Hoezo vrijheid? Een beschaafd protest tegen de monarchie kwam republikein Joanna en op twee uur cel te staan. Reden voor het Republikeins Genootschap om deze proteststicker uit te brengen.

Bevrijdingsdag kan beter afgeschaft worden

Voor buitenlanders die voor het eerst in Nederland komen lijkt het alsof Nederland 5 mei 1945 gesticht is. Toch is de Tweede Wereldoorlog niet de meest bepalende gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Kunnen we niet beter Onafhankelijkheidsdag vieren?

Derde Bevrijdingsdag
Een kort overzicht met de meest bepalende momenten in de Nederlandse geschiedenis

 • Op 26 juli 1581 werd door de Staten-Generaal van de Nederlanden het op 22 juli opgestelde Plakkaat van Verlatinghe geratificeerd. Hierin werd Filips II afgezet als heerser van de Nederlanden. Het plakkaat wordt gezien als de officiële onafhankelijksverklaring die het begin in luidde van een autonoom Nederland.
 • Op 15 mei 1648 is de Spaanse bezetting beëindigd en werd de Republiek officieel als onafhankelijke staat erkend bij de Vrede van Münster.
 • Op 24 augustus 1815 wordt het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden (toen nog “Verenigd”, inclusief België) opgericht, na het verdrijven van de Franse troepen.
 • Op 5 mei 1945 worden de Duitse bezetters verdreven.

Wat op vijf mei wordt gevierd is in feite niet ‘de’ bevrijdingsdag, maar de derde bevrijdingsdag, als we kleinere bevrijdingsgebeurtenissen, zoals het afslaan van meerdere aanvallen van Frankrijk en Engeland, buiten beschouwing laten. In België wordt bijvoorbeeld wél gewoon de onafhankelijkheidsdag als Nationale Feestdag gevierd.

Waarom de obsessie met de Tweede Wereldoorlog?
De bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog vond meer dan honderd jaar na de afzetting van Napoleon Bonaparte plaats. De generaties die nog leefden, kenden Nederland niet anders dan als een onafhankelijk neutraal land, dat er (met uitzondering van de korte onafhankelijkheidsoorlog van België) in slaagde buiten de vele oorlogen in de woelige negentiende eeuw te blijven. Overigens verliep de negentiende eeuw in Nederlands-Indië minder vreedzaam – in de negentiende eeuw breidde Nederland de heerschappij uit tot de gehele Indonesische archipel, wat met de nodige wederzijdse moordpartijen gepaard ging.

Dit betekende dat de inboorlingen de bezetting en bevrijding van Nederland als uniek en uitzonderlijk ervoeren. Boeken en films over de Tweede Wereldoorlog gaan als warme broodjes over de toonbank. Het gortdroge encyclopedische werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van 15.000 bladzijden, voor de liefhebbers hier te downloaden, is maar liefst 75.000 maal verkocht.

Hoezo vrijheid? Een beschaafd protest tegen de monarchie kwam republikein Joanna en op twee uur cel te staan.
Hoezo Bevrijdingsdag? Een beschaafd protest tegen de monarchie bij de kroning kwam republikein Joanna op twee uur cel te staan. bron: AT5

Vals heldenepos tegen republikeinen en het communisme
Bevrijdingsdag heeft voor de gevestigde elite nog een voordeel. De aandacht wordt zo afgeleid van de vernederende vlucht van de koninklijke familie en de regering in mei 1940. Door een heldenepos te scheppen, waarin de regering in ballingschap en “koningin” Wilhelmina een onverdiende glansrol speelden, werd zowel staatsgevaarlijke republikeinen als communisten (die de werkelijke ruggengraat van het verzet vormden) effectief de pas afgesneden. De laatste decennia is Bevrijdingsdag een dankbare kapstok, waaraan de politiek-culturele elite populaire thema’s zoals homo-emancipatie (getuige het protserige homomonument voor het handjevol door de nazi’s vermoorde Nederlandse homo’s wegens hun deelname aan het verzet) en de integratie van Marokkanen (getuige de kranslegging voor spook-Marokkanen; uit historisch onderzoek blijkt dat er nooit Marokkaanse soldaten in Nederland zijn geweest of gesneuveld) kan ophangen om hun ideologie te propageren. Opmerkelijk genoeg worden de Polen die zijn gesneuveld bij de mislukte operatie Market Garden, uitgedacht door voormalige SS’er “prins” Bernhard van Lippe-Biesterfeld, alleen in het kleine dorpje Driel herdacht.

Dag van de oprichting van de Republiek
Dankzij het gekonkelfoes van reactionaire staatshoofden in het verre Wenen in 1814-1815 zitten we in Nederland opgescheept met een achterhaald instituut, het koningshuis, dat de Nederlandse geschiedenis sindsdien voornamelijk in negatieve zin heeft beïnvloed. Als de valse bevrijdingsmythe wordt ontmaskerd en vervangen door de meest belangrijke dag in de Nederlandse geschiedenis, namelijk de oprichtingsdatum van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, kunnen we ons eindelijk richten op een hoopvolle toekomst. Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging, vrijheid om een toekomst op te bouwen en samen een land uit de golven opbouwen, komen dan weer centraal te staan. Wij Nederlanders verdienen beter dan een ziekelijk, op verdraaiingen gebaseerde gedrocht als Bevrijdingsdag.

9 gedachten over “Bevrijdingsdag kan beter afgeschaft worden”

  1. Ja toen werd duidelijk dat de burgerij ook machtig kan zijn tegenover de elitaire ridders van adel.
   Het begin van democratie.
   Hier in Nederland hadden we eerder ook een paar van die slagen, maar dan op keinere schaal.

    1. @ Bemoeier 15 mei 2018 om 23:03

     Ik had al gevangen wat je hier opgooid..

     Voor zover jij ook al had gevangen wat ik hier als reactie op Ger opgooide; leuk hè, wanneer iemand eerst vangt en dan de ander pas gooid?

     Het WHOH sloeg er vooral op dat ik het nogal opmerkelijk vond iemand tegen te komen die ervan bewust is op deze zeer wenselijke wijze, dus inclusief wat er zelfs nog ‘achter en onder’ ligt..

     Fijne suggestie hoor, maar, dat is huiswerk dat ik al af heb ;-)

     ;-)

 1. En fack WIKI!!!

  Dat is geen Viking met goede ideetjes meer hoor!

  Die mongolen die daar info delen doen dat alíjd vanuit de reeds gevstigde ‘indoctrine’..

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Guldensporenslag

  Sukkels willen guldens terug; ik blijf maar roepen om de: PIEK!

  Maar goed, door gebruik te maken van een woord als ‘militie’ komt heel de ware aard en aanleiding niet naar boven wat mij betreft.. een militie is volgens wik een groep burgers die.. maar, burgers volgens wie? Het Franse bestuur? Ha! Het Vaticaan? HA! Den Haag? WHAHAHAHAHAHAAAAHAHAHAHAHAHAHA

  Tijd voor nieuwe milities dan?

  Wat mij betreft wel hoor!!!

  Alhoewel ik zelf natuurlijk de voorkeur zou geven aan het ‘pad der vrede’..

  Maar goed, als ík zo eens naar de geschiedenis kijk..lijkt dat nogal onhaalbaar..

  Ach, ik zie nu nog niet eens wat er allemaal nu gebeurd.. veel te veel.. misschien ontwikkelt zich nog iets buiten ‘mijn’ zicht, observatie en waarneming.. hopelijk..

  5 mei is bezettingsdag!!!!!!!!!!!!!!

Laat een reactie achter