Het nationale monument op de Dam. Is vrijheid de as van het kwaad?

Is vrijheid de as van het kwaad?

Volgens de omstreden islamitische groep Shariah4Belgium is het Vrijheidsmonument de as van het kwaad, waaromheen zich perversiteiten zoals modewinkels, gokhallen en rosse buurten ophopen. Is inderdaad vrijheid de oorsprong van het kwaad?

Wat is vrijheid?
Wiskundig gezien is een vrijheidsgraad een domein waarin een variabele zich kan bewegen. Hoe meer vrijheidsgraden, hoe meer verschillende bewegingsrichtingen. Vrijheid kan je dus zien als het ontbreken van beperkingen. Hoe minder beperkingen, hoe meer vrijheid. Leven zonder beperkingen is veel prettiger dan leven in een dwangbuis. Vandaar dat mensen in vrije samenlevingen doorgaans een stuk gelukkiger zijn dan mensen in landen waar weinig vrijheid is.

Zijn alle beperkingen  verkeerd?
Sommige beperkingen zijn nuttig, bijvoorbeeld de beperking om je medemens kwaad te doen. Deze beperking vergroot de vrijheid als geheel, omdat de angst om door een ander te worden mishandeld of bestolen de vrijheid van iemand veel sterker beperkt dan de vrijheid van een potentiële dader wordt vergroot. Alle zinnige beperkingen voldoen aan dit kenmerk. Zo kan je ook denken aan de beperking op milieuvervuilende activiteiten. Moeten leven in een vervuilde omgeving, waardoor je eerder sterft en ook vaker ziek wordt, is een veel grotere vrijheidsbeperking dan gedwongen worden schone producten te ontwikkelen en geen afval te verspreiden.

Het nationale monument op de Dam. Is vrijheid de as van het kwaad?
Het nationale monument op de Dam. Is vrijheid de as van het kwaad?

Islamitische versus westerse visie op vrijheid, goed en kwaad
In het westen, vooral in de Angelsaksische landen, wordt vrijheid gezien als een fundamentele verworvenheid en inperkingen van deze vrijheid als een noodzakelijk kwaad. Dit heeft te maken met de christelijk-humanistische achtergrond van de westerse maatschappij. In het christendom is de vrije keuze voor het goede erg belangrijk. De nadruk ligt op de individuele verantwoordelijkheid en de deugdzaamheid van de ziel van de gelovige en andere mensen,  niet op de deugdzaamheid van de maatschappij.
Islamieten denken daar anders over.

Binnen het soennisme en sjiisme, met bijna 100% verreweg de grootste stromingen onder islamieten,  is het doel niet individuele verantwoordelijkheid, maar een deugdzame maatschappij waarin islamitische waarden overheersen. Het leven bestaat uit een opeenhoping van goede en slechte daden, waarna door Allah een afweging wordt gemaakt welke overheersen. Zo is het verrichten van een plichtsgebed (salat) of achter de begrafenisstoet van een overleden vrome islamiet aanlopen een goede daad, waarmee weer slechte daden zoals het bekijken van een ongesluierde vrouw of het eten van voedsel dat niet aan de islamitische spijswetten voldoet, kunnen worden goedgemaakt.
Vrijheid betekent volgens islamieten dat er meer gelegenheid is om islamitische waarden te ontwijken en dus een toename van de goddeloosheid. Vandaar dat islamieten doorgaans negatief staan ten opzichte van vrijheid, wat zich uit in een zeer sterke onzekerheidsvermijding in islamitische landen.

De as van het kwaad
Nu wordt ook duidelijk hoe de islamieten van Shariah4Belgium tot hun uitspraken komen. Alles wat afwijkt van de rigide bepalingen in koran en soenna vertegenwoordigt in hun optiek het kwaad. Aangezien vrijheid betekent: de mate waarin iemand af kan wijken, is vrijheid dus vanuit islamitisch oogpunt definitief de oorsprong van het kwaad. Dit is ook het fundamentele punt waarop de islamitische wereldbeschouwing in strijd is met de westerse en de reden waarom samenleven tussen westerlingen en praktiserende islamieten problematisch is.

44 gedachten over “Is vrijheid de as van het kwaad?”

