Deze golfslagenergie-oogsters zouden wel eens een bekende verschijning op volle zee kunnen worden.

Schip oogst golfenergie

Stel je voor: schepen die niet in de haven tanken maar in volle zee. Het schip zuigt golfslagenergie op en wordt mogelijk ook opgeladen door een laag zonnecellen op het dek. Scheepsbrandstof is nu nog een enorme bron van vervuiling en dierenleed. Zouden schepen in de toekomst zelfs energie op kunnen brengen?

Golfslagoogsters
Schepen die energie oogsten van de golven en deze in batterijen opslaan kunnen op een dag goedkoper elektriciteit uit de wereldoceanen oogsten dan de huidige generatie golfslaggeneratoren. De schepen zeilen naar een geschikte locatie m,et veel golven, laten hun anker vallen en beginnen  elektriciteit te genereren uit golfslagenergie. Zodra hun batterijen volledig opgeladen zijn, keren ze terug naar het strand en voeden de energie aan het elektriciteitsnetwerk. Het grote voordeel van dit soort schepen is dat ze geen onderzeese kabels nodig hebben om aan het elektriciteitsnetwerk te leveren, aldus Andre Sharom, die verbonden is aan Boston University en het Fraunhofer Centrum voor werktuigbouwkundige innovatie, ook in het Amerikaane Boston. Deze kabels kosten bijna vierhonderdduizend euro per strekkende kilometer en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten van conventionele golfslagenergiecentrales.

Varende elektriciteitscentrale

Deze golfslagenergie-oogsters zouden wel eens een bekende verschijning op volle zee kunnen worden.
Deze golfslagenergie-oogsters zouden wel eens een bekende verschijning op volle zee kunnen worden.

De vijftig meter lange schepen oogsten energie via boeien, die door middel van scharnierende armen aan hun zijden zijn verbonden. Terwijl de romp relatief stabiel blijft worden de boeien op en neer bewogen door de golven, waardoor de armen op en neer bewogen worden en zo een generator aandrijven. Op deze manier produceren ze een megawatt aan elektrisch vermogen, ongeveer zoveel als een grote windmolen. Ter vergelijking: het allergrootste transportschip, de Emma Maersk van bijna een halve kilometer lang, verstookt op topsnelheid tachtig megawatt. De batterijen moeten een vermogen krijgen van twintig megawattuur, dus de schepen blijven ongeveer twintig uur op zee voor een volle lading.

Er zijn nog meer voordelen. Anders dan bij conventionele golfslaggeneratoren, hoeve de golfoogstende schepen niet bestand te zijn tegen zware stormen, omdat ze bijtijds binnengaats kunnen zijn. Vaste golfslaggeneratoren moeten beschermd worden tegen extreme stormen, wat de constructiekosten flink opjaagt. De kosten kunnen nog verder dalen door bestaande schepen om te bouwen tot golfslagoogsters. Deze kunnen zowel hun eigen motoren hebben als in en uit de haven gesleept worden door middel van sleepboten.

Golfslagenergie voor elf cent per kilowattuur
Sharon gebruikte een door middel van een 3D printer vervaardigd prototype, dat hij uittestte in een golfslagtank. Volgens zijn berekening genereert het syusteem elektriciteit voor ongeveer elf eurocent per kilowattuur. Dit zou het veel goedkoper maken dan bestaande golfslagenergiesystemen, die energie leveren voor ongeveer veertig eurocent tot een halve euro per kilowattuur. Zonne-energie kost ongeveer dertig eurocent per kilowattuur, maar de kosten voor zonne-energie zijn nu snel aan het dalen. In woestijngebieden met veel zon wordt zonne-energie nu snel concurrerend.

Voor noordelijke landen aan open zee, zoals Noorwegen, Canada, Groot-Brittannië, Rusland, het Japanse eiland Hokkaido en IJsland,  is dit systeem uiteraard wel zeer interessant. Ook voor Nederland kan dit dus zeer interessant zijn. We hebben immers nogal wat zee, waar doorgaans een stevige bries op staat. Mede interessant is dat de batterij de energie af kan geven als er behoefte is aan piekvermogen. Op dit moment is dit de grote bottleneck voor alternatieve energie. Alternatieve energiebronnen zoals zon en wind – biogas uitgezonderd – geven zeer onregelmatig energie. Hopelijk lezen bepaalde dames en heren van de energiemaatschappijen dit, of maken onze lezers ze er op attent.

Elektrische tankstations op volle zee
Een andere toepassing is uiteraard de energie op volle zee over te hevelen aan vrachtschepen. Je zou dan een soort accuswitch uit kunnen voeren. Als schepen gebruik gaan maken van elektrische motoren in plaats van de vervuilende dieselmotoren of -nog erger- stookolie, kunnen ze ook zonne-energie oogsten van hun oppervlak. Ook zou je biobrandstof op zee kunnen vervaardigen met behulp van de opgewekte energie.

