Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.

Stop de heilige oorlog tegen samenwonen

Een belangrijke reden waarom er in Nederland zo veel mensen wekenlang dood liggen in huis is de subsidie voor eenzaamheid. Alleenstaanden krijgen meer bijstand dan samenwonende bijstandsgerechtigden. Als een bijstandsgerechtigde bij een familielid woont dat wel een baan heeft, wordt  de uitkering zelfs stopgezet. Niet erg intelligent. Gelukkig is er een structurele oplossing.

De eenzaamheidscultuur in Nederland
Veel buitenlanders hebben de nodige problemen om zich aan te passen aan Nederland. Aan een Indiër of Afrikaan is vaak niet uit te leggen wat de inwoners van Nederland bezielt. Een belangrijke reden hiervoor is, weet ik van immigranten, de merkwaardige logica die de inboorlingen hier er op na houden.

Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.
Afrikanen vinden de Nederlanders vaak geschift. Voor een groot deel terecht.

De mens is een sociale diersoort. Mensen leven bij voorkeur in groepen, sommigen zelfs in grote groepen. Uit psychologische onderzoeken blijkt keer op keer dat mensen het gelukkigst zijn als ze veel andere mensen kennen en door ze geaccepteerd worden. Ook blijkt hoe verwoestend eenzaamheid werkt op mensen. De reden voor de populariteit voor huisdieren is dat ze een substituut-gezelschap vormen. Alhoewel ze niet in staat zijn zich mentaal in mensen te verplaatsen, geven ze toch een zekere sociale interactie en verbondenheid. Dit geldt vooral voor sociale huisdieren zoals honden.
Uit andere onderzoeken blijkt keer op keer dat mensen met en groot sociaal netwerk snel aan een nieuwe baan komen. Een goede manier om aan een groot sociaal netwerk te komen, is tussen andere mensen in te wonen.
Kortom: als immigranten uit meer sociale culturen zich achter hun oren krabben over die rare Ollanders, hebben ze domweg gelijk.

De bekrompenheid van de politieke klasse werd weer eens verblindend duidelijk bij het verkiezingsdebat tussen PVV’er De Graaf en PvdA-voorman Cohen. Triomfantelijk kraaide Cohen, duidelijk niet op zijn gemak, dat met de nieuwe kabinetsplannen (overigens nog  in concept) een bijstandstrekkende groep mensen die bij elkaar woont en familie van elkaar is, er op achteruit gaat als een familielied gaat werken. De Graaf, overigens een vriendelijke, aimabele man, stamelde wat over lekken en voorlopige voorstellen. Beiden hadden niet door dat ze aan het mekkeren zijn over symptomen. Een bredere visie, een helicopterview ontbreekt totaal in de politiek.

Subsidie op eenzaamheid
Een groot probleem in Nederland is het gebrek aan sociale huurwoningen voor de zoals dat met een mooi woord heet, sociale minima. Sociale minima moeten, vindt de overheid en klaarblijkelijk ook veel Nederlanders, allen in een eigen huis wonen met eigen keuken, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Omdat een bijstandsuitkering daarvoor veel te laag is zijn er allerlei dure ingewikkelde oplossingen bedacht, zoals huursubsidie, sociale woningbouw en allerlei bijzondere bijstandsregelingen.

Stop met werken en samenwonen te straffen, stimuleer samenwonen juist
De voor de hand liggende oplossing: schaf de idiote regel af die bijstandsgerechtigden afstraft als ze bij elkaar wonen, of nog beter: geef iedereen een basisinkomen van, zeg, zeshonderd euro, is duidelijk te hoog gegrepen voor de onvolprezen genieën die dit land regeerden en regeren. Deze mensen eenzaam in hun woning laten verkommeren of zelfs drie maanden dood laten liggen, is dan weer wel sociaal. Warmvoelend als politici vaak ten koste van belastingbetalers zijn, willen ze om dit nieuwe probleem op te lossen dan weer allerlei gesubsidieerde gezelschapsactiviteiten opzetten.

Uiteraard is er een veel simpeler oplossing: zorg dat mensen worden beloond als ze samenwonen. Als vier mensen een huis delen kunnen ze de woonlasten voor een woning door vier delen en wordt het leven veel goedkoper. Op dit moment is een alleenstaande vaak meer dan de helft van zijn of haar inkomen kwijt aan huisvesting. Zet desnoods een bemiddelingsservice in voor als mensen huisgenoten zoeken (alhoewel er geheid slimme websitebouwers op in zullen springen en zelf zoiets opzetten). Wedden dat het huizentekort als sneeuw voor de zon verdwijnt?

