De Moslimbroederschap wil alle islamieten verenigen in een islamitisch rijk met de sharia als wet.

Egypte: overwinning islamitische fundamentalisten al voorspeld

Wat geen enkele politicus  of journalist – op Geert Wilders en Joost Niemoller na – zag aankomen is gebeurd: een verpletterende verkiezingsoverwinning voor islamitische extremisten. De vermoedelijke verdere ontwikkelingen.

Iran bewijst dat religieus extremisme in een modern land mogelijk is.
Iran bewijst dat religieus extremisme in een modern land mogelijk is.

Democratie niet vanzelfsprekend
Af en toe lijkt het er op alsof actief zijn in de politiek of journalistiek met ernstige beroepsdeformatie gepaard gaat. De reden is dat een politicus, om overtuigend te zijn, in zijn eigen boodschap moet geloven, hoe inconsistent of wereldvreemd die ook is. Zo is er het wijdverspreide -misplaatste- geloof in de onvermijdelijkheid van de westerse democratie als samenlevingsvorm. Gedacht wordt dat andere landen onze samenlevingsvorm uiteindelijk zullen overnemen, omdat dat een onvermijdelijke geschiedkundige wetmatigheid is. China bewijst echter dat een high-tech samenleving heel goed samen kan gaan met een dictatoriale politiestaat. Of neem Iran, een theocratische democratie.

Waarom zijn landen als Egypte veroordeeld tot een autoritair regime?
De bevolking van Egypte is zeer onzekerheidsmijdend. Ook bestaat er onder de Egyptenaren opmerkelijk weinig tolerantie voor afwijkende dingen. De ooit bloeiende Egyptische filmindustrie is door Sadat en Moebarak de nek om gedraaid. Kortom: dit land, waar ooit de rijke klassiek Egyptische beschaving bloeide, is op dit moment één van de meest fantasieloze landen ter wereld. Het is verbijsterend hoe weinig een bevolking van tachtig miljoen mensen – evenveel als Duitsland en meer dan bijvoorbeeld Italië of Groot-Brittannië – in cultureel of wetenschappelijk opzicht tot stand brengt.

De reden is dat het land in de greep is van twee verstikkende krachten die het land uitzuigen en bekneld houden. Deze zijn het leger en de Moslimbroederschap. Deze twee worstelaars houden elkaar overeind. De seculiere Egyptenaren steunen het leger omdat het de enige waarborg is tegen de Moslimbroeders en de volksmassa steunt de Moslimbroeders om religieuze redenen en uit protest tegen de corruptie – in islamitische ogen het gevolg van onvoldoende vroomheid.

De Moslimbroederschap wil alle islamieten verenigen in een islamitisch rijk met de sharia als wet.
De Moslimbroederschap wil alle islamieten verenigen in een islamitisch rijk met de sharia als wet.

Samenwerking leger en Moslimbroederschap
De tegenstelling tussen leger en Moslimbroeders is kleiner dan het lijkt. De Egyptische legertop bestaat uit praktiserende islamieten en is niet overwegend seculier, zoals in bijvoorbeeld tot voor kort Turkije. Beide groepen zijn voorstander van een autoritair geregeerde politiestaat waarin islamitische leefregels overheersen. Het verschil is alleen in de mate waarin en de strategie die gevolgd moet worden. Het Egyptische leger ontleent zijn prestige aan de strijd tegen de ongelovige oosterbuur Israël. De vrede met Israël was een verstandshuwelijk, bedoeld om het land weer op te kunnen bouwen, de Sinaï weer in handen te krijgen en aanspraak te kunnen maken op overvloedige Amerikaanse hulpgelden. Nu de wereld op een kantelpunt staat en de invloed van de VS afneemt, is de noodzaak tot vrede met het door de VS gesteunde Israël minder geworden. Ook is de positie van het leger verzwakt. Kortom: er zijn voor het leger geen zwaarwegende redenen meer om niet met de Moslimbroeders samen te werken.

Islamitische meerderheid steunt islamitische fundamentalisten
Het lijkt er nu op dat dat de relatief minder radicale stroming van de Moslimbroederschap, de Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid (sic), rond de 47% van de stemmen heeft gehaald met op een tweede plaats de zeer extreem fundamentalistische groep partijen An Nur met rond de twintig procent. De liberale, seculiere partijen van het Egyptische Blok haalden slechts 22% (het percentage van de bevolking dat seculier of christen is).  (AnsaMed). Kortom: rond de driekwart van de Egyptenaren heeft voor een extreem-islamitische partij gestemd. Wie weet dat van de Egyptische islamieten meer dan tachtig procent voorstander is van de doodstraf op afvalligheid van de islam, is hier niet verbaasd over. Visionair voorspelde dit resultaat dan ook al.

De kans op een oorlog met Israël is hiermee sterk toegenomen. Ook zullen steeds meer christenen en seculieren het land ontvluchten. Vermoedelijk zal het nieuwe regime voorkomen, dat onder toeristen populaire plaatsen als Hurghada en Sharm al Sjeikh geteisterd worden door geweld of al te strenge islamitische leefregels, maar in de rest van het land zal de leefsituatie voor seculiere Egyptenaren en christenen nog beroerder worden.

