De voortbestaanswaarde van religie

Eten, overleven, reproduceren, het basispatroon wat de meeste organismen (onbewust?) lijken te volgen.

Het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen is voortbestaan.

Bijna alles is dan ook uit te drukken in relatie tot de voortbestaanswaarde die iets heeft, bekeken vanuit een bepaald individu wat meedoet aan dit voortbestaansspel.

Hoe zit dat eigenlijk met religie? Hoe verhouden voortbestaan en religie zich? En als we deze relatie goed begrijpen is het dan wellicht mogelijk een religie te ontwerpen die het voorbestaan van de mensheid kan bevorderen?

De voortbestaanswaarde van religies
Bijna overal op aarde zijn religies ontstaan, blijkbaar hebben religies dus een bepaalde waarde voor het voortbestaan van mensen. Wat is deze voortbestaanswaarde?

Als eerste zijn religies een instrument om mensen op het gebied van gedachten en ideeën over de wereld bij elkaar te krijgen. In die zin zorgt het dus voor verbinding van individuen in een soort overkoepelende identiteit. Religie is een prachtig en relatief vreedzaam wapen om mensen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En het kan het groeps en identiteitsgevoel van mensen sterk vergroten.

Wat voor voortbestaanwaarde hebben de verschillende religies voor hun volgelingen?

Ten tweede lijkt religie ook ideeën goed te kunnen conserveren en te kunnen verspreiden over lands en tijdsgrenzen heen. Neem de bijbel als voorbeeld, je doet een setje aannames, verkondigd het als de waarheid in je officiële boek en ruim 2000 jaar later zijn er nog steeds wereldwijd mensen te vinden die letterlijk geloven wat je hebt geschreven. Religie kan voor bepaalde ideeën dus een enorm nuttig middel zijn om lang te overleven.

Als  derde kan religie angst bij mensen wegnemen door antwoorden te verzinnen op zaken die onmogelijk te weten zijn. De zin van het leven van iemand, is er leven na de dood, hoe is het universum ontstaan, etc. Ongeacht of het antwoord waar is of niet levert het idee dat er een antwoord is wel rust op voor mensen en kan religie zo een stress verlagende werking hebben.

Tot slot zijn er wellicht nog andere zaken te bedenken hoe religie goed is voor het voortbestaan, speculaties hierover zijn van harte welkom in de reacties.

Patronen van voortbestaan in religies
De waarde van het voortbestaan van een religie komt niet zozeer voort uit de religie zelf maar meer uit hoe goed deze aansluit bij het voortbestaan van de leden ervan op dat moment en in die situatie. Je ziet dat veel religies dan ook de nadruk leggen op patronen die het voortbestaan sterk bevorderen, bijvoorbeeld het stimuleren van veel kinderen krijgen. Echter er is in de natuur niet 1 ultieme voortbestaanstrategie. Het is meer een spel waarbij strategieën continue kunnen veranderen afhankelijk van de fysieke omstandigheden en de medespelers in het spel.

Hiermee lijkt een voordeel van religies, dat ze ideeën zo goed kunnen conserveren, ook een nadeel te worden. Sommige van de voortbestaanspatronen die op het ene moment goed werken moeten soms geupdate worden voor nieuwe situaties. Maar als deze oude ideeën als dogma’s in de leer zijn vastgeketend is het extreem moeilijk dit te veranderen. Zo kan een regel die ooit goed was voor het voortbestaan door nieuwe omstandigheden opeens een nadeel worden voor het voortbestaan in de huidige situatie.

De Trichinella parasiet is waarschijnlijk de reden dat het eten van varkensvlees zowel in de joodse traditie als in de islam is verboden.

Bepaalde parasieten in varkens (Trichinosis) zorgden ervoor dat het eten van varkensvlees 2000 jaar geleden in bepaalde gebieden wellicht zeer slecht was voor het voortbestaan, maar goed zo een regel is inmiddels vrij zinloos geworden als je het ware probleem van het probleem hebt weten te achterhalen en dit gewoon goed op kunt lossen.

Hetzelfde kan worden gezegd voor iets als homoseksualiteit. Op het moment dat je elk extra mens in je gemeenschap goed kunt gebruiken is het wellicht nuttig om mensen te forceren vooral heteroseksuele relaties aan te gaan zodat je een optimaal aantal nieuwe mensen krijgt. Tegenwoordig met onze enorme bevolking op de wereld lijkt dat echter een beetje onzinnig en is het wellicht nuttiger de gevoelens van mensen te respecteren en kan dat ook prima zonder dat dit nu echt een nadeel heeft voor het voorbestaan van de gemeenschap.

Voortbestaan als religie
Is het met bovenstaande kennis wellicht mogelijk om juist een religie te beginnen die zo goed mogelijk aansluit bij het voortbestaan van de mensheid van vandaag de dag. En hoe zou zo een religie eruit kunnen zien? Als je kijkt naar de basis van het voortbestaan dan zou gezond lekker eten en goede sex een basisvoorwaarde voor de religie zijn. Dit is namelijk iets wat elk levend organisme wat zich geslachtelijk voortplant aan zou dienen te spreken.

Ruimtevaart is een absoluut vereiste voor het lange termijn voortbestaan van de mensheid

Daarnaast is het wellicht nuttig om de wetenschappelijke methode te integreren in de religieuze leer, omdat controleerbare kennis vergaren over het fysieke universum een nuttige voortbestaansstrategie lijkt te zijn voor de mensheid. En door dit te integreren kun je wellicht ook verkomen dat je begint achter te lopen en vast komt te zitten in dogma’s.  En tot slot is het logisch om ruimtevaart tot één van de hoofdpilaren van je religie te benoemen omdat de mensheid zichzelf verder zal moeten verspreiden dan alleen de aarde wil het op de lange termijn blijven voortbestaan.

Gezond lekker eten, goede sex, objectieve controleerbare kennisvergaring en ruimtevaart als 4 pijlers van een hedendaagse moderne religie, Is dat wat?

Wat denken de lezers hier zou dit een goed idee zijn of juist niet, missen er wellicht nog wat pijlers die onderdeel zouden moeten zijn van een moderne religie? En zo ja welke? Commentaar en ideeën zijn zeer welkom voor een levendige leerzame discussie :)

Aanverwante artikelen:
-) Zijn alle culturen gelijkwaardig?
-) In het licht van voortbestaan
-) Het begin en einde van goed en kwaad 
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) De dood, een verkenning

 

 

 

79 gedachten over “De voortbestaanswaarde van religie”

 1. Je zou wat net zoals voor taal is gedaan met Esperanto ook kunnen toepassen voor religie. Een soort kunstreligie proberen. Maar het grote probleem is dan net zoals met Esperanto denk ik dat het wel eens te kunstmatig zou kunnen zijn. Dat het dus moeilijk in de praktijk zal zijn toe te passen en te implementeren. Vooral met een religie. Je moet er wel immers in geloven. De vraag is trouwens ook of dit wel wenselijk is. Als je een nieuwe religie zou gaan ontwerpen en het zou werken in de praktijk, dan is het ook gevaarlijk. Je kunt dan ook een eigen religie gaan ontwerpen die het niet goed voor heeft met de mensheid en puur gaat voor het eigen gewin.
   
  Het humanisme zou overigens ook als een basis kunnen dienen. Of zeker elementen daaruit waarbij er dus er wordt uitgegaan van de kracht van de mens zelf. Alleen is dan het goddelijke aspect dus niet aanwezig. Maar wel een leuk idee lijkt me om een soort kunstmatige nieuwe religie te proberen ontwerpen.
   
  Overigens zou je dan ook onderwerpen als kunstmatige intelligentie, neurologie, psychologie en dergelijke er nog bij kunnen betrekken. 
   
     
   
   

  1. <cite>Een soort kunstreligie proberen. Maar het grote probleem is dan … dat het wel eens te kunstmatig zou kunnen zijn. Dat het dus moeilijk in de praktijk zal zijn toe te passen …</cite>
   Ha, daarmee overschat je de mensheid toch wel behoorlijk. *kuch* Scientology *kuch*.
   Kinderen kun je alles wijsmaken. Dus alles wat je nodig hebt is je boek met “waarheid” en een paar koekwausen die je gaan volgen. Dat geteisem krijgt vanzelf kindjes en voor je het weet heb je je eigen geloof-jihadi’s…

   <cite>Als je een nieuwe religie zou gaan ontwerpen en het zou werken in de praktijk, dan is het ook gevaarlijk.</cite>
   o rly?

 2. Religie en wetenschap met elkaar verbinden is ongeveer kernfusie opnieuw uitvinden. En religie op basis van wetenschap en leven naar de omstandigheden en zonder dogma’s is een vorm van Atheïsme.

  1. Het spagettimonster is een parodie. Bedoelt om de waanzin en betrekkelijkheid van religie te laten zien. Zou mij niet eens verbazen als er een “retard” is welke de “I’d Really Rather You Didn’ts” opvolgt om in de hemel te komen alhoewel dat juist niet eens zo slecht zou zijn. Neem second command e.g.:
   2. I’d really rather you didn’t use my existence as a means to oppress, subjugate, punish, eviscerate, and/or, you know, be mean to others. I don’t require sacrifices, and purity is for drinking water, not people.
    

   1. Ja ik weet dat het maar een grap is maar toch zijn er mensen die het serieus nemen en daarom kun je het ook als een echte religie beschouwen en bekijken hoe die in elkaar steekt.

 3. Een wetenschappelijke religie zou naar mijn smaak een bewustzijn creëren bij de mensheid om een verantwoorde, ecologische structuur (dogma) te onderhouden. Dus niet alleen voor de mensheid, maar om het voortbestaan van de hele biodiversiteit veilig te stellen. Het is gewoonweg zonde om de stamboom van het leven op Aarde die al zo’n 3,5 miljard jaar gebaseerd is op overleving in een klap te -kunnen- vernietigen.

 4. Het lijkt mij het allerbeste als iedereen zijn eigen prive-religie aanhangt.  Met zichzelf als zowel profeet, messias, voorganger en aanhanger.  Of geen religie aanhangen, dat kan ook.
  Uiteraard mag die prive-religie  gejat zijn uit bestaande religies, dat maak je immers zelf uit.  Het handige van mijn voorstel is ook dat je dogma’ s ook kunt aanpassen aan de wetenschap.  Je herleest de bijbel nog eens en ziet dat het als metafoor is bedoeld.  God heeft de mens geschapen via evolutie, de slimmerik.