 1. Als je in een heel rigide en omgrenst systeem bent opgegroeid dan is het soms moeilijk om daarna al die grenzen voor jezelf op te rekken. Het kan een bedreiging voor je identiteit vormen. Je ziet dat bij sommige Moslims bijv. maar ook bij mensen met een streng Christelijke achtergrond die daar toch soms jaren over doen om zich daarvan te ontworstelen. Maar goed het geld ook voor een boel Nederlanders. We eten prima varken, koe en kip maar als andere mensen slang, aap en hond eten is dat maar raar. Volgens mij is dat hetzelfde mechanisme.  

  Misschien een beetje Byron Katie voor alle mensen die helemaal vast zitten in hun eigen denken en identiteit? :-)

   

 2. Iemand die in een bepaald denksysteem zit ervaart dat niet zo maar denkt altijd dat hij eenvoudig ‘de waarheid’ ziet.
  In veel gevallen prijst hij zich gelukkig dat hij de waarheid weet en ervaart de rest die dat niet zo ziet als ‘idioten’.
  Een begin van een oplossing zou zijn als de feitelijke situatie onder ogen wordt gezien, maar ook dat begin is veel te veel gevraagd.
  Overigens zijn ook wij geconditioneerd, hebben allerlei cultureel bepaalde opvattingen en net als de fundi’s ervaren wij dat niet zo en weten we zelfs niet dat het zo is.
  Wellicht dat het volgende interessant is:  
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Meme_%28memetica%29
   

  1. Klinkt als ‘het vis in het water’ fenomeen. Je weet als vis niet ‘wat’ water is totdat je op het droge ligt.
   Eigenlijk zouden mensen ook continue uit hun eigen denkwereld gehaald moeten worden, om zo geconfronteerd te worden met hun ideeën, waarden en opvattingen. 

  2. Van memetica had ik nog nooit gehoord. Interessant om dit te begrip te leren. Voor mijzelf had ik dit concept ook wel eens bedacht als een simpele gedachte. Evolutie van ideeën en culturen. Een prachtig begrip moet ik zeggen.
    
   Of de vrijheid de as van het kwaad is, is dus afhankelijk van je denksysteem of referentiekader. Voor moslimfundamentalisten wel dus en voor de gemiddelde Westerse burger weer niet.  

 3. Het is gewoon een feit dat veel mensen slecht overweg kunnen met twijfel of niet de moeitenemen om dingen zelf uit te zoeken.  De makkelijkste weg is dan om achter de kudde aan te hollen en autoriteit blindelings op hun blauwe ogen te vertrouwen. En daarom hebben schreeuwlelijken  vaak ook veel succes om een kudde gelovigen om zich heen te verzamelen.  

 4. Overigens, wat de trieste volgelingen van clubs als Sharia4Belgium en dergelijke betreft: hun ideologie heeft weinig tot geen toekomst. Waar zij haat en onwetendheid propageren botsen ze op verlichting en nuchterheid, waar zij geweld en sadisme verheerlijken krijgen ze te maken met de zachte krachten van vrede en mededogen, waar zij blijven zwelgen in het verleden zal een steeds groter wordend deel van de mensheid kiezen voor het heden en de toekomst.
  Tenzij er een verlichting komt binnen de islam zoals vrijwel alle andere religies die al in min of meerdere mate hebben gehad zal de gangbare vorm van hun ideologie naar mijn mening deze eeuw of in de komende eeuw uitdoven als een nachtkaars.

   1. Het verschil is wel dat volgens de koran en de mohammedaanse traditie geweld en dwang geoorloofd is om de islam te verspreiden en handhaven. Naar ik meen gelezen te hebben in het nieuwe testament word geweld daar eerder afgewezen . Moslim fundi’s halen naar eigen zeggen hun haat en geweldsideologie uit de koran en terecht, als je dit geschrift letterlijk neemt. Daarom heb je procentueel gezien ook veel meer geweldadige moslims dan geweldadige “christenen” want mohammed geeft volgen s de koran ook zijn zegen aan dit geweld.Kortom, van fundi christenen zou je in theorie geen geweld of haatzaaien hoeven te vrezen en ze zijn daarmee een nuttig onderdeel van de samenleving. Fundi moslims met hun haatdragende en onverzoenlijke instelling zijn een heel ander verhaal. Gelukkig nemen de meeste moslims die ik ken hun geloof niet al te serieus…..

