Het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Gouden Eeuw was Nederland een republiek. Bron: Wikimedia Commons.

Tijd voor de republiek?

In de Gouden Eeuw heette Nederland de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In die tijd legden de Nederlanders de basis van de Industriële Revolutie. Nu zitten de Nederlanders opgescheept met een koningshuis. Waarom eigenlijk?

Het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Gouden Eeuw was Nederland een republiek. Bron: Wikimedia Commons.
Het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Gouden Eeuw was Nederland een republiek. Bron: Wikimedia Commons.

Nederland als apenkolonie
Het koningshuis is in Nederland mateloos populair. Vooral de charmante brokkenpilote Máxima Zorreguieta, net als de voormalige majesteit dochter van een foute vader, wat een natuurlijke band tussen beide dames schepte, slaagt er in de harten van de op koninklijk gebied weinig verwende oranjeklanten te stelen. De reden is vermoedelijk dat de meeste mensen de behoefte hebben aan iemand om tegen op te kijken. De invloedrijkste familie in de stam. Hierdoor voelt de onnatuurlijk grote mensenstam Nederland toch als een vertrouwde apenkolonie. Wat dat betreft is er weinig verschil tussen de Nederlanders en de Samburu in Ethiopië (al zijn de Samburu een stuk gastvrijer). Zelfs in de door-en-door republikeinse Verenigde Staten zien we dat de familie Kennedy een dergelijke sociologische rol speelde. Klaarblijkelijk is hier sprake van een elementair menselijke behoefte. Waarom dan toch een einde aan dit psychologisch belangrijke mechanisme en invoering van een republiek?

Wat is de nationale aard van Nederland?
Nederland, althans het kerngebied Holland zeker, is een drooggelegd moeras in de delta van twee grote rivierenstelsels. Op het eerste gezicht lijkt het een onmogelijkheid om in een drassig moeras een welvarend land te vestigen. Dit kregen de Nederlanders dan ook alleen voor elkaar door een groot vermogen tot samenwerking en lange-termijn denken te ontwikkelen. Samenwerking is nodig om zeker te stellen dat het gemeenschappelijk drooggelegde moeras niet onderloopt. Haantjesgedrag is dan wel het allerlaatste wat je kan gebruiken. Alleen als iedereen in de groep bereid was zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan dat van de groep als geheel, maakte deze onderneming een kans.
Het droogleggen van meren als de Beemster en de Purmer was een taaie klus, zeker met de primitieve middelen (windmolens) van die tijd.  Ook brachten landerijen soms pas na de tweede generatie welvaart. Kortom: dit vergde een ongekende mate van lange-termijn denken.
In deze tijd werden de kernwaarden van Nederland in de nationale psyche vastgelegd. Deze kernwaarden van Nederland zijn: samenwerken van gelijken en lange-termijn denken. Erg creatief zijn Nederlanders doorgaans niet, dat is te afwijkend van de middenmoot, maar in samenwerken en handel zijn ze meesters.

Koningshuis on-Nederlands
Hiermee is de natuurlijke bestuursvorm voor Nederland een republiek. Toch is er een einde gekomen aan de republiek. De reden is de Napoleontische bezetting en daarna het congres van Wenen, dat besloot dat Frankrijk een sterke bufferstaat in het noorden nodig had om in toom gehouden te worden. Erg veel op met democraten hadden de deelnemers aan dat congres (met de guillotines van de Franse Jacobijnen en Napoleon’s veldtochten nog vers in het geheugen) niet. Dus werd besloten het koninkrijk der Nederlanden te scheppen, bestuurd door de overigens kundige vorst Willem I. Kortom: een in feite wezensvreemde bestuursvorm werd door buitenlandse mogendheden aan de Nederlanders opgelegd.

In de Republikeinse tijd was Nederland een centrum van innovatie en ondernemingslust. Met de troonsbestijging van  Willem I kwam het initiatief meer bij de vorst, en na Thorbecke (1848) de regering te liggen. Er ontstond een centralistische staat, die veel taken van de ondernemers overnam. De passieve mentaliteit van veel Nederlanders dateert  van deze tijd. In de negentiende eeuw was Nederland een armoedig gebied, waarbij een groot deel van bijvoorbeeld de Amsterdamse burgerij in armoede leefde. Pas na de terugdringing van de invloed van het koningshuis en het opkomen van meer democratische instituten, begon de welvaart weer toe te nemen.

Op dit moment zien we dat het koningshuis en gelieerde oranjefielen een verstikkende invloed uitoefenen op dit land. Neem bijvoorbeeld de Raad van State, waarin veel vriendjes van de majesteit zetelen of zetelden. Een republiek, waarin het primaat bij de bevolking ligt, zou voor een verfrissende schoonmaakbeurt in de politiek zorgen. Hierbij zou ook zeer kritisch gekeken worden naar allerlei verdragen waarbij nu onaanvaardbaar veel soevereiniteit overgedragen is aan Brussel en andere internationale organen.

