Technisch is het concept achter de zeer dure JSF al verouderd. Een uitstekende miljardenbezuiniging.

Top vijf pijnloze miljardenbezuinigingen

We moeten  bezuinigen, vindt meneer van Rompuy, die via een overweldigend mandaat van een paar dozijn stemgerechtigde Europeanen president is geworden. De reden – het overeind houden van de achterhaalde en parasitaire financiële industrie – is weliswaar verwerpelijk, maar toch. Welke bezuinigingen zou Nederland gemakkelijk kunnen uitvoeren?

Uitgangspunten achter deze bezuinigingen
Bij het kiezen van dit vijftal bezuinigingen is uitgegaan van bezuinigingen, die pijnloos zijn voor de Nederlanders, althans: verreweg het grootste deel daarvan. Ze zijn daarom met enig recht populistisch, in het voordeel van de bevolking van Nederland, te noemen. Een tweede criterium is dat het nut van hetgene waarop bezuinigd wordt, twijfelachtig, zo niet afwezig is of zelfs negatief is. Dit is de reden dat defensie-uitgaven, zogeheten “vredesmissies” en bijdragen aan internationale bureaucratische organisaties prominent voorkomen in de lijst.

Technisch is het concept achter de zeer dure JSF al verouderd. Een uitstekende miljardenbezuiniging.
Technisch is het concept achter de zeer dure JSF al verouderd. Een uitstekende miljardenbezuiniging.

1. Schrap de JSF. Opbrengst: minimaal 7,6 miljard euro (over meerdere jaren; vermoedelijk een veelvoud).
De overheid wil 85 JSF straaljagers aankopen voor rond de 180 miljoen dollar per stuk. Volgens berekeningen kost een JSF vlieguur drie maal zoveel als de toch al niet zuinige F-16’s.
Het concept van de JSF (nu: Lockheed-Martin F35 Lightning-II), een bemande stealth (voor de radar afgeschermde) straaljager, is zwaar verouderd. Robotvliegtuigen (drones), zoals Predators, kunnen vanaf een afstand worden bediend. Ze hoeven geen piloot mee te nemen, waardoor ze meer nuttige lading mee kunnen nemen en met voor mensen dodelijke snelheidveranderingen toe kunnen slaan. De bovenmenselijk snelle reflexen van machines laten weinig heel van menselijke piloten. Er bestaan nu radarsystemen die ook “afgeschermde” vliegtuigen kunnen waarnemen, waarmee ook het laatste voordeel van de JSF, onzichtbaarheid voor radar, verdwijnt. Enige zwakke punt is een computervirus. Daar staat tegenover dat ook piloten soms voor de vijand werken. [1]
Aanbevolen alternatief: gemoderniseerde F-16’s, drones

2. Breng de Nederlandse bijdrage aan de EU terug tot netto nul. Opbrengst: 3,5 miljard euro per jaar
Nederland is met Denemarken op dit moment per hoofd van de bevolking (na België, dat via Brussel profiteert) de grootste nettobetaler aan Brussel. De EU is spreekwoordelijk verkwistend en gooit werkelijk miljarden per jaar aan subsidies over de balk. Denk aan spookwindmolenparken rond Sicilië, een zeer winstgevende activiteit voor de maffia. Landbouwsubsidies en een voortdurend uitdijend web aan regels zijn een nog grotere plaag.[2]

3. Krimp het leger in (tot een miljard per jaar)
Andere NAVO-landen kunnen effectief hun snor drukken door te wijzen op hun leger, dat niet geschikt is voor zogeheten vredesoperaties. Als Nederland het leger omvormt tot een binnenlandse defensiemacht die hulp kan bieden bij calamiteiten of onrust, kan ook Nederland hieraan meedoen. Wel moet de marine blijven bestaan.

4. Schrap ontwikkelingshulp. Opbrengst: 4,7 miljard euro per jaar.
Er is niet aangetoond dat ontwikkelingshulp werkt. Integendeel. De bureaucratie die ontwikkelingshulp met zich meebrengt, belast de lokale overheden in onderontwikkelde landen, maakt lokale economische sectoren kapot en kweekt een passieve mentaliteit. Het is zo lucratiever om je energie te stoppen in het oplichten van de donor, dan om iets nuttigs te kweken, fabriceren of doen.

