Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?

Wetsvoorstel: maak colleges op Universiteiten en Hogescholen openbaar

Ik denk dat het een goed idee is om zo veel mogelijk hoor- en werkcolleges van Hogescholen en Universiteiten openbaar te maken door deze op te nemen en op een Youtube kanaal te zetten. Zo wordt een deel van het studeren veel toegankelijker dan dat het nu is, waardoor meer mensen kennis kunnen opdoen, waar we als samenleving als geheel ons voordeel mee kunnen doen.

Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?
Studeren wordt steeds duurder en onbereikbaarder. Moeten we niet kennis publiek toegankelijk maken?

Toegankelijkheid
Studeren wordt namelijk steeds minder toegankelijk door allerlei bezuinigingen. Het studiegeld gaat omhoog, van studie switchen is te duur. Studeren wordt dus duurder en daardoor minder vanzelfsprekend. De verkeerde keuze maken qua studierichting kan meteen het einde van het studeren betekenen; tenminste als we er van uit gaan dat dit vanuit de collegebanken gebeurt.

Om te kunnen studeren zijn in ieder geval 3 dingen nodig:

• de colleges kunnen volgen door daar lijfelijk aanwezig te zijn en indien mogelijk de interactie aan te gaan met de docent om zo vragen te stellen of een inhoudelijk gesprek aan te gaan
• over de juiste boeken, cq. naslagwerken kunnen beschikken
• het maken van opdrachten onder begeleiding van docenten en/of professoren

Eigenlijk is alleen het laatste punt anno 2012 wat lastig te realiseren, in de zin van dat het weinig geld hoeft te kosten. Je hebt als burger niet zomaar toegang tot een docent of professor die een opdracht voor je formuleert en de uitwerking daarvan beoordeelt.

Punt twee is al toegankelijk doordat eigenlijk iedereen boeken kan kopen, al dan niet online. Het enige voordeel van officieel student zijn is dat je korting krijgt op boeken, maar dat zou je niet tegen moeten houden om deze te kopen.

Van het eerste punt stel ik bij deze dat het door de techniek, wetgeving en natuurlijk de sociale media heel goed mogelijk moet zijn om hoor-, maar ook werkcolleges openbaar te maken en hierdoor werk te maken van kennis als publiek goed.

Kennis als publiek goed
Voor de duidelijkheid: een publiek goed is een goed dat vrij beschikbaar is voor (vrijwel) iedere burger, zoals politie, het wegennet en de dijken die ons beschermen tegen het water. Hier wordt door iedere burger indirect voor betaald via belastingen.

Hier zou ik kennis dus aan toe willen voegen.

Technisch gezien is dit mogelijk. Je kunt een aantal goede camera’s opstellen in een collegezaal, of dit nu bij een Universiteit is of bij een Hogeschool. Je kunt dit met meerdere camera’s doen, zodat je niet alleen de docent in beeld brengt, maar er ook voor kunt kiezen om de aantekeningen op het bord goed bij te houden.

Ter nuancering: ik heb het nu over het HBO en WO, hier kan het MBO natuurlijk aan worden toegevoegd.

Deze opnames kun je zo op het internet zetten, wat nu al gebeurt bij bijvoorbeeld TED, maar ook wat De Wereld Draait door laatst gedaan heeft met een college over de oerknal door Robbert Dijkgraaf.

Wat zeker bij colleges belangrijk is, is dat deze een beoordeling krijgen; anders gaat het iemand veel moeite kosten om te beoordelen welk college de moeite waard is om 1 tot 2 uur naar te kijken/luisteren. Dit is prima te realiseren door de colleges te linken aan de sociale media zoals Facebook en Twitter, waar beoordelingen – ‘vind ik leuk’ – kunnen worden toegevoegd.

Wettelijk kader
Nu denk ik dat er een wettelijk kader nodig is om Hogescholen en Universiteiten zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk in het kennisaanbod gaan investeren. Want: nu hebben deze instellingen de kennis letterlijk in huis, waar ook de financiering aan vast zit. Dit kon nog wel eens een flinke wending krijgen als de kennis openbaar wordt. Ik verwacht dus de nodige weerstand. Vandaar dat het mij een goed idee lijkt om er een wettelijk kader voor te ontwerpen.

Maar: om een start te maken is nogal belangrijk om te beginnen met die onderwijsinstellingen en ook docenten en professoren die het al eens zijn met het uitgangspunt dat kennis veel meer een publiek goed moet worden dan nu.

Studeren met internet
Ik denk dat studeren op deze manier veel toegankelijker wordt voor de grote massa. Op dit moment is kennis vergaren al veel gemakkelijker geworden door het internet. Zo kan heel veel basisinformatie al van Wikipedia worden gelezen, wat veel mensen dan ook doen. In die zin is het niet meer dan logisch om daar een vervolgstap in te maken. Bovendien: onderwijsinstellingen worden al gefinancierd met belastinggeld, wat publiek geld is. Iedere burger betaalt daar aan mee, ook een rioolwerker die na de middelbare schooltijd nooit meer een collegebank heeft gezien. Ook die rioolwerker zou zelf profijt moeten hebben voor iets waar ook hij voor betaalt.