30 gedachten over “Tijd voor de republiek?”

 1. “… Wat is de nationale aard van Nederland? …”

  Denk dat het nog iets dieper gaat (tenslotte is Nederland natuurlijk ook niet alleen maar Holland): de Germanen waren al nooit zo gebrand op een centraal/centralistisch bestuur. Germanen waren heel vaak onafhankelijke boeren die slechts oppervlakkig verbonden waren en zich slechts bij gelegenheid (bijvoorbeeld een dreiging van buitenaf) verenigden tot veel grotere eenheden.

  “… Ongeveer 2000 jaar geleden bestonden de Germanen uit een groot aantal stammen. …”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen 

 2. Zelf ben ik een groot fan van de ideeen van John Rawls. 

  De verdeling van kennis, kansen, macht en geld
  John Rawls is een filosoof en in zijn werk vraagt hij zich af hoe kennis, kansen, geld en macht verdeelt zijn over een maatschappij. En gebeurt dat op een eerlijke en redelijke manier? Om dit zo eerlijk mogelijk te doen vraagt hij mensen een maatschappij te ontwerpen vanachter een sluier van onwetendheid. De ontwerper van de maatschappij weet dus niet waar hij of zij terecht gaat komen in de net zelf ontworpen maatschappij. Je kunt erin terecht komen als de zoon of dochter van de koning, maar ook als kind van een bijstandsmoeder die het financieel en in andere opzichten een stuk moeilijker heeft.
  Hoe verdeel je kennis, kansen, geld en machtsposities in een maatschappij, zodat onafhankelijk van waar je in die maatschappij zit iedereen in ieder geval gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen? Rawls is niet iemand die gelijkheid voor iedereen predikt, hij heeft het vooral over gelijkheid van kansen voor iedereen. Het is interessant om zijn ideëen eens door te lezen.
  http://www.mensenrechten.org/index.php?id=20

  En gezien vanuit deze theorie is een koningshuis onwenselijk en als je er over nadenkt pure discriminatie. Mensen krijgen macht puur en alleen door bloedlijnen. Macht puur op afkomst is discriminatie. En in grondwet nr 1 staat dat dat niet mag… Dus eigenlijk is het koningshuis ongrondwettelijk. Of wellicht kan een jurist hier mij wat op bijspijkeren als ik dit verkeerd zie… :-)

  Daarbij is Beatrix stiekem gewoon de machtigste persoon van Nederland en die zit er veel te lang. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties om te kijken hoe machtig zij eigenlijk is. Zij praat met de echte elite van de wereld en als een minister president geluk heeft mag die ook eens meekomen. Je krijgt veroudering en stilling van de macht waardoor alle vernieuwing uit je land gaat. Het goede van machtswissels in democratien is juist dat je regelmatig de top en dus de ideeen ververst. Even ongeacht dus of we vinden dat Beatrix het wel of niet goed doet krijg je altijd dit effect van het opdrogen van creatieve ideeen aan de top.

  Verder voldoen ze idd wellicht aan het gevoel van de opperaap van vele mensen toch is het een beetje raar dat 4 miljoen van die apen aan een hypotheek vastzitten die een blok aan hun been is terwijl Willem en Maxima even een villa in Griekenland kopen tussen de wereldelite van 4,5 miljoen. Daarbij betaald het volk nog voor ze ook terwijl ze een van de rijkste families van de wereld zijn mede door hun grootaandeelhoudersrol bij Royal Dutch Shell. Dus ik zou verwachten dat ze hun eigen positie wel zouden moeten kunnen betalen. Frans de Waal liet al zien dat als apen verschillende belongingen krijgen de stukje komkommer worden teruggesmeten. Dit soort acties zijn dan ook niet zo verstandig van de toekomstige opperapen. Bekijk de video nog eens familie van Oranje. http://www.ted.com/talks/lang/en/frans_de_waal_do_animals_have_morals.html Van die 4,5 miljoen had je een boel mensen bij de voedselbanken wat lekkers toe kunnen stoppen.

  Maar goed dit zijn wat overwegingen, het is verder hardstikke gezellig en vind het koningshuis niet onsympathiek an sich. Dus toch maar een lang leve de koningin op deze dag? 

 3. Lang voordat we een koning kregen was het al rampzalig afgelopen met de gouden eeuw, we werden aan alle kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en 2 duitse bisschoppen tegelijkertijd.

