Wat zijn de gevolgen van de verkiezing van Donald Trump tot president?

Geheel tegen de verwachting in van de main stream media en politieke pundits, behaalde de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump de meeste kiesmannen. Dit maakt hem de 45e president van de Verenigde Staten. Wat zijn de gevolgen?

Waarom stemden zoveel mensen op Trump?
De verkiezing van Trump betekent een radicale breuk met de traditie. Industriestaten als Michigan en Pennsylvania die al twintig of dertig jaar geleden voorgoed Democratisch leken te zijn geworden, vielen weer in Republikeinse handen. Veel “deplorables” (in de woorden van de tegenstreefster Hillary Clinton), voornamelijk witte laaggeschoolden, braken met hun passiviteit en zijn massaal gaan stemmen. De onvrede bij deze groep zit diep. De  gemiddelde levensverwachting voor laagopgeleide blanken is de afgelopen jaren gedaald. De toename in levensverwachting in de VS komt geheel voor rekening van de etnische minderheden en de hoger opgeleiden. Voor het eerst zagen de laagopgeleiden een kans om hun stem te laten horen en grepen die met beide handen aan.
Opmerkelijk is ook dat veel meer zwarten en latino’s dan verwacht op Trump stemden. Voor zwarten pakt de massale illegale immigratie even slecht uit als voor laagopgeleide blanken. Vermoedelijk zijn ook veel legale latino’s de illegale migratie zat.
De vraag is of Trump de oorzaken voor het verval binnen de laagopgeleide gemeenschappen kan keren.

Gevolgen buiten de VS
De VS is weliswaar de dominante mogendheid binnen Amerika, maar het grootste deel van de mensheid woont in het supercontinent Eurazië, de grootste landmassa ter wereld. De buitenlandstrategie van de VS is er op dit moment op gericht om te voorkomen dat één mogendheid Eurazië zal beheersen. De veel grotere bevolking van Eurazië zou de VS dan economisch gezien verpletteren. trump

De Amerikanen moeten op veel borden tegelijk schaken om te voorkomen dat Eurazië coaguleert tot één mogendheid. Op dit moment lukt dit aardig. Europa is fijn versnipperd tussen krakelende landjes. DE grote nachtmerrie van de Amerikanen, een combinatie van de Duitse industrie met Russische grondstoffen, is verder weg dan ooit. India is in zichzelf gekeerd. China staat nu op het hoogtepunt van zijn macht, maar is ingesloten door Amerikaanse bondgenoten en basissen.

Trump heeft een andere visie dan de op dit moment heersende buitenlandpolitiek. Zijn primaire doelstelling is niet geopolitiek, maar economisch. Hij wil het ‘bedrijf’ VS weer winstgevend maken. Dit wil hij bereiken door verliesgevende onderdelen af te stoten of te verzelfstandigen (bondgenoten van de VS die gratis meeliften op de militaire paraplu van de VS, de wacht aanzeggen), overtollig personeel te lozen (de illegale immigranten uitzetten, de veel genoemde ondoordringbare muur met Mexico, geen moslimmigranten toelaten), de VS aantrekkelijker maken als vestigingsland door de vennootschapsbelasting flink te verlagen en, het meest controversiële deel, olielanden laten betalen voor de kosten van de Amerikaanse bezetting met olie.

Ook wil hij de interne bedrijfskosten verlagen door fossiele brandstoffen weer ruim baan te geven – klimaatverandering is volgens hem “Chinese propaganda”. Dit laatste is overigens bedrijfseconomisch gezien uitermate onverstandig. Zon is nu in het grootste deel van de VS al goedkoper dan fossiel. Fossiel wordt juist steeds duurder. Dit schept overigens wel kansen voor Europa, vooral de Duitse autoindustrie. Slimmer is zijn plan om de uitermate corrupte Amerikaanse defensieindustrie flink te saneren. Een goed voorbeeld: de F-35, hier bekend als de JSF, zal de Amerikaanse schatkist 1,5 biljoen dollar – 1350 miljard euro, ongeveer het Nederlandse en Belgische BNP samen – kosten. Wat van deze albatrossen slachten zal de Amerikanen veel geld opleveren.

