Ed van Thijn vindt het politieke systeem in Nederland nog veel te democratisch. Heeft hij gelijk?

Democratie kan beter afgeschaft worden

Het Nederlandse politieke systeem, dat uit de tijd van de postkoets dateert, is hopeloos uit de tijd. Ook is de werkelijke hoeveelheid inspraak van het volk minimaal. Er is weinig verschil tussen het Nederlandse systeem en een systeem zonder enige democratie.

Is Nederland een democratie?
Het Koninkrijk der Nederlanden is, zoals dat zo mooi heet, een zogeheten parlementaire democratie. De ultieme macht ligt volgens de ‘democraten’ bij de kiezer, die één keer per vier jaar de gemeenteraden, provinciale parlementen en het nationale parlement, de Tweede Kamer, kan kiezen.

Ed van Thijn vindt het politieke systeem in Nederland nog veel te democratisch. Heeft hij gelijk?
Ed van Thijn vindt het politieke systeem in Nederland nog veel te democratisch. Heeft hij gelijk?

in de praktijk ligt het echter anders, en worden de machtigste mensen in Nederland niet gekozen. Een voorbeeld is de burgemeester, de machtigste man of vrouw van de gemeente, die de eindverantwoordelijke is voor de openbare orde en veiligheid[1]. Dat wil zeggen dat de burgemeester bijvoorbeeld eigenhandig kan beslissen om de mobiele eenheid lastige Occupy demonstranten de stad uit te laten meppen, of een roerige wijk preventief te laten fouilleren. Ook kan de burgemeester lastige mensen op grond van de BOPZ gedwongen op laten nemen in een psychiatrische inrichting. Sinds 2009 zijn de bevoegdheden van burgemeesters sterk aan het groeien[2]. De zeer machtige burgemeesters worden benoemd door het staatshoofd, de ongekozen weledelgeleerde heer Willem-Alexander van Buren, op voordracht van de eveneens ongekozen minister van Binnenlandse Zaken van het op dat moment vigerende regime.
Andere voorbeelden zijn het voornoemde staatshoofd, ministers, leden van de Eerste Kamer, leden van de Hoge Raad, de Raad van State, topambtenaren en de Sociaal Economische Raad.

Ook zijn de mogelijkheden van de kiezer om invloed uit te oefenen op de regering of bestuur, minimaal. Er bestaat geen referendum in Nederland, of het nu raadgevend of correctief is. De regering kan niet tussentijds naar huis gestuurd worden door de kiezer. De regering kan met een Kamermeerderheid zeer verregaande internationale verdragen ondertekenen, die zelfs boven de Grondwet gaan. De regering heeft dat ook meerdere keren gedaan, zoals bij het invoeren van de Europese grondwet en de bankgarantie voor tientallen miljarden aan het ESF, hoewel een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking hier tegen was en is.
Conclusie: Nederland is in de klassiek-Griekse betekenis van het woord Δεμοκρατια, regering door het volk, geen democratie.

Argumenten van de antidemocraten voor het huidige bestel
Dit maakt van de voorstanders van het huidige bestel, zoals Ed van Thijn, hiermee antidemocraten. Van Thijn pleit zelfs voor een nog verdere democratische inperking van het huidige systeem, waarbij het systeem van evenredige vertegenwoordiging wordt afgeschaft[3]. Referenda zijn in de ogen van Van Thijn natuurlijk helemaal uit den boze.  De oplossing is volgens hem, en andere PvdA’ers als Bos, de invoering van een districtenstelsel naar Engelse of Amerikaanse stijl, waarin één enkele partij de meerderheid in de kamer krijgt. Dit zou voor herkenbaarder en duidelijker beleid zorgen, en hiermee minder onvrede bij de kiezer. Ook de angst voor het zogeheten populisme speelt een grote rol. Zo is er in Zwitserland een referendum gehouden over een bouwstop van minaretten, de vaak luidruchtige gebedstorens die aan islamitische gebedshuizen worden gebouwd. Dit, vinden linkse antidemocraten, bewijst dat democratische grondrechten niet in veilige handen zijn bij het gewone volk en is een prima argument om geen referendum te willen.
Dezelfde angst voor ‘populisme’ is een reden om geen gekozen burgemeester te willen [4].