  1. Johan Alphons

   Klopt,
   maar nooit tegelijk, dat gekke kleine landje kon dan altijd weer een alliantie met één van de drie aangaan, omdat geen van drieën wilde dat het bij een ander werd ingelijfd.

 4. Het bestuur van de republiek (een confederatie ) was een ramp van besluiteloosheid. Dit heeft meer bijgedragen tot de macht van de diverse oranjes dan welk besluit in het buitenland dan ook.
  Een republiek is leuk maar dan wel met een fatsoenlijk bestuur.
  Volgens mij was de gouden eeuw voornamelijk gebaseerd op de uitvinding van de zaagmolen. De prijs van schepen nam toen met 90% af, met het gevolg dat de Nederlandse handelsvloot ongeveer 2500 schepen telde tegen de Engelse vloot van 280 schepen.

  1. Nederland moest zo nodig voorop lopen met het republikeins zijn en dat was inderdaad niet altijd een succes.  Door de interventie van Napoleon zijn we de monarchie weer ingerommeld en nu is Beatrix al weer meer dan 30 jaar een stabiele factor.  Terwijl de politiek instabieler is dan ooit.  

   Zouden er presidentsverkiezingen worden gehouden in Nederland, dan zou Beatrix moeiteloos winnen en na haar Maxima.  Ondanks de foute pappa’ s.

   PS.  Let ook op de benaming van foute pappa Bernhard: schelm.  Zouden wij Holleeder een schelm noemen?

    1. Johan Alphons

     Ps, ik vind Holleder in vergelijking met papa bernhard een echte Vlegel.

 5. In plaats van een moeras droog te leggen hadden de Nederlanders beter collectief kunnen verhuizen, naar Suriname bijv.
  Een gebied dat veel groter is dan Nederland met een warm klimaat.
  Dan zaten we in een klimaat met altijd Zon, een land met meer grondstoffen en meer ruimte. 
  We hadden Nederlandse versies van Rio kunnen bouwen…….
  Helaas, gedane zaken nemen geen keer (zeker niet nu Suriname onafhankelijk is).   
   

 6. Onzin! Lang leve de monarchie, omdat het koningshuis de stabiele factor is in bestuurlijk chaotische tijden!
  Inventariseert u eens alle republieken en hun stabiliteit en zie: inderdaad, de meeste zijn toonbeelden van machtsspelletjes, dictatuur en fraude!

 7. het verlangen naar een nederlandse Republiek is verlangen naar een systeem wat hopeloos incompetent en hopeloos corrupt was tegen de tijd dat de Fransen er een eind aan maakten.
  De Republiek der 7 Verenigde Nederlanden was voorgekomen uit het vasthouden van eigenbelangetjes die ooit ter inwisseling van geld aan de dorpen en steden als privilege verstrekt waren, en dat waren vooral privileges om niet mee te hoeven betalen aan noodzakelijke maatregelen die verder van de stad aflagen dan de burgermeester vanaf de stadswal kon spugen. En beperkte club van welgestelden maakte de dienst uit  en nationaal belang werd eigenlijk alleen behartigd als de vijand al driekwart van het land had bezet. Voor de rest was Nationaal Bestuur een verstard systeem  van heen en weer reizende afgevaardigden met een beperkt volmacht.
  Goedkeuring voor een besluit moest eerst weer bij de lokale oligarchie verkregen worden en dat in een tijd dat een retourtje Den Haag Leeuwarden eerder in weken dan in uren werd geteld. De Republikeinse staatsvorm van die dagen had danook niets met democratie te maken, omdat alleen de welgestelden toegang hadden tot de ambten en besturen, verder was het normaal dat men een overheidsfunktie niet als een verantwoording voor goed bestuur maar als een persoonlijke bron van inkomsten beschouwde.
  Hoewel vandaag de dag ook niet met lege handen naar huis gaat bij een bestuursfunktie en het een prima basis voor persoonlijke verrijking kan zijn is het nu wel de bestuurlijke kwaliteit waar men op wordt afgerekend.
  Overigens waren in die dagen de twee andere Europese republiekenGenua en Venetie even eens toonbeelde van verstarring en teloorgang.

 8. Quote:
  <De passieve mentaliteit van veel Nederlanders dateert  van deze tijd. In de negentiende eeuw>

  die dateert juist van de eeuw ervoor toen de handel en zijn daaraan verbonden industrie enorm was afgenomen en kapitaal alleen in de geldhandel omging.
  De Amsterdamse Beurs was de financier van Europa, er werd dik in verdiend, maar het regerende amper nijverheid en werkgelegenheid, de 18de eeuw is een periode van luxe huizen langs de Amstel en Vecht en van een groeiende verpaupering van de “gewone man”
  En de Oranjes uit die periode onderscheiden zich niets van de couponsknippende oligarchie van die dagen.