 5. Ik heb het artikel in de link gelezen Julie, en vind dit een zeer bedenkelijke ontwikkeling in Engeland. Alle ellende heeft een begin, en daar heeft het een nieuwe gestalte gekregen, in de vorm van tolerantie voor het voor mij ondenkbare. Bijna elke dag worden we geconfronteert met de afschuwelijke misdaden van hypocriete schriftgeleerden, onder wiens leiding, religieuze stromingen in het heden, en verre verleden hun daden begaan hebben. Ik zie geen excuus voor het accepteren van nieuwe regels en wetten, onder leiding van welke religieuze stroming dan ook. Al helemaal niet voor schriftgeleerden, die onze moeizaam afgelegde ketenen “De as van het kwaad” noemen. Eén lichtpuntje zie ik er nog wel in; mensen keren zich steeds meer af van religieus politiek gestoelde partijen, overal ter wereld waar men de vrijheid hoog in het vaandel heeft. Die vrijheid hebben ze, en willen ze behouden. Dat recht wordt op monsterachtige manieren bestreden, door fundamentalistisch gefrustreerde individuen, als laatste krampachtige pogingen het tij te keren en hun macht te herstellen. Het resultaat zou een wereld zonder vrijheid, wetenschap en toekomst zijn, gestoeld op verplicht voorgeschreven aannames, en de daarvoor noodzakelijke geweldadige onderdrukking van de vrije geest en rechten van de mens. We moeten niet vergeten dat het in de aard van de mens zit, zich te verzetten tegen vrijheidsbeperkingen waar geen logische redenen voor opgegeven kunnen worden. De moderne mens is hoogopgeleid en weet, dus deze zal zich nooit slaafs kunnen neerleggen bij de terreur die op dit ogenblik wordt uitgeoefend. Ze zijn kansloos bij de wetenden, dus werd en wordt daar waar zij het voor het zeggen hebben, alle normale scholing verboden. Die stap moet geen enkele kans krijgen, het zou de ondergang van alles wat we bereikt hebben, betekenen.

  1. Lijkt mij idd ook, religie hun machtsmodel is een soort monopolie op een stuk kennis wat mensen dan wat in de toekomst beloofd. Monopolie op kennis nemen dus iets tot een enige waarheid declareren ook wel dogma genoemd is grappig maar in tijden met een vrij internet lijkt me dit extreem moeilijk om vol te houden. Elke Moslim met internet of elke Christen met internet kan op zoek naar porno, naar andere visies, naar andere religies en als dogma`s ingaan tegen de natuur van mensen zoals nieuwsgierigheid, vrijheid, onderzoek, behoefte aan sex etc. dan is het volgens mij godsonmogelijk om dit op termijn vol te houden. 

   Daarbij ga je het denk ik ook verliezen van culturen die wel objectief ideeen onderzoeken die werken voor het voortbestaan en dus dogma`s per definities wantrouwen. Die culturen komen wel verder. Dus evolutionair gezien is zo rigide denken een doodlopende weg. Daarom hoef je er volgens mij ook niet zo heel erg bang voor te zijn.

   Daarbij herhaal ik nog maar eens dat veel moslims in het midden oosten helemaal niet zo radicaal zijn als onze media ons doet geloven en als ze boos zijn op ons is dat vooral omdat het Westen zich al vanaf de oliefondsten daar zich enorm bemoeid met de politiek daar. Kijk eens naar alle militaire basissen van de VS daar bijvoorbeeld. Ja wij zouden het ook niet leuk vinden als China zoiets in Europa en de VS zou doen.

   Een religie met rigide ideeen zoals de islam is volgens mij gedoemd in tijden van internet. Een humanister vorm ervan heeft veel meer kans van overleven of juist religies als het boedhisme en de Tao etc die niet veel meer op eigen onderzoek uit zijn hebben in tijden van een internettijdperk veel meer kansen.

