Het sociale uitkeringsstelsel is ontaard in een chaotische janboel.

Basisloon voor iedereen

Het invoeren van een basisuitkering voor iedereen zou enorm veel bureaucratie schelen. En er zijn meer goede argumenten.

In Nederland hoeft in principe niemand van de honger te sterven. Werkenden betalen belasting om mensen die om welke reden dan ook niet kunnen werken – vanwege ziekte, ouderdom of gebrek aan werk bijvoorbeeld – aan een inkomen te helpen.

In de loop der jaren heeft dit systeem zich ontwikkeld tot een uiterst ingewikkeld stelsel uitgevoerd door meerdere ministeries en overheden, zo ingewikkeld dat er jarenlange studie voor nodig is om alle finesses te begrijpen.

Het sociale uitkeringsstelsel is ontaard in een chaotische janboel.
Het sociale uitkeringsstelsel is ontaard in een chaotische janboel.

Sociale zekerheid is monsterlijk ingewikkeld
 Een kleine bloemlezing: we kennen WW, WAO (nu: WIA), WaJong, ziektewet, IOAW, AOW, ANW, AWW, wachtgeld, bijstand, studiefinanciering en nog een aantal meer. Voor elk type uitkering staat er een speciaal opgeleid korps ambtenaren klaar dat moet beslissen of deze uitkeringen terecht worden uitbetaald. Speciale inspecteurs bekijken van uitkeringsontvangers of deze zich aan de voorwaarden houden, niet extra bijverdienen, meer bezitten dan is toegestaan en dergelijke.

Denkfouten achter de sociale zekerheid: solidariteit met rijken en ‘zieligheid’
Dit systeem berust op twee ernstige denkfouten. Deze zijn de directe oorzaak van de problemen die continu optreden.

De voornaamste denkfout is de merkwaardige uitleg van het begrip solidariteit. De werkloosheidswet, WW, is een verplichte werkloosheidsverzekering (oftewel: belasting) waarbij in ruil voor een premie de werknemer verzekerd is tegen inkomensverlies door werkloosheid. Hoe meer de werknemer verdiende, hoe meer WW deze ontvangt. Als solidariteit zo belangrijk is, waarom is de WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van een hoogbetaalde werknemer dan veel hoger dan van een laagbetaalde?

De tweede denkfout is het uitgaan van de mate van zieligheid in plaats van uitgaan van wat de beste oplossing is voor die persoon en de maatschappij. Bijstandsgerechtigden zonder een cent zijn zielig, dus ontvangen een bijstandsuitkering. Als iemand met een laag loon zo stom is geweest zijn loon niet direct op te maken met bijvoorbeeld een dure vakantie maar het te sparen en hij wordt ontslagen, dan zal hij na een paar maanden WW eerst zijn spaargeld ‘op moeten eten’. De hoeveelheid spaargeld en overige bezittingen die een alleenstaande bijstandsgerechtigde mag hebben is ongeveer â‚¬ 5400. Alles daarboven moet eerst ‘opgegeten’ worden. Het gevolg: een extra beroep op allerlei potjes omdat de bijstandsgerechtigde onvoldoende geld heeft om bijvoorbeeld kapotte apparatuur te vervangen of rekeningen te voldoen.

Een basisloon: de voordelen
Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan, staat in het universeel verdrag van de rechten van de mens. Zonder inkomen of ondersteuning in natura is geen sprake van een menswaardig bestaan. Iets als een bijstandsuitkering is dus logisch. Minder logisch is het om  spaarzaamheid te straffen, wat met het huidige stelsel gebeurt.

Het invoeren van een basisloon maakt aan de enorme janboel van uitkeringen een einde. Iedere Nederlander die in Nederland woont en ouder is dan achttien, krijgt een basisuitkering van bijvoorbeeld vijfhonderd euro.  Werkenden krijgen een arbeidsbonus van tweehonderd euro. De kinderbijslag wordt vervangen door een belastingaftrek ter hoogte van de kinderbijslag. Medische hulpmiddelen voor ernstig zieken worden gratis. Over alle inkomen moet vervolgens een vaste flattax van bijvoorbeeld veertig procent worden betaald. Eén belastingschijf dus. Alle aftrekposten worden afgeschaft. Studenten moeten hun eigen collegegeld betalen, maar krijgen een veel hogere studietoelage.
Studenten die thuis willen wonen krijgt evenveel als wie op stand wil wonen. Weg kamertekort.

Daar staat tegenover dat iedereen zoveel hij wil mag bijverdienen, zolang hij of zij er maar belasting over betaalt. Hiermee wordt het minimumloon feitelijk flink verlaagd, waardoor er heel veel nieuwe banen bij zullen komen. Zelfs iemand die nul euro per uur verdient, uiterst onwaarschijnlijk, houdt netto nog zeshonderd euro over. In de praktijk zal er zoveel concurrentie zijn tussen werkgevers dat de lonen vergelijkbaar zullen zijn met nu.

