Etnische kaart van Zuid Afrika. In het roodgekleurde oostelijke deel is de zwarte bevolkign in de meerderheid, in het westen de kleurlingen. De kleine versnipperde plukjes vormen gebieden waar blanken de meerderheid vormen.

Situatie blanke minderheid in Zuid Afrika steeds nijpender

Wrokgevoelens onder de zwarte meerderheid tegen de blanke minderheid worden steeds sterker. Dreigt genocide, en hoe kan deze afgewend worden?

Na een eeuw van openlijke rassendiscriminatie, ‘apartheid’, in Zuid Afrika, werd deze in 1989 afgeschaft. De racistische apartheidswetten, die de zwarte meerderheid verboden om bijvoorbeeld bepaalde gebieden te bezoeken, te trouwen met iemand van een ander ras of kwalitatief goed onderwijs te volgen – laat staan hooggeschoolde beroepen uit te oefenen, kwamen tot een einde. Hiermee verdween de economische ongelijkheid niet,. al wordt deze -iets- kleiner. De laatste jaren ontstaan steeds meer wrokgevoelens, onder andere geuit door ex-president Jacob Zuma en de nieuwe president Cyril Ramaphosa (beide ANC). Ramaphosa wil bijvoorbeeld het land van blanke boeren afpakken en aan zwarte landlozen geven. Radicalen roepen op tot het vermoorden van blanke boeren. Met uitermate onheilspellende gevolgen. Vooral blanke boeren moeten het ontgelden met een moordcijfer van 164 per 100.000 – per jaar. Dit betekent dat de doodsoorzaak voor rond één op de acht blanke boeren, moord is.

Emigratie als oplossing?
Steeds meer blanken emigreren uit Zuid Afrika. In de jaren sinds het einde van de apartheid zijn er rond de één miljoen, voornamelijk hoogopgeleide blanken geëmigreerd. Op dit moment maken blanken nog minder dan tien procent van de bevolking uit. Vooral het aantal boeren daalt sterk: van rond de veertigduizend begin jaren negentig tot rond de twintigduizend nu. Ze emigreren voornamelijk naar Angelsaksische landen. Dit heeft desastreuze effecten op de economie in Zuid Afrika, maar dankzij instroom van hoogopgeleide kleurlingen en zwarten blijft de economische groei de bevolkingsgroei min of meer bijhouden.

Etnische kaart van Zuid Afrika. In het roodgekleurde oostelijke deel is de zwarte bevolkign in de meerderheid, in het westen de kleurlingen. De kleine versnipperde plukjes vormen gebieden waar blanken de meerderheid vormen.
Etnische kaart van Zuid Afrika. In het roodgekleurde oostelijke deel is de zwarte bevolking in de meerderheid, in het westen de kleurlingen. De kleine versnipperde witte plukjes vormen gebieden waar blanken de meerderheid vormen.

Zuid Afrika splitsen?
Zuid Afrika is demografisch gezien verdeeld in de rijke, dunbevolkte Kaapprovincies, waar voornamelijk kleurlingen wonen en het oostelijk deel, waar op enkele kleine plukjes met een blanke meerderheid na, voornamelijk zwarten wonen.De blanken wonen verspreid over alle provincies, wat voor een deel de huidige problemen verklaart. In het oostelijke deel van het land voert het ANC de alleenheerschappij, waar in de Westelijke Kaapprovincie de oppositiepartij Democratische Alliantie de meerderheid heeft. De Kaapprovincies zijn in feite het enige deel van Zuid Afrika waar de multiraciale samenleving ook min of meer werkt. Het land in tweeën splitsen, waarbij de blanken naar de Kaapprovincie migreren, is wellicht een oplossing om een genocide te voorkomen. De Cape Party wil precies dat. Op dit moment is de Cape Party nog een splinterpartij met enige tienduizenden leden, maar toont een sterke groei.

