Een hoge-kwaliteits-3D printer zoals de Uprint Plus kost nu nog zoveel als een auto, maar de prijzen dalen snel.

Welke politieke partij pakt het grootste probleem in Nederland aan?

Wat hebben Vinexwijken, massawerkloosheid en wegroestende fabrieken met elkaar gemeen? Het antwoord: een ernstig tekort aan verbeeldingskracht. Welke partij schept het beste klimaat voor een explosie aan creativiteit en innovatie?

Een hoge-kwaliteits-3D printer zoals de Uprint Plus kost nu nog zoveel als een auto, maar de prijzen dalen snel.
Een hoge-kwaliteits-3D printer zoals de Uprint Plus kost nu nog zoveel als een auto, maar de prijzen dalen snel.

Waarom is creativiteit de belangrijkste resource in de nabije en verdere toekomst?
Op dit moment staat de 3D printer revolutie op het punt door te breken. Professionele 3D printers zijn op dit moment al zo goed, dat ze een werkende, tikkende staartklok kunnen uitprinten – zonder dat er ook maar één handeling nodig is behalve het ding uit de printer te halen, aan de muur te hangen en op te winden. Al eerder schreven we over kant en klare vliegtuigen en fietsen. Een bedrijf in de VS is er nu in geslaagd een printbare futuristische auto te ontwikkelen die 90 km op de energie in een liter benzine kan afleggen. Het is slechts nog wachten op een fabrikant die een 3D printer ontwikkelt, die voor enkele honderden euro’s geleverd kan worden zodat straks bijna elke consument een 3D printer thuis heeft staan.

In een toekomst waarin alle voorwerpen door een druk op de knop zijn te vervaardigen, is slechts één ding nog beperkend: onze verbeeldingskracht en het vermogen onze verbeeldingskracht in voor de printer verwerkbare vorm (ontwerpen) om te zetten. Een vruchtbare omgeving voor creativiteit wordt hiermee voor onze toekomstige economie van levensbelang.

In welke sociale omgeving komen creatieve mensen tot hun maximale ontplooiing?
1. Positief en pro-mens denken
Creativiteit is: veranderen op een thema. Van sommige thema’s, bijvoorbeeld het vogelgriepvirus of terreurmethoden, wil je het liefst zo min mogelijk variatie. We moeten dus de aanscherping maken: productief gerichte creativiteit. Uit de psychologie, en, 2000 jaar eerder, bij denkers als prins Siddhartha Gautama en Jezus van Nazaret, is bekend dat de mindset van mensen bepalend is voor welke ideeeën er tevoorschijn komen.

Zo is er onlangs een Saoedisch patent aangevraagd om m.b.v. een satelliet mensen willekeurig op te kunnen laten blazen door de overheid. Deze ideeën komen voort uit een paranoïde, agressieve mindset, die het product is van het Saoedische salafisme.
Omgekeerd komen levensreddende en bevrijdende technologieën voort uit een mind set die is gericht op het grote geheel, op naastenliefde en liefde voor de mensheid. Of liefde voor ons aller moeder, de aarde en de vele andere schepselen waarmee we deze delen.

2. Wegnemen van belemmeringen voor creatief denken
Creativiteit kan worden geremd door onterechte angst- of schuldgevoelens, wetten en regels. Terechte angst en schuldgevoelens kunnen ons juist beschermen tegen echt rampzalige creatieve invallen, zoals melamine door melk mengen om zo het gemeten eiwitgehalte op te voeren (met rampzalige gevolgen voor vele duizenden Chinezen).  Dingen als copyright en verstikkende blanket patents maken de “blue ocean” van potentiële mogelijkheden een soort Straat van Malakka vol gevaarlijke piraten en ondiepten.

 3. Prikkels
De grootste creatieve prestaties van de mens kwamen en komen tot stand in gebieden waar  er een grote acute dreiging is. In Silicon Valley is dat de dreiging van een vernietigende aardbeving, in Israel de dreiging dat het landje onder de voet wordt gelopen door de enorme islamitische landen waar het aan grenst en in de Republiek tijdens de Gouden Eeuw, zowel de dreiging van Spanje als van de zee.
Dit is denk ik geen toeval. De voortdurende confrontatie met de reële kans op vernietiging, bevrijdde de geest van de zeventiende-eeuwse Hollanders en de tegenwoordige Californiërs en Israëli’s  van de neiging zich met geneuzel bezig te houden. Als je wordt bedreigd met een acute dood, zal je eerder over een radicaal alternatief nadenken.