  Nog een voordeel is dat je niemand meer hoeft te overtuigen van “de waarheid”.  Immers, alle religieuzen hebben dan per definitie de waarheid in pacht, namelijk de eigen waarheid.

  Maar ga je nooit verenigen met gelijkgestemden, want dan bewandel je weer een oud pad.  Nee, verenig je juist in diversiteit!  Dan kan je van elkaar leren.  (Moet je horen wat mijn religie daarover te vertellen heeft!)

  En God zag dat het goed was….. 

  1. Idd, ikzelf. Zolang het geloof een prive aangelegenheid is dan is er niets aan de hand maar als je gaat beginnen met anderen er toe te bekeren, dus zieltjes winnen, dan word het bedenkelijk. Het is bijna een natuurwet dat zodra er een organisatie, beweging, ideologie, religie, etc succesvol word oftewel veel mensen gaan er zich mee identificeren, dan trekt dit geheid manipulators, machtzoekers en andere gewetenloze profiteurs aan die uiteindelijk de macht overnemen en de zaak voor eigen gewin en macht gebruiken. Bekijk maar eens de geschiedenis van het christendom en ook de meeste utopien en sektes. Veel van die bewegingen startten met de beste idealen maar ontaarden in machtsinstrumenten voor schurken. Beruchte figuren als Lenin, Stalin Mao in het communisme en in de kerk de familie Borgia maakten dankbaar gebruik van de volgzaamheid van hun schaapjes.

   Een zgn wetenschappelijke religie lijkt me een interne tegenstrijdigheid. Religie word meestal gedefinieerd als iets geloven en aanbidden wat niet bewezen is of zelfs niet te bewijzen is. En wetenschap stelt per definitie overal vraagtekens bij en probeert met logische onderzoeksmethodes antwoorden te vinden op deze vraagtekens.  

   1. Nog wat losse gedachten:
    De meeste wetenschappers gaan uit van het materialisme. Daarbij kan je ook de nodige vraagtekens zetten. De aanname dat er slechts materie ( en energie) bestaat is ook niet te bewijzen en dus ook een “geloof”. Ik heb sterk het gevoel dat er buiten de oppervlakkige realiteit die wij waarnemen met onze zintuigen en instrumentele verlengstukken een oneindigheid aan diepere lagen en structuren schuilgaat die voor ons nog niet te peilen zijn.
    Verdiep je maar eens in de meer excotische aspecten van de quantummechanica of bv de wiskunde van oneindigheden. En ook word er vaak denigrerend gedaan over parapsychologische onderwerpen maar toch zijn er psychische fenomenen die moeilijk te begrijpen of verklaren zijn. Er is nog steeds ruimte voor verwondering en zelfs ontzag als je over deze dingen nadenkt; dus toch ook “religieuze” gevoelens..

   2. Hannes, helemaal eens.  In feite deden beruchte figuren als u noemt niets anders dan een vorm van religie bedrijven.  Religie in de vorm zoals wij die kennen.  Men organissert zich via dogma’s.  En daarmee raken we een kernpunt.  De mens is niet via de evolutie aan religie gekomen, maar aan “een vorm van knechting” .  In de geschiedenis zijn er steeds figuren geweest die een religie of ideologie gebruikt hebben om hun machtsimperium op te bouwen.  Of soms loopt het door elkaar heen.

    Het ironische is dat bv de christenen in de loop der eeuwen een machtsimperium hebben opgebouwd (die in de VS nog springlevend is) die helemaal tegen de leer van Jezus in gaat.
    Wie dan ook werkelijk spirituele religie wil beleven zal alle wereldse doelen moeten loslaten.  Wat iemands mening over de financieele crisis is of de oorlog in Afghanistan staat compleet los van spirituele beleving.

    Bovenstaande neemt overigens niet weg dat een christen, moslim enz binnen zijn geloof spiritueel kan zijn.  Maar van het volgen van leiders die menen uit naam van Jezus, Mohammed of wie dan ook te spreken kan geen sprake zijn.  Op het moment dat een spiritueel-gelovige dat doet is hij een politiek volgeling geworden.

    Wetenschappelijke religie kan niet bestaan.  Religie is nu juist niet-wetenschappelijk.  Degene die dat bedenkt is niet religieus of die begrijpt de kern van religie niet.
    Overigens kunnen religie en wetenschap prima naast elkaar bestaan, ze hoeven elkaar niet te bijten.  Dat dit in de praktijk wel gebeurd komt omdat  zgn “religieuzen” politiek aan het bedrijven zijn.  Bijvoorbeeld in de evolutietheorie.  

    1. @ Ik zelf, je poneert hier de stelling dat wetenschap en religie twee onderscheidenlijke maatschappelijke verbanden zijn die elkaar uitsluiten. Ik gebruik uiteraard opzettelijk het begrip “maatschappelijk verband” omdat religie een groep mensen omvat die eenzelfde geloof heeft.
     Dus ik denk dat jouw stelling wat meer uitgesproken moet: “geloof en wetenschap zijn niet met elkaar verenigbaar”.
     Nu gelooft ieder mens in allerlei denkbeelden die hij/zij niet kan bewijzen. Dan doen wetenschappers ook. Het bekende voorbeeld is altijd het heliocentrische model van ons zonnestelsel: de hele wetenschappelijke wereld geloofde dat de aarde het middelpunt was van het heelal, totdat die enkeling aantoonde dat dit niet klopte.
     Bovendien is de wetenschap niets anders dan de zoektocht naar het begrijpen waarom alles is “zoals het is” en “hoe alles toch zo is gekomen”.
     Een geloof doet precies hetzelfde: iemand heeft in het verleden dit proces doorlopen en zijn/haar bevindingen zijn vastgelegd in een “heilig boek”.
     Mensen willen wonderen zien om te geloven dat iemand “afgezant is van god”. En dat weerspreekt jouw stelling dat wetenschap op een hele andere leest is geschoeid dan geloof (ook gelovigen willen dus zekerheden). De heilige boeken zitten dan ook vol met beschrijvingen van wonderen om de lezer te overtuigen dat het toch allemaal “echt waar is”.
     Wetenschap is simpelweg ons moderne geloof. De wonderen bestaan nog steeds maar ze zijn uitstekend onderbouwd en verifieerbaar. En juist omdat al deze wonderen zo overtuigend zijn, verliezen de oude geloven wereldwijd hun aanhangers. Maar het is voor een mens niet makkelijk om van het ene geloof over te stappen op een ander geloof. Dat betekent toch het “herprogrammeren” van de ingesleten denkpatronen. En als een groot deel van de mensheid geen toegang heeft tot behoorlijk onderwijs – denk eens aan Pakistan – dan kunnen wij niet verwachten dat die ommezwaai in een paar jaar helemaal rond is.
     Uiteindelijk zal de wetenschap ook stellingen (hypothesen) poneren t.a.v. de grote vragen die niet meer verifieerbaar zijn.  

    2. @Sydney

     Nee, religie en wetenschap sluiten elkaar zeker niet uit.  Het probleem van veel religies is dat de boeken geschreven zijn in een tijd toen de wetenschap nog niet zo ontwikkeld was.  En de boeken zijn feitelijk achterhaald door de wetenschap.

     Het kan niet anders dan op den duur zullen religieuzen hun boeken anders moeten gaan lezen.  Meer als metafoor.  In Europa kan je die ontwikkeling al waarnemen.  Alleen in zeer kleine kringen neemt men de bijbel nog letterlijk.  En met de komst van nieuwe religies zal het begrip “religie”  een nieuwe betekenis gaan krijgen.  Mensen die politieke uitspraken doen op grond van een eeuwenoud boek zullen alleen nog maar op de lachspieren werken.

     Daarom zullen met name de religieuzen zich moeten gaan herbezinnen.  De politieke kant van religie laten voor wat het is en meer gaan doen met de spirituele kant van religie.

     Kort samengevat: ook religie is aan evolutie onderhevig;-)

     Er is echter een groot manco aan mijn veronderstelling. Vooralsnog gaat die alleen in Europa op.  Mogelijk begint latijns Amerika ook die kant op te bewegen, maar daar heb ik te kort kennis van.  

 5. @ Douwe: ik vind dat ik een veel logischer verhaal heb aangaande religies, maar dat wist je al wel van mij:
   
  Als ik pottenbakker was, dan zou ik alleen potten bakken waar ik voordeel van zou hebben.
  En ik verbeeld mij dat de archeologie mijn stelling onderbouwt met het bewijs dat zo’n beetje alle potten uit de wereldgeschiedenis functioneel zijn geweest.
   
  Als ik Schepper was, (en ik ken Hem, weet je van mij. Wat ik jou niet op wil dringen, maar wel ook aanbevelen om daar aan te werken. Waarom niet eigenlijk??
  Very interesting!) dan zou ik heen werken naar levende wezens waar ik een hoop plezier van had.
  En Zijn goeddeels 3000! jaar terug reeds te Boek gestelde Woord bevestigt mijn logische gedachtegang: Hij wil plezier aan ons beleven, door van ons de eer van Zijn niet gering werk te ontvangen. Ook wil Hij graag dat wij heel zorgvuldig met het werk van Zijn handen omspringen (waar Hij ons op af zal rekenen, belooft Hij), maar die houding delen wij hier wel met elkaar.
   
  Als ik hier op het forum niet zo bang ben van kinderen, (zelf heb ik er 2×3 Paul, dat is anders dan 6 bij één vrouw, waarbij mijn aandeel naar scheppingsordonnantie zeer gering was :-) ) en om mij heen zie ik dan ook nog veel ruimtelijke leegte en boven mijn hoofd hangt aan een simmetje een doorzichtige wereldbol met Siberië recht in ’t zicht, (dan lach ik om jullie volheidsangst), dan weet ik dat ieder kind wordt geboren om te kunnen functioneren in het voordeel, tot eer dus, van zijn/haar Schepper, weshalve Hij nog steeds niet heeft gezegd: stop er nou maar eens mee, met dat vermenigvuldigen.
   
  In dat kader is homozualiteit aldus een weinig vruchtbare relatie, waar de Schepper, hoewel bij ons bij mode en wet ten strengste verboden, dan ook geen positief oordeel over uitsprak, wat hier wel dus niet herhaald zal mogen worden, met beperkte vrijheid van meningsuiting.
  (was het vandaag ook geen bootjesdag in onze Gay-hoofdstad?)
   
