Diversiteit, de bouwsteen van moeder natuur

Diversiteit is de bouwsteen van de natuur

Diversiteit is wellicht de belangrijkste bouwsteen van moeder natuur. Ze heeft er zelfs seks voor uitgevonden.

Net zoals de meeste organismen op aarde zijn ook mensen, op eeneiige tweelingen na, genetisch ietwat verschillend van elkaar. De ene mens is wat langer, de ander wat korter, de ene heeft blauwe ogen, de ander groene. De ene persoon kan sneller een bepaald patroon doorzien, een ander heeft meer fysieke kracht tot zijn of haar beschikking. Iedereen is net wat anders en daarmee is diversiteit de standaard van de natuur. De natuur kent geen gemiddeldes of standaardmodellen.

De evolutietheorie gaat ervan uit dat organismen op aarde een patroon van voortbestaan volgen. Aangezien de fysieke omstandigheden op aarde continue kunnen veranderen is het nuttig om op zoveel mogelijk verschillende paarden tegelijkertijd te wedden. Diversiteit is de strategie die de natuur gebruikt om zo goed mogelijk invulling te geven aan het patroon van voortbestaan. De natuur laat het verder aan de individuen en de omstandigheden over, of een deel van de genetische code wordt doorgegeven. Bij mensen in de vorm van kinderen bijvoorbeeld.

Diversiteit is erop gericht dat iedereen zaken net even anders kan doen inplaats van precies hetzelfde als anderen.

De natuur oordeelt hierbij niet en heeft ook geen doel, het is slechts een patroon. Genen die terugkomen in een volgende generatie kunnen de test met de omgeving opnieuw aan en genen die niet terugkomen in een volgende generatie doen niet langer meer mee.

Diversiteit als strategie tot voortbestaan heeft ervoor gezorgd dat het leven telkens meer hoeken van de fysieke wereld heeft kunnen betreden, van de diepzee tot woestijnen en van gloeiend warme vulkaangebieden tot aan de onderkant van ijsschotsen. De natuur kent verder geen waardeoordelen als goed of slecht. Alle levende organismen die er momenteel zijn, zijn allemaal succesvolle paden geweest van het leven tot dit moment aan toe. Van de naakte molrat tot aan de mens. De natuur kent geen beter en ook geen minder. Voor sommigen wellicht een teleurstelling, voor anderen wellicht een opluchting.

“Be yourself, everybody else is already taken.” Oscar Wilde

Soms lijken mensen het belang van diversiteit en het bewezen succes van deze strategie echter te vergeten, zeker ook bij onszelf als soort. De natuur heeft iedereen een uniek bouwplan meegegeven met daarbij een uniek setje eigenschappen. En zo wordt je als organisme vervolgens losgelaten in een bepaalde fysieke omgeving en wordt je bouwplan uitgetest. Uiteraard kan het vanuit de marketing niet echt uit om mensen aan te moedigen tevreden te zijn met zichzelf maar de natuur staat bij deze opvatting wel aan je zijde.

Door deze diversiteit in mensen en hun interacties met de fysieke omgeving, met andere levende wezens en met elkaar worden er zo ook diverse culturen geschapen, diverse denkbeelden etc. Ook hier zijn geen betere of mindere, de natuur test gewoon een flinke diversiteit uit en voortbestaan is het patroon wat de selectie maakt of dat patroon door zal zetten of niet.

Een interessante film die dieper ingaat op het belang van diversiteit als strategie van de natuur is Kinsey. Wellicht is het nuttig om onszelf en anderen er zo nu en dan aan te herinneren dat het diversiteit is wat de wereld rond laat gaan. Moeder natuur heeft blijkbaar een hekel aan eenheidsworst. :-)

Diversiteit is belangrijk in soorten maar ook in strategieën. Er is niet één beste weg, zolang een pad tot voortbestaan leidt is de weg goed genoeg. :-)

Aanverwante artikelen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego, het strategische zelf
-) De dood, een verkenning
-) Eindeloos Bewustzijn

32 gedachten over “Diversiteit, de bouwsteen van moeder natuur”

 1. Diversiteit is heel gezond voor een sterk nageslacht, in tegendeel tot stamboomrassen (vooral honden). Hier willen mensen dat hun huisdier zoveel mogelijk overeenkomt met bepaalde gemiddelde kenmerken. Het gevolg, doorfokken op deze genetische eigenschappen in een bloedlijn ofwel inteelt, is dat ook vaak erfelijkheidsfouten gaan domineren, waardoor deze dieren kwalitatief ongezond zijn. Bij paarden worden volbloedpaarden geselecteerd voor de rensport, en met een natuurlijke dekking gekruisd, hebben dus een andere soort stamboom.

 2. Beste Douwe, mijn compliment voor de eenvoudig verwoording van de diversiteit van het levend mechanisme(organisme). Het is in mijn optiek wel een beetje complexer, maar desondanks al nietemin. Ongeacht welke vorm je neemt van het levend mechanisme het heeft maar 2 taken nl: 1- zorg te dragen voor de voortplanting van de soort. 2-als voedsel te dienen voor de desbetreffende boven lagen. Rationeler kan het niet, denk ik. En gelukkig, door het systeem van het levend mechanisme hebben we de diversiteit, anders zou het toch een saai gegeven worden. Maar mijn compliment. Mvg, Paul.R  

  1. Paul R, toch denk ik dat de mens niet alleen voortplanting als doel heeft. Mensen zijn ook informatiedragers van andere informatie dan genetische; ons zgn. ‘culturele erfgoed’. Bijvoorbeeld d.m.v. van taal-overdracht en media.

  2. ik denk dat het nog basaler  zeg maar banaler is dan dat;
   het is eerder een streven aan paringsdrift te voldoen, met als gunstig gevolg voorbestaan van de soort, iets wat in 90 % van de soorten het individu geen bal interesseert en bij die overige 10 % ook alleen maar omdat er een aantal instincten zijn ingebouwd.
   Bij sommige soorten moet er aan een behoorlijk complex systeem van voorwaarden voldaan worden om aan vervulling van die paringsdrift te voldoen. het individu moet passen en functioneren in een sociaal netwerk, moet een aantal vaardigheden bezitten en kunnen tonen en je ziet naarmate de broedzorg uitgebreider is dat netwerk ook complexer is…..je kunt dan zelfs spreken van cultureel erfgoed….wat weer kan varieren van een bepaalde gewoonte van bosnoten kraken tot het bouwen van een spaceshuttle.