   1. Die hoop is bij mij helemaal verdwenen; de Islam breidt zich uit door sancties te treffen tegen afvalligen enerzijds en het gebod veel kinderen te krijgen overal in de wereld anderzijds. Daartussen worden in gedomineerde gebieden ‘ongelovigen’ verjaagd of vermoord. In het Midden-Oosten is de haat tegen het westen gebaseerd op de bemoeienis van het westen in oosterse politieke gelegenheden èn de in hun ogen verdorven vrijheden in het westen. Het artikel gaat over dit laatste, en of ze gelijk hebben of niet. De indruk is dat de oosterse bevolking ook liever vrijheid wil maar toch komt na een aftreden van een regeringsleider juist een dieper-islamitisch leider aan de macht. De in het westen wonende moslims hebben een ambivalentie tegen het westen; men geniet van de vrijheden maar wil ook vrouw en kinderen beschermen tegen  bedreigingen als drugsgebruik, zedenmisbruik, cultureel verlies enz. Inhoudelijk hebben ze misschien gelijk, maar ik vind juridisch niet. Gezag is moeilijker dan macht, eigen verantwoordelijkheid is moeilijker dan staatswettelijk, maar is te leren. Tot nu, evolutionair en democratisch komen onvrije moslims in de meerderheid, en er blijven verschillen tussen soennieten en sjiieten, die elkaar niet aanvaarden en niet samen een democratie willen vormen, en hierbij ook beïnvloed worden door omringende landen. Salafisten zijn het gewelddadigst en de voorbrengers van de Sharia, die  ook in België zijn te vinden. Het schijnt niet verboden te kunnen al mag niks in tegenspraak met het nationaal recht, maar in een democratie kan van alles gebeuren. Wij moeten ook af van een democratie.

    1. Zover is het natuurlijk nog niet, en eigenlijk wil ik het ook niet. En de kans op aanslagen wordt dan juist vergroot. Hoezo intimidatie..

    2. Ik heb wel eens gehoord dat moslims in onze omgeving ook steeds minder naar de moskee gaan dus ik denk dat het wel los zal lopen.

    3. @ Julie ik wou net zeggen als je afwil van de democratie en zij een Sharia willen invoeren zijn alle partijen gelukkig toch? :-)

     Ik heb een beetje in het Midden-Oosten gereisd maar daar zijn een boel “nep”moslims zoals hier 50 jaar geleden nepchristenen waren. Ze lopen mee omdat het moet en verwacht wordt maar ze slaan maar al te vaak een gebed over en smokkelen ook regelmatig met de ramadan. Ik denk dat als de VS en het Westen niet een boel van die dictators in het zadel zou houden het allemaal wel wat meevalt. Vergeet niet dat de toen verlichte moslims het Westen ooit uit de middeleeuwen hebben getrokken. Maar goed een beetje geboortebeperking in die groep zou zeker welkom zijn.

     En anders moeten de Nederlanders maar wat harder kinderen krijgen natuurlijk. :-)

     Of allemaal aan de 1 kind politiek.
      

    4. Dat laatste is ook wreder dan je denkt. Ik heb een megaplan: alle moslims naar hun moslimlanden en alle christenen naar het westen, op voorwaarde dat we niet meer politiek bemoeien met hun, bijv. voor hulp kunnen ze terecht bij Rusland, China en Iran. En het westen gaat zoveel mogelijk zelf duurzame energie opwekken.
     We confronteren elkaar dan niet met onze eigen wetten; zij en ook de vrouwen als zij willen mogen dan in hun eigen land de Sharia beoefenen want in het westen moet je je kunnen legitimeren. Het volgende geval is wellicht provocatie en uitlokking van geweld http://moetenwenietwillen.nl/2012/06/belgische-moslima-deelt-kopstoot-uit/ (in deze link is de informatie het volledigst)
     maar aanzetten tot haat is ook strafbaar: http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1447934/2012/06/02/Sharia4Belgium-riskeert-nieuwe-klacht-voor-boodschap-na-onlusten-Molenbeek.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS Wetten zijn te overtreden maar moslims zijn martelaren. Er wordt beroepen op hun rechten; recht op vrijheid van godsdienst met bijbehorende leefstijl, en de moslima recht op zelfverdediging. In het westen is democratie, een pro-multiculturele samenleving en mensen hebben rechten. Hebben christenen in moslimlanden ook vrijheid van godsdienst? Nee; er is geen gelijkheid.
      

    5. In Syrie had de christelijke minderheid net zoveel rechten als de moslimmeerderheid. Maar goed kan goed dat dat niet in alle landen is. Maar wat moet ik als ongelovige. Ik zit namelijk 9 van de 10 keer ook niet op de christenen van staphorst te wachten. Of de katholieken uit het zuiden…

     Waar mogen de atheisten wonen? Misschien moeten die zich eens verenigen en al die relifundi`s het land uitkieperen. :-)

    6. Op zich zouden atheïsten en christenen niks te doen hebben met Sharia (rechtbanken). Een kleine troost.

 6. @Julie en Douwe.

