De Partij voor Toekomst, de PVT, middels een renteloze Mononomie

Dit artikel is na overleg overgenomen van http://ietsist.wordpress.com/

—–
(een attente lezer wees me op het bestaan van “Partij Van De Toekomst”,  maar laat duidelijk zijn dat ik daar a) niet van ben, b) niet de intentie heb de initiatiefnemer dáárvan in de wielen te rijden, en c) dat dit slechts een verklaring is voor het willen introduceren van een “Mononomie”, géén blauwdruk voor het oprichten van een partij, dat is aan lezers om desgewenst te initiëren. De woorden “Voor” versus “Van”, en de weglating van “De”, is cruciaal, en ik ga niet over het bedenken van een naam van zo’n nog slechts academische politieke partij.

Dit “manifest” vergt een hoop werk, voor degenen die deze thematiek voor het eerst bij de kop pakken: Het volstaat niet dit stuk door te lezen voor een volledig begrip, het klikken en doorklikken op de genoemde links, is nodig.

Waarom de Partij voor Toekomst,  en niet “Partij voor DE toekomst”? Simpelweg omdat het tijd wordt dat er een beweging opstaat die inziet dat we samen moeten vechten voor EEN toekomst, punt. Waarom slechts een virtuele partij, waarom een virtuele schrijver? Omdat ik sterk geloof in het standpunt van de hackersgroep Anonymous, die stelt dat namen misbruikt, belasterd, beschimpt kunnen worden, dat namen zoals die van Peter Joseph van de Zeitgeist Movement, als je er maar genoeg haters op loslaat, vanzelf onder het kopje “satanisme”, “occultisme”, “NWO”, “communisme”, “dictatuur” of wat dan ook verdwijnen, om vervolgens nooit meer serieus genomen te worden, terwijl de boodschap zó belangrijk is. Omdat het niet om personen gaat, maar om ideeën. Ideeën die de wereld kunnen, nee zelfs móeten veranderen, willen we nog EEN toekomst hebben op deze planeet. Om maar even met “TED” te spreken “Ideas worth spreading”. In dit geval een idee waar zowel links- als rechtsdenkende mensen blij van kunnen worden, omdat het zowel de gelijkheid en solidariteit zal doen toenemen, àls de vrijheid van innovatief ondernemerschap, en de vrijheid om te excelleren. Als individu, maar zeker ook als gemeenschap.

Het eerste wat ik graag wil, beste lezer, is dat je jezelf informeert. Je hoeft daarvoor eigenlijk alleen maar Visionair Douwe te volgen: https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/  en alle links die hij in dit stuk noemt, te bekijken. Ik kan proberen al hetgene dat al vóór mij is gezegd samen te vatten, of anders te verwoorden, maar het is beter als je al datgene tot je neemt dat ik ook tot me heb genomen, wil je kunnen begrijpen hoe ik tot mijn conclusie gekomen ben. Ik weet, dat ik hierin verre van alleen ben. De politiek bewuste occupiers, de spiritualisten, de milieurakkers, economische vrijdenkers èn de innovatieve techneuten, denken in vergelijkbare richtingen, maar weten elkaar desondanks niet te vinden. Oplossingen zijn vaak halfslachtig, een scheiding van banken maar dan zònder rente of particuliere geldschepping te elimineren, gericht op kleine idealistische gemeenschappen met een eigen ruilmiddelsysteem, of juist eenzijdig op techniek, zonder economische of zelfs ethisch voldoende doordachte basis. Vereniging is cruciaal, willen we het verschil kunnen maken. Wereldwijd.

Met jaloezie, de ander zijn verworven rijkdom niet gunnen, of juist de vermeende luiaard niet zijn uitkering, met een nieuwe klassenstrijd komen we helemáál nergens. Ik vergelijk het maar zo: Als wij als maatschappij alcohol legaal maken, waarom zouden we de slijter dan verwijten dat die er rijk mee wordt? Dat verwijten we hem niet. Toch doen we dat met bankiers wel. We verwijten hen de rijkdom die wij hen zèlf blijven gunnen. Wij hebben zelf, als maatschappij, àl die millennia  toegestaan dat het volkomen legaal is om rente te vragen of bieden. En nog steeds, maken wij ons volledig afhankelijk van op schuld en boete gebaseerde banken, die per definitie failliet zijn (met maar 9% van wat ze hebben uitstaan wèrkelijk in kas), en waar de regels steeds verder van versoepeld worden, terwijl het volk verarmt (De armste mensen, en de armste landen, het hardst). Dit komt NIET door het aangaan van schulden, maar door het bestaan van rente. (Een perverse prikkel om onverantwoorde leningen op te dringen). Ik zal dat, aan de hand van enkele links, nader proberen uit te leggen. Want we kunnen de mooiste innovaties bedenken, en zelfs de logistieke knowhow ontwikkelen om ervoor te zorgen dat elk mens op aarde daar van zou kunnen profiteren, in respect voor natuur en planeet, maar als de economische basis ontbreekt, gebeurt er helemaal niets. Ik mail wel eens met kleine innovatieve bedrijfjes, die gewoon geen normáál krediet kunnen krijgen (en geen derden die het aandurven), en alléén maar in een leaseconstructie 3 jaar lang hun verdiende geld mogen afgeven aan de bank, waarna ze failliet zijn, en misschien wel levenslang in de schulden. Daar sta je dan met je goede gedrag en goede wil als innovatieve ondernemer, omdat alle banken failliet zijn en louter parasitair werken.

Het enige wat we hoeven te doen, is rente verbieden, in al zijn verschijningsvormen, en transparante nutsbanken in elk land het monopolie op geldschepping geven. Particuliere banken mogen slechts nog handelen met bestaand geld, alleen de overheden scheppen, zoveel als nodig is. Elk land voor zichzelf, zodat geen enkel land meer arm en afhankelijk hoeft te zijn van een ander land.  Rigoreus, en definitief. Geen rente meer op je spaargeld, maar ook niet op je hypotheek, of lening voor je eigen bedrijf. Geen pensioen meer gebaseerd op de grillen van financiële markten en beleggingen, maar een spaarpotje voor later, dat je zèlf opbouwt, los van je werkgever. Een renteloos maar 100% zéker potje dat opgaat met het verstrijken van de jaren, in het tempo dat je zelf kiest, met een solide AOW als basisinkomen zodat je niet verkommert als oudere. Of, als het potje wat groter is, iets dat je schenkt, belastingvrij, aan je kinderen of andere begunstigden.

Tot het zo ver is sta ik achter het initiatief van http://www.fairbanking.nl/ Fair4all: http://www.fair4all.nl/, dat een rentevrij coöperatief systeem voorstaat, om elkaar diensten en producten aan te bieden met weglating van de grote boosdoener, rente. Ik nodig hierbij iedereen die dit leest van harte uit om deel te nemen: Je kan niets verliezen, alleen maar winnen! Dit initiatief wordt onder meer gesteund door de verandereconoom Ad Broere:http://adbroere.nl/artikelen Een nadeel is dat er toch een piepkleine kosten”incentive” is ingebouwd (van 0,5%), om deelnemers te stimuleren delen van hun tegoed beschikbaar te stellen voor uitlening van geld aan anderen. Ik geloof niet dat het goed is om deelnemers te vrágen tegoed beschikbaar te stellen en zou dat als een overheidstaak willen zien om krediet te scheppen. In dat opzicht zit ik dichter bij het idee van een #MPE (mathematically perfected economy) https://holland4mpe.wordpress.com/2012/04/25/onze-doelstelling/  Al moet ik daarbij aantekenen dat de drive van bedenker Mike Montagne meer gericht lijkt op erkenning van het feit dàt hij dit bedacht heeft, anderen met vergelijkbare ideeën (los van hem) “plagiaatplegers” noemt, en het de wereld vooruit helpen op het tweede plan lijkt te komen. Ook hier, zitten namen en ego’s dus wéér in de weg van ideeën en groei. Bijzonder jammer!

Maar, voor een #MPE moet de politiek aan het werk, en dat doet de politiek niet, op de nieuwe partij Mens en Spirit na, die in de goede richting denkt: http://www.mensenspirit.nl/programma-kort : Elke econoom of financieel specialist zingt zoals hij gebekt is, en ziet vooral de voordelen van rente, zoals het de markthandel manipuleert, zonder werkbare oplossingen voor de slachtoffers.  Zonde. Als ik MPE en Fair4all even naast elkaar zet kan ik concluderen dat voor een MPE feitelijk een revolutie nodig is, een omvergooien van de overheid om er een bétere voor in de plaats te zetten, en dat Fair4all gewoon nú al kan, met alle beperkingen van dien, dat wel. Maar het kan ernáást, je hoeft de “wapenen niet op te pakken”, en ook niet in conflict te komen met de heersende klasse, die aan elkáár hangt van banken- en grote bedrijvenbelangen.

