Wat gaat er in het hoofd om van moslims?

Video: hoeveel moslims ondersteunen terreur?

Volgens POTUS Barack Hussein Obama is 99,9% van de moslims sterk gekant tegen terroristisch geweld. Uit deze documentaire, op basis van opinieonderzoeken door vooraanstaande instituten, komt een meer genuanceerd beeld naar voren.

Hoewel de meerderheid van de islamieten terreur afwijst, is er een minderheid van rond de tien tot dertig procent die dat niet doet. Dit betekent dat het voor IS-terroristen en andere groepen gemakkelijk is, om onder te duiken binnen de islamitische gemeenschap. Dit maakt de noodzaak om progressieve moslims te ondersteunen bij hun pogingen de islam vredelievender te maken, erg groot. Ook moet het salafisme en haatzaaien door extremistische islamieten hard aangepakt worden.

Er is geen tijd te verliezen. We kunnen ons niet meer veroorloven, de problemen te ontkennen zoals onze “leiders” doen. Er is al teveel, vaak onnoemelijk leed aangericht. Het Midden Oosten en de rest van deze wereld moet bevrijd worden van deze om zich heen grijpende haat en vernietiging.

Wat gaat er in het hoofd om van moslims?
Wat gaat er in het hoofd om van moslims?

8 gedachten over “Video: hoeveel moslims ondersteunen terreur?”

 1. het hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt. Als je geweld en terrorisme als criterium neemt, leg je de lat te hoog. Essentie van de islam is de ontkenning van de status van Jezus. Hier begint het mee. De islam komt uit een occulte koker en hoort wat mij betreft nergens thuis. Kanttekening is dat dit ook voor het officiële christendom geldt. En het Mormonisme wordt erg onderschat.

 2. Hoeveel niet islamitische Nederlanders en andere Europeanen zijn er eigenlijk “quasi-religieus” (ietsisme)? Zijn we wel zo niet-gelovig.

  Deze groep houdt mijns inziens de islam teveel het hand boven het hoofd.
  Laat staan de cultuurrelativisten.

 3. Misschien interessant om ook eens de andere kant te horen?

  ‘Sommige van de praktijken van takfier in onze tijd’

  Ten eerste: een soort van takfier die in onze tijd wordt gepraktiseerd, is de onbeperkte takfier op de moslimleiders die niet heersen met de wetten van Allah.
  Deze generalisatie, zonder details, heeft ertoe geleid dat vele jonge moslims het rebelleren met geweld tegen hen als toegestaan beschouwen.
  Dit heeft geleid tot confrontaties, bloedvergieten en andere problemen die steeds groter worden.
  Bovendien brengt het chaos en instabiliteit aan de moslimwereld, zoals voor eenieder zichtbaar is.

  Daarnaast zijn deze opvattingen niet gestopt bij de heersers, maar deze hebben zich uitgebreid naar de werknemers van de regering, veiligheidsdiensten en anderen.
  Het heeft ook vele imams van moskeeën, oproepers tot het gebed en geleerden bereikt.
  Dit door het voorwendsel dat zij allen collaborateurs met de regering zijn.
  Dit voorwendsel heeft zich zelfs uitgebreid naar de moslimgemeenschap als geheel.