Blanke “Singapores”
Een andere oplossing die is voorgesteld is stadsstaten creëren aan de Zuid Afrikaanse kust. De havenstad Durban, bijvoorbeeld, zou net als Singapore, kunnen worden losgekoppeld van de hoofdstaat. In Maleisië bekleedt de Chinese minderheid een vergelijkbare positie als de blanken in Zuid Afrika, met dit verschil: de Chinezen hebben nooit andere groepen onderdrukt. Ze beheersen het zakenleven en brengen met slechts 24% van de bevolking de meerderheid van de belastingen op. In Maleisië rukt de islamitische wetgeving Shari’ah steeds verder op en worden Chinezen (met overige minderheden, zoals Indiërs) gediscrimineerd door de bhumiputra-wetten, die de “zonen van het land”, de islamitische Maleiers, voorkeursplaatsen geven op universiteiten en bij de overheid. Singapore wordt vrijwel geheel door etnisch Chinezen bewoond en scheidde zich daarom af van Maleisië. Singapore is een indrukwekkend succesverhaal. Dit kleine land ter grootte van de Noordoostpolder of de stad Brussel, in de jaren zestig nog één grote sloppenwijk, bevindt zich nu in de top tien van allerrijkste landen ter wereld.

Soul searching
De voornoemde oplossingen zijn in feite symptoombestrijding. Immers, de problemen blijven in de rest van het land. Zuid Afrika is het product van een complexe geschiedenis, waarbij sprake is geweest van bloedige oorlogen, stelselmatig racisme, de zogeheten apartheid, en etnische zuiveringen, zowel door de Zoeloe’s (de mfecane) als de blanken. De zwarte meerderheid heeft veel onrecht en onderdrukking moeten ondergaan. Aan de andere kant is Zuid Afrika zo rijk dankzij de organisatie, het harde werken en bedrijfsvoering door de blanken en kleurlingen. De levensstandaard van zwarten in Zuid Afrika is hoger dan die in de buurlanden. Zuid Afrika was uiteraard nog veel rijker geweest, als de zwarte meerderheid beter onderwijs had gehad en volle mogelijkheden om zich zakelijk te ontplooien.

Blanke Zuid-Afrikanen belanden steeds vaker in sloppenwijken…

Maar ook voor de meeste zwarten is er weinig vooruitgang.

Het wegjagen van de blanke minderheid zal een tweede Zimbabwe opleveren. Op dit moment hebben maar enkele zwarte boeren de noodzakelijke skills om een high tech boerderij te runnen. Die boeren moeten dus eerst opgeleid worden en intensieve praktijkervaring opdoen als assistent bedrijfsleider.
Het huidige ANC-beleid om alle blanke boeren van hun land te verdrijven is zowel onverstandig als immoreel. Veel blanke boeren in de Kaapprovincie boeren al drie eeuwen in deze streek. Hun land afpakken is onzinnig. Aan de andere kant zijn in de jaren twintig en dertig veel zwarte boeren verdreven van hun land door het apartheidsregime. Hun nakomelingen leefden hierna een armoedig bestaan in de thuislanden die het apartheidsregime in het leven riep. Het is hier moreel gezien uiteraard wél juist om dit land af te pakken en over te dragen aan de nakomelingen van deze zwarte boeren. Wel moeten deze dan grondig opgeleid worden in de modernste landbouwtechnieken, om te voorkomen dat er voedseltekorten ontstaan en om een succesvolle boerenstand in het leven te roepen. Een klein percentage, bijvoorbeeld tien tot twintig procent, moet aan de blanke boeren waarvan hun voorouders gestolen land hebben bezet, worden gelaten als compensatie voor het door de boeren verrichte werk in de zeventig jaar dat ze het land hebben bewerkt, en het er door hen ingestoken kapitaal.

In principe zijn de hulpbronnen van Zuid Afrika, zoals vruchtbaar land, veel zonneschijn, delfstoffen en een in verhouding goed opgeleide, jonge bevolking, ruim voldoende om er een rijk land van te maken. Wel zal bij de zwarte meerderheid dan een cultuuromslag moeten komen, waarbij hard werken en studeren voorop komen te staan. Gelukkig gebeurt dit langzamerhand ook: succesvolle zwarte boeren inspireren bijvoorbeeld anderen om hun voorbeeld te volgen.