  Op uw vraag om bedenkingen hoe religie goed is voor ons voortbestaan, antwoord ik met duidelijke steun van mijn God, (bepaald niet speculatief dus) dat ons geloof (dat is wél van de laatste 2000 jaar, en dat aanbod zou wel eens eerdaags op het eind kunnen gaan lopen, schatten wij in), zo deel ik jullie mede, goed is voor oneindig! voortbestaan in rust, vrede en vreugde; ……. en dat voor niks!!
  (wat volkomen lijp hè, dat er hier mensen op het forum zijn welke daar helemaal wild op worden?!)
   
  Omdat de Schepper van hemel en aarde aldus belang heeft bij het voortbestaan van onze religie, zal Hij zeker Zelf zorg dragen voor het voortbestaan van mensen welke daarin tot Zijn eer functioneren. Zien jullie daar ook de logica van in? Ook die logica bevestigt Hij in Zijn goudeerlijke Woord, de Bijbel.

  Voorlopig heeft Hij nog, tot knarsetandende ergernis van Zijn tegenstander en diens slaven, zo’n goeie tweemiljard volgelingen op dit bolletje, welke het heerlijk vinden (over 10 uurtjes mag ik ook weer!) om Hem blij en naar recht de lof, eer, dank, glorie en aanbidding te brengen welke Hem toekomt!
  (en dat bij belofte tot in eeuwigheid dus. Fijn joh!)

 6. @ Ben, fijn voor jou dat je zo overtuigd bent van je eigen geloof. Hoe ben je daar in terecht gekomen? Een persoonlijke bekeringservaring? Ikzelf heb er nooit veel mee opgehad, waarschijnlijk door mijn achtergrond: oerdegelijk boerengezin waarin religie geen rol speelde maar uit de klei getrokken nuchterheid. Mijn ouders, en ook grootouders, waren gezegend met de nodige zelfspot en relativering werd mij ook met de paplepel ingegeven. Zodoende heb ik dan ook geen enkel ontzag voor figuren die zichzelf heel belangrijk vinden en die anderen proberen voor hun karretje tespannen. Een goede definitie van heel veel voorgangers en leiders in vooral religies maar ook van “autoriteiten” in bv maatschappijwetenschappen.

  Ik vind het dan altijd wel komisch als zo’n “autoriteit” dan weer eens van zijn voetstuk valt. Zoals bv de recente kwestie rond bijbelleraar Frank Ouweneel die zijn eindtijd profetieen aandikte met verzinsels.. Zijn meer bekende broer Willem Ouweneel heb ik ook vaak gelezen en zijn vroege creationistische werkjes vond ik wel boeiend. Sinds een paar jaar heeft deze in evangelisch orthodoxe kringen zeer gerespecteerde ‘broeder’ zich echter bekeerd tot het evolutionistisch theisme tot grote consternatie in zijn achterban. Echt grappig om te zien hoe hij nu word verketterd door zijn vroegere bewonderaars..

 7. Het christendon was om volken te onderwerpen en van vrije mensen slaven te maken en die technieken werden in de 12de eeuw door christelijke vrienden aan saladin geleerd die er 52 arabische volken mee knechtte en ook de ijdele roofherder ging uithangen met de aan hem onderworpen schaapjes.Anders waren daar de minaretten om ze van af te gooien en het kruis en brandstapels om ze aan te nagelen wel bij onvoldoende devoot geloof.
   
  Geen religien dus maar oplichters en mafiabolwerken.

  1. @ Rasrat, leg dat eens nader uit: wie besloot dat het christendom gebruikt wordt om mensen te knechten en in slavernij te brengen en wanneer. Welke 52 Arabische volken knechtte Saladin.
   En idd maken tot op heden oplichters en mafioso, zowel islamitische als christelijke, dankbaar gebruik van een religieus sausje over hun praktijken om deze te ‘legitimeren’ voor hun niet al te intelligente geoogklepte ‘schaapjes’.

 8. Ik denk dat door (overdracht van wetenschappelijke) kennis de meeste religies grotendeels vanzelf verdwijnen. Ze hebben eeuwen kunnen bestaan omdat de mensen niet beter wisten.

  Daarvoor in de plaats komt misschien een meer wetenschappelijk onderbouwde religie.

  De huidige wetenschap gaat zo snel dat (hopelijk) binnen niet al te lange tijd het onstaan van het heelal, het leven etc. iig theoretisch onderbouwd kunnen worden. 
  Zo komen er bijv. steeds meer theorieen dat de kleinste subatomaire deeltjes (higgsboson?) een “externe” (interdimensionale?) energiebron hebben.

  De vraag blijft echter hoeveel mensen kunnen dit werkelijk bevatten?
  Er zal waarschijnlijk altijd een groep (ongeschoolde) mensen blijven die vast houden aan de conditioneringen van hun opvoeding. Omdat dat hun enigste referentie kader is.

 9. Misschien moet de mens maar eens gewoon de realiteit aanvaarden zoals die is in plaats van troost zoeken in sprookjes.
  Dat kan leuk zijn voor kinderen, maar van volwassenen zou je kunnen verwachten dat ze simpelweg de realiteit aanvaarden. Dat is namelijk een kenmerk van volwassenheid.
   

 10. Beste mensen, de mens is een kuddedier en heeft daarom altijd een leider nodig. Vanuit dat standpunt gezien zou je religie gelijk kunnen stellen aan leiding geven van de kudde. Daar de mens divers is in zijn denken, doen en laten heb je dus ook diverse religies die daar door de eeuwen heen zijn ontstaan, met elk zijn eigen inhoud. Daarnaast geeft religie antwoorden (terecht enof onterecht) op vele vragen die de mensen hebben. Vragen die eigenlijk niemand kan beantwoorden alleen de omnipotent (lees almachtige) zou die kunnen beantwoorden. Maar ook in dit gegeven is geen duidelijkheid, daar we moeten wachten tot we sterven en dan nog kan het een utopie zijn of er wel enof geen omnipotent zal zijn.Maar omdat wij mensen de dingen graag onder controle willen hebben en er teveel onverklaarbaar is in dit universum is religie bij uitstek een belangrijk gegeven, om het tot zover te kunnen verklaren dat het in de algemene zin redelijk aanvaardbaar is. Zelfs zeer vele natuurwetenschappers aanvaarden een religie, omdat er altijd net iets is, wat niet te verklaren valt. Religie is mede iets wat we door overerving meekrijgen en dus in ons DNA vastgelegd is, ongeacht welke vorm van religie. Is dat goed enof slecht ? Dat moet een ieder voor zich zelf maar invullen, daar ook dit gegeven te divers is. Ik zal me zelf als voorbeeld stellen: ik ben NH opgevoed en de bijbel is me er met de paplepel ingegoten, heb tevens alle stadia’s daarin meegemaakt van zondagsschool etc. Toen ik plm 14 a 15 jaar oud was, had ik er genoeg van , dit kwam doordat ik zoveel negatieve dingen ervaarde, dat kon nooit de god wezen waarvan ik alles over geleerd heb. Op mijn 20e kwam ik in een ochose terecht door een samenhang van omstandigheden, toen kwam god wel weer naar boven en heb om hulp gevraagd en gekregen. Toen ik dacht ik heb je niet meer nodig verwaarloosde ik hem dat resulteerde in een 2e ochose, die groter en zwaarder was als de eerste. Maar voor mij althans, liet hij me niet in de steek en nam me mee naar de stilte van de natuur, waar ik weer langzaam maar zeker weer uit het diepe dal omhoog klom en tot bezinning kwam. Het tot bezinning komen in de natuur maak ik tot heden nog steeds gebruik van. De stilte haalt de stress weg in mijn geest. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: als je jong en onervaren bent in dit leven, moet je dus eerst ervaren om bewust te worden. Deze lering hebben we eigenlijk allemaal gehad, alleen een ieder voor haar enof hem op hun eigen manier. Als je dus ouder wordt en hopelijk wat wijzer, en je krijgt kinderen, dan komen de oude met de paplepel ingegoten stellingen (lees dogma’s) weer boven en zonder er bij na te denken ben je genegen om dit over te dragen aan je kinderen. Ook dit was voor mij een leringsproces, nu ik dit zo schrijf moet ik er toch wel om lachen, zo naief als ik was. Het heeft plm 20 jaar geduurd voordat het kwartje echt viel.
  Nu kan ik het, tenminste dat denk ik, de dingen in juiste kontekst zetten. Religie heeft dus in mijn optiek weldegelijk normen en waarden, die wij mensen in het positieve vlak kunnen gebruiken en zinvol is. Ik heb bewust het dualisme vermeden, daar het anders een te lang verhaal zou worden, want er zijn weldegelijk negatieve kanten aan verbonden, mede gezien van uit het gegeven van macht, gezien in al zijn diversiteit etc. Of je nu een nieuwe religie zou moeten creeeren, waarin een ieder zich in kan vinden, in mijn optiek niet. Denk ten eerste aan de grote diversiteit van de mens, kijk dan bv naar politiek enof gelijkwaardige begrippen, deze veranderen ook steeds, maar de religie in zijn algemeenheid, veranderd niet, dus voor de mens een redelijk betrouwbaar houvast  in dit leven, die normen en waarden als leidraad geven om ondanks de verscheidenheid een geheel te kunnen zijn. Let wel vele maken daar in de negatieve zin gebruik van, probeer dit te zien als een afspiegeling, dan ervaar je de rijkdom van de religie. Tot slot: Neale Donald Walsh heeft een boek geschreven, het heeft de titel “Een ongewoon gesprek met God”, hierin beschrijft hij dat we te dogmatisch ingesteld zijn, maar dat je God heel anders moet ervaren, meer in de zin vrijheid van denken, handelen en doen en laten. http://www.nealedonaldwalsch.com/ let wel niets moet, alles mag. Veel valt er nog over te schrijven enof te vertellen en veel ben ik vergeten op te schrijven, maar eerst tot zover.
   
  Ps: Ben, inderdaad ik heb een foutje gemaakt nl het moest inderdaad 2×3 zijn, sorry.
  Mvg, Paul.

  1. Bedankt voor deze uitgebreide reactie, dit komt ook het meeste in mijn denktrend naar voren. Religie is gewoon een gegeven en zal waarschijnlijk ook altijd blijven aangezien mensen als groepsdieren een behoefte hebben aangestuurd te worden. Wellicht niet de gemiddelde visionair hier maar ik denk dat dit eerder uitzonderingen zijn dan de regel. 