Als alle uitkeringen worden vervangen door één enkele basisuitkering voor iedereen, kunnen instanties als het UWV worden opgeheven.
Als alle uitkeringen worden vervangen door één enkele basisuitkering voor iedereen, kunnen instanties als het UWV worden opgeheven.

Veel minder ambtenaren nodig
De administratie kan op deze manier veel simpeler. De sociale verzekeringsbank SVB die nu de AOW’s verzorgt kan zonder extra personeel met gemak deze uitkeringen overmaken. De overige uitkeringsinstanties zoals UWV (16.000 werknemers), sociale diensten (een vergelijkbaar aantal) en dergelijke kunnen alle opgeheven worden.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid kan ook fors kleiner. Ook het vereenvoudigde belastingstelsel scheelt veel ambtenaren.In totaal zijn naar schatting vermoedelijk 100.000 ambtenaren betrokken bij alles wat met sociale zaken en gerelateerd beleid te maken heeft. De salariskosten hiervan zijn hoog: ongeveer 2 miljard per jaar, honderd euro per Nederlander.

Kosten: 78 miljard per jaar, opbrengst: minstens 120 miljard
De kosten zijn vrij eenvoudig te berekenen. Op dit moment zijn er ongeveer dertien miljoen mensen ouder dan achttien. Per jaar betekent dat 78 miljard aan uitkeringen en belastingkortingen. Hiertegen kan alles wat aan werkloosheidsuitkeringen, studiefinanciering, AOW en dergelijke wordt uitbetaald, alsmede alle belastingaftrek weggestreept worden. Dit plus de lagere salariskosten aan ambtenaren.

Van onderdrukking naar open kansen
Op dit moment draait het sociale-verzekeringsapparaat rond controle en repressie. Er moet voldoende sprake zijn van zieligheid, anders wordt geen uitkering verstrekt. Dit werkt vernietigend op het zelfvertrouwen van mensen met een uitkering.

Als dit wordt vervangen door een bedrag waar iedereen recht op heeft op grond van het feit dat men mens is, komt er ruimte voor startende ondernemers die in de periode zonder inkomsten ondersteund worden, voor kunstenaars, voor vrijwilligers en voor mensen met een ambachtelijk bedrijf waar een marginaal inkomen aan is te ontlenen.

47 gedachten over “Basisloon voor iedereen”

 1. Top, ik zie alleen 2 pijnpunten.

  1. Wat ga je met die 16.000 mensen doen die dan op straat komen te staan?

  2. Dezelfde hoeveelheid geld geven aan studenten die op kamers wonen en zij die thuis blijven.
  Dit omdat op kamers wonen duur is, en voor sommige studenten gewoon noodzaak. (meer dan 7 uur reistijd per dag van/naar huis)

 2. Ik zie wel meer pinpunten…de hele nederlandse economie gaat er aan als we iedereen hetzelfde basisloon geven, mensen die dakloos worden omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen, nog meer mensen die kansloos worden om een huis te kopen…

  Mensen die straks de ziekenfondspremies niet meer kunnen betalen, de ziekenfondspremies zullen dan automatisch omlaag moeten wat niet zal gaan gebeuren want er zijn enorme tekorten in de zorg…

  Studenten zullen dan geen zin meer hebben in een betere opleiding omdat ze weten dat ze als psycholoog niks meer zullen verdienen in ruil voor hun hogeschool diploma…wie wil nu 20 jaar studieschuld gaan terugbetalen op een basisloon?

  Een groot deel van de ambtenaren zullen opeens ziek worden omdat ze hun pensioen sterk zullen zien dalen…

  Weet je wat? laten we maar gelijk een communistisch land van Nederland gaan maken ipv een politiestaat…och nee, we zijn nog net geen politiestaat

  Hoe dan ook, ons complete nederlandse economische stelsel zal hiervoor veranderd moeten worden en dat is gewoon niet mogelijk zonder een enorme emigratie te veroorzaken van de beter opgeleiden, nederland zal hierdoor failliet gaan.

  1. Barry,

   het gaat hier om een basisloon: een loon dat iedereen zomaar krijgt. Da’s niet hetzelfde dan dat iedereen hetzelfde verdient. De verdiensten van je werk komen er nog eens extra bovenop. Dus niet elke job krijgt hetzelfde uitbetaald.

   De hoog-opgeleiden zullen niet vertrekken in dit scenario, de studenten zullen geen 20jaar studieschuld hebben en de mens in het algemeen is vrijer om te doen wat hij wilt. Wilt je nietsen? Doe maar. Wil je wel werken? Graag! Doe wat je graag doet! Een mens die de keuze heeft ipv de huidige illusie der keuze wordt hier creatiever en ondernemender door. Het kan de economie ten goede komen doordat er meer ‘risico’ genomen kan worden (een zaak begin je doorgaans sneller als je geen schrik hebt om failliet te gaan en op straat te staan, imho)
   Ambtenaren mogen ziek worden, dan hebben ze ten eerste hun basisloon nog en komt er een werkplaats vrij voor iemand die wél gemotiveerd is om die job uit te oefenen.

