Bezuinigingspakket in werkelijkheid belastingverhoging

Apetrots zijn ze er op. De vijf partijen die in recordtijd een bezuiniging hebben bereikt van rond de 15 miljard euro. De reden waarom het akkoord in recordtijd is bereikt, blijkt al snel. Er wordt niet bezuinigd op de stokpaardjes van de diverse partijen, maar de belasting wordt flink verhoogd. Hoe moet het dan wel?

Fikse belastingverhogingen en lastenverzwaringen
Het pakket, dat voor wordt gesteld als een bezuinigingspakket, blijkt vooral de burgers te dwingen zwaar te bezuinigen. Zo wordt het hoge tarief van de BTW verhoogd van 19% naar 21%, wat neerkomt op een koopkrachtverlies van meer dan een procent. Niet erg aardig voor mensen met een laag inkomen, die nauwelijks kunnen sparen. De maatregelen, opgesomd, zijn:

* Hoge btw-tarief met 2 procent omhoog
* Hypotheekrenteaftrek: Nederlanders die nu een hypotheek afsluiten, moeten die in dertig jaar aflossen, anders kunnen ze hun rente niet meer aftrekken
* Reiskostenforfait conform Catshuis-akkoord (1,2 miljard)
* Nullijn ambtenaren, exclusief zorg en exclusief uitkeringen
* Overdrachtsbelasting op 2 procent
* Bezunigingen PGB en passend onderwijs worden teruggedraaid
* Bezuiniging ontwikkelingssamenwerking (Catshuis) teruggedraaid
* AOW: 1 maand omhoog in 2013, daarna een hoger tempo (mogelijk 2 of 3 maanden)
* WW-duur: eerste 6 maanden door werkgever betalen
* Ontslagrecht: wordt versoepeld, moet nog uitgewerkt worden
* Verhoging alcohol-, frisdanken- en tabaksaccijns (ruim 600 miljoen euro)
* Bezuiniging van zorg 1 miljard (onbekend verder wordt ingevuld)
* De 9-euro-per-recept-regel is geschrapt
* Bevriezen van loontabellen (indexeren, rond 1 miljard, 1e schijf, 2e schijf)
* BTW op zonnepanelen omlaag (naar 6 procent)
* BTW op uitvoerende kunsten omlaag (naar 6 procent)
* 200 miljoen euro voor natuur  (bron: rtl.nl)

Rutte op bezoek in Kunduz. Bron: Wikimedia Commons

Stokpaardjes ongemoeid gelaten
In dit visieloze pakket is duidelijk te merken dat onzinnige stokpaardjes van diverse partijen weer lustig dartelen in de wei. Zo wordt er niet meer bezuinigd op de zinloze ontwikkelingssamenwerking. De overdrachtsbelasting (een VVD-stokpaardje) wordt op 2% gelaten, terwijl het veel meer op zou leveren om die weer op 6% te zetten; zo worden huizenkopers geprikkeld snel hun slag te slaan. Ook over bezuinigingen op defensie en de rampzalige internationale oorlogsmissies horen we niets meer.

Onderwijsbureaucratie blijft
Ook de bezuinigingen op passend onderwijs, onderwijs is een D’66 stokpaardje, worden teruggedraaid. Dat is jammer; er lopen in het onderwijs heel veel hoog-gesalarieerde types rond die er niet thuishoren, veel problemen creëren voor ouders en leraren van het werk houden. Deze wildgroei aan zinloze pedagogen jaagt de kosten op en vermindert de effectiviteit van het onderwijs sterk. Vooral de bezuiniging op het zogeheten passend onderwijs had hier veel heilzame effecten kunnen hebben.

Zorg blijft nog steeds inefficiënte slokop
De zorg, ook een stokpaardje van (volgens henzelf) sociaal bewogen politici, kampt met een soortgelijk probleem: een managerscultuur waarin allerlei bemoeizuchtige lieden rondlopen, die de Nederlandse zorg duur, traag en slecht maken. Ondanks de wildgroei aan zorgmanagers, die de kosten van de zorg in de afgelopen tien jaar hebben verdubbeld, is de kwaliteit van de zorg niet gestegen of zelfs gedaald.