   Als je de belangrijke rol van religie dus accepteerd en begrijpt is het dan niet verstandig een religie te maken die zo goed mogelijk rekening houdt met het voortbestaan van allen. Dus zet een eigen structuur op die veel positieve voortbestaansideeen bevatten. Daarbij kun je via een religie mensen ook veel strakker organiseren en zo wellicht gemakkelijker doelen op het vlak van ruimtevaart bereiken juist ook omdat religie over grenzen en tijden kan kijken en werken.

   Uiteraard zitten er ook nadelen aan daar ontkom je gewoon niet aan als organisatie maar goed, wellicht dat deze nadelen best tegen de voordelen van een religie die sterk op voortbestaan gericht is op kunnen wegen…

   Dat zijn althans mijn gedachten hierbij, En hoe zou je dit dan dus vervolgens inhoudelijk het beste kunnen aankleden. Zijn er naast de genoemde vier pijlers nog extra zeer belangrijke pilaren die erin opgenomen zouden moeten worden?

   1. Wat dacht je van dat de religieuze genetische selectie stopt?
    Vroeger planten vooral de gelovigen voort. Het geloof wat de mensen het beste deed voortplanten werd vanzelf het dominante geloof. Mensen die zich niet lieten knechten werden dood gemaakt of konden zich in ieder geval niet of weinig voortplanten. Hele volkeren werden over de kling gejaagd. Ik denk dat nu de tijd gekomen is dat mensen welke minder ontvankelijk zijn voor religie zich meer voort gaan planten omdat zij succesvoller zijn in de aanpassing aan deze technologisch geavanceerde maatschappij. De makkelijk te hersenspoelen mens zal geleidelijk aan uitsterven.

 11. Neil Donald Walsch voerde natuurlijk niet echt een gesprek met God maar hoorde stemmen die er in werkelijkheid niet zijn. Zie
  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/43598-stemmen-horen-het-ontstaan-en-behandeling.html   
  Als je dit artikel leest dan komt dit overeen met de ervaring van N.D. Walsch. Hij begon immers stemmen te horen op het moment dat hij aan de grond zat, als gevolg van een trauma.
  Helaas is het in de New Age niet gebruikelijk om kritisch naar dit soort dingen te kijken.
  Ik heb zijn boeken gelezen en er staan wijze dingen in, maar ook volslagen onzin (bijv. zijn visie over het leven na de dood). Essentieel is echter dat alles wat hij zegt uit hemzelf voorkomt.

    1. Ik ben bewonderaar van David maar kreeg soms het idee dat hij toch wel ging trippen… Overigens ziet hij er ongezond uit. In de jaren negentig was het nog een mooie stijlvolle Brit om te zien, inmiddels een seniel mannetje en daar is hij er toch echt te jong voor. Ik probeer door intensief te trainen en een goed dieet in vorm te blijven. Ik weet niet wat die David doet maar verdenk hem toch van een drug probleem (alkohol).

 12. Voor een New Age profeet is charisma een eerste vereiste. Er zijn veel onzekere mensen en die ‘vallen’ op iemand die met veel lef beweert ‘het’ te weten.
  Een tweede eis is natuurlijk zakelijk inzicht, gevoel voor marketing.
  En een derde factor is gewoon geluk, het geluk dat het boek op het juiste moment bij de juiste mensen terecht komt die het op de juiste manier in de markt zetten.
  Wat er helemaal niet toe doet is of de boodschap ook klopt. Voor ieder idioot idee zijn immers volgelingen te vinden althans als dat idee op de juiste manier in de markt wordt gezet. New Agers zijn over het algemeen totaal niet kritisch en slikken de grootst mogelijke onzin zonder enig probleem.

 13. @ mijnheer Hannes: ik geloof niet dat ik nou zo overtuigd ben van m’n eigen geloof, ik geloof eigenlijk helemaal niet zo in m’n eigen. Ik weet mij overtuigd van Het Geloof, iets dat de Schepper Zelf in ons wil bewerken. Zo onnoemelijk mooi, zo oer logisch, dat ik het heerlijk vind om dat met jullie te delen. En omdat het vrij, absoluut niet verplicht dus!!, beschikbaar is voor iedereen welke daar voor open staat, zou ik een dief zijn van jullie eeuwig geluk, als ik dat egoïstisch voor mezelf zou houden.
   
  ‘Een persoonlijke bekeringservaring?’ Weet ik eigenlijk ook niet zo. Ik denk elke dag wel een beetje. We hebben denk ik allemaal wel de neiging om ons fout te richten, of ons op de foute dingen te richten. Ja, dan moet je weer een stapje terug, voor de foute geesten vaardig over je worden, want wat zijn die krengen gehaaid!
   
  Ook ik woon midden in de zwaere boeren zeeklei, waarvoor ze misschien wel zeven paarden nodig hadden om mij er uit te trekken. Niemand zei het mij. 
  (uit de rode kool misschien?)

  En ontzag voor figuren die zichzelf heel belangrijk vinden Hannes, daar zal jij zeker inmiddels ook te groot voor zijn geworden. Er bestaan immers geen echt belangrijke mensen. En geen grote mensen.
  Er bestaan wel mensen welke zich plaatsen hebben verworven waar ze de baas mogen spelen, zolang dat duurt. Dat kan stierlijk vervelend zijn voor anderen!, denk maar aan de GG’s (de grote graaiers, waardoor wij nu leeg gemolken worden).
  En de ayatollahs en zo vind ik ook wel zoiets.
   
  Er zijn hier op het forum wel lui met ontiegelijk veel hersens hoor!
  We zijn namelijk niet allemaal hetzelfde. Binnen de soort is er veel variatie, zo heeft Willem Ouweneel (als o.a. bioloog) ook wel geleerd, weet ik.
  Dat hij (met zijn 4 titels of zoiets) in een (uiteraard) intelligent geleide evolutie gelooft, was voor mij ook wel schrikken, maar totaal niet bedreigend.
  Waarom zou God de Schepping niet langs evolutionaire weg tot stand mogen hebben gebracht? Dat maakt Hij toch zelf uit, hoop ik?!
   
  Edoch eilaas, mij heeft nog niemand een levensvorm laten zien, welke (buiten een lab.) één gen meer heeft dan een der voorouders. Wel minder genen, maar dat verklaart juist het tegenovergestelde van evolutie, namelijk degeneratie.
  En daar ritselt het van, zie ik ook in m’n eigen fokprogramma’s tot uitdrukking komen(waaronder m’n eigen kinderen Paul :) )
  En je weet; om ineens oogjes te krijgen moet er wel een gen zijn welke dat aanstuurt.
   
  Dus heer Hannes, als u mij kunt vertellen wat prof. dr. Willem voor inzichten heeft gekregen welke hem van zijn ooit vermeende gelijk af hebben geholpen; ik leer heel graag nog wat op m’n ouwe dag hoor!

  Ja dan komen we wellicht op het niveau van de meneer welke ons hier eens een aantal plaatjes in serie liet zien van dieren welke zichtbaar tot een meer ontwikkelde levensvorm behoorden, zoals gewervelden na ongewervelden.
  (gesteld dat ze al van elkander af zouden stammen….?
  De Schepper zei eens dat Hij hen allen ‘naar hun aard’ schiep.)
  Toen ik hem vroeg waarom de plaatjes niet in een verkeerde volgorde waren gelegd, werd hij slechts boos vanwege mijn onbekeerlijkheid na zoveel ‘bewijs’. (je weet dat er bij vissen welke in donkere grotten plegen te verblijven na vele generaties nog slechts rudimenten van ogen zijn waar te nemen, en vele voorbeelden meer)
  Aldus ontbreekt het schromelijk aan overgangsvormen binnen het evolutiegeloof, wat inmiddels wel verplicht is gesteld in het onderwijs.
   
  En als u ons de verzinsels van broer Frank kunt noemen, u zult daar niet zonder reden op wijzen veronderstel ik, kunnen we daar hier ook gezellig constructief over roddelen.
   
  in afwachting, met forumvriendengroet, ben

  1. Ben, ik heb van Willem Ouweneel eigenlijk geen specifieke wetenschappelijke reden kunnen vinden waarom hij zijn vroegere jonge-aarde creationisme vaarwel zei, alleen zijn vage uitspraak dat dit ‘een voorbijgestreefde fase in mijn denken is geweest’. Zie ook zijn website voor meer details.
   Wat Frank Ouweneel betreft moet je maar eens de discussie op http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=23165 en http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29813 lezen en de verdere links daar volgen. Echt beschamend wat deze man heeft gedaan. Maar verder heeft het geen zin om daarover door te gaan. De boodschap is: er zijn heel veel valse leraren/wolven vermomd als schapen in de wereld en het is zaak je nuchtere verstand in ere te houden.

 14. vooruit , we doen er nog een voor de gezelligheid:
   
  @ Robert: inzake je laatste zin geloof ik dat enige geen overtreffende trap heeft.
  Eniger dan enige heb je volgens mij niet meer.
   
  Aangaande een externe, mogelijk interdimensionale energiebron, zouden onze ideeën elkaar kunnen naderen, omdat ik wat wij God noemen (IK BEN gaf Hij als antwoord aan Moses) m.i. helemaal voldoet aan die externe energie, waarmee Hij alles onderhoudt.
   
  @ Paul: moeilijker als hier boven ga ik er op mijn niveau niet mee om hoor. Dus heb ik ook niet de behoefte (heb ik eerder ook niet gedaan) om in jouw Omnipotent iets anders dan de Almachtige te zien, zeker als jij daar zo omnicontent mee bent.
   
  Blij ben ik met jouw getuigenis waaruit Zijn trouw en aanspreekbaarheid bleek!! Zegt het voort!!
   
  Echter als jij zegt dat we religie als overerving meekrijgen, wat ik niet tegenspreek hoor, spreek ik liever m’n Bijbeltje na, waar staat dat elk mens een ingeschapen Godskennis heeft en wij aldus snappen dat wij ons geweten ook niet voor niks hebben meegekregen.
  Eerder zei ik al dat we ooit met Gods kosmische gerechtigheid geconfronteerd zullen worden en aldus verantwoording af zullen moeten leggen van doen en laten, los van geloof of niet.
  (met naar Mars uit te wijken komen we daar ook niet onderuit L ).
   
  Omdat ik mijzelf een slechte chauffeur vind (het gaat allemaal veel te snel voor mij) heb ik ooit het visje van mijn auto afgehaald (van m’n revers niet) als in mijn geval geen goeie reclame voor een op zich zeer goede zaak.
  Jouw slechte ervaringen met het kerkelijk Nederland en de NH kerk in het bijzonder, doen ook mij pijn. Zelf zou ik daar uiteraard een nog veel dikker boek over kunnen schrijven, met >70 jaar ervaring. Maar net als jij heb ik van de Heere alleen maar goede ervaringen over gehouden. En die scheiding weten de meeste mensen, ook hier op het forum, lees ik, zelden te maken.
   