   1. Ongelovige Thomas

    Het basisloon is ’n basisloon..dus zeer karig…De prikkel om te werken of te studeren blijft dus gewoon aanwezig….sterker nog ; die zal eerder sterker worden .Sterker worden omdat men beter in z’n vel komt te zitten , de mentale stress , veroorzaakt door de angst voor huisuitzetting , werkeloosheid , sociale uitsluiting en afsluiting ( nutsvoorzieningen ) zal grotendeels verdwijnen door het introduceren van ’n basisloon , ervoor in de plaats zal mentale energie komen… .Men komt dus minder snel in ’n definitieve neerwaarste spiraal terecht…De kartonnen doos ( de meest algemene sociale voorziening in de VS ) komt nooit meer in beeld , wat ’n opluchting en wat ’n vooruitzichten schept dat voor mensen !!..Bedenk ook dat arbeid leveren en productief zijn alleen mogelijk is als men mentaal en fysiek in topvorm is.Het komt uit ’n surplus van fysieke en mentale energie( denk aan over-unity bij ’n energie-centrale ) Iemand met chronisch slaapgebrek of zorgen, de bewoner v.d. negatieve spiraal , zal 0 productief kunnen zijn en nooit meer productief kunnen worden in ’n neo-liberaal systeem wat niet aan herkansing doet. Eenmaal door de neo-liberale sorteerzeef gevallen is het definitief over en uit.., .Met het basisloon blijft iedereen dus uit de gevarenzone… Dit zal voor de neo-liberaal ’n gruwel zijn.. die denkt dat ’n mensenleven gelijk staat aan competitie , die ziet de maatschappij als ’n jungle zonder empathie …Als ’n arena ziet hij de maatschappij waarin hij zoveel mogelijk mensen tegen elkaar zal uitspelen de neo-liberaal bepaald hierin de spelregels.( laatste zin is inhoudelijk volkomen analoog aan de VVD anno 2016 ) Dit verklaart waarom de neo-liberaal tegen’t basisloon is . .De neo-liberaal promoot de doodlopende weg v.d. ongelimiteerde vrije markt en piepkleine overheid omdat hij diep in zijn binnenste lijdt aan hoogmoed , narcisme en sadisme …Ja we zouden de neo-liberaal zelfs kunnen beschouwen als iemand die overtuigend alle 7 bijbelse hoofdzonden propageert …Superba ,Avaritia , luxuria , Invidia , Gula , Ira , Acedia., oftewel ; Neo-liberale politiek anno 2016 vindt zijn ideologische roots in de 7 hoofdzonden..het is wedergekeerd uit de jungle .Deze duivelse politiek sluit de introductie van ’n basisloon volkomen uit…

 3. Ik vraag mij af hoe dat uitpakt voor immigranten.
  Die bouwen pas AOW op, vanaf het moment dat ze daadwerkelijk een arbeidsverleden krijgen, tot aan de pensioenleeftijd.
  De verschillen kunnen enorm zijn, dat wordt dan gecompenseerd door de basisuitkering, als ik het goed begrepen heb. Wie gaat dat betalen zal men zich afvragen, dus er komen verdere restricties aan immigratie, of een buitenlander die zich hier vestigt, moet zich verplicht apart bijverzekeren. Als er dan geen aftrekposten meer zijn, daalt het inkomen ten opzichte van de medeburgers behoorlijk. Dus toch weer scheefgroei. En dat is nog maar één voorbeeld.

  1. Alfa,

   Goed zo, je hebt mijn boodschap begrepen. Als de hogeropgeleiden gaan emigreren dan moeten er veel meer immigranten opgenomen worden om het verlies aan kennis en arbeidskracht te compenseren. De regels aangaande de opname van immigranten in Nederland zullen dan ook drastisch versoepeld moeten worden. Wat dat voor gevolgen kan hebben kan iedereen voor zichzelf wel bedenken. En dan heb ik het niet eens over de punten die jij aanhaalt die zeer zeker niet mis te verstaan zijn.

   Ik zou trouwens het hele artikel finaal kunnen afzeiken maar dat zal ik maar niet doen, ik zou sommige dingen in ieder geval anders geschreven hebben.

 4. *Als iemand met een laag loon zo stop is geweest zijn loon niet direct op te maken met bijvoorbeeld een dure vakantie maar het te sparen en hij wordt ontslagen,*

  Deze zin klopt totaal niet en is best verwarrend. Dit zou denk ik beter lopen:

  Als iemand met een loog loon zo stom is geweest zijn loon direct op te maken met bijvoorbeeld een dure vakantie in plaats van het te sparen en hij wordt ontslagen,

 5. Mijn kritiek ligt vooral in: In de praktijk zal er zoveel concurrentie zijn tussen werkgevers dat de lonen vergelijkbaar zullen zijn met nu.

