for yourself, but merely inherited as unquestioned “hand-me-down” beliefs – matter to you more than truth and justice, then please stop reading now and give this book to someone else. If, on the other hand, you are willing to question some of your long-held, preconceived notions if doing so might reduce the suffering of others, then read this book. And then give it to someone else.

Morality doing what is right regardless of what you are told obedience doing what you are told regardless of what is rightNearly everyone is taught that respect for “the law” is paramount to civilization, and that the good people are those who “play by the rules,” meaning they comply with the commands issued by “government.” But in reality, morality and obedience are often direct opposites. Unthinking adherence to any “authority” constitutes the greatest betrayal to humanity that there could possibly be, as it seeks to discard the free will and individual judgment that make us human and make us capable of morality, in favor of blind obedience, which reduces human beings to irresponsible robots. The belief in “authority” â€“ the idea that the individual ever has an obligation to ignore his own judgment and decision-making process in favor of obeying someone else – is not just a bad idea; it is self-contradictory and absurd. The profound lunacy involved can be summed up as follows:

“I believe it’s good to obey the law. In other words, I judge that I should do as the legislators command. In other words, I judge that, rather than making my own decisions about what I should do, I should subjugate myself to the will of those in government. In other words, I judge that it is better for my actions to be dictated by the judgment of people in power instead of by my own personal judgment, In other words, I judge that it is right for me to follow the judgment of others, and wrong for me to follow my own judgment. In other words, I judge that I should not judge.”

In any case in which there is a conflict between a person’s own conscience and what “the law” commands, there are only two options: either the person ought to follow his own conscience regardless of what the so-called “law” says, or he is obligated to obey “the law,” even though that means doing what he personally thinks is wrong. Regardless of whether the individual’s judgment is flawed or not, it is schizophrenic insanity for a person to believe that it is good for him to do what he believes is bad. Yet that is the basis of the belief in “authority.”

Het boek is zeer lezenswaardig en laat je goed nadenken over hoe onze wereld momenteel in elkaar zit. Voor de mensen die het boek wellicht te veel vinden of alvast de kern willen hebben, Larken Rose geeft een samenvatting van 2 minuten in onderstaande youtube.

Ter aanvulling zijn dit ook twee boeiende filmpjes van Larken Rose:
Offending Activism & Government is an Illusion.

The ultimate message here is very simple.

All of recorded history screams it, yet few have, until now, allowed themselves to hear it. That message is this:

If you love death and destruction, oppression and suffering, injustice and violence, repression and torture, helplessness and despair, perpetual conflict and bloodshed, then teach your children to respect “authority:’ and teach them that obedience is a virtue.

If, on the other hand, you value peaceful coexistence, compassion and cooperation, freedom and justice, then teach your children the principles of self-ownership, teach them to respect the rights of every human being, and teach them to recognize and reject the belief in “authority” for what it is: the most irrational, self-contradictory, anti-human, evil, destructive and dangerous superstition the world has ever known.

orders

Dit boek werd net als The End of All Evil van Jeremy Locke aangeraden in deze 8 uur durende documentaire over The Natural Law. Dit materiaal is ideaal om mensen van kennis naar soevereigniteit te laten groeien in mijn beleving. In ieder geval zet het aan tot goed nadenken over wie over onszelf zou moeten regeren.

nalaw

Larken Rose – www.larkenrose.com– laat zien dat als we de wereld willen veranderen we bij onszelf moeten beginnen. Onze geloven, onze gedachten, onze emoties maar vooral onze handelingen scheppen de realiteit waarin we leven. Door onze eigen waarde te kennen, zelf na te denken en niet langer blind autoriteiten te vertrouwen en braaf hun orders op te volgen kunnen we onszelf vrijer maken en ook direct onze omgeving beter inrichten op het voortbestaan van onszelf en onze naasten.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) In het licht van voortbestaan
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) Website www.TragedyandHope.com
-) Website www.WhatOnEarthIsHappening.com
-) De waarheid over ons onderwijssysteem
-) Rule from the Shadow
-) Is de gevestigde media een gecontroleerde papegaaienfabriek?
-) 10 keer falen/verraad van de Nederlandse 1% media
-) Copy-Paste nieuws
-) De strijd over uw verstand
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Manufacturing of Consent
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told (van dezelfde maker als The Liberty Academy)
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, etc.). Graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen kunnen reageren en/of mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Statism-300x441

State of Mind: The Psychology of Control


Habit is thus the enormous flywheel of society,

its most precious conservative agent.
It alone is what keeps us all within the bounds of ordinance,
and saves the children of fortune from the envious uprisings of the poor.