16 gedachten over “Situatie blanke minderheid in Zuid Afrika steeds nijpender”

 1. Anoniet Anonine

  Nou! Wat zijn de Maya’s toch blij geweest met de Spanjaarden.. wat doen die indianen in de VS toch eigenlijk ondankbaar… We gaven ze toch eerlijk kralen, kettinkjes en spiegeltjes? Dag hoor! Hebben ze toch zeker zelf geaccepteerd.. kom nou! We hebben ze kleren gegeven, en wat denk je van zadels? Die achterlijke dindianen zaten gewoon zo op die paarden joh! Stelletje primitieven! En dan, dat menu, bessen, bizon, mais en pinda’s, waarom zijn ze niet gewoon blij met MacDonalds? En dat gejank over olie zeg! Wat wilden ze dan? Er waren geen paarden en honden genoeg hoor, om de kar te trekken! We kunnen toch niet allemaal Pist Naast De Pot heten? Wel de vruchten niet de arbeid zeker? En die achterlijke tenten joh! Wig-wam-waarom? Zijn ze niet blij met huizen? Kunnen ze nog als onderpand gebruiken ook hoor! Om geld op te lenen enzo! Dat gaat toch niet met doek en stokken, nee, dat getuigt niet van financiële draagkracht hoor! Er zit nog een gat bovenin ook, kan je structureel niets mee bereiken natuurlijk, geen papieren tent op te bouwen! Denk nou niet dat ik klaar ben, maar ik zal me beperken tot nog slechts één.

  Want ik weet niet waar die achterlijke gladio-len zich aan paperclip-ten, maar, daar hebben we ze toch ook maar mooi van verlost! Al die idiote nozems op die totems. Het is godverdomme maar goed dat we ze de Genade Gods hebben geschonken, stelletje ondankbare honden!!!

  Wat wil je nou?
  Een lans breken voor de blanke in Afrika? Wat zijn ze toch onderdrukt, tsjongejongejonge…

  Je zal het er wel moeilijk mee hebben..
  Gaat het nu weer een beetje?
  Ik hoop dat het je heeft opgelucht.

  Sterkte!

   1. Anoniet Anonine

    HAHAHAHA!

    Schuldgevoel?

    Wie ik!?

    Nog niet nadat ik in een 4×4 over de mensen heb gereden in de langste winkelstraat van nederland,.. ha! Kom nou, ze liepen in de weg hoor!
    Of deze:

    MIJN GAS BLEEF HANGEN!

    Hahaaaaaaaa!

    Schuldgevoel? Sorry maat, ik ben wel klaar met dat gejank aan dat kruis..

    Schuld?
    Weet jij wat je doet?
    En hoe die handelingen en acties aansluiten op het grootste geheel?

    Schuld?
    Wat is mijn schuld?
    Het Goddelijke gebod van de paus?

    Schuld? Ik weet niet wat ik doe toch?
    Wie maakt het hier nou over schuld?

    Neem toch eens verantwoordelijkheid joh!

    Wat is mijn schulddeel aan het verkrachten van Afrika?

    Kooooooooom maar!

    Dan nu ff wel jaaaa!?

    Ik heb totaal geen schuld aan de grote gewelddadige uittocht van Europa over de gehele wereld.. in welke richting dan ook!

    Niet richting Oost!!!
    Niet richting Zuid!!
    Niet richting West!!
    Niet richting Noord!!

    Kom maar hier met die God ook!
    Maak ik Die ook gewoon dood!
    In mijn realiteit dus wel!
    Dat mensen dat zelf steeds weer leven inblazen is dan ook niet mijn verantwoordelijkheid!

    Deicide!

    Erfschuld?
    Wat voor vieze christelijke opmerking is dat nou weer,
    ga je verlosser aan een kruis hangen joH!