De reden is volgens insiders in de zorg die Visionair.nl sprak, dat het hogere zorgpersoneel veel te veel in de watten wordt gelegd. De managersplaag is al genoemd. Belgische artsen en specialisten blijken bijvoorbeeld veel harder te werken dan Nederlandse en met een schappelijke beloning genoegen te nemen. De reden: in België bestaat er geen numerus fixus op geneeskunde, waardoor er enige werkloosheid is onder artsen en de gezondheidszorg betaalbaar en op peil blijft. Er staat nu een bezuiniging van een miljard op de rol, van een zorgbudget van over de zeventig (!) miljard. Uiteraard kan deze bezuiniging met gemak minimaal worden vertienvoudigd, terwijl de kwaliteit van de zorg zelfs zou stijgen. Onderzoeken waar patiënten nu voor doorverwezen moeten worden, kunnen met betaalbare apparatuur door de huisartsen worden verricht, om maar iets te noemen.

Zinnige onderdelen
Enkele toevoegingen aan het pakket zijn zonder meer terecht.
Zo kan je denken aan de bevriezing van ambtenarensalarissen. Ambtenaren verdienen nu gemiddeld meer dan werknemers in de particuliere sector. Accijnzen op alcohol en tabak verhogen is op zich een goede maatregel, de frisdrankaccijns daarentegen is een gedrocht uit de tijd van Joop den Uyl dat helaas nog steeds niet is afgeschaft en nu zelfs wordt verhoogd. Ook is het goed dat de BTW op zonnepanelen nu is verlaagd tot 6% en dat de reiskostenvergoeding belast wordt. Dit zal hopelijk leiden tot meer carpoolen en dus minder files. Dat scheelt ook weer dure wegenaanleg.

35 gedachten over “Bezuinigingspakket in werkelijkheid belastingverhoging”

 1. Ik vraag mij af of een demissionair kabinet überhaupt nieuwe zaken c.q wetten/maatregelen mogen invoeren of terug draaien. Want ze mogen volgens mij enkel de lopende zaken afhandelen. 
   

 2. Ik vond het ook uiterst dubieus dat dit nog kon en mocht. Leek mij een beetje op Griekse en Italiaanse toestanden waar even ondemocratisch het hele Nederlandse volk met 2% extra BTW wordt opgezadeld. 

  Verder lijken de bezuiningen mij volledig zinloos als je het grote spel snapt. Europa gaat gewoon failliet. Griekenland eerst en dan begint de hele domino D-Day. Nederland was zogenaamd een van de stabiele pijlers.  Kun je nagaan wat voor teringzooi het in de andere landen is.

  De politici hebben geen clou waar ze mee bezig zijn, ze willen de economie stimuleren maar zadelen iedereen op met hogere belastingen waardoor de koopkracht afneemt. Ze willen de jeugd aan het werk hebben maar forceren ouderen ook om langer door te werken terwijl er al een enorm tekort aan werk is. Ze lenen geld bij private banken om andere landen te ondersteunen die te veel hadden geleend bij private banken. Oftewel we proberen onszelf uit de schuld te lenen….

  Ik zou iedereen en zeker de Nederlandse politici willen aanraden om de documentaire op https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/video-97-owned-monetary-reform/  te bekijken. Het geld is schuld systeem is zo een grote ballon geworden dat het over de kop gaat. Als we nu 15 miljard moeten bezuinigen dan moeten we over een paar jaar waarschijnlijk het dubbele bezuinigen en daarna weer het dubbele. 

  Het is werkelijk pure stupiditeit van politici die zich voor de kar van de internationale bankencartels laten spannen om zo de hele Europese bevolking als citroenen uit te knijpen. Dom en uitermate treurig.

