Nieuwe ijstijd door smeltend Groenland?

De Golfstroom verzwakt, omdat Groenland smelt. En als gevolg daarvan, moeten we rekening houden met een nieuwe IJstijd, klein of groter. Dat blijkt uit onderzoek, gedeeld in het blad Nature[1].

 

Smeltend Groenland veroorzaakt nieuwe ijstijd

De oorzaak is volgens dit rapport duidelijk. Namelijk, de snel stijgende temperaturen. Want deze laten de Groenlandse ijskap smelten. Hierdoor stroomt zoet smeltwater de zee in. En verdunt zo de Warme Golfstroom. Zo valt het cruciale deel van de “conveyor belt” stil. Namelijk, het omlaag zinken van het zware, zoute tropische water van de Golfstroom, wat de stroming op gang hield. Daardoor verzwakt de Golfstroom weer. En zorgt zo dat Europa afkoelt.

Ook in de middeleeuwen smolt er veel Groenlands ijs. Daarom, door dit smeltwater, denken klimatologen, verzwakte de Golfstroom al eerder. Dat was de oorzaak van de Kleine IJstijd in de achttiende eeuw. En dus, slechtere oogsten en strengere winters. En veel schilderijen met ijspret. 

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

En gaat dat nu weer gebeuren? Ja, ook nu weer, zo wijst nieuwe research uit 2018 en 2020 uit. Want niet alleen vonden onderzoekers een blob koud, zoeter smeltwater in de Atlantische Oceaan, die de Golfstroom dreigt te blokkeren [2]. Een andere groep ontdekte ook een hoger zoutgehalte van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ook weer een ander bewijs dat de Golfstroom, die dat zoute water verdunt, afzwakt [3]. 

Grote stroom meanderend smeltwater in het ijs van Groenland. Nieuwe ijstijd door smeltend Groenland?
Grote stroom meanderend smeltwater in het ijs van Groenland. Betekent het ontdooien van Groenland een nieuwe ijstijd? Bron:  Ian Joughin. Polar Science Center, Applied Physics Lab, University of Washington, Seattle, USA. Overname voor niet-commercieel gebruik toegestaan volgens CC 3.0 licentie

Bronnen
1. Rahmstorf, S., Box, J., Feulner, G. et al. Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation. Nature Clim Change 5, 475–480 (2015). https://doi.org/10.1038/nclimate2554
2. Caesar, L., Rahmstorf, S., Robinson, A. et al. Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation. Nature 556, 191–196 (2018). https://doi.org/10.1038/s41586-018-0006-5
3. Zhu, C., Liu, Z. Weakening Atlantic overturning circulation causes South Atlantic salinity pile-up. Nat. Clim. Chang. 10, 998–1003 (2020). https://doi.org/10.1038/s41558-020-0897-7

8 gedachten over “Nieuwe ijstijd door smeltend Groenland?”

 1. In de zeer zeker interessante video wordt een prognose voor het stilvallen genoemd, welke op of rond 2050/2060 zou moeten uitkomen. Oorzaak zoals Germen al schreef; zoet smeltwater dat de poolzeeën in stroomt. De golfstroom kun je best vergelijken met een rivier, waarvan het beginpunt op een hoger niveau ligt, en het eindpunt, de monding in zee. Dit dan wel met dat verschil; begin en eindpunt liggen in het geval van de golfstroom in zee, en ook nog eens op hetzelfde niveau. Normaal zou zo iets niet moeten kunnen, ware het niet dat grote hoeveelheden zout water concentraties hier de rol van het hoogteverschil innemen. Dat werkt zo:

   

  In zoet water dat bevriest, vindt geen noemenswaardige extractie van zoutconcentraties plaats, (lage concentratie zout). Het oppervlak aan de onderzijde heeft daarom een redelijk vlakke, gesloten structuur. Het bevriest al bij nul graden C, heeft een lagere soortelijke massa dan zout water, is daardoor dan ook lichter.