Voordelen van het afschaffen van de democratie
Wat voor democratie doorgaat in Nederland is een fopspeen, bedoeld om het volk rustig te houden en er van te weerhouden, met hooivorken naar het Binnenhof te trekken. Als je het volk te dom vindt om te regeren, en mensen als Van Thijn  en zijn collega’s bij de andere grote establishmentpartijen vinden dat, dan moet je consequent zijn en het algemeen kiesrecht afschaffen. Er hoeft dan geen tijd meer te worden verspild aan verkiezingen. Je wijst een regering van technocraten aan, zoals in Singapore, en runt Nederland BV als bedrijf. Als er een kleine elite is, hoeft er ook minder bij elkaar te worden gestolen tot hun zakken gevuld zijn. De corruptie kan daarmee beperkt blijven, althans als er wel volledige transparantie is.
Vanzelfsprekend is een systeem waarbij het volk wél het een en ander te vertellen heeft, veel beter dan het huidige systeem, of het volledig ademocratische systeem. Over dit alternatief de volgende aflevering.

Lees ook
Het populisme ontmaskerd

Bronnen
1. Bevoegdheden – Nederlands genootschap van Burgemeesters
2. Bevoegdheden burgemeester – CCV
3. Correctief referendum lost democratisch tekort niet op – Ed van Thijn in NRC Handelsblad, 2009
4. Een mondige populist? De positie van een gekozen burgemeester, Krista Zoethout, 2003

6 gedachten over “Democratie kan beter afgeschaft worden”

 1. Wat ook vreemd is: dat de PVV die pak ‘m beet een vijfde van de kiezers vertegenwoordigt niet of nauwelijks vertegenwoordigd is bij de publieke omroepen. Met uitzondering misschien van het microscopisch kleine PowNed zijn alle omroepen nadrukkelijk afkerig van de PVV. En de publieke omroep zou toch de plaats moeten zijn waar de kiezer min of meer objectief wordt voorgelicht.

  1. Waar heb je het over? Moeten publieke omroepen partijen vertegenwoordigen? Dat is zo 1980. De PVV is volledig niet serieus te nemen btw. Over aandacht klagen mogen ze niet, sterker, er is veel te veel aandacht besteed aan die jolige druif en de blindgangers. Dat mag ik zeggen, dat is mijn mening :)

 2. Democratisch…Mhh

  M.i. moet je daarvoor een paar dingen onderscheiden.
  In NL zijn de meeste partijen niet democratisch gezind..de eurofiel neoliberale e sekte wenst geen volksinspraak, geen referenda,geen volksbemoeienis anders dan verkiezingen
  Dan hebben we het overCDA, VVD,CU,SGP,GL,PvdA D66 het is om het even welke combinatie van deze partijen wordt gekozen..de kiezer krijgt eurofiel neoliberaal..
  Iedereen slaaf voor de markt en economie, en de macht en het geld en de status (en subsidies van belastinggeld)aan rijkman/GrootGeld en leden van de eigen kliek/sekte
  Moraal: IK,de doelen heiligen de middelen ook al gaat dat vies ten koste van anderen/de meerderheid..
  Toestemming wordt niet aan het volk gevraagd en de wet wordt gewoon opportuun aangepast en mag niet getoetst worden aan de grondwet..(????Heel glad ijs…)
  Democratie is ver te zoeken ook al wordt er de “D “vaak gebruikt resp. misbruikt. Gesloten achterkamertjes onder eigen soort politiek.Elke combinatie is meer van hetzelfde..
  Dus van eurofiel neoliberaal kun je wel dictatuur, dwang,terreur,controle en repressie verwachten, maar geen democratie.
  Democratie stond langs de weg, toen in de weg en nu uit de weg..net als bomen en natuur.

  Democratische partijen als oppositie zijn vies in de minderheid. NL bevolking wil dictatuur en economische slavernij met “markt..Da’s tenminste duidelijk…(??)Geld is god en God is geld en geld is macht. zelfs macht om geld rond te strooien (6 miljard jaarlijks aan vriendendiensten( richting neoliberaal en grootgeld),uiteraard ongecontroleerd..En dan rekenen we de duistere ontbrekende miljarden van de ministeries nog even niet mee..
  Daar is de controle a l decennia gebrekkig en worden de bedragen alleen maar groter..

  Daar staat eenr are draai tegenover.
  De verhouding van meerderheid en minderheden ligt volledig uit het lood.
  De minderhenkenen kennen ene reeks aan gesubsidieerde oorganen en de opdringerigheid van die kant wordt in de hand gewerkt door de NL politiek.