Ik heb zelf mijn eigen (niet rekenkundige) visie op het geheel, overigens los ontwikkeld van Douwe, Mike, Margrit Kennedy, Fair4all door puur piekeren vanaf mijn 12e jaar ongeveer, toen mij geleerd werd hoe de Zilvervlootrekening werkte en ik hevig verontrust raakte over rente. Over hoe geld zómaar méér kon worden zonder anderen te schaden. Inmiddels weet ik dat dat niet kan, je schaadt met rente altijd en overal, de arme landen en de arme mensen, het hardst.  Ik heb macro-economie als eindexamenvak gehad op school, maar ben geen econoom of wiskundige. Een oude twitlonger ter illustratie van wat ik bedoel te zeggen: (negeer ajb de fouten in de tekst): http://www.twitlonger.com/show/ekm262

Ik zou dit willen noemen, na het failliet van het monetarisme: Een MONONOMIE. Of in het Engels: MONONOMY. Een eigen naam, omdat ik niet verbonden wil zijn met andere, al bestaande begrippen die allemaal nèt iets anders betekenen. Genoemd naar de “MONO” zoals beschreven in de bovenstaande twitlonger. Wisselkoersvrij, en elk land, elke overheidsbank creëert exact genoeg krediet voor wat nodig is voor de ingezetenen van het land, internationaal gecontroleerd en transparant, en elke kredietnemer wordt, net als nu, beschermd tegen te veel lenen. De ICT-ers, datatypisten en kredietbeoordelaars zijn gewoon ambtenaren,die wij uit ons belastinggeld betalen. Niemand mag óóit meer verdienen aan het scheppen, verhandelen, lenen of sparen van *ruilmiddel*, de basis van onze economie, de levensader van ons hele samenzijn op deze planeet, en van innovaties die NU stilliggen.

Ik wil zelf geen politieke partij oprichten, omdat ik niet op de voorgrond wil. Ik stem, omdat we nu eenmaal in dit akelige monetarisme zitten, SP, voor de grootst mógelijke kans op solidariteit in onze samenleving en het verstandigst omgaan met de koopkracht van mensen en daarméé de reële economie. Maar ik wil wèl mensen uitnodigen die daar, op basis van het hier beschrevene, wèl oren naar hebben. Ik zal jullie dan, als ik voldoende geïnteresseerden gevonden heb, met elkáár in contact brengen. Ik sluit me niet aan bij de Partij voor Mens en Spirit, omdat de “lieve” insteek die zij hebben, niet de mijne is. Voor mij is het een puur (nood-)zakelijk verhaal. En ik ben ervan overtuigd, dat als we eenmaal een Mononomie hèbben, (wereldwijd) al het andere (Eindelijk!) vanzelf zal volgen:

Geen noodzaak meer voor economische groei, geen last meer van inflatie, geen armoede meer omdat elk land creëert wat nodig is zonder ooit nog afhankelijk te zijn van andere landen en hun absurd hoge rentes, geen noodzaak meer voor “snelle winst” op olie, steenkool, oorlogen op falseflag-basis, en andere foute investeringen, maar tijd voor duurzame innovatie, ongehinderd door bankenbelangen, en, voor het éérst, gehòlpen, door de economie! En dan komt óók die wat lievere wereld van Mens en Spirit, vanzelf wat dichterbij. Iedereen is vrij om dit idee te verspreiden en de tekst te gebruiken danwel over te nemen op eigen websites of blogs, heel graag, naamvermelding onbelangrijk, want er zijn er zéér velen die, tegelijk met mij, tot vergelijkbare conclusies zijn gekomen, ik ben maar een doorgeefluik. Er is voor contact een twitteraccount aangemaakt: https://twitter.com/#!/mononomie en een emailadres: partijvoortoekomst@live.nl
——

Reacties op, en gedachten bij dit idee zijn van harte welkom.

56 gedachten over “De Partij voor Toekomst, de PVT, middels een renteloze Mononomie”

 1. Ik zou willen waarschuwen voor versplintering. Aan een nieuwe stroom van mini partijtjes heeft niemand iets.
  En zeker op een variant van de SP zit denk ik niemand te wachten. Op dit moment zie ik eigenlijk alleen de Partij voor de Dieren als enige mogelijke vernieuwende kracht. Misschien zou het mogelijk zijn om met hun in overleg te gaan zodat het sociaal economisch programma van die partij meer handen en voeten krijgt.
  Een andere mogelijkheid zou zijn om de Piratenpartij die kennelijk in het buitenland nogal wat stemmen haalt een professioneler aanzien te geven. De huidige site en uitstraling van deze partij in Nederland is om te huilen, desalniettemin kan deze partij vanwege successen in het buitenland een stemmentrekker worden.
   

  1. Goede analyse. Aan versplintering heb je helemaal niets. Hoe gek het misschien ook klinkt, er is eigenlijk 1 partij uit de recente geschiedenis die erin is geslaagd een stabiele partijorganisatie op te bouwen. De Piratenpartij zou daar eens voorbeeld aan moeten nemen. De LPF is niets geworden en de PVV lijkt ook niet echt stabiel te zijn. Om echt een stabiele factor te worden zul je goed moeten weten op welke wijze je een partij moet gaan organiseren en daar zul je mensen met organisatietalent voor nodig hebben anders val je weg.

    1. Uit de geschiedenis van ons land en die van andere landen blijkt wel dat je niet zomaar even een nieuwe partij met bijbehorende verfrissende ideeen uit de grond stampt.  De SP is het gelukt en in een verder verleden D66.  Maar naarmate deze partijen groter werden en worden kwamen ze ook steeds dichterbij het establishment.

     Maar meer mislukkingen dan geslaagde pogingen.  Aan Pim Fortuyn kan je zien dat je iemand nodig hebt die inspireert.  Maar dat alleen is niet voldoende.  In zijn kielzog kwamen er allerlei randfiguren boven drijven.  Als er ergens iets lijkt te lukken komen dat  soort mensen er op af. 

    2. Dat klopt. Het is eerder uitzondering dan regel. Als het zo gemakkelijk zou zijn geweest, dan waren er veel meer succesvolle partijen. Bovendien heeft alleen D66 echt invloed gehad in de vorm van regeringsdeelname. De SP nog niet. En de PVV natuurlijk indirect, maar dat is niet echt een stabiele partij gebleken.
      
     En dat is ook gewoon waar dat een interessant nieuwe fenomeen allerlei figuren aantrekt die ook willen meedoen.

    3. Als je wilt leren van het verleden en via parlementaire weg verandering wilt, moet je dus niet het zoveelste partijtje worden die op zijn gunstigst een enkele zetel haalt.  De kortste slag is om via een bestaande partij die dicht bij de ideeen ligt, het doel zien te verwezenlijken.  Dit is niet eenvoudig, de SP bijvoorbeeld is een strak geregisseerde partij.  Daar breek je niet zomaar in.

     Verder moeten de ideeen dusdanig gepresenteerd worden dat iemand met een gemiddelde intelligentie het begrijpt.  En door mensen die de aandacht kunnen trekken.

    4. Daar lijkt het wel op. Pim Fortuyn had misschien wel een goede kans gemaakt. Maar dat weet je niet het is immers niet gebeurd doordat hij vermoord is. Hij had in ieder geval de uitstraling en wist het goed te presenteren. Maar weer geen goede organisatie en de bestaande partijen wilde hem ook niet hebben.

 2. “… omdat elk land creëert wat nodig is zonder ooit nog afhankelijk te zijn van andere landen …”

  Dat lijkt me uiterst onpraktisch en vreemd al was het alleen maar omdat niet alle landen alle nuttige delfstoffen in de grond hebben zitten.
  Het lijkt me dat handel tussen landen – met alle diverse nationale produkten en diensten – niet alleen bittere noodzaak is maar ook een hele grote surplus voor een fraai leven. En dan blijkt gewoon dat het ene land veel meer te bieden en veel meer resources heeft dan het andere.

  1. Dus uitgangspunt moet volgens mij juist altijd zijn dat je naar een ‘global’ systeem toe moet werken. En dat er een soort herverdeling tussen landen plaats moet vinden.

 3. Hallo allen,

  Ik roep ook allesbehàlve op tot versplintering, zou het liefst zien dat de bestaande partijen dergelijke dappere stappen richting een renteloze wereld zouden overnemen, omdat we op dit moment met een failliet economisch systeem zitten. Maar helaas vindt dit geen weerklank bij de al bestaande politieke partijen. Ewout Irrgang ziet als econoom ook “het probleem niet”. Een beroepsblindheid die ik alleen nog bij Ad Broere *niet* zie. Zelf heb ik geen politieke ambities, maar als we willen dat er iets verandert zal er *iets* moeten gebeuren. 

  Als je mijn stuk goed leest, @razor, zie je ook dat ik juist oproep om het als één wereld te doen, zodat geen enkel (gruwelijk arm) land achterblijft. Als de partij voor Mens en Spirit het nog wat meer uitwerkt, komt het in ieder geval heel aardig in de buurt.