  1. Diversiteit is alleen de vorm, al het leven lijkt hetzelfde patroon te volgen, zo teruggeredeneerd zou je dus kunnen zeggen dat al het leven allemaal uiteindes zijn van hetzelfde begin. Eenheid en gezamenlijkheid in de diversiteit dus :-)

 3. Ik ben het met Paul R en Kamion eens. Iemand die goed in de maatschappij functioneert heeft meer kans op nakomelingen dan een zwerver. 
  En degene die goed in de samenleving functioneert zal als bij effect ‘cultuur’ produceren. 
  Als je wilt weten hoe de menselijke samenleving in elkaar zit elkaar zit is het goed om te kijken naar de chimpansee samenleving, inclusief de rol van het alpha mannetje.
  Het leven is heel basaal, al zijn er maar weinigen die dat onder ogen durven te zien. De meesten verzinnen allerlei ‘hogere’ doelen die er simpelweg niet zijn. 

   1. Ik denk inderdaad dat de wereld meedogenloos is en dat er een hoop verzonnen wordt om deze waarheid te verdoezelen.
    De mens is een groepsdier. Mensen die zelf geen nakomelingen kunnen krijgen kunnen een rol spelen bij het verzorgen van nakomelingen van anderen of het in stand houden van het bredere maatschappelijke kader waarbinnen kinderen groot kunnen worden. 
    Dus ook volgens het biologische model kunnen kinderlozen een groot nut hebben (hoop ik, ik ben er zelf een :)). 
    Overigens respecteer ik iedereen zijn geloof. Ik zie dat hieronder een uitgebreide discussie is losgebarsten over geloof.
    Zelf denk ik dat religie vooral een evolutionair mechanisme is om bepaalde harde waarheden niet te willen zien.
    En laten we eerlijk zijn gedurende het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid werden niet gelovigen simpelweg afgeslacht. Dus de mensen die in staat zijn tot geloven hebben kunnen overleven. Daarom heeft de totale populatie een soort religieus gen gekregen. Vrijdenkers werden simpelweg uitgeroeid.
    Het resultaat zien we in de huidige wereld met veel geloof en weinig rationeel denken. We zien geloven die elkaar op een dogmatische manier bestrijden en weinig rationaliteit die een uitweg zou kunnen bieden uit de problemen. 

 4. Beste mensen, het levendmechanisme heeft nog een gezamelijke eigenschap. Dus niet alleen zorg te dragen voor de voortplanting van de soort en als voedsel te dienen voor de haar enof zijn betreffende bovenlagen, ze hebben allemaal zuurstof en water nodig om te kunnen leven. Behalve de anaerobebacterie, deze kan zo goed als zonder zuurstof leven, maar ook weer niet helemaal zonder, vandaar dat ze ook extremofielen genoemd worden. M.a.w. in zeer extreme omstandigheden kunnen leven. Dat het levendmechanisme onderhevig is aan de cyclus is dus duidelijk. De verscheidenheid wordt bepaald door de micro en macro elementen, die het levendmechanisme als voedsel tot zich neemt. In alles zit informatie en energie, dit is nodig om de elementen in werking te zetten, denk in dit verband aan de quantummechanica. Door veranderingen bv van voedsel, zal de informatie aangepast worden. Dit gegeven wordt weer vast gelegd in het RNA enof DNA. Dit gegeven is dus ook belangrijk voor de diversiteit van verandering in oa de vorm van het levendmechanisme etc. Bv, mocht er door omstandigheden in de leefomgeving (biotoop) veranderingen komen van de micro en macro elementen, zal dus ook de structuur van het levendmechanisme veranderen. Dus de informatie bevat gegevens vanaf het begin tm het heden. Dat geheel is dus bepalend voor de diversiteit van het levendmechanisme. Men is er vanuit gegaan in het verleden dat de anaerobebacterie het eerste leven was en zijn ontstaan op aarde heeft beleefd, maar als we de onderwerpen op visionair gevolgd hebben en je kijkt naar de gegevens oa van de Bacillus stratospericus enof het Higgs-boson deeltje dan is dat gegeven dus nog steeds niet bepalend en zullen we dus verder moeten vogelen om er achter te komen of het eerste leven op aarde enof in het heelal is ontstaan. Dat laatste wordt in mijn optiek steeds aannemelijker. Dit is allemaal zeer kort door de bocht, ondanks dat het totale systeem van het levendmechanisme eigenlijk simpel is, kent het dus ook een grote complexheid, die steeds aan verandering onderhevig zal zijn.
  Op mijn website, die ik samengesteld heb voor de jeugdvogelwacht van de BFVW, kan men iets meer lezen omtrent dit gegeven. Let wel veel is alweer achterhaald, maar het gaat in principe om de basis van het gedachtengoed.
  Mvg, Paul.R

  http://home.lijbrandt.nl/prdekloe/index.htm

 5. ik las ergens van Douwe dat we hier vrijheid van meningsuiting hebben op dit forum. Dat is mij uitermate dierbaar, dus start ik maar onderaan bij meneer Roeland:
   
  citaat: “Het leven is heel basaal, al zijn er maar weinigen die dat onder ogen durven zien. De meesten verzinnen allerlei hogere doelen die er simpelweg niet zijn”
   
  nou dat is een mening, dat mag. (niet zó sterk onderbouwd, vind ik)
   
  Ik betrapte mijzelf er op dat ik mijn gebed zojuist besloot met:
  “Denk aan mij toch in gena, om Uw goedheid eer te geven.”
   
  Dat is uit een berijmde psalmregel, welke uitdrukt dat mensen blijkbaar toch van een hogere orde bedoeld zijn dan bijvoorbeeld regenpieren.
  Dat moet John o’ Mill m.i. ooit al begrepen hebben, toen hij Symphonie Erotique dichtte:
   
  “Het liefdeleven van de egel, verloopt behoedzaam in de regel.
  De schildpad heeft zijn vie de sexe onberispelijk tussendeks.
  En wie zag ooit de regenwormen elkaar het ledikant bestormen?
  Nee, het zijn wederom de mensen die men beterschap moet wensen.”
   
  Hier verschil ik samen met meneer o’ Mill (pseudoniem) reeds met meneer Roeland daarin, dat o.i. de meeste mensen niet boven hun basale driften uitstijgen, zoals ook de meeste rupsen niet het niveau van vlinder zullen bereiken.
  Daarbij geloof ik niet dat die zich zo basaal gedragenden, nou zo met de bedoeling van het leven bezig zijn dat het woord durven inzien op z’n plaats is. In de bouw heet het gewoon dat die vent z’n hersens zitten in z’n ……… (dit forum is netter als de bouw, schat ik in, dus u snapt ‘t wel).
   