5. Breng het aantal beleidsambtenaren met 90% terug. Opbrengst: enkele honderden miljoenen per jaar
Nederland heeft relatief het hoogste aantal beleidsambtenaren ter wereld. Beleidsambtenaren zijn uitsluitend bezig elkaar – en anderen- werk te bezorgen. Enige beleidsambtenaren zijn nodig, voor het doordenken van goede wetsvoorstellen bijvoorbeeld. In de meeste gevallen proberen beleidsambtenaren echter vooral zichzelf erg nuttig te doen lijken, door te komen met voortdurende, vaak kosmetische, vernieuwingen. Ook houden beleidsambtenaren elkaar massaal aan het werk door massale overlegrondes.

Omdat ambtenaren worden gedwongen onder politici van verschillende politieke kleur te werken, moeten ze hun eigen meningen opzij zetten. Extraverte, opportunistische levensgenieters zijn onder hogere beleidsambtenaren dan ook oververtegenwoordigd. Het gevolg is dat beleid weinig visionair is en de modes volgt. Wat ontstaat is een voortdurende random drift aan regels en bepalingen. Een ‘dommere’ en dus kleinere overheid zou veel ellende schelen. Problemen worden nu toch al van buiten de overheid gesignaliseerd. Een team slimme, visionaire denkers en probleemoplossers zou voldoende zijn. De gemeente Rotterdam deed een succesvolle proef met het uitplaatsen van ambtenaren bij bedrijven [3].

Bronnen
1. JSF Nieuws
2. Trouw (2011)
3. De Pers (2012)

24 gedachten over “Top vijf pijnloze miljardenbezuinigingen”

 1. De begroting van defensie bedraagt 8,5 miljard  http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2010/09/21/46173231/Begroting_8_5_miljard_voor_Defensie
  Waarom defensie niet helemaal afschaffen?
  De missies van Nederland in het buitenland hebben tot nu toe alleen gezorgd voor destabilisatie van diverse landen.
  Denk ook eens aan alle ruimte die vrijkomt welke nu als militair oefenterrein wordt gebruikt.
  Een calamiteiten eenheid hoeft denk ik hoogsten 0,5 miljard te kosten. Blijft over een bezuiniging van 8 miljard.  

 2. Het functioneren van de overheid is an sich zou (eindelijk) al moeten gebeuren, waar ik eigenlijk maar heel weinig in de politiek over hoor. Er wordt inderdaad teveel hetzelfde gedacht en bedacht, wat klauwen vol geld kost; geld van de burger. Als burger kunnen we wel de overheid een handje helpen door zelf actief op zoek te gaan naar wat al succesvol werkt, zowel binnen al buitenland en daar de kennis over inventariseren; om deze vervolgens te delen en te promoten.

 3. Waarom mis ik zoals altijd de meest eenvoudige oplossing? Een wetsartikel in de rechten en plichten van de mens, die het verbiedt voor mensen om meer dan een paar ton of hooguit een half miljoen te bezitten?

  Zolang kapitalisme niet wordt aangepakt, zal de situatie voor de meerderheid van de mensheid, de 99%, nooit veranderen!

  Alle bovengenoemde pijnloze bezuinigingen worden met een dergelijk wetsartikel automatisch opgelost.
   

 4. Hypotheekrenteaftrek maximaliseren tot bijv. 400.000euro (voor tweeverdieners)?  De meeste hypotheken boven deze categorie kan mensen betreffen die vnl om fiscale redenen een hypotheek hebben genomen, zodat ze vermogen vrijhouden tbv sparen, beleggen etc. en niet omdat ze het echt nodig hebben.

  Ook is het de moeite om te bekijken of de mate van aftrek te beperken is tot de laagste schijf.

  Omdat mensen met een hoge Inkomsten Belastingschijf, mogelijk toch altijd risico lopen op terugval naar een lagere belastingschijf.

