Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.

Haatzaaien: goede bescherming of onzinbegrip?

Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.
Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.
Haatzaaien is in Nederland grond voor juridische vervolging. Wilders wil het begrip ‘haatzaaien’ uit het strafrecht verwijderen. Heeft hij gelijk?

Nadat het controversiële proces tegen Geert Wilders is uitgemond in vrijspraak op alle aanklachten[1], wil de omstreden politicus dat ‘haatzaaien’ uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnt, m.a.w. dat niemand meer vervolgd kan worden op grond van haatzaaien [2]. Maar wat is haatzaaien nu precies?

Overbodig wetsartikel

Het artikel waar Wilders naar verwijst is artikel 137 d van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel, waarvan de laatste incarnatie tot stand gekomen is op 11 november 2004, luidt:

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dit artikel verdient in deze vorm niet de schoonheidsprijs. Om te beginnen wordt het ‘aanzetten tot haat en discriminatie’ in één lid samengenomen met ‘gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen’. Het gaat hier om twee heel verschillende gedragingen: er is een essentieel verschil tussen het zich negatief uitlaten over een bepaalde groep mensen en aanzetten tot het gebruik van geweld. Dit tweede, aanzetten tot geweld, om welke reden dan ook, is opruiing en aanzetten tot een misdrijf. Beide zijn al afdoende strafbaar gesteld in het heldere en eenduidige artikel 131 WvSr:

Artikel 131 W.v.Sr.:
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie
Zoals Wilders naar aanleiding van dit proces terecht opmerkte, kan er getwist worden over wat haatzaaien is en wat informatief. Zo is Wilders van mening dat de islam een extremistische ideologie is met als doel de gehele wereld te onderwerpen. Een logisch gevolg van die aanname is dat het verstandig is anderen te waarschuwen tegen deze ideologie. De tegenstanders van Wilders ervaren dit als haatzaaien.

Strafvermindering op grond van discriminatie
Het is zelfs mogelijk door zich te beroepen op art. 137d, de straf onder art. 131 W.v.Sr. te laten beperken tot maximaal één jaar. Dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. Overigens zijn ook de overige onderdelen van artikel 137 [3] uiterst dubieus en juridisch problematisch.
Er wordt namelijk verwezen naar het begrip ‘discriminatie’. Discrimineren betekent domweg:  onderscheid maken. Waarschijnlijk bedoelen de juridische genieën die deze wettekst hebben opgesteld hiermee: ongeoorloofde generalisatie op grond van ras, geslacht, afkomst en dergelijke. Wat geoorloofde of ongeoorloofde generalisatie is, is uiteraard nogal arbitrair. Zo zal een man geen aanspraak kunnen maken op zwangerschapsverlof omdat hij niet zwanger kan worden.
Wat ook mede de uiteindelijke vrijspraak voor Wilders verklaart: wijselijk concludeerde de rechtbank vermoedelijk dat dit juridische mijnenveld de reputatie van de Nederlandse rechtspraak geen goed doet.

In de huidige vorm kan artikel 137 dan ook het beste verdwijnen.

Bronnen:
1. Wilders op alle punten vrijgesproken, Volkskrant [2011]
2. Wilders: haatzaaien niet meer strafbaar, Novum [2011]
3. Wettekst art. 137 WvS, Rijksoverheid

6 gedachten over “Haatzaaien: goede bescherming of onzinbegrip?”

 1. Moslimextremisme, in dienst van de Islam, kent de variatie: Hij, die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen onschuldige persoon of goed van mensen, wegens politieke geschillen, wordt beloond met het Paradijs.
  Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een terroristische actie maakt of door een terreurorganisatie, gaat vrijuit.
  En hij, die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gemarteld of vermoord.

 2. Idd. Hun die moslims doen precies omgekeerde.
  dus waarom zouden wij dan gewoon niet hetzelfde terug?
  ps: Er is toch vrijheid van meninguiting in Nederland?
  Waarom dan nou toch al die bulshit processen tegen ministers die tenminste wel hun mening durven te geven? Kost allemaal weer extra geld van de staat en het is tegen de Nederlandse grondwet.
  Men doet niks aan de islam omdat men er BANG voor is.
  Ze zijn bang dat met dergelijke actie’s een nieuwe oliecrisis in de hand gewerkt wordt. Vandaar al dat geslijm?

  FEAR IS THE ONLY ENEMY!!

 3. En als je al jemening geeft over de Islam dan wordt jemet de dood bedreigd, worden er fatwaas over je uitgeroepen en bestaat de kans dat je wordt vermoord. Kijk maar naar Theo van Gogh, Hirshi Ali, Salman Rusdie, álle christenen en joden in moslimstaten enz. enz. enz.

 4. Op zich is de wet op haatzaaien een mooi begin. Veel mensen zouden het ook een verademing vinden als er straf zou worden gezet op het verspreiden van haat of agressie via muziek en film e.d. Het is heel goed mogelijk een haatdragende boodschap dmv metaforen aan toevallige fans over te brengen. Er is erg veel geweld, haat en agressie en dit heeft grote; zéér grote invloed op de maatschappij. Mensen worden er cynisch, onpersoonlijk en inhumaner door. Veel artiesten gebruiken bewust subliminale metaforen om de luisteraars/kijkers te bespelen. Dit is écht een zwaar onderschatte vorm van mensen psychisch ziek maken. Misschien is het ooit (!!) als test of experiment gebruikt door muzikanten en filmproducenten maar het is ook een uit de hand gelopen experiment. Iedereen die een boek over subliminale communicatie leest zal erkennen dat hier meer zeggingskracht vanuitgaat dan van de woorden en letters zelf. De huidige wetenschap mbt psycholgie en psychiatrie heeft inmiddels voldoende inzichten en bewijzen dat het aanwakkeren van negatieve emoties wel degelijk leidt tot depressie, agressie, terreur of minachting maar ook tot andere ziektes zoals rugpijn, hoofdpijn of hartklachten. Dit zijn psychomomatische klachten en negatieve trillingen/energieën die door bepaalde klanken zoals brullen op woeste toon of shreaken etc. worden opgeroepen. Ook al is dat niet direct tegen groepen of individuen gericht maar vaak alsof; het is ook haatzaaien en wordt door 75% van de mensen onbewust overgenomen en vroeger of later gereproduceerd. De enige manier om de haat en agressie in mensen te stoppen is door he uiten van dergelijke negatieve emoties bij wet te verbieden. Ook als je thuis in je uppie met een haatdragend metal-cdtje zit; want vroeger of later reageert die persoon dat af op zijn omgeving.

 5. Het extremisme in de moslimwereld is niets anders dan macht. Ondanks dat Imams beweren dat het vanuit de oude religie voort komt (zit wel een kleine kern van waarheid in) gebruiken ze het eigenlijk alleen maar om hun positie en de daaraan gerelateerde macht te vergroten. Door indoctrinatie van het oude wetgeving te misbruiken, zaaien ze angst onder hun volgelingen. Ook de wetgeving van de oude sharia, die door de tijd is stil blijven staan en zich niet echt heeft aangepast aan deze tijd wordt mede gebruikt voor de indoctrine. Indoctrine is macht vergaren in de negatieve zin des woords. Mvg, Paul.

  1. Ps: Haatzaaien kan nooit ten nimmer een positief gegeven zijn en zou het volledig en beter geregeld in het wetboek moeten staan, dus zou het verboden moeten zjn,
   De grote wens van de wereldse bevolking is om in vrede met elkaar te kunnen leven en in de goede harmonie, dat is duidelijk geworden na de eerste atoombom op Hiroshima. P.

Laat een reactie achter