Een Noors commandoteam slaagt er pas na anderhalf uur in de schutter te stoppen.

Scandinavië: een sociale tijdbom

Een gewelddadige extremist kon in zijn eentje een enorm bloedbad aanrichten. Maar liefst anderhalf uur kon hij ongestoord zijn gang gaan en bijna honderd jonge mensen afslachten. Waarom zijn de sociale spanningen in Scandinavië zo opgelopen?

Scandinavië als eiland van vrede
De dagen dat de voorouders van de Noren dood en verderf zaaiden op Europese kusten zijn  reeds lang voorbij. Na de komst van het christendom zijn de bewoners van Scandinavië zich steeds meer op zichzelf en het arctische gebied gaan richten. Het dunbevolkte Scandinavië, vooral het Scandinavische schiereiland, ligt vrij geïsoleerd. Afgezien van de Duitse bezetting van Noorwegen in de Tweede Wereldoorlog en de Sovjet-inval in Finland vlak daarvoor is er in het gebied al bijna tweehonderd jaar geen oorlog meer geweest.

Een Noors commandoteam slaagt er pas na anderhalf uur in de schutter te stoppen.
Een Noors commandoteam slaagt er pas na anderhalf uur in de schutter te stoppen.

Door de geïsoleerde ligging is Scandinavië in het algemeen en Noorwegen in het bijzonder één van de etnisch meest homogene gebieden van Europa. Hierdoor, alsmede door het ontbreken van religieuze tegenstellingen, ontstond er een hoge mate van onderlinge solidariteit: een zogeheten high-trust society. Zo kon zich een uitgesproken linkse politieke cultuur ontwikkelen, in combinatie met een sterke sluimerende vreemdelingenhaat. Zowel Noorwegen als Zweden behoren tot de best georganiseerde en welvarendste landen ter wereld, waardoor vooral Zweden, maar ook Noorwegen zich een extreem hoge belastingdruk kan veroorloven. Elke uiting van geweld wordt in de sterk feminiene Scandinavische culturen ontmoedigd. Om deze redenen wordt vooral Zweden door Nederlandse sociaal-democraten vaak als lichtend voorbeeld gezien.

Sluimerende vreemdelingenhaat wordt steeds sterker
Zoals linkse politieke partijen wel vaker doen, groeven die in Noorwegen en Zweden hun eigen electorale graf. Het was niet meer voldoende dat de uitgaven aan ontwikkelingshulp tot de hoogste ter wereld behoorden. De liefdadigheid moest ook in eigen land plaatsvinden. Ze besloten dus in hun knusse, geoliede welvaartsstaat grote aantallen immigranten (“asielzoekers”) uit vaak gewelddadige landen toe te laten. Deze immigranten, vooral die uit islamitische landen als Somalië of Irak, laten zich vaak weinig gelegen liggen aan gevoelige punten voor Scandinaviërs. Denk aan respect voor vrouwen en een hoge mate van eerlijkheid. De criminaliteit in Scandinavië, vooral gewelddadige zedenmisdrijven, is dan ook buitenproportioneel vaak het werk van  immigranten.

Nu moet ook gezegd worden dat het in Scandinavische landen, door de enorm sterke etnische homogeniteit, voor niet-blanke immigranten, ook de meerderheid die hard wil werken om vooruit te komen, niet makkelijk is om geaccepteerd te worden of aan werk te komen. Daarom nemen veel immigranten ook Zweedse namen aan, om zo minder op te vallen. Aan hun uiterlijk kunnen ze alleen niet veel doen. Dus heb je de ‘pech’ dat je een donkere huid en een mooi afro-kapsel hebt en in een Noord of Zweeds stadje woont, dan zijn je kansen op een baan niet erg groot. Ook al ben je nog zo slim.