    Wat kyk jy!? Boikie!?

    En wat trek jij je blaffer open joh!?
    Ga toch in je staart bijten joh! Pavlofje..

    Het lucht op?
    Nee, helaas niet, het wind me op!

    Die achterlijke erfschuld waar jij het over hebt is door jou waarschijnlijk vbanwege zijn plaatsvervangende karakter totaal misplaats door jou..

    De enige erfschuld die ik ervaar is dat wij het hier hebben verzaakt!
    Niks te maken met die carcinogene verschijningen van blanken over heel de wereld..

    Niet in Noord, Niet in Oost, niet in Zuid, niet in West!

    Ik ben hier geboren mooie Mogul!
    Op dit land! Niet ín dit land!!!

    Maar wij worden hier net zo gegijzeld door een paar van die wousen als de gehele wereld in zijn recente geschiedenis is geweest!

    En zolang mensen als jou, mensen als mij nog lezen als degene die met een vinger wijzen, hebben mensen als mij keihard gefaald om het mensen als jou duidelijk te maken..

    Ik wijs namelijk niet met mijn vinger maar met mijn tong, waar Gerben zich duidelijk geroepen voelde eerst met zijn vinger te wijzen en er vervolgens zijn tong over liet gaan, in de verschijning van door zijn vingers geproduceerde artikel..

    Erfschuld?

    Jij denkt werkelijk dat dit een poging van me was Gerben een schuldgevoel aan te praten? Dat kan alleen Gerben, of zijn geweten, of zijn .., maakt mij niet uit hoe je het wil noemen, maar, dat is het enige dat Gerben zich schuldig kan laten voelen, en wat mij betreft gaat hij zich dus ook vooral niet schuldig voelen!!!

    Omdat die schuld voor verder dan hij zich schuldig maakt (juist ja, wat mij betreft, zo zijnde dus slechts en niet meer dan mijn mening) aan dat achterlijke vingerwijzen dus niet bestaat wat weer mij betreft! Stop met wijzen!

    En dan, waar komt in hemelsnaam die achterlijke plaatsvervangende schuld waar jij het eigenlijk over hebt vandaan!?! In mijn tekst? Waar? Ik heb expres de 180-graden techniek gebruikt omdat ik het inderdaad ook niet meer anders weet te presenteren.. het gaat me Arminius, dan ook echt en expliciet helemaal niet erom Gerben een schuldgevoel aan te praten! Als dat het doel was geweest had ik het wel anders aangepakt.

    ((Dan zou ik daar een plan op ontwikkelen en daar een termijn voor uittrekken die zich niet even laat vatten in een paar reacties.. ik zou hem eens in het echt ontmoeten zonder dat hij zou weten dat ik het ben en na een tijdje nog eens, en herhaal dat zelfs drie vier keer, om te kijken of hij zo op de ‘bijrollen’ van zijn leven let dat er herkenning in zijn ogen te zien is, dit geeft mij een indicatie van het standaard perceptielevel waarmee hij op zijn omgeving let. Ik zou hem gade slaan op de mmenten dat hij zich het meest onbekeken voelt en eens peilen wat hij belangrijk lijkt te vinden in zulke momenten.. Ik zou hem een paar dagen volgen, niet per se achter elkaar, en letten op zijn interacties met anderen op straat, vreemden als je wil, ik zou zijn hulpvaardig checken en wat zijn hooghartigheid triggert. Wanneer ik een aardig idee van hem heb ga ik reactie scenario’s schrijven die binnen mijn verwachtingspatroon van zijn gedragingen en semantiek passen, die ik ook al bestudeerd zou hebben aan de hand van zijn artikelen en blogs, vervolgens zou ik dat ook nog eens kruisreferen aan zijn taalgebruik op sociale media, waar hij vast en zeker een heel ander communicatiepatroon zal tonen.. ik zou rollen verdelen aan de hand van de scenario’s en me onder verschillende IP’s met verschillende namen in het lichste interactie starten, die allen op hun eigen manier zouden praten, menen, vinden, denken en geloven en meer.. tegen de tijd dat ik als verschillende rollen van verschillende kanten ken, heb ik genoeg informatie om zijn beste vriend te worden tot het einde der dagen! Ame, je hebt geen idee van mij..! ))

    Maar dat is de bedoeling dus niet. Juist niet!

