De onaangename waarheid is dat de nazi's minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Nazibeweging wordt ten onrechte gedemoniseerd

Veel ideeën, zoals het ziekenfonds en de kinderbijslag, zijn door de nazi’s geïntroduceerd. Toch staat de nazibeweging gelijk aan het absolute kwaad. Is dit terecht? Of had de nazibeweging ook goede kanten?

Tussen 1933 en 1945 werd Duitsland – en een groot deel van Europa- beheerst door de nationaal-socialistische beweging en de nationaalsocialistische Duitse arbeiderspartij NSDAP. De nazi’s – zoals de aanhangers van de NSDAP werden genoemd – zijn sindsdien door de main stream gelijkgesteld met het absolute kwaad. Het volgen van deze logica  betekent daarmee, dat elk ideologisch element van de nazibeweging verwerpelijk is. Opkomen voor je eigen volk, of trots zijn op je geschiedenis? Dat wilden de nazi’s ook, dus dat is slecht. Meer ruimte voor de natuur? Ecofascisme. Het verbeteren van het genetisch materiaal van de menselijke soort, waarvoor je veel ellendige ziekten zoals Huntington kan voorkomen? Ook hier waren de nazi’s voor, dus ook dit is het ultieme kwaad.

Overblijfselen van het nazibewind in Nederland

Door de nazi’s ingevoerde veranderingen in Nederland, die nog steeds bestaan, zijn het verplaatsen van de eilanden Vlieland en Terschelling van de provincie Noord-Holland naar de provincie Friesland. Andere naziwetten die nog steeds bestaan zijn kinderbijslag, loonheffing, ziekenfonds, de vennootschapsbelasting en, na de oorlog weer afgeschaft ondanks protesten van dierenbeschermers, het verbod op onverdoofd slachten (waar nu weer stemmen voor op gaan). Ik heb nog geen enkele politicus, zelfs de meest antifascistische niet, horen pleiten voor de afschaffing van deze wetten. In Duitsland dateert de basis van het Duitse snelwegennetwerk, de Autobahn, uit de nazitijd.

De onaangename waarheid is dat de nazi's minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
De onaangename waarheid is dat de nazi’s minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Adel, koningshuis en jodendom als nazi-ideeën

Ook achter het Nederlandse en Belgische koningshuis, en het Blauwe Boekje, gaat een duidelijke nazi-ideologie schuil. Immers, je kan alleen koning worden als je geboren bent uit de koninklijke familie. Ook al ben je nog zo een intelligent, capabel en geniale bestuurder. Dat geldt ook voor de Nederlandse adel. In feite vormt het Blauwe Boekje een soort stamboek van het adellijke ras. Daarmee wordt de genetica van het huis Oranje, of de vele buitenlanders in de afstammingslijn, superieur geacht aan dat van het klootjesvolk. Op grond van hun afstamming zijn ze voorbestemd om te heersen.  Deze ideeën over een erfelijk superieure adel dateren overigens al van ver voor de middeleeuwen. Uniek aan de nazi’s was dat ze het adelbegrip uitbreidden tot de gehele inheemse ‘Arische’ (uit Sanskriet: आर्य, arya is edele) Duitse bevolking en die van andere ‘broedervolkeren’, die tot het zogeheten Arische ras zouden behoren.

Ook het jodendom kent een aantal racistische elementen. Alleen iemand die geboren is uit een halachisch joodse moeder is een halachisch jood. Voor een niet-jood is het alleen na een jarenlang bekeringsproces mogelijk om jood te worden. Hierna is er overigens geen onderscheid meer tussen een bekeerde jood en een geboren jood, en hun nakomelingen. Voor de joodse priesterklasse, de Levieten of kohaniem, gelden nog strengere regels. Zo kan een volgens de torah niet toegestaan huwelijk van zijn voorouders in het verre verleden een Leviet ongeschikt maken voor de rituele eredienst. In het overigens mythische bijbelboek Jozua staan etnische zuiveringscampagnes beschreven onder de inheemse inwoners van het land Kanaän (Palestina en de oostelijke Jordaanoever), waar de gemiddelde nazi jaloers op zou zijn.