  Waarom zouden ze dit doen? Als iets gebleken is, is dat bedrijven nooit zullen betalen als het niet hoeft en altijd voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten.

  Dit zou een soort Amerikaans systeem betekenen waarin bijvoorbeeld bonussen een belangrijke rol gaan spelen. Ik denk dat uiteindelijk het gewone volk (dat nu al de lagere lonen verdienen ) hierdoor nog lagere lonen gaat krijgen en dat verschil in de vorm van een bonus wordt uitbetaald aan de meer verdiener.

 6. Een goed verhaal waar ik helemaal achter kan staan.
  Voordat dit praktijk kan worden zie ik twee problemen die opgelost moeten worden: De implementatie en zonder werk zijn.

  Zonder werk: voor de meeste mensen is vijfhonderd euro niet voldoende om van rond te komen, dus als je niet werkt heb je een probleem en dat is op zich maar goed ook, anders zouden teveel mensen niet meer gaan werken. Maar je kunt wel (tijdelijk) arbeidsongeschikt worden en ook als je met pensioen gaat is die vijfhonderd euro wel erg mager. Als je ontslagen wordt vanuit een goede baan is het bijna onmogelijk om je vaste lasten door te blijven betalen van je basisloon en zelfs bij een goede economie kan het tijd kosten voordat je een andere, vergelijkbare baan hebt gevonden.
  Een goede oplossing hiervoor lijkt mij het verplicht vormen van een geblokkeerde spaarpot, zoals dat nu ook al kan in de vorm van banksparen voor pensioen. Deze spaarpot kan vervolgens – onder een aantal spelregels – aangesproken worden om inkomensdaling op te vangen, of dat nu tijdelijk (ontslagen, ziek) of permanent (pensioen, arbeidsongeschiktheid) is. Hiermee sla je een boel vliegen in één klap – allerlei uitkeringen, levensloopsparen, zwangerschapsverlof en je creëert ook nog eens een simpel en robuust pensioenstelsel

  Implementatie: Grootste probleem wordt gevormd door opgebouwde werkeloosheidsuitkeringsrechten. Het zijn rechten waarvoor je elke maand weer een stukje salaris hebt afgestaan. Ze kunnen dus niet zomaar even afgepakt worden. Wat de financiele consequenties zijn van het uitbetalen (op de geblokkeerde spaarrekening) van opgebouwde rechten kan ik niet overzien. In het huidige systeem betalen de werkenden mee aan de werkelozen. De per persoon betaalde werkeloosheidspremie is onvoldoende om een goede uitkering van te betalen. Het lijkt dus nodig om voor de kortere termijn een overgangsregeling te maken.
  Ook de AOW is een verworven recht. Dit is echter wel eenvoudig af te bouwen, zoals dat nu al gebeurt voor mensen die niet hun hele leven in Nederland hebben gewoond en gekort worden voor elk jaar dat ze niet in Nederland hebben doorgebracht.
  Voor bijstandsgerechtigden is implementatie vrij eenvoudig. Zodra het basisloon start, vervalt de bijstand. Eventueel ook hier een korte overgangsperiode, waarin de voormalige bijstandstrekkers in afnemende mate worden aangevuld tot bijstandsnivo.

 7. @Tom: Voor die 16.000 mensen geldt gewoon hetzelfde als wat voor iedere werkloze nu geldt, heel vervelend, maar ga hard op zoek naar iets anders.
  Je mag trouwens verwachten dat de economie fors aantrekt, doordat de de loonkosten voor de lagere inkomens fors omlaag gaan en het aantal werkenden fors zal toenemen.
  Wat studenten al dan niet op kamers betreft, dat is een keuze waar iedere student zelf verantwoordelijk voor is en niet iets dat qua kosten afgewenteld moet worden op de overheid. Het enige wat de overheid wel zou kunnen doen is zorgen voor betaalbare studentenhuisvesting.

  @Barry
  Wat is de onderbouwing van jouw pi(j)npunten??

  1. Maarten,

   hahaha..loll…pin..pijn..,minpunten…het was een typerfoutje maar ik bedoelde het wel zo ja.. :)

   Goed, mijn onderbouwing? Dat is pure en eerlijke logica. Mijn woorden spreken toch voor zichzelf, klopt het dan niet? hebben we niet nu al een tekort in de zorg? Het is toch niet zonder reden dat de ziekenfondspremies nu al bijna niet meer te betalen zijn.

   Denk jij dat universitair geschoolden voor een basisloon willen werken en zodoende voor altijd in de schulden willen zitten? Moet ik deze logica gaan onderbouwen? Dan is het toch wel duidelijk dat deze mensen zullen gaan emigreren en dat het tekort aan kennis opgevuld moet worden met immigranten.