 9. Robbieknor@work

  Dat iemand koning (-in) wordt op basis van waar die toevallig uitgekropen is, is inderdaad geen toonbeeld van democratie.
  Ik heb zelf wel eens geworsteld met de vraag of een staatshoofd als symbool (met name zoals het koningshuis dat is) bevorderlijk is voor de rust, welvaart en welzijn van de inwoners. Er is m.i. geen bewijs dat republieken het beter doen dan koninkrijken, kijk maar naar Scandinavie. Potentaten en verlichte geesten komen in beide categorien voor.
  Het grootste voordeel van een president is dat je hem of haar na een aantal jaren kunt dumpen. Als we nu eens invoeren dat het volk, of het parlement, uitmaakt wanneer de zittende koning (-in) weg moet? Lost in ieder geval 1 probleem op.
  Een bepaalde intelligentie is ook handig, maar een staatshoofd hoeft beslist niet de slimste van de klas te zijn. Emotioneel verbondenheid met slachtoffers is beter dan meeroepen hoeveel compensatie wettelijk verstrekt moet worden. Dus geen IQ maar een EQ test voor kandidaatstaatshoofden?
  En omdat ze zo vaak in beeld zijn vind ik ook dat er een zekere lelijkheidslimiet hoort te zijn, of misschien wel een kunffelfactor. Grenzen worden vaak opgeheven maar deze mag er van mij bijkomen ;=) 

 10. Nee doe mij maar een ceremonieel koningshuis. Zonder onschendbaarheid en verantwoording via de minister-president, zodat ze eindelijk ook eens echt kunnen zeggen wat ze denken. En dan is t aan ons om ons daar al dan niet iets van aan te trekken. Maar politieke macht? Nee, niet bij een koning en niet bij een president (dat laatste vind ik nog veel griezeliger, krijg je een GW op de troon, of een Berlusconi-achtige). En als je zoals in Dld een ceremoniële president hebt, waarom zou je die dan om de zoveel tijd moeten kiezen? Pak gewoon iemand die al zijn hele leven is opgeleid voor het vervullen van ceremoniële verplichtingen zoals begrafenissen en huwelijken in het buitenland, kunnen kabinet en kamer zich intussen met het echte werk bezighouden.

 11. Als je vergelijkt wie er meer internationale uitstraling heeft krijg je misschien een beter oordeel over de waarde van ons systeem.

  Vergelijk maar eens als de Duitse president (ceremonieel president van een groot, belangrijk land) of Beatrix (koningin van een pietepeuterig landje) op bezoek gaat in de UK of de US. Ik denk dat Beatrix bijna nog meer uitstraling heeft dan de Bondspresident.

  Als wij, een pietepeuterig landje, een president zouden hebben zou niemand in het buitenland ook maar het geringste oog voor deze persoon hebben.

  Dus… 

 12. Niks mis met wat wensdenken af en toe, maar presenteer het vooral niet als een oplossing.
  Het nut van nutteloze zaken is vaak het gegeven dat ze ergere zaken voorkomen.
  Zo’n koningshuis remt de opkomst van Nederlandse Bushes, Berlusconi’s, Sarkozy’s, Mugabes, Poroshenko’s, Erdogans, Loekashenko’s.
  En dan noem ik nog lang niet de ergste presidenten uit de historie.

  En stel je de horror voor met een heerser als Samsom of Pechtold, de gruwel!
  Nee, waardeer liever het ‘nutteloze’ zolang het alternatief veel erger kan uitvallen.

  Naast het koningshuis ken ik nog veel meer instituten die totaal ‘nutteloos’ zijn en alleen maar veel geld kosten; Voetbal, kunst, politiek, natuurbeheer, en nog veel meer. Toch kun je ze beter maar handhaven want ze voorkomen erger.

 13. Klaas Bruinsma en Pablo Escobar verbleken compleet bij de Oranjes en de enorme winsten die deze familie in de drugshandel heeft gemaakt.

  Terwijl de Nederlanders vandaag in de kou staat te blauwbekken met een Oranje vlaggetje, hebben ze werkelijk geen flauw benul voor wie ze vlaggen.

  Het is dat iemand bij het Vaticaan in het Italiaans een berichtje de wereld instuurde, maar anders had helemaal niemand geweten dat Willem Alexander en Maxima afgelopen maandag op bezoek waren bij hun grote vriend de paus.

  Dat was niet zonder reden, het was de dag voor de aanvang van de heilige week van het satanische offerfeest Beltaine, wat zijn piek heeft in de Walpurgisnacht van 30 april op 1 mei. Deze week wordt ingeluid op 25 april, de dag dat Willem en Max bij de Paus waren, en staat voor Dag van de Grote Climax waarop vrouw of kinderoffers worden gedaan!