Van welke politieke partijen denken jullie dat ze het beste  de creativiteit in Nederland zullen stimuleren?

35 gedachten over “Welke politieke partij pakt het grootste probleem in Nederland aan?”

 1. Misschien moet de vraag gesteld worden van welke politieke partijen we denken dat ze het minste de creativiteit in Nederland zullen afremmen.
  Zelf stem ik Partij voor de Dieren ook vanwege hun fundamentele kritiek over het bankensysteem. De laatste tijd hebben ze over meer dingen goede standpunten dan alleen over dieren. Met name Esther Ouwehand manifesteert zich als een intelligente horzel.

 2. Dit doet me een beetje denken aan de term noodzakelijkheidsniveau. Oftewel mensen kunnen heel veel en heel creatief zijn als het noodzakelijkheidsniveau maar hoog genoeg is.

  Om op de vraag te antwoorden welke politieke partij het meeste de creativiteit zal bevorderen is dat wellicht de PiratenPartij omdat zij volgens mij een boel patent en copyrightwetgeving op de schop willen gooien, die nu nog een boel potentiele obstakels vormen. Daarbij spreekt mij hun liquid feedback systeem ook aan al zou ik dat graag eens in de praktijk gaan testen.

  Maar ik denk dat de politiek bijna per definitie zelf een obstakel vormt in dit geval.

  Je ziet nu met online onderwijs, 3d printen of Kickstarter http://www.kickstarter.com/ dat het de kunst is om mensen hun eigen bijdrages op een manier beschikbaar te maken dat deze goed bruikbaar zijn voor de grotere groep. Decentrale netwerken van gelijkgestemde geesten lijken hierbij een sleutelrol te spelen.

 3. Ik kan me wel vinden in SOPN, vooral dat basis-inkomen spreekt me wel aan. Dit motiveert mensen tot creativiteit denk ik. Je weer dat je altijd kunt eten. en wil je je huurhuis ook kunnen aanhouden dan moet je paar dagen in de maand extra inkomen genereren, een enorme stimulans om produktief en creatief te zijn lijkt mij. Altijd de zekerheid van een klein inkomen zonder dat je daarvoor moet solliciteren (erg oncreatief meestal) . Het motiveerd mensen juist om te gaan werken omdat dat direkt resultaat oplevert ipv dat je gekort wordt.

  1. Wie financiert het basisinkomen? Dat zijn de mensen die meer willen dan een basisinkomen. Zij worden dus gestraft omdat ze meer willen dan het minimum. Dat is een hele slechte motivator. En als er te veel mensen zijn die genoegen nemen met het basisinkomen, dan stort het systeem in elkaar.

 4. Ik had me ook voorgenomen om op de Piratenpartij te gaan stemmen. Goede online-privacy, afschaffen patentrechten, of wat ik zelf heel interessant vind; Meer inspraak voor de burger. Maar verder vertelt het Piratenpartij-programma niets over welke stelling ze inneemt wat betreft het ESM-noodfonds. Wel geeft Dirk Poot in het Google Hangout interview op Nrc.nl aan, dat hij zich buiten de Piratenpartij zich het meest verwant voelt aan D66 en GroenLinks. Dat zijn de pro-Europa-partijen, die wel instemmen met ESM-noodfonds. Helaas, maar dan haak ik dus af…
  SOPN: Ook interessant. Ook zij zijn voor inspraak voor de burger. Alhoewel het verhaal over o.a. chemtrails me te ver gaat…
  Mens en Spirit maken op mij een realistischer indruk. Ook zij zijn voor meer insptaak voor de burger, tegen het ESM-noodfonds. En heel interessant: Komende zaterdag 1 september gaan ze de Nieuwe Gullden introduceren. Kortom heel spannend, hoe dit balletje gaat rollen.