   

 3. Ach, ook toch fijn om Argentijnse toestanden uit 2001 te krijgen als het hele spul in elkaar zou donderen. Maar even weer terug naar de bezuinigingen. Een van de grootste problemen naast het financieel-economisch systeem is het overnemen van het korte termijn denken uit de VS en GB. Het overlaten aan de markt en het spul privatiseren wat eerst publiek was. Dat zie je weer terug in de zorg en het onderwijs met al die managers. Daar valt heel veel geld te halen volgens mij en ook door zaken als het JSF te schrappen. Dus terechte opmerkingen lijkt me.
   
  Hierover enkele waardevolle analyses van Rob Wijnberg:
  http://www.youtube.com/watch?v=vMONVThObT4  
  http://www.youtube.com/watch?v=6yIWP3GQ49w
   
  Verder verbaas ik mij erover dat Nederland ook geen agenda heeft voor dit land als kenniseconomie. Er was ooit eens een keer door Balkende voor de bühne een overleggroepje opgericht, maar daar gebeurd helemaal niets mee. En over het ESM hoor je verder ook niets.
   
  Dus eens met groten deel van artikel en de bovenstaande reacties.

  1. Wat je ook nog bijna zou vergeten dat die 2% ook nog geldt voor de brandstofprijzen. Dus die gaan ook nog weer 3 tot 4 eurocent omhoog. Straks betaal je echt 2 euro voor een litertje brandstof. Ze zijn op dat punt niet echt snugger bezig in Den Haag.

 4. Ja hallo, dat is een open deur. Natúúrlijk is het een belastingverhoging. En dat is een gevolg van het feit dat we met z’n allen armer worden, doordat we wereldwijd de boot een beetje missen. 

 5. OomT verwoordt denk ik het nog het beste nl, het korte termijndenken. En eigenlijk alleen maar om de status hoog te houden in Brussel. Het wordt tijd, in mijn optiek althans, dat de EEG ontbonden wordt, dat scheelt al vele miljarden.
  Verder alleen de handelsbetrekkingen ed in Europa aanhouden, dat mag Brussel wel van mij coordineren. Brussel is een van de meest geld verslindende instellingen van Europa. Verder, wanneer krijgen we weer echte vakmensen in de politiek???
  Ergens moet toch iemand wel een aardig kluitje geld er aan verdienen. En wat Douwe zegt, geld is gebakken lucht, want voor al die miljarden papiergeld, ligt er toch echt echt niet aan goud tegenover. Dus is het allemaal prullaria, wanneer wordt de gewone man wakker en krijgen we een revolutie van het huidige systeem?? :-( :(

  1. Goud kun je ook niet echt wat mee. Althans voortbestaanstechnisch niet, je kunt het niet eten, er niet in wonen. Wellicht kun je er wel een vrouw mee verleiden… Dus misschien vergis ik me. :) Grondstoffen en arbeid van mensen en de nuttige producten die ze voor het voortbestaan kunnen maken is de echte waarde van de economie. Ik ben zelf helemaal geen voorstander van een goud standaard, waarom zou je het oneindige menselijke potentieel aan een toevallig schaars voorkomend element van de aarde koppelen? :-)

   Maar ben zeker voorstander van een verandering van het huidige systeem. Maar welk systeem is mij nog enigzins onduidelijk. Wellciht MPE of Tijd ruilen of een Resource Based Economy?  

   1. Een aan een goudstandaard, of om het even aan welke zeldzame stof gerelateerde standaard dan ook, werkt in de nabije toekomst sowieso niet meer. De ruimte ontginnigsprojecten, (mijnbouw) zullen de markt overspoelen met deze stoffen. Wat kan dan nog een standaard worden, tegenover de waarde van welke muntsoort dan ook? Volgens mij is dat oorzaak nr1 van vertragingspolitiek, door beïnvloeding van publieke opinies, en een bewust doen ineenstorten van wereldwijde economiën. Dan kun je namelijk geen ruimtevaart meer financiëren, en je krijgt er om logische redenen dan politiek ook geen steun meer voor. Het gevolg van particuliere initiatieven op gebieden van ontginning van objecten daar zal zijn, dat het geld van veel anderen z’n waarde zal verliezen. De groot geld bezitters kunnen de restwaarde van hun kapitaal het beste in ruimtevaart en voedsel voor iedereen investeren, anders vissen ze straks achter het net. Ze worden doorzien, en zijn straks het mikpunt van de sociale onrust die ze zelf hebben veroorzaakt.