30 gedachten over “Egypte: overwinning islamitische fundamentalisten al voorspeld”

 1. ‘Iran bewijst dat religieus extremisme in een modern land mogelijk is.’ Ik vind Iran niet een modern land, maar en land dat wordt bestuurd door corruptie, extremisme en achterlijkheid.

  1. Corruptie en extremisme: zeker. Iran is uitermate corrupt, al is het verschil met andere landen in de regio niet uitermate groot.

   Ook de theocratische staatsvorm wijkt op dit moment af, maar wordt door islamieten doorgaans als wenselijk gezien. We kunnen dus in Libië, Egypte en andere landen waar de zogeheten Arabische lente zo uitbundig heeft gebloeid, zoals het er nu naar uitziet regimes verwachten die veel weg hebben van dat van Iran. Een interessant testgeval is Tunesië. Dat is het meest verwesterde land.

 2. Hier lusten de honden toch geen brood van. Hoe kan je van een volk dat jarenlang door een (door het westen gesteunde) dictatuur kwalijk nemen dat het onderontwikkeld is. Verder staat dit artikel echt bomvol gezwam….

  “Wat geen enkele politicus of journalist – op Geert Wilders en Joost Niemoller na – zag aankomen is gebeurd: een verpletterende verkiezingsoverwinning voor islamitische extremisten. De vermoedelijke verdere ontwikkelingen.”

  Ja hoor……. inderdaad, Joost Niemoller en Wilders. Iedereen met een beetje verstand zag dat aankomen.

  1. Wij nemen de Egyptenaren niets kwalijk, we stellen domweg vast dat de grote meerderheid van de bevolking een sterke voorkeur aan de dag legt voor een autoritaire islamitische regeringsvorm. Hierbij, ook een uitzondering in de pers, plaatsen we ook bronnen.

   Hierbij plaatsen we verder geen waardeoordeel, we constateren slechts dat onder fundamentalistisch-islamitisch bewind de gevolgen voor religieuze minderheden door deze als minder prettig worden ervaren.

   Iets een groep kwalijk nemen is meer het terrein van opiniemakers, waarvan er in Nederland al teveel zijn.

   Er zijn meerdere voorbeelden van groepen mensen die onder een dictatuur leven en toch een hoge graad van ontwikkeling kennen. De Chinezen bijvoorbeeld, de Zuid-Koreanen tot vrij recent, de Duitsers (tot 1945), Spanjaarden (tot 1975) en het lijstje kan nog verder worden aangevuld. Singapore, met een zeer hoog opgeleide bevolking, is in naam een democratie maar in de praktijk een verlichte dictatuur. Landen met een lage opleidingsgraad, zoals India, zijn toch democratisch.

   Opleidingsgraad is, kunnen we concluderen, daarmee geen bruikbare parameter om te voorspellen of een land een dictatuur zal krijgen. Zelf gebruik ik de classificatie van Hofstede: hoge scores op de culturele dimensies Onzekerheidsvermijding en Machtsafstand zijn doorgaans indicatief voor een grote kans op een dictatuur. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kennen we een relatief kleine machtsafstand en inderdaad dateert de laatste dictator in Engeland, Oliver Cromwell, al van vier eeuwen terug.

 3. Dat de bevolking voor deze partijen hebben gekozen, ben ik niet verbaast over. De sharia wetgeving die er nu dan ook komt, verbied banken om rente te vragen voor leningen. Daarmee valt ook het doek voor de uitzuigende bankenwereld daar die in principe niets bijdraagt in de economie, het gaat alleen te koste van…. Er zullen vele westerse georiënteerde bedrijven en mensen het land verlaten en dit zal alleen maar de nationale bevolking alleen maar ten goede komen.

  1. Hoezo de bevolking ten goede komen als westerse bedrijven en mensen Egypte verlaten? Beschouw je het westen en haar ideeën en bedrijven ook al als de bron van alle kwaad op de wereld? Andere culturen, en zeker de fundamentalistisch-islamitische, hebben ook veel bijgedragen aan intolerantie, onderdrukking en onrecht.

  2. Een opmerkelijke tweetal stellingen. Natuurlijk is het nu erg ‘in’ om de financiële sector overal de schuld van te geven maar de werkelijke oorzaken zijn wel wat complexer dan alleen maar ‘rente’. Een betere regulering, controle en afstemming tussen de westerse landen had heel veel, zo niet alle problemen kunnen voorkomen.
   En de opmerking dat het een goede zaak zou zijn als westerse bedrijven het land zouden verlaten is helemaal onzin. Juist dit soort bedrijven kunnen een positieve invloed uitoefenen; bijvoorbeeld de emancipatie van de werknemers.

   1. ja, de eerste maanden nadat de Sjah verjaagt was, om hun macht te consolideren. Nadat ze daarmee klaar waren werden de andere medestanders in de ‘revolutie’ opgepakt en geëlimineerd..