In de Noorse hoofdstad Oslo was in 2001 ongeveer tweederde van de van verkrachting beschuldigde mannen van niet-westerse afkomst, in de praktijk vrijwel altijd islamieten uit bijvoorbeeld Pakistan[1]. Deze groep maakt slechts 6% (volgens andere bronnen: 15%) van de bevolking van Oslo uit. Een politiewoordvoerster noemt een zelfs nog hoger getal in deze video[2]. In de Zuid-Zweedse stad Malmö is de situatie nog erger[3] [4]. In het hyper-politiek correcte Scandinavië is het not done om dat hardop te zeggen, maar onder veel Noren en Zweden ontstaat er steeds meer weerzin tegen deze groep. De combinatie van een verstikkende politiek-correcte consensus met een sluimerende, steeds sterkere vreemdelingenhaat is een explosieve combinatie.

Wat is de oplossing voor de politieke problemen in Noorwegen en Zweden?
Aan de verstikkende politieke consensuscultuur zal een einde moeten komen. Ook het politieke establishment zal onder ogen moeten zien dat een aantal immigranten niet bereid is zich aan de Scandinavische omgangvormen aan te passen. Een goede stap zou daarom zijn om elke immigrant die zich misdraagt, de verblijfsvergunning te ontnemen en met Scandinavische efficiëntie snel het land uit te zetten. De eerste stap is dus: hard afrekenen met de rotte appels. Ook de voorrechten die islamitische gelovigen zich op grond van hun geloof menen te mogen permitteren, zullen flink ingeperkt moeten worden. Denk aan besnijdenissen, afwijken van kledingvoorschriften, respect opeisen voor de wegens oorlogsmisdaden en zedenmisdrijven omstreden uitvinder van de islam, het onderdrukken van vrouwen en uithuwelijken. De islam zal (net als ieder geloof overigens) moeten worden behandeld als een politieke ideologie, als mensen uit naam van het geloof sociale of politieke uitspraken doen of handelen.

Tegelijkertijd zal er iets moeten gebeuren aan het sluimerende racisme onder de bevolking. Immigranten die er niet verderfelijke ideeën op na houden moeten een eerlijke en ruimhartige kans krijgen. Wellicht is een maatschappelijke stage van bijvoorbeeld een jaar in een niet-westers land een idee. Ook kan worden gedacht aan immigranten die zich beter weten te gedragen en op die manier de reputatie van vreemdelingen verbeteren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan immigranten uit China, Zuid-Amerika of India.

Bronnen
1. Two out of three charged with rape in Norway’s capital are immigrants with a non-western background according to a police study: Aftenposten.no (2001)
2. Politie Oslo: alle verkrachtingen het werk van buitenlandse mannen (video)
3. Hate crimes force Jews out of Malmö, Washington Post (2010)
4. The Swedish Dilemma, Weekly Standard

12 gedachten over “Scandinavië: een sociale tijdbom”

 1. Boeiend artikel.
  Uw suggestie dat Chinezen, Zuid-Amerikanen en Indiërs zich in het algemeen beter zullen gedragen dan immigranten uit Islamitische probleemlanden lijkt me juist en ook zeer ter zake.
  Je moet ook kijken naar de traditionele positie die een bevolkingsgroep heeft ingenomen in het land van herkomst. De Berbers in Marokko hadden al eeuwen lang problemen met de corrupte en onderdrukkende regering van dat land, net als de Koerden in Turkije. Deze landen hadden intern een gewelddadige onderdrukking van minderheden, zodat de nakomelingen van deze mensen niet vanzelfsprekend meteen aan een democratie gewend zijn. Multiculturalisme is dan moeilijk voorstelbaar denk ik.

  1. Het is (overal) hetzelfde: in China verscheen in de tweede eeuw het Taoïsme, en het Boeddhisme, in het begin opgenomen door het Taoïsme. In de vierde en vijfde eeuw werd het Boeddhisme gesteund door de heersers. Het Confusianisme kwam in de zesde eeuw voor Christus, in de negende eeuw verdwijnt het Boeddhisme in China door het Confucianisme. Het Boeddhisme ging in de zevende eeuw ook naar Tibet, die nu wordt onderdrukt.
   In Zuid Amerika stond het katholicisme (blank) tegenover het Animisme (zwart). Animisme dateert van 10.000 v. Chr.!
   In India is het kastenstelsel, waar je geen invloed op had.
   Misschien is het nochtans een andere mentaliteitskwestie.

