Familie in Tianjin Eco City. Bron: overheid van Singapore

Hoe kan wonen en werken slimmer?

Technische veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en maken, dat de plekken waar we wonen en werken steeds vaker veranderen. Vaak is de nieuwe werkplek in een andere stad. Toch is het extreem lastig om van woonplek te veranderen, zeker als je in een koophuis woont. Hoe zou het slimmer kunnen?

De situatie nu
Er bestaat in Nederlandse bestemmingsplannen een duidelijk onderscheid tussen woonbestemming en werkbestemming. Ga je dus in een leegstaand fabriekspand wonen, of je woonkamer veranderen in een winkel, dan is de kans groot dat overijverige ambtenaren voor komen rijden. Dat is erg vervelend. Omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat je je bedrijf aan huis wilt uitbreiden of juist extra onderdak nodig hebt.

Minder onnodige vergunningen
Een ander berucht heikel punt is de volkomen op hol geslagen vergunningencaroussel. Wil je bijvoorbeeld je huis uitbreiden, er een kelder onder bouwen of er een dakkapel op zetten, dan vereist dit het aanvragen van een bouwvergunning waar al gauw enkele maanden overheen gaan. Er gaat zo kostbare tijd verloren, zowel bij de aanvrager als bij ambtenaren, die beter voor iets nuttigs kan worden ingezet. Veel vergunningen zijn zo triviaal, dat ze in feite afgeschaft kunnen worden.

Tianjin Eco City. Bron: OpenBuildings.org
Tianjin Eco City. Bron: OpenBuildings.org

Modulaire, demontabele huizen
Huizen zouden veel meer dan nu, modulair en demontabel moeten zijn. Het wordt zo mogelijk, om snel te reageren op de behoeften van de woonconsument. Een tijdelijke woonwijk kan een snelle piek in woonbehoefte opvangen. Loopt de werkgelegenheid in de stad weer terug, dan kunnen de tijdelijke huizen worden gedemonteerd. Deze componenten moeten worden gecertificeerd. Zo is het niet meer nodig om steeds weer nieuwe vergunningen aan te vragen: omdat de modules voldoen aan de eisen, geldt dat ook voor het huis waar ze deel van uitmaken.

Wonen en werken
Ook het onderscheid tussen wonen en werken is achterhaald in de tegenwoordige 24-uurseconomie en hiermee ook de ruimtelijke ordeningsobsessie. In principe maakt het weinig uit of de buurman een woonhuis is of een bedrijf, zolang de overlast en het risico maar beperkt blijven. Het heeft zin om een zwaar vergunningenregime in te voren voor een petrochemische fabriek of een slachterij. Voor een edelsmid of computerreparateur heeft dit geen enkele zin.

Parkeergarages en fabrieken onder wegen
Wegen nemen in steden ongeveer een vijfde deel van de ruimte in beslag. Helaas wordt er verder maar weinig met deze ruimte gedaan. Dat kan slimmer.  Bijvoorbeeld door er parkeerplaatsen of opslagruimtes  onder aan te leggen. Er kunnen ook fabrieken onder aan worden gelegd. Transport is dan nauwelijks een probleem meer en de werkgelegenheid wordt zo dicht bij de stadsbewoners gebracht. De industrieterreinen kunnen worden omgevormd tot hybride woon-kantoorgebieden of teruggegeven aan de natuur.

2 gedachten over “Hoe kan wonen en werken slimmer?”

  1. Modulaire en verplaatsbare huizen bestaan al heel lang, zie woonwagenkampen in NL en trailer parks in de VS.

    Bestemmingsplannen zijn er trws onder meer uit veiligheidsoverwegingen omdat gebouwen worden ontworpen met een specifieke gebruiksfunctie. De constructie voldoet mogelijk niet als het voor andere doeleinden zou worden gebruikt.

Laat een reactie achter