 5. Op dit moment spreekt geen enkele politieke partij mij aan. Niemand in de kamer(s) of op de kieslijsten heeft een charisma, dat tot de verbeelding doet spreken. De meeste politici en kandidaatpolitici lijken de politiek als doorstroom en opstap te laten fungeren. Deze insteek is niet alleen narcistisch van aard, maar getuigd van minachting van de burger die men dient te vertegenwoordigen. Welke zin heeft het dan nog te stemmen? Voor mij geld eerder, dat het hele politieke systeem op de schop moet, want het is allang niet meer zo demokratisch als men voorgehouden krijgt.

  Belangrijke beslissingen kunnen niet meer overgelaten worden aan mislukte behangers (De Jager) of Zionistische kontenkussers (Rosenthal). Het internet is de revolutie en referenda zouden een maandelijks of wekelijks terugkerende fenomeen moeten worden, zodat de burger direkt kan stemmen. Een soort Zwitsers model dus, maar dan niet op een stadhuisplein maar via DigiD (of zoiets).

  Dat wordt dus blanco stemmen…

 6. Ik stemde altijd al op de SP, maar werd recentelijk aan het wankelen gebracht door de mooie praatjes van de VVD. Natuurlijk, je moet de maatschappij overeind houden met een gezonde financiële basis, maar hun mentale basis is die van een wolf in schaapskleren. Overal zie je ten gevolge van het nieuwe beleid de criminaliteit toenemen, omdat Jan met de creatieve pet’s alternatieve wegen worden afgesneden, door het nieuwe samenwerkings verband tussen de VVD, de christelijke partijen, maar ook de nog rechtsere, hypocriete, onbetrouwbare PVV, die er hier een politiestaat van wil maken. Naar buiten toe krijgen de banken op hun donder, maar in de werkelijkheid blijven ze gewoon vrijspel houden, en wij met de laagste inkomens moeten dat betalen. Nee, geef mij dan toch maar de SP van Emiel Roemer. Als we dan naar de knoppen gaan als maatschappij, is er ook geen geld meer om die banken te redden, en hebben wij dat nog even teruggepakt. De hele middenstand gaat kapot aan het verlies van koopkracht van de burgerij, het barst van de toenemende winkeldiefstallen met steeds meer geweld, oorzaak geen geld, wel willen we eten. De wietkwekerijen vielen nooit op, dat willen ze niet, maar gaven wel hun zwartgeld met bakken uit, wat zoeken die voor akelige alternatieven. De wietpas moest er komen, nou heb je de straatdealers er weer, die ze juist van straat wilden houden. De koffieshops gaan sluiten, wat zullen die werklozen gaan doen, werk is er niet. Sextenten gooien we dicht om smerige fatsoensredenen, wat gaan de criminelen dan voor alternatieven bedenken, die ons burgers duur komen te staan? Alle zwartgeld wordt van spaarrekeningen in het buitenland geplukt, om de tekorten hier aan te vullen, maar je moet je afvragen hoe de geplukten dit dan weer aanvullen, want dat gaan ze natuurlijk doen hé. Eénmaal een crimineel succesje gehaald, blijft het altijd verleidelijk natuurlijk. De politie schaamt zich voor de extreme bedragen die een bekeuring voor wildplassen en andere zaken wordt gerekend, en schrijft dan regelmatig maar geen bon uit, uit fatsoen, medelijden, en menselijkheid. Steeds meer mensen worden spontaan agressief en blazen hun huizen op, als de deurwaarder met een uitzettingsbevel aan de deur komt. Mensen die spontaan hele menigten neermaaien omdat ze gek zijn geworden, maar de eigen bijdrage niet kunnen betalen voor psychiaters en het GGZ. Vrouwen die worden verkracht moeten hun ongewenste en gehate vrucht gaan dragen volgens van der Staaij van de SGP. Euthanasie voor afschuwelijk lijdende mensen is dan de volgende stap die ze gaan verhinderen. Vrouwenrechten en emancipatie gaat zo ook door de gehaktmolen, maar mooie praatjes dat ze hebben… Ach, als gedoogpartij moet het kunnen gebeuren, die kans moet je ze geven. Je weet tenslotte maar nooit wat voor ellendige, heilige boekjes politiek ze kunnen opleveren. Nou, ik weet het wel, dat wordt voor mij SP stemmen, met een optie voor de PVDA voor twijfelaars, daar geloof ik meer in dan dat rechtse dievenzooitje.