    En het is wat mij betreft jouw probleem. En dan nog alleen omdat jij het zo neemt. Stop ermee het zo te nemen, en het zal verdwenen zijn!

    Zal ik daar ook maar even op ingaan dan?
    En niet plaatsvervangend als jou.. want ik praat voor mij!

    Wat is mijn schuld aan dat hele indianenverhaal?
    Volgens jou was mijn schrijven een poging tot het aanlullen van een schuldgevoel bij Gerben..

    En waar zou hij zich dan door mij volgens jou schuldig over moeten voelen dan? Want daar gaat het dus om nu hè..!?..: Dit is dus de juiste constructie wanneer je persoonlijke voornaamwoorden aanbrengt in de structuur die een realistische weergave van de werkelijk zoals ik hem ervaar weergeeft: waar hij zich volgens jou door mij.. (een schuldgevoel aan laat praten).

    Ik heb zelf dus heel sterk het idee dat hij toch minstens genoeg twijfelde aan het idee dat ik hem een schuldgevoel aan wilde praten, om daar niet op die manier of in die hoedanigheid ook op en in te reageren..

    Wat is die ding dan?
    ER IS GEEN SCHULD!!!

    Wie het dan ook maakt om schuld, en in dit geval ben jij dat dus Arminius, haalt totaal en compleet de verantwoordelijkheid eruit!

    Hoe ben ik schuldig aan de genocide op de indianen?
    Ik ben slechts nakomeling, niet afstammeling!!

    Hoe ben ik schuldig aan de slavernij!?
    Ik word slechts onderdrukt, ik onderdruk niet uit eigen vrijwiligheid.

    Hoe ben ik schuldig aan de genocide op de Maya’s!?
    (Schrijf jij mijn woorden mooie Bemoeial? Nee hè!? Nu moet ik zeggen dat je dat op zijn lichts mogelijk doet, wat me niets dunkt dan fatsoenlijk, ik kan het je niet kwalijk nemen, maar, mijn semantiek is er een van vrij bewust ontwerp. Zolang het niet hoofdzakelijk gaat om een discussie of vraagstuk waarin wij proberen te benoemen wie wanneer welk volk was, is geweest, zou zijn, of zou zijn geweest, van de zuid-amerikaanse volken, sla ik daar op zo’n manier acht op dat ik het veel belangrijker vind geen negatieve sluikasociaties mee op te roepen. Ik schrijf liever iets expres en volbewust ‘verkeerd’ op, dan dat ik toegeef aan ‘het juiste’ dat dus ook gewoon slecht meeroept. Hou het maar gewoon op een eufemisme ja? Want volgens mijn interpretatie van de collectieve psychologie roept het woord ‘azteken’ dus vooral nogal nare asociaties op. Levende harten uitsnijden enzo.. terwijl er bij Maya’s volgens mij veel eerder gedacht wordt aan een volk dat al zo ver was met het defineren van tijd dat ze tot in onze tijd juist de standen van de hemellichamen konden ‘voorspellen´ enzobladitzusdat.. laat je niet gek maken? Want voor de volledigheid; heb je natuurlijk wel helemaal gelijk.))

    Wat voor schuldgevoelens heb jij je aan laten praten Arminius?!?

    Voor zover is dat ook waarom ik gereageerd heb..
    Ben je uberhaupt wel fijngevoelig genoeg om door te hebben dat voor mijn idee Gerben juist ergens weer degene is die een mismaakt beroep doet op het kweken van gevoelens?
    Haha! Welke richting dan ook, het ligt toch aan de individuele lezer hoor.
    Het lijkt me ergens wel, ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat dit zelfs een poging is van Gerben om juist schuldgevoel aan te praten.. ook dat nog eronder hoor..

