Klocke Nanotechnik ontwikkelde deze nanomanipulator die tot op honderd atomen nauwkeurig voorwerpen kan manipuleren. Door technisch voorop te lopen kan Duitsland overleven.

Wie plukt de vruchten van de komende technologische revolutie?

De afgelopen tien jaar zijn er in de VS een groot aantal spectaculaire technologische doorbraken gerealiseerd. Alleen profiteert de Chinese industrie daar meer van dan de kwijnende Amerikaanse ‘rust belt’. Het Witte Huis plant nu een Grote Sprong Voorwaarts zodat de enorme winsten van de volgende Kondratieff cyclus in de Verenigde Staten terecht gaan komen. Zal de VS de industrie in de rest van de wereld gaan verpletteren met de volgende generatie technologie, krijgt Europa deze keer ook een kans of gaan China en de andere nieuwe groeilanden er opnieuw met de buit vandoor?

De komende technologische revolutie
Het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw regende het spectaculaire ontdekkingen. Neem bijvoorbeeld nieuwe, op koolstof gebaseerde materialen als grafeen en nanobuisjes die alle bekende materialen overtreffen op het gebied van onder meer sterkte. Zonnecellen zijn nu beter en goedkoper dan ooit en zijn in woestijnlanden al goedkoper dan netstroom. De rest van de wereld zal binnen enkele jaren volgen, wat een ongehoorde energierevolutie op gaat leveren. Zo zal het bestaande wagenpark binnen vijf tot hooguit tien jaar zijn vervangen door elektrische auto’s, voorzien van snel oplaadbare compacte superbatterijen. De eerste praktische vormen van gentherapie zijn nu een feit. Er komen nu behandelingen beschikbaar voor ooit ongeneeslijke ziekten als kanker. Nanotechnologie wordt in steeds meer producten toegepast.

Klocke Nanotechnik ontwikkelde deze nanomanipulator die tot op honderd atomen nauwkeurig voorwerpen kan manipuleren. Door technisch voorop te lopen kan Duitsland overleven.
Klocke Nanotechnik ontwikkelde deze nanomanipulator die tot op honderd atomen nauwkeurig voorwerpen kan manipuleren. Door technisch voorop te lopen kan Duitsland overleven.

Globalisering rafelt lokaal innovatienetwerk uiteen
Grote Europese en Amerikaanse bedrijven verplaatsten hun fabrieken voor het grootste deel naar lage-lonen landen. Hierdoor verzwakte de industriële infrastructuur in Europa en de Verenigde Staten sterk. Elk industrieel gebied is een complex ecosysteem van bedrijven en bedrijfjes die van en aan elkaar verkopen om producten te fabriceren. Zo zit er om een grote autofabrikant als Toyota of Volkswagen een fijnvertakt netwerk van toeleveranciers. Die toeleveranciers maken vaak ook voor andere bedrijven en voor nichemarkten producten om zo minder afhankelijk te zijn. Hierdoor verdween ook hoogwaardige werkgelegenheid – de essentiële tussenlaag van middelbaar en hoog opgeleide vakmensen die innovatieve technieken kunnen vertalen in unieke producten en productieprocessen. De uitvinders dus. Uitvinders stimuleren elkaar, dus om een succesvolle uitvinderscultuur op te wekken moet je dicht op elkaar zitten. Zoals in Silicon Valley. In Nederland zou dat de Randstad kunnen zijn, ware het niet dat daar helaas maar weinig techneuten rondlopen. De kansen van de Vlaamse regio Antwerpen zijn daarom beter.

Technisch onderzoek vooral lucratief voor China
De Amerikanen kampen met hetzelfde probleem als de Europeanen: er wordt veel aan onderzoek gedaan, maar deze uitvindingen kunnen niet meer geabsorbeerd worden door het, om een CDA-term maar even te verkrachten, technisch middenveld. Dat technisch middenveld is er wel in China en wordt elk jaar sterker. Elk jaar stromen er honderdduizenden universitair opgeleide technisch ingenieurs in op de Chinese arbeidsmarkt, die als razenden Amerikaanse vaktijdschriften lezen en de techniek vertalen in een marktsucces. Wat de regering-Obama nu probeert te bereiken, is het opnieuw leven inblazen van de rust belt en zo weer het dichte netwerk van technische bedrijfjes te revitaliseren. Een over heel Amerika verspreide Silicon Valley dus.
De Amerikanen willen dit bereiken door meer technisch personeel op te leiden en bedrijven proberen te verlokken in de Verenigde Staten te blijven. Hierbij schuwen Amerikaanse politici niet een beroep te doen op patriottistische gevoelens.

Leren van de Duitsers: vakmanschap weer waarderen
In Europa hebben we hetzelfde probleem als de Amerikanen. Slechts één Europees land gaat hier op een verstandige manier om: Duitsland. Duitsers studeren massaal exacte vakken. In Duitsland bestaat een duidelijke beroepstrots. Vandaar dat Duitsland de economische recessie goed heeft weten te doorstaan en topproducten nog steeds in Duitsland worden gemaakt. Werkenden en bedrijven moeten er weer trots op kunnen zijn dat hun fabriek en hun afdeling ergens het beste ter wereld in is. In Nederland zouden dat biologische producten, zoals landbouwgewassen of kunstvlees, en biomedische systemen kunnen zijn. Deze passen uitstekend bij de feminiene cultuur hier. Daar schieten we meer mee op dan met financieel gegoochel.