 2. Dit is een van de meest ongenuanceerde stukken die ik gelezen heb de afgelopen tijd. Ik zie in dit stuk geen oplossingen, alleen het verplaatsen van het probleem (uitzetten als oplossing bijvoorbeeld). Tenzij mensen in een andere of ‘eigen’ cultuur zich anders en beter gedragen, zou ik liever de oorzaak van het probleem aanpakken. En dat kan helaas niet met korte termijn oplossingen.
  Verder moet men verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Als men in Zweden/ Noorwegen destijds besloten hoeft om uit ‘welzijns’ redenen mensen uit andere landen binnen te laten, dan moet men ook met de niet altijd voordelige consequenties weten om te gaan.
  Alleen selecteren op goede eigenschappen zal uiteindelijk niemand beter maken.

  1. Heb jij misschien goede suggesties, daar zijn we altijd blij mee. Als iemand het land wordt uitgezet vanwege enstige overtredingen/misdaden, dus oppositioneel gedrag van iemand tegen de normen en waarden van dat land, en dat niet op een politiek CORRECTE manier uit, dan bestaat de noodzaak tot aanpassing ook niet meer en het probleem dus ook niet meer. Bovendien kan ontzettend misbruik gemaakt worden van Christelijke liefde. En als iemand hier wil immigreren, dan is het logisch zich aan te passen aan de normen en waarden en cultuur van het immigratieland, anders moet hij daar NIET heengaan.

 3. Jean-Luc, u zou liever de oorzaak van het probleem aanpakken?
  Klinkt goed, maar wat is de oorzaak dan volgens u?
  Is er wel een eenvoudig aan te wijzen oorzaak?
  Is het niet mogelijk ook een veld met veel lokale invloeden en een groot aantal actoren?

  1. Immigratie en cultuurbotsingen zijn een mijnenveld omdat het zo moeilijk is een aantoonbare oorzaak aan te kunnen wijzen voor dit onbehaaglijke gedrag. Ook ik weet het antwoord niet.
   Wanneer het gedrag van immigranten echter wordt veroorzaakt door de kloof tussen onze cultuur en hun cultuur, dan zijn er inderdaad maar twee oplossingen. Korte termijn: uitzetten/ verplaatsen van het probleem. Lange termijn (50+ jaar); echte integratie.
   Ik denk echter dat de oorzaak voornamelijk ook vanuit een economische positie kan worden beredeneerd. Stel dat we de statististische parameters veranderen, we kijken niet naar de relatie immigrant–> verkrachtingen maar naar sociale positie –> verkrachtingen, wordt dan ook 80% van de problemen verklaard? Mijn hypothese is dat de rol in de onderklasse het negatieve gedrag veroorzaakt, en (echt beperkt) het wel/niet zijn van een immigrant.
   Daarnaast wil ik iedereen vragen om te zoeken naar informatie/ onderzoek die mijn vraag kan beantwoorden wat er gebeurd als iemand is uitgezet; zal hetzelfde gedrag blijven bestaan? En is dit gedrag op de uitgezette locatie meer cultureel geaccepteerd dan in Noord west Europa? Want dan is het probleem kleiner geworden. Laten we samen dit vraagstuk oplossen

 4. ik sluit me aan bij de laatste post.
  Regelmatig kom ik in stockholm en.dat al.20 jaar en ik moet helaas constateren dat daar ook de onbeschaafdheid is geimporteerd zoals marcouch (zelf marrokaan)al eens heeft gezegd.
  20jaar geleden kon je letterlijk je fiets bij het metrostation in het centrum van stockholm parkeren zonder slot en er was niemand die het in zijn hoofd haalde om die mee te nemen.

  Helaas is dat totaal veranderd en is daar de situatie min of meer vergelijkbaar met een willekeurige nederlandse stad waar je je fiets met motorkettingen vasr moet leggen en helaas zijn het in bijna allle gevallen zogenaamde nieuwe zweden die zich schuldig maken aan dit en andere soorten criminaliteit.

