De Duitsers schoppen met hun neurotische economische beleid de eurozone in de war, dus weg met die lastpakken, vinden sommigen.

‘Vertrek sterke landen uit eurozone beste oplossing’

Niet brekebenen Italië en Griekenland, maar spaarzame landen als Duitsland en Nederland zijn  het probleem. Met deze zeer opmerkelijke stelling komt Anatole Kaletzky in de Britse krant Times. Heeft hij gelijk? De argumenten.

Eurozone splijt in tweeën
De eurozone zit in zwaar weer. Waar Nederland, Duitsland en Finland (en in Oost Europa Bulgarije, met een aan de euro gekoppelde munt, en Slowakije) niet veel moeite hebben hun huishoudboekje op orde te krijgen, maakt de rest van Europa zware slagzij. Deze onevenwichtigheid scheurt de eurozone uiteen.

Het is in het belang van de zwakkere landen om de Europese Centrale Bank massaal staatsschulden op te laten kopen en hiermee de euro flink te devalueren. De sterkere landen willen hier niets van weten, omdat dat in hun ogen slechts uitstel van executie is. De zwakkere broeders beginnen daarna, zo vermoeden ze gezien wat er in het verleden gebeurd is, direct weer met schulden maken. Ook zouden hiermee de rijkere landen hun kapitaal kwijtraken. 

Eurozone zonder Duitsland, Nederland en Finland
Verschillende analisten denken daarom dat het het beste is om deze drie landen de eurozone uit te zetten. Hun argumenten: de rest van de eurozone is het er over eens, dat er een pan-Europese garantstelling moet komen voor staatsschulden en dat er Europees politiek toezicht moet komen op de centrale bank en op de begrotingen, beide punten waar de Duitsers (en de twee andere landen) zeer grote moeite mee hebben.

De voordelen
De rest van de eurozone zou met deze soepeler voorwaarden blijven functioneren en landen als Portugal en Griekenland zouden het kunnen overleven. Omdat de Duitse en Nederlandse nationale schulden nog steeds in euro’s staan genoteerd, zou dit een enorme meevaller betekenen voor de schatkist.

Credit rating geen issue meer
Landen met een nationale centrale bank, zoals de VS en Japan, hoeven zich geen zorgen te maken over afwaardering. Ze kunnen immers altijd de rente verlagen tot nul procent en schulden op laten kopen door de centrale bank. iemand die zelf geld bij kan drukken is altijd kredietwaardig. Ook zouden de overige landen in de eurozone ontsnappen aan de Duitse economische wurggreep.

Tot zover de theorie. Maar klopt die wel?

De Duitsers schoppen met hun neurotische economische beleid de eurozone in de war, dus weg met die lastpakken, vinden sommigen.
De Duitsers schoppen met hun neurotische economische beleid de eurozone in de war, dus weg met die lastpakken, vinden sommigen.

De nadelen
Het plan zoals hier geschetst heeft de nodige nadelen. Er is voor landen geen enkele prikkel meer te bezuinigen. Dit komt dus in feite neer op een belastingheffing op spaarders, want als je geld bijdrukt wordt het steeds minder waard. Voor pensioenfondsen, en dus gepensioneerden, is het eveneens minder leuk. Zij zijn de bezitters van de staatsschulden. Wel hebben Nederlandse pensioenfondsen de laatste jaren massaal hun Zuid-Europese obligaties geloosd.

Vergeet ook niet dat spaarders niet gek zijn . Vermoedelijk zullen ze hun euro’s  massaal omruilen in dollars, D-mark of een andere harde valuta. Daardoor komen Zuid-Europese bedrijven niet meer aan kapitaal: aandelenmarkten zijn in Europa nauwelijks ontwikkeld. Tegelijkertijd komt er heel veel kapitaal in de D-mark zone en elkders in de wereld terecht. Zuid-Europa verandert hiermee weer in een derde-wereld gebied.

Eenmalige schuldsanering voor alle eurolanden beste oplossing
De enige echt goede oplossing is hiermee een eenmalige schuldsanering voor alle eurolanden en een totaal verbod op het maken van schulden. Bestaande schulden mogen niet meer worden geherfinancierd. Deze schuldsanering brengt alle overheidsschulden terug op een aanvaardbaar niveau – dit ten koste van een eenmalige forse inflatie (die de staatsschuld nog verder doet verminderen). Hierdoor zal de rente op alle staatsschulden weer dalen tot beheersbaar niveau. Dit moet worden gevolgd door een totaalverbod op het lenen van geld door de overheden. Lenen is de wortel van alle kwaad in de eurozone.

Bronnen
Presseurop.com
Trouw

Laat een reactie achter