  En nog een ander misverstand uit de wereld helpen: Ik zeg niet dat je onafhankelijk van andere landen moet opereren, dat kan inderdaad helemaal niet! Ik ben juist voor zo veel mogelijk vrijheid van handelen, tussen lokalen, landelijk, maar zéker ook wereldwijd! Als we een renteloze economie hebben is dat ook mogelijk, en kunnen mooie simulaties zoals deze  http://freshgadgets.nl/het-transport-van-de-toekomst ook werkelijkheid worden, en ongehinderd door bankenbelangen van de grond komen.

  Geldloos, zoals Zeitgeist voorstelt, is in deze complexe wereld vol egoïstische krachten helaas niet mogelijk (nog), maar het ruilmiddel (geld) ontdoen van rente, de wortel van het kwaad en de ongelijkheid in deze wereld, wel. Er hoeft maar één krachtdadige overheid te zijn die het gewoon doet, zich losworstelt van de banken, en een eigen renteloze, virtuele munt, gaat uitgeven voor haar burgers.

  Het enige waar je bij dit systeem dat ik maar “mononomie” noem, onafhankelijk van bent, is van het voorhanden zijn van voldoende *ruilmiddel*. Niet meer, niet minder. De armste landen betalen nu de hoogste rente, “ontwikkelingshulp” is vaak niet meer dan wéér een mogelijkheid om hen verder uit te buiten via rente, danwel om het zelf zakelijk te exploiteren als lagelonenland, voor eigen gewin. 

  Ik verzet me juist hevig tegen het enorme nationalisme en protectionisme van het “Verenigd Europa”, alsof we een “economisch blok” moeten vormen in de wereld, alsof we constant maar in een economische oorlog moeten blijven verkeren met de rest van de wereld. Wanneer leren we nu eens dat we maar één planeet hebben, die te gronde gaat aan onze eigen domheid, en ons eigen onvermogen in te zien dat we rente moeten afschaffen om gezond te worden? Want pas op, de SP wordt (onterecht) beschuldigd van nationalisme, terwijl het omgekeerde het geval is

  Want, je kan over de SP zeggen wat je wil, maar zij willen wel a) het bestuur dichter bij de mensen brengen in plaats van verder weg, federaal bepaald, en b) denken zij globaler dan de, wat ik noem, “Euronalistische partijen”, die het blijkbaar niet om een goede samenwerking te doen is, maar om het méér en méér wegnemen van het zelfbeschikkingsrecht van de burgers. Maar dit stuk gaat niet over de SP, ik geef alleen aan waar ik voor kies, in dit systeem met banken waar wij onszelf van afhankelijk hebben gemaakt, en een overheid die daar niets mee wenst te doen. Om nog ergere schade aan de economie te voorkomen, met doorgeschoten privatisering en bezuinigingen. Na de derde wereld is nu ook ònze wereld aan de beurt, en echt, er zijn nu al mensen die honger lijden in Nederland. Ik ken er een paar.

  Als Mens en Spirit, of de Piratenpartij (beiden hebben mijn sympathie), deze ideeën ook zouden willen overnemen, héél erg graag, want DAN heb je echt een partij die radicaal kiest voor vrijheid en solidariteit, vrij komen van particuliere, al làng failliete banken! Zoals ik aangeef in het stuk: Ik claim geen bedenker te zijn, ik claim geen namen, heb alleen de naam “mononomie” bedacht (lees ajb de twitlonger in dat stuk), zodat duidelijk is waar we precies over praten. Het staat, nogmaals, iedereen volkomen vrij daar al of niet iets mee te doen, te hernoemen, etc etc. 

  Want zooals ik op twitter al zei: Ik kan mezelf niet melden als “anonymous” op wordpress, en het idee niet naar voren brengen als “anonymous idea”… anders deed ik het wel. Anoniemer dan dit kon ik het niet maken, en ik hoop alleen maar, dat ik op deze manier een heel klein beetje bijdraag aan de bewustwording, zoals Douwe zelf hier dat als geen ander doet. En wat er dan verder van komt… is aan anderen. 

  Dank jullie allemaal hartelijk voor het meedenken en Douwe voor het plaatsen! :-)
  groetjes,
  Iet 

 4. De SP heeft goede trekken, maar ik heb toch wat moeite met de ontstaansgeschiedenis van deze partij die voortkwam uit het Maoistisch communisme.
  Er zijn nog steeds SP prominenten die hun wortels in die periode hebben.
  Verder heeft de SP een nogal groot nostalgie gehalte en bovendien vraag ik me af of een oude ideologie als het socialisme goede antwoorden kan formuleren op de problemen van deze tijd. 
  Ook hecht ik erg veel waarde aan de vrijheid van het individu, terwijl de SP duidelijk het accent legt op het collectief.
  Eigenlijk denk ik dat we een partij nodig hebben die zich niet bindt aan een oude ideologie en het beste van liberalisme en socialisme met elkaar verbindt.
  De Dierenpartij en Piratenpartij hebben beide nog niet een echt duidelijk uitgewerkte ideologie dus daar zou nog iets bij te schaven zijn naar mijn gevoel.
   
     

 5. Er is maar één manier om de regering te laten luisteren naar het volk, en dat is niet om een beetje lullig met een petje op en een vlaggetje naar het Malieveld te gaan.
  Het is simpel. Éën woord: kopersstaking.
  Als alle Nederlanders twee weken niks kopen ligt het land op z’n gat.
  Naam van de beweging:
  Koopstaking voor Democratie
  Ontkoop Nederland
  Ontkoop je Vrijheid Terug
  We Don’t Buy It No More
  unBuy Freedom
  Een charismatisch leider zoals Nelson Mandela, Lech Walesa, Pim Fortuyn zou mooi meegenomen zijn;)
  Ik zie mezelf ook niet als de aangewezen persoon.
  Maar misschien het concept hier en daar in fora vermelden …
  Er zitten vast mensen tussen die het op kunnen zetten.
  Erg ingewikkeld is het niet.
  Je hoeft niet met een spandoek ergens te gaan staan.
  Je hoeft helemaal niets te doen.
  Alleen maar in de afgesproken week je uitgaven op een minimum pitje zetten.
  Dure uitgaven, zoals Ipad, PC, auto, koelkast etc, kun je sowieso natuurlijk altijd een paar weken uitstellen.
  Degenen die hun auto nodig hebben, kunnen eerst goed voltanken, en boodschappen kun je ook wel voor twee weken aanleggen.
  Goed idee om met zijn allen naar Duitsland te gaan, want inderdaad goedkoper.
  Ok, je treft natuurlijk de middenstand eerst, maar waar gehakt wordt vallen spaanders, en een revolutie heeft natuurlijk altijd eerst nadelen.
  Maar het signaal wat met een geslaagde kopersstaking wordt afgegeven is zo overweldigend, dat het wereldwijd opgepikt zal worden, en tot resultaten gaat leiden.
  Het doel is om het volk weer echte democratie te geven.
  Facebook is ideaal ervoor.
  Als 10% meedoet, is het genoeg om de kritische massa en momentum te verkrijgen.
  Bovendien is het legaal, want wie zegt dat wij een koopplicht hebben?
  (Al is dit wel één van de onuitgesproken afspraken die een goed modelburger moet doen in het kapitalisme, nl. werken=consumeren=goed)
  Het idee moet eerst in de media veel bekendheid krijgen.
  De doelstelling moet duidelijk zijn.
  Het moet steun krijgen van “Henk en Ingrid”, en niet gekaapt door anarcho-kraker-Occupy beweging, anders loopt het weer met een zielige occupy-mislukking af.
  Dit kwam niet van de grond, omdat “Henk en Ingrid” zich niet willen identificeren met uitkeringstrekkende kraker-hippies.
  Het is niet verplicht om te kopen, (dus we hebben het niet over het niet betalen van acceptgiro’s voor de zorgverzekering, want dat is gek genoeg wel verplichte solidariteit in dit land), maar gewoon even met een zeer grote groep, nl. 10% van de consumenten de hand op de knip houden voor een week of twee.
  Om zodoende het signaal af te geven, dat wij Nederlanders niet alles meer pikken, en ook niet akkoord gaan met al deze “democratische” besluiten, die er meestal even in een weekendje doorheen gejast worden. Over futiliteiten zit het parlement maanden te vergaderen, maar met miljardjes wordt gesmeten alsof het Griekse borden zijn op een bruiloftsfeest…

 6. Tja, ik word niet graag als ambtenaar geassocieerd en wil het zeker niet worden.
  Het valt mij op dat alles en iedereen nog helemaal vast zitten aan de valuta systemen.
  Waarom durven jullie daar niet voorbij?
  Gewoon je overschotten delen en samenwerken, is dat nou zo moeilijk?
  Laat nou eindelijk die lage trillingen van bezit los en begin te leven, samen.
   

 7. @andere_ik

  Grappig, ik heb maar één ik ;-) Nee, als jij bij een bank werkt of anderszins als financieel werkend bent, (Dat heb ik in het verleden ook gedaan trouwens, en vies veel vediend in die tijd), dan blijf je dat waarschijnlijk wel doen, maar dan op een heel andere manier: Je gaat je specifieker bezighouden met risicovolle beleggingen, zoals banken dat nú ook al doen, maar dan met bestáánd geld. Geen reden om Wall Street op te heffen: Sommige mensen willen toch het risico graag nemen en wie ben ik om ze dat te ontzeggen?