Conclusie: nazi’s zijn fout door hun ideologie

Het is dom om,zoals de mainstream op dit moment doet, ideeën af te wijzen omdat ze ooit door een nazi zijn geuit. Dit getuigt van een kuddementaliteit. Ideeën zijn goed of slecht op zichzelf, onafhankelijk van de bron. Hierbij kan enige rechtlijnige logica in combinatie met de Gulden Regel in veel gevallen, zij het niet  altijd, tot basis dienen. Een ziekenfonds, bijvoorbeeld, is een goed idee, ook al is het idee afkomstig uit nazibron.

Het is in feite andersom. Nazi’s vormden een door en door kwaadaardige en zieke beweging, door hun ideologie van racisme, door hun militarisme en een volkomen gebrek aan respect voor het menselijk leven. Er waren meer van dit soort bewegingen, maar door de combinatie van deze drie elementen  bereikte het nazisme het absolute morele dieptepunt.

Mensen discrimineren op afkomst of, nog erger, ze uit willen roeien, is een volkomen verkeerd idee. Niet omdat het een nazi-idee is, maar omdat mensen niet beoordeeld kunnen worden, en zeker niet uitgemoord mogen worden, op grond van afstamming. In de woorden van de Torah: gij zult niet de zonden van de vader verhalen op de zoon. Bij elk idee geldt dat er nauwkeurig de stofkam overheen gehaald moet worden om te bepalen of het idee acceptabel is of niet. Guilty by association is een incompetente discussietechniek.

14 gedachten over “Nazibeweging wordt ten onrechte gedemoniseerd”

 1. Volgens mij is het Autobahn project en vele andere gestart onder de Weimar republiek.
  Als je wilt dat het nazisme niet meer ‘gedemoniseerd’ wordt kan je zeker niet klagen over de Islam.
  Het probleem met het nazisme is dat het vanaf het begin net als het communisme uitgaat van staatsterreur en geen enkele waarde toekent aan het menselijk leven, zelfs niet die van het uitverkoren volk

 2. Nazisme wordt ten onrechte geduid als extreem rechts.
  School- en geschiedenisboeken zijn herschreven terwijl nationaalsocialisme natuurlijk een vorm van socialisme is, en dus links. De hierboven beschreven maatschappelijke voorzieningen onderstrepen dit verder ook.
  Socialisme met een extra portie nationalisme, en ziedaar nazisme. Een ongemakkelijke waarheid voor mensen die nu nog steeds deze ideologie van de almachtige staat aanhangen.

 3. Idd. Aanvankelijk was er een sterk socialistische stroming binnen de nsdap vertegenwoordigd door Ernst Rohm en de gebroeders Strasser. In 1934 werden deze opgeruimd door Hitler omdat hij de racistische stroming veel belangrijker vond en nu hij de macht had kon hij de socialistische nazi’s niet meer gebruiken.

 4. Ik denk dat een paar fundamentele zaken die aan het nazisme kleefden het nazisme verwerpelijk hebben gemaakt: het uitgesproken fascistische karakter (dat in de praktijk uiteindelijk de schuld van hun eigen onmacht en falen vaak buiten de landsgrenzen legt en daarom vaak oorlogen tegen de buren begint) en het uitgesproken racistische karakter (en het vervolgens willen deporteren en daarna ‘uitroeien’ van onder meer het joodse ‘ras’). Ook allerlei andere menselijke waarden werden door de nazi’s veel te gemakkelijk opzij gezet; zo werden lichamelijk en geestelijk gehandicapte mensen zonder pardon ‘opgeruimd’ (lees: vermoord!).
  Maar zoals boven al is gezegd wordt de rol van het socialisme dat uiteindelijk ook ondemocratisch en fascistisch is en de rechten van het individu niet erkent (de staat is oppermachtig, dictatoriaal), door vele linko’s niet onderkend.