  Voorts; als iemand als pottenbakker van klei een kopje maakt, is het logisch dunkt mij, dat hij verwacht dat het kopje ook zal functioneren als zodanig.
  Een kinderversje (Elly en Rikkert?) zingt: ‘zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in de hand van de Heer’.
   
  Met het oog op de nimmer eindigende eeuwigheid, welke ik altijd vanwege mijn beperktheid maar terug breng tot de volgende drie miljard jaar, lijkt het mij wiskundig niet onverstandig om het gokje te nemen en ‘onder ogen te durven zien’, dat er wellicht toch hogere doelen bedoeld zouden kunnen zijn voor hogere wezens met een redelijk voorstellingsvermogen.
   
  Dat die hogere doelen door een paar miljard mensen worden gezien (dat is beduidend anders dan verzonnen hoor!) en erkend, lijkt mij juridisch ruim voldoende om hun waarneming algemeen te erkennen als minstens mogelijk.
  En, anderen weten dat al van mij; ik zeg: ga zelf kijken!! Bewandel de weg naar het Doel. Die Weg heeft een Naam; Hij is zelfs een Persoon. Vandaag over drie weken wordt Hij opgespijkerd, met 4 zevenduimers, herdenken we, … voor u.
   
  Aangaande diversiteit in de natuur: (is dat onze moeder? van de indianen leerde ik de aarde onze moeder te noemen), laten we daar wel verschrikkelijk blij mee zijn.
  Jullie weten mijn stelling: die diversiteit, die we mutatie noemen, maakt het leven kleurrijk (er loopt hier nu een witgespikkelde haan langs het raam) maar is duidelijk nakijkbaar terug te voeren op verval van genen. En een gen die je kwijt ben, krijg je (tenminste buiten een laboratorium) nooit meer uit z’n eige terug.
  Daarom hebben de regenpieren welke in de wei tegenover ons al zo lang hun kop boven de grond uitsteken na de regen en vogelgetrappel, nog steeds geen aanzet van ogen, hoe graag ze ook rond zouden willen kijken.
   
  Over het rond der aarde zijn dus veel verschillende mutaties dieren en mensen ontstaan. Dat begon al met de vinkjes op de Galapagos eilanden, waarvan sommigen er een dunner snaveltje aan overgehouden hadden, waardoor ze wel in kiertjes konden peuteren, maar moeilijker zaden kraken, zag Darwin al, weten we nog?, tot aan mijn vrouw met haar tere zachte blanke huid.
   
  Terugkruisen dus!, om die genen weer in je kinderen te krijgen. Niet met een mensaap hoor, daar houdt je hooguit aids aan over. Maar let er eens op hoeveel bastaarden er veel gezonder zijn dan raszuivere ‘übermenschen’.
  ik zie dat ook aan onze eigen tegenwoordige straatkatten.
   
  En dat de mensen zoveel ouder worden, is ook maar even, zei iemand. Was dat hier?
  Door de hogere medische kunde en -mogelijkheden wordt de natuurlijke selectie (alleen de sterksten blijven leven) uiteraard ook sterk gereduceerd, wat ons nog zwaar op gaat breken hoor. Maar dat doet het uiteraard niet als politieke uitspraak, als we langer aan het werk moeten blijven, omdat we werk niet echt willen delen, of als alleen de toppers mee mogen doen.

 6. Beste Ben bd db, ik vind je een ludieke schrijver, zeker op de wijze waarop je dingen verwoord. Dat is je goed recht, laat dat voorop gezegd duidelijk zijn. Net zoals jouw geloof, is een keuze die ik altijd zal respecteren, dat zelfde geld eigenlijk voor elk mens in zijn enof haar religie. Religie is in mijn optiek een dogmatische instelling, die alleen door indoctrine vanaf het verleden en het heden zijn bestaansrecht heeft verworven. Wil je je daar zelf aan onderwerpen is normaal gesproken een vrij keuze. Hoeveel mensen op deze aardkloot ook onderhevig mogen zijn aan een religie, wil niet zeggen dat ze de wijsheid in pacht hebben over oa het ontstaan van het universum en daarin opvolgende gebeurtenissen, hierin slaan ze plank beduidend mis. De natuurwetenschap is eigenlijk een zeer rationeel gebeuren, waarin veel gespeculeerd wordt en mede daardoor door onderzoekingen tastbare gegevens op tafel leggen. Dat kan ik van de religie niet zeggen. Dat houdt niet in dat een wetenschapper geen geloof zal hebben, integendeel vele zijn gelovig. M.a.w. houd kerk en staat gescheiden enof in dit geval gesproken, houd religie en wetenschap gescheiden. Mvg, Paul.R.

  1. Beste ongelovigen;
   ‘De wetenschap keurt religie af’, is een soort automatisch zinnetje geworden voor degenen die de tekst scannen op religieusheid en het wordt al te makkelijk herhaald tegen degenen die wetenschap en religie weten te combineren. Alleen al dit feit zet een streep door dogmatisch, want er is geen sprake van eenzijdige en onveranderlijke opvattingen. En er is geen sprake van indoctrinatie omdat de mensen van nu vrijwillig iets mogen en kunnen aannemen zonder gestraft te worden. De wijze waarop Ben db bd zijn geloof naar voren brengt toont dit ook aan. De ongelovigen echter praten afkeurend en op gebiedende wijs over deze uitingen, dus wie is er dan eigenlijk dogmatisch en indoctrinerend bezig? De gelovige wordt gewoon hier afgestraft. Kijk eens kritisch naar jezelf:
   Ondanks het papegaaien ben je toch wel mèèr dan een driftmatig geleid dier, je bent zelfs meer dan een aap, lees daarvoor nog maar eens de artikelen ‘de verschillen tussen aap en mens’ op Visionair om dat goed te beseffen. Cultureel erfgoed is geen bijproduct maar juist een ‘hoofdproduct’ van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling(en). Juist de menselijke beschaving wordt gevormd door ontwikkelingen die plaatsvinden als tijd en energie niet alleen hoeft ingezet te worden voor basale behoeften.
   Zelfs basale driften kunnen in een menselijke beschaving aangevuld met andere omgang en houding; Darwin is alleen relevant in het hoofdstuk ‘voortbestaan’ en verklaart vooral de agressie waarmee dit gepaard (kan) gaan.
   https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/militaire-missie-en-altruisme/
   Maar met de mogelijkheden van deze tijd, ook door Ben db bd gebracht, is bedoelde agressie achterhaald, positief gedrag levert meer op en maakt minder kapot. Dat positieve gedrag nu en de effecten van deugdzaam leven, die opbouwend zijn voor het individu en de maatschappij,  worden samen met de wijsheden (van bijv. Salomo en Prediker) behandelt in de religie. Wetenschap die het stoffelijke uitzoekt en religie die het onstoffelijk maar niet minder belangrijke ondersteunt, kan daarom samengaan, sterker nog; raak het niet kwijt! Als je alles weet, alles kan, ligt alles vast, en is er geen hoop (meer) dat het anders is of kan. Aan hoop is liefde verbonden waarvan het vuur zo weldadig werkt.
   We moeten ons ontwikkelen om tot de waarheid te komen, dat is zo. Ten eerste gaat het om de manier waarop; constructief of destructief, in de breedste zin van het woord. Ten tweede: de waarheid zelf hoeft niet mooi te zijn, is misschien wel heel ontluisterend, en aan dìe waarheid moet men zich – straks- onderwerpen; Gefixeerd door het technisch- en meetsysteem, die alles vast legt.