Dit betekent ook, dat het aantal militaire acties buiten de VS vermoedelijk zal afnemen. Immers, oorlogen kosten geld. Regeringen in Europa zullen zich haasten om aan de NAVO-norm van 2% van het BNP naar het leger, te voldoen (Nederland en België zitten op respectievelijk 1,13% en 1,2%). Dit betekent minder geld naar andere zaken, zoals sociale voorzieningen en investeringen in infrastructuur.

Hij wil het conflict met Rusland de-escaleren. Dit is in principe goed nieuws. Wel zal moeten worden voorkomen dat de Baltische staten onder de voet worden gelopen door Rusland.

11 gedachten over “Wat zijn de gevolgen van de verkiezing van Donald Trump tot president?”

 1. De kans op een kernoorlog is nu dus iets minder neem ik aan? Maar als Trump fossiele brandstoffen weer ruim baan wil geven en daarmee hoopt dat de Amerikaanse economie het weer gaat doen, heeft hij het waarschijnlijk zwaar mis omdat we de hubbertpiek (peak oil) al zijn gepasseert. Dan drijft hij Amerika en de rest van de wereld een hele zware economische crisis in. Al denk ik dat eigenlijk geen enkele politici erin slaagt om de economie minder olie afhankelijk te maken. Dit komt waarschijnlijk door de machtige multinationals. Er zullen mogelijk ook spanningen ontstaan tussen Noord- en Zuid Amerika. In dat geval ruilt de VS de ene oorlog in voor een andere. Ipv met Rusland nu met Zuid Amerika. Als de olie schaarser wordt zal voornamelijk Brazilië een nieuwe economische supermacht worden vanwege hun infrastructuur op ethanol. Het klimaat van zuid Amerikaanse landen is uitermate geschikt voor produceren van deze brandstof. Denk maar aan suikerriet. Ook zijn er ten westen van het Andes Gebergte grote woestijnen met bijna 365 dagen per jaar zon. Daarnaast bevinden zich daar ook nog eens grote voorraden van het element Lithium. Dat element is hard nodig voor een economie die onafhankelijk is van olie. Als je deze informatie mee neemt in je overwegingen dan is het absoluut niet verstandig voor de VS om een muur te gaan bouwen langs de grens van Mexico. Dit kan Amerika op de langere termijn in de orde van enkele decennia de das om doen. Zo kan de toekomst een aantal zeer onverwachte weningen gaan krijgen.

  1. Interessante analyse Germen van de huidige situatie en interessante toevoeging Roelof. Ik denk dat Trump veel goed kan doen voor de VS; er moet nu idd op een hele bedrijfsmatige manier naar het beleid van de VS gekeken worden en dat kunnen Trump c.s. waarschijnlijk wel goed. En hun geopolitiek-militaire kijk op de wereld is idd wel extreem kostbaar. En dat terwijl de VS er financieel heel slecht voorstaan. (Kijk bijvoorbeeld maar eens wat Ron Paul over ‘US economic collapse’ zegt.) Dus daar moet je op de een of andere manier in snijden. Ook het verhaal over de massa-immigratie klopt mijns inziens wel. Dat kunnen ze daar op het moment gewoon niet gebruiken. Eerst moet het land weer goed op de rails gezet worden. Wel maak ik me zorgen om zijn standpunt mbt ‘global warming’ enz. ’t Zou een flinke klap zijn voor de moderne visie op milieu als de VS weer een radicale stap terug doen in deze.
   Een interessante visie op de strijd tussen degenen die voor ‘vrijhandel’ zijn versus zij de voor ‘protectionisme’ zijn wordt gegeven door wijlen Lyndon la Rouche en zijn La Rouche-stichting, onder anderen in de youtube-video ‘The real history of the United States Of America’. Hij voert die strijd helemaal terug op de onafhankelijkheidsstrijd tussen de VS en het Britse Rijk. Hij stelt dat een zekere mate van protectionisme uiteindelijk veel beter is voor de VS en de Amerikaanse bevolking dan ongebreidelde vrijhandel die alleen gunstig is voor de aandeelhouders van de Londen City en ‘Wallstreet’ in New York.

