Vrouwe Europa. Oude kaart uit de Renaissance.

De Europese Republiek: kiest Brussel voor de vlucht naar voren?

Steeds groter wordt het nationale verzet tegen Brussel in de Europese lidstaten. Het bestuur van de Europese Unie begint zich steeds ongemakkelijker te voelen. Als het desintegratieproces in het huidige tempo doorgaat, is het binnen enkele jaren afgelopen met de Europese Unie zoals we die nu kennen. Daarom wordt er nu door sommigen openlijk gepleit voor de vlucht naar voren: een staat waarin de lidstaten opgeheven zijn: de Europese Republiek. Hoe zou deze er uit zien en zal dit Brussel lukken?

Hoe zou de Europese Republiek er uit zien?
In het radicale plan zoals dat door de Duitse schrijfster en politicologe Ulrike Guérot wordt bepleit worden alle landen afgeschaft en vervangen door provincies die elk een samenhangend cultureel gebied vormen. Deze hebben elk rond de tien miljoen inwoners, een “Europa van de regio’s”  dus. Hierdoor wordt voorkomen dat grote,machtige landen zoals Duitsland en Frankrijk de lakens uitdelen,zoals nu.

Deze republiek krijgt een parlement. Anders dan nu, waarin een stem van een Luxemburger veel zwaarder telt dan de stem van een Spanjaard, zal voor dit nieuwe Europese Parlement het principe van one man, one vote gelden. De bevoegdheden van de regio’s zullen veel kleiner zijn dan dat van de natiestaat nu. In Nederland en België de vennootschapsbelasting verlagen, of goedkoop tanken in Luzemburg, kan dan niet meer. In elke regio zullen uniforme belastingtarieven en sociaal stelsel gaan gelden. Of je nu in Halicarnassos of in Hasselt woont, overal ontvang je hetzelfde minimumloon, betaal je evenveel belasting en ontvang je dezelfde uitkering als je niet kan werken.

De voordelen van Superstaat Europa
Europa heeft geen kibbelende nationale landjes meer, maar één enkel bestuur. Dus als bijvoorbeeld Nederland en België overhoop liggen over de uitdieping van de Schelde (volgens de Nederlanders een onaanvaardbare aantasting van het natuurgebied, volgens de Belgen Nederlandse pesterij om te voorkomen dat Antwerpen Rotterdam wegconcurreert), dan neemt de Europese overheid de beslissing. Bedrijven kunnen geen landen meer tegen elkaar uitspelen,want die landen zijn er niet meer. Er ontstaat een enorme binnenlandse markt, waardoor er megabedrijven naar Amerikaans model kunnen ontstaan. De buurlanden van het machtige Europa kunnen maar weinig beginnen tegen dit enorme rijk.

Vrouwe Europa. Oude kaart uit de Renaissance.
Vrouwe Europa. Oude kaart uit de Renaissance.

Hoe kan deze Europese Republiek verwezenlijkt worden?
Er zijn gevallen bekend van staten die ontstaan zijn als vrijwillige federatie van kleinere staten, maar veel zijn dit niet. Het bekendste voorbeeld is (of zijn) de Verenigde Arabische Emiraten. Toen de Britten zich terugtrokken, en Iran ongezonde belangstelling toonde voor het olierijke gebied, waren de kleine emiraatjes op elkaar aangewezen. Vandaar dat zich hieruit zonder militair geweld een overkoepelende staat ontwikkelde. Een ander voorbeeld is natuurlijk het samenwerkingsverband van de Zeven Verenigde Nederlanden in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, die uiteindelijk Nederland werden.
Kortom: wil deze mooie droom van de eurocraten slagen, dan moet er een gevaarlijke dreiging ontstaan aan de buitengrens. Rusland bijvoorbeeld. Boze tongen beweren dat de eurocraten daarom het vuurtje tegen Poetin flink hebben opgestookt.

Verder moet er een einde komen aan nationalisme. Hiervoor heeft mevrouw Guérot ook een oplossing bedacht. De ‘mannelijke’ natiestaat moet worden vervangen door een ‘vrouwelijke’ republiek.