   1. Inderdaad is het niet verstandig het kind met het badwater overboord te gooien. Geloof kan rampen aanrichten en mensen in beesten veranderen, geloof kan mensen ook helpen ver boven zichzelf uit te stijgen en betere mensen te worden. Wat geloof doet, hangt af van de inhoud van het geloof in kwestie. Ook zitten er de nodige religieuze trekjes aan het beoefenen van wetenschap.
    Geloof kan ook daar reiken waar de wetenschap nog niet kan reiken. Zolang geloof niet dogmatisch wordt, maar als inspiratie dient zal een geloof het denken verrijken.

 7. Volgens mij hoeven religie en wetenschap elkaar niet te bijten. Wetenschap kijkt vooral hoe de wereld in elkaar zit en doet dit via de wetenschappelijke methode. Dus je gaat de wereld bekijken, maakt een hypothese hoe iets werkt en gaat dat met experimenten uittesten. Dit kan de opgestelde theorie bevestigen of verwerpen. Als het bevestigd wordt kunnen anderen het experiment herhalen en als zij dezelfde resultaten krijgen kunnen we een stukje kennis over hoe de wereld werkt toevoegen. Bevestigd je experiment niet je hypothese ga je opnieuw een hypothese bedenken. Zo bouw je langzaam maar zeker kennis op die controleerbaar is via experimenten.

  Dit in tegenstelling tot kennis vanuit religie wat vaak op dogma is gebaseerd. Religie neemt vaak kennis aan omdat dit iets in een boek staat of omdat het door iemand vaak een profeet of communicator van god is gezegd. Beide zijn eigenlijk drogredenaties in de vorm van verwijzing naar een autoriteit.

  Religie houdt zich minder met het hoe bezig maar vooral met het waarom. Dus waarom zijn we hier op aarde, etc. En dat soort zingevingsvragen zijn voor de wetenschap eigenlijk niet te beantwoorden omdat er geen praktische experimenten over te doen zijn. En daarom is dit voor religie een mooi veld zodat mensen zingeving kunnen vinden op dit soort grote vragen.

  Dus ik zou zeggen gebruik voor de waarom vragen religie als je wil maar gebruik voor de hoe vragen de wetenschap. Dan hoeft er volgens mij geen enkel conflict te zijn. Toch? :-) Beste van beide werelden.

  1. Testen en meten staan niet altijd in dienst van de mens maar vooral in dienst van het materialisme en de commercie. Zgn deskundigheid qua kennis, maar wat kan de mens nou helemaal? We hebben overal apparaten voor nodig en moeten deskundigen ‘inschakelen’, die hier natuurlijk hun brood mee verdienen.
   Testen en meten hollen de kracht en inzicht uit van andere belanghebbenden dan de commerciële. Velen zien de omvangrijkheid hiervan niet in.
   De niet-commerciële en dienstgerichte wetenschap en bevredigt nieuwsgierigheid en intellectuele ontwikkeling, daarom vind ik het ook leuk.

 8. Beste mensen, ik had niet door dat ik zoveel comotie opriep, dat was geenszins de bedoeling. Nogmaals mijn respect voor een ieder zijn enof haar geloof, let wel behalve voor het fundamentalisme. Het geloof (Ned.Hervormd) is mij met de paplepel opgediend van a tm z. Verder vele vormen van religie vroeger uitgespit. Ik heb me nergens in kunnen vinden, zowel gezien va het verleden tm het heden. Zelf heb ik door mijn bezigheid met het levend mechanisme geleerd om het geloof van de andere kant te bekijken en dat is aardig rationeler dan men zou bevroeden. Ik geef dat beestje de naam van omnipotent, lees almachtige. Maar dat ben ik. verder blijft het een ieder zijn vrijheid(tussen haakjes) om zijn religie te belijden. Dat heb ik ook duidelijk verwoord hier boven. Ook dat wetenschappers hun geloof die ze eventueel hebben scheiden van hun werk. Mvg, Paul.R.

 9. o, wat een leuke discussie is hier nu ontstaan. (zal wel lange reactie worden dus)
   
  ik geef eerlijk toe dat ik daar altijd naar hengel, (op mijn niveau. Wat dus inhoudt dat ik niet alles snap. Heel veel onderwerpen hier gaan zwaar boven mijn pet)
  ik probeer dus altijd uit te lokken. Leuk gelukt deze keer dus.
   
  @ Julie: het was mij reeds eerder niet ontgaan dat ik van u mocht blijven. Hartelijk dank voor uw steun!
   
  @ Paul R: ik heb u al eerder donkerbruin naar mijn schrijfsels zien kijken hoor. Eigenlijk vis ik daar dus ook naar. Leuk dus dat u reageert.
  Doch ik bedoel niet zo vanuit mijn geloof  te schrijven, maar vanuit de waarheid. Eigenlijk vind ik mij helemaal niet zo gelovig, maar wel een ervaringsdeskundige.
  Als ik dat op mijn leeftijd nog niet zou zijn, dan heeft mijn bijdrage hier weinig bij te dragen in de discussie, toch?
   
  even tussendoor: hartelijk dank dat wij u ook via uw blog mochten leren kennen. Iemands achtergrond en leefwijze zeggen immers veel over wie hij/zij is.
  Dat verstaat gemakkelijker.
   
  Mijn vraag is dus: beoordeel mij niet als gelovige, dat hele woord is m.i. eigenlijk fout, maar beoordeel mij als iemand die het leuk vindt om regelmatig boude en recalcitrante uitspraken te doen en daar dan graag over ter verantwoording geroepen wil worden.
   