    Alsof ik verantwoordelijk zou zijn voor de blanken in afrika. Want het is natuurlijk allemaal onze schuld dat wij ze niet opvangen en onderhouden!? Waanzin!

    Die amerikaanse financiele schuld is natuurlijk ook onze schuld! Omdat onze voorvaderen niet genoeg geld aan onze voorneven hadden gegeven?

    Eigenlijk is die heffing op staal dus gewoon het met terugwerkende kracht terugbetalen van al dat achterstallige zakgeld?

    Arminius, je maakt een punt, maar het punt is voor mij totaal loos, vacuüm, nul, I does not compute! Het vat me niet, raakt me niet, het glijdt niet eens van me af omdat er totaal geen verbinding is,..

    Die genocide op de indianen in naam van God en Vaticaan sorteerd dus wel een schuld, maar die schuld kleeft helemaal niet mij! Ik ben niet eens zo’n satanistische katholiek, dus zelfs plaatsvervangend voel ik dat niet!

    Slavernij!?
    Ik ben nu nog slaaf joh achterlijk!
    Ik ben als slaaf geboren en nooit wat anders geworden!
    Ik ben uit slaven geboren die er niet eens bewust van zijn dat ze slaven zijn. En voor zover hun geen slaven zijn omdat zij er in vrijwilligheid aan mee werken, hebben ze mij slaaf gemaakt! Het liefste sla ik mijn vader dood met mijn moeder! Zoals je in de tekenfilms ziet! Steeeeerf joh vieze kankerlijers, want het is allemaal jullie schuld dat ik besta!!! Zo! Daar idioot! Schuld aan leven>? Kijk maar eens op je eigen geboorte kaartje! Daar vind je de schuldigen! Maar goed, ik houd dat maar voor me als troostprijs ofzo,.. alhoewel ik me dan natuurlijk wel het plezier ontneem ze langzaam weg te zien kwijnen.. daar ga ik eens goed voor zitten..

    Schuld?

    Arrrr! Mini-us; Arrrr!

    Het bij een ander aanpraten van een schuldgevoel lucht me dus ook helemaal niet op! Maar jou waarschijnlijk ook niet Arminius, dus wat heb je nu eigenlijk geprobeerd met je opmerking?

    Vergis je als laatste ook ff lekker niet in de monoloog!
    Denk nou niet dat er met mij te praten valt, want om met elkaar te praten heb je dus ongeveer hetzelfde interpretatiekader van de werkelijkheid nodig, en ik heb zo iemand in mijn hele leven dus nog niet gevonden, wat misschien maar goed is ook, want ik wil eigenlijk niet weten wat er gebeurd als er paar samen komen die er zoals mij over denken,.. ik kijk wel uit, ik voor zover ik hun ken door mijzelf te kennen, is het beste dat wij praktisch gezien voor elkaar kunnen doen ver uit elkaar verwijderd blijven.. als er een terugweg in mijn moeder zat zou ik haar open snijden en mijzelf retourneren naar plek van vertrek.. wat jij!?

    We gingen zielig doen toch? Zo goed?

 2. De overduidelijke genocide in Myanmar word door u zo beschreven;

  ” Als er geen Rohingya’s meer in Myanmar zijn, hebben de islamitische moedjahedien geen burgerbevolking meer waaronder ze zich kunnen verschuilen. Dit betekent voor Myanmar dat er een vervelend probleem effectief is opgelost. ”

  De situatie in zuid Afrika wordt door u zo beschreven:

  ” Het wegjagen van de blanke minderheid zal een tweede Zimbabwe opleveren. (…..)
  Het huidige ANC-beleid om alle blanke boeren van hun land te verdrijven is zowel onverstandig als immoreel. ”

  Misschien de aandacht wat meer op dit stukje tekst van u concentreren, dat bied mij nog enige hoop dat u uw blanke bril ooit nog af kunt zetten:

  ” Zuid Afrika was uiteraard nog veel rijker geweest, als de zwarte meerderheid beter onderwijs had gehad en volle mogelijkheden om zich zakelijk te ontplooien. ”

  1. Anoniet Anonine

   En mijn complimenten aan Keyboard!