  1. Met ‘vrouwenrechten en emancipatie’ gaat ook wat anders door de gehaktmolen Antares. Verder, in plaats van euthanasie krijgen mensen met veel pijn morfinepleisters en slapen zo zacht in. Vrouwen met een ongewenste vrucht hebben nog andere mogelijkheden dan zwangerschapsafbreking. Chronisch zieken krijgen jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg
   En Afghanistan, Pakistan kunnen beter wergelegenheid scheppen in de opbouw en beveiliging van hun land in plaats van papaver- en wietplantages. Ook wietkwekers- en dealers en seksbazen kunnen zich omscholen en zich nuttig maken.
   Tegen winkeldiefstallen neemt min. Opstelten al meer maatregelen:
   http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/08/15/minister-opstelten-bezoekt-pilot-winkelboa-in-roermond.html
   Banken die omvallen en een maatschappij die naar de knoppen gaat is geen kale kip die je niet plukken kunt, de staatsschuld loopt gewoon op.
   En tenslotte, als je de criminaliteit vindt toenemen, dan wil je logischerwijs toch ook meer politie op straat?

   1. Als ik bijvoorbeeld mensen bewust middelen verstrek op hun verzoek, die dodelijk zijn in hun toestand als zieke, dan heet dat hulp bij zelfdoding. Of ze dat middel nou zelf kunnen toedienen, of dat een ander dit doet, het komt neer op euthanasie. Zonder de euthanasie wetgeving heette dit moord, als een arts daaraan meewerkte, en anders wel het aanzetten tot zelfdoding. Daarom moet die wet er blijven.

    Helemaal met jou eens, dat ze daar in Afghanistan en Pakistan beter kunnen werken aan werkgelegenheid, door opbouw van hun land en de beveiliging. Het probleem is echter, dat de islam niet wil dat ze zich opleiden en scholen, juist omdat dat leidt tot kennis. Kennis is geen voedingsbron voor hun doelen, ze worden minder manipuleerbaar.

    Ja inderdaad, wietkwekers, dealers, en sexbazen kunnen zich ook omscholen, en zich nuttig maken voor de maatschappij, ook helemaal mee eens. Helaas waren die schurken er al, en je kunt maar een beperkt aantal daarvan verleiden tot zulke positieve instellingen. Het merendeel gaat echter onheroepelijk iets anders zoeken in de criminele sfeer. De bewijzen daarvan stapelen zich op, en komen uitgebreid in het actuele nieuws, met ook nog eens véél meer geweldadigheid, moord en doodslag. Dan zeg ik op mijn beurt, laat ze zitten, zodat je weet wat ze doen, dat is altijd beter dan wat er nu gebeurt. Als je mensen niet kunt veranderen, wat hier dus ook bewezen is, pas dan maatregelen toe die het probleem dat ze veroorzaken, draaglijk maken voor de maatschappij. En zo’n maatregel kwam in de vorm van die koffieshops destijds, en het werkte. Dat is nu wel even anders aan het worden, de openbare straathandel is weer op gang gekomen. Dat moeten we niet hebben, omdat die handelaren nu iedereen kunnen verleiden, overal waar jongeren zijn. Dit, terwijl dat voor kort aan allerlei restricties was verbonden, en binnen een bepaalde straal op afstand werd gehouden van scholen. Daarmee wordt bereikt dat juist meer jongeren gaan gebruiken en dealen, nu ook binnen de scholen. Eenmaal op die weg is de geldbron te verleidelijk voor hun, aangezien hun kansen op werk momenteel bijzonder klein zijn, en ze wel alles dubbel en dwars gepresenteerd krijgen wat er zoal te koop is. En dan die alcohol wetgeving voor jongeren. Hoe minder alcohol ze op jonge leeftijd gebruiken, hoe beter dat het is voor hun en anderen in de maatschappij. Maar ze willen ergens op kicken, daar zijn het jongeren voor, die gaan experimenteren. En waar gaan ze dan mee experimenteren? Juist, drugs die nu door de straathandel bij hun op een presenteerblaadje wordt aangeboden en verkocht.

