De nazis vonden de Sinti en Roma ongewenste bevolkingsgroepen.

Staat zonder land voor Roma en Sinti

De geschiedenis van de Sinti, Roma en andere nomaden zoals Sami en Touareg bestaat uit een voortdurend gevecht tegen de natiestaat. Kan het niet slimmer?

Natiestaat een vloek voor nomaden
Na eeuwenlang bloederige oorlogen, burgeroorlogen en geharrewar is Europa nu opgedeeld in een aantal min of meer stabiele landen. Regionale afscheidingsbewegingen als die van de Basken dan uitgezonderd. Toch zijn er volken die nooit een eigen land zullen krijgen.

De nazis vonden de Sinti en Roma ongewenste bevolkingsgroepen.
De nazis vonden de Sinti en Roma ongewenste bevolkingsgroepen en stuurden ze naar vernietigingskampen.

Het bekendste voorbeeld zijn uiteraard de Sinti en Roma die doorgaans een nomadisch bestaan leiden.

Dit leidt tot ongemakkelijke situaties. Nomaden voelen zich vaak meer verbonden met hun eigen groep dan met de natiestaat waar ze toevallig hun wagens hebben geparkeerd. Ook de landen waar ze verblijven, zien ze in de praktijk als tweederangs burgers. Wat ook niet echt helpt is dat de leefgewoontes van de voornaamste bevolkingsgroep in deze landen vaak heel anders zijn dan die van nomadische volken.

Toerisme en emigratie van gepensioneerden gaat meestal wel goed
Grootschalige volksverhuizingen komen de laatste halve eeuw heel voor. Ze zijn alleen van tijdelijke aard: toeristen. Elke zomer gaat een groot deel van de Europese bevolking massaal op trektocht. Anders dan nomaden worden deze tijdelijke immigranten van harte verwelkomd. Er zijn zelfs diverse bureaus die tot doel hebben zoveel mogelijk toeristen te lokken.

De reden is dat de rechtspositie van deze mensen goed vastligt – het zijn toeristen die tijdelijk te gast zijn – en dat ze goed betalen. Dit geldt ook voor gepensioneerden die emigreren naar een zonniger land. Hun afwijkende gewoontes worden dan door de inboorlingen doorgaans voor lief genomen en zijn vaak een grote bron van vermaak. Al zijn er ook bij toerisme overlastproblemen.

De staat zonder land
Ooit heersten de hospitaalridders van Sint Jan, de orde van Malta, over het gelijknamige eiland. Na de bezetting van Malta door de Engelsen en onafhankelijkheidsverklaring daarna verdween de staat van de johannieters.

Een riddermonnik, voluit Ridder-Grootkruis van Eer en Devotie, van de orde van Malta.
Een riddermonnik, voluit Ridder-Grootkruis van Eer en Devotie, van de orde van Malta.

Toch wordt de soevereine order van de ridders van Malta in enkele opzichten nog erkend als staat. De staat heeft het recht postzegels uit te geven, is waarnemer bij de algemene vergadering van de VN en enkele kantoren en landgoederen van de ridderorde in Italië en Malta hebben extraterritoriale status: gebiedjes die officieel niet tot het omringende land behoren. De orde houdt zich nu, voor zover bekend, vooral met liefdadigheidswerk bezig  en telt ongeveer 12.000 ridders, voornamelijk Europese adel. Ze mag eigen paspoorten, postzegels en munten uitgeven en heeft bepaalde internationale verdragen mede ondertekend.

Eigen staat voor nomaden
Een dergelijke constructie kan ook worden gebruikt om de Sinti en de Roma uit de brand te helpen. Mensen die dat willen, kunnen zich laten registreren als staatsburger van de Sinti-of Roma staat. Deze staat wordt een nieuwe lidstaat van de Europese Unie.

De staat kan enkele kantoren toegewezen krijgen als soeverein grondgebied, maar haar bewoners zullen net als overige EU-burgers overal in Europa kunnen wonen en werken. De nomaden kunnen hun eigen wetten invoeren, zolang deze niet in strijd zijn met het EVRM of andere Europese verdragen.

Misschien kan een vergelijkbare constructie gekozen worden voor andere groepen die het helemaal gehad hebben met de wetten van de meerderheid: anarchisten, libertariërs, communisten en noem maar op.