   Die het dus wel kon.. die ligt gewoon even de gestructureerde semantiek bloot die mij ook al zo als een doorn in het oog stak..

  2. Ik probeerde in het Rohingya-artikel het Myanmarese standpunt te verwoorden en zo uit te leggen wat de motivatie is achter de massale verdrijving van Rohingya’s uit Arakan. In tegenstelling tot de Rohingya’s, maken de Zuid-Afrikaanse blanken zich niet schuldig aan terrorisme. Er is geen existentiële dreiging voor de zwarte meerderheid meer (deze was er wel tijdens het apartheidsregime), waardoor er geen excuus is aan te voeren voor de moorden op blanke boeren. In één geval was zelfs sprake van het vermoorden van een arme blanke familie die enkele hectares had gehuurd van een zwarte grootgrondbezitter. Met hun comfortabele meerderheid kunnen ANC en EFF vrij gemakkelijk landonteigeningen doorvoeren zonder geweld.

   1. Anoniet Anonine

    Zeg dat dan gelijk zo..
    hoef jij je tijd niet te verspillen aan schrijven
    en wij niet aan lezen..

    Hoe groot een meerderheid ook is, of er geweld gebruikt gaat worden ligt aan zoveel zaken, waaronder ook de acceptatie van het besluit door blanke boeren aldaar!

    Dat is toch altijd?
    Als voortaan iedereen gewoon naar de meerderheid gaat luisteren op zoÅ„ manier dat de blanke afrikaanse boer gelijk ‘zijn’ land af staat op eerste verzoek, je maakt mij niet wijs dat die blanke boer ook vermoord is,.. snap je dat? Want die zou dus al vertrokken moeten zijn geweest.. ?

    Jij begrijp?

    De enige blanke boeren die vermoord worden, zijn de vasthouders, de doorbijters..

    Ze zagen het niet aankomen zeker?
    Ze vonden dat ze in hun recht stonden zeker?
    Ze waren het er vast niet mee eens..
    Zij konden er toch niets aan doen?
    Zij zijn hier toch ook maar geboren.
    Ik heb het toch ook maar georven.
    Sie haben es nicht gewust sicher?

    Als je nou een stuk had geschreven waarom de blanke boer maar beter vast zijn kleertjes in kan gaan pakken..

    Nee hoor, dus omdat al het blanke terrorisme maar in het verleden heeft plaatsgevonden moet daar voor het gemak van nu maar aan voorbij gekeken worden? HA! Zullen wij de Duitsers ook vast gaan bedanken om al het goeds Hitler heeft gebracht?

    Ich gehe von jetzt und immer so fort einfach Deutsch lernen!

    Tjus!

    1. Ik heb in het artikel al uitgebreid aandacht besteed aan de groffe misdaden van de blanken tijdens de koloniale periode en het apartheidsregime. De moorden worden gepleegd op willekeurige blanke boeren, niet op blanke boeren die weigeren onteigend land te verlaten. Overigens is er al een (voornamelijk uit zwarten bestaand) orgaan voor het uitvoeren van regeringsbesluiten en gerechtelijke vonnissen: de Zuid Afrikaanse politie, die in een mum van tijd een boerderij kan ontruimen. Mijn standpunt is duidelijk: aantoonbaar gestolen land moet terug naar de nakomelingen van de beroofde eigenaars. Land waarvan dit niet het geval is, kan in handen blijven van de boeren. Lijkt me de enige zinnige oplossing voor dit probleem.

    2. Anoniet Anonine

     Ich spreche und verstehe jetzt Jahre Deutsch..

     I don’t blame you Gerwen!

     Je ne regrette pas de tu et toi!

     Ik neem het jou niet kwalijk.