    Handig aangepakt hoor….

 7. Voor mij wordt het ook blanco-stemmen. Er is geen enkele partij die enig vertrouwen uitstraalt. Het zijn allemaal loze praatjes om het Nederlandse stemvee maar tevreden te houden.

  Sinds 2002 heeft geen enkel kabinet hun periode uitgezeten. Zeg dus maar vervroegd vrijgelaten (lol).  Beter idee zou zijn, als een kabinet valt, dat deze regeringspartijen niet mee mogen doen met de verkiezingen. Zie het als een tijd van bezinning. Net zoiets dus als met het nationaal songfestival. 

  Overigens wordt in de MSM weinig tot geen aandacht gegeven aan de nieuwe partijen die mee doen met de verkiezingen. De media geeft in hun tv uitzending alleen maar aandacht aan de grote partijen. Wordt de media gekocht door de politieke partijen?  

 8. Als je 1 persoon (60000 stemmen) in de kamer zou kunnen krijgen, die het ‘alternatieve’ vertegenwoordigt, dan zou dat heel wat zijn. Partij van de Dieren zie ik sommige peilingen op 3 zetels staan!
  SOPN zit vol met vage ideeen, Piratenpartij heeft de air van one issue partij, en in de anderen heb ik niet goed bekeken. Ik ben in staat om posters te gaan plakken (in mijn gemeente zie je bijna alleen de bekende partijen op de billboards), maar ik weet niet op welke partij…

 9. Ik begrijp niet dat er nog mensen zijn die “geloven” in politiek?
  Kijk naar alle mooie beloftes van de laatste verkiezingen en wat daar van is gerealiseerd!
  Daarnaast zijn er toch de EU belangen waarbij NL min of meer buiten spel is gezet?

  Ik zou zeggen, massaal niet stemmen, laat ze maar eens voelen wie de macht heeft!

 10. Ik zie dat een hoop mensen niet ingaat op de vraag die werd gesteld. In plaats daarvan zie ik allerlei politiek voorkeuren en argumenten voorbij komen die niets met creativiteit te maken hebben.

  1. Patrick, hoe creatief iemand ook is, zonder geld krijg je je creatieve produkt initiatieven niet van de grond, en ik zeg je dit uit persoonlijke ervaring. Eerst de creatieve burger meer financiële ruimte geven, en dan afwachten of het produkt dat daarvan vervaardigd is verkoopt. Zoals het nu is, worden de nieuwe produkten niet eens verkocht, omdat de mensen geen geld meer hebben. Een goed produkt kan niet aanslaan als er geen kopers zijn, en de bestaande handel in produkten loopt daar op dit moment dan ook op vast. Het is deze vicieuze cirkel waar we in terecht zijn gekomen, die fabrieken doet sluiten, waardoor de voormalige werknemers plotseling geen klant meer kunnen zijn van die leuke nieuwe creaties. Niet alleen hier gebeurt dat, maar bijna overal waar we produkten naar toe exporteerden. Het is een zooitje geworden, omdat de oorlogsdeelname overal de schatkisten leegzoog, en het geld werd uitgegeven aan wapentuig, i.p.v. waardevolle innovatieve produktielijnen voor creaties. Dat blijft ook zo gaan, tot we niet langer besluiten om gebieden te democratiseren volgens onze, aan hun opgedrongen normen en waarden. Daar vindt je het probleem, i.d.v. van de rechts religieuze, republikeinse politieke opzet. Je kunt geen christen zijn in niet democratische, islamitisch georiënteerde gebieden, daar wordt dat niet getolereert. De republikeinen hebben daar een antwoord op, oorlog en na annexatie, democratisering van die gebieden. Dat werkt echter niet, het christendom krijgt daar geen voet aan de grond. Wel is het resultaat, dat we hier overspoeld worden door vluchtelingen uit die gebieden. En die gaan hier hetzelfde doen als wij daar, boontje komt om zijn loontje. We moeten van die rotzooi af, we hebben daar niets te zoeken met ons wapentuig, en voorop gesmede democratiserings complotten, om het christendom daar de ruimte te geven. Laat dat hier blijven, waar we ermee hebben moeten leren leven, in een lang bevochten vrijheid van meningsuiting, anders geaardheid, emancipatie, en vrede. Doen we dat niet, dan krijgen we hier voor elke kerk die dicht gaat, straks een moskee in de plaats, want ze moeten wel vluchten voor hun leven, als we daar blauwebonen af blijven leveren. Houden we eindelijk geld over om het hier weer op poten te zetten, maar bijvoorbeeld ook in Amerika. Daar leidt het enorme geldgebrek, dat door de vele oorlogen ontstaan is, tot het mogelijk mislukken van Obama’s pogingen de economie daar weer op poten te zetten. Opzettelijk geldgebrek door de lage belastingen voor de rechtse rijken, is daar het machtsmiddel van rechts, om weer aan de macht te komen en blijven. Daar kan geen sociaal initiatief tegenop. En als je dan kijkt naar de steun aan Israel, vanuit Amerika, begrijp je ook uit welke hoek de alsmaar durende conflicten daar gesteund en in stand gehouden worden. Dat willen ze zo houden, en daar heb je een rechtse regering voor nodig, en wapentuig…. 