  Vanmorgen kwam onze vorige dominee nog even langs voor de gezelligheid om te vragen hoe het met m’n vrouw gaat. Dan beleven we weer even dat we vrienden for ever zijn hoor. Zo hebben we er natuurlijk een heleboel binnen onze geloofsgemeenschap. Dus laat niemand hier beweren dat religie niet ook een zeer samenbindend effect heeft en daar helemaal niks op tegen is natuurlijk.
   
  p.s.: sorry aanvaard! (had even de indruk dat ik iets te veel met het lid zou hebben gezwaaid L )
   
   
  @ Douwe: een kerk is een organisatie, maar de Kerk van Jezus Christus, Gods Zoon, is een levend organisme, welke gerust gebruik wil maken van onze organisaties, maar van een geheel andere dimensie is! Leer dat verschil a.u.b. kennen! Leer a.u.b. Hem kennen!!
   
  Die religie is niet door een mens gemaakt, maar door de Schepper zelf.
  En wie op dat niveau leert zien, leert ook lachen om al onze verzinsels, waar jij er nog een aan toe wil voegen?, zoals ik begrijp?
  Die religie ís op eeuwig voortbestaan gericht mijnheer Douwe!
  En zoals ik al eerder uit Gods Woord heb geciteerd, heb je daar geen ruimtevaart voor nodig!!
  Zijn nieuwe schepping wordt oneindig veel bekwamer dan wat wij kunnen verzinnen, zoals de huidige schepping al zoveel bekwamer is als wat wij zelfs maar kunnen doorvorsen.
   
  Hij Zelf wil jou verheffen tot een nieuwe schepping, welke alles snapt, zoals Hijzelf, welke zich kan teletransporteren zoals Hijzelf, (wedden dat jij nog de bochten afsnijdt buiten het circuit ook? Zelfs de kromming van het heelal sla jij dan over.) welke eeuwig is, zoals Hijzelf, welke onvernietigbaar is, zoals Hijzelf. Gewoon goed dus!

  Heb je nog meer wensen? Bestudeer Zijn Woord! Hij is nog nooit op de kleinste fout betrapt! Die kan Hij namelijk helemaal niet eens maken omdat Hij zelf volmaakt is, wat Hij jou ook maken wil!!
   
  Laat Hem toch niet lachen om jullie ruimteplannen; daar zijn wij en onze techniek nu veel en veel te kwetsbaar voor!
  Zelf krijg ik het nu al te warm als het 28 graden is en te koud als het 14 graden is. Ik kan nog geen minuut zonder zuurstof. Wat zouden wij de aarde op Mars of zo na willen maken?! Leuke fantasieën hoor, ga daar gezellig mee door als gedachteoefening als visionair. Maar weet:  Kansloos!
   
  Heb je ook moeten lachen om André die niet meer normaal lopen kon, na zijn ruimtereis? Logisch natuurlijk.
  Wat weten we voorts van de stralingen in het heelal? Hier, speciaal voor ons gemaakt, moet je al niet te lang meer in de zon willen zitten.
   
  En omdat er van God geen fout of leugen aan te wijzen is, en omdat er al honderden voorzeggingen in Zijn Woord uitgekomen zijn in de loop der eeuwen en nu nog steeds!, waarom zou Zijn belofte dat Hij alle dingen nieuw zal maken, ineens betwijfeld moeten worden?
  Iedereen mag er tegenwoordig zijn eigen waarheidje op na houden, maar alles wat de Schepper van hemel en aarde ooit zei, zou zeer in twijfel getrokken moeten worden?? Onderbouw dat eens!! Niet uitschelden s.v.p., niet dom ontkennen a.u.b. Omdat de leugenaar vanaf het begin ook zoveel duivelskerkjes heeft gesticht als valse na-aper van God, wat allemaal te weerleggen valt?
   
  Duizend jaren Vrederijk, door God zelf in de hand gehouden middels de regering van Zijn Zoon vanuit het nu nog zo betwiste Jeruzalem, zijn ons beloofd!
  Daarna een nieuwe aarde, zonder die zeer veel ruimte opslorpende oceanen, beloofde Hij. Daar zal het helemaal hemels worden; geen dood, geen rouw meer, geen klagen en geen moeite meer! Je zal dan maar net met onbetaalbaar veel kosten en moeite op Mars zitten met je kropje sla in een luchtdicht potje, omdat het daar ook niet op gebouwd is, ondanks Monsanto. L

  Trouwens, de hele hemel waar God woont zal dan op aarde neerdalen, heeft Hij beloofd. Wel goed te zien dan vanaf Mars hoor, want ruim tienmiljard kubieke kilometer groot en helder verlicht.
   
  Hoe ik dat allemaal zo weet? simpel via mijn religie met voortbestaanswaarde!!
   
  P.s. vraagje: wie weet waarom mijn computer die s in het laatste woord niet wil? is dat een fout van Windows of is onze taal veranderd?

 15. Douwe: Je 4 pilaren die je aangeeft, doet het eerste gedeelte me denken aan Epicurisme, de rest en het eerste gedeelte doet me denken aan new age. http://nl.wikipedia.org/wiki/Epicurus
  Je zou het volgende kunnen aannemen: antwoorden voor het heden, vindt je terug in het verleden. Alle religies die een lange bestaansweg achter zich hebben liggen hebben in vele dingen overeenkomsten, oftwel een rode draad(en), die gemeenschappelijk is. Het is de leer en de samenstelling van de leer, hoe je met de desbetreffende leer overweg zou moeten gaan. Nogmaals, daar de mens te divers is in zijn denken, doen en laten, betwijfel ik ten zeerste of je een soort overkoepelende religie zou kunnen creeren, laat staan een nieuwe vorm van religie waarin een ieder zich in zou kunnen vinden. Je zou dan in mijn optiek een te complexe samenstelling moeten verkrijgen, waarin een ieder zich zelf (al is het maar een beetje) in terug zou kunnen vinden. Daarnaast heb je het DNA tegen je, al die gegevens in het DNA betreffende dit onderwerp, wis je niet zo maar even, dat blijft tot het ras de mens zou uitsterven bestaan. Of de techniek zou al zover moeten zijn, om het DNA te kunnen besturen (manipuleren) en daardoor een volledige schone lei zou kunnen beginnen en daar heb ik een zeer hard hoofd in, dat we ooit eens zover zouden komen. En zeg dat het over een paar honderd jaar mogelijk zou zijn om dit te kunnen verwezenlijken, vraag ik me zelf af is dit dan ook etisch verantwoord??
  Een van de vele kunsten in dit leven is om elkaar te respecteren en vanuit dat standpunt van elkaar te willen leren. Maar vanuit het dualisme gedacht, heb ik ook hier een zwaar hoofd in. Dus als we met de gehele mensheid zouden kunnen bewerkstelligen, dan is er hoop. Maar dan krijg je toch weer de vraag, is dat ook gewenst en aanvaardbaar voor een ieder, je krijgt dan namelijk mede te maken met emotie en dat is vaak een te grote ongekende kracht, die in mijn optiek vaak onderschat wordt. Het verleden heeft al dikwijls aangetoond dat het niet mogelijk is om de mensheid op een rij te krijgen. Kijk bv naar de eind jaren zestig waar de oekumene beweging ontstond in nederland, daar is niet zoveel van overgebleven. http://www.erweckungs.net/gemeinde/druckversion/Oekumene.htm
  Toen werd mede getracht om alle vormen van het christendom samen te voegen, daar is nog wel een staartje van overgebleven, maar meer ook niet. Tot slot new age hoor je eigenlijk in de laatste 20 jaar ook niet zoveel meer van. Dus mijn eind conclusie is, laat alles bij het oude en probeer elkaar als mens meer enof beter te respecteren.
   
  Roeland: Wat je schrijft klopt, laat dat duidelijk zijn. Het boek “een ongewoon gesprek met god” heb ik in huis en een paar maal gelezen. Wat mijn belangstelling wekte in dit boek, was de ongedwongenheid in dat zg gesprek met god. Niet zoals wij dat leerde god met respekt te behandelen, maar als een gewone sterveling, waar je samen mee kan lachen en huilen. Dat respect krijgt hij van mij zonder enige twijfel. Mvg, Paul.

  1. Helder verhaal, 

   Wat ik me echter wel afvraag, veel kerken zijn ook een organisatie, een organisatie die vaak over tijden en landsgrenzen kan overleven. Als je mensen die lid zijn een tiende laat afstaan voor bijvoorbeeld projecten als ruimtevaart etc dan zou je volgens mij een groep mensen kunnen verenigen die dat willen en zo een soort versnelling op een aantal punten in kunnen zetten. 

   Het punt is namelijk, nu zie je dat de huidige organisatiestructuren veel hele domme beslissingen nemen. Denk aan overheden of banken. Een soort voortbestaansreligie kan in dat vlak wellicht wat meer betekenen en zo kun je zaken onafhankelijker maken van dit soort instanties door juist jezelf sterker te verenigen. 

   Daarbij heb je religies als het boedhisme die vrij vreedzaam zijn en juist de nadruk op eigen verstand etc. leggen. Wat ik me vooral afvraag is of de positieve aspecten die religies hebben zoals een sterke organisatie en samenwerking en daardoor een bredere slagkracht zijn te combineren met de positieve aspecten van hoe we de toekomst met zijn allen een stukje mooier en makkelijker kunnen maken. Kortom proberen het beste van beide zaken te combineren.

   Maar goed, als ik de reacties hier bekijk krijg ik het idee dat er veel mensen bang zijn dat er wel eens een Frankenstein uit geboren zou kunnen worden. Maar goed, misschien maar gewoon eens proberen en dan kijken of het schip strand. Ik zou het zelf op zich nuttig vinden als over 2000 jaar mensen nog steeds zo fanatiek inzetten op objectieve kennisvergaring en ruimtevaart als mensen nu nog wereldwijd de bijbel en of de Koran citeren.  

   1. Douwe als ik dit zo lees, heb ik daar eigenlijk niet eens bij stil gestaan, ik ben van het gedrag van de mens uitgegaan. Het organisatorisch gebeuren zou inderdaad een positieve bijdrage kunnen leveren. Je zou bv een ministerie op moeten zetten, die niet gekleurd is door allerhande politieke groeperingen, alhoewel je dat denk ik nooit helemaal losmakelijk kan zien. De naam voor dat ministerie noemen we visionair van de toekomst. Let wel er zouden dus mensen van wetenschap, religie etc in moeten zitten. Mvg, Paul.