  Het bankwezen wordt alleen maar losgekoppeld van het systeem van geldcreatie en rente. Alleen dàt, dat drukken op een knopje en het intypen van wat cijfers, wordt een non-profit ambtenarenbaan. Dat de markt voor financieel personeel zal krimpen, dat is evident, maar daar staat tegenover dat we allemaal welvarender zullen zijn dan ooit tevoren: Er is dan namelijk geen enkele reden meer om “arm” te zijn. Als je al niet in loondienst werkt ergens, wordt het opstarten van een nieuwe innovatief bedrijf véél makkelijker, en binnen die bedrijven zijn ook evengoed weer financiele experts nodig. Dus geen zorgen, ik ga geen ambtenaar van je maken :-)

  Weet je wat het is? Ik heb nu domweg de *keuze* niet. Ik móet mijn geld neerzetten bij een bank, en ik móet accepteren dat méér dan 90% daarvan al bij de inleg verdampt. Omdat men zogenaamd “woekert” met mijn geld. Ik wil op zijn minst de KEUZE kunnen hebben mijn (virtuele) geld ergens te parkeren, zònder dat het groeit via rente, maar dus óók zonder dat wie dan ook, het van me af kan pakken! En mensen die dan bij zo’n Publieksbank hun geld parkeren, moeten dáár ook hun renteloze hypotheken en startkapitaal kunnen krijgen. Renteloos betekent echt niet het einde van de financiële wereld, integendeel, het geld zal rollen, van innovatieve ondernemer naar overheid en consument, en terug. Als nooit tevoren! Het vergt alleen enig dóórdenken, vèrder dan “outside the box”, het vergt denken alsof er nog nooit een “box” is geweest ;-)

 8. Mensen stop eens met te denken in termen van geld.Er zal nooit geld genoeg zijn om alles te verwezenlijken wat de mens kan en wil maar er zijn wel genoeg grondstoffen om dit te doen.De technische kennis en grondstoffen zijn er om iedereen te laten leven als de rijkste te wereld en dan bedoel ik iedereen op de planeet die dit wil.We kunnen 90%  van alle ellende laten verdwijnen op 10 jaar tijd als we het monetair systeem dumpen,culturele remmingen achter ons laten,de bevolking de juiste informatie geven,religie omvormen tot spirituele rijkdom,klassenverschil,ras en landsgrenzen opheffen,…klinkt veel gevraagd maar als de mens die evolutie of noem het klik in zijn hoofd niet kan maken op tijd dan is homo sapiens een faling en zal moeder natuur dit probleem oplossen zonder zich daar maar ook 1 sec. druk over te maken.Evolueer of sterf uit…Keep It Simpel.
  Misschien eens deze bekijken : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KphWsnhZ4Ag

  1. @zebbie en daar heb je het dus mis. Met mononomie zal er altijd voldoende geld zijn, omdat geld weer wordt ingezet waar het voor bedoeld was, namelijk als *ruilmiddel*, en niets anders. En er zal altijd genoeg van gecreëerd worden (via kredieten zoals nu ook gebeurt), om mensen te laten leven, overal ter wereld. Tegen jou zou ik willen zeggen: Wees niet *bang* voor geld. Noem het voor mijn part ‘ruilmiddel”, als je dat beter vindt klinken. Een reden, waarom ik het “mono” ben gaan noemen (esperanto voor Geld). (ik ben overigens bekend met de Zeitgeist en Venus project video’s, ze hebben me in hoge mate geïnspireerd. Zoals de meeste reageerders hier ze gezien hebben, neem ik aan.)

   Maar “evolueer of sterf uit”, sorry, maar dan vraag je gewoon te veel van de mensheid. Kijk in ons eigen land alleen al, hoe bevolkingsgroepen elkaar bijna naar het leven staan, en hoe rijk en arm weer een nieuwe klassenstrijd dreigt aan te gaan met elkaar. Is dat evolutie? Nee, dat is degeneratie. En het toont aan dat we verre van perfect zijn. Keep it real, zou ik willen zeggen, en bedenk, dat als je het geldsysteem-zonder-rente goed doordenkt, dat die Zeitgeist-en/of Venus-wereld dan vanzelf dichterbij komt! All in its good time. Een professor zei me laatst, (nu ik even denk aan de high techwereld van de Venus project): “Simulation is like masturbation, the more you do it, the more you thing it’s the real thing’. Hou het even in het hier en nu en probeer mensen de tijd te geven te evolueren, ook al maken jij en ik dat niet meer mee. Al hebben we maar een héél klein aanzetje gegeven ertoe. Dat lijkt me verstandiger dan “het moet NU, zoals Fresco het zegt, OR ELSE”. Dat klinkt namelijk verre van “verlicht’, als ik heel eerlijk mag zijn…

 9. ik sta overigens niet achter de gedachte van @Archibald, ik acht zoiets schadelijk, inderdaad het éérst voor het de kleine ondernemer, die tòch al lijdt in deze barre economische tijden. De grote bedrijven, die je zou willen “aanpakken”, heb je er niet mee. Laten we alsjeblieft zachtjes en geleidelijk, zonder economisch bloedvergieten, de omslag maken, met genoeg tijd voor omscholing en veranderen van baan voor de mensen in de financiële wereld, die nu tòch al bij compleet failliete bedrijven werken die wij als burgers maar draaiende houden tegen beter weten in.

  Ik hoop namelijk op een ‘zachte’  revolutie, en misschien kan een partij als MenS daar wel voor zorgen, ook al krijgt het maar 1 zeteltje. Zo begon de SP ooit, en de PvdD ook. Toch weet Marianne Thieme een heel duidelijk stempel op de politiek te drukken, hoe klein ze ook zijn. Als ze zoiets als “mononomie” zouden willen adapteren, zouden ze nog groter kunnen worden, maar feitelijk is één zeteltje al genoeg om dit verhaal bekend te maken bij het grote publiek. Baby steps a.u.b. en bedenk, dat wij zèlf schuldig zijn. Wij kiezen zèlf voor partijen die dit in stand houden, WIJ kiezen voor een overheid die rente en particuliere geldschepping door banken, wil handhaven. Dus verwijt de bankiers niet de macht die wij ze zèlf gegeven hebben, en *blijven* geven, met onze ‘bank met NOG meer rente” blabla, en auto’s met “nog gunstiger kredietvoorwaarden”.

  Help de overheden rente af te schaffen en de geldcreatie als monopolist over te nemen, en er zal vrijheid van ondernemen èn meer gelijkheid zijn, nergens meer honger, zelfs in Afrika niet. Liberalisme èn socialisme werken zichzelf naar de verdoemenis in dit systeem, in een Mononomie kunnen ze beiden floreren.

 10. Geld is eigenlijk iets puur overbodig een onnodige stap zeg maar maar vooral ééntje die afremt in gelijk welk systeem ook.Telkens je geld gebruikt doe je een overbodige handeling.Waarom niet gewoon je werk doen en in ruil daarvoor halen wat je nodig hebt en niet die overbodige stap van het geld nemen?Is puur tijd en energieverlies.
  Het ergste woord dat je gebruikt is ‘kredieten’ want dat betekend dan weer dat je in het krijt staat bij iets of iemand en automatisch gaan mensen dit gaan misbruiken..nee jong gaat niet werken.
  Ik vraag niks van de mensheid ik verschaf gewoon de info net zoals deze mij verschaft is en zelfs niet van Fresco maar van laat het me ‘een zeer intelligent iemand ‘ noemen.
  Maar misschien moet je Fresco eens vragen waar zijn inspiratie vandaan komt…iets vanuit de tijd misschien toen hij voor het militaire complex vliegtuigen ‘ontwierp’ en ‘iemand’ interessant leerde kende.
  Mensen deze planeet wordt zo gespeeld en geen kat die het ziet.

 11. zebbie heb het op zich begrepen.
  alleen weet ook ik dat het een evolutie is en dat de mens ernaartoe moet groeien, de beperking van ego en bezit.
  ben niet voor niks mede creator van een renteloze bankvervanger waar iedereen binnenkort heel blij van gaat worden, wereldwijd.
  maar, mijn persoonlijke universum reikt veel verder, de wereld van omniet.
  er is niets vergelijkbaar met de waarde van geven zonder iets terug te verwachten, gewoon weggeven.
  laten we gewoon afspreken dat we alles zijn gang laten gaan, ieder zijn initiatief in de groep gooit en dan zien we vanzelf wat er van die verschillende zaadjes wordt.
  dat lijkt me het meest eerlijk voor iedereen.
  schaffen we in de tussentijd de ambtenarij af, met alles wat daar bij hoort.
  samen-werken, laten we dat eens gaan proberen, uiteindelijk bereiken we de gulden middenweg.
  ben reuze benieuwd naar de resultaten.
  het borrelt en bruis, en dat is goed voor de verandering.
   