    1. Douwe en Andre, het onderwerp goud was vroeger zo, maar ja soms ben ik nog wel eens wat conservatief. Goud hoef ik voor die spetter van mij niet meer te kopen. Dat was in het begin van onze relatie, dat ik wel eens het e.e.a uit de wereld meenam. Nu zegt ze (gelukkig) het hoeft niet meer. /o\
     Maar, zoals in vorige onderwerpen beschreven bij visionair, zullen we toch gezamelijk op moeten staan om de macht van het kapitaal te breken. Dan pas kan je ook een ev nieuw systeem invoeren, althans in mijn optiek. Dus blijft een revolutie openstaan, anders zou ik het zo niet weten. :-?

    2. Ik ben zeker voor revolutie of evolutie hoe we het ook willen noemen. Ik heb alleen nog niet de oplossing gevonden buiten wat ideeen en intiatieven die hier tot nu toe zijn aangedragen op visionair. Maar goed laten we onze ogen en oren open houden. In de UK is er een positive money movement die veel goed werk doet. En ook Nederland zijn inmiddels veel mensen aan het denken, aan het experimenten en aan het meedoen met alternatieven. Ben heel benieuwd wat daar uit gaat groeien komende tijd. 

     Hopelijk kan een open internet, open source info delen en 3d printtechnologie en zonne-energie de huidige macht in ieder geval flink decentraliseren. :) 

    3. Ik denk dat dit een revolutionaire oplossing kan zijn:

     De ruimte verschaft ons werkelijk oneindige voorraden. Daar kunnen we alleen bij, wanneer we beschikken over geschikte technieken en ontginnings middelen. De economische waarde van de munteenheid van een land, wordt vertegenwoordigt door het succes van de economie daar. Dat is echter weer gebonden aan omgevingsfactoren, en die zijn hier instabiel gebleken. Faciliteiten in de ruimte echter, mits goed uitgevoerd, kunnen vanwege de belachelijke hoeveelheden voorraaden en hun isolement, nooit een instabiele factor worden. Dus dan wordt je investering letterlijk onaantastbaar, en daarmee de economie van dat land. Een economisch gezond land ondertussen, kan opnieuw een welvaarts staat gaan vormen voor iedereen, waardoor sociale onrust tot een minimum kan worden beperkt, (je blijft altijd stokers houden natuurlijk) en er voor iedereen voedsel en onderdak zal zijn. De gedachte dat dit een utopie kan zijn, kan ik relativeren met de gedachte, dat daadwerkelijke ontginning nu serieus in ontwikkeling is. De pioniers zullen het meeste geld verdienen, dus waar wachten ze nog op…:)
      

 6. Ik ben het niet eens met de nul-lijn voor de ambtenaren..
  ben zelf natuurlijk ambtenaar, maar sta al 2 jaar stil in loon, en dat moet ook gecompenseerd worden. Gezien de ambtenaren altijd vooraan staan bij de bezuinigingen en achteraan als er verhogingen komen. Die heb ik immers in mijn carrière nog niet meegemaakt…
  Rijksambtenaren verdienen genoeg en hebben een 13de maand, maar gemeenteambtenaren niet. En das wel een verschil…
  Mensen in de lage loonschalen worden het hardste gepakt..
  terwijl degene die het probleem veroorzaakt hebben niet worden aangepakt.. en we weten allemaal dat daar het grote geld zit.. en de nul-lijn voor de ambtenaren een aanfluiting is…
  ik snap best dat deze site erachter staat, achter de nul-lijn, alleen vindt ik dat wel kortzichtig gedacht.. We zijn niet allemaal minister met 250.000 euro per jaar, waar de nevenfuncties nog niet zijn bijgeteld.
  ik heb pas een kind, de vrouw is minder gaan werken, en het loon wordt ieder jaar minder… en das niet goed voor de economie…
  Dus ik hoop GERMEN, dat jij ook geen loonsverhoging krijgt, daar zou jezelf vast ook voorstander van zijn ;)
   