  Natuurlijk ben ik hoogkerkelijk opgevoed, maar zoals vaker gezegd: God houdt er geen kleinkinderen op na, d.w.z. ieder mens zal persoonlijk een relatie aan moeten gaan met zijn Schepper.
  Voor wie die relatie aangaat, gaat er uiteraard een nieuwe wereld open, weshalve ik jullie ook uitdaag (soms wel tot tarten toe) om simpel die logische (zoals aangegeven) relatie aan te gaan.
   
  Omdat er wetenschappelijk niks op tegen kan zijn om een (eeuwig) levendmakende relatie met de Almachtige aan te gaan, en ik weet dat er binnen in een mens enorme weerstanden tegen kunnen schuilen, moeten jullie m.i. zelf kunnen concluderen dat er kennelijk dus twee geestenwerelden zijn, welke tegen elkaar in gaan.
  (hier zit voor mij zelf nog geen woord geloof bij)
   
  Ik heb na mijn avond-hbo expres geen academische studie willen doen, hoewel ik heel graag iets leer, (wel erbarmelijk langzaam), omdat ik zo gruwelijk de pee heb aan indoctrine. Binnen mijn kerk (KPN of zo iets) ben ik dus ook obstinaat en niet te indoctrineren.
  (in militaire dienst was ik ook slecht te conditioneren en kreeg het predicaat ‘totaal geen militair gevoel’ mee. Toen mocht ik heerlijk heel de tijd tekenaar net als ‘thuis’ zijn op de LOKS)
   
  Als cadeautje van onze Lieve Heer heb ik 12-15 jaar een studiefunctie bij gemeente Rotterdam mogen vervullen, hoe er gebouwd zou moeten worden, met adviesbevoegdheid. Daar leerde ik hoe uit ecologisch oogpunt volkomen ziek veel academische opleidingen zijn en dus hoe zeer de pest voor de maatschappij!! (iets waar de lesbische feministen welke de macht over de stedenbouw hadden, mij voor zouden doden of daaromtrent.) Maar dat is hier off-topic, geloof ik.
   
  Kortom Paul, zie mij niet als een moslim of zo, een zielig en triest onderworpene aan de islam. Zie mij wel als heerlijk bij Christus (mogen) behorend, maar Die maakt juist vrij!!, en doet ons in het Licht wandelen. Daar zie je toch gewoon méér?!
   
  Over het ontstaan van het universum lees ik slechts wat jullie daarover zeggen. Vanaf 6000 jaar terug heb ik een mening vanuit m’n Bijbel, met dikke boeken aan onderbouwende bewijsvoering.
  Omdat God van eeuwigheid is, was Hij er ook al vóór die 6000 jaar en zal zeker zeer actief geweest zijn, toch? Overigens boeit het mij enorm dat Christus ergens zei: ‘eer Adam (geloof ik) was, ben Ik.’ Hij is de Zijnde, de tijdloze. Voor Hem is voorzéggen ook geen futurologie, omdat dat niet voor Hem bestaat. Leuk hè? Daar snappen wij helemaal niks van, toch?, als gebondenen aan de tijd.
   
  ik ga over een A4tje heen, mag dat wel even??
   
  De natuurwetenschap Paul, zoekt naar de waarheid. Dat klinkt voor mij als techneut helemaal als kat in ’t bakkie!! Waarheid is gemakkelijk twee keer aan te wijzen. Jouw wetenschappelijke waarheid moet dus overeenstemmen met de mijne en andersom. Als een dogma dat niet is, boeit die mij niks! Als religie dat ook niet doet, is het ook voor mij nietszeggend. En kerk is voor mij een leuk clubje van (een beetje) gelijk gezindten. Maar als ze aantoonbaar gelijk hebben, gééf het ze dan!!
   
  Als voorbeeld: het volk Israël zou ooit >3000 jaar terug, uit Egypte door de dode zee getrokken zijn, zegt Gods Woord. Onlangs zag ik op een power point presentatie de plaats in echokaart gebracht, waar dat geweest is. Heel aanschouwelijk. De resten van de wielen van de Egyptische wagens lagen ook nog op de bodem, zagen de duikers, toen ze gingen kijken.
  Mijn vrouw gooit hem wel even op jouw mail. (event. middels haar G-mail omdat ie 2MB is.)
   
  Nu zie ik ook jouw laatste posting. Mijn oudste zoon, een hele grote, (hoorde ooit bij de stoersten; commando’s enzo) kerkt tegenwoordig N.Herv. in Jobbegae (of zo iets). z’n kleine broertje (was marinier in de west) heeft een ‘buitenhuis’ in Noord Wolde Zuid.
  Durf commotie los te maken hoor! dat geeft de beste discussies.
  Niet van dat benauwde s.v.p. (noem een uitspraak van mij waar je moeite mee heb!)
   
  Vergun me (en dan stop ik) nog even een bemerking naar Douwe toe: in de ‘bevindelijke’ kring waar ik in opgegroeid ben, zeiden we altijd: niet het waarom, maar het waartoe dient iets?
  En zeg nooit tegen mij dat er geen praktische experimenten binnen het wat jullie geloof noemen zijn te doen, want dan breek je mij de bek open hoor!!
  Maar even één voorbeeldje: 9 jaar terug, 4 maanden na m’n VUT zwaar hartinfarct gehad; voorkant en bodem voorbij, over. Zo een overleef je geen 2e keer, maar half jaartje terug kwam die wel. Ik voelde dat ik hartstikke dood aan het gaan was, dan helpt 112 ook niet meer. Ook voelde ik niet de inwendige rust, welke ik gewend ben; erger, er zat iets helemaal niet goed tussen mij en m’n Schepper. Aldus riep ik Hem eerbiedig aan in mijn nood: gevolg: de snijdende pijn smolt als sneeuw voor de zon en zo zit ik hier nog lekker te chatten. Nog 50 zo? Neem maar een weekje vrij dan ……

 10. @ Ben db bd

  Je zegt: De natuurwetenschap zoekt naar de waarheid. Ik weer  niet of ik dat met je eens ben. Sterker nog ik vraag me af of er een “de waarheid” is. Wat de wetenschap doet is proberen de wereld om ons heen te begrijpen zodat ze aan te passen is waardoor ons voortbestaan vergemakkelijkt wordt. Wetenschap is een nooit ophoudend proces en je komt dus nooit bij een “de waarheid” uit je komt allen telkens meer en meer praktische en werkbare concepten tegen over hoe de wereld waarin we leven werkt.  Denk aan koelkasten, vliegtuigen en zonnepanelen allemaal hebben we ze kunnen bouwen omdat we de wereld om ons heen beter zijn gaan begrijpen en al deze zaken hebben ons voortbestaan makkelijker gemaakt. Althans in een bepaalde mate. 
  Want diezelfde kennis van hoe de wereld werkt heeft ons ook de kruisrakket, de atoombom en gifgas opgeleverd. En ja die zijn allemaal te gebruiken om het voortbestaan van een groep juist sterk te verkleinen… 