  Dat zegt eigenlijk alles over waar we hier mee te maken hebben en waar de Nederlandse bevolking zich vandaag als een stel debielen met vlaggetjes voor uitslooft.

  Je hebt hier niet te maken met een vriendelijk lachend, knikkend en betrokken koningspaar, maar met een familie die je met recht kunt omschrijven als gangsters van de ergste soort, die op bezoek gaan bij de Godfather.

  Toen Mabel Wisse Smit destijds de overstap maakte van de Dominee (Klaas Bruinsma) naar de Oranjes, was dat dan ook een logische carrière move. Want, wat drugshandel betreft, horen de Oranjes bij de absolute wereldtop.

  We zouden hier complete boekwerken kunnen schrijven, maar daarvoor ontbreekt de tijd en de ruimte, dus willen we ons vandaag beperken tot één aspect van de Oranjes en dat is de drugshandel.

  Het fundament voor het drugsimperium van de Oranjes wordt gelegd in de negentiende eeuw:

  De familie Nassau was hoofdaandeelhouder, en legde met de NHM (Nederlandse Handels Maatschappij) de basis voor hun astronomische kapitaal.

  Vrijwel direct nadat in 1815 in Nederland de monarchie uitbrak moest koning Willem manieren verzinnen om aan geld te komen, vandaar dit initiatief dat zeer lucratief zou blijken te zijn. Nog geen acht jaar later, in 1823, werden op bevel van koning Willem I alle pachtcontracten gedwongen geliquideerd om concurrentie op de suiker- en koffiemarkt te weren. Het gevolg was dat er een complete oorlog uitbrak, maar de koning trok brutaalweg nog meer macht naar zich toe.

  Korte tijd later besloot koning Willem I dat zijn NHM het exclusieve opiumcontract voor Madoera en Java kreeg. De opium werd ingekocht in Turkije, vervolgens naar Nederland vervoerd om te worden verpakt en tenslotte naar Java verscheept.

  De winsten van zowel de groot- als de detailhandel in opium waren enorm, en de onderdrukking en uitbuiting van de bevolking dienovereenkomstig. Juist in de woedende Java-oorlog bleken inheemse huursoldaten gretige afnemers te zijn van Willems opium, en gaven hun karige soldij daar maar al te graag aan uit.

  Zodoende kon de oorlog extra winstgevend gemaakt worden. Het stimuleren van opiumgebruik onder Javanen was niet in strijd met de zedelijkheid, zo oordeelde het Tweede-Kamerlid Van Hoëvell later, omdat daarmee immers handelswinsten werden behaald.

  Deze oorlogsellende, die circa 8.000 Nederlandse soldaten het leven kostte en ruim 200.000 Javanen, leverde een winst op die ruim 10% bedroeg van de totale inkomsten in die periode.

  De kosten van de peperdure oorlog werden er sowieso ruimschoots door gedekt, en zodoende hebben de Javanen zélf de kosten betaald voor het leger dat hen kwam onderwerpen. De aanvankelijke verliezen van de NHM werden door de opiumhandel uiteindelijk vette winsten, die niet alleen het faillissement van de maatschappij hebben voorkomen, maar zelfs de financiële basis hebben gelegd voor de instituten ABN-AMRO en de familie Van Amsberg,- echter wél ten koste van honderdduizenden levens.

  Dat was echter slechts kinderspel bij wat er later zou gebeuren.

  Volgens de statistieken zijn er ruim acht miljoen soldaten gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. We kennen allemaal de zwart/wit beelden, waarbij je aan weerskanten de soldaten uit de loopgraven ziet komen en op de vijand ziet afstormen door een niemandsland, waar ze vervolgens bijna allemaal worden afgeschoten als wilde konijnen.

  Je vraagt je af hoe ze die soldaten zo gek kregen dat ze over de rand van de loopgraaf klommen en vol goede moed een bijna zekere dood tegemoet ginge.

  Het antwoord is eenvoudig: Cocaïne.

  Cocaïne die afkomstig was uit de Nederlandse Cocaïne Fabriek, met de complimenten van de Oranjes (Oranje, onbetwist uw cocaïnespecialist).