   
   
   
   
   
   

   1. Dat betekend voor mij, dat jij 7 dagen in de week, en zo ongeveer 365 dagen per jaar werkt, jaar in jaar uit. Als zelfstandig ondernemer ben je je eigen baas, maar ook je eigen personeel. Recht op een WW uitkering of ziekengeld heb je ook niet, dus als je ziek wordt en een tijd niet kan werken, heb je al vrij snel de wolven voor de deur staan, met papieren in naam van de koningin. Dan kun je ook nog eens niet lenen van de bank omdat je kleine zelfstandige bent, waarna ze alle leuke dingen die je hebt, per opbod aan de hoogste bieder verkopen. Krijg je van de hele combinatie van gebeurtenissen een Burnout, dan kom je op de sociale dienst, als je je bedrijf stopt. Heb je toch een hypotheek, omdat je een woning kocht toen je nog werknemer was bijvoorbeeld, dan krijg je een jaar extra ondersteuning, waarna gedwongen verkoop volgt. Ga je daarna weer aan het werk, dan krijg je de rekening voor die extra ondersteuning van de sociale dienst gepresenteert, als die al niet betaald is uit de verkoop van de woning. Blijf je met een restschuld op de hypotheek zitten, wat tegenwoordig heel normaal is in de kapotte woningmarkt, dan kom je in de schuldsanering. Jarenlang van 30, 40 of 50 euro per week leven, en als je daar uitkomt, krijg je vijf jaar lang geen lening meer. Vanzelfsprekende ondersteuning en troost van je relatie is er dan ondertussen vaak ook niet meer, meestal volgt scheiding, en een normaal sociaal leven kun je dan ook vaak niet meer betalen. En dan klagen anderen over bevriezing van hun lonen, terwijl ze tenminste nog werk hebben… 

    1. Note.
     Dit was mijn beleving, en ik wilde laten zien waar een zelfstandig ondernemer voor staat, als het misgaat.

 7. Misschien zou een groep als occupy een begin kunnen vormen. Maar als ik dat zo op wikipedia lees, is er nog geen daadwerkelijke daadkracht, alleen maar ongenoegen en daar door protest. Maar ja het zou een begin kunnen zijn, als op mondiaal niveau een ieder daarbij zou aansluiten. Alhoewel ik daar ook weer vraagtekens bij heb, het is en blijft een zeer moeilijk gegeven, mede dat de mens ook te divers is denk ik. Al zou je het mooiste, democratische systeem bedenken, DE MACHT zal zich niet zonder meer overgeven. Dus blijft het m.i.z. revolutie, die het de macht moet breken. Maar dat gaat niet zonder bloedvergieten. Wat is nu de wijsheid, vraag ik me dan weer af???? :-(
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street

  1. De occupy is vooral nuttig als platform ter uitwisseling van ideeen. Over het banksysteem, transtion towns, permacultuur, het is een smeltkroes van ongenoegen over de huidige systemen en oplossingsrichtingen. Binnen occupy nederland is er ook een bankencartel groep genaamd occupy het bankenkartel. Als er liefhebbers zijn kan ik die link wel posten. 

   Echter het internationale bankenkartel is bizar rijk, heeft onwijs veel macht en zolang je niet een grote groep mensen hebt die het systeem snappen is het moeilijk zaken te veranderen. En daarbij is het systeem nu wereldwijd dus idd jezelf afzonderen is zeer moeilijk en waarschijnlijk ook niet zeer nuttig. Een val van de Euro zou een eerste stap van decentralisatie kunnen zijn. 

   Zelf geloof ik nog het meeste in een evolutie van het geldsysteem waardoor het oude systeem als het ware vervangen gaat worden of idd regulering en banken bijvoorbeeld nationaliseren en regels aanpassen. Afschaffen van rente bijvoorbeeld.  