Bronnen
1. Wave-power ships could bring cheaper clean electricity, New Scientist
2. Mobile Wave Energy Harvesting, Fraunhofer Institute
3. Video: Mobile Energy Wave Harvesting

16 gedachten over “Schip oogst golfenergie”

 1. Verdraaid jammer dat dit soort concepten vaak de boot missen, als het aankomt op de interessen van deskundigen. Maar goed, de koppeling ligt er nu, met de mogelijkheid om rechtstreeks vloeibaar waterstof en zuurstof, d.m.v. elektrolyse op te slaan met zo’n schip. Nu nog afwachten of iemand deskundig genoeg is om een efficiëntie onderzoek te starten, want dit proces is bij mijn weten nieuw in de context, waarin ik de mogelijkheden verbond aan chemische en elektrochemische opslag. Buiten waterstof als brandstof, zou het voor de produktie van zuurstof ook veel energie schelen als we dit als produkt niet langer hoeven te vervaardigen in enorme energie vretende koelinstallaties op het vaste land. Vraag is dus, wie is in staat om in plaats van theoretische gaatjes, ook praktische gaten te vullen?

   1. Nou heb ik net tientallen sites bezocht, op zoek naar informatie over elektrische weerstanden van water onder hoge druk. Kom ik zo op een site waar de principes van koude kernfusie (E-cat) worden beschreven. Volgens mij lijkt de opslag van vloeibare waterstof in een omgeving waar mogelijk sporen van nikkel aanwezig kunnen zijn dan een onbekend risico in te houden. Ik kan met mijn begrensde kennis van de natuurkunde niet voorzien wat de risico’s zijn op een spontane fusiereactie, wanneer toevallig ook nog eens die geheimgehouden katalysator een rol daarin kan spelen. De temperaturen van diepzeewater zijn normaal gesproken vaak zeer laag, maar weer niet bij de hete bronnen die in de diepzee worden aangetroffen. In de omgeving van dergelijke hete bronnen komen allerlei sporenenlementen vrij, waarvan de juiste toevallige combinatie voorkomende elementen, een fusiereactie in het opgeslagen waterstof kunnen veroorzaken. Bij 400 graden zou de fusiereactie dan kunnen starten en zelfonderhoudend zijn. Risico vrij is de onderneming dan ook niet. Een fusiebom van een paar honderdduizend kuub waterstof zou ons allemaal gaan jeuken, dus niet zelf experimenteren a.u.b. Overigens dit vooropgesteld dat de E-cat geen flauwe kul is.

    1. Die sporenelementen kunnen toch niet in het opgeslagen waterstof komen ?
     Volgens mij heb ik wel eens een artikel gelezen over een paar italianen die kernfusie met nikkel maakten, Germen weet dat vast nog wel.

    2. Een wetenschapper van NASA schijnt ook iets veelbelovend`s te hebben (ik heb op Wikipedia zitten snuffelen).

    3. Mwoah antares er wordt al een eeuw met Waterstof gewerkt. Elke vervuiling denkbaar er tegen aan gesmeten…tenzij Tunguska….?

 2. 20 Megawattuur= 20.000 KWh/5kWh(90Barr-m3)= 4000 m3 op 90 Barr Perslucht.
  1000m3 op 320Barr.10x10x10 of 4x4x62,5 of Bij 90Barr 4x4x250 Meter Lengte ..De Helft van de Lengte van Dat Schip. Men zou de Tankopslag Geen Eens merken.
   
  De Persluchtvoorraad Kan Opgewekt en Dan in Zeezakken opgeslagen worden ergens langs de Waterwegen van de Reus. Of ter plekke van laden en lossen tegelijk immers tijd blijft zenuwen.

  1. Persluchtturbines Doen zomaar 30.000 tpm Dus Op Motorruimten Zou Men Ook Besparen Laat Staan Die zeer prijzige motoren die meer dan 1000m3 innemen.
   Dan is er Nog Directdrive…oid Perslucht Mengen met Zeewater etc…Helemaal al Geen Motoren meer nodig.
   De Vaart Zou Ongekend Concurrerend Zijn!