   Ambtenaren worden over het algemeen ambtenaar omdat het idealisten zijn of omdat ze zo een “veilig“ inkomen krijgen, een inkomen wat staatsvoordelen oplevert, minder kans op ontslag of meer kans op goede afvloeiingsregelingen. Als we praten over 1 basisloon dan hebben we het zeer zeker niet over 1 basisloon met verschillende gradaties of trappen erin verwerkt of loonschalen of hoe je het ook maar noemen wil. 1 basisloon is simpelweg 1 basisloon en niks anders en dat zal gewoon grote nadelen gaan opleveren.

 8. Barry,

  Als ik jou goed begrijp versta jij onder basisloon, dat iedereen hetzelfde lage salaris gaat krijgen, inderdaad een soort super communisme, maar dat is helemaal niet het idee van basisloon. Het is juist de bedoeling dat je bovenop het basisloon inkomen kunt verwerven, gewoon net zo als nu. Iedereen kijgt er vijfhonderd euro per maand (om een bedrag te noemen) bij, wat betekent dat in veel gevallen de salarissen met hetzelfde bedrag omlaag kunnen en dat je via de belastingheffing ervoor zorgt dat het kostenneutraal blijft. Economisch zijn de voordelen, dat je bespaart op een hele hoop administratie en controle (Sociale Dienst, UWV) en dat een heleboel mensen die nu ‘verplicht’ werkeloos zijn, aan de slag gaan en betaalbaar worden voor werkgevers.
  Zie: basisinkomen.nl

  1. Maarten,

   Inderdaad..heheh..eindelijk snapt iemand het, Julie had mij er ook al op gewezen wat zij bedoelde maar ik gaf al geen antwoord meer omdat het niet was wat ik bedoelde.

   In het artikel staat namelijk in ding heel duidelijk:
   “Eén belastingschijf dus“….En dat is iets waar ik mij aan vast heb gehouden in mijn beredeneringen. Ik heb het artikel wel begrepen(althans, ik heb mijn eigen conclusies eruitgetrokken, mischien niet goed begrepen) maar ik heb het gewoon in een paar punten heel kort samengevat en heb een heleboel weggelaten. Ik zal basisinkomen.nl eens gaan bestuderen.

 9. Erg goed idee, de eenvoud en eerlijkheid spreken me aan. Natuurlijk zijn er wat punten waar oplossingen voor moeten komen zoals de al betaalde premies. Ook is er de vraag wat de economische gevolgen over en weer zijn als buurlanden dit niet hebben. En met name pensioenen, er zijn voorlopig nog steeds premies nodig om te huidige pensioenen te betalen die van salarissen af moeten. Dit kun je op den duur verminderen en streven naar een situatie dat iedereen zelf kan sparen (zolang ie werkt) voor z’n eigen pensioen bovenop het basisonkomen, indien gewenst.

  Ziektekostenpremies kunnen verrekend worden met het basisinkomen (en dus wordt gezondheidszorg effectief gratis, afhankelijk van hoe je het bekijkt). Salarissen kunnen lager en overheid kan meer belasting innen van bedrijven met werknemers.

  500 euro is te weinig, want iemand die absoluut niet kan werken komt daar niet van rond. Iets van 600-700 lijkt me beter. Dat is genoeg als je zuinig leeft (en geen gezondheidszorg hoeft te betalen, dus enkel onderdak, energie, kleding, voeding, OV — wat ook gratis kan), en als je niet werkt wil je waarschijnlijk niet dat anderen betalen voor jouw luxe.

 10. Ik vraag me nu wel af, als het basisinkomen op zo’n niveau ligt dat een zuinig persoon er nog van kan leven, dan is er een risico dat veel mensen bewust kiezen voor zo’n sober leven en elke dag op het strand gaan liggen danwel boeken lezen ofzo. Helemaal als ze een handige groeps-samenlevingsconstructie hebben en dus zeer lage woonlasten is dit goed te doen. Of evt. 1-2 dagen per week werken. Maar als je dit gedrag wilt ontmoedigen door het basisinkomen heel laag te leggen raakt dit weer degenene die niet kunnen werken. Lastig. Is er een andere vorm van stimulans nodig om mensen te laten werken? Of regelt de markt het allemaal?

 11. Ik denk dat je van de genoemde bedragen niet kan leven, ook niet als die basis uitkering 3 x zo hoog word.

  denk als we pas wat aan die belachelijke huis prijzen doen, huisprijs = bouwkosten-afschrijving/leeftijd en niet meer puur de grondprijs x speculatie waarde= prijs.

  denk dat je wel mensen moet stimuleren om door te leren dus een basis inkomen en als je werkt mbo 500 erbij hbo 500 erbij, doe je iets wat moeilijk of schaars is 350 premie erbij.

  en doe wat aan die belachelijk kosten van vervoer in dit land 70% van de kosten is belasting in één of andere vorm.