   Maar ik deel je vraag, wat is wijsheid… 

 8. De ontwikkelingssamenwerking en alle derdewereldhulp is al ca 50 jaar een scam van allergrootste en goorste demonie aan de globalwarmingscam voorbij.
  In totaal heeft afrika meer dan een triljoen euro al gekregen en nog zijn er enkel wat plaggenhutjes en serie oorlogen en massa verkrachtingen.
  Van dat geld financieren ze wel milities oorlogen en massamigraties – slavenhandel
  Ich Darf doch Bitten …Ã’ndertússen?

 9. Douwe, Als ik je financiele stukken lees, dan krijg ik altijd zo’n onmachts gevoel. Maar blijf wel door gaan met die stukken, want het is in ieder geval voor mij een lering. Dus occupy gaat het ook niet worden. Nu praat je over evolutie van het geld systeem. In mijn optiek, als dat geld systeem gaat evolueren, zal zich denk ik dat ook doen bij de kapitaal houders. Of je moet het anders bedoelen, dan graag uitleg. Bij decentralisatie van het geld systeem, ongeacht welke, denk ik dat we dat ook weer met z’n allen op moeten hoesten. Net zoals al die miljarden aan bezuinigen, komt ook op het matje van de gewone man. Vanavond op het nieuws dat de eigenbijdrage volgend jaar verhoogd wordt naar € 400,- . Mijn vrouw en ik gebruiken oa veel medicijnen, daar krijg ik wel een kleine vergoeding voor terug, maar vrolijk wordt je er ook niet van. Wat ik wel vaak mis in dit soort conversatie is de wapen industrie, ook zo’n machts begrip. Misschien wel de sterkste partij van het kapitaal. Ik heb de overgang mee gemaakt van de uitbetaling van salaris elke week, contant in het handje, naar de overgang van het bancaire systeem. Vaak hunker ik toch terug naar die tijd. Ondanks je betaal verplichtingen, had je toch iets meer te zeggen over je geld en had het bancaire systeem geen inkijk in je portemonaie. We zullen dit toch met zijn allen en een open visier tegemoet moeten treden, maar ik huiver.

  Hein, Je hebt volkomen gelijk, met je hierboven geschreven stelling. Jammer genoeg van de 30 jaar dat ik over de wereld heb gezworven maar al te vaak gezien. Ook hier weer zo’n moeilijkheids graad. Al komt er maar 5% van de 100, op de goede plek, waar het wezen moet, dan doen we toch nog iets goeds. Maar ook hier deugd dat systeem van geen kanten en blijft daardoor te veel aan de strijkstok hangen. Want vergeet niet dat landen als oa afrika, alle handel en wandel onder de tafel wordt geregeld. Dus zou je ook hier eerst het smeergeld systeem moeten verwijderen. Dat zal zeer moeilijk gaan, daar als je thuis aan honger onderhevig gezin hebt, dan pak je elk dubbeltje om maar wat voedsel te kunnen vergaren. Misschien word ik te oud, maar word hierdoor wel vaak moe van, wederom die onmacht. Mvg, Paul. :-@  :-(

  1. Hallo Paul Je Weet nog geen eens het topje van de ijsberg
   Ván alle hulpgelden kwam hooguit ooit maar 3% BRUTO aan. Dát IS Het Allerbest Gevonden Geval. Met verplichtingen inkoop op de plaatselijke markten en langs de plaatselijke overheden dan.
   Méér dan een triljoen (1,2)Euro Kan met Beste Wil van de Wereld Geen smeergeldprobleem of kostenexcuus meer genoemd worden Enkel Maar Louter Bedrog en Oplichting.
   Méér dan Heel de Wederopbouw van Europa en de marchallhulp ÉR BIJ hebben gekost!
    
   Een Klein Feitje > Je hebt vast van de somalische hongernood gehoord en of We eventjes weer wat willen storten voor de hongerlapjes? 10.000.000 stuks zo maar op eens van uit nowhwere en geen Voortekenen?
   Wat ALLE regeringen hulporganisaties kranten TV media VERZWEGEN Wás dat die “vluchtelingen van zo wel somalische als nigeriaanse afkomst alweer eens Door oorlogen verdreven waren en er op diverse plekken simpel oorlog was.
    