 2. Toch denk ik ook dat ze daar beter Trump kunnen gebruiken dan Hillary. Maar ze zijn sowieso allebei verslaafd aan olie. Dit omdat Hillary Clinton een voorstander van TTIP en CETA is. Dit zijn zoals iedereen inmiddels wel weet ook fossiele verdragen. Wanneer gaat het kwartje rollen dat men alleen lokale economieën op de langertermijn kan handhaven. En die elite (schaduw regering) denkt alles op zo’n mega schaal te kunnen controleren als een wereldregering? Zonder olie dus. Is mij een raadsel hoe ze dat aan willen pakken. De arrogantie!

 3. ook ik zou onverwijld op Trump stemmen. Als hij dit overleeft, waar m.i. de bescherming van de Allerhoogste voor nodig is, zou er een heel ander, beter wereldgebeuren kunnen ontstaan.
  Zou de geldcreatie dan ook niet aangepakt kunnen worden zoals wij dat graag zouden willen zien op Visionair? Als we nu toch eerlijk met de maatschappij om willen gaan?

  De klimaathype zou hier ook al lang over behoren te zijn, achterhaald als die is.
  CO2 is gewoon goed voor de plantengroei, weten we. En de fluctuaties in de temperaturen worden vrijwel niet beïnvloed door ons normaal gebruik van fossiele energiedragers, als we maar een rem op verspilling zetten, mede t.b.v. het oprekken van de winbaarheid.

  En dan die duivelse wapen-industriële belangen. Ach ja, 80 jaar geleden zag John Keynes reeds economisch voordeel in de boel kapot maken. Ja, voor de geldleningverstrekkers is dat wel zo, maar wíj waren berooid na WWII hoor !!

  Tot slot zie ik weinig nut in substantiële verhoging van het defensiebudget.
  Wel geloof ik in een Europees leger, door alle lidstaten gedragen, t.b.v. eigen verdediging. Niet om verre landen waar we niks te zoeken hebben mee aan te vallen uiteraard, zoals we nu doen.
  Daarbij kan een half jaar onder de wapenen voor jonge mensen m.i. hartstikke goed voor hun vorming zijn, zoals dat vroeger voor ons ook niet slecht was.

  1. Ben idd. Trump heeft groot gelijk dat het afgelopen moet zijn met het gratis schuilen onder de Amerikaanse defensie paraplu wat de meeste Europese landen doen. Belachelijk dat de meeste landen van de eu nog niet eens de norm van 2% van het bnp halen aan defensie uitgaven. Nu zijn de Europese legers een lachertje, vooral in de ogen van potentiëel agressieve landen als Turkije, Rusland en Iran. Dus de remedie is defensie uitgaven verhogen, dienstplicht invoeren en duidelijk maken aan de Europeanen dat vrede, vrijheid en burgerrechten niet gratis zijn maar verdedigt moet worden.

  2. Ben idd. Trump heeft groot gelijk dat het afgelopen moet zijn met het gratis schuilen onder de Amerikaanse defensie paraplu wat de meeste Europese landen doen. Belachelijk dat de meeste landen van de eu nog niet eens de norm van 2% van het bnp halen aan defensie uitgaven. Nu zijn de Europese legers een lachertje, vooral in de ogen van potentiëel agressieve landen als Turkije, Rusland en Iran. Dus de remedie is defensie uitgaven verhogen, dienstplicht invoeren en duidelijk maken aan de Europeanen dat vrede, vrijheid en burgerrechten niet gratis zijn maar verdedigt moet worden. En een a twee jaar onder de wapenen is niemand slechter van geworden.

 4. Heeft iemand deze documentaire bekeken op NGC- 20-11 -2016 van 20 00 tot 21 00 uur, “Facing Putin.”, ik in elk geval wel……..

  Ik heb de documentaire zonder vooroordelen bekeken en dat zou iedereen moeten doen. Rationeel beredeneerd is het één een direct gevolg van het ander, (of je krijgt een handig ongelukje) en van daaruit moest volgens mij Trump in het zadel geholpen worden. Dat is mijn mening maar, maar kijkt u zelf. Op programma gemist kunt u de docu vinden, de link heb ik hier niet zo bij de hand.

  Milieu maatregelen zijn peper duur. Wanneer er geen geld is en wel olie, tsja, dan is Trump een keuze en zelfs een must voor het aankomende ex fossiele brandstof bv, nu tot nog de baas op aarde……… Zelfs de hoogste bazen in dit spel zijn hun stromannetjes, hoe veel macht ze ook lijken te hebben, een keuze hebben ze niet.

Laat een reactie achter