Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org

Vijf vragen en antwoorden over de migrantencrisis

Door zowel de main stream media als de politiek worden de nodige onwaarheden en verdraaiingen rondgestrooid. Wat zijn de werkelijke feiten wat betreft de vluchtelingen- en migrantencrisis?

Wordt Europa overspoeld door vluchtelingen en migranten?
Nee, zeker niet vergeleken met landen in de regio. Op het moment van het schrijven  van dit artikel, halverwege september 2015, heeft Europa, met een half miljard inwoners,  volgens UNHCR rond de 1 miljoen vluchtelingen opgevangen, waarvan iets minder dan 200.000 in 2015 tot nu.
Alleen al het kleine Libanon, met 4 miljoen inwoners, vangt maar liefst 1,2 miljoen vluchtelingen uit Syrië op. Dat is éénderde van de bevolking, te vergelijken met wat er in Nederland zou gebeuren als de helft van de Belgen hier naartoe zou vluchten of met Europa, als de complete bevolking van het Midden Oosten en Noord Afrika naar Europa zou vluchten. Ook Turkije (1,8 miljoen) en Jordanië (0,8 miljoen) nemen enorm veel vluchtelingen op.
Daarentegen nemen de rijke Arabische Golfstaten nauwelijks vluchtelingen op: tussen de honderd en tweehonderd per land.

Daarmee is niet gezegd, dat dit aantal klein blijft. Door het openzetten van de grenzen door de Duitse bondskanselier Merkel, en het reserveren van plaatsen voor 800.000 extra asielzoekers, is een enorme aanzuigende werking ontstaan. Veel migranten zien nu hun kans schoon om alsnog het welvarende Europa binnen te komen. ISIS dreigt nu het laatste veilige gebied in West-Syrië, de alawitische en christelijke kuststrook, onder de voet te lopen. Dit zou de rest van de Syrische bevolking ook op de vlucht jagen en een ongekende humanitaire catastrofe betekenen.

Is het volgens het VN Vluchtelingenverdrag verplicht, om vluchtelingen een verblijfsvergunning te geven?
Ja. Het is volgens het Vluchtelingenverdrag dat door Nederland mede is ondertekend, verplicht om vluchtelingen (dat zijn volgens het Vluchtelingenverdrag, artikel 1, definitie A, mensen die door vervolging en levensbedreigende omstandigheden hun land ontvluchten; de gruwelijke oorlog in Syrië is dat zeer zeker), veilig onderdak en eerste levensbehoeften te bieden. Deze verplichting eindigt, als de vluchteling in zijn thuisland niet meer gevaar loopt voor vervolging.

De praktijk in België en Nederland, waarbij een vluchteling met een verblijfsstatus na vijf jaar de Belgische resp. Nederlandse nationaliteit krijgt, is dus niet voorgeschreven door het VN Vluchtelingenverdrag, maar eigen Belgisch en Nederlands beleid.

Zijn dit vluchtelingen uit oorlogsgebied of economische profiteurs?
Syrië is op dit moment een oorlogszone en de gebieden waar niet wordt gevochten, of geen islamitisch terreurbewind van ISIS of Al Nusra heerst, worden steeds kleiner. Alleen de kuststrook en Syrisch Koerdistan zijn nog enigszins veilig. Het leven van bijna alle Syriërs loopt ernstig gevaar door de voortdurende bombardementen, oorlogsgeweld en de dreigende ISIS-invasie. Meer dan de helft van de bevolking is nu al op de vlucht. De reden dat aan bijna alle Syriërs op dit moment terecht de vluchtelingenstatus wordt toegekend.

Zijn vluchtelingen aanjagers van economische groei?
Zijn vluchtelingen aanjagers van economische groei?Bron: marine USA

De migrantenstroom die op dit moment massaal Europa binnenkomt, bestaat echter voor slechts een minderheid uit Syriërs, zie grafiek.

Bijna de helft van de asielaanvragers komt uit het westen van de Balkan, een vredig gebied. Dit zijn vrijwel allemaal gelukszoekers.

Andere belangrijke bronnen van migranten zijn Eritrea (een van de onvrijste landen ter wereld), Afghanistan en Irak (waar ook oorlogen woeden). Deze vluchtelingen kiezen er alleen niet voor om asiel aan te vragen in een van de veilige landen waar ze doorheen trekken, zoals Turkije of Servië. Vaak hebben ze daar jarenlang een verblijf gehad, zoals de vader van het omgekomen kind Aylan, waarvan de foto’s de wereld rond gingen. Dat geeft aan dat economische motieven ook bij deze groep een belangrijke rol spelen.
Het vereist geen professor in de migratiestudies om vast te stellen dat de leefomstandigheden in West-Europa veel gunstiger zijn dan in het omringende gebied. De makkelijkste manier om je leefomstandigheden te verbeteren is om naar West-Europa te emigreren.