  Wie het verbruid bij een instelling of zaak moet geen enorme zakgeld mee krijgen, ambtenaren & politici die verwijtbare blunders maken moet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, zodat de rekening niet steeds bij de burger komt te liggen als er een project te duur word , geheel of gedeeltelijk mislukt.

  Schaf al die commissies in den haag die alleen maar praten en niks opleveren zolang men niet met de werkvloer wil praten.

  Geef werkgevers voordelen om mensen die een arbeidsbeperking hebben in dienst te nemen en hou deze in stand en bouw ze niet af omdat je teveel zien zodra de voordelen weg zijn de werknemer dan ineens niet meer voldoet, en die mens vaak dieper wegzakken dat doe ie iemand niet aan.

  werken moet beloont worden, je moet er wat aan overhouden maar de verschillen moeten niet zo krankzinnig groot zijn.

 12. Prima idee.

  500 Euro is aan de lage kant. Nederland is een ontzettend duur land.

  Ik stel het volgende voor:
  – Basisinkomen 750 euro.
  – Geen zorgverzekeringspremie en zorgtoeslag, zorg wordt met belastinggeld gefinancierd
  – Afschaffen gemeentelijke en provinciale belastingen. Lagere overheden worden voortaan betaald uit rijksbelastingen.

  Sparen wordt voornamelijk afgestraft door de kwijtscheldingsregelingen voor lokale belastingen. 1000 euro is al te veel spaargeld.

  Kinderbijslag zou ik af willen schaffen. Wie kinderen wil krijgen, heeft daar recht op, maar wel zelf betalen. Alleen zorg en onderwijs worden betaald, verder geen toeslagen, bijslagen en subsidies. Nederland is overbevolkt, een groot gezin moet ontmoedigd worden.

 13. Leuk idee en al eerder (door de PPR in de jaren 70) geopperd. Twee hiaten maken het iets minder leuk:

  Het systeem is niet houdbaar, omdat er grote inkomensveranderingen gaan onstaan, wat door ons systeem van democratie zou worden afgestraft. De vorming van belangengroepen zorgt dus voor een rem, of het systeem moet daar immuun voor zijn, oftewel een totalitaire staat.

  Als Nederland een eiland in de Stille Oceaan was, en er geen schepen en vliegtuigen waren, dan zou het misschien kunnen. Maar omdat we vrije vestiging in Europa hebben gaat het feest niet door. De mensen zullen in NL blijven, of ernaar toe gaan als ze voordeel kunnen halen, en de mensen die beter af zijn in het buitenland vertrekken. Oftewel: het systeem is binnen de kortste keren failliet.

 14. Ben ik ook helemaal voor. Maar wil ook nog even aankaarten dat we ook moeten kijken naar bepaalde prijsstijgingen.
  Naar graaiers in de woningbouw, energie, water en voedsel.
  Als hun maar zomaar prijzen kunnen verhogen blijven achter de feiten aan rennen. Hier zou ook een degelijk en eerlijk systeem voor moeten komen. Bijvoorbeeld geen belasting heffing over deze goederen/producten.

  1. Als iemand de prijzen teveel verhoogt, prijst hij zichzelf uit de markt. Alleen monopolisten kunnen zichzelf dat veroorloven. Of zoals in Nederland,oligopolisten. Dus daar moet je wat aan doen. Dan lost het probleem zichzelf op.

 15. Ik vind dit een fantastisch, revolutioneel concept.  
  Maar de vraagstelling die ik hierbij heb; waarom wordt dit idee niet geadopteerd door een (serieuze) politieke partij?

  Ik lees de tegenwerpingen die eerder werden genoemd, maar die kloppen niet. Ik zie de grootste winst van de basisinkomen (basisloon in de titel is niet correct?), dat een groot deel van de bureacratie die uitkeringen, toelages etc toewijst en controleert voor een groot deel overbodig wordt. Het nadeel dat mensen lui worden of zijn, ok, maar het basisinkomen zal puur voorzien in de basisbehoeften, voor de krenten in de pap zal gewerkt moeten worden. Dus het systeem is sociaal, en het vraagt tegelijk zelfverantwoordelijkheid.

  Natuurlijk zal het geleidelijk moeten ingevoerd worden, want je kan niet zomaar een paar honderdduizend ambtenaren op straat zetten.

 16. Begrijp dat de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief voor een basisinkomen al heeft goedgekeurd. Dat betekent dat een miljoen handtekeningen per petitie kunnen worden aangeboden….
  De SP heeft erover gestemd en een meerderheid gaat uit van het feit dat geld in ruil voor arbeid hoort. Ze zijn kennelijk bang dat iedereen achterover gaat liggen. Onzin, het is zoals de Duitsers zeggen: Luft unter den vlügeln. Je kunt trouwens ook een sociale dienstverlening invoeren. Net zoals vroeger de militaire dienst. Gewoon om in geval van nood handen aan het bed te houden. Dan leert de elite ook eens wat het is om ‘burgertaakjes’ te verrichten. Nederland is trouwens al koploper met vrijwilligerswerk.
  GroenLinks had het overigens wel in het programma staan.  
   