Het enige lastige is eigenlijk dat er nu wordt gewerkt met diploma’s en getuigschriften, die officieel door Hogescholen en Universiteiten worden uitgegeven. Hoe veel kennis je zelf ook hebt vergaard, dit zal (denk ik) voorlopig nog niet leiden tot een officieel diploma. Zo werkt het in de huidige samenleving echter nog wel. Maar: er is een circuit te starten, wat bestaat uit mensen die met hun zelf ontworpen en gerealiseerde ‘afstudeeropdracht’ kunnen aantonen dat ze wel degelijk het nodige in huis hebben om een bepaalde functie binnen een organisatie te kunnen bekleden.

Maar goed, dit is eerst een brainstorm waar het dus in de basis om gaat dat kennis meer toegankelijk wordt, wat ten tijde van het steeds minder toegankelijk worden van kennis van nogal groot belang is.

Graag reacties.

Bron
De Wereld Draait Door

12 gedachten over “Wetsvoorstel: maak colleges op Universiteiten en Hogescholen openbaar”

 1. Lijkt me een heel goed idee, 

  Je kunt ook een soort virtuele hogeschool, universiteit etc maken. Op http://www.lernu.net kun je bijvoorbeeld Esperanto leren vanuit 37 verschillende talen. Je kunt op verschillend niveau leren van beginner tot pro en hebt daarbij begeleiding via email etc zodat je ook persoonlijke vragen kunt stellen als je ergens niet uit komt. Het werkt prima. Zoiets zou je voor een universiteit ook kunnen doen als de theorie vooral theoretisch van aard is.

  Voor veel beta-wetenschappen heb je echter meet en lab apparatuur nodig dus wellicht is dat wat moeilijker te realiseren maar ik denk dat we zeker stappen moeten gaan zetten hierin. Waar blijft de Nederlandse KhanAcademy? :-)

  1. MIT is aan het werken aan openbare toegang tot laboratoria via het internet. Een heel interessant idee!

   Het probleem, naar mijn mening, is vooral dat men vals vertrouwen krijgt in hun kennis. Nu al zie je dat veel mensen denken te weten hoe natuurkunde e.d. in elkaar zit, zonder daarvoor gestudeerd te hebben. Als die mensen hun ego boosten door colleges te bekijken, zonder ze daadwerkelijk te begrijpen of hun huiswerk te doen, dan kan dat akelig fout gaan! Bij eerstejaars zie je al vaak dat ze in de war zijn, en denken dat ze het vermogen hebben hun nieuwe kennis toe te passen. Ze hebben iets gehoord, en gaan daarmee aan de haal. Maar vaak klopt het maar half, zonder dat ze dit door hebben.

   1. Even voor de goede orde Lukas. Stel dat ik een (aantoonbaar zinvol) produkt idee heb, dat voor de produktie van een veilig prototype, sterk afhankelijk is van een correct inzicht in de natuurkundige principes, en neveneffecten. Zo’n produkt idee heb ik, maar niet de financiële middelen om natuurkundigen voor mij aan het experimenteren te krijgen. De aannames die ik voorheen op basis van mijn bescheiden kennis van de natuurkunde deed, lijken overeen te komen met de werkelijkheid, in de praktijk. Welke reactie mag ik in de toekomst van het MIT verwachten, met betrekking tot de financiële consequenties voor mij. Op kleine schaal werkt het principe, en heeft het althans in mijn ogen zeker toekomst. Maar de experimenten zijn levensgevaarlijk voor mij. Ik ben dus afhankelijk van natuurkundig hoog opgeleiden, maar kan met mijn WAO nooit de kosten van een verkoopbaar produkt realiseren in de patentmarkt. Mijn vraag is dus:

    Leent het MIT zich voor dergelijke creatieve produkt ideëen, of zitten de mensen altijd vast aan de commerciële principes van bijvoorbeeld Idee.nl?

    Het ligt beslist in mijn intenties om ruimhartig te willen delen in de winst, maar mij laten uitmelken niet. Dan komt het produktidee in mijn testament, als geschenk aan de nederlandse staat. Ik heb als alles blijft zoals het nu is, geen erfgenamen als ik, zoals ik mij voorgenomen heb, op hoge leeftijd het bijltje er bij neerleg. :)

 2. De Universiteit Utrecht heeft, net als volgens mij meerdere andere universiteiten, een plek waar gratis colleges worden aangeboden: Studium Generale. Okay, dit zijn niet de reguliere colleges, maar ook deze zijn meestal vrij toegankelijk. Dat wil zeggen: er wordt meestal niet gecontroleerd wie er in de zaal zitten, dus iedereen kan er binnen komen.