 12. We kunnen wel met z’n allen mooie nieuwe economische en maatschappelijke modellen verzinnen. Het probleem met al die mooie ideeën is echter: hoe krijg je de massa achter je idee.
  Als enkele weken geleden het Amerikaanse congres besluit om de belasting van de allerrijksten niet te verhogen zodat degenen die veel minder verdienen relatief veel meer belasting blijven betalen… Waar blijven we dan? (Oké… Een nadeel van de VS is natuurlijk dat het een tweepartijenstelsel heeft.)

  Hierboven zien we het ook al: toch veel verdeeldheid tussen de commenters. Hetzelfde zien we in de politiek: veel verschillende partijen met veel verschillende ideeën.

  Ik denk dus dat je met één of enkele kernachtige ideeën moet komen die de meerderheid kan omarmen. Dus niet gelijk een totale revolutie maar ‘first things first’; stap voor stap. En dat in den brede communiceren! 
   

 13. De economische crisis wordt maar dieper en dieper. En de maatregelen van FC Kunduz zullen rampzaliger effecten hebben dan menigeen denkt.
  Ooit zal het publiek er genoeg van krijgen om de woekerwinsten van een paar Amerikaanse bankiers op te hoesten. Maar dan moet er wel een partij klaar staan met goede ideeën voor een alternatief.    
  Ik vrees dat het alternatief van de huidige oppositie Nederland alleen maar dieper in een crisis zal storten. Het huidige aanbod aan politieke partijen is ouderwets, visieloos en de z.g. oplossingen leiden alleen maar tot verdieping van de crisis.
  De waarheid is dat er op dit moment geen enkele partij is die ook maar een begin van een werkelijke oplossing biedt.
  Het zou een goede zaak zijn als bijv. een Piratenpartij niet alleen met standpunten over internet komt, maar ook met een goed doordacht en creatief economisch programma.

 14. Hier dan een alternatief bezuinigingsprogramma.
  – Afschaffen defensie levert 8,5 miljard op en meer ruimte voor de natuur en minder geluidhinder door vliegtuigen.
  – Afschaffen ontwikkelingshulp levert 4 miljard op. 
  Alleen al deze posten leveren bij elkaar 12,5 miljard op.
  Rest kan komen door
  – Bestrijding belastingontduiking door multinationals.
  – Balkenende norm verlagen met 10% en alle toplonen in de publieke en semi publieke sector daartoe terugbrengen. Afschaffing bonussen.
  – Terugbrengen gebruik van externe adviseurs door overheid.
  – Kostenbeheersing in gezondheidszorg door ophouden met peperdure behandelingen te geven die leiden tot levensverlenging van enkele maanden (welke maanden doorgebracht worden in vervelende omstandigheden).
  Verder dienen de banken genationaliseerd te worden en zo beheert te worden dat het spaar- en kredietbanken worden in plaats van gokbanken. Het maximale loon dat in die bankensector betaald wordt is de herziene Balkenende norm. Afschaffing van bonussen. 
  Invoering van een parallel geldsysteem in Nederland dat kan bestaan naast de Euro. Dit parallelle geldsysteem dient gebaseerd te worden op de gouden standaard.
  Dit is een heel simpel programma dat werkelijke oplossingen biedt. Het huidige bezuinigingsprogramma zoals voorgesteld door FC Kunduz is rampzalig voor de economie en leidt tot verarming. Bovendien omvat het vrijwel alleen lastenverhogingen in plaats van bezuinigingen.
  Verder wordt het bankwezen aangepakt dat de huidige crisis veroorzaakt heeft. 
  Het is iedere politieke partij toegestaan om het bovenstaande over te nemen. Hierop berust geen copyright.
   
   
   
   

 15. ik zie velen die wachten tot een ander hen bij de hand neemt om te vertellen wat te doen, vast zittend in het huidige model van politiek en religie.
  wie de wereld wenst te veranderen moet er zelf mee starten, JIJ, en alleen JIJ, maakt het verschil dat je wenst!
  als anderen dan dat voorbeeld gaan volgen, prima, veel gezelliger ook, samen.
  ik zeg het nogmaals, de enige die werkelijk heb doorgedacht is zebbie, denk out of the box, zelfs zonder box, laat alles los, bouw je luchtkasteel, de simpele structuur die daaruit volgt zal verfrissend zijn, KISS.
   

 16. Ik vind het heel jammer dat sommigen bang zijn voor het woord “geld”, of “ambtenaar”. Als geld alleen maar ruilmiddel is, en niet iets dat je zomaar kan laten groeien of verdampen, en als ambtenaren niets anders zijn dan de mensen die wij met zijn allen betálen om voor ons allemaal te zorgen, bij uitstek voor ons betalingsverkeer, wat is het probleem dan?

  Ik vind de gedachte dat geldschepping en -beheer in particuliere handen blijft of opnieuw komt, juist veel griezeliger, want zo’n instelling zal óók moeten leven, en dan toch èrgens zijn geld vandaan moeten zien te halen, om te leven? Nee, de overheid, dat zijn WIJ, dat zijn mensen die voor ONS werken omdat WIJ ze betalen, *niet* omgekeerd! En ook alleen zó hou je het dan zuiver, omdat zij het gehele volk behoren te vertegenwoordigen.

  Zodra die renteloze publieksbank er is, die renteloze kredieten verzorgt en ons geld renteloos laat “parkeren” zonder ermee te handelen, zonder fake “winst” eruit te halen, vertegenwoordigen zij de burgers pas ECHT. (winst is t trouwens nóóit, bij particuliere banken, want zij moeten hun beleggend en administratief personeel van onze inleg betalen. Ze zijn niet voor niets allemaal failliet!)

  Nee, alsjeblieft, nooit meer in particuliere handen, nooit meer *buiten* onze overheid, geldschepping en -beheer. Daar hebben we de afgelopen eeuwen nu wel méér dan genoeg ellende van gezien!

 17. van ruilen komt huilen.
  geld en handel is de wortel van alle kwaad, pecunia olet, zeker zij die het nastreven.
  bedenk een samen-leving zonder geld, zonder valuta, gewoon door belangenloos te geven.
  anders blijft er niets anders dan nieuwe wijn in ouwe vaten, vinden ze fijn, onze slavendrijvers.
  word eindelijk soeverein, je geboorterecht, claim je copyright, heronderhandel je contract met je staatshoofd.
  doe je dat niet, dan blijft het slaap slaafje slaap…
   

 18. Je kunt niet een samenleving hebben zonder uitwisseling van arbeid tussen mensen. Je kunt dit op verschillende manieren doen maar een goed registratiesysteem voor zoiets zul je altijd nodig hebben. 

  Daarbij ben ik het vooral met Ietsist eens, waarom zou je de kredietverstrekking niet gewoon renteloos doen en er een overheidsfunctie van maken. Gewoon goede basisregels wellicht geinspireerd door MPE etc. en dan kun je als overheid ook veel beter sturen waar je aandacht aan besteed in een land. Zo kun je als land je volk relatief makkelijk huizen laten ombouwen zodat ze energieproducerend kunnen worden etc. 

  1. Hoi Douwe,

   Geïnspireerd door MPE vind ik een goed uitgangspunt, al blijf ik van mening dat Mike Montagne ook maar een man is die uit vele inzichten een eigen naam aan dit steeds wijder verspreide inzicht heeft gegeven, met een mathematisch verhaal als basis. En ook al deed hij dit al vanaf 1968, Gottfried Feder al in 1919, diverse AmerikaansePpresidenten, de joden, christenen, moslims, en zelfs de filosoof Plato deden dit al lang vóór hem. De enorme details die hij toevoegt aan zijn model, en dat als “het enige ware” bestempelend, vind ik doodeng, vooral omdat het andere inzichten en oplossingen uitsluit.

   Bovendien heb ik wel grote problemen met zijn per definitie “niet vertrouwen van de overheid” (terwijl de overheid ook alleen maar een bankslaaf is, net als wij allemaal), en daardoor de grondwetten overal ter wereld wil veranderen. Het spijt me wel, maar die Mike blijft mooi van onze grondwet af, wat mij betreft. Hij hoeft zijn oerconservatieve libertarisme (ja dat lijkt een tegenspraak maar is het niet), niet aan ons op te dringen.

   Persoonlijk ben ik blijf ik socialist, en vóór een goede, krachtdadige overheid die doet wat het moet doen en ja, ook waar nodig moet zorgen dat mensen werk krijgen, waar het bedrijfsleven daarin tekortschiet. Maar die kans is klein bij een mononomie: Bedrijven kunnen tenslotte, mits verantwoord qua leenbedrag, zo veel lenen als nodig is, en zo blijft geld in omloop komen, en groei mogelijk om zoveel mogelijk mensen een leuke dagbesteding (werk) te kunnen bieden.