 11. Misschien is het probleem wel dat van de gesettelde politieke partijen er geen enkele is die de creativiteit bevordert. Ze remmen de creativiteit alleen maar.
  Van nieuwe of alternatieve partijen is misschien iets te verwachten, maar dat komt waarschijnlijk vooral omdat ze nog geen deel uitmaken van het establishment. Stel dat een van die partijen veel zetels zou krijgen en deel uit zou maken van de regering dan zal ook die partij weinig meer te bieden hebben. 

 12. Van de nieuwe partijen komt heel misschien de Piratenpartij in de tweede kamer, hoewel ik van mening ben dat ze het gezien hun beroerde site en presentatie dat eigenlijk niet verdienen, maar de grootste klapper wordt gemaakt door 50 Plus.
  Of dat zal leiden tot innovatie, vernieuwing en elan laat ik aan de lezer over om te beoordelen……
  Wat hebben we nodig? Kennis, innovatie en vernieuwing. Wat krijgen we? 50 Plus. Tel uit je winst!

 13. De grote vraag is natuurlijk of de 3D-printer kan zorgen voor de doorbraak die we graag zouden willen. Zoals terecht wordt opgemerkt is een groot probleem de patenten en het copyright. Vooral grote bedrijven en andere belanghebbenden zullen er alles eraan proberen te doen om hun producten te beschermen en dan vooral het intellectueel eigendom. De Piraten Partij heeft hier hun belangrijkste standpunt zo’n beetje van gemaakt. Dus op dit punt zou je dus het beste kunnen stemmen op deze partij. Overigens zou je zelf ook onderdelen kunnen ontwerpen en vervolgens gaan maken. Je kunt immers niet alles tegenhouden. Er zal ook iets van open source zijn en illegale bestanden.

  Een ander punt met de 3D-printer vind ik de grondstoffen om te printen. Als je kijkt naar de huidige printers zijn de inktpatronen het duurst, want daar ben je ook afhankelijk van. En zonder grondstof kun je ook niet printen. Dat is iets wat nu vrij te verkrijgen is en waar je dus afhankelijk van bent. Iets wat je dus kunt belasten en winst op kunt maken. Maar ik hoop uiteraard dat 3d-printen een vergelijkbare impact zal krijgen zoals internet dat ook heeft gehad.       