  Auteur en journaliste Conny Braam heeft er een boek over geschreven (De Handelsreiziger van de Nederlandse Cocaïne Fabriek) en zegt daar onder andere het volgende over:

  Ik denk dat weinig Nederlanders afweten van het bestaan van de Nederlandse Cocaïnefabriek, omdat men er natuurlijk niet trots op is. Politici hebben zoveel mogelijk bewijs weggedrukt na de wereldoorlogen. Op een enkeling na is het zelfs bij historici onbekend. Het is natuurlijk ook schandalig dat we in de Eerste Wereldoorlog zoveel hebben verdiend met cocaïne.” Nederland heeft in die tijd inderdaad veel verdiend; naast de Verenigde Staten kwam ons land als rijkste uit die oorlog. De belangrijkste inkomstenbron? Cocaïne. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog kondigde Nederland een exportverbod af. Maar enkele weken later komen we daar al weer op terug. En vanaf dat moment levert de Nederlandsche Cocaïnefabriek aan alle landen die in oorlog zijn. Aandeelhouders waren de grote banken en het koninklijk huis.

  Dat cocaïne zo goed verkocht tijdens de oorlogen is niet vreemd. Onderzoeker Theodor Aschenbrandt testte cocaïne op Duitse soldaten en de resultaten waren veelbelovend. “In zijn rapport uit 1883 ‘Die psychologische Wirkung und Bedeutung des Cocain’ beschrijft hij hoe uit tests met coke op Duitse soldaten bleek dat hun uithoudingsvermogen toenam en dat honger en angst afnamen. Daarnaast nam hun zelfoverschatting toe en werden ze makkelijker opgehitst. Kortom: coke maakt goede vechtmachines van hen.”

  Braam weet ontzettend veel van de Nederlandsche Cocaïnefabriek, maar dat ging allemaal niet vanzelf, zo vertelt ze. “Het was niet makkelijk om informatie te achterhalen over de fabriek. Het was een zoektocht waarin ik twee jaar lang, zeven dagen in de week bezig was; ik voelde me net een detective. Ik moest veel frustratie wegslikken. Je kon niet zeggen dat je onderzoek deed naar cocaïne, dan gingen alle deuren voor je dicht.

  Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bestond de cocaïne fabriek nog steeds. En waar ze in de Eerste Wereldoorlog cocaïne leverden aan beide partijen, was het in de Tweede Wereldoorlog toch wat behelpen voor de Oranjes, want ze konden vanwege de bezetting alleen maar aan de Duitsers leveren.

  Maar niet alleen in de Eerste Wereldoorlog speelde de fabriek een rol. “Na het onderzoek kwam ik erachter dat in 1942 de productie van de fabriek weer flink omhoog ging. Toen Nederland bezet werd door Duitsland hebben we voor de Duitse soldaten amfetamine (speed) geproduceerd. Wat ik erg vreemd vond was dat na de Tweede Wereldoorlog veel bedrijven werden gestraft voor collaboratie, maar de Nederlandse Cocaïnefabriek niet. De Nederlandse politici probeerden dit natuurlijk zo snel mogelijk weer weg te stoppen.”

  Wanneer je bovenstaande een klein beetje in laat zinken, besef je in welk krankzinnig land wij leven. De familie die vandaag door alles en iedereen wordt toegejuicht en vereerd, helpt de Duitse soldaten in de Tweede Oorlog om met behulp van verdovende middelen Europa te veroveren, een deel van de (Joodse) bevolking uit te moorden en de meest afgrijselijke misdaden tegenover het eigen Nederlandse volk te plegen.

  Dit ultieme verraad van de eigen bevolking heeft de familie geen windeieren gelegd, integendeel.

  Het volgende wordt door de auteur Hans Derks gezegd (Derks schreef het boek Verslaafd aan Opium):

  Vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1950 heeft Nederland veel geld verdiend aan de opiumhandel, met Indonesië als centrum. Dat geld verdween in de zakken van de Vereenigde Oostindische Compagnie, van een kleine groep notabelen en van een aantal leden van het Huis van Oranje. De winsten waren fabelachtig:

  Hans Derks berekent dat in die periode meer dan tachtig miljard, omgerekend in huidige euro’s, aan de handel verdiend is.

  In mei 2010 was Conny Braam te gast bij het televisieprogramma Pauw en Witteman van de VARA, waar uitgebreid werd gesproken over haar boek en haar onderzoek.

  Wanneer echter de Oranjes ter sprake komen als grootaandeelhouders van de drugshandel, gebeurt er iets merkwaardigs. De aanwezige gasten beginnen een beetje schaapachtig te lachen. Een beetje gegniffel, zoals je dat doet wanneer een lief kind iets een klein beetje ondeugends heeft gedaan.

  Wil de bevolking in een sprookje blijven geloven en sluiten ze daarom de ogen voor de werkelijkheid?