 16. @ Hannes: er zijn twee elkaar vijandige rijken in de hemelse gewesten, zo leert ons Gods Woord;
   
  1: het rijk van 100% Waarheid, naar ons op aarde toe verpersoonlijkt in de Christus, Jezus van Nazareth, Gods Zoon, wiens woorden te Boek zijn gesteld in het Nieuwe Testament van de Bijbel.
   
  2: het rijk der duisternis van de duivel, de satan, de leugenaar van den beginne, de stiekemerd dus.
  (door Jezus Christus de overste dezer wereld genoemd).
   
  Die duivel heeft er groot belang bij, net als iedere schurk, iedere dief, dat wij hem niet herkennen en erkennen. Dat lukt hem wonderwel neem ik overal om mij heen waar!
   
  Het meeste belang heeft die kapotmaker bij het misleiden (daar heeft hij al 6000 jaar ervaring mee, zo zeggen wij) van mensen welke bekend staan als bij de Waarheid te behoren. Dat zijn best vaak voormannen in onze kerken. (daarom is het zo belangrijk voor die mannen te bidden, dat ze geen slachtoffer worden van de leugen)
  Frank Ouweneel is zo te zien hierin zwaar voor gaats gegaan, de klos geworden!
   
  (ik lees de naam van Feike ter Velde bij de reageerders op CIP. Die ken ik al decennia als een zeer betrouwbaar en journalistiek verantwoord man, dus zie ik die als een zware versterking voor de aanklacht)
   
  (ook zie ik voorganger Ben Kok bij de reageerders. Die kom ik wel vaker tegen op fora, weshalve ik mij daarom hier als ben de bouwvakker voorstel. Daarmee gelijk de grenzen van mijn kwaliteiten bekend makende. ‘Goed als je weet wie iemand is’, las ik hier ergens. Overigens mag ik er op wijzen dat onze Heer ook het grootste deel van zijn leven bouwvakker was hè? :) )
   
  Waar ik echter bang voor ben, mijnheer Hannes, is dat wij vanwege het feit dat er zoveel valse leugen en bedrog is in deze wereld, de neiging hebben het gesprek over waar de Waarheid regeert, (die van de Schepper dus) maar als lastig uit de weg gaan.
  Dat is niet mijn keuze!
  En al helemaal niet op het topic inzake de voortbestaanswaarde van onze religie!!
   
  (zo behoeft uiteraard niemand die dat niet wil, op mijn postings in te gaan, maar mag iedereen mij op dit forum ter verantwoording roepen aangaande mijn uitspraken.
  Dat ik daarbij Gods Woord van een beduidend hogere orde acht te zijn dan de onze, moet men dan maar van mij als uitgangspunt accepteren.
  Of niet natuurlijk!, maar daar gaan we dan uiteraard elk ons weegs).
   
  p.s.: bedankt voor het aanslepen van de leerzame links!

 17. Een nieuw niet al te serieus geloof welke in korte tijd veel aanhangers heeft gekregen is het zg. Dudisme. Het Dudisme is gebasseerd op het Taoisme, Epicurisme en de levenshouding van ’the Dude’, de hoofrolspeler in de film The Big Lebowski. Dudisme is opgestart in 2005 in Chiang Mai, Thailand door de Amerikaan Oliver Benjamin. Zie http://dudeism.com.

 18. Ik stel me voor dat we het beste af zijn met een wetenschapsfilosofie, geen religie. Religieuze begin, eind, en overige standpunten worden, zoals ons de geschiedenis alreeds leerde, altijd met bloedig geweld beslecht, of doven uit in vergetelheid, bij eeuwig gebrek aan bewijs. Een hulpmiddel is het slechts, dat z’n nut heeft bewezen door het organisatorische karakter ervan in het verleden. Nu we de wetenschap hebben die bakerpraatjes en kletsmajoren in hun nakie zet, zie ik er totaal het nut niet van in, om de waarheid te verstoppen achter een nieuw sinterklaassprookje of iets dergelijks. Meten is weten, zien is geloven door het objectief meten van feiten. Zien kun je dus doen als iets objectief wetenschappelijk is aangetoond, en dus gemeten, of theoretisch werkend aantoonbaar. Geen enkele religie heeft ooit iets aangetoond dat spiritueel bewijsbaar is, slechts de gelovigen daarvan dragen de dogma’s uit als geïndoctrineerden. Dat is hun goedrecht, maar dat geldt ook voor de wetenschap. De eindeloze discussies over dit onderwerp, zijn onderdeel van een welles nietes spelletje, op grond van dit goedrecht. Ik laat iedereen in z’n waarde, maar aan oeverloze discussies op dit vlak begin ik niet meer aan.

  1. Ik geloof niet helemaal dat ik mijn idee met dit artikel en de bedoeling daarvan helemaal duidelijk heb weergegeven. Hier kort even de denkstappen.  

   Ik constateer dat religie een bepaalde voortbestaansfunctie heeft en bepaalde voordelen met zich meedraagt.

   Ik constateer ook dat voortbestaan een punt is waarmee je in lijn moet zijn wil je blijven voortbestaan. 

   Ik constateer dat wetenschap een nuttige manier is om kennis over het universum te vergaren waarmee we ons eigen voortbestaan kunnen vergroten. 

   Tot slot een voorstel voor een religie die belangrijke zaken voor het voortbestaan in zich heeft opgenomen waaronder de wetenschappelijke methode. 

   De religie van het voortbestaan en daarin is wetenschap 1 van de 4 pilaren om zo maar te zeggen. Wetenschap wordt hiermee dus ingebed in de religie. De religie is dus een soort metastructuur die lekker eten, goede sex, wetenschap en ruimtevaart allemaal omvat. En dit doen we omdat religie heel goed kennis kan vastleggen en over tijd kan bewaren en mensen strakker kan organiseren of ethischer dan een staat of een geldsysteem dat kan. 

   Dat is de theorie in ieder geval. Dan is het de vraag of dit een goed idee is :-) om zo een organisatie op te tuigen.

    

   1. Douwe met alle respect, maar een wetenschapsfilosofie stel ik mij niet voor als een vorm van religie. Een wetenschapsfilosofie zou zich voortdurend bevredigend, objectief bezig moeten en kunnen houden, met de gemeten en berekende  werkelijkheid. Deze werkelijkheid valt daarom niet te integreren in een bepaalde spirituele waarneming, omdat de spirituele waarneming en werkelijkheid voor iedereen verschilt, als die al bij iemand aanwezig is. Religiën dicteren hun soort waarheden op subjectieve waarnemingen die ik zelf niet kan waarnemen, en gelukkig de meesten met mij. Als je dit soort zaken gaat mengen, krijg je naar mijn mening verloedering van de wetenschap. Het is vragen om conflicten met de anderlingen in een verre toekomst, die we ongetwijfeld zullen ontmoeten. Overigens heeft de religie bewezen dat valse informatie wordt verstrekt, ten koste van wetenschappelijke ontdekkingen. Men hechtte meer waarde aan de religieuze aspecten van de leer dan aan de waarheid, ook nu nog. Rekening houdende met de aard van het beestje, adviseer ik daarom in geen geval religie.

    1. Belastingvrijstelling van religies is wel een argument om die organisatievorm te kiezen. Kan er meer van het geld naar de wetenschap en ruimtevaart. :-)

 19. Beste Andre, de psyche van de mens, gezien in al zijn diversiteit is een complex gegeven wat weldegelijk door de wetenschap is onderzocht en aanvaard. Ik denk dat je religie dus onder zou moeten brengen in de psychologie, afd emotie. Daarnaast schrijf je dat religie de dogmatiek gebruiken om hun gegeven(s) te indoctrineren bij de mens, wetenschap doet het in een andere vorm, maar m.i. gelijk aan de religie. Daar wetenschap niet meer enof minder fouten maakt enof te kort schiet dan als religie. Mvg, Paul.

  1. Haha, nou een knokploeg heb ik eerlijk gezegd niet zo een behoefte aan moet ik eerlijk bekennen. Kijk maar eens op http://www.mensenrechten.org 

   Waar ik meer op zit te wachten is een ploegje ruimdenkende tolerante intelligente mensen die bereid zijn wat vooruit te denken en een soort lijnen uit te zetten zodat mensen die zich ook in dat gedachtengoed kunnen vinden elkaar kunnen opzoeken etc. 

   Een subtiel verschil wellicht maar wel even belangrijk om te noemen.  

   1. Douwe ik kan jouw reactie niet plaatsen, omdat je hier schrijft “Haha, nou een knokploeg heb ik hier eerlijk gezegd geen behoefte aan, enz”. Maar goed, ik wil je het volgende zeggen:

    Religie is pas mogelijk, wanneer een wezen herinneringen heeft aan een verleden, en tevens in staat is om een herinnerde combinatie van verleden, te combineren met toekomst perspectieven. Dit o.a. door deze voor zichzelf en anderen vast te leggen in memes voor anderen in een groep. Dat wil zeggen, dat religie het gevolg is van de mutatie die ons intelligentie gaf, maar niet dat religie iets onschuldigs is. Wij moeten ons de werkelijke oorsprong van religie realiseren, want ze is het resultaat van die mutatie. Het is de taak van de wetenschap om die te achterhalen.