ISIS beweert dat onder de vluchtelingen veel van hun strijders verborgen zijn, die in Europa aanslagen gaan plegen om wraak te nemen. Klopt dit?
Woordvoerders van ISIS en onafhankelijk onderzoekers beweerden dat de beweging tienduizenden strijders onder de vluchtelingen Europa in wil smokkelen.

Op het eerste gezicht lijkt dit nonsens. ISIS staat nu militair zwaar onder druk en kampt met een gebrek aan manschappen. Volgen Russische schattingen (die doorgaans meer accuraat zijn dan die van de CIA, en inliggen tussen die van de jihadisten zelf en van de CIA) heeft ISIS rond de 70.000 strijders. Deze moeten het opnemen tegen tal van vijanden. Het Iraakse regeringsleger en de Koerden maken korte metten met de strijders van het zelfbenoemde kalifaat en Turkije kan nu alleen nog via omslachtige smokkelroutes door Rojava en het ISIS-gebied aan de Turkse zuidgrens bij Aleppo, ISIS van wapens, goederen en rekruten voorzien. Kortom: ISIS kan die strijders domweg niet missen.

Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat ISIS probeert op deze manier angst te zaaien en de opkomst van extreemrechts en agressie tegen moslims in Europa te vergroten. Daardoor zullen meer moslims zich bij ISIS aansluiten. Andere ISIS-geschriften, zoals Black Flags of Rome, wijzen hier inderdaad op.

De tweede mogelijkheid is dat de leiders van ISIS beseffen dat hun strategische positie, aan alle kanten omringd door vijanden, onhoudbaar is en wel degelijk een wanhoopsoffensief van plan zijn. Misschien is het conflict tussen ISIS en Al Qaeda, of andere islamistische bewegingen die een kalifaat natreven zoals HuT en de Moslimbroederschap, maar schijn. Ze delen immers dezelfde droom: een groot kalifaat, en verschillen alleen van mening over de strategie. Hizb ut-Tahrir en de Moslimbroederschap hebben elk miljoenen leden. 50.000 strijders vinden is voor deze groepen, die kunnen putten uit de globale moslimbevolking van honderden miljoenen, kinderspel.

Op een schip in Iraklion, Kreta is een grote container met wapens aangetroffen, die onderweg was van Turkije naar de stad Misrata in Libië. Misrata is in handen van Moslimbroederschap-aanhangers, die dus op goede voet lijken te staan met ISIS.  Er lijkt dus inderdaad iets groots aan de hand te zijn.

Al eerder zijn ISIS-trainingskampen opgerold in Bosnië, met 63% jeugdwerkloosheid en veel achtergebleven jihadstrijders uit de Joegoslavië-oorlog, een ideale recruteringsbasis voor ISIS. Uit te sluiten is deze mogelijkheid dus bepaald niet.

Zijn de vluchtelingenstromen georchestreerd?
Hier zijn  inderdaad veel aanwijzingen voor. Voor islamistische organisaties zijn er zowel theologische, strategische als zakelijke redenen om een grote hoeveelheid moslimvluchtelingen op weg naar Europa te willen. Hoe meer moslims in Europa, hoe meer de anti-moslim gevoelens daar oplaaien en hoe groter de kans op burgeroorlog. Ook vergroot dit de kans dat Europa in handen valt van ‘de islam’, lees: een kalifaat onder de islamitische wet (sharia), een langgekoesterde droom van jihadisten en veel andere moslims.
ISIS valt geregeld vluchtelingenkampen aan. Misdaadexperts denken dat dat gebeurt, om voor extra vluchtelingen te zorgen, die vervolgens door ISIS-smokkelaars voor duizenden euro’s naar Europa worden getransporteerd. Dit levert ISIS miljoenen op.

4 gedachten over “Vijf vragen en antwoorden over de migrantencrisis”

  1. Arnold Karskens gisteren in PowNed, ziet in het EU beleid een opstap naar een grote oorlog in Syrië. De achtereenvolgende fases zouden er ongeveer als volgt uitzien. De eerste fase zou zijn: zeer veel vluchtelingen de EU binnen laten komen zodat de druk op EU voorzieningen toeneemt en het EU volk steeds gefrustreerder wordt. Fase 2: Creëren van chaos in de EU (aanslagen en confrontaties). En in fase 3 wil het EU volk dat het Westen grootschalig gaat ingrijpen in Syrië om onder de druk die in de EU is ontstaan (lees: moedwillig is veroorzaakt) uit te komen. Gevolg zou tevens zijn een grotere samensmelting van de EU organisaties en EU landen.

  2. Het zou niet alleen de kwakkelende Chinese economie, maar ook die van ons en anderen een enorme smak geld op kunnen leveren, wanneer ons bezig gaan houden met het leveren van geschikte gevechts-drones met 3D beeld. Vrijwilligers genoeg dunkt me.

  3. “Alleen al het kleine Libanon, met 4 miljoen inwoners…”

    precies; en dat eerstens overwegend christelijke land (parel van het midden-oosten) is vrijwel geheel geislamiseerd, in constante strijd en volledig naar de klote.

  4. Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Moslim-migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.

Laat een reactie achter