  1. In de jaren ’50 is deze fabriek ontmanteld, het terrein werd gegeven aan de hell angels, die tot op heden de coke transporten door heel europa regelen voor wim-lex vanuit rotterdam, antwerpen, vlissingen en amsterdam.
   The show must go on.
   Over de aanwezige gasten bij P&W, zijn zeer waarschijnlijk afnemers/gebruikers van de coke………

 14. Het huidig probleem ligt bij het financieel systeem. Het systeem was al in de jaren 80 failliet. Landsystemen werden daarop aangepast.(privatisering) Aangezien verdragen/wetten blijven bestaan(zijn moeilijk te ontbinden) loopt de boel in de soep voor de gewone man. De top kon blijven verdienen. Mede door gesjoemel met rente/slinkse constructies.1 vb. Mac Donalds(privaat bedrijf) is een fastfoodketen, maar daarnaast heeft ze een stichting:Het Ronald Mac Donalds huis.(belasting vrij/geld brengt de burger op door inzameling) Dus men kan blijven investeren of bestaan, zonder geld te lenen van de banken of een investeringsbedrijf.
  Zo’n constructie hebben wij ook. bv. de staatsloterij. Maar dat geld wordt wel gedeeltelijk weer gebruikt voor de burger. Dus geld komt terug.
  Ons koningshuis is grootaandeelhouder, maar dat is de eigenaar van Mac Donalds ook. Verschil is dus. Onze koning is staatshoofd en moet zijn land dienen.(wetgeving/trias politica) Mac Donalds dient geheel zichzelf(geen land)
  Conclusie: Met een vast staatshoofd/ ben je beter af, als tenminste de soevereiniteit gehandhaafd bleef. En dat is dus niet meer door EU/financieel systeem.
  De schuldenbubbel(begonnen in de jaren 80) wordt/werd afgewenteld op de gewone burger. Het koningshuis is daar niet direct schuldig aan, maar de banken wel. Diegene die de renteswabs enz. bedacht. Banken moesten mee, omdat ze anders niet konden groeien. Het systeem is gebaseerd op groei. Als het westen dit niet gedaan had, dan waren we nu van China of zo.
  Wat er gebeurt is: het geld kwam/komt niet meer terug naar de burger. Middenstand(ned) sterft uit. Er komen steeds meer arme mensen bij. AH bv. doet het goed, omdat die wereldwijd is gegaan. Onze zorgverzekering dient nu meer zichzelf, dan de burger. Dit systeem nekt arme mensen. Eenmaal arm en/of ziek en je komt er nooit meer uit.
  Wat er moet gebeuren: Ten eerste moet er weer hulp komen voor de arme mens. Een staats of gemeenteziekenhuis/tandarts/bejaardentehuis enz. Iets wat buiten het systeem om kan dienen. Daar zul je de wetgeving op aan moeten passen.
  Wat er nu gebeurt: vb. bij zorgverzekering. Je krijgt 10 % korting als je bij ING en VGZ zit. Dit is een vorm van belangenverstrengeling en als dit zo door gaat, dan is er weer een ander de baas over de zorgverzekering. En zo vreet men elkaar op. Dit gebeurt vrijwel op alle belangrijke vlakken. En straks is er niks meer over.
  We zullen dus meer zelfstandig moeten kunnen opereren. bv. wijktuintjes, hulp aan elkaar enz. Maar dan moet de top wel die ruimte gunnen. En dat doen ze niet, want dan kunnen zij niet meer groeien. In mijn buurt is een luxe gebouw neergezet. Daar zit 1ste lijns hulp in. Verschillende bedrijven(gezien de logo’s) Die moeten allemaal geld verdienen aan zorg. Ik krijg daar dus de kriebels van.
  We staan dus min of meer schaakmat en we worden langzaam opgegeten.Dit is niet de schuld van ons koningshuis. Wij hebben als land lang kunnen profiteren van hun inkomsten van Shell. En dat mag ook wel een keer gezegd worden. Ik ben niet koningsgezind, maar begrijp wel hoe de dingen in elkaar steken.
  Het koningshuis heeft nu een probleem. Olie is niet meer het zwarte goud. De dollar die afgestemd is op olie is flink gezakt. Mede door overproductie door verschillende landen. Ook door ISIS. (voorheen werden daar afspraken over gemaakt, zodat de productie min of meer in balans bleef.) In feite heeft de VS zelf ervoor gezorgd dat de olieprijs verminderde door oorlogvoering. Misschien wel een bewuste zet ivm NWO. Maar dat zullen we nooit weten. Je ziet dat Pakistanen enz. hier de markt(bedrijven die met Shell te maken hebben) de boel aan het overnemen zijn. Maar er is wereldwijd geen groei in productie(algemene totale handel in producten/denk bv. aan scheepsladingen die olie nodig heeft) meer, dus die worden langzaam overgenomen door centrale banken enz. Dus zo komen zij in de NWO(wereldbank) terecht.
  Wat groeit er nog wel? Technologie. Ons koningshuis/land gaat nu over op technologie. Nadeel van technologie is dat er steeds meer banen verdwijnen, dan er bij komen.(gaat ook nog eens snel/de veranderingen) Daarnaast is de vaste structuur van de arbeidsmarkt weg.(ouderen leerden jongeren in en maakte plaats voor die jongere als oudere met pensioen ging) En mede door EU,open grenzen, slechte/contradixie regelgeving is die structuur weg. Het is ieder voor zich geworden. Nadeel van ons beleid is dat jongeren op 18 jaar geheel al zelfvoorzienend moeten zijn. Met te weinig banen en belastingstructuur gezins/huishouden komen die nu in de problemen. En hun ouders ook, als die arm zijn. Dus moet je weer net zoals vroeger gewoon thuis kunnen wonen, totdat je echt het huis uit kunt gaan. Nu heb je op meerdere vlakken(verplichte dure zorgverzekering/eigen bijdrage/eigen risico/studiefinanciering enz.) het gevaar dat je de strop krijgt bij weinig of geen inkomen/arme ouders) Dus daar moet ook iets aan verandert worden. Dan erbij moet het weer mogelijk zijn dat je ouderen of hulpbehoevende mensen kunt opvangen in je eigen huis. Ook als je een laag inkomen hebt. Beetje raar beleid niet? Je moet elkaar helpen, maar als je dat wilt, dan kan dat dus niet. Contradixie regels moeten weg. Geborgenheid moet terug, anders kun je niks opbouwen. Zoals het er nu uit ziet, dan denk ik dat die derde wereldoorlog er zo komt. Overbodige mensen worden dan zo opgeruimd en kan men daarna zich volledig spitsen op technologie/contant geld weg enz.
  Het wereld financieel systeem en de bedenkers daarvan zijn dus op de eerste plaats de boosdoener. Ga je uitzoeken hoe dit tot stand is gekomen, dan moet je terug naar de oudheid/geschiedenis/geloven/mythologie om het te begrijpen. Ooit was er een Atlantis en zoiets komt weer, maar ook die zal weer vergaan(rampen) en begint alles weer opnieuw.(dat is de Niburu) Zo zijn de verschillende tijdperken(maya’s/Shiva enz.) ontstaan en weer teniet gegaan. Geschiedenis herhaalt zich keer op keer en de planeten/sterren/zon standen zorgen voor de cycli. Een masterplan uitgevoerd door grootmeesters, hoge priesters, bloedlijnen enz. Technologie/wetenschap is niet nieuw. Zie tekeningen piramides van ufo’s, helikopters, zwarte zon enz. Huidig gestuurde tijdperk draait nu op het christendom/joden/moslims. Er zullen maar weinig mensen echt kunnen genieten van het tijdperk technologie. Technologie neemt de natuurwetten/orde over.