 14. Beste mensen, ik moet even mijn ei kwijt, daar ik boos en verdrietig tegelijk ben. Op tv naar de debatten van de politiek gekeken en kreeg daar tranen van in mijn ogen, het is geen redelijk debat meer, maar elkaar zoveel mogelijk te schofferen.
  Het praatje over de vergrijzing, vele kabinetsperioden hiervoor hebben lopen graaien in het ABP potje, zodat er een tekort ontstond. Diezelfde die hebben lopen graaien riepen later allemaal dat er geld opzij gelegd moest worden voor de vergrijzing. Niets is minder waar. Gezondheidszorg, wordt gezien in al zijn facetten steeds duurder, mede door de vergrijzing, oke dat is nog een redelijk statement, maar ze hebben dit al jaren van te voren zien aankomen en waar is het reserve potje? Wanneer komen er nu eens politici die goed met het huishoud boekje van de staat overweg kunnen, dus echte vakmensen, die het belang van het volk voorop stellen. Laat duidelijk zijn dat ik geen eurofiel ben en nooit zal worden, wel een klein beetje wereldburger, heeft lubbers ook zijn zin. Men heeft toen destijds bewust geen referendum uitgeschreven voor de toetreding van de EU, daar toen al bekend was dat de meerderheid er niet voor was. Maar de bewuste bobo’s dreven hun zin door, waardoor ze zg een status kregen. Ik ben geen voorstander van de PVV en van Wilders al helemaal niet, hij is wel scherp om misbruik te maken, maar niet in staat om een land te regeren, maar in zijn uitspraken heeft hij het vaak wel raak. Nu is het een koud kunstje om zwakke plekken op te sporen, maar om ze om te zetten in poisitiviteit heb je wat meer in je mars nodig en een gedegen achtergrond. Zo is er nog veel om op te noemen. Weet dat zodra het nieuwe kabinet aangetreden is, er totaal niets veranderd zal zijn in het politieke gebeuren en gaan ze vrolijk verder met hun eigen ego en status. De kosten rijzen de pan uit, de burger moet dit weer ophoesten door het verkeerde beleid. Hierdoor zal oa de armoede vergroten, en zullen er mensen zijn die geen enof weinig gezondheidszorg kunnen krijgen, dus de trent van de neerwaartse spiraal zal steeds verder naar beneden gaan. Met dank aan de eurofielen. Zoals de politiek de laatste jaren bezig is, noem ik minachting van het nederlandse volk.
  Moet het voor het nageslacht zover komen dat criminaliteit groeit en mede door de armoede groeit opstand komen in de zin van rebellie? Wanneer wordt het volk eindelijk eens wakker? Vroeger zou de arbeider in opstand gekomen zijn, nu laten we ons net zolang onder water zetten tot het water ons ook daad werkelijk aan de lippen staat. Eerst onze eigen mensen, waar we met zijn allen hard voor gewerkt hebben, elk dubbeltje wat over is kan gebruikt worden voor alles en nog wat. Ik hierboven al aangegeven dat ik op MenS lid geworden ben erop stem. Dat doe ik mede om het gegeven, dat als ik niet stem, mijn stem in de grote pot komt en verdeeld wordt door de grote partijen. Er blijft weinig keus over, alsof er al wat te kiezen is. Bedankt. Mvg, Paul.

  1. Ps: ik heb net op ned-2 naar zembla zitten kijken, die hadden een documentaire over verzorgingshuizen. In 2010 zou er door de politiek 1miljard vrij gemaakt worden om 10 tm 12.000 mensen aan het werk te zetten in deze tehuizen.
   Dat bedrag is nooit vrijgemaakt hoog uit plm 500 miljoen. Maar tot op heden geen extra personeel. De documentaire gaf zeer schrijnende beelden, daar lusten de honden nog geen brood van. Ik hoop van ganse harte, dat als ik ooit op zo’n manier op mijn dood moet wachten, dat mijn huisarts wil mee werken om mijn leven te beeindigen. Misschien een opsteker voor de politiek om het stervenspilletje te introduceren, zijn ze in 1 klap van alle sores af. Grof schandalig om zo koud en onpersoonlijk je leven te moeten beeindigen, waar blijft ons sociale gevoel. Mvg, Paul

   1. Paul,
    Wellicht moeten we (terug) naar hoe het vroeger in Nederland er aan toe ging, en hoe het vandaag ook is in “minder” ontwikkelde landen: Vertrouwen op je familie, op je kinderen, die je zullen verzorgen als je oud bent. In vele culturen wordt het als een schande ervaren dat je vader/moeder in een verzorgingshuis is,- daar is het alleen maar vanzelfsprekend dat het nageslacht voor de ouderen zorgt.