    

 17. Geld is de weg kwijtgeraakt en de verhoudingen van de waarde van geld zijn ook totaal zoek.
  Geld heeft geleid tot de onderneming Europa BV, waarbij je aan een bepaald profiel moet voldoen en wanneer je dat niet doet, toon je ongewenst gedrag, met als resultaat dat je ontslagen wordt, dmv in de bak gegooid worden, of geestelijk ongezond verklaard wordt en in een ziekenhuis wordt opgesloten en volgepompt wordt met drugs waar je niet om vraagt (maar dat is handel, levert geld op), of je trekt het zelf niet en raakt aan de alcohol of andere shit en gaat zwerven, dan neem je ontslag.
  De historie van geld is duidelijk: het is een vervanger van ruilmaterialen, want een schoenmaker kan immers niet iedere dag een paar schoenen ruilen voor een brood, aangezien de bakker langer met zijn schoenen doet, dan de schoenmaker met zijn brood. Maar zijn schoenen nu meer waard dan een brood, enkel omdat je daar langer mee doet? Dit wordt ingewikkelder om toe te passen naarmate er meer mensen bijkomen, maar is op te lossen, daar kom ik zo op.
  Mijn stelling luidt als volgt: mensen hebben geen geld nodig, maar elkaar.
  Even een klein voorbeeldje: een boer maakt eten, een wetenschapper nieuwe technologie. De boer geeft eten aan de wetenschapper, de wetenschapper geeft weer kennis aan de boer, waardoor deze zijn werk makkelijker, sneller of efficiënter kan doen. Zij helpen elkaar en komen beiden niets tekort.
  Dit kan ook op grote schaal toegepast worden:
  De verscheidenheid van mensen is groot genoeg, om iedereen te laten doen wat hij of zij wil doen.
  Er is tevens genoeg van alles, om iedereen in zijn of haar persoonlijke behoefte te kunnen voorzien.
  De truc: Schaf geld af en blijf gewoon doen wat je altijd doet, omdat je dat wíl. Mensen die dingen doen omdat ze dat willen, zullen daar goed in zijn. Dit betekent ook een omslag in het educatiesysteem. Waarom zou je geesten blijven kwellen met het proberen te leren van wiskunde, terwijl die geest veel beter is in meer abstracte dingen en andersom? Zonde van de capaciteit, tijd, energie en levert alleen maar stress op. 
  Wanneer geld is afgeschaft, geeft dat een enorme boost in onze technologische ontwikkelingen en het welzijn van onze planeet, geld (olie) speelt immers geen rol meer en spullen die we nodig hebben worden gewoon gemaakt, omdat iemand dat kan en wil en dat wil die zo goed mogelijk doen.
  Alles is gratis! Het is al betaald door hetgeen dat wij zelf doen voor elkaar: een acteur speelt in een film, daar vermaakt hij anderen mee. Punt natuurlijk is: wat gebeurt er wanneer we morgen het geld afschaffen en alles gratis maken? Iedereen rent naar de supermarkt, mediamarkt etc etc en propt z’n zakken vol. Dit duurt een poosje, dan vragen mensen zich ineens af waarom ze 5 tv’s thuis in de kelder hebben staan, terwijl ze er maar twee nodig hebben. Omdat er geen geld is, hebben die tv’s geen waarde en zullen dus teruggebracht worden of weggegeven. Dat lost zichzelf wel op.
  Wat eten betreft: iedereen heeft een andere smaak, er is genoeg verscheidenheid om iedereen van lekker eten te voorzien. Na 3 dagen biefstuk heb je wel weer trek in een karbonade, dus ook dat lost zichzelf wel op.
  De oorzaak van het hele gebeuren waar we nu in zitten is samen te vatten in één woord: het menselijk Ego. 
  Schaf het geld af, zet de ego opzij en we zijn allemaal rijk.

 18. ‘Onvoorwaardelijk basisinkomen is mensenrecht’

  De Europese Commissie registreerde begin dit jaar het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. 

  In totaal nemen 15 EU-lidstaten deel aan dit initiatief. Binnen nu en 14 januari 2014 zijn één miljoen steunbetuigingen of handtekeningen nodig.

  Wanneer de organisatoren van dit burgerinitiatief dit aantal hebben bereikt, is de Europese Commissie verplicht het onvoorwaardelijk basisinkomen door het Europees Parlement te laten bestuderen.

  Eenvoudig te realiseren
  De Belgische professor aan de universiteiten van Louvain-la-Neuve en Harvard Philippe Van Parijs noemt het basisinkomen een middel om armoede en werkloosheid te bestrijden.

  Van Parijs geniet wereldwijde bekendheid als promotor van het basisinkomen. In die hoedanigheid stichtte hij in 1986 het Basic Income European Network (BIEN).