  Wat nog veel erger is is dat zij ook de jonge zweedse jeugd beiinvloeden met hun andere normen en waarden omtrent diefstal en andere criminaliteit,immers die ziet dat deze nieuwelingen eigelijk niet zo veel te vrezen hebben van een handhavende overheid en zich dan ook maar aanpassen aan de nieuw geimporteerde normen en waarden.

  Dit is waarschijnlijk een van de redenen waardoor de maatschappij hier en daar in snel tempo aan het verruwen is tot grote frustratie van vooral de wat oudere autochtone generatiw die zich de veiligheid van een klein dorp in een grote stad als stockholm nog kan herinneren.

  Vooral in scandinavie is de verandering onder invloed van andere culturen veel sneller gegaan dan in nederland en onze buurlanden.

  Wij hebben er bijna 40 jaar aan kunnen wennen,in scandinavie is het in de helft van die tijd gebeurd tot grote frustratie van veel scandinaviers.

 5. Er valt op kleine puntjes misschien nog wel wat te miereneuken, maar ik vind het geheel een gedurfde en waardevolle bijdrage aan de discussie over cultuurverschillen in relatie tot opbloeiend onvrede en intolerantie.
  Tolerantie is van nature aanwezig voor gelijkgestemden met een op punten afwijkende mening, maar tolerantie is vreemd, kost veel meer moeite, voor buitenstaanders.
  Een oplossing ter plaatse van achter de pc bedenken kan natuurlijk niemand.
  Maar het is heel goed dat we mogelijke oplossingen afwegen met consequenties en haalbaarheid.

 6. Even een aparte invalshoek. Stel er is door de evolutie een bepaalde cultuur ontstaan waarbij alleen de mensen van die groep daardoorheen gegaan zijn. Om een voorbeeld te geven. Veel westerse landen en dan specifiek in het noorden hebben een cultuur van hard werken en samenwerken. Dit kan evolutionair ontstaan zijn om zo onze winters te overleven. Je moest hard werken in de zomer, gezamenlijk vooruit kijken en zo kon je als groep de barre winters overleven. Er waren vast mensen die dit niet snapten maar die zijn met de selectie doodgevroren waardoor je dus een groep overhield die het allemaal wel snapte en zo dus van nature hard willen werken en graag samenwerken met anderen.

  Het kan goed zijn dat mensen uit Afrika of gebieden waar je niet zulke strenge winters hebt het helemaal niet nuttig is om een harde werkmentaliteit en vertrouwen te laten evolueren. Als er toch altijd wel eten te vinden is is het wellicht nuttiger wat minder samen te werken en je wat meer te richten op het versieren van het andere geslacht. Wellicht dus dat deze mensen nooit geleerd hebben wat wij in het noord west Europa door evolutie en harde selectie hebben geleerd.

  Je krijgt dan heel begrijpelijk een enorme cultuurbotsing als deze twee groepen met elkaar te maken gaan krijgen en je dus een groep krijgt die niet meedoet in het oorspronkelijke systeem en dit wellicht ook nooit zal kunnen.

  Ik heb geen idee of dit zo kan zijn maar lijkt me belangrijk genoeg om wel rekening mee te houden. Als dit echter waar is, is echte integratie eigenlijk helemaal uitgesloten tenzij je de nieuwkomers hetzelfde evolutieproces laat doormaken als de oorspronkelijke groep heeft moeten doorstaan.

 7. douwe beerda ontzettend goed verwoord dat laatste stuk ,dat is helemaal het antwoord op de multicultie vraag ,de mensen kunnen hier niet voor in de pen want als er ergens ook maar een komma richting discriminatie gaat springt meerendeel in de pen ,het woord zou verboden moeten worden of een hele duidelijke omschreven betekenis wat dat nou precies is menig nederland meent dat het iets is tegen een andere huids kleur ,iets anders weten ze niet meer. Dat er nog meer vormen van discriminatie zijn waar nooit zo fel tegen ingegaan word die even vluchtig genoemd worden terwijl islam geloof als discriminatie net zo doorgedrukt word als de ((redding)) van griekenland.

Laat een reactie achter