13 gedachten over “Stop de heilige oorlog tegen samenwonen”

 1. Zit wat in. Ik vind het prima als mensen alleen willen wonen, maar inderdaad dient dit niet uitgebreid gesubsidieerd te worden. Misschien moeten er meer studentenhuis-achtige woningen komen, ook voor niet-studenten.

 2. Volkomen geschift artikel.
  1. Het artikel projecteert de situatie van bijstandsgerechtigden op de hele samenleving. Terwijl slechts een klein deel van de mensen in de bijstand zit.
  2. Het tekort aan sociale huurwoningen is veroorzaakt doordat de laatste 12 jaar op grote schaal sociale huurwoningen zijn gesloopt en verkocht. Het aantal sociale huurwoningen dat er voor terug is gebouwd is véél kleiner.
  3. De theorieën dat samenwonenden gelukkiger zijn dan alleenstaanden, gelden voornamelijk voor mensen in een (liefdes)relatie. Dat is wat anders dan met 3 willekeurige individuen in een huis wonen.
  4. Er is geen heilige oorlog tegen samenwonen. Het tegengestelde is het geval. Het belastingstelsel is gunstiger voor samenwonenden (zoals mogelijkheid tot optimale verdeling van belastingaftrek over beide inkomens). Gemeentelijke belastingen zijn voor samenwonenden en gezinnen in verhouding veel lager. De zorgtoeslag stukken hoger. Etc..etc.. We moeten juist toe naar een stelsel dat leefvorm-neutraal is, dus uitsluitend rekent met individuen.

  1. 1. Niet alleen de bijstand, ook bepaalde andere uitkeringen, zoals de AOW, zijn afhankelijk van de leefvorm. Twee alleenstaanden krijgen meer AOW dan een samenwonend stel.
   2. De voornaamste oorzaak is de individualisering, in de hand gewerkt door en geschift sociaal en uitkeringsbeleid.
   3. Onzin, een sociaal netwerk (dat samenwonen automatisch levert) is wel degelijk geluksbevorderend, zie bron.
   4. Voor werkende samenwonenden ja. Werkloze samenwonenden worden hard gepakt.

 3. lekkere onzin: eenzaamheidssubsidie.
  de overheid is inwezen mentaal de jaren 50 niet ontgroeit waarbij het uitgaat van het christelijk conservatieve kerngezin van één inkomstenlevernde partner en één verzorgende partner. Man aan het werk, vrouw aan het aanrecht.
  en er wordt gelet op de fairness van inkomen t.o.v. van die situatie.
  dus twee werkeloze partners een volledige uitkering doet schade aan de hardwerkende man die geheel zonder neven inkomsten zijn brave gezin onderhoudt.
  Een hardwerkende huisvrouw die al haar tijd achter het aanrecht besteed een basisinkomen vanuit de overheid tegeven is vloeken in de kerk, tevens worden faciliteiten die het mogelijkmaken dat de vrouw een gelijkwaardige inkomenspartner is niet gestimuleerd… Denemarken heeft al van af WOII getrouwde vrouwen gestimuleerd te gaan werken en niet alleen voor de sociale kontakten terwijl in Nederland de gehuwde status van de vrouw een legitiem reden tot ontslag was
  “wij zijn een net bedrijf, wij hebben geen getrouwde vrouwen in dienst”( mijn moeder hoort het ze nog zeggen)
  frappant is dat het merendeel van de niet-christelijke allochtonen beter aan het christelijk-conservatieve beeld van kerngezin beantwoorden anno 2012, dan de autochtonen.

 4. Chapeau. Dit soort artikelen nodigen uit tot nadenken.
  Er zou een Nationale Denktank moeten worden opgericht bestaande uit burgers die dit soort concepten verzamelen of bedenken en verder uitwerken tegen een billijke vergoeding.
  Vervolgens zal een programmamaker er een format moeten bij verzinnen om uiteindelijk de briljantjes op de huiskamers af te schieten. Confronteer de samenleving maar met nieuwe denkwijzen.

 5. goed artikel en helemaal waar! ik ben student en woon nu zelf op een kamer bij een oudere mevrouw, scheelt veel geld ten opzichte van als ik een zelfstandige kamer had gehuurd en veel gezelliger!

Laat een reactie achter