~ William James
The Principles of Psychology 1890

State of mind: the psychology of control
State of mind: the psychology of control

Een interessante documentaire over de psychologie van controle. Het in toom houden van grote groepen mensen en het beïnvloeden van de grote massa (die hier overigens vaak niet van op de hoogte zijn) wordt ook wel Social Engineering genoemd.

Social engineering is a discipline in social science that refers to efforts to influence popular attitudes and social behaviors on a large scale, whether by governments or private groups. A social engineer is one who tries to influence popular attitudes, social behaviors, and resource management on a large scale.

Social engineering is al zo oud als de mensheid zelf en in deze documentaire komen social engineers van alle tijden aan bod, van Niccolo Machiavelli die in de 14de eeuw reeds de rijke bankiers de Medici van Italië adviseerde hoe ze hun eigen positie zo goed mogelijk konden beschermen en uitbouwen, tot aan psychologen als Burrhus Skinner en tot aan mensen als Edward Barneys die de marketing in ons tijdperk revolutionair veranderde door op de onbewuste behoeftes van mensen in te spelen in plaats van op de rationele delen van het menselijk verstand.

Kortom een echte aanrader voor eenieder die geïnteresseerd is in wat voor mechanismen en technologieën er tegenwoordig op de gewone man worden losgelaten door de hedendaagse sociale ingenieurs, en natuurlijk ook voor diegenen die zelf ambities hebben als ware volksmenners. :-

Noot van de redactie: Alex Jones, een van de voornaamste actors in deze docu, neemt het niet altijd even nauw met de waarheid. Hij is verbannen van big tech platforms als Youtube, wat op zich een aanbeveling is, maar veel van zijn theorieën zijn onsamenhangend en in strijd met empirisch bewijs. Niettemin komen in deze docu nuttige denkbeelden aan de orde, ook van denkers die wél serieus te nemen zijn. Zoals de mogelijkheden voor massamanipulatie.

Hier is tegen betaling de volledige versie te vinden.

“The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country.

We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society.

In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons…who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.”

~ Edward L. Bernays, uit zijn boek Propaganda (pdf)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) PDF Propaganda, door Edward Bernays
-) Topdocumentaryfilms – State of Mind: The Psychology of Control
-) Eerdere artikelen op visionair over Social Engineering

 

Lijst van vrij en digitaal toegankelijke publicaties

Bron afbeelding: Wikipedia

Onderstaand een lijst met vrij en digitaal toegankelijke werken, publicaties, rapporten, databases, etc. Over het algemeen kan de informatie uit deze bronnen als betrouwbaar worden beschouwd. Echter, check dit wel van te voren, want het geldt niet voor alle bronnen en binnen deze bronnen niet voor alle artikelen of publicaties (soms zitten er ook scripties van studenten tussen bijvoorbeeld). Sommige bronnen staan er meerdere keren tussen omdat ze voor meerdere vakgebieden relevant zijn. En let wel: niet alle bronnen zijn 100% toegankelijk.

 

== ALGEMEEN ==

== NATUURWETENSCHAPPEN ==

Algemeen

Biologie

Farmacie / Geneeskunde

Diergeneeskunde

Informatica

Natuur- en sterrenkunde

Scheikunde

Wiskunde

Geowetenschappen

 

== GEESTESWETENSCHAPPEN ==

Overig

Algemeen

Communicatie en informatiewetenschappen

Geschiedenis

Internationale Betrekkingen

Kunst e.d.

Literatuurwetenschap

Nederlandse cultuur, taal en taalwetenschap

Wijsbegeerte

== SOCIALE WETENSCHAPPEN EN RECHTEN ==

Sociale Wetenschappen

Rechten en economie

 

Mochten er dingen niet kloppen of toegevoegd moeten worden, hoor ik dat uiteraard graag!