  De colleges worden inderdaad niet ogpenomen en publiekelijk verspreid, maar dat vind ik ook niet zo heel raar. We hebben dat op het hbo met sommige colleges wel gedaan, maar het grote gevaar was dat de studenten dan het nut niet zagen om in de collegebanken te komen zitten. En het is toch veel minder leuk les geven voor een lege zaal denk ik.

  Op zich ben ik het er wel mee eens hoor, maar denken jullie dat kennis op deze manier echt gratis aangeboden moet worden? Waar worden de docenten dan van betaald? Het kan ook commercieel, zoals The Teaching Company, of in Nederland de Speakers Academy.

 3. Zou eigenlijk voorgeschotelde kost moeten zijn op Ned 1-2 en 3.Daarna mag iedereen zich nog een beetje ontspannen met GTST en pief ,paf ,poef TV.Maar ja , wie kijkt daar dan nog naar als je begrijpt dat dat allemaal niet echt is ?

 4. Het niet meer komen opdagen van studenten voor de reguliere lessen kun je als een probleem zien, maar ook als een enorme kans. In Amerika zijn enkele scholen begonnen de lessen te ‘flippen’: in plaats van een college op school en oefenen thuis, volgen de studenten hun wiskunde college op Khan Academy thuis, en worden ze overdag begeleid bij het oplossen van vraagstukken, verder geholpen met wat ze niet begrepen hebben etc. Ik ben helaas nog niet zo ver dat ik goede collegefilmpjes heb om het zelf te proberen maar het zou me niets verbazen als het veel beter werkt. Uiteindelijk is het de oefening die beklijft. Het college is al weer voor het grootste deel vergeten als ze bij de koffieautomaat staan en dat is pas het begin.

  Schooldiploma’s zijn sowieso rare dingen: een opleiding is een grotendeels arbitrair bij elkaar geveegde hoop kennis. Een diploma een gouden randje dat verleend wordt aan diegenen van wie op zeer dubieuze en niet herhaalbare wijze gemeten is dat ze over al die kennis beschikken. Kennis wordt daarmee iets als nieuwe auto’s: onverkoopbaar als er ergens een kras op zit (1 vakje van de 40 niet gehaald of zo:geen diploma). 

  De waarde van een diploma wordt ook regelmatig in twijfel getrokken: waarom hebben veel van de meest succesvolle bedrijven (ook in Nederland) een eigen instaptoets voor sollicitanten? Dat wil zeggen dat het bedrijf meer fiducie heeft in een multiple choice test van 2 uur gevolgd door een vraaggesprek van 1 uur dan in een schooldiploma. Ik denk dat ze nog gelijk hebben ook.

  Als het aan mij lag, gaven we studenten een cijferlijst, een digitale kopie van alle testen die ze gehaald hebben tijdens de opleiding en klaar is kees. Ga zelf maar uitleggen of het wel of niet genoeg is en of je er wat aan hebt of wat mee kunt. Om studenten te helpen hun pakket goed in te vullen kan je profielen publiceren die professionals aanbevelen om te nemen o.i.d. En blijkt dat je na 3 jaar toch net te weinig bagage hebt om binnen te komen bij de baan die je wil: dan doe je er nog precies die vakken bij die je mist.

  Wat nu in opkomst is en door het bedrijfsleven wordt gepushd zijn de AD opleidingen: zelfde diepgang als een HBO opleiding, maar smaller en in twee jaar klaar. Als je het mij vraagt alvast een hele verbetering 

 5. Volgens mij moet je kijken wat wenselijk is en niet kennis schaars houden om bepaalde groepen te beschermen. Zeker niet als de technologie er is en je zo juist enorme besparingen kunt brengen in het onderwijs of in ieder geval het publiek potentieel veel groter maken voor hetzelfde geld. (of kleine meerkosten door het op te nemen en te plaatsen) Daarbij is het ook direct een goede selectie door wat Rednas zegt mensen de video`s te laten waarderen. 

  Op die manier kan iedereen in Nederland met interesse de meest interessante colleges die in het hele land gegeven worden bekijken. Ik denk dat dat enorm positief is voor de algehele ontwikkeling van Nederland en onze kennispositie. Kennis beperkt houden of vastzetten op een locatie met de huidige stand van de technologie is ergens gewoon doodzonde. Je doet jezelf als land er tekort mee. 

  Ook kunnen profesoren en docenten zo een boel van elkaar leren.  

 6. Interessante discussie! Het punt over mogelijk gevaar van iets te zelfverzekerde hobby-wetenschappers is overigens niet denkbeeldig. Las onlangs over Do-It-Yourself biology (DIY-biology). In Amerika zijn er al amateurbiologen die zelf genetisch veranderde bacteriën kunnen produceren. Er is ook een DIY-biology organisatie / website: diybio.org meer informatie over dit fenomeen staat in een recent RIVM-rapport dat de overheid adviseert over de noodzaak om huidig beleid aan te passen nav nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie: http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rivminventarisatieggotoepass.pdf (pp 58-59). 

Laat een reactie achter