  Ex-topman van de Rabobank en hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht Herman Wijffels, ooit toegetreden tot het comité van aanbeveling voor het BIEN-congres, verklaarde afgelopen jaar sympathiek te staan tegenover het basisinkomen.

  Wijffels is van mening dat het Nederlandse politieke stelsel drastisch moet veranderen. Bovendien meent hij dat de financiering voor het basisinkomen eenvoudig is te realiseren.

  Herverdeling van de macht
  Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een inkomen dat door de overheid wordt toegekend aan iedere persoon gedurende zijn of haar hele leven, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder als tegenprestatie een baan of bereidheid een baan te aanvaarden.

  De voorstanders van een basisinkomen stellen dat het zowel armoede als werkloosheid kan bestrijden en op die manier een werkelijke herverdeling van de macht kan realiseren.

  1. het beste idee wat uit een verenigd europa voortgekomen is met bijna geen nadelen,een nadeel bv mensen met veel geld hoeven geen bassisinkomen?
   ik kan niet wachten tot het van start gaat,hou me op de hoogte,dank u.
   allard.

 19. Het probleem met de op zich sympathieke gedachte van een basisloon is dat het voorbij gaat aan de kern van wat geld is, namelijk een ruilmiddel. Op het moment dat iedere burger genoegen zou nemen met het basisloon (van welke hoogte dan ook) is er helemaal niemand meer die de geldpot vult waaruit dat basisloon betaald zou moeten worden. Daarmee is het in de kern dus een niet-kloppend systeem.
  Stel dat we die pot met zijn allen moeten vullen en dat de totale opbrengst door iedereen gedeeld wordt dan kom je gewoon weer uit bij: werken voor je inkomen. De discussie zou zich volgens mij dan ook niet moeten toespitsen op een basisloon, maar op een betere verdeling van werk en van inkomen.

  1. Derkjan weisbeek

   Ik ben zeer geintereseerd in dit onderwerp en stap er blanco in ,ik denk dat basis uitkering bruto moet zijn om het systeem draaiende te houden ,en de vaste lasten moeten ingehouden worden zoals zorg , gas en electric enz
   en inderdaad het rondpompen van geld kost geld.
   Groet !!

  1. Ongelovige Thomas

   Klopt..De vrachtwagenchauffeur zal mogelijk als beroep over 10 jaar verdwijnen ..Ook de cassiere zal over 10 jaar geautomatiseerd zijn…en ook de order-pikker bestaat niet meer over 10 jaar..Werkgevers wrijven zich in hun handjes wanneer ze overtollig personeel kunnen lozen, ze rekenen zichzelf alvast rijk ..Er zal alleen binnen de kortste keren geen geld meer aanwezig zijn in de maatschappij om van die ondernemer de producten of diensten af te nemen.. Het basisloon zal daarom in de toekomst onvermijdelijk worden..of men moet ’n derde wereldoorlog ontketenen om de economie geheel te resetten..iets wat volledig immoreel zou zijn natuurlijk..

 20. Merkwaardig want als je ernstig ziek bent en niet in staat bent om bij te verdienen, moet je dus rondkomen van 500 euro per maand. Dat kan natuurlijk nooit, want ook dan moet je huur, verzekeringen en levensonderhoud betalen. En waarom zou je multimiljonairs zo’n basisinkomen geven?
  Niet voor niets is dit basisinkomen uitgedacht door een zeer rechtse econoom en wordt het door het uiterst rechtse D’66 omarmt.

  1. Medische zorg moet uiteraard gratis blijven. Huizen zijn op dit moment onzinnig duur; het is technisch mogelijk om goede huizen voor rond de 20.000 euro of minder te bouwen. Zeker als je samenwoont kan je goedkoper leven. Op dit moment wordt dat afgestraft.

 21. Waarom starten we niet al proef met het basis inkomen met de groep 60 plussers die werkloos zijn geworden.
  Vaak zijn dit mensen die al 40 a 45 jaar gewerkt hebben en veel bijgedragen hebben aan de maatschappij echter nieuw werk vinden is bijna onmogelijk dan wel niet mogelijk.
  Zij gaan nu na al die jaren werken na verloop van tijd de bijstand in en moeten het maar uitzoeken hoe ze het gaan redden tot aan het pensioen.
  Dat willen we toch niet.

  1. Ongelovige Thomas

   ’n 60 Plusser achter de kassa v.d. supermarkt is zo zeldzaam als ’n witte Ferrari met trekhaak of ’n ijverige ambtenaar die zinvol werk verricht…of ’n oma die’s nachts diepe gangen onder de grond graaft tot 150 meter diepte….

 22. Van : “De rijken worden rijker en de armen worden armer.
  De rijken worden rijker van de armoede van de ander”.
  Naar: “De rijken kunnen alleen nog rijker worden
  als de armen minder arm worden”.

Laat een reactie achter