Alleen buitenparlementaire oppositie kan in dit politieke systeem, corruptie en nepotisme voorkomen. bron: wereldmorgen.be

De noodzakelijkheid van buitenparlementaire oppositie

Bulgarije, het armste land van de EU, is geregeld op onaangename wijze in het nieuws. Toch zijn er veel dingen, die wij Nederlanders kunnen leren van de Bulgaren en hun aanvaringen met democratie westerse stijl.

Het Bulgaarse wereldbeeld
Wij Nederlanders kunnen het nodige herkennen in de lotgevallen van de Bulgaren. De Bulgaren vormen net als de Nederlanders een klein volk, omringd door machtige buren. Vooral het agressieve buurland Turkije stond het voortbestaan van de Bulgaren keer op keer op het spel. Tijdens vijf eeuwen bezetting door het Ottomaanse Rijk, waarbij door de Turken weinig middelen werden geschuwd om de Bulgaren tot de islam te bekeren, waren de Bulgaren alleen veilig in de ontoegankelijke bergen. Pas toen het Ottomaanse Rijk in de loop van de negentiende eeuw langzaam in elkaar stortte, kon Rusland de Bulgaren bevrijden van het islamitische juk. Dit maakte dat de Bulgaren een nationalistisch volk zijn geworden met een uitgesproken wantrouwen wegens de autoriteiten. De Nederlandse naieviteit en het misplaatste vertrouwen in gezagsdragers is de Bulgaren vreemd. Bulgaren beseffen uitstekend dat de verleiding voor zelfverrijking en andere vormen van machtsmisbruik groot is en hebben dan ook weinig moeite om corrupte politici hard aan te pakken.

Alleen buitenparlementaire oppositie kan in dit politieke systeem, corruptie en nepotisme voorkomen. bron: wereldmorgen.be
Alleen buitenparlementaire oppositie kan in dit politieke systeem, corruptie en nepotisme voorkomen. bron: wereldmorgen.be

Westers democratisch systeem achterhaald
De zwakke punten van de parlementaire democratie komen in deze tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, steeds meer voor het voetlicht. Een bekend probleem is bijvoorbeeld dat er voor de kiezers geen middelen bestaan om politici tot de orde te roepen nadat de politicus in kwestie verkozen is. De zwakke punten van het democratisch stelsel in Nederland bleken bijvoorbeeld duidelijk tijdens de verkiezingen in 2012. Geholpen door de staatsmedia en door grote mediabedrijven gecontroleerde massamedia werd de verkiezingsstrijd gereduceerd tot een wedloop tussen het “linkse alternatief” (de PvdA met lijstttrekker Samsom) en het “rechtse alternatief” (de VVD), onder slimmere kiezers bekend als het “wie wordt de grootste”.  Uiteraard zijn, zoals bekend, deze twee “aartsrivalen” het roerend eens over de zaken die werkelijk tellen, zoals het inperken van het “populisme” (lees: inspraak van burgers), het “verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de financiële sector van Nederland” (lees: het zekerstellen van lucratieve baantjes bij banken voor ex-politici door vriendendiensten voor bankiers te verrichten) en een grotere invloed van de Europese Unie op Nederland. De gevolgen waren dus voorspelbaar voor kenners van de Nederlandse politiek: de twee gingen met elkaar in zee en stelden de belangen van de gevestigde orde veilig.

Alleen keiharde buitenparlementaire oppositie helpt
Bulgarije heeft een politiek systeem dat sterk lijkt op dat van Nederland: een evenredig kiesstelsel met politieke partijen, die om de vier jaar herkozen worden.  Net zoals hier moeten deze partijen een coalitieregering vormen om aan de macht te komen. Omdat corruptie in Bulgarije minder een taboe is dan hier, en de machtsverschillen in Bulgarije veel groter zijn dan hier, denken Bulgaarse politici dat ze het recht hebben corrupt te zijn. De gevolgen zijn dan ook veel duidelijker, denk aan bijvoorbeeld de bouw van appartementencomplexen in beschermde natuurgebieden en dergelijke. Hier zit echter een positieve kant aan. Omdat Bulgaarse politici zo schaamteloos te werk gaan, is het voor iedere Bulgaar duidelijk dat ze niet te vertrouwen zijn. Het vergt dan ook weinig moeite om in Bulgarije een demonstratie te organiseren. Bulgaren weten dat politici onbetrouwbaar zijn en dat alleen door directe controle, bijvoorbeeld door een grote demonstratie, voorkomen kan worden dat het land ten gronde wordt gericht.  Helaas ontbreekt in Nederland dit besef bij de meeste kiezers, waardoor in Nederland nog steeds sprake is van wijdverbreid nepotisme.