  Minderheidsgroeperingen krijgen een status aparte,eisen en claimen, worden opdringerig en wensen meer comfort, meer subsidie, meer inspraak tot en met bepalende factor aan toe.
  Menigeen gedraagt zich niet als gast in een ander land maar maakt wel gebruik van de voordelen..uiteraard.
  De minderheidsgroepen bepalen daarmee de meerderheid, tot op het onfatsoenlijke af.De minderheden krijgen het privilege van meerderheid.Normaal gesproken bepaalt de meerderheid, maar in de neoliberale politiek is dat gegeven heel duister..minderheid: EIST aanpassing van de meerderheid in de richting van hun eigen cultuur(waarom zouden we, als het je niet bevalt dan ga je toch weg..?), wordt gesubsidieerd de eigen cultuur vorm te geven als verrijking voor NL (..???nou nou, dat merken we..wat ene rijkdom..) en is daar hard mee bezig, zelfs tegen de zin de van de meerderheid in.Met steun van Politiek(Asscher)
  Resultaat: meteen tegenactie en dan volgt”racisme, discriminatie”, natuurlijk antisemitisme want dat levert ook op,interculturele clashes…
  Van aanpassingen of integratie komt het veelal niet..hoeft immers niet want de eigen cultuur moet gaan domineren..Het cultuureigene moet tenslotte gesubsidieerd en wel als uitgangspunt dienen.
  Elke stad zijn kasba’s en culturele(??) wijken Uiteraard gesubsideerd want het werkt verrijkend..Lonley Planet compleet in de buurt..of zo.
  We krijgen zwarte piet en Mega moskee met scheidingsmuur discussie..politiek verbreidt met allerlei onzin.
  Wie moet zich eigenlijk aan wie aanpassen. wie integreert in wat?
  Scheef wordt weer recht getrokken met extra subsidies en de Joden met hun dikke miljoen jaarlijks extra zwijgen weer over hun antisemitisme..
  De overheid cultiveert dit circus..alsof we blij moeten zijn met minderheidsgroepen die de boel netjes of asociaal op stelten komen zetten maar geen barst met de NL cultuur te maken willen hebben..laat staan aanpassen of integreren.Assimilatie en integratie is helemaal niet de bedoeling..missiedwang en afreageren voor afkoopsom wel..
  Anders verzin je toch geen muur om geile mannetjes niet bloot te stellen aan geklede vrouwen..dat is toch wel erg ONNederlands..en de VVD is daar nog niet van overtuigd, heb ik begrepen..
  Maar ja, eurofiel neoliberalen zijn wel meer de weg kwijt
  Wereldvreemd en onbeschoft om als minderheid zo opdringerig en aanvallend te zijn.
  Meer democratische aandacht voor minderheidsgroepen dus..politieke afleiding voor alle knoeierijen..

  Dat zijn dan ongeveer de 2 democratische versies die we in NL kennen en zelfs dat ik hoteldebotel, kletskoek en malversatie.

 3. De mens is gereduceerd tot een product.
  Dit product mag zover uitgemolken worden zodat het nog net kan blijven bestaan.
  Verder mag dit product niet zuren als pensioen verzekeringen etc ook via ingenieuze constructies worden opgeslokt in het systeem.

  Het enige wat nog resteert dat als er niks meer te melken valt dit product het bestaansrecht te ontnemen.
  Dit laatste lukt ook al aardig als ik naar het huidige zorg stelsel kijk.
  Het beste is om te emigreren naar Roemenië of Polen
  Daar is de levensstandaard een stuk lager en als we dan in Nederland werken dan zijn we binnen de kortste keren miljonair naar Poolse of Roemeense maatstaven ;)
  Maar ook aan dit word druk gesleuteld of er iets te melken valt.. alleen men krijgt de nagels er niet achter

 4. Democratie is een systeem waarbij altijd de slechtste mens zullen heersen. Dit komt omdat kiezers hun stem geven aan iemand om hun buren te laten doen wat zij willen. Zelf zouden ze nooit naar hun buren gaan om hen te dwingen te doen wat ze willen want de Kiezer weet dat dat niet mag. De mensen die de politiek in gaan hebben daar niet zo’n moeite mee want ze staan boven de wet zodra ze in het ambt verheven zijn hun mogen wel stelen, en de buren dwingen met geweld door wetten te maken. Dit ambt zal dus nooooit mensen aantrekken die een juiste moraal hebben (Niet stelen geen geweld gebruiken niet moorden). Als deze mensen namelijk gekozen zouden worden zouden ze direct de diefstal (belasting) en geweld ( politie/leger)afschaffen. En daarmee dus de democratie, deze mensen zouden iedereen vrij laten non agressie principe.

  Zo genoeg getyped

  Groet

Laat een reactie achter