   Aldus zullen alle liberalen ook al snel blij zijn, met zoveel extra vrijheid van ondernemen. (naast inkomstenbelasting geen BTW meer wat mij betreft de overheid moet niet aan bedrijven verdienen, inkomsten-, en vermogensbelasting is genoeg.). Al snel zullen we allemaal nog maar halve dagen hoeven te werken en voor de rest recreëren (uiteraard op plekken met mensen die óók allemaal maar halve dagen werken :p) Iedereen 6u in een 18-uurs economie, lijkt me wel aardig :-)

   Zie hier de grondwetswijziging die Montagne voorstaat:
    http://holland4mpe.wordpress.com/category/grondwetsherziening/

   Ik moet er toch even niet aan denken… al die wollige taal om maar te voorkomen dat een overheid nog iets te zeggen kan hebben. Wat mij betreft is er maar 1 zin nodig om toe te voegen aan de grondwet: (net op twitter gezet):

   “ Geldschepping via kredietverstrekking gebeurt uitsluitend via de renteloze Publieksbank en rente heffen of bieden wordt als fraude bestraft: De overheid schept op deze manier geld voor degenen die haar financieren, burgers en bedrijven, zo veel als nodig en verantwoord is “

   1. Ik wil hier best wel serieus op ingaan maar heb het even gehad vandaag en heb nog veel andere dingen te doen. Waarom je nu weer een Amerikaan discrimineert is me een raadsel. Zonder die Amerikanen had we nu allemaal Duits gesproken
    Denk je werkelijk dat je met jouw zin op te nemen in de grondwet alle aspecten van exploitatie afdekt en de wijze van geldbeheer. Vertrouw jij de overheid met een geldpers? Met name vlak voor verkiezingen? Waar hebben we dat eerder gezien? Is geld ons enige probleem? Pfff
    Ik vind kritiek of op en aanmerkingen prima, maar wordt soms wel een beetje moe :-(  Aan de ene kant wil je door niemand iets gezegd zijn, en aan de andere kant wil je de geld creatie bij een overheid leggen…..ik kan er geen touw meer aan vastknopen. >>srry.
    Kom er later nog wel op terug.
    Hasta pasta

    1. Ik ben altijd heel duidelijk erin geweest dat geldschepping een nutstaak moet worden, wat mij betreft. Dat is dus: ambtenaren betaald via belastinggeld, door ons allemaal, non-profit, en in het belang van ons allemaal. Op geen enkel moment heb ik daar iets anders over beweerd. De overheid, dat zijn de mensen die *wij* kiezen, die *wij* aanstellen. En ja, misschien moest ik inderdaad ook maar gaan stemmen op die éne partij die inziet dat wij èn onze overheid los moeten komen van de banken, te weten  http://www.mensenspirit.nl/programma-kort 
     ook al zullen zij in hun eentje weinig kunnen bereiken voorlopig, met als het al lukt, één zetel. Hun economische veranderzin, hun “weg uit de crisis” is tot nu in ieder geval wèl uniek!

     Ik heb niets tegen Amerikanen, (met je rare misplaatste verwijzing naar de bevrijding), en ik ga heel graag naar de V.S: fijne, vriendelijke mensen die ik daar tegenkom, maar zie niet in waarom onze grondwet aangepast zou moeten worden in DIE mate, zoals beschreven in https://holland4mpe.wordpress.com/category/grondwetsherziening/ . Of het nu een Amerikaan is of een Chinees. En ja, ik denk dat dat éne, overduidelijke zinnetje, exploitatie ondervangt, JUIST omdat het eenduidig en kort is.

     Particulieren en bedrijven die toch met hun geld de beurs op willen, die willen gaan gokken, omdat ze willen dat het groeit, moeten dat zelf weten, maar dragen dan ook zelf het risico. Dan hebben ze ook zèlf ervoor gekozen om zich aan misbruik over te leveren. En ja, zoals jij een beetje moe wordt van mij, is dat wederzijds. Ik denk dat we daar al een beetje achter waren. Voor een wiskundige zoals Mike Montagne vind ik het al helemáál vreemd dat hetgeen hij wil, niet beknopter kan verwoorden, dan wat hij nu allemaal zegt. En ja, ik vind het allemaal steeds griezeliger worden, hoe meer ik erover zie en lees.

 19. Ik weet dat de mensheid die klik kan zetten en hoe ik dat weet is simpel : ik heb het zelf gedaan en ben maar een gewoon mens.Hoe ik ertoe gekomen ben is the key : ik was al the bullshit beu en ben beginnen nadenken,eerst binnen de grenzen die me aangeleerd zijn maar daar liep ik steeds vast,dan out of the box, dat was beter maar nog niet voldoende dus maar nog meer gaan nadenken en iets toevoegen nl. informatie, gewoon boeken gaan lezen,het internet afschuimen en luisteren naar mensen en dan een systeem uitwerken en vervolgens kijken of er nog mensen zijn met ongeveer dezelfde aanrakingspunten en warempel die zijn en zelfs uitgewerkte projecten.
  Dan beginnen praten erover en vaststellen dat je bekeken wordt als een alien,veel tegenwind krijgt en een dromer genoemd wordt maar na een tijdje hoor je plots diezelfde mensen praten over die punten waar ze je raar voor bekeken en merk je dat ze zelf beginnen zoeken omdat ze merken dat het huidige niet werkt en toch plots interesse krijgen in datgene wat je hen vertelde soms is dat eerst al spottend maar ze zijn ermee bezig dus het kan.
  Ik vraag niet teveel van de mensheid want de mensheid heeft geen grenzen behalve degene die ze zichzelf opleggen.De mens moet gewoon eens stilstaan,nadenken,informatie vergaren en conclusie trekken.
   

 20. Hoi Douwe  anderen,

  Ben nu druk bezig met het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma van Mens en Spirit. Realistisch voorstel voor afschaffen van rente en gat in de beroting oplossen vormt hier een onderdeel van.

  Groet,
  Hans

  1. He Hans, fijn te horen. Hebben jullie ook contact met Ad Broere? Hij is ook een man die hierbij zeer goed kan helpen denk ik en veel nuttige ideeen hierover heeft. http://adbroere.nl/ is zijn site. 

   Daarnaast vroeg ik me af of je wellicht ook dit artikel hebt gelezen? https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/komt-de-internet-democratie-eraan/ lijkt me ook interessant voor de politiek om de kennis en kunde van de achterban meer handen en voeten te geven. Maar goed weet niet hoeveel handige computer mensen er al bij jullie zijn aangesloten? 

   Als laatste heb ik volgens mij eerder als een contact gehad met jullie partij in verband met Permacultuur. :-)
    

  1. Nee nog niet zoveel maar ziet er idd heel interessant uit. Ik heb Margrit Kennedy daar wel op de nationale TV gezien en ze hebben blijkbaar ook contact met MPE mensen dus het zou me niets verbazen. Zou heel fijn zijn als Ijsland zo een mooi voorbeeld kan worden. 

 21. Dag ietsist,

  Ik lees en volg sinds een week de bijdragen van Douwe, jou en anderen hier op Visionair.

  Via jou lees ik nu over “Mens en Spirit”! 

  Ik ben het volledig eens dat rente de grootste boosdoener is,
  maar hoe komt de “massa” dit te weten?

  Gelukkig zie ik nu dat Ijsland ermee begonnen is,
  via jouw link dus.
  Maar hoe krijg ik nu hier meer informatie over, wordt dit ergens anders op internet over deze stap van Ijsland ook vermeld ?.
  Of wordt het door de media verzwegen?   

  Groeten Leon

   

 22. @ Leon, de mainstream media ia 200 jaar geleden al opgekocht door de bankenkartels. De mainstream media ook die in Nederland is dus niets minder dan een verlengstuk van dezelfde bankenmaffia die het hele Nederlandse volk als loonslaaf heeft. Dit is althans wat ik een tijdje geleden zelf heb moeten concluderen. In het artikel Gebrek aan onafhankelijke media https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/gebrek-aan-onafhankelijke-media-in-nederland/ wat meer detials. 

  De enige manier dat de massa dit te weten komt is door zelf je vrienden, familie, kennisen, collega`s etc. de informatie aan te bieden. Stuur ze een artikel op bijv. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ en dan is het aan mensen zelf om daar vervolgens wat mee te doen. Ook kun je het uiteraard naar politici en media sturen. Maar zoek dus zoveel mogelijk communicatielijnen en verstuur deze informatie daarover. En wees idd niet verbaasd als je niet per se geliefd wordt met deze acties want je vraagt mensen hun denkkader op te rekken en daar wordt zelden heel positief op gereageerd maar goed als je begrijpt dat het belangrijk genoeg is, moeten we dat maar even voor lief nemen. :-)

  We zitten nu even extreem bekeken in een gevangenis van het economische systeem wat in eigendom is van een paar mensen aan de top. Mensen vinden dat niet leuk om daar achter te komen. Maar als we iets willen veranderen zullen mensen er toch doorheen moeten. Mijn ervaring is dat jonge mensen over het algemeen meer open staan voor dit soort informatie maar het is juist van levensbelang dat de oudere mensen dit nu ook te weten komen.

  En dan lijkt mij het politieke proces een belangrijke stap om aandacht voor het probleem te vragen en wellicht de boel te veranderen. Het is in mijn ogen niets minder dan een soort tweede verlichting waar we met zijn allen doorheen zullen moeten.