   1. Ik heb het hier toch echt niet over perslucht C, alhoewel het daar wel mee begonnen is natuurlijk. Vloeibare waterstof opslaan onder condities die normaal geen enkel probleem moeten zijn in de diepzee, brengt echter onbekende risico’s met zich mee heb ik gemerkt. Jouw suggestie met betrekking tot het Tunguska incident; dit is wel vaker vergeleken met een nucleaire fusiereactie. Als er voldoende voorraad bevroren waterstof of water, in combinatie met de benodigde hulpstoffen aanwezig is geweest in het neerstortende hemellichaam, waaronder nikkel…. Niemand wist destijds iets over koude kernfusie, of de voorwaarden hiervoor. Het doet mij ook denken aan het artikel, “Heeft er een prehistorische kernoorlog gewoed op aarde”. Van de Tunguska inslag heeft met tot nu toe geen sporen gevonden van dit hemellichaam, en men gaat de bodem van een verondersteld kratermeertje nog beter onderzoeken. Wie weet wat ze vinden, maar duidelijk is wel, radioactief materiaal zeker niet. Dat is het voordeel van koude kernfusie, het laat geen sporen na van dergelijke explosies, anders dan onverklaarbare indrukken en sporen van extreem geweldadige gebeurtenissen. Je mag dan ook niet verwachten dat e.e.a. opgetekend werd door de bevolking, daar deze bij zo’n gebeurtenis compleet werd weggevaagd. Wat ook opvalt; is dat er steeds meer sporen van antieke beschavingen worden gevonden, duizenden jaren ouder dan de egyptische piramides, met zeer grote stenen bouwwerken, voorzien van inscripties en andere memes. Ik bedoel zeker niet de neppiramides in Bosnie. Ik denk dat we ons eens moeten afvragen wat er naar beneden kan komen, waar we nog geen rekening mee hebben gehouden, omdat niemand die mogelijkheid kende. Koude kernfusiebommetjes hoeven geen grote massa te hebben om vernietigend toe te slaan denk ik zo, en getuigen zijn er daarna ook niet.

    1. Je zit nu ook onder Mijn Bijdrage ivm Artikel Zelf en Opslagalternatieven Voor Scheepsaandrijving en Ik Wilde Op de Haalbaarheid Realiteit van Alternatieven Opmerkzaam Maken. Je Waterstofbedenking Heb Ik Los er van apart op Gereageerd. En Dus Vertelde  Ik Dat er AL EEN EEUW met Waterstof wordt gewerkt > er is een Hele industrie van en Niets is Gebeurd.En hoe heet die … Lavasoir vloog al veel meer dan een eeuw geleden op Waterstof. Zulk gevaar bedenken bij Toepassing Waterstoftechnologie Lijkt Me Dus Volkomen Onzin. Ook als je nikkelelectroden zou gebruiken zit er afstand tussen de Waterstofvoorraad en de electroden die de bubbeltjes maken. Dus iets major zal wel Niet gebeuren. Als zo een Zak scheurt als je er net boven vaart zal dan onherroepelijk doen zinken of stikken ligt meer vooraan.
      
     En zulke dingen werden Wel Opgetekend Maar Niet Iedereen Kan de Beschrijvingen van technologische onontwikkelde Volken of Culturen Bevatten en Interpreteren. Dat Dient Voorstellingsvermogen en Inleven te Hebben en Besef Tijdsperioden en momenteel technische ontwikkelings en scholingsstatus en de enorme Verschillen met technologisch ontwikkelde Volken. Denk eens Alleen al van uit je Weten aan Dat een Kind eens uit te leggen…en Anderom is er Ook nog.
      
     Ook alle religien zijn schrijfselen die soms duizenden jaren overspannen en komen dingen in voor die Verkeerd voorgesteld beschreven zijn en die vervolgens dubbelverkeerd eeuwen later gelezen werden Zo Als met Topic “prehistorische kernoorlog gewoed op aarde” Al Laat Zien. Wat een Zeer Interessant verschijnsel is om onder Ogen te Houden in Dat Soort Zaken.
      
     Perslucht boven Waterstof Heeft als Scheepsaandrijvingen Wel Voordeel van Simpeler  Onderhoudsvrijer en Ongevaarlijker Technologie. Het een met het ander Hoeft Niet weggestreept te worden en Zal Elk Eigen Voordelen per Toepassing Hebben. Ook Voor Warmtewinning is het Idealer dan Waterstof en vloeistoffen ook ivm Overschot en energieopslag in Aardlagen.

    2. Btw met Heel Tunguska is Geen ENKEL beschrijving Gelijk Als met Topic “prehistorische kernoorlog gewoed op aarde” Aangetroffen en DUS Mag de Conclusie Getrokken Worden dat er Geen Enkel Soort van Kernexplosie betrokken was.

  2. En het 20 MWh verbruik van dat schip zit dan ook de schroef transmissie en motorefficientie bij ingecalculeerd die Wegvallen of Reduceren Met Turbine of Directdrive.

   1. Wel, in iedergeval heeft dit artikel dan de aandacht gekregen die het verdiende, naast de aandacht die ik aan de opslag van vloeibare waterstof wilde schenken, in combinatie met golslaggeneratoren. ;)

    P.S. In perslucht zie ik niets.

    1. Ps: Heb Je Dit Al Gezien…De Schande die Ons Land leidt:
      
      https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/energiebron-met-voldoende-energie-voor-130-000-jaar/
      
     Kun Je aan Concluderen dat We met allemaal Verraders opgescheept zitten van de bank. Het handshag en bolussc#m!

Laat een reactie achter