  Uiteindelijk dus terug naar waar hypotheekrente aftrek voor bedoeld was…stimuleren van eigen woningbezit en dan vnl. voor de lagere inkomens.

 5. Wat een onzin..defensie afschaffen of minimaliseren !! Waar moeten die mensen dan werken ? En de toeleveranciers van defensie (soldaten eten ook !!!) dan gaat een groot deel zo de WW in. Werkgelegenheid is al slecht. Dan nog eens een (grof) 45.000 man/vrouw ontslaan bij Defensie en dan nog de toeleveranciers.

  Wat Roeland en C.J. Deckers voorstellen is Jan Soldaat de WW in trappen.
  Met de hartelijke dank voor de jaren dat de kogels om je oren laten fluiten in Joegoslavie, Irak, Afganistan en waar niet meer.

  In alle bezuinigingen mis ik maar 1 ding….Den Haag. Snij eens in de top van ALLE ministeries.

  1. Jan, niet zo pessimistisch.
   In de metaal en andere technische sectoren is groot gebrek aan technische vaklui. Reken maar dat de techneuten uit het leger dus aan het werk komen. En hiermee veel extra belastinggeld binnenbrengen. De toeleveranciers van deze technische bedrijven (en dat zijn er heel wat) krijgen hierdoor juist veel meer werk.

   Voor het administratief personeel wordt het lastiger. Die kunnen zich bijvoorbeeld omscholen naar een nuttig beroep als IT-specialist, werkende in de zorg of techneut. Ook moeten er dan veel oefenterreinen van Defensie een nieuwe bestemming krijgen. Ook weer veel werk en een bron van welvaart.

 6. Een erg polulistisch artikel en ook de commentaren horen in deze categorie. Germen, normaal vind ik jouw artikelen de beste maar deze… tja… ach een missertje mag ;)
  Defensie afschaffen onzin. We leven in een wereld die helaas dat nog niet aankan. Regelgeving over bezit? Weten jullie niet dat het communistisch experiment faliekant mislukt is? En het geldsysteem nationaliseren? Douwe… in de financiële wereld is veel mis… maar de Nederlandse banken staat toch echt onder controle van de Nederlandse regering en de winsten gaan daar ook heen
  Te ver van de werkelijkheid af voor verder commentaar…
  Kom op jongens… nu weer een echt visionair artikel zonder complotten en populistische politieke onzin ;)

  1. Defensie afschaffen lijkt me prima, zet die mensen lekker aan het werk in het uitbouwen van onze Nederlandse infrastructuur. Of laat ze Nederland eetbaar maken of laat ze huizen energieneutraal maken. 

   Jasper, ik weet niet op welke planeet jij leeft, maar de meeste winsten van de banken gaan echt niet naar de Nederlandse overheid. Sinds wanneer zouden de banken van Nederland volgens jouw onder controle van de Nederlandse overheid staan of ooit hebben gestaan? Alleen als de private banken de schulden kwijtmoeten worden ze tijdelijk genationaliseerd, zoals nu met een paar het geval is. Jij mag en hebt vrolijk meebetaald aan de redding van deze instituten als het mis gaat maar de private banken privatiseren over het algemeen wel de winsten in bonussen etc.
   Maar de rabobank en vele andere banken hebben nog nooit onder de invloed van de Nederlandse overheid gestaan dus ik ben wel benieuwd waarom jij dit denkt en wat je bronnen hierbij zijn.

   Daarbij moet de Nederlandse overheid nog steeds geld lenen bij banken in de vorm van staatsschulden en daar betalen ze zo rente|s over bij vele grote internationale banken. Onder andere Goldman Sachs heeft flink wat Nederlands staatspapier… Als je dit allemaal terugbrengt in Nederlandse handen. Oftewel het recht op geldcreatie terugbrengt van private banken naar de overheid levert je dat jaarlijks 119 miljard op. Lijkt mij een mooie post. 

   En geloof me vooral niet maar doe je eigen huis en denkwerk. Op https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ kun je er een uitgebreid artikel over vinden. 