 20. @Douwe, vroeger ging een groot deel van “de slimste jongetjes van de klas” op in de kerkelijke organisatie. Daar kankert een deel van de Nederlandse bevolking tegenwoordig op (“religie is waanzin”), maar tegenwoordig gaan dezelfde mensen (type) werken in de wetenschap. Dus is het slechts een kwestie van tijd en krijgt de wetenschap hetzelfde om de oren als nu de religie. Dat is een heel vervelend denkbeeld.
  Als je dus zoekt naar een religie die “positief” is voor de mensheid, dan heb je het in wezen over een zeer succesvolle religie. Een religie die aansluit bij wat mensen aan zekerheid nodig hebben om met hun verstand en hun gevoel “greep” te hebben op de werkelijkheid (en troost uiteraard, want het zit niet altijd mee). En deze religie biedt dus iedereen een referentiekader waarbinnen wij kunnen communiceren (gemeenschappelijke denkwereld).
  De huidige wetenschap is hier niet geschikt voor. Dat klinkt vervelend maar wat heeft een taxichauffeur, een agrariër, een kleermaker, de bakker en de loodgieter nu eigenlijk aan de wetenschap? Verhaaltjes over bijvoorbeeld de kwantumtheorie waar de wetenschapper zelf niet goed weet wat hij/zij zich erbij moet voorstellen? Het is dat de wetenschap onze gezondheid heeft opgekrikt, ons materiële speeltjes en welstand heeft bezorgd en afleiding/verwondering (ruimtevaart). Maar tegelijkertijd is de ethiek flink ondergraven en wordt de zin van het bestaan toegeschreven aan toeval. En ondertussen heeft de toegepaste wetenschap de leefbaarheid op deze planeet al heel wat schade bezorgd.
  Een religie kan je niet ontwerpen. Het gedachtegoed achter een religie heeft inderdaad een relatie met wat een samenleving op dat moment bezig houdt, maar een religie is geen samenstel van leefregels. Een religie is meer een “anker” om ons overeind en bij elkaar te houden. (En daarna komen weer die slimme jongetjes om alles om te buigen voor hun persoonlijk machtsgevoel en materieel gewin.)
  Of er een nieuwe religie kan ontstaan, is dus eigenlijk een kwestie van “afwachten”. Je hebt er geen vat op. Persoonlijk ben ik het met je eens dat de wetenschap daar een heel belangrijk deel van zal (kunnen) uitmaken. Maar dan moeten er wel een aantal hele bijzondere wetenschappers geboren worden want “met de huidige boys” zie ik dit niet zo snel lukken. Maar ik geef toe dat de wereld niet beperkt is tot het gebiedje “Nederland”.

  1. @ Sydney bedankt voor je heldere verhaal. 

   Dat laatste dat je een religie niet kunt onwerpen vraag ik me overigens af. :-) Als we naar de geschiedenis kijken dan zie je dat dit toch meermalen gelukt is. Het Christendom is bijvoorbeeld wel degelijk een samenraapsel van oudere religies uit die periode met een nieuw jasje erom. En is eigenlijk pas na jezus echt samengesteld en als georganiseerde religie in de markt gezet om zo maar even te zeggen ;-)

   Scientology is ook een prima voorbeeld van een religie die heel bewust is opgezet en of we het leuk vinden of niet toch relatief succesvol genoemd kan worden. 

   Ik weet niet of je de Santa Daime kerk kent die gebruiken Ayahuasca als ritueel om als het ware troost te vinden maar ook om begrip over jezelf en het universum te krijgen. Zij zijn ook een pas vrij recent erkende religie in Nederland maar zijn weer gestoeld op een millenia oude traditie van Sjamanen uit Zuid Amerika.

   Je zegt: Een religie die aansluit bij wat mensen aan zekerheid nodig hebben om met hun verstand en hun gevoel “greep” te hebben op de werkelijkheid (en troost uiteraard, want het zit niet altijd mee). En deze religie biedt dus iedereen een referentiekader waarbinnen wij kunnen communiceren (gemeenschappelijke denkwereld).

   Dat is idd heel mooi samengevat wat een religie zou moeten doen, bedankt daarvoor ik had hetzelf nog niet zo helder. Het idee is dus ook dat wetenschap maar 1 onderdeeltje van de religie is. Anderen kunnen zich richten op lekker eten, goede sex en/of ruimtevaart. Het is volgens mij heel belangrijk dat een religie wetenschap inbed maar niet wetenschap zelf tot religie verheft omdat dat nooit zal werken.

   Je reactie heeft me in ieder geval aan het denken gezet, iemand hier nog een goed idee voor een mooie bindende troost boodschap wat aansluit bij de moderne tijdsgeest? :) 

 21. @Douwe, je wil dus gewoon beginnen?!
   
  Pfff… je moet dan sowieso een vervanger gaan zoeken voor de evolutietheorie van Darwin (die rammelt). Het standaardmodel voor de evolutie van het heelal (big-bang) klopt ook van geen meter (de ruimte-tijd als “verspreider” van energie in de ruimte is onverenigbaar met de QT). De QT heeft zich binnen de microkosmos bewezen, maar als “denkplatform” voor het begrijpen van het universum is het volledig ongeschikt voor 99,99% van de mensheid.
   
  Als hypothese klopt jouw stelling wel maar er moet ook iemand – of meerdere personen – zijn die dat karwei klaart. En ik weet niet of jij de hedendaagse filosofie volgt, maar dat vakgebied is verworden tot het genereren van “opiniemakers”. En je weet: geen brood zonder iemand die het brood bakt.

 22. @Douwe, ik was nog wat vergeten…
   
  Wat maakt mensen heel content als het over een religie gaat? Dat is het feit dat de religie klopt! De religie moet dus kloppen met alles wat in onze belevingswereld – in onszelf en buiten onszelf – door ons ervaren wordt.
  Maar dan heb je het eigenlijk over een TOE… (Theory of everything). En die TOE moet jou “tevreden” stellen, maar ook bijvoorbeeld @ben db bd.
  En je voelt dus nu het probleem? Je kan die religie niet ontwerpen want jouw “ontwerp” moet de werkelijkheid binnen ons universum (god?) correct weergeven. En aan de andere kant heb je toch ook weer gelijk: een theorie is het ontwerp van de werkelijkheid binnen ons menselijk denken.

  1. Een religie hoeft niet iedereen aan te spreken maar wel een voldoende grote groep dat je een beetje slagkracht hebt :-) 

   Ik denk dat als je een religie ontwerp die een mooie boodschap heeft en zich verder goed aan de kaders van het voortbestaan houdt mensen die lid worden een meerwaarde kan geven. 

   Maar goed, wat is dan een goede overkoepelend wereldbeeld wat troost en rust aan mensen brengt? :) 

 23. Jos Duchâtelet

  Het voortbestaan van de mens (via uimtevaart) is mi absolute nonsens. 
  Minstens indien we wat wetenschappers beweren over ontstaan  en dood van sterren,  sterrenstelsels enz  aannnemen. 

  Wat wetenschappelijke cosmologie  vooral doet is de zinloosheid van het leven, van de mens ‘bewijzen’ Of minstens ons denken in die richting sturen.
  Want welke waarde kan je wetenschappelijk gezien toekennen aan een nu nog levend aan een planeet gebonden levensvorm?
  Wetenschappelijk cosmologie, met inbegrip van theorieën van ontstaan van leven produceert wel ‘geloofwaardige’ theorieën, hopelijk zo goed mogelijk conform de huidige toestand van de wetenschap, maar deze voldoen niet aan wat  de kern uitmaakt van de wetenschappelijke methode: experimentele verifieerbaarheid en validatiemogelijkheid.

  De ‘hyperwetenschappelijke’ visie die enkel verifieerbare feiten wil aanvaarden en toch een artificiële ‘religie’ (definitie?) wil opbouwen is toch wel logisch inconsekwent te noemen. Geloven in de kracht van een placebo dat jezelf maakt?

  Goedgelovigen vinden om enorme sommen aan de ruimtevaart te besteden lijkt mij een goed vertrekpunt om de mensheid vlugger dan nodig om zeep te helpen.

  Religie geeft inderdaad antwoorden op ‘levensvragen’, zin van dit alles, hoe moeten we leven, die geen enkele wetenschap ook de menswetenschappen kan beantwoorden. 

  Wat een reiligie echt wel biedt, kan je enkel ervaren door er in te stappen.

   

 24. Beste Douwe en Visionairs, na over het een en ander nagedacht te hebben, kwam ik tot de conclusie dat we eigenlijk in dit forum te samen heel veel kennis bezitten, dus zou het mogelijk moeten zijn om deze kennis in de positieve zin des woords samen te bundelen. M.a.w. je zou uit dit forum mensen moeten hebben die wetenschappelijk onderlegt zijn en mensen die onderlegt zijn in de diversiteit van religies, daarnaast een paar leken. Deze mensen zouden eerst samen een paar doelstellingen vast moeten leggen, met de daaraan gerelateerde richtlijnen om zo een basis idee mogelijk te creeren om zo nieuwe  normen en waarden gekoppelt  aan dit leven te bewerkstelligen. In die basis moet dus wel alle vormen als handaanrijking gegeven worden. Vervolgen zou je bij elke volgende stap enof ontwikkeling dit op visionair neer kunnen leggen, waarop de mede mensen op kunnen reageren.
  De groep die dit dan zou moeten bewerkstelligen, zou plm eens in de 3 maanden bijelkaar moeten komen om indien nodig het e.e.a. te bespreken. Als we dan het geluk zouden hebben om de basis richtlijnen uit te stippelen, kun je langzaam maar zeker de groep uitbreiden met andere wetenschappers, voorgangers van verschillende religies en leken. Ik weet niet of dit een optie is om een begin te maken, hoe denken jullie daarover? Mvg, Paul.
   
  Jos Duchatelet, in mijn denken heb je het goed en realistisch verwoord. Mvg, Paul.

  1. Jos Duchâtelet

   @Paul
   bedankt voor de appreciatie van mijn schrijfsel

   Wat je voorstel betreft, ik wil best een beetje blijven hangen hier; Ik vind het zoeken van mensen naar positieve zingeving altijd  interessant, soms aandoenlijk en bij wijlen prachtig.

   Tot nu toe lijkt het me ook dat religie hier op dit forum niet door de meerderheid (duidelijk niet gelovige mensen) als het ultieme kwaad wordt gezien. Best goed vind  ik dat.

   Veel meeer dan een beter inzicht in mekaars pogingen verwacht ik nu ook weer niet.

   Als bijdrage  in het bepalen van ‘doelstellingen’ wil ik hier toch preciseren wat volgens mij religie meestal biedt
   – zingeving (het leven is niet nutteloos) en richting (moraal, normen en waarden)
   – gemeenschapsvorming gebaseerd op die normen, waarden ,wens om die zingeving normen en waarden samen hoog te houden en door te geven
   – vandaag: bescherming tegen een staat die zich als enige zin- en richtinggevende instantie wil ontpoppen 

   Religie zet mensen aan zichzelf te overstijgen, zet aan tot offervaardigheid en altruïsme, door wat je inderdaad ‘indoctrinatie’ kunt noemen. Het grootste deel ervan is echter wel gewetensvorming en opvoeding en zelfs het zichzelf durven in vraag stellen (minstens bij godsdiensten die een concept hebben als de Geest van God die mensen ook vandaag kan inspireren)
   Dat alles is niet samen te vatten als ’troost’ .  In veel gevallen wordt juist meer van je gevraagd. Het afzweren van het kwade, is een vorm van bevrijding, maar critici zien er dan weer de “slavernij vanhet geweten” in. ( De titel ten andere van een boek over de getuigen van Jehova.)