    1. Beste isfandiyar, je hebt zonder meer gelijk, zo zou dat eigenlijk ook moeten. Maar ons systeem is anders opgebouwd, ik heb zelf meegewerkt aan dat systeem en ervoor gewerkt. De politiek refereert nu ook naar dat systeem wat je aangeeft, maar dat doen ze eigenlijk alleen uit eigen belang, niet van uit het sociale gebeuren. Ze verdoezelen eigenlijk hier hun fouten mee die ze de afgelopen decenia’s gemaakt hebben. Door hun huishoudboekje niet op orde te hebben en te leven met de schulden die ze zelf gecreeerd hebben. En dat neem ik ze zeer kwalijk, dat wij daar nu voor moeten bloeden. Mvg, Paul.

 15. Er zijn nog maar twee echte richtingen in Nederland. Aan de ene kant de gevestigde orde met allemaal hetzelfde vanaf VVD via via tot SP. Aan de andere kant de PVV.
  Tsja. Waar moet je dan op stemmen. 

 16. Het punt is dat iedereen op grote afstand van elkaar woont. Dat was in oude culturen niet het geval.
  Volgens de meest recente opiniepeilingen komt er een coalitie PvdA-VVD-D’66 in beeld. Hoewel ik al deze partijen verafschuw is het wel de enige coalitie die kan zorgen voor een redelijk euthanasiebeleid.
  Op een zachte manier deze wereld kunnen verlaten in plaats van in en verzorgingstehuis creperen. Dat is eigenlijk het beste wat je van de huidige politiek kunt verwachten.  

 17. Dat de gevestigde politiek het de afgelopen 50 jaar het niet waar heeft kunnen maken is wel duidelijk. dus de tijd voor verandering en dingen op een nieuwe manier te doen is noodzakelijk
  In ieder geval stem ik op een van de nieuwe partijen. ik heb de partijprogramma’s van die partijen naast elkaar gelegd en allemaal en de verschillen zijn minimaal
  Allemaal willen ze het op een andere manier gaan doen. Het verst gaat de SOPN en die spreekt mij ook het meest aan, een goed onderbouwd partij programma en permanente feedback naar de kiezer.
  dat de komende regering het weer geen 4 jaar vol gaat houden is voor mij wel duidelijk. voor de volgende verkiezingen hoop ik dat de nieuwe partijen de handen in een slaan om een krachtig offencief te brengen naar de gevestigde orde.

 18. Dat is denk ik toch wel de Piratenpartij. Ze hebben het meest interessante programma als het gaat om de vrijheid van informatie en dat is nodig om creatief te zijn. Bovendien zorgt het ook voor concurrentie en daarmee de nodig prikkels. Alleen mis ik dus een een bepaalde wereldbeschouwing bij de Piratenpartij.

 19. De drie punten die in het artikel genoemd worden beschrijven de voorwaarden voor creativiteit waarvan punt 3 volgens mijn mening heel relevant. Veiligheid hoort bij de basisbehoeften zoals bekend in de Pyramide van Maslow:
  https://www.thesilvermountain.nl/img/Piramide_van_Maslow.JPG
  Alleen als onderliggende basisbehoeften worden vervuld (bijv. veiligheid) kunnen hogere worden vervuld (bijv. kennis en ontplooïng), naar mijn mening geldt dat niet alleen voor individuen, maar voor de hele samenleving.

 20. Wellicht komen er in de toekomst 3D printers die letterlijk alles kunnen kopieren.
  Als copyrights en patenten dan niet meer worden gehandhaafd, heeft creativiteit nog weinig nut, want alles wat je bedenkt kan gratis door iedereen geprint worden.
  De hele economie zal dan alleen nog maar draaien om de productie van grondstoffen voor de printers, en dus de rijkdommen gaan naar de landen die deze bezitten.
  Er is volgens mij nog geen enkele partij die met deze situatie al rekening houdt. 

Laat een reactie achter