   En inplaats van dit soort argumenten van mensen hier op de man als populistische onzin, kom liever met onderbouwde argumenten of onderbouwde kritiek. Gewoon zeggen onzin is niets meer dan een drogreden en dat is prima maar het helpt de discussie niets verder.  En als je zelf een beter idee hebt noem dat dan vooral. Den Haag kan goede plannen prima gebruiken zolang ze de bankfraude nog niet doorzien. :-)

   1. Douwe, na vele artikelen hier en elders gelezen te hebben ben ik er ook achter dat het huidige geldsysteem niet werkt. Mag ik vragen hoe je aan het bedrag van 119 miljard komt. Als dit namelijk waar is en goed te onderbouwen dan kun je met dat bedrag volgens mij zo’n beetje alle economische standpunten van alle politieke partijen gaan uitvoeren.
    Er moet dan voor de volgende verkiezingen iemand te vinden zijn die dit goed onder het voetlicht weet te brengen en goed onderbouwd iedereen gouden bergen kan beloven. Het is in ieder geval door de andere partijen dan volgens mij niet uit te leggen waarom het recht van geldcreatie niet bij de overheid zou moeten liggen.

    Met een “one issue” partij kun je dan volgens mij beloven de “issues” van alle andere partijen ook op te lossen. Of is dit te simpel gedacht?

    1. Die 119 miljard komt tot stand als volgt. 

     Nederland heeft een totale schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de schuld van de overheid, het bedrijfsleven en private personen bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard euro. Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 euro per Nederlander.

     Rente vragen over “uit het niets” gecreëerde schulden
     Dat banken geld mogen creëren als schuld in de vorm van leningen is voor velen wellicht nieuw, wat dit recht interessant maakt is het feit dat banken rente over deze door hun gecreëerde schulden mogen vragen.

     Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 euro. Oftewel elke Nederlander van jong tot oud betaald jaarlijks 22% van een gemiddeld Nederlands inkomen puur en alleen aan rentelasten.

     Uit https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/

 7.  Voor Jasper,

  Waarom menen sommige mensen dat zij meer rechten hebben dan anderen? Daar begint dat zogenaamde verbieden van jou, Jasper. Want die mensen gaan anderen van alles verbieden en gebieden. En op grond daarvan nemen enkelen al duizenden jarenlang van anderen. Veel zogenaamde Nederlanders zijn al honderden jarenlang rijk geworden door het leegroven van andere landen en van eigen land. Dat is nog altijd gaande. Zolang mensen in de kleinzieligheid blijven vertoeven van eigen, familie- en nationalistisch belang, zolang zullen we als mens en als mensheid geen millimeter vooruit komen. Het zijn niet de melkboeren, loodgieters en verpleegsters van al die zogenaamd verschillende landen, die problemen met elkaar hebben. Het zijn kliekjes machtswellustelingen, die zichzelf boven alle anderen verheven voelen en oorlogszuchtige spelletjes met elkaar spelen om landen te mogen beheersen. Landje pik, heet dat.

  Voor Jan (soldaat), even verder op dat landje pik,
  Jan soldaat word niet door mij de grond ingetrapt. Jan soldaat laat zichzelf de grond intrappen, zolang hij meent dat hij voor een stelletje kapitalisten moord en doodslag op de jannen soldaat van andere landen moet plegen om zijn geld te verdienen. Jan soldaat zou misschien eens moeten inzien, dat zijn eigen zogenaamde landgenoten met 40 jaar te oud, lees te duur zijn, om een vaste behoorlijke baan te vinden. Dat jongeren tot hun 28ste nauwelijks een redelijk betaalde vaste baan kunnen krijgen. Dat grote bedrijven meer en meer fantastische baanmogelijkheden creëren van hooguit 15 en in de supermarkt-zaken van 2 tot 12 uur in de week. En dat is waar je dan voor wilt vechten? Voor nog meer fantastische banen voor je eigen landgenoten in eigen land? En wie krijgt de schuld? De lotgenoten in andere landen. Maar hé, liever die de grond in trappen, dan kapitalisten, die beweren je zogenaamde Nederlandse broeders en zusters te zijn. Want misschien krijg je wel een aai over je bol als je goed je best doet, of een extra bot om op te kauwen bij het eten. Misschien moet je eens naar deze jan soldaat luisteren: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=akm3nYN8aG8