  In het artikel “Vechten tegen boze geesten” leg ik uit waar de fundamentalisten naar mijn oprechte mening mee bezig zijn, op 29 mei om 10.21. Als we dan naar het artikel “Computer beter in lichaamstaal lezen dan de mens” kijken, dan zien we dat er een sterke toename is in de ontwikkeling van privecy schendende software. Ik heb dit becommentariseerd met een humoristisch bedoelde kwinkslag, omdat deze ontwikkeling het enig gezond, voor alle partijen aanvaardbare en toekomstige alternatief kan zijn. Het ligt in de aard der bedoelingen van het fundamentalisme, dat we hier conflicten tussen de gematigde stromingen houden, en de westers georiënteerde vrijheids lievende bevolking met haar verworvenheden. Juist omdat we hier in een democratie leven, zullen de vaak moeizame en intolerante verhoudingen tussen de groepen zo kunnen blijven bestaan, en daarmee ook een voedingsbodem vormen voor fundamentalistische sympathieën onder de jeugd. Elke aanslag zal weerzin en afkeer in de hand werken, en een eventuele volledige integratie van de gematigde moslims tegenwerken. Dit omdat de autochtone bevolking de immigranten zo steeds blijft wantrouwen, en hier een vicieuze cirkel ontstaan is. Strategisch gezien een volmaakte toeleveringsbron, van goed opgeleide, en van alle kennis van kwetsbare infrastructuren voorziene jongeren, met fundamentalistische sympathieën. Het antwoord hierop zou een bewakings systeem kunnen zijn, uitgevoerd door zeer geavanceerde computersystemen en software, dat de intenties van de mens op uitgebreide schaal doorziet, en kan ingrijpen waar dat nodig blijkt. Dergelijke systemen blijken te bestaan in ontwikkeling. Waar blijf je dan als fundamentalist, als alleen al de gedachte aan kwaadaardigheid, je scherp in de gaten doet worden gehouden? Daarmee kun je ze lamleggen, zonder de democratische verworvenheden daarvoor op te offeren. Hun strijd in de toekomst is daarmee bij voorbaat al verloren, en die toekomst zonder hun is een voldongen feit, gezien de tendensen die we in de praktijk op technisch gebied waarnemen. Sharia4Holland wordt Schamia4Sharia. ;)  

   1. Ik denk dat hun rechten op het dragen van een boerka niet langer beperkt zullen worden in de toekomst. Dit omdat elke computer middels infraroodopnames, in staat zal zijn om hun uiterlijk en daarmee hun bedoelingen te achterhalen. Voor infrarood camera’s ben je volkomen naakt zichtbaar onder je kleding. :)

    1. De in Nederland geïntegreerde moslims kennen mij maar al te goed, voor hen hoef ik mij niet te verbergen, we zijn vrienden. Fundamentalisten kunnen nooit echte vriendschappen sluiten, het zijn geïsoleerde elementen. Voor zowel de christelijke alswel de moslimgemeenschappen geldt, goede intenties kunnen nooit het kwaad dienen. :)

  1. Goeiemorgen Andre, in mijn optiek heeft heeft het woord democratie, geen bestaansrecht. Daar alles eigenlijk al bepaald is. Dit geld eigenlijk ook voor het woord vrijheid. Er is geen enige vorm van vrijheid, ook hier is voor ons allen alles al bepaald. Denk bv aan de informatie in ons DNA. Ik kom hier later uitgebreider op terug. Doe de groeten aan de zwarte haan van me. Mvg, Paul.

   1. Goeiemiddag Paul, hopelijk heb jij het daar warmer dan ik hier in het oosten. De haan zal ik van je groeten als ik daar a.s dinsdag aan kom. Daarna ben ik een paar weken niet bereikbaar, waarschijnlijk ook hier niet voor commentaar. Nog veel plezier daar met z’n allen. :) 