   

  We weten allemaal dat zout water bij veel lagere temperaturen bevriest, daarom gebruiken wij dit ook bijvoorbeeld als wegenzout. Zoutkristallen opgelost in water, worden zodra ijsvorming optreedt, door de ijskristallen die het bevroren water vormt verdrongen. Onder aan het oppervlak van oorspronkelijk zout waterijs, vormen zich dan extractietubes. Dit zijn kleine holle buisjes van zoet waterijs met daarin kanaaltjes, van waaruit hoge concentraties zout water naar de oceaanbodem zinken. Het ijs zelf veranderd zo dus in zoet waterijs, en onder het ijs ontstaat een voor het blote oog onzichtbare, maar gigantische waterval van zwaar zout water. Deze volgt dan een route over de oceaanboden, vergelijkbaar met de rivieren op het land. Onderweg over de oceaanbodem, neemt de zo ontstane stroming allerlei voor o.a. de visstand, belangrijke voedingsstoffen en mineralen mee op haar pad. Het koude zoute water in de golfstroom raakt onderweg verdund, langs de evenaar stijgt het weer op, en wordt weer verwarmt door de zon en de atmosfeer. Er vindt warmte uitwisseling plaats tussen het warm geworden water van de golfstroom, en de atmosferische (geografische) breedte graden in het pad van de golfstroom. De oceaan winden nemen deze warmte mee naar gebieden waar het kouder is, en de warmte weer wordt afgestaan aan de omgeving. Het systeem is goed vergelijkbaar met de centrale verwarming bij u thuis. Een pomp (zout water aan de polen) verplaatst het water langs de hete boiler, (evenaar) en het verwarmde water stroomt door radiatoren in verschillende ruimtes (geografische breedte graden). Het volgende is er aan de hand:

   

  De atmosfeer warmt op, (broeikasklimaat) zoet smeltwater uit de ijskappen verdund het zoute water aan de poolzeeën. Het extractie proces aan de polen bevat daardoor steeds minder zwaar, zout water. De pomp valt op een gegeven moment stil, er zal daardoor geen warmte uitwisseling meer plaatsvinden tussen golfstroom en geografische breedte graden, er breekt dan een ijstijd aan. Aan de evenaar vindt dan precies het tegenovergestelde plaats. Het oceaanwater wordt daar steeds warmer, er vindt immers steeds minder warmte uitwisseling plaats tussen golfstroom en oppervlakte. Orkanen en stormen voeden zich voor hun energie boven warm water. We merkten dat nu al, zeker de laatste maanden, dat water wordt warmer, de pomp loopt langzamer. Wie niet horen wil moet maar voelen, we krijgen met z’n allen een harde les, en miljarden zullen dit niet overleven. Wie denkt zich in te kunnen graven op een veilig plekje, dat is er niet. Tenzij we de ruimte gaan bewonen en gebruiken, voordat de steeds roeriger atmosfeer die weg ook onbegaanbaar maakt.

   

  We moeten zoveel mogelijk grondstoffenwinning, de meeste productieprocessen, en zeker de voedselproductie, op tijd verplaatsen naar de ruimte, ook de energiewinning. Ik verwacht dat hoogbouw binnen de atmosferische condities waar we mee te maken krijgen, als eerste zwaar impopulair zal worden. Wonen op het landoppervlak sowieso, omdat windsnelheden van 350 km/uur straks normaal worden. Ondergronds op hoger gelegen locaties bouwen, wordt dan stukken veiliger. De leefbare temperaturen zijn daar stukken stabieler, en men is daar niet kwetsbaar voor de komende stormen op het oppervlak.

   

  Pessimistisch toekomst beeld vindt u misschien?

  Volg de documentaire dan maar eens…..   

   

   

   

 2. De vraag is of deze temperatuur- en hoogteverschillen de(enige?) motor zijn van de golfstroom. Het zou best eens kunnen dat dezelfde krachten die de luchtstromingen hoog in de atmosfeer veroorzaken, ook de golfstromen veroorzaken.

 3. Jammer dat geo-eginering niet mee genomen word in dit alles en men zogenaamd co2 de schuld geeft, Dat terwijl er in het verleden op aarde zeker hogere piekwaarden van van co2 gemeten zijn in periodes dan in de laatste industieele eeuwen.  Even wat neven-effecten van die geo-engineering op de natuur en de gezondheid betreffende de laatste 20 jaar.
  Chemtrails appear to be having a dramatic effect not only on humans, but on animal health
  and on the environment. For example:

  We have witnessed deaths of entire ladybug colonies after 3 extremely heavy days of
  spraying.
  Others are witnessing massive die offs of ladybugs in many other areas as well.
  There have been unexplained continuous deaths of bats and bat colonies. Over 11,000
  bats died in 2008.
  The disease is being called “while nose syndrome” but the cause is baffling experts.
  Nearly everyone has heard about the massive bee die-off nation wide.

  The U.S. and U.K. both reported to have lost about one-third of its bee population in 2008.
     