 15. Wellicht is tijd om het eens zelf te gaan doen. We kunnen prima zelf de bronnen eerlijk verdelen, hebben we geen leider voor nodig. Zolang we dat niet zien en blijven geloven in overheden en/of sprookjes zullen we niet echt vooruit gaan en zullen de problemen en de behoefte aan macht toe nemen. Blijkbaar geloven we nog steeds niet in onzelf en hebben we een leider nodig….. dat hebben de apen ook…..

 16. De kern van het probleem dat we hebben als intelligente soort is; dat gebruik van intelligentie de meeste mentale eigenschappen die wij hebben (talenten) versterkt. Kennis is macht. Als kennis samen gaat met bepaalde individuele eigenschappen, (ook afwijkingen) leidt dat tot een strategie in het voordeel van dat individu. Hier een link naar waar we naar moeten zoeken als het gaat om non empathische, versterkte, en helaas obsessieve eigenschappen: https://curiosity.com/paths/psychopath-vs-sociopath-whats-the-difference-dnews/ Mensen denken vaak dat psychophaten zo duidelijk opvallen dat ze wel in inrichtingen moeten zitten, of niet normaal kunnen functioneren binnen de maatschappij. Integendeel, de meesten hebben zich geheel en onzichtbaar geïntegreerd in de boven lagen van de maatschappij, het elitaire niveau, the ruling class. In mijn vervolg reactie de functies waarin zij zich het beste in thuis voelen.

 17. Bas van Stapelberg

  Naturlijk moet Nederland een republiek worden. Een monarchie is totaal onacceptabel. Of nou Willy er zit met zijn Evita of wie dan ook. Met personen heeft het niet te maken. Het gaat om de staatsvorm. Nederland 2016 een overerfbare functie kan gewoon niet meer, zo simpel is het.
  Maar politiek durft dit niet aan te pakken, de lafaards.

Laat een reactie achter