 23. Hallo Douwe,

  Bedankt voor de reactie.

  Ik ben er inmiddels al voorzichtig mee bezig, om anderen er op te wijzen hoe het werkelijk zit. Ben er zelf nog maar “net” achter, middels deze site en andere site’s.

  Was eerst ook sceptisch, heb economie gestudeerd, en je neemt maar aan dat winst/groei/rente etc etc vanzelfsprekend zijn en het banksysteem! een gegeven is.

  Als dat wat er is gebeurd in ijsland (geen rente) werkelijkheid is zou dat een doorbraak zijn denk ik.

      

   

 24. nou heb ik wel eens eerder gezegd dat ik lid van de politieke ChristenUnie ben. 
  Wij hebben daar een ledenforum. En op dat ledenforum werd ik er eens op gewezen dat er op deze site mensen waren welke mijn ideeën, welke ik zelf had verzonnen, wellicht deelden.
   
  Nou nee, helemaal zelf verzonnen niet, want onze Bijbel verbiedt ook rente en de koran heeft dat ook ooit overgenomen.
  Maar sindsdien geef ik bij iedere beetje passende gelegenheid daar, een link naar deze site. Als we dat allemaal doen naar onze omgeving, waarnaar we bereik hebben, dan groeit vanzelf de boodschap uit naar verre oorden en zielige beleidsmakers.
   
  Zo mochten wij vorige week ook hints geven voor het aankomende verkiezingsprogramma. Uiteraard stond deze boodschap bij mij weer bovenaan. Niet dat ik nou zo veel vertrouwen heb in de politiek; als Jan Kees de Jager weer spreekt over ‘het tevreden stellen van de financiële markten’, (door ons uit te kleden t.b.v. de rentebetalingen) dan ril ik inmiddels van afgrijzen: wat een nederige slaafsheid!! En dat van een man die de baas zou moeten zijn!!
   
  Edoch, de gestage druppel holt de steen, zei mijn vader zaliger ooit in wijsheid.
  Gewoon met elkaar doorgaan dus. En vooral de politiek blijven bekogelen!

  1. Haha idd, en laten we wel zijn, wij kunnen als we willen ook die politiek zijn. Ik heb wat contacten bij groenlinks maar vaak durven die mensen zelf niets te roepen wat niet in de mainstream media wordt geroepen. Misschien is het dus tijd dat mensen die dit systeem snappen zelf in de politiek actief gaan worden en zo persoonlijk hun medepolitici de boel kunnen gaan uitleggen. 

   Communicatie is het toverwoord in ieder geval, hoe meer mensen dit weten hoe beter en ook gewoon vast beginnen mee te doen aan alternatieven en oplossingsrichtingen want dit systeem moet klappen vroeger of later dus bereid jezelf ook zo goed mogelijk voor, dan kun je de schok wellicht iets verminderen als het huidige economische systeem implodeert.  

 25. Douwe,

  Dat klopt helemaal wat je zegt, er moeten dus mensen komen die dit goed gaan uitleggen. Communicatief vaardige mensen, anderen dan die nu nog ingehuurd worden door de financiele elite.

  Zie nu de Christen Unie en Groen Links vermeld.

  Als er nu ook een ingang zou kunnen zijn bij D66,SP en zelfs evt. de PVV zou het misschien wel eens kunnen lukken.   

   

 26. Ha Leon,

  Ben je “de” Leon die ik van twitter ken en die ik gevraagd had eens hiernaar te kijken? ;-) Zo ja, fijn dat je de moeite hebt willen nemen! Ik weet, dat het behóórlijk wat links zijn!

  Wat de politiek ingaan betreft, het lijkt me van levensbelang dat we tenminste 1 zetel in die kamer krijgen met mensen die het rentesysteem een halt willen toeroepen en willen beginnen met een renteloze publieksbank waar we ons geld veilig kunnen parkeren, en waar we renteloos, eveneens veilig (en gewoon verantwoord) kunnen lenen. Met een verbod op rente (in de grondwet opnemen, een paar eenduidige simpele zinnen zou ik zeggen) rente vragen en bieden te gaan behandelen als fraude, gaan de banken vanzelf omvallen, en dan mogen ze “blij” zijn als we hen niet alle schulden die ze aan *ons*, de brave spaarders, hebben, tot in lengte van dagen zullen laten afbetalen. (met rente :p) Handelen (gokken) met geld blijft mogelijk voor wie dat wil, maar degene die dat niet wil, kan er eindelijk gerust op zijn dat zijn geld gewoon blijft staan waar hij het neerzet, en *niemand* die het van hem af kan pakken.

  Helaas is enige “ingangen’ bij een GroenRechts (sorry :p), Christenunie, of SP niet voldoende. Maar we mogen blij zijn met in ieder geval één partij als Mens en Spirit die in ieder geval, vooral dankzij Hans hierboven, als David tegen Goliath de strijd aan WIL gaan! De meesten die hier graag in de buurt van Douwe vertoeven beseffen dat als we een prachtige wereld willen nalaten voor het “na-onsmaals” (mijn variant op het hiernamaals :p), de basis voorgoed zal moeten veranderen, in een gezonde basis, waar geld ruilmiddel is, ook wel vergaarmiddel, maar nooit meer verdienmiddel.

  En ik blijf zeggen: werp geen stenen naar de bankiers, want wij hebben als volk ZELF toegestaan, via de partijen die we kozen, dat ze zich bleven verrijken ten koste van ons allemaal, de armste mensen en de armste landen het ergst.

  Ik roep mensen niet graag op om op een bepaalde partij te stemmen en tot voor vorige week was ik nog vast van plan SP te stemmen, omdat ik werkelijk vind dat zij de kar móeten gaan trekken… maar nadat ik van Irrgang meermaals “rente kan je niet afschaffen” te horen heb gekregen heb ik besloten de knoop door te hakken, MenS-lid te worden, en daar ook op te gaan stemmen. Want zoals Douwe zegt; Er moet tenminste één persoon daar in die kamer uitleggen dat t roer OM moet. En eerlijk gezegd hoop ik dat ook de PvdD deze kant op durft te denken. Dat zou meteen al een zeteltje of 3,4 bij elkaar betekenen. En dan die suffe boel daar wakkerschudden! Want het zijn een stel gehersenspoelde marionetten die niet eens doorhebben naar wier pijpen ze dansen. En dat t zo niet verder kan.

  Overigens Douwe, ben jij tegenwoordig permanent ingezetene van Noorwegen of is er ook nog een kans dat je terugkomt naar Nederland? Ik denk dat je hoe dan ook veel zou kunnen doen binnen een partij als Mens en Spirit, en/of een zusterpartij kan oprichten daar waar je woont :-)

  Overigens moet Maurice de Hond wel nog flink gepushed worden om Mens en Spirit op te nemen in zijn lijst van partijen om op te stemmen… omdat MenS er boos over werd tegen hem (de twitteraccount), heeft hij WEL weer OBP, 50+, en zelfs de Piratenpartij bij Peil.nl toegevoegd. Blijkbaar heeft hij er ook belang bij dat het Rentecircus zich voortzet en negeert hij om die reden de meest fatsoenlijke partij met de meest informatieve website, in dit rijtje. Oordeel zelf:  http://www.mensenspirit.nl/programma-kort 

  Ik heb nu dus moeten invullen “andere partij”. en bij  “wie maakt er nog meer kans”: “Geen enkele”. Maar goed, je wil je partij van keuze graag benoemen. Heel jammer.

  Dan wil ik ook nog graag graag even eindigen met Ad Broere, over 2012:
   http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/tweehonderd-duizend-miljard-rondklotsend-geld…php

  1. Ik verwacht de komende tijd nog wel even in Noorwegen te zijn. Mochten mens en spirit het liquid feedback willen uittesten dan kan ik maar elke persoon hier zijn of haar interessante ideen waar ze verstand van hebben delen binnen de partij. Ik denk dat het een schat aan nuttige informatie en ideeen kan opleveren voor elke politieke partij die hiermee aan de gang gaat. En daarbij heb je als partij het recht om uiteraard niet naar de input te luisteren. Dus het verplicht tot niets maar heeft een enorme potentie om een veel groter deel van het volk een stem te geven. 

   Haha, ja media zijn niet zo vriendelijke tegen mensen die roepen dat rente weg moet, kijk eens wat er met Ron Paul in de VS gebeurt omdat hij de FED wil afschaffen. Is werkelijk volledig genegeerd door de mainstream media tot op het idiote af…

    

 27. Douwe, kijk even in huishoudelijk reglement van Mens en Spirit:
   http://www.mensenspirit.nl/huisreglement

  Hfst 1, art. 5, lid 2 spreekt al over de mogelijkheid van een “digitale ledenraadpleging”, verderop wordt ook raadpleging per post genoemd. Helemaal vrij zullen ze het niet geven (zoals bij de piraten, en persoonlijk ben ik daar blij om), omdat ze gewoon een heel duidelijke koers voorstaan die duidelijkheid biedt aan de kiezer, maar ze gaan in ieder geval al vèrder dan “alleen maar eens per vier jaar laten kiezen” en verder maar accepteren wat er gebeurt.