  Wat dat betreft is het dan ook nuttig om naast de wetenschap een stuk ethiek te hebben. Zelf geloof ik dat je ethiek kun baseren op het patroon van voortbestaan.  Zie ook http://www.mensenrechten.org/opinie.php?oid=39

  En god, helaas verzand men vaak in ruzies hierover omdat we de definities van elkaar bij dit woord niet goed begrijpen. Sterker nog misschien is het proberen te definieren wel juist waar het telkens mis gaat, de essentie is wellicht niet in woorden te vatten dus telkens als je naar god of allah of een profeet etc luistert zien we slechts splinters, zo bekeken kan alles om ons heen maar zo eens een splinter van het geheel zijn, van vensterbank tot rups en van sigarettenpeuk tot de Paus. Maar goed dit is vooral de richting die een boel Oosterse filosofien opgaan zoals de TAO, het Boedhisme en ook Byron Katie. 

  Altijd leuk dat er nog wat te puzzelen en te ontedekken valt. :-) 

 11. Beste Ben bd db, wat Douwe hierboven schrijft, ben ik volledig met hem eens, laat dat duidelijk zijn. Ik denk ook dat dit geen site is om religie kwesties te bespreken enof te discusieren. Daar het om de wetenschap gaat. Al is het geheel wel verweven met elkaar en eigenlijk nooit losmakelijk te zien, zou je dit toch in de eerste instantie moeten scheiden. Dat is mijn uitgangspunt. Anders zou je een te complex gegeven krijgen daar de diversiteit van denken te divers is. Maar als je wilt communiceren hieromtrent, je hebt de weg gevonden en kunnen we zien hoe ver we komen. Mvg, Paul.R.

 12.  @ Douwe, over waarheid: er was onlangs een arts bij ons welke stelde dat over 20 jaar 80% van de huidige medische stellingnames zullen zijn veranderd door gewijzigde (hopelijk voortgaande) medische inzichten.
  Ergens toch wel jammer vind ik, als we nu zoveel dingen fout doen omdat we blijkbaar de juiste kennis nog missen, of niet willen zien, of daar fout mee omgaan.
  Neem maar lichamelijk rust houden, waar we decennialang soms aan onderworpen werden. De waarheid is dus dat proefondervindelijk vast is te stellen, dat dingen beter anders kunnen. Toch maar proberen ambulant te blijven, bijvoorbeeld.
   
  Een van de interessantste lessen uit het leven inzake waarheid, vond ik de ontdekking dat wetmatigheden aan grenzen gebonden plegen te zijn; even de lucht niet meerekenende, stopte de wet van Archimedes boven water, enz.
   
  Een van de meest trieste lessen uit mijn leven vond ik dat het (normaliter) onzichtbare geestenrijk om ons heen zo bepalend veel invloed op heel ons maatschappelijk gebeuren heeft en dat we dat tot genoegen van de boze stiekemerd, doorgaans niet willen weten (uitsluiten van wetenschappelijk onderzoek dus?)
  Toch heeft elk van ons verantwoording over zijn/haar eigen houding daarin.
  Het deed mij ook mateloos zeer dat hier zo weinig gerechtigheid is waar te nemen. Maar ik geniet van de wetenschap dat er een eerlijke eindafrekening zal volgen.
   
  Binnen deze postmoderne tijd, (ik kom net tussen de politiek filosofen vandaan,) waarin om der lieve vrede wil? geen algemene waarheid meer gepredikt  mag worden, (is het gras dan niet meer gewoon groen??, vraag ik) geniet ik van De Waarheid, ook al wordt Hij weer ‘binnen drie weken’ wreed doodgemarteld, ….. tot overwinning.
   
  Waarom kan ik dat waarheidsdenken niet loslaten? Nou dat zal ik jullie vertellen vanuit mijn vak.
  Je hebt bouwers en je hebt architecten. Die laatsten bedoelen ook bouwers te zijn, maar op een hoger kunstzinnig niveau; bouwmééster. Die voegen de grootheid esthetica toe. (als het goed is, oei, oei)
   
  Nou heb ik ooit geleerd dat de hoogste vorm van esthetica, schoonheid, tevens de hoogste vorm van functionaliteit is. Een wetmatigheid welke zich dagelijks bewijst. Waarom vinden wij onze dames zo vreselijk mooi? Omdat ze zo ontzettend praktisch in elkaar steken. Alle gedrochten welke ik bij starwars en zo tegenkom, doen ver onder voor jullie schone dochteren. Kijk maar eens naar Julie, hier op het forum, is het niet (net) een prachtig bloemetje? :)
   
  Met mode, doorgaans een ziekte uit het rijk der duisternis, om u als slaven tot onnodige consumptie te dwingen, wordt vrijwel steeds aan de functionaliteit van het voorwerp afgedaan. Neem maar een broek bijvoorbeeld, welke te hoog in de bilnaad gaat (sexy) en daar tot verschraling en zo leidt. :( 

  Nou, een functioneel gebouw in een functionele omgeving moet zo ook voldoen aan vele eisen, waardoor mensen zich er prettig, betrokken, vertrouwd en veilig voelen. Het moet er herbergzaam zijn.
  De bouwstenen en de diversiteit daarin welke moeder aarde ons daarvoor levert (daar heb ik jaren studie in verricht) zijn ruimschoots overvloedig aanwezig, als we daar wijs mee omgaan.
  Maar heel lang geleden leerde ik van prof. Peter Hoefnagels, criminoloog aan de Erasmus, reeds dat wij met criminele architectuur bezig waren, uitdrukkende de invloed van onze gebouwde omgeving op onze vooral jonge mensen.
  Een functionele misser dus!!  Daar is weinig mee gedaan.
   
  In de leergang postdoctoraal onderwijs bouwen, in Delft, waar ooit aan de zieke verdichting, de compactering gestalte moest worden gegeven, doceerde bioloog Dick Hilenius eens in het aanwenden van onnatuurlijke hekken en colissen als zintuigprikkel-afleiders, zoals toegepast in dierentuinen, teneinde te voorkomen dat we bij overschrijding van onze van oudsher ingeboren dichtheidsdrempel elkander zouden aanvallen of onszelf opvreten, zoals hij van de ratten en de lemmingen en zo had geleerd.
  Dat heb ik nooit zo’n denderend advies gevonden op grond van de wetenschap dat het waar is, dat we ruimte genoeg hebben in ons land voor die slechts 4 mensen per ha. als gemiddelde.
  (de Palestijnen leven 10x zo krap in Gaza)
   
  Zo is er een boek vol te schrijven. Erkenning van aantoonbare feiten als waarheid!!,  in de politiek een ramp, op Visionair toch niet??