   Wat Ook verzwegen werd is dat er 10.000 ton van monsanto´s finest agent orange was besteld en over de Somalische Oogsten heen was gesproeid.
   We worden Bedrogen en Opgelicht in nauwe samenspan van in en uit allerlei organisaties regeringen EU justities wetgevingen en politiek dat is Enkel demonisch te Noemen.
   En dan wat ze ijskoud miljoenen Mensen almaar achter elkaar flikken en flikken telkens weer.
    
   Zelfs de 3.000.000 Biafranen van ca 50 jaar geleden Kun Je Mischien nog Heugen? Dé eerste hulproepen op TV met Willeke Alberti?
   Of We Geld wilden storten?
   Waren Nigerianen die ze snel een Valse naam hadden gegeven om de connectie met Nigeria te breken. In Nigeria waren Zij Nigeriaanse Burgers het Land uitgedreven door de rothschild/rockefeller BP Britisch Petroleumbelangen en het britse leger. ALLE drie Miljoén Lijkjes/Skeletten liggen heden Nóg in dezelfde Woestijn. Niét Èén Kreeg een Broodje!
   Zó gaan die banksters alias elite alias adel alias joodse mafia op allerlei plekken van de Wereld te keer. Afghanistan Irak Syrie al en Libie Afrika dus etc
   Zelfs met Wildfunds WWF Wildparks opzetten als privejachtgronden en om milities te trainen als ook Landen er mee op te delen te destabiliseren en  ontwrichten. Take overs.
   En Europa http://www.argusoog.org/jezus-was-een-palestijn-en-waarom-dat-uitmaakt/comment-page-1/#comment-64878
    
    
    
    
    
    

   1. @ Hein. Zijn hier ook bepaalde bronnen van? Ik vind het wel interessante materie moet ik eerlijk zeggen. Neem bijvoorbeeld de Tsunami in 2004 volgens mij is dat ook de helft van de hulpgoederen weggegooid.

 10. Beste Hein, ik geloof inderdaad dat ik maar het topje van de ijsberg ken. Ik praat ook eigenlijk alleen maar over datgene wat ik zelf gezien en ervaren heb in de wereld betreffende financiele hulp. Ik heb het ook altijd gezien als een vorm van afkoop betreffende de westerse landen, die mede in vele landen de boel kaal geroofd hebben. Maar doorgaans moet je dit onderwerp niet aanroeren met de gemiddelde nederlander, die niet verder dan de middellandse zee is geweest, want dan zijn ze zeer verbolgen. Mvg, Paul.

 11. Over die ontwikkelingshulp: het is leerzaam het boek van William Easterly te lezen, geheten “The White Man’s Burden”. het is een boek dat met veel illusies afrekent met het nut van ontwikkelingshulp.
  De stelling “baat het niet dan schaadt het niet” gaat helaas niet op: de geldstroom corrumpteerd het ontvangende land, maakt de normale manier van ondernemen en boeren (het boer zijn bedoelik) moeilijker en is vooral nuttig voor een kunstmatige industrie die bestaat uit zg NGO’s.
  Landen die wel opgroeiden zonder hulp en nu een succes zijn, zijn er wel degelijk. Gaven wij bijvoorbeeld ontwikkelingshulp aan Korea of Taiwan?

  Gerben, je hebt helaas gelijk: als zoveel partijen het zo snel eens kunnen dan zijn er geen echte keuzes gemaakt in het verminderen van de vermeende taken van de overheid, en valt met terug op belastingverhoging en salariskorting.
  De vraag is of dat nu ook wel kan, maar de echt moeilijke keuzes zijn die waar de overheid minder bemoeienis moet tonen met de samenleving en meer over moet laten aan de burgers.
  Wijs me er eentje aan: 1 maar in de laatse jaren! Het persoonsgebonden budget was een dappere poging maar er wordt al snel pogingen gedaan die om zeep te helpen. Ik durf te wedden dat dit vooral gebeurt vanuit het ambtenarensysteem dat met lede ogen ziet dat individuen het VEEL beter doen dan de overheid. Stel je voor dat dit vervolg zou krijgen!