  1. Ik geloof dat het fascisme gedeeltelijk geïnspireerd was op Darwin: de sterksten komen vanzelf boven drijven in een stevige aanhoudende strijd om het bezetten van de top-positie. Dat is waarschijnlijk ook de verklaring dat er zo gewetenloos werd omgesprongen met ‘minderwaardig’ leven.
   Tegenwoordig onderkennen we dat in de Darwinistische opvatting ook heel goed fenomenen als sympathie en empathie kunnen bestaan en zorg dragen voor ‘zwakkere’ leden van de – grotere – gemeenschap van leven.

    1. Oké, ik drukte het wat meer vrijblijvend uit (m.n. ‘sterksten’) maar ik heb geen ongelijk: Wikipedia > Sociaal Darwinisme > De statisticus Francis Galton etc. > Eugenetica:
     “… Het idee werd in de jaren 30 gebruikt voor racistische politieke doeleinden zoals o.a. Adolf Hitler. Het door hem ontwikkelde politieke wereldbeeld, het Nationaalsocialisme, de Duitse versie van het fascisme, voegde op selectieve wijze elementen uit de eugenetica en het sociaal darwinisme toe aan haar gedachtegoed. Het kerngeloof van hen was dat er in de loop der evolutie superieure rassen en mindere of gedegenereerde rassen ontstaan waren. Dit was wezenlijk niet afwijkend van het gebruik dat er in het imperialisme gemaakt werd van deze doctrines. Het Duitse ras was het verst ontwikkeld en had volgens Hitler de plicht om de ‘mindere rassen’ te onderwerpen of uit te roeien zoals in de dierenwereld ook gebeurde, met als gevolg de genocide van door de nazi’s als schadelijk beschouwde groepen tijdens de holocaust. …”

 5. Het is helemaal niet waar dat de kinderbijslag DOOR de Nazis is ingevoerd. Het is TIJDENS de bezetting ingevoerd maar was al een Nederlands plan. Zie Wikipedia :

  Minister Romme (RKSP) van Sociale Zaken diende in 1938 een wetsvoorstel in, dat door zijn opvolger, de sociaaldemocraat Jan van den Tempel, in 1939 door het parlement werd geloodst. De wet trad op 1 januari 1941 in werking.

  En het ziekenfonds ligt ook iets genuanceerder. Lees Wikipedia :

  Met de afkondiging van het Ziekenfondsenbesluit op 1 november 1941 werd de ziekenfondskwestie in één keer geregeld. Hoewel geïnspireerd door haar Duitse tegenhanger, bleef in het Ziekenfondsenbesluit een van de meest wezenlijke kenmerken van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid gehandhaafd: de volledig gescheiden verzekering van ziekengeld (door de Ziektewet) en ziekenzorg. Het Ziekenfondsenbesluit was dan ook geen integrale kopie van het Duitse Bismarck-stelsel, maar een mix van Nederlandse en Duitse ziekenfondsprincipes.

  Eerst even feiten controleren voordat je iets op de website zet.

 6. Ziekenfonds vergoed chemotherapie, maar betaald niet voor werkelijke geneesmiddelen tegen kanker. Huismiddeltjes worden ontmoedigd met het ziekenfondssysteem, waardoor er een grote afhankelijkheid ontstaat. Op korte termijn is ziekenfonds mooi, maar op lange termijn kan de oplossing erger zijn dan de kwaal, door de gemaakte afhankelijkheid. De corruptie binnen het medicijnwezen woekert voort.

 7. Mensen koppelen nazis automatisch aan hrt dictatuur van Hitler, echter zoals hier staat aangegeven, zijn er wel zeker positieve dingen uit de nazis gekomen.

  Hitler gaf er een rasistische draai aan, omdat hij zo minder opstand zou krijgen. Dat zorgde er tegelijk voor dat alles van de nazis slecht zou zijn.
  Hier hebben de westerse leiders, het een en het ander van de geschiedenis veranderd, waardoor de nazis nog slechter leken.

  Uiteindelijk is de gehele tweede wereldoorlog van tevoren door de Satanistische Elite bedacht, om zo de wereld populatie te verminderen, angst te zaaien en de gewone bevolking te laten zien, dat ze niks zijn zonder hun wereld leiders.

  En wat betreft ons Koninklijk Huis, zelf vluchten, om hen zelf te redden. Wij mochten hier alle klappen opvangen..

Laat een reactie achter