  1. Tim, anticiperend onderzoek in de politiek is een objectieve gebeurtenis, vaak toegepast door de sociologie, jij geeft er een eigen interpretatie aan. Iedereen wordt overigens in staat geacht meningen te reflecteren in een land met vrijheid van meningsuiting, met een wetboek van strafrecht en met dragen van eigen verantwoordelijkheid. De PVV heeft een eigen referentiekader zoals andere politici en politieke en religieuze kwesties kunnen besproken worden waar deze items hoofdthema`s zijn. Visionair probeert vooral de feiten weer te geven met onderbouwing, waarover van gedachten kan worden gewisseld. Wat jij weergeeft is een mening waarover jijzelf de verantwoordelijkheid draagt.

   1. @ Julie,

    Ik ben het met je eens, het rechtboek en vrijheid van meningsuiting doet er niet eens toe in dit geval aangaande Germen´s artikelen, Germens artikelen zijn niet geschreven op basis van een mening. Het is gewoon een feit dat als Germen schrijft over de islam dat hij wel degelijk een onderscheid maakt tussen verschillende vertakkingen binnen de islam. Het draait zich voornamelijk over sjieiten en soenieten die vallen binnen de extreemste islamgroepen en zelfs daar weet Germen nog objectief over te schrijven.

    (nu mijn persoonlijke mening) Ik zou het niet kunnen om hier objectief over te schrijven, van mij mogen ze de klerelijers die hun eigen kinderen opleiden in trainingskampen tot zelfmoordenaars compleet !”#$%&!!…ik heb mezelf maar ff gesencureerd….

 4. Misschien een beetje te kort door de bocht van mij, maar ik baseer die uitspraak over tal van artikelen die van jou hand zijn.
  Wat je ook te vaak doet is de Islam als een homogene godsdienst afschilderen, wat natuurlijk onzin is.

  1. Ik herken dit helemaal niet. Er is niets mis mee de diverse aspecten van religies te onderzoeken en te bespreken.
   In de westerse wereld heeft dit proces geleid tot een veel beperktere rol en invloed van het christendom. Een enorme vooruitgang. De rol en positie van Islam loopt daar nog hopeloos op achter.

  2. Tim, je hebt je huiswerk niet goed gedaan. Germen is zich er zeker wel van bewust dat de islam geen homogeen blok is maar uit talloze richtingen bestaat. Hij laat dat ook zien in diverse artikelen op deze site.

 5. Ikhwan Muslimin is al meer dan 20 jaar een mainstream sociaal-maatschappelijke beweging. Het ontpopt zich nu als een partij die meent een civiele maatschappij voor te staan, waarin democratische en seculiere waarden (vandaar civiele maatschappij en democratisch systeem) binnen een ‘islamitisch raamwerk’ worden gerespecteerd.

  Wat met dit raamwerk wordt bedoeld, is inderdaad dubieus, maar niet tot in de extremen. Wanneer de Nur-partij (salafisten) het hebben over de sharia, dan hebben zij het voornamelijk over het strafrecht om controle te kunnen houden over het volk. Hierbij hoort een gedeeltelijke ontmanteling van de Egyptische seculiere staat (zoals in Iran). Gedeeltelijk, want als puntje bij paaltje komt dan blijkt dat ze geen dag kunnen overleven zonder moderne staatsinstituten die een bepaalde mate van secularisme benodigen (denk aan economie, industrie, werkgelegenheid etc..)

  Wanneer de Ikhwan het voor het zeggen krijgen, dan voorziet men de instandhouding van het seculiere systeem. Ook het Egypte van de socialist Nasser en van Sadat en Mubarak, kende instituten die verweven waren met bepaalde delen van de sharia (erf-, privaat-, en familierecht, alsmede economische regelgeving). Het is slechts een kwestie van het veranderen van vaandel.

  We horen verder tegenstrijdige geluiden komen van de Ikhwan. Aan de ene hand pleiten ze voor een civiele en seculiere staat, aan de andere kant heb je gasten die zinspelen op een theocratie. Men vergeet alleen snel dat de overgrote meerderheid van de Ikhwan niet in een theocratie is geinteresseerd en dat zij hun macht te danken hebben aan seculier beleid (sociaal-maatschappelijke dienstverlening).

  Dat de meerderheid van het volk van Egypte bestaat uit achterlijke geiten is echter wel een tegenvaller. Hierin verschilt dit land echter niet veel van de meeste landen in de regio.

  Ik zie deze situatie (een ruk naar islamistisch populisme/conservatisme) als een natuurlijke transitieperiode naar een modernistische staatsvorming.

  Het was al echter vanaf het begin al duidelijk dat theocratie not-done is.

 6. Om veranderingen teweeg te brengen in de starre denkwereld van de Islam, op de doodstraf of uitstoting van afvalligheid en homofilie, op het discriminerende tweederangs burgerschap van niet-Moslims, moet het acceptabel worden dat hier enorme kritiek op blijft komen. Dus kritiek op de gewelddadige en discriminerende aspecten van de Islam is hoognodig ipv racistisch zoals onze valse linkse medemens ons wil doen geloven.

Laat een reactie achter