 28. De angst voor versplintering is een zeer merkwaardige en kennelijk groter dan de angst de er zou moeten zijn voor het verder slopen van ons land door de gevestigde elite. Wij weten van een oud staatssecretaris dat geen enkele zittende partij echt durft te gaan voor duurzaamheid, het wordt eenvoudigweg geblokkeert. De status quo moet koste wat kost gehandhaafd blijven. Het is tijd voor een heel ander geluid in Den Haag, een geluid met visie, moed en persepectief.

 29. Hallo ietsist,

  Nee ik ben een andere Leon! 

  Ik ben nieuw hier en heb me de laatste weken moeten laten doordringen hoe het werkelijk zit in deze wereld.

  We moeten wel af van het systeem in Nederland van rechts/links denken.
  Het gevaar is zo dat bijvoorbeeld mens en spirit uiterst links wordt neergezet, terwijl ik (vlug lezend) mooie plannen zie de gewoon rechts zijn.

  Ik operde vandaag bij mijn familie (moederdag!) om gewoon echt “tegen” te stemmen, op een nieuwe partij voor echte verandering. antwoord was: “nee dan krijg je nog meer versplintering”  tja…Rob Greuter schrijft het. 
   

   

 30. Hallo dan, andere Leon :-)

  Het links-rechtsdenken tjsa… zowel socialisme als liberalisme (meer nog: libertarisme), hebben toch duidelijke verschillen in hoe om te gaan met gemeenschapsgeld, en de mate van bemoeienis van de overheid. Beiden hebben ook, als het goed is, een sterk geloof dat hun eigen systeem het beste zal zijn. Ik ben persoonlijk socialist en blijf dat wel, maar, ik ben wel van het type dat houdt van véél vrijheid voor eigen ondernemerschap en inventiviteit (gelukkig is de SP dat ook, met hun “nieuw socialisme”, geschreven naar de huidige tijd met de nadruk op koopkrachtbehoud. Denk ook aan de BTW verhoging waar zij tegen zijn. Waarom moet de overheid extra verdienen aan bedrijvigheid? Nergens voor nodig! De overheid moet er voor ONS zijn, en niet wij voor de overheid! Je ziet wel dat de SP daarin gewoon verder dóórdenkt dan de meeste andere, kortetermijnpartijen.)

  De ellende is dat beide systemen vergeten dat je linksom EN rechtsom de ellende indraait, de armoede en op den duur, de vernietiging, DOOR rente en particuliere geldschepping. Rechts m.i. wel wat vlotter dan links, omdat met name rechts het kredietsnoepen heeft opgevoerd tot enorme hoogtes, zowel voor landen als voor bedrijven en particulieren. In mijn eigen stadje Venlo is het de VVD die 10-tallen miljoenen bij elkaar leent alsof het niet op kan De pest is, dat dit monetaire systeem ZO ziek in elkaar zit, dat je schulden moet blijven maken om te kunnen bestaan.

  Maar, het móóie, het góede nieuws is, dat ook beiden blij zullen worden van renteloze gelduitgifte via publieksbanken. Er zal meer overblijven voor de publieke sector, maar nieuwe innovatieve bedrijfjes zullen ook eindelijk weer kunnen lenen wat ze nodig hebben om hun producten aan de man te brengen, zonder te gronde te gaan vóórdat ze de gewone consument hebben kunnen bereiken (door gemene parasitaire leaseconstructies). Wat denk je waarom er nog geen betaalbare elektrische auto’s zijn? Dat is het gevolg onze parasitaire economie, het “credo” van rechts. Inderdaad, zodra zoiets als een @mononomie of een soort van overheids-MPE geïmplementeerd is, kunnen die grenzen weg. En de welvaart zal volgen, zodra geld alleen nog doet waar het voor bedoeld is: Ruil- en vergaarmiddel zijn.

 31. Uiteindelijk gaan we allemaal het inzien!

  Links of rechts of hoe je het ook noemt, De democraten in Amerika zijn de VVD-hier…en dan komt er een hele tijd niks en dan heb je die andere partij, links is daar niet.

  Ron Paul probeert het, maar wordt doodgezwegen.

  Rente 6:
  Ik huur geld voor 100, en betaal 106 
  Ik lever arbeid voor 100 stuur ik dan een factuur voor 106?
  Jij geeft je auto aan mij voor 100 te leen, vraag je dan 106?
  De bakker bakt brood voor 100, en vraagt 106?
  Wie is hier nou gek!
   
  Sorry ik ben niet zo van de lange stukken zoals geschreven door jou en Douwe, de stukken die ik overigens met genoegen lees, en me de ogen hebben geopend!

  Wat ik mooi vind is dat er langzaam inzicht ontstaat, en hoop nog steeds dat het niet te laat is! 

 32. Ja inderdaad Leon, Ron Paul heeft groot gelijk voor wat betreft de FED, (en zéker voor wat betreft de vreselijke oorlogen die we voeren!) maar hij ziet helaas elke overheid, en socialisme (wat ze daar inderdaad noemen “the liberals” :p) als de grote vijand, terwijl socialisme èn libertarisme sámen zouden moeten optrekken tegen rente en banken, en de controle terugpakken als “overheid” (vertegenwoordigers die voor en door òns allemaal bestaan!). Laten we elkaar als “subsystemen” (socialisme en liberalisme) niet kapotmaken, maar de OORzaak, het zieke MOEDERsysteem, sámen te lijf gaan!

  Via @mens_en_spirit zag ik bijv. deze blog van Earth Matters: “Links kust Rechts” , door Geert Kimpen:  http://www.earth-matters.nl/11/5183/verborgen-nieuws/links-kust-rechts.html

  (excuus inderdaad voor mijn lang van stof zijn!)

 33. Goed geschreven!
  Mijn hoop is dat dit lukt!

  Geen excuus aub, zoals ik schreef de stukken van jou en douwe zijn verhelderend.

  Ik ben ook niet echt een voorstander van Ron Paul, maar hij begrijpt wat er aan de hand is. Er moet gewoon wat veranderen 

 34. Middels b.v. een hypotheek ontvreemd een bank uw arbeid/productie en indien nodig uw onderpand zonder daar iets van gelijke waarde tegenover te stellen. De bank crëeert per electronische invoer een krediet extensie gebaseerd op uw handtekening middels de hypotheekakte met het onderpand en uw kredietwaardigheid als borg. Zoals gezegd stelt de bank daar NIETS tegenover maar is slechts de gelegaliseerde verstrekker van onze betalingsbeloftes (geld) van koper aan verkoper tegen verwaarloosbare kosten. Desalnietemin betaalt u uw woning twee to drie keer afhankelijk van de gemiddelde rente stand over de looptijd.

  Als private instellingen krediet creëeren en uitgeven met heffing van rente, met uw arbeid en fysieke goederen als onderpand, dan is dat in werkelijkheid een model van exploitatie.

  De oplossing is simpel en tegen relatief lage kosten

  In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie. Van belang is dat we een valuta circulatie bechikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste, en efficiente valuta.

  Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie.

  Onder MPE financiëren we een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.-  gedurende 50 jaar tegen Euro 2,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 166,66 per maand. Na 50 jaar is de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt lineair uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer. In de praktijk gebruiken we non-lineaire terugbetaling, dus meer betalen in het begin en minder aan het einde van de looptijd (de-escalerend).

  MPE Kort samengevat:

      Geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
      Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (ik noem dat de     Gemeenschappelijke Monetaire Infrastructuur)
      De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in omloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt Eigendom, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

  De concrete voordelen hiervan: Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

  Implementatie. Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gevalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit opnemen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt.

  In een IT omgeving worden de MPE beheer voorwaarden geimplementeerd (gebeurt nu ook al).  Alles wordt daar bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd, etc. Niet door logge ambtenaren maar directe IT matige afhandeling. We kunnen online onze boekhouding/rekening controleren en bijhouden. Er verandert practisch gezien niet veel t.o.v. het huidige systeem. Je hebt nog steeds je account met jouw geld daarop, maar we worden ongeveer 12x meer liquide (meer koopkracht).

  Elimineer de tussenpersoon (de bank). MPE elimineert simpelweg de tussenpersoon die ons tot op de dag van vandaag exploiteren tegen gigantische (terminale) kosten, en zelfs ten koste van mensenlevens.

  ¨Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.¨
  http://holland4mpe.wordpress.com
   

 35. Ik wilde nog even opmerken dat ik niets meer doe met de account @mononomie op twitter omdat ik het onprettig vind om steeds te switchen: Ook doe ik niets meer met het aangegeven emailadres (ik ben de inlog-gegevens daarvan zelfs vergeten) Excuus daarvoor dus, als iemand mij langs die weg had willen bereiken. Ik ben wel gewoon te bereiken op twitter onder de naam “ietsist”. Ik ben inmiddels bezig met het schrijven van een klein boekwerkje over mononomie: Kritiek en/of aanvullingen welkom. Dank.

Laat een reactie achter