  Soils are becoming contaminated with very-high levels of aluminum.
  If aluminum levels elevate above 400ppm, numerous species of plants will die.
  Brown pelicans are dying in California. The cause is “a mystery” but they have found a
   “residue” on the feathers of the dying animals.
  Starlings fall from the sky without explanation: “The sky was raining starlings. One of my
  neighbours saw them.
  They seemed to just fall out of the sky. About 70 were dead straight away.”

  Largest Whale Die-Off on Record:

  “This is the single largest die-off event in terms of numbers
  and in relation to population size and geographic range,” said Marcela Uhart, a medical
  veterinarian with the Wildlife Conservation Society (WCS). She represents an associate
   director in Latin America for the WCS Global Health Program.
     
  Mystery Crop Damage Threatens Hundreds Of Acres Small dots appear to “burn” through leaves
  Area affected is along Tipton and Shelby County lin  Farmers afraid they may lose their entire crop

  Numerous other environmental anomalies are occurring 
  CHEMTRAILS Exposed on Discovery Channel
  http://youtu.be/JAot8bKdisw   part 1
  http://youtu.be/Xui7BjzZmNg  part 2
  http://youtu.be/3FCan0i48_8   part 3
  http://youtu.be/7fhWWsi5Zjw   part 4
   
  http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/file/geo_current_116/116K_2008_Air_Pollution_both_Decreases_and_Increases_Rainfall_SEPT_11_2008_Prof_Rosenfeld_Studies_Aerosols.pdf

 4. Als de golfstroom wegvalt, doet de CO2 concentratie in de atmosfeer er inderdaad niet meer zo toe, op dat moment tenminste niet veel. Hele werelddelen zullen bevriezen, en worden dan onder soms kilometers dikke lagen ijs bedekt. De CO2 concentratie neemt daarna heel erg langzaam af. Dit doordat de bevroren oceanen hun CO2 opname capaciteiten bijna volledig zullen verliezen, aangezien de micro organismen (algen, en dus fotosynthese processen) af zullen sterven. Op het land kan dan geen plantaardige vorm overleven, die diezelfde taak op zich neemt. Eventuele Chemtrails worden langzaam in de bodem opgenomen, maar leven dat daar profijt van kan trekken is er dan allang niet meer. Een ander probleem vinden we dan in het feit; dat zoutextractie niet langer over de poolgebieden alleen zal plaatsvinden, maar over enorme bevroren oceaanoppervlakken. Het is juist de unieke, natuurlijke, en exclusieve omgeving waar dit proces plaatsvindt, dat de motor (pomp) achter de golfstroom mogelijk maakt. Een ander probleem is: Nadat het ijs over grote zoutwater oppervlakken haar zout heeft afgestaan aan de oceanen, is het bodemleven daar ook afgestorven door te grote, plotselinge temperatuur verschillen, en het niet op tijd kunnen aanpassen aan de wereldwijde te hoge zoutconcentraties op dat niveau. Als de ijskap daarna ontdooit, komen uit het zeeoppervlak de enorme hoeveelheden ontbindingsgassen, (o.a. methaan) afkomstig van het afgestorven leven vrij. Methaan is echter een nog veel extremer broeikasgas, de temperatuur van de atmosfeer zal daarna explosief gaan stijgen. Dat tempo kan het resterende leven op aarde dan ook niet meer aan, een oeratmosfeer zal ons deel zijn. CO2 is dus wel degelijk ons belangrijkste probleem, de rest maar bijzaak.

 5. Zomaar een gedachten experiment van een bezorgde aardbewoner.
  We kunnen zoveel! Het volgende klinkt misschien absurd, maar toch!
  Is het niet mogelijk een soort instelbaar reflecterend schild te plaatsen op een geostationaire positie tussen de zon en aarde en daarmee de energie die de aarde bereikt controleren en het broeikas effect verminderen en zelfs stoppen. Opbouwen van af de maan met materie van de maan.
  Is dat wat?

  1. Het kan natuurlijk, bijvoorbeeld rond het Lagrangepunt tùssen de aarde en de zon. Dit ligt 1 miljoen kilometer van de aarde. Om de zon geheel af te dekken op deze afstand is een schild van meer dan 7.000 kilometer doorsnede, rond de 150 miljoen vierkante KILOmeter oppervlakte, nodig. Een schild hier dat de zonnestraling met, zeg, 5% vermindert, kan. Maar onderschat niet hoeveel materiaal nodig is. Vijf procent van 150 miljoen vierkante kilometers moet dan bedekt worden. Denk dan al gauw aan de totale oppervlakte van bijvoorbeeld Australië. Of twee keer de EU.

Laat een reactie achter