  Voor Dirk,
  Populisme. Zoek eerst eens de betekenis van het woord op. Want als je een probleem hebt met het woord, heb je waarschijnlijk ook een probleem met elke gewone burger en mens, die voor zijn rechten opkomt. Dat er op negatieve wijze gebruik van wordt gemaakt? Ja, dat is het kleinzielige gedrag dat je van veel op geld, macht, status en aanzien uitzijnde mensen kunt verwachten.

  Voor een ieder, die er over na wil denken,
  Wordt eens echt wakker. We zijn alle 7 miljard op deze Aarde mensen. En hoewel we allen onze mogelijkheden en onmogelijkheden hebben en door de plek en tijd waar we geboren zijn een eigen beeld van de werkelijkheid, zijn we in eerste instantie allemaal alleen maar dat mensen. Niemand heeft het recht op meer rechten. Niemand heeft het recht om anderen plichten op te leggen. Als we niet proberen te leren om daadwerkelijk samen te leven, samen te werken, en vooral ook letterlijk samen te delen wereldwijd, dan blijven we gigantische hoeveelheden energie verspillen aan nutteloze bezittingen en bestedingen en aan het nutteloos vernietigen van anderen en wat anderen hebben gemaakt om redelijk te kunnen leven. Praat dan eens over energieverspilling en -besparing. Hoeveel denk je dat er jaarlijks met kleinzielig oorlogvoeren aan energie verspild wordt?

  Het probleem van de 99% is een wereldwijd-probleem. Het wordt tijd dat de 99% dat in gezamelijkheid probeert op te lossen. Anders blijft de 1% wereldwijd het spel spelen en winnen.

   

 8. Laat iedereen zelf voor zijn pensioen sparen. Ik zie echt niet zitten waarom ik 20% van mijn salaris weg moet geven om zgn. pensioen op te bouwen. Waar ik na mijn 67ste misschien nog 8 jaar leuke dingen van kan doen maar daarna toch rustig achter de geraniums verdwijn.  Ik spaar dit liever zelf. Dan kan ik zelf beslissen of ik de eerste jaren wat meer er van uit geef en later wat minder. En mocht ik eerder doodgaan dan valt er nog wat te erven ipv. dat onbekenden er met mijn geld vandoor gaan.

 9. Het voorstel van Jantje is het ei van Columbus.
  Het huidige pensioensysteem is een ramp. Incompetente beheerders jagen het geld erdoor heen en er is niks wat de individuele werknemer kan doen.
  Waarom niet gewoon de verplichte pensioenen afschaffen? Krijgen ineens alle werknemers er zomaar 20% extra inkomen bij.
  Als ze dat willen kunnen ze dat gebruiken voor een pensioen verzekering naar eigen keuze (en zelf de beheerder uitkiezen).

 10. Voor alle mensen die vinden dat vrouwen gelijke rechten hebben, zoals recht op onderwijs, geen zwavelzuur in je gezicht bij de minste of geringste beschuldiging, eerwraak en dergelijke: schaf lekker het leger af en stop met klagen over die stomme Taliban die het Afgaanse volk terug de middeleeuwen in wil voeren, of dictators die hun volk platbombarderen of vergassen. Maar als je dat goed vindt gaat ook het licht uit zoals een bekend iemand over Hitler en het Nazisme ooit zei. Als je daarentegen voorstander bent van wat wij ondertussen normale, democratische, maatschappij dan moet je ook de consequentie aanvaarden dat je je daarvoor inzet en anderen helpt, en dus ook je eigen maatschappij verdedigen.

  Volgens mij beweert Germen iets heel anders, namelijk een verouderde, geldverslindende, strategie onder vuur nemen. Prima!