 7. Jammer dat de kop van het artikel meer zegt dan de inhoud.
  De democratie met zijn vrijheid van meningsuiting en met name het stemrecht – waardoor een meerpartijenstelsel ontstaat – lijkt dan misschien mooi, maar het zaait wel verdeeldheid en dus besluiteloosheid.
  Het werd ook niet voor niets op instigatie van Amerika geïntroduceerd om via die verdeeldheid meer macht te krijgen over de wereld.
  Zeker nu wij in de ergste crisis ooit zijn beland wordt het duidelijk dat er “zo veel hoofden zo veel zinnen” besluiten worden genomen. De ene dag zo en de volgende dag weer anders.
  Het is dan ook niet voor niets dat er al langere tijd een “schaduw-regering” in het Westen zit die wij kennen als de Rothschild/Rochkefeller/Bilderberd alliancie.
  Zij en zij alleen bepalen het politieke en economische beleid achter de schermen.
  Met andere woorden: Wij denken dat wij in vrijheid leven, maar dit is totale schijn, die bedriegt.  
  Het is zoals de Brabantse gezegde luidt over meneer de pastoor en meneer Philips “Houde gij ze maar dom dan houd ik ze wel arm”.

  Nu de crisis doorzet wordt meer dan duidelijk dat in de landen met een min of meer dictatoriaal  bewind de economie nu aanzet, terwijl wij het steeds moeilijker krijgen.

  1. Ik snap je niet helemaal. Je schijnt tegen verdeeldheid te zijn, maar overkoepelende eenheden zoals Bilderberg e.d. vind je ook weer niet goed?
   Sowieso ben je erg tegenstrijdig. Hoe kunnen we verdeeld zijn en besluiteloos, als alles aangestuurd wordt door die ‘schaduw-regering’?

   Ten slotte heb je uiteraard ook geen gram bewijs voor je complot, maar komt het allemaal slechts voort uit een overactieve verbeelding die je zelf schijnbaar niet meer onder controle hebt. Het is makkelijk om iets te roepen, maar veel meer dan één groot ‘misschien’ is het niet.

 8. Ik ervaar het als heel moeilijk om oude denkbeelden los te laten.  Zelfs als ik het nieuwe denkbeeld al aanvaard heb, zit het tegenovergestelde denkbeeld nog in mijn hersens.  Zelfs als ik zeker weet dat ik het NU bij het rechte eind heb.  Want dat wist ik in het verleden immers ook.  Gemakkelijker is het met denkbeelden waar nooit een strikt denkbeeld bij heeft bestaan.

 9. Bon dias. Eigenlijk is er geen verschil in de westerse enof oosterse culturen qua gedrag van goed enof kwaad, ik zal uitleggen waarom. In de jaren 60, ontstond in amerika de moslim broederschap the black panther, deze groep profileerde toen al dat de wereld eens overheerst zou worden door de moslims. Veel is daar al van terecht gekomen. Het zij wel in verschillen van graduaties qua fundementalisme, die bepaald worden door de desbetreffende imams. In de 70 en 80 jaren zeer veel voor mijn werk in het midden oosten geweest. Je kon daar ook toen destijds al gokken, niet in het openbaar, maar wel in particuliere huizen, waar je door elke taxi heen gebracht kon worden. Dit zelfde gold ook voor de madamekes van het leven. Alle madamekes waren egyptische vrouwen, die het niet zo nauw namen met hun relegie. M.a.w. alles was mogelijk, je moest alleen de weg weten. Zo kan ik wat het kwaad aangaat nog zeer veel schrijven. In mijn optiek is het net zoals in de westerse politiek, de imams de bepalende machtsfactor. Schijnheiligheid noem ik dit. Maar dezelfde mensen die elke morgen met hun kleedje naar mekka gekeerd hun gebed deden, waren in de nacht dus niet veel anders dn wij westerlingen. wat wij overdag doen, doen zij s’nachts. Het zelfde met alcohol, na zons ondergang kwamen de flessen whisky op tafel etc. Als vader abraham zich toen gerealiseerd had van het moment dat hij zijn 1e zoon ismael met zijn moeder de woestijn in stuurde omdat zijn 1e vrouw sarah ook in verwachting was, vraag ik me af of hij zijn 2e vrouw de woestijn in zou gestuurd hebben? Mocht ik hem ooit eens ontmoeten in de transparantie, zal ik hem dat toch eens vragen. Met vriendelijke goet, Paul. in malgrat del Mar (SP).