     (Voor wie daar aanleiding in ziet te denken dat ik het Arminius wel kwalijk neem vergist zich vervolgens ook foeilelijk!)

     Verder vind ik het leuk om te lezen dat je nog in zinnige oplossingen gelooft. Blijkbaar bestaan die mensen nog.. toch gek dat die ‘zinnige’ oplossing op één of’t andere manier altijd opgedrongen en afgedwongen wordt door degenen die geweld toepassen, en ja, daar bedoel ik niet slechts één kwestie of richting mee.. het lijkt soms vervolgens wel eens alsof alles dat ooit met geweld werd gevestigd, ook in geweld zijn einde vind.. en als de pen ondertussen niet véél dodelijker was geworden dan het zwaard.. maar voorlopig staat onder elke oorlogsverklaring nog steeds een handtekening! Achter elk bevel van de top en onder elk executie verzoek..

     Zullen het maar niet hebben over het blanke (joods-christelijke) geweld dat momenteel gaande is in het Midden Oosten?
     Zullen we in dat idee ook vooral maar niet doorkijken naar het Verre Oosten?

     Zinnig voor wie op welke termijn?
     Ik ben er helemaal voor dat alles dat nu in Syrië is ter plekke en op wat voor manier dan ook een relatie heeft met ‘Nederland’ gewoon keihard afgeschoten wordt! Daar! En voor wie niet begrijpt dat ik daar dus wel alle kanten die elkaar daar tegenstaan mee bedoel, wil ik dat best duidelijk zeggen hoor! Want het interesseert me gewoon geen ene carcinogene causaliteit!!!

     Wie daar vecht maar niet vandaan komt, mag van mij gewoon lekker dood pleuren! Iedereen! Allemaal! Niemand uitgezonderd!

     Of je nou voor het westen, voor het oosten, tegen het westen of tegen het oosten vecht; pleurt dood! Heb je een wapen!? Gebruiken! Nu! Schiet alsjeblieft bij jezelf je hersens eruit! Of je hart! Soldaat of terrorist, allemaal hetzelfde! Wil je de vijand verslaan? Schiet jezelf aub gewoon dood voor de spiegel met je ogen open!
     Help vrede; dood jou! Politie of crimineel? Ook doen! Verlos ons van de boxen! Kom op! Je kan het! Je wilde het altijd al! Schiet! Schiet! Schieieieiet!

     Nee hoor Gerwen, ik neem je niks kwalijk!
     Of heb jij ook een pistool?

 3. leerzaam verhaal van Germen. Hij moet inmiddels een dikke huid hebben gekregen, om sommige zeikreacties af te kunnen schudden, klopt dat?
  Waar ik wel aan denk, dat is dat het voor bepaalde bevolkingsgroepen gewoon ooit niet meer interessant is om nog langer de risico’s van het blijven te accepteren in bedreigende gebieden. Iets wat hier ook kan gebeuren en voor de Joden nu weer actueel begint te worden.
  En reken er op dat het hier straks ook niet leuk meer is voor ons als de Umvolkung van Angela geen duidelijke halt wordt toegeroepen en wij door blijven slapen, toch?

  1. Dank je, Ben :) Ik kan inderdaad wel tegen een stootje, zolang reacties maar inhoudelijk zijn. Dat zijn ze doorgaans wel. Maken reaguurders het te bont met inhoudsloze reacties, dan volgt een ban.

 4. Ze hebben recht wij witte mensen hadden daar niets te maken ! Wij doen dingen die niet horen wij horen er niet te zijn ! Het is ons land niet wij moeten ons schamen ! Maar dan ook diep schamen !!

  1. Dat hadden ze zeker niet, maar dat hadden de Bantoevolkeren ook niet die de Khoisan hebben verjaagd of uitgemoord. De blanken wonen er net als de rest al verscheidene eeuwen. De toekomst van Zuid Afrika zijn de kleurlingen, een vrolijke mengelmoes net zoals in bijvoorbeeld Brazilië, die Afrikaans spreken.

Laat een reactie achter