  (ps: er landt een grote havik in de boom. Als ie de kip die me aan paaskuikens moet helpen maar niet pakt. Hoort dat niet bij de imponderabilia van de woonomgeving?)

 13. (ps: hij heeft m’n allerlaatste vreselijk dure witte kwakereend opgevreten. De prijs van liefde tot moeder natuur kan schrikbarend hoog zijn!! En het leven wreed.)

  1. Had de eend nog eitjes gelegd? Het is een moeilijk probleem want kippen kun je nog beschermen met een kippenren en kippengaas, maar een eendenvijver afdekken gaat niet. In een boerderijachtige omgeving kun je nog meer roofdieren tegenkomen en heb ik de volgende link gevonden hoe je je dieren hier tegen kunt beschermen: http://www.kippenforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=24242
   Ik had gelezen dat de havik zijn hele leven in hetzelfde territorium woont, daarom zijn eenden misschien geen optie, ik vind het wel heel jammer voor je.

 14. @ Julie: hartstikke bedankt voor je leuke muziekje. Hij swingt heerlijk. Meeslepend. ik heb altijd neiging om wolfgehuil bij te mengen, zou dat ergens op duiden? Toch niet op de boerderijachtige omgeving, waarin wij wonen?

  Maar weet je, hier loopt veel los, zelfs mijn vrouw :) En toen de havik zich eens in de kippenren gewurmd had, had hij al 5 kippen gemold, voor ik een serie foto’s voor in het landschapskrantje had geschoten.

  Het eendje was zo de laatste der Mohikanen, dat geeft geen vruchtbare eitjes meer hoor. Hij was reeds een paar jaar alleen. Zo’n 20 jaar geleden ben ik er drie voor een paarhonderd gulden, ver in de zaanstreek wezen kopen. Heel veel nazaten van gehaald. F kampioenen op ‘Nut en Sport’, de pluimveeclub. Maar op dat niveau koop je moeilijk bloedverversing, dus zijn ze uiteindelijk door inteelt uitgestorven.
  Daarom snap ik jullie evolutiegeloof ook niet, vanwege die degeneratie. Wel zijn er gemeenschappelijke voorouders, weet ik. (daarom pasten ze ook allemaal in de ark, is uitgerekend) Dan zijn die dieren ook nu nog terug te kruisen; een leeuw en een tijger bijvoorbeeld, daar kan je nog steeds een lijger uit fokken. Een schaap en een geit bijvoorbeeld. weet je wat daar uit komt? op een ander topic ben ik begonnen met dat beest 3x te noemen J, ook al denken sommigen wat anders :)

  1. Hallo Ben, het maakt mij niet uit wat mensen willen geloven. Iedereen mag zijn of haar eigen waarheid kiezen en ik respecteer dat. De wetenschap is echter geinteresseerd in kennis die herhaalbaar is door middel van experimenten en dus op observatie is gebaseerd van hoe de natuur werkt. Dit in tegenstelling tot een verhaal van de ark van Noach. Dat is kennis aannemen puur op autoriteit. Ik zeg dus niet dat dat fout is maar dat het vanuit het wetenschappelijk model niet interessant is omdat het niet te controleren, nog mee te experimenteren.

   De wetenschap vind het daarbij ook helemaal niet erg als er uit experimenten komt dat de evolutietheorie toch heel anders blijkt te werken dan we nu denken. Wetenschap is namelijk een proces van continu proberen de wereld beter te begrijpen aan de hand van observatie en expermentatie. Er is dus ruimte in het wetenschappelijk proces om verklaringen te veranderen, verder uit te diepen, etc. Dit alles is ook niet mogelijk in een religieus verhaal over Noah. 

   Mensen hebben soms behoefte om iets te geloven, vaak omdat zij een stuk van hun eigen identiteit zien als de gedachten die ze geloven. Mocht een gedachten die ze geloven niet waar zijn dan zijn ze bang dat zij niet waar zijn. En dat is een stuk identiteitsverlies. Dit laatste is iets waar mensen met alles wat ze kunnen tegen zullen vechten. 

   Ik weet niet of je Byron Katie kent, maar zij raad mensen aan om niet alles wat ze denken te geloven. En zij rijkt mensen ook een methode aan hoe mensen hun stressvolle gedachten kunnen onderzoeken. http://www.thework.com/watch.php 

   Ik ben zelf niet christelijk maar vind een aantal van de verhalen buitengewoon inspirerend. Het verhaal van Job bijvoorbeeld maar ook veel van de dingen die jezus zei. Grappig genoeg ben ik door mijn eigen stressvolle gedachten te onderzoeken met deze methode van haar veel van de verhalen in de bijbel veel beter gaan begrijpen.

    

 15. @ Paul: ik zie ineens dat ik ergens boven een domme schrijffout maakte door over de Dode zee te praten, waar het volk Israël doorheen moest trekken, waar ik natuurlijk de Rode zee bedoelde, althans een uitloper daarvan.
  De Dode zee zou je trouwens lekker over kunnen dobberen, met z’n hoge zoutgehalte, daar zou je heel de bodem niet nodig hebben, bij de Rode zee wel.

  Hopelijk is de PowerPoint presentatie welke de bewijsvoering daarvan in beeld brengt, via G-mail (met grotere capaciteit) uiteindelijk wel goed bij jou thuis over gekomen.

  Onze puberkleinzoon is vanmorgen vroeg met de boswachter op blauwborsten excursie gegaan in de Slikken (500 ha.) ik had toch al moeite met dat uur vroeger en ga liever eerst ter zwartekousenkerke. (gezellige blije dienst!)
  Straks ga ik dan lekker met mijn geliefde eega op de fiets ter nature. (wij lopen ook niet gemakkelijk meer) Die maakt zeker wel een aantal leuke foto’s. Als zij die op haar kunstscrapkaartenblog wil zetten (ga ik ze vragen) dan staan die morgen voor jou en jullie op http://hensmade.blogspot.com
  M.i. heeft dat zeker wel met de diversiteit van moeder natuur te maken, toch?

  en @ Julie: nog steeds bedankt ook voor jouw link naar het kippenforum. Ooit vertel ik eens over die bunzing welke ik in m’n kippenhok ving en met dikke veilige handschoenen aan voerde, en dan van die deskundige liefhebber HWL welke met dat beestje ging staan króelen!!