  Ik zou gelijk hoger onderwijs willen noemen als bezuinigingspunt. Mensen die doorstuderen verdienen later veel meer geld dan de rest. Het is dus een investering die gesubsidieerd wordt door de rest die er weinig van terugziet (minder in ieder geval als de Drs, Ir en Dr). Vergelijkbaar dus met HRA, waar wel veel kritiek op is. Maar HRA is vooral een belastingpolitiek dus afschaffen levert niet veel op tenzij je selectief en enigsins willekeurig iets wil stoppen wat tientallen jaren is gepromoot.

  En beste afschaffers van bezit (slaap, slaap: wie werkt er dan nog voor jouw uitkering, die dijk bij de zee of je studie?) of zelf sparen voor je pensioen: als je echt denkt dat je beter kunt moet je dat vooral eens proberen. Gewoon 100.000 Euro (virtueel) op 1 januari beleggen en elk jaar kijken wat het zou zijn geworden, dan ben je na een paar jaar genezen! 

 11. “Uiteindelijk dus terug naar waar hypotheekrente aftrek voor bedoeld was…stimuleren van eigen woningbezit en dan vnl. voor de lagere inkomens.”
   
  Ken uw geschiedenis. De hypotheekrente-aftrek was oorspronkelijk bedoeld als gedeeltelijke compensatie voor mensen met hogere inkomens die onevenredig hard de dupe waren bij de invoering van de Inkomstenbelasting in 1897 (of was het 1894?). En toen was er nog niet eens sprake van progressieve inkomstenbelasting, een bedenksel van de nazi’s dat dus pas ruim  40 jaar later zijn intrede deed in Nederland.

 12. wat een populistische stierenstront.

  Om te beginnen, is DE belangrijkste bespaarpost, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek weggelaten.

  Voorstellen om niks meer bij te dragen aan de EU, is zo irreel dat de persoon in kwestie zeker in een ei leeft. Geen contributie betekend ook uit de EU, het shengenakkoord (dus geen handel zonder grenzen meer) en de euro stappen.
  En voor die stap zie ik niet snel een meerderheid in onze 2e En 1e kamer.

  Het 90% percentage word volledig uit de lucht getrokken. Bestuursambtenaren zijn broodnodig, om intelectueel tegenwicht te bieden aan de gekozen (populistische) vertegenwoordigers. Er kan zeker een en ander gestroomlijnt worden, maar dan praat je over andere manieren van belasting heffen, andere procedures voor subsidieaanvragen en dergelijke.
  Hoed je er ook voor te denken dat ontslagen ambtenaren een besparing is.. ze komen even hart bij het leger werklozen (dus uitkeringen) erbij, dus de besparing is minimiem, en werkgelegenheid is belangrijk.
  Ik zou dus GEEN ambtenaren ontslaan, maar wel zo’n 15% besparing kunnen genereren door met name in overbodige panden, bedrijfsetentjes, managers, en dergelijke te snijden. De structuur hervormen dus, niet het persoonsbestand van de overheid.

  Verder dat ontwikkelingshulp niet werkt VOOR DAT ANDERE LAND, klopt, maar voor ons als westen is het een goudmijn, ontwikkelingshulp houd hen arm, dwingt hen onze regels te handhaven, en omdat bij de gift verplicht ingekocht moet worden bij onze bedrijven, stroomt vrijwel alles toch weer terug.
  Het is dus gewoon een manier om deze (grondstofrijke) 3e wereldlanden onder de duim te houden, zolang zij arm blijven hebben wij het goed, ontwikkelingshulp is dus NIET om hen vooruit te helpen, maar het westen in stand te houden. dat mag je immoreel vinden, maar als je doel is onze economie versterken, dan wil je deze ontwikkelingshulp vooral handhaven!