10 gedachten over “De noodzakelijkheid van buitenparlementaire oppositie”

 1. Volgens mij lees ik dat ondanks of doordat de Bulgaren een parlementaire democratie hebben de machtsverschillen groter zijn en dus de corruptie ook. Het land bengelt aan de armoede grens en de onfrisse zaakjes is zelfs geen schaamte over.
  Ofwel het hebben van meer macht en dat de bevolking middels demonstratie meer invloed heeft is aardig in tegenspraak.
  Wat kunnen wij dan hiervan leren? Dat zelfs protesteren niet helpt?

 2. Vanmorgen een stukje in de Leeuwarder Courant betreffende de protesten. Ben het met verder met Germen eens, niet protesteren is altijd mis geschoten. Maar ja, ook de corruptie in de nederlandse politiek neemt langzaam maar zeker toe. Ik heb ook nog het voorrecht gehad om in 1969 daar een paar weken mogen te vertoeven. Toen destijds een zeer vriendelijk volk, waar elke deur voor de vreemde open ging en de gastvrijheid ten top was. Samenbundeling van protest is macht. Mvg Paul. http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-25-07-2013-Bulgaren-zijn-corruptie-beu.pdf
   
   

 3. Beste Germen, dank voor het ‘compliment’ maar in België voelen we ons echt zo machtig niet hoor :). Maar we doen wel ons best om onze visie te verruimen op een heel creatieve manier, door alles in steeds kleiner deeltjes op te splitsen kan je makkelijker over de grenzen heen kijken. Het enige probleem is dat andere landen dan steeds machtiger lijken te worden. Een veelvoud aan commissies en denktanks beraden zich nu over hoe dit element van omgekeerde effectiviteit kunnen ontstaan is.  

 4. In het artikel staat dat Bulgarije het armste land van de EU is met de meest openlijke corruptie en grotere machtsverschillen dan hier.
  Niet bepaald het toonbeeld van invloed van de arme kiezer dus.
  En om mijn ondanks of doordat even te verklaren…
  Ze mogen protesteren.. ofwel ze hebben het recht om boos te zijn als gedane zaken geen keer hebben. Het zet de partijen eerder verder uit elkaar dan dat er positieve samenwerking ontstaat waarbij de sterke graag voor de zwakke zorgt.
  Het geen autoriteit erkennen geldt ook voor de beslissers naar hun kiezers toe namelijk.
  De oplossing zit dan ook in een betere en eerlijker verdeling van macht en middelen. Of in parlementaire enquetes zoals jullie in vorige artikelen suggereerden. Ook al hebben die het nadeel dat grote groepen niet juist geïnformeerde mensen hun keuze bepalen op basis van emotie die gestuurd wordt door de media die niet altijd onafhankelijk is. Maar in Bulgarije zou het als tussenfase kunnen werken.
  Denk dat een fase van wederzijds vertrouwen en daardoor het zich meer aan de spelregels houden meer soelaas zal bieden voor de komende periode dan een groepje machtsmisbruikers en spandoekdragers tegenover elkaar. Hier in Nederland begint het systeem met de vele spelregels met haar destructieve beloningsstelsel (boetes) innovatie en efficiëntie een beetje tegen te werken. Maar zo ver zijn ze in Bulgarije nog niet.
  De volgorde van eerst bij Europa horen en dan pas orde op zaken stellen lijkt mij trouwens niet de allerbeste. De ‘arme’ gaan stelen waar ze recht op hebben en de ‘rijke’ gaan ritselen tot wat Europa toelaat. Gedrag dat alleen zal verbeteren wanneer zij daar door gedwongen zullen worden middels straffen en beperkingen. Lijkt me bij een land dat geen autoriteit erkent en al snel met een spandoek gaat lopen niet erg zinnig. Gesteld dat Brussel dat een zorg vindt natuurlijk.
   

 5. Voordat je dat als een wetenschap zou aanvaarden  zou je a.u.b even kritisch naar de gegevens op deze sites willen kijken Ad Rem ? Mocht je het alsnog kunnen weerleggen met linken e.d. zou ik dat graag vernemen dan kan ik mijn aannames ook eventueel gaan aanpassen/bijstellen.http://www.overpopulationisamyth.com/http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/mythology/overpopulation-is-a-myth.htmlhttp://www.treehugger.com/corporate-responsibility/is-overpopulation-a-green-myth.html — MvgJasper.

  1. Beste Japser, Ad Rem zou wel eens gelijk kunnen hebben, een zgn Malthusiaanse catastrofe is nooit veraf en wordt op verschillende manieren gestuurd, op zeer slinkse wijze zelfs. Ondanks Het Lugano Rapport als satire werd benoemd, geeft het heel wat informatie van hoe men te werk gaat. In Het Lugano rapport komen, net als in Davos, toplui samen om de economie onder de loep te nemen. Alleen gaat het er in Lugano iets venijniger aan toe. (Het Lugano Rapport)

Laat een reactie achter