  Lees verder op: http://www.takfier.nl/het-onheil-van-takfier/

 4. Het enige wat moslims moeten weten is dat ze misbruikt kunnen worden door macht en dat mensen op deze wereld meerdere vormen van geloof/gedachtegoed enz. hebben. En dat je het dus voor jezelf moet doen. Je moet dus in verbinding staan met de kosmische orde(god). Dat je je karma zelf kan bepalen. Hoe slechter je bezig bent, hoe slechter je je zult voelen. Je verliest je reinheid van geest en trekt anderen mee. De oplossing zal uit de moslimwereld zelf moeten komen.
  Als ze een beetje slim zijn dan kunnen ze het afkijken van het christendom. Ook bij het christendom is veel onnodig geweld gebruikt, mede door macht. Als je beseft dat de wereld uit 3 groepen bestaan: 1. heersende klasse 2. oorlogvoerende klasse. 3. gewone mensen klasse. Als gewone man kun je dan maar beter in de gewone klasse blijven vertoeven en die omarmen, zodat je jezelf kunt blijven. En als je de strijd wil aangaan, dat je altijd in die 2de klasse terecht komt en die wordt weer beheerst door de 1ste klasse. Dus als je gewone mensen uitmoordt, dan vermoord je je eigen klasse en wint de eerste klasse. Dan strijd je voor hen en niet voor jezelf of naasten. Vandaar dat je de strijd geestelijk en geweldloos/liefdevol moet voeren wil je vrede bereiken. Een leven duurt in verhouding te kort om een grote omslag te krijgen. Dan erbij zal het tijdperk technologie ervoor zorgen dat de mens volledig onderdrukt gaat worden en geen enkele religie/gedachtegoed kan dan nog een rol spelen. Dus iedereen en alles is hetzelfde en dat moet je ook niet willen. In de natuur heb je ook verschillende dieren/planten/bloemen/kleuren enz. Dat maakt het zo bijzonder/levendig. Als alles hetzelfde wordt dan krijg je geen kleur meer en krijg je duisternis. Moet je dus niet willen als mens/levend wezen.

 5. • Schokkende video! Wist niet – maar was er ondertussen wel stilletjes bang voor – dat de aantallen sympathisanten van terrorisme, conservatieve islam, sharia, etc. inderdaad zo hoog liggen.
  Voor mij is het geheel mythische verhaal van – de massamoord van – de ‘Zondvloed’ alleen al, reden om niets met het ‘christendom’ te maken te willen hebben. Een ‘god’ die massamoord pleegt; waarbij massamoord per definitie ‘hakken met de botte bijl’ is. Nee, dank je de koekoek. En de koran staat vol met die extreem haatzaaiende en gewelddadige bullshit. Begrijp werkelijk niet dat er mensen zijn die daar in willen geloven. Dus eigenlijk begrijp ik de mensen van deze nieuwe hervorm-beweging van de islam ook niet; al dat soort bullshit staat gewoon in het ‘heilige boek’ dus beter gewoon HELEMAAL kappen met religie.
  • Overigens hoor ik de laatste tijd ook steeds meer geluiden dat die hele Mohammed ook maar uit de duim is gezogen: de ene schrijver stelt dat het woord MHMD (of iets dergelijks) gewoon een Ariaanse aanduiding was – ‘de geprezene’ – van de ‘profeet’ Jezus (want de Arianen erkenden de goddelijke status van Jezus niet). De andere schrijver stelt dat de koran ouder is dan de periode waarvan gezegd wordt dat Mohammed leefde.
  • Tenslotte heb ik een persoonlijk theorietje dat de islam een reactie was van Bedoeïenen/Arabieren op het redelijk succesvolle judaïsme en christendom. Waarin de woestijnbewoners niet konden deelnemen en van profiteren, en dus met haat naar keken. De mooie bestuurlijke baantjes in de steden van het Byzantijnse rijk gingen naar de christenen en de overige christenen en joden hadden al een langere – stedelijke – traditie in ambachten en handel. De bedoeïenen hadden alleen de dorre woestijn…
  Ik denk dat je de haat naar anders-gelovigen min of meer op die wijze, in die tijd, moet zien.
  En tegenwoordig maken de islamieten de blunder dat ze ervan uitgaan de de koran het woord van god is (waar christenen al heel lang inzien dat ook ‘god’s schepping’ een bron van kennis en waarheid is.). Zo blijven de islamieten achterlijk, blijven ze achter de feiten aanlopen, en blijft de afgunst en haat tegen de Westerse wereld en de Westerling bestaan.
  Moraal van dit verhaal: gewoon KAPPEN met al die ka-u-té religies!

Laat een reactie achter