 12. OomT, in het zelfde jaar 1973, was er in bangladesh een grote overstroming geweest en hield men in nederland een groot schalige actie om geld in te zamelen voor deze mensen onder leiding van Mies Bouwman. Zeer veel geld werd erop gehaald. Wij waren onderweg van het midden oosten naar chittagong de havenstad van bangladesh. Onderweg hebben we 10 dagen piston lopen trekken, lees zuigers van de hoofdmotor van een schip. Ik was in die tijd hofmeester op dat schip. Door het oponthoud had ik weinig voeding meer aan boord. Dus bij aankomst in chittagong naar de scheepsmakelaar, maar die gaf aan dat er zo goed als niets te koop was of ik moest de zwarte markt op. Dus een kluit dollars mee en de zwarte markt op, en inderdaad kon ik hier melkpoeder ed wat ik nodig had inkopen. Een voorbeeld, die zelfde melkpoeder was een gift van de e.e.g. stond er ook duidelijk op vermeld. ik kocht die zakken in van 40 pounds sacks voor 80,- dollar per stuk. In de avond de wal weer op. Kom ik in de jungle in een 5 sterren hotel, waar alles mogelijk was. Op de heenweg, je had een mainroad in de stad zelf met in het midden een brede groene grasstrook, daar gingen mensen op een stuk karton liiggen pal aan pal. Nadat ik uit het hotel terug keerde naar het schip, reed er een grote truck langs die groene strook, alle mensen die toen nog lagen op die strook, waren van ellende gestorven en werden op de truck gegooid en afgevoerd. Later op die dag met mensen van het volk gesproken en bleek dat er zeer veel goederen en geld van de inzameling verdwenen was. Ik werd er niet goed van. Nu heb je in nederland de postcode loterij, ook zo’n gegeven, hier blijft ook veel geld aan de strijkstok hangen, hier is onderzoek naar gedaan een paar jaar terug alweer. Het onderzoek bevestigde dat gegeven en zo kan je wel doorgaan. Van mij krijgen ze geen geld meer, ze willen zich zelf alleen maar profileren, that’s all.

  1. Bedankt voor je reactie. Best wel een heftig verhaal. En dat speelde toen dus al. Niet te geloven. We worden dus gewoon eigenlijk voor de gek gehouden. Ik had wel een documentaire gezien van de VPRO dat de beste ontwikkelingshulp eigenlijk het vrijstellen van de grenzen is en geen handelsbarrières meer te hebben, maar dat gebeurd toch niet. Wat zit de wereld toch bizar in elkaar.

    1. Natuurlijk is het niet zwart of wit te stellen. Het ligt altijd genuanceerder en gelukkig maar. Anders zou je er haast depressief van worden. Maar het toont wel weer aan dat je niet klakkeloos de media en TV moet geloven. Er zouden dan overigens denk ik meer organisaties als Artsen zonder grenzen moeten zijn. Maar uiteindelijk blijft een donatie toch een kwestie van vertrouwen en wat je zelf wilt geloven.

 13. Na enige zoeken vond ik berichtgeving t.a.v. kosten zorgverzekering, kosten eigen risico, koksten eigen fysio, medicijnen en verbandmiddelen en daar tegenover betalingen aan diverse instantie. Als hierin terruggevonden wordt dat de zorg verleent aan illegalen in dit land bijna 14.414 miljard euro per jaar kost.
  Dan is het een simpele logica dat je op de post ZORG miljarden te kort in kas hebt. De voorgestelde premie verhoging en huisartsen tarieven en verhoogde premie zorgkosten loopt op tot ca. 3,5 miljard per jaar voor de burgers.
  Daarbij moeten wij nog rekening houden met toename van illegalen zodat de zorgkosten hiervoor zullen stijgen naar schatting 16 miljard.
  Even omrekenen komen we op een verhoging voor 13.166.370 NL-ers en totale zorgkosten 8810 euro per jaar.  

Laat een reactie achter