 16. ach ja, dat is dus niet gelukt. De slikken waren (behoudens de excursie) dicht, gesloten tot 1 juli, daar rekende ik nog niet op. Verder dan de dijk er omheen kwamen we dus niet. (Tiengemeten is wel gewoon open)
  Kunstzinnig als ze is, heeft m’n geliefde daar wel een blauwborstenmonument in gietijzer voor gekunsteld, zoals ik op haar blog zag. We zullen het daar dus voorlopig mee moeten doen …….

 17. daar kom ik het bericht van Douwe dd. 25-3 , 17:40 tegen, waarop ik niet gereageerd heb, volgens mij, omdat die posting er tussendoor glipte, naar de tijd te oordelen.
  Hoewel de draad inmiddels ver achter ligt, toch voor de gezelligheid nog even een reactie:
   
  het is niet mijn bedoeling om een waarheid te kiezen, maar om die te ontdekken. Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor een zondvloed in de archeologie, zoals ik heb gelezen, zichtbaar aan met geweld omgewoelde aarde en zo, verdedig ik die stelling niet. Niet mijn niveau.
  Anderen slepen met hoopjes bewijzen hoor. Alle volkeren hebben er ook wel een verhaal aan overgehouden, verneem ik.

  Overigens behoeft u natuurlijk niet van mij te horen dat onwelgevallige feiten doorgaans niet erkend worden in de ‘wetenschap’ welke scoren moet om de geldstromen van subsidies gaande te houden.
  Heel duidelijk is dat ook zichtbaar geworden bij de klimaathype, toch?
   
  Wat ik wel leuk vond om er aan te memoreren is het feit dat veel dieren gemeenschappelijke voorouders hebben, wat reproduceerbaar is. En dat die voorouders naar berekening in een boot als de ark van Noach, waarvan de afmetingen in de Bijbel staan, zouden passen.
  Dat staat op zich los van de vraag of Noach met zijn ark bestaan heeft.
  Er behoefde dus niet van alle hondenrassen twee exemplaren gevangen te worden, gesteld dat die er toen al geweest zouden zijn. Op de kippenclub hebben we ook wel 100 rassen, allemaal van het wilde bankivahoen afstammend.
   
  Wat ik van evolutionisten lullig vind, is dat ze Peter Scheele doodzwijgen, i.p.v. aan te tonen dat er wél ineens genen kunnen ontstaan om de weg naar hogere levensvormen open te leggen.
  Vooralsnog blijf ik dus roepen dat regenpieren nooit ogen zullen krijgen, omdat ze die genen niet hebben en ook niet kunnen krijgen, hoe lang ze ook oefenen.

  Het lijstje dat een knul liet zien op dit forum, dat verder ontwikkelde levensvormen aan zou moeten tonen, kan ik met het zelfde recht op z’n kop houden als bewijs van de degeneratie, waar ik nu nog dagelijks tegenop loop. De lieve man werd dan ook alleen maar boos op mij. (daar win je geen discussie mee)
  Zolang neem ik dus ook nog maar het recht om over evolutiegelóóf te spreken.
   
  Voor mij is evolutie ook echt niet iets waar ik vanuit mijn geloof bang voor ben. Waarom zou God de wereld niet langs evolutionaire weg geschapen kunnen hebben? En daarbij de blauwdrukken niet reeds in die oerknal van oersoep van jullie verwerkt hebben? Hij bewaakt voor mij zichtbaar nog steeds miljoenen processen.

  En van computers zaten de blauwdrukken ook al in de schepping opgesloten, weet ik. De Almachtige heeft echt nooit geroepen: ”sapperloot, wat vinden die stofjes daar op dat kleine bolletje, welke zich mensen noemen, nou toch ineens voor slimme dingen uit?!”
   
  Zo ben ik dus gaarne bereid om mijn mening zo nodig bij te stellen. Al honderden keren gedaan. Maar niet zolang het evolutiegeloof voor velen slechts ingegeven wordt als vlucht voor een God welke ons wel eens ter verantwoording voor ons doen en laten zou kunnen roepen, waardoor zelfs de gedachte aan intelligente evolutie voor de meesten uiteraard ook niet bespreekbaar is, want die intelligentie zou dan wel eens in dat griezelige bijbehorende Wezen opgesloten kunnen zitten en dat willen we niet mogelijk mogen laten zijn.
   
  Ja, dan weet ik uit ervaring dat het Wezen ooit heeft bepaald en op laten schrijven dat “het de mens gesteld is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel.”
  En dat is uiteraard best doodeng hoor!!
  Ik heb zelf eens een voor mij keiharde, maar voor Hem zeer genadige directe aanloper met mijn Schepper gehad, 33 jaar terug, waarvan ik een jaar terug nog kraakte. Hij wil ons namelijk op een hoger plan afleveren aan de volgende fase van ons bestaan, na afschudden van ons corpus delictum.
   
  Mijnheer Douwe, ik zou u graag van achter uw masker vandaan willen lokken, in het licht van uw Maker en Zijn aanbod van eeuwig leven, met als betaling de dood van Zijn Zoon, komende vrijdag.
  Maar als u vindt dat dit forum zich niet voor die uitnodiging mag lenen, betuig ik u slechts dat ik niet in het minst behoefte heb ‘om iets te geloven’, maar wel mijn identiteit vind in mijn levende relatie met mijn en uw Schepper, welke ik u niet kan laten zien, anders dan in Zijn prachtige werken in het ganse heelal, maar Die voor u net zo bereikbaar wil zijn als voor mij, want op voortrekken heb ik Hem nooit kunnen betrappen.
   
  In de natuurwetenschap noemen we dat empirisch , proefondervindelijk vast te stellen, door miljoenen op deze aarde reeds millennia uitgevoerd, met winst.
   
  bij voorbaat zalig Pasen toegewenst!

 18. ‘De natuur oordeelt hierbij niet en heeft ook geen doel, het is slecht een patroon. Genen die terugkomen in een volgende generatie kunnen de test met de omgeving opnieuw aan en genen die niet terugkomen in een volgende generatie doen niet langer meer mee.’

  ‘De natuur kent verder geen waardeoordelen als goed of slecht. Alle levende organismen die er momenteel zijn, zijn allemaal succesvolle paden geweest van het leven tot dit moment aan toe.  Van de naakte molrat tot aan Angelina Jolie. De natuur kent geen beter en ook geen minder. Voor sommigen wellicht een teleurstelling, voor anderen wellicht een opluchting.’

  Zeer interessante constatering. Hier kan ik me zeker in vinden.

Laat een reactie achter