  Dan je argumenten aangaande het leger :
  Je wijst de aanschaf van JSF af, goed daarin zijn we het eens, maar je suggestie slaat paal nog perk.
  drones zijn PEPERDUUR speelgoed, en het doel was kosten besparen.
  Ook is het in de lucht houden van de F16-vliegtuigen duur (modernisering, onderhoud word duurder dan nieuwe kopen)
  Er moeten dus nieuwe vliegtuigen komen, en de F16-ens moeten gaan.
  (al was het maar omdat hun onderhoud en gebruik te duur is)
  en dit kunnen geen drones zijn, en ook geen JSF.
  Er kan dus een keuze gemaakt worden uit de reeds bestaande vliegtuigen op de markt, waarbij ik vooral zou kiezen voor europese makelarij (interne markt sponseren) de saab en eurofighter zijn vaak genoemd, en zijn beide goede suggesties.

  het leger in zijn geheel afschaffen is zeer dom, een land zonder leger is een slaaf van anderen.
  we hebben dus een leger nodig, en een veel sterker leger dan we nu hebben.
  wel zal de samenstelling van dit leger moeten veranderen :
  taak 1 bescherming eigen grenzen.
  -een echte luchtmacht hiervoor is zinloos, ons luchtruim is te klein, je krijgt geen vliegtuigen de lucht in.
  -goede luchtafweer, in de vorm van goede mobiele luchtafweerinstalaties, alsmede middenlange afstandsraketten op onze schepen zijn wel aan te raden.
  -apaches zijn ideaal om tanks te slopen, ik zou deze ook houden en uitbreiden.
  -tanks blijven belangrijk, we moeten deze behouden, danwel opwaarderen.
  -niks beschermd goedkoper en beter dan de nucleaire parasol, aanschaf van 12 icbm-nucleaire missiles, en 2 nucleaire onderzeers (waarin deze geplaatst worden)
  -een bescheden arsenaal van korte afstand raketten die met biologische wapens geladen kunnen worden, alsmede een biologisch lab voor de ontwikkeling en research naar dodelijke virussen en bacillen. Dit is tevens waardevol voor de medische wetenschap en verdient zichzelf dus terug.

  taak 2 bescherming van onze bezittingen
  -een gezonde marine, die vooral een patrioleringsfunctie heeft voor onze koopvardijvloot. hoeven geen state of the art schepen te zijn, aangezien piraten die ook niet hebben, aantallen schepen is belangrijker (meer plekken tegelijk kunnen zijn)
  -een klein eliteteam, om burgers die over de grens gevaar lopen te kunnen oppikken (geen fouten meer als in libie, met die heli)
  -nationale reserve, in geval van calimiteiten (ongeacht of dat is door een aanslag, een (natuur)ramp, of andere oorzaak) ingezet kan worden.

  taak 3 internationaal inzetbaar
  -geen (kostbare, en niet te winnen) fysieke missies, die zijn te duur voor een klein land als het onze, geen grondtroepen hiervoor dus
  -enkee vliegtuigen met bommen om incidenteel wat doelwitten te kunnen raken gedurende enkele weken om het puinruimen daarna aan anderen over te laten volstaat voor ons. (dit is dan ook de enige taak van onze luchtmacht)

  Dit ales tesamen vraagt meer geld voor het leger dan het nu krijgt. zeker als je OOK de dienstplicht wil herinvoeren (nuttig voor die algemene reserve EN voor het kweken van karakter bij jonge mensen) wel zullen de periodieke uitgaves (missies) afnemen, omdat we gewoon minder op missie zullen gaan.

  Nu na deze kritiek nog wat aanvullingen,

  de drie juiste bezuigingingen zijn :

  1 het volledig afschaffen van hypotheekrenteaftrek en overdrachtsbelasting
  2 het afschaffen van het pensioenrecht en het vervangen voor een wao-regeling. (zolang je kunt werken, werken, tenzij je privaat een regeling hebt getroffen)
  3 hernationaliseer de munt, en hernationaliseer het recht op geldcreatie (banken mogen dat dan dus niet meer doen!) en verklaar de staatsschuld ongeldig. hierdoor bevrijd je ons land van een rentelast, en bespaar je miljarden elk jaar.
  -> dit zal een schokbeweging geven maar uiteindelijk positief uitpakken.

  1. “Om te beginnen, is DE belangrijkste bespaarpost, het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek weggelaten.”
   Dat is geen pijnloze bezuiniging. Het is ook geen bezuinigingspost, het betekent domweg dat huizenbezitters meer belasting moeten betalen. Op zich overigens een goede zaak, als het geleidelijk gebeurt.