  1. Nooit gedacht ooit op een rechtse partij te gaan stemmen, maar na bovenstaande link moet ik mijn idealen opgeven. Wat een afschuwelijk scenario staat ons te wachten als we dit niet stoppen. Het is overduidelijk dat de fundamentalisten, de gematigde moslimgemeenschap tegen ons in het harnas wil jagen, en dat hun invloed steeds groter wordt als we daar niets aan doen. Ik heb nooit problemen gehad met moslims, christenen, of anderszins georiënteerde, of geaarde individuen, en ben zelf ongelovig. Er zullen ongelovelijke technische prestaties en faciliteiten tegenover deze terreur worden ingezet, maar de medemens hersenspoelen door dan maar te kiezen voor het andere geloof, is ook geen oplossing. Religies zijn niets anders dan antieke machtsmiddelen om massa’s te besturen d.m.v. indoctrinatie. Willen we onze vrijheid van denken behouden, dan wordt wetenschap het geweldloze antwoord daarop. Alle andere oplossingen brengen geweld, ontwrichting van democratische beginselen, schending van mensen rechten, alsmede schending van het gelijkwaardigheids beginsel van man en vrouw voort. De link is de moeite waard te lezen, je bent er wel een half uur mee bezig, maar dan vallen je schellen van de ogen.

 10. De Essentie en strekking van hun betoog is simpel. Surrender en zij zullen alles voor u bepalen. Maard an tot extremen. Het enige wat u hen hier kan en mag nageven dat het ‘militaire’ principe, zakelijk best werkt. Ook op hoog economische schaal kan dit werken mits men er gezamenlijk Democratisch voor heeft kunnen kiezen.
  Hier is dan meteen de anti wat tegen hen werkt. In Europa houden we niet van dogma. ZIe maar hoe het aan het vergaan is met de religiën op dit moment. Mensen zijn aan het schuiven en zoekende naar ….. meer. Het gaat er dan al niet zo zeer meer om wat dat ‘meer’ precies is maar meer dat mens een vrije keus heeft dat voor zichzelf te kunnen bepalen.
  We zien dat ook terug in de huidige economische perikelen die we ondergaan. We geloven de politiek niet meer omdat de beslissingen die de politiek heeft genomen, de voorbije vijftien jaar, bol staat van beslissingen volkomen tegen de wil van de democratische meerderheid genomen.
  Men schermt met democratie doch dit is een schijnheilig schijn en zij die zich er aan bezondigen?  Bedienen zich steeds vaker van valsheid in geschrifte en openlijk bedrog. Ook hier zie je dogma intrede doen en de arrogantie die dat met zich mee brengt zou dan juist wel eens vernietigend tegen dogma kunnen keren.
  Ook hier niets nieuws onder de zon want er zal altijd een duidelijke tegenbeweging op staan die minsten zo gelijk is als de belichaming van dat dogma. Ook dat heeft de geschiedenis ons uiteindelijk getoond.

   1. Beste NumoQuest en Julie, Numo heeft gelijk, door de tijd heen heeft de religie bewezen geen stand te houden. Vele oorlogen hebben ze gevoerd en niet te vergeten vele volkstammen geprobeert uit te moorden, ongeacht welke religie. Sharia is een doctrine waarmee de imams het volk onder de duim proberen te houden. Vroeger hebben ook de christenen een gelijk soortige wetgeving gehad, denk aan het katholieksisme. Dus is er niets vreemd gaande. Julie, het halal slachten is een methode, ik weet niet of je wel eens bij een joodseslager bent geweest Deze doen het iets minder pijnlijk voor het dier, maar geschied ook met een vlijmscherp mes van plm 80 a 90 cm, waar de hals van het dier in 1 keer van de romp gescheiden wordt. Zo zijn er vele vormen van slachten aan te geven. Daar kun je over twisten. De moslims zijn jaar en dag een onbekende volksgroep geweest, die zich nu gaan profileren en alles in het werk zullen stellen om eindelijk eens gehoord te worden. M.a.w. de geschiedenis herhaalt zich, het heeft bij hun een 1500 jaar geduurd voor ze zover waren. Niet dat ik al hun daden goed wil praten, maar het is wel begrijpelijk. En ik geloof ook inderdaad dat er weer een tijd aan zal breken, dat de moslims net zo westers worden als wij. Vergeet hierbij niet, dat de mens een kuddedier is en eigenlijk niet zonder een leider kan funktioneren. Daarnaast kan de mens ook niet solitair leven, daar het dan verstoten zal worden enof uitgemoord worden. Wat een wereld leven we in. Mvg Paul-malgrat del mar.

Laat een reactie achter