   Historisch gezien kwam religie voor het ontstaan van een ‘politiemacht’ en zeker van een ‘ menselijke pakkans’ moraal.
   God ziet wat je doet. Dit beschermde de zwakkere in tijden waar de mensheid bestond uit kleine geïsoleerde groepen. Ook vandaag worden zo de daden van gelovige mensen scherper aangestuurd naar wat zij als juist en goed voorop stellen.
    
   Dat zij niet altijd juist geïnspireerd waren, dat manipulatoren die uit zijn op eigen gewin, zich zeer dikwijls een weg weten te banen naar de top, ontkent niemand, en al zeker de Schriften waarop religies zich baseren niet.
   Het blijft allemaal mensenwerk.

   Vraag is of we niet meer goed kunnen doen binnen een bestaande religieuze gemeenschap, dan erbuiten. De twee sluiten elkaar trouwens niet uit.
   Kunnen we ten andere er van uitgaan dat iemand die beslagen is in diverse religies, maar nooit gelovig is geweest, meer kan bijdragen dan iemand die eveneens beslagen is in diverse religies, maar bovendien gelovig is, of gelovig is geweest? 

    

 25. Beste Jos, ik ben het met je eens dat je geen nieuwe religie moet willen creeren, maar je zou uit alle bestaande oude religies een heleboel wijsheid kunnen halen. Dat wil niet zeggen dat ik alle wijsheden van de oude religies in mn hoofd heb zitten, maar heb er wel veel over gelezen en op mijn manier bestudeerd en met sommige zelfs in aanraking geweest ben. Ik denk zelf dat je een soort manifest enof een statement als beginpunt zou moeten maken. Dat doet me denken aan M.L. King “I have a dream”, misschien zal het voor ons ook een droom blijven, maar niet geschoten is altijd mis denk ik dan maar weer.
   
  Als ik naar het huidige wereld gebeuren kijk, dan komt steeds het woordje “Bezinning” in mijn hoofd op. Neem alle soorten conflicten, die er zijn. De huidige crisis. De grote oneerlijke verdeeldheid van kapitaal en de daaraan gerelateerde macht en zo zijn er nog vele oorzaken aan te geven, dat de mensheid de bomen door het bos niet meer zien. Dit schept angst en verwarring in de kudde. Het oude solidariteitsgevoel is mede daardoor ver te zoeken, met alle gevolgen van dien in het sociale gebeuren van de mensheid. Een mooi voorbeeld van het solidariteitsgevoel waren bv zowel in de laatste wereldoorlog en als in de najaren van deze oorlog. Die in de eind 60er jaren tm in het begin van de 70er jaren zijn hoogtij dagen had, dit was dus in de tijd van Joop den Uyl. Daarna is het weer langzaam maar zeker in een neerwaartse spiraal omlaag gegaan. In die zelfde periode is ook de religie langzaam maar zeker in waarde gedaald en ontstond er toch een leegloop in de kerken. We hadden het te goed en zolang we het goed hebben, hebben we religie niet nodig, pas als we bij wijze van spreken geen eten meer op tafel hebben staan enof zeer weinig, dan hebben we de religie weer nodig. Ook hierin een mooi voorbeeld: De gewone moslims zijn in de laatste decennia’s explosief gegroeid, alleen vanwege de armoede die heerst bij vele bevolkingsgroepen. M.a.w. als het ons goed gaat is de omnipotent ver te zoeken en als het slecht gaat, schreeuwen we moord en brand om hem/haar. Dus zou je in mijn denken kunnen beginnen met als eerste leidraad “de Bezinning”. Door de bezinning, heb je de mogelijkheid om de geest tot rust te brengen. Als de geest tot rust is gekomen, zie je ook weer de bomen door het bos. Mvg, Paul.
   
  Douwe ik heb je @mailadres nodig. prdekloe@lijbrandt.nl .P.
   

 26. hier begint zodoende best een conceptraamwerk voor een (nieuwe ?) universele religie te ontstaan op wetenschappelijke argumentatie.
  M.i. herkenbaar voor iedere logische denker en visionair.
   
  Op grond van mijn kennis der geschiedschrijving van de (o.i. niet meer zo heel verre) toekomst, lijkt het mij nuttig op dien gronde nog wat gedachten toe te voegen waar nu reeds rekening mee zou kunnen worden gehouden, mitsgaders heengestuurd en ingepast in het conseptraamwerk:
   
  Vanuit betrouwbare bron mag eerstens worden gesteld dat die wereldreligie er komt.
   
  Deze religie zal echter wel onder commando staan van de wereldheerser, waar wij nu reeds gezien de alom neerwaartse financiële en economische ontwikkelingen redelijk aan toe zijn, teneinde ons van de chaos naar een stabiele maatschappelijke orde te voeren, met beschaafd welvaartsniveau.
   
  Op een ander topic lees ik zojuist dat de onderlaag van de Amerikaanse bevolking in inkomen reeds beduidend onder doet voor die bij ons. Zelfs de middenklasse vangt daar aan, naar ik begrijp, onder ons huidige bijstandsniveau.
  E.e.a. impliceert dat de grip op de maatschappij als geheel, door de overheid uitgeoefend, meer alomvattend zal moeten zijn dan nu het geval is en religie daarbij ingesloten zal dienen te worden.
   
  Ja, dat stelt eisen aan die religie inzake ontvankelijkheid en aannemelijkheid, waar nu reeds voorstudie voor zou kunnen worden verricht. Met erotische tempelseks, als ook zuipgelagen en andere orgie’s zal vooralsnog m.i. aanvankelijk slechts zeer  terughoudend geëxperimenteerd kunnen worden.
   
  Vanuit mijn decennialange ervaring met ons grootste protestantse kerkgenootschap als betrokken lid, durf ik de stelling aan dat samenwerking in wetenschappelijk studieverband niet bij voorbaat afgewezen zou worden.
   
  Waar het ook van Rooms Katholieke zijde als bekend mag worden geacht, dat de Heilige Stoel zal openstaan voor oecumene in groot verband (uiteraard onder voorwaarden van erkenning hunner huidige positie in het wereldgebeuren als uitgangspunt) kan tevens op inbreng van grote kennis en geleerdheid en ervaring worden gerekend.
   
  Dan zal het implementeren van een universele religie binnen de islam wellicht nog op significante weerstand dreigen te stuiten, echter binnen een meer Europese vorm van islam zal wellicht eerder een opening voor te ontwikkelen cohesie gevonden kunnen worden, dunkt mij.
  Waar de islam tevens over een nauwkeurig omschreven toekomstverwachting en ideologie inzake een wereldregering met ingesloten religie beschikt, t.w. het komende wereldkalifaat, kan als daar ook bij aangehaakt wordt, m.i. naar een grote mate van samensmelting worden gestreefd.
   
  Buiten de monotheïstische godsdiensten ontbeert het mij jammerlijk aan kennis, maar daarbinnen kan ik u m.i. redelijk uit ervaring en kennis een beeld schetsen van hoe e.e.a. er uit zal moeten komen te zien en als zodanig zal functioneren.
  (zie o.a. Apocalyps 13:11-18)

  1. Beste Ben,  ik denk niet dat er een grote wereld religie ooit zal ontstaan, dan zou er ook dus een nieuwe wereld orde moeten ontstaan. Ongeacht hoe die systemen zouden moeten werken, de diversiteit van de mensheid is al onnoemelijk groot, gezien alleen al de vele culturen etc die er zijn. Er zou eventueel in het christendom misschien iets mogelijk zijn, maar het wordt nooit een oecumene gemeenschap. Dat heeft het verleden al bewezen. Daarnaast heeft de RK een te grote dominantie in het christendom. Dus ik betwijfel je goed bedoelde uitspraak hieromtrent. Hoe vreemd het ook mogen klinken gezien de toestand van deze huidige wereld, zie ik eerder nog een redelijke samenwerking met de Islam, want Ismael was een zoon van vader Abraham. Dus hier zit veel verwantschap. Maar ik blijf erbij, dat het respecteren van elkaars bestaansrecht en een goede open samenwerking, je denk ik veel verder komt. Daar zouden we meer aan moeten werken, misschien dat dan eens het balletje zou kunnen rollen? Mede daarnaast bevat elke religie zijn eigen normen en waarden, bundel deze en maak er een doorsnee richtlijn van, die als tegenpool zou kunnen funktioneren betreffende politieke enof aanverwante instellingen. En misschien ook voor de laats genoemde een hulpmiddel kan zijn. Mvg, Paul.

 27. Beste Hannes, bedankt voor je link, ik heb het gelezen. Nu heb ik zelf altijd even tijd nodig om dat op me in te laten werken en erover na te denken en meestal lees ik het nog een keer. Maar het is weldegelijk in mijn denken een mogelijkheid.
  Bedankt, mvg, Paul.

  1. Beste Hannes, vanmiddag het stuk nog eens rustig gelezen en kwam tot de volgende conclusie: het singularitsme (wat een woord), doet eigenlijk niets anders dan alle voorgaande oude religies gedaan hebben nl een weg te vinden om het grootste onbekende te verwoorden. Ze maken hier gebruik van spiritualisme, zoals je die ook terug kan vinden in het hindoeisme en boedisme. Of je dit nu ook daadwerkelijk zou kunnen gebruiken om ook een wetenschappelijke religie te bewerkstelligen, geloof ik niet in. M.a.w. ik moet betreffende voorgaande reaktie op terug komen dat het in mijn denken niet mogelijk is. Het is een utopie. Mvg, Paul.

 28. Het lijkt me een goede gedachte om het hedendaags materialistische wereldbeeld aan te vullen met nieuwe beelden van zinvinding.

  We leven in een tijd die neigt naar technologische singulariteit. Dit betekent dat werk zoals we dat nu kennen vrijwel overbodig zal zijn. Dat mensen misschien wel oneindig zullen leven.

  En dan eeuwige verveling in een zinloos universum?

 29. Ik denk dat Teilhard de Chardin een punt heeft als hij stelt dat het ontstaan van iets uit niets (big bang), het ontstaan van leven en daarna van bewustzijn wijst op een richting van het universum.

  Ik denk ook dat Johannes Poortman een punt heeft als hij stelt dat de ontkenning van ziel en geest door het materialisme ook maar een geloof is.

  Uiteindelijk is muziek niets anders dan wat geluid en schilderijen niets anders dan wat verf op een doek.

Laat een reactie achter