   “Geen contributie betekend ook uit de EU, het shengenakkoord (dus geen handel zonder grenzen meer) en de euro stappen.”
   Onzin, Noorwegen is ook geen lid van de EU en kent ook open grenzen.

   “Het 90% percentage word volledig uit de lucht getrokken. Bestuursambtenaren zijn broodnodig, om intelectueel tegenwicht te bieden aan de gekozen (populistische) vertegenwoordigers.”
   Bij mijn weten is er zat intellectueel tegenwicht tegen de “gekozen populistische vertegenwoordigers”.  Andere gekozen vertegenwoordigers bijvoorbeeld, alsmede externen (hoogleraren, gepensioneerden etc). Beleidsambtenaren zijn oorverdovend stil.

   “Hoed je er ook voor te denken dat ontslagen ambtenaren een besparing is.. ze komen even hart bij het leger werklozen (dus uitkeringen) erbij, dus de besparing is minimiem, en werkgelegenheid is belangrijk.”
   Een ambtenaar kost zo’n 3000 bruto per maand. Een bijstandsuitkering is nog geen 700 euro per maand, een kwart. Dan vergeet je ook dat beleidsambtenaren leiden tot extra uitgaven en ook anderen onnodig werk bezorgen. Kortom: het de laan uit schoppen van beleidsambtenaren levert een veelvoud aan besparing op.
   “ontwikkelingshulp houd hen arm, dwingt hen onze regels te handhaven, en omdat bij de gift verplicht ingekocht moet worden bij onze bedrijven, stroomt vrijwel alles toch weer terug.”
   Ik denk dat vrije, rijke mensen die graag onze Nederlandse producten kopen veel winstgevender zijn.

   “drones zijn PEPERDUUR speelgoed, en het doel was kosten besparen.”
   Onzin, een Predator drone kost met $ 4,5-10 mln minder dan een tiende van een F16 of JSF straaljager.

   “Er kan dus een keuze gemaakt worden uit de reeds bestaande vliegtuigen op de markt, waarbij ik vooral zou kiezen voor europese makelarij (interne markt sponseren) de saab en eurofighter zijn vaak genoemd, en zijn beide goede suggesties.”
   Ze zijn indedaad aanmerkelijk goedkoper dan de JSF.

   “het leger in zijn geheel afschaffen is zeer dom, een land zonder leger is een slaaf van anderen.
   we hebben dus een leger nodig, en een veel sterker leger dan we nu hebben.”
   We hebben een leger nodig om ons tegen buurlanden te verdedigen of voor calamiteiten. Ik denk niet dat de Duitsers, Belgen of Fransen zin hebben ons onder de voet te lopen. En heeft bijvoorbeeld Duitsland agressieve plannen, dan is het ook binnen enkele dagen bekeken. We zijn domweg te klein. Kortom: waarom zouden we geld verkwisten aan die onzin. Of bacteriën en virussen ontwikkelen, nog erger. We hebben al de vaccinmaffia van Roel Coutinho, die is al dodelijk genoeg.

 13. SCHAF HET LEGER EINDELIJK EENS AF IN NEDERLAND

  AL DIE MENSEN DIE EEN FUNCTIE IN HET LEGER HEBBEN ,HEBBEN NOOIT GEWERKT

  DIT KOST ONZE MAATSCHAPPIJ VELE MILJOENEN.

  TEVENS SCHAF DE VERVROEGDE PENSIOEN AF VOOR DE MILITAIREN.

  ALS ER NU EEN OORLOG KOMT WORD HET TOCH EEN KERNOORLOG DUS HEBBEN WE ONZE LEGERKLOOTZAKKEN NIET VOOR NODIG .

  GOOI ZE ER UIT EN ZET ZE TE WERK IN DE KASSEN .
   
  AL MET AL ZAL DIT EEN MILOENEN BESPARING ZIJN . DOE ER WAT MEE ZOU PIM FORTUIN ZEGGEN.

Laat een reactie achter