Nationaal gevoel en solidariteit
Hoe nuttig de Europese Republiek ook is, althans, volgens de eurocraten, de gemiddelde Europeaan is best tevreden met het land waarin hij of zij woont. Er wonen mensen die op hem lijken, die dezelfde taal spreken (of een andere taal die hij beheerst) en in grote lijnen hetzelfde willen. Vooral het levensgeluk van inwoners van kleine landjes zoals Luxemburg, Liechtenstein en Malta is veel hoger dan je op grond van de rijkdom zou verwachte. Dat komt omdat de regering aanspreekbaar en toegankelijk is en het makkelijk is om de wetten aan te passen aan lokale behoeften. Dat is in een imperium wel anders.
Voor burgers hebben grote landen vooral voordelen in tijden van oorlog. Oorlogen zijn er meestal tussen grote staten om bufferzones. Deze bestaan uit kleinere staten. Schermutselingen vinden daarom meestal aan de randen van grote staten plaats. De meeste doden in de Tweede Wereldoorlog en daarna vielen in kleine landjes. In een groot land kan je weliswaar opgeroepen w0rden voor militaire dienst, maar daar kan je je met een uitgekookte smoes,of een plotselinge vakantie in een ver buitenland, wel aan onttrekken. Als de bommen bij je inslaan en de tanks door je boerenkoolstruiken ploegen, is dat uiteraard een beetje lastiger.

Hoe groot is de kans dat Republiek Europa er komt?
Op dit moment is maar een kleine minderheid van de Europese bevolking voorstander van meer EU. Het gemor neemt toe; één belangrijke lidstaat, het Verenigd Koninkrijk, heeft middels een referendum al afscheid genomen. Er zijn daarom welgeteld twee manieren om een Europese superstaat te verwezenlijken. De eerste is door een Europees leger op te richten en tegenstribbelende staten onder de voet te lopen. De tweede is de Europeanen zoveel angst aan te jagen dat ze vanzelf op elkaar gaan kruipen. Steeds meer Europeanen wordt echter duidelijk dat de bronnen van angst – het conflict met Rusland, bijvoorbeeld,of de migrantenstroom- niet door te weinig EU worden veroorzaakt, maar door te veel. Waren er geen open grenzen geweest, dan had Merkel om haar waanzinnige beleid uit te voeren, ze per vliegtuig moeten binnenhalen. Oekraïne was twintig jaar lang een vreedzame bufferstaat. Weliswaar zwaar corrupt, maar tot op zekere hoogte leefbaar. Toen eurocraten zich er mee begonnen te bemoeien, ontplofte de situatie.

Kortom: tenzij er een georchestreerde Europabrede coup plaatsvindt waardoor alle staten worden uitgeschakeld door het Europese leger, of de “revolutie” waar deze mevrouw voor pleit plaatsvindt, zal deze zogeheten republiek er niet komen.

Bronnen
1. Geen Europese Unie maar een Europese Republiek, Financieel Dagblad,2016
2. Europe as a republic: the story of Europe in the twenty first century, openDemocracy.net, 2015

5 gedachten over “De Europese Republiek: kiest Brussel voor de vlucht naar voren?”

 1. Ook Ulrike Guérot gaat voorbij aan de wil van het volk: ze wil afzonderlijke regio’s laten beslissen of er meer immigranten (lees: islamieten) binnen mogen komen en vervolgens wil ze regio’s die dat niet willen financieel STRAFFEN!
  Het allergrootste probleem van de EU op dit moment is de groei van de islam in de EU!!! Het overgrote merendeel van het volk wil dit niet!!! (En dan heb ik het nog niet eens over de bevolkingsexplosie in o.m. West Afrika die ons ook in ons bestaan bedreigt!)
  Voorlopig gewoon nog maar verder gaan met de natie-staten wat mij betreft en op vrijwillige basis met behoud van ieders eigen culturele identiteit (want dat is wat de EU-bestuurders op dit moment willen slopen) en zelfstandigheid. En absoluut niet nog meer van de achterlijke, fascistische, woestijnreligie in de EU!

   1. Zolang er nog mensen zijn die er belang bij hebben het volk – of beter ‘de gelovigen’ – dom te houden, zal er een hele sterke orthodoxe islamitische stroming blijven bestaan volgens mij. Kijk maar hoe het nu in Indonesië gaat. En hoe het bijvoorbeeld in Egypte is gegaan.
    Als ja alle vooruitgang consequent als ‘werk van de duivel’ bestempelt, hou je altijd een grote schare idioten die wel voor ‘Allah’ willen sterven…
    Ik ben er in ieder geval absoluut niet gerust op.

Laat een reactie achter