6 gedachten over “Staat zonder land voor Roma en Sinti”

 1. Ja leuk,alleen Sinti en Roma vinden werken iets voor de dommen.
  Ik vind dat eigenlijk ook,en ik heb geen zin om hard te gaan werken om deze mensen van voedsel te voorzien.
  En wat ze eventueel nog meer willen van wat mede door mijn noeste arbeid is verwezenlijkt.
  Alles mag,maar niet parasiteren op andere mensen,daar lopen er al teveel van in NL.

 2. leuk geschreven artikel, maar wat zou het de sinti en roma in feite helpen wanneer ze zo’n staat zouden oprichten?
  Hoe, een beetje in aanluiting op reactie nr 1, verschaffen zij zich een inkomen, er van uitgaande dat ze dat niet doen (…lekker vooroordeel). En daarop doorgaand, wat zijn de initiele en blijvende kosten verbonden aan zo’n staat. Als ze al niet al te rijk zijn..

  @jij, reactie nr 1: wanneer jij werken iets voor de dommen vindt, maar je verricht wel noeste arbeid, dan ben je erg dom dit niet eens te bemerken.

  1. Ik denk het wel. Je kan zo’n staat aanspreken op wangedrag van haar onderdanen. Er is voor de Roma-staat dan ook een impuls om te zorgen voor hardwerkende onderdanen, want zo komt er meer geld in het laadje. Roma’s hebben ook minder geduld met luie mede-Roma want hun luiheid betekent dat zij veel meer belasting moeten betalen. De EU zal zeker in het begin nog behoorlijk moeten bijspringen maar dat moeten overheden nu ook. Corruptie is inderdaad wel een issue. Je zal een systeem moeten bedenken waardoor corruptie uit wordt gesloten.

 3. Als ik het voortaan verrekkte om nog maar een legale stap te zetten, mijn kinderen van school haalde , mezelf als “oninbaar” bij de belastingdienst liet “inschrijven” (door de inspecteur van het terrein af te slaan) en mijn geld in de illegale kruidenhandel ging verdienen(waarbij ik de benodigde stroom uiteraard illegaal aftapte) en mijn huis door staat liet betalen, ben ik een aso.
  Tenzij ik niet vergeet er de discriminatiekaart bij uit te spelen, dan ben ik opeens een roma.

 4. Beste Hoff,

  Verdiep je eerst eens een beetje in wie en wat Roma (en Sintie) zijn, van arme en asociale Roma valt misschien wat eerder op dat het Roma zijn. Arme en asociale burgers worden vaak voor Roma aangezien. Roma die hun zaakjes goed voor elkaar hebben worden helemaal niet meer als zodanig herkend. Gedragen zich eerlijk, correct en zakelijk tegen burgers waar ze zaken mee doen en zullen mogelijk de overheid waardoor ze doorlopend belemmerd en dwarsgezeten worden weleens proberen beentje te lichten door de de mazen in het belastingrecht op te zoeken. Welke burger doet dat niet? Welke burger zou in zijn hart niet ook graag “de inspecteur” van het terrein af willen slaan? Ken jij burgers de het leuk vinden dat zo’n vent bij hen op de zaak onuitgenodigd langskomt en dan nog de lakens uit komt delen om vervolgens een “greep in de kas” te doen? Wie is hier nou asociaal?

  Maar goed dat terzijde, vooroordelen over Roma en Sintie genoeg, maar ondertussen wel naar de muziek van Django Reinhart, Tata Mirando of Lajos Vers luisteren, o, je houdt niet van zigeunermuziek. Elvis Presley, vind je ook niks, Mariska Veres met Schocking blue dan, Sir Charlie Chaplin, Frans Bauer, Rafael van der Vaart, Bill Clinton.

  Iik heb geen spat Roma of Sinti bloed maar wil mij ook niet laten ringloren door de dams en heren van de overheid die mij wel even de wet zullen voorschrijven, leven en laten leven. Ik kan mij niet herrinneren ooit door een Roma of Sinti bestolen te zijn, terwijl ik dag in dag uit door de dames en heren van de overheid van het grootste gedeelte van mijn eerlijk verdiende centjes wordt ontdaan

  Arnoud

Laat een reactie achter