Bron
Rebuilding American Manufacturing, MIT Technology Review (2011)

19 gedachten over “Wie plukt de vruchten van de komende technologische revolutie?”

 1. Technische beroepen worden in Nederland zo slecht betaald dat je er op jongere leeftijd nauwelijks van kunt leven. Logisch toch dat jongeren die vakken links laten liggen. Waarom zou je jezelf met een gezond verstand veroordelen tot levenslang sappelen om rond te komen als je in andere branches het een stuk beter kunt hebben?

 2. Idd, de oplichtingspraktijken van de ING en de ABN-AMRO hebben helaas bij veel jongeren het idee gewekt dat je economie moet studeren om geld te verdienen later… Helaasch dus.

  Verder wens ik Amerika en Europa succes want naast hoog opgeleide mensen heeft China nog twee zaken die wij hier niet hebben. Een enorm leger goedkope arbeidskrachten die je 60 dollar in de maand kunt betalen. (daar koopje hier een halve dag arbeid) en in China mag de industrie nog vrolijk vervuilen zoals het hier in het begin van de industriele revolutie ook was… Natuurlijk is dat verschrikkelijk voor China maar economisch gezien maakt het productie goedkoper en dus kan het industrien hier de markt uitdrukken. En daarbij heeft de EU allemaal domme concurrentieregels waardoor landen hun opkomende industrien niet kunnen beschermen en zo tot wasdom kunnen brengen om dan internationaal te kunnen concurren.

  In Noorwegen is zo zowel alle elektrische autoindustrie als dit jaar ook de zonnepaneel industrie ten onder gegaan… Eeuwig zonde natuurlijk.

  1. Helaas heb je gelijk Douwe. Een dochter van mij heeft altijd grote interesse in wetenschap en techniek gehad en is milieutechniek gaan studeren. Maar na een jaar studeren hierin gaat ze nu toch meer de management kant op want daar is meer financieel gewin te halen. jammer maar ze kiest natuurlijk toch zelf… Een vriend van haar is cum laude geslaagd voor gymnasium richting natuur en techniek maar gaat ook financieel management studeren. Dus de hersens zijn er wel maar de financiële prikkel om daarin verder te studeren is er niet…

 3. Wat China betreft: het is natuurlijk niet moeilijk om met een dictatuur de arbeiders onder de knoet te houden zodat ze voor een hongerloontje werken en daarmee het westen uit de markt drukken. Aan de chinese top zie je echter dat ook daar macht en (het grote) geld samensmelten tot een gewetenloze elite. Het communisme als staats ideologie is allang slechts een vlag die een gewone dictatuur dekt waarbij een aristocratische elitelaag de massa als slaven houd.

  1. Ik vraag me WERKELIJK af wat we hier in het gezapige westen effectief tegen in het geweer kunnen brengen. Ook in Rusland en omstreken gaat het die kant op: de steeds meer autoritaire regering holt de mensenrechten en democratie steeds verder uit; vooral om de heersende Poetin en zijn kliek aan de macht en een materieel goed leven te houden. Ook in het westen zijn ondemocratische tendensen steeds ingrijpender om zich heen aan het grijpen zoals de enorme macht van de grote banken. Heeft democratie in de wereld zijn langste tijd gehad?

    1. Misschien kan dat hier nog wel om veranderingen via massale protesten door te drukken. Een occupy.2 beweging?

     Maar van de regiemeswisseling in de Arabische wereld is nog niet bekend of die meer democratie en mensenrechten zal brengen. De uitslagen van de verkiezingen in Egypte en Tunesië (meerderheid naar intolerante islamistische partijen) geven niet echt veel kijk hierop. Of zie ik het te somber in?

    2. Dan roept de regering ze domweg uit tot vijanden van de islam en dan is alles, ook het meest brute optreden, geoorloofd. Zie Iran.

    3. Als de islamitische heilsstaat, uiteraard met de Sharia als leiddraad, eenmaal is gevestigd (in Egypte door de moslimbroederschap) dan zullen ze het leven voor andersdenkenden zwaar maken. Aangezien volgens recente opiniepeilingen de meeste Egyptenaren het eens zijn met o.a. vrouwenonderdrukking, stenigen van afvalligen en homo’s, zullen alleen minderheden de straat opgaan, als deze dat al durven. De reactie van de autoriteiten (nu de islamisten) wetend dat de meerderheid achter hen staat, zal bruut zijn. Zie inderdaad Iran.

 4. En weer is de grote boosdoener geld of beter gezegd het besparen van geld door outsourcing. Wat doen we onze maatschappij toch aan met ons dit achterlijke systeem. En dat allemaal om wat asociale aandeelhoudertjes wat tevreden te houden en ‘groei’ te garanderen. Waarom moet altijd alles groeien? Wat is er mis met een paar jaar op de zelfde snelheid doorgaan? Zover ik weet niets behalve dat investeerders dan gaan klagen.

  Alle investeringen verplicht een periode vast laten staan, laat zeggen 5 jaar. Dan krijg je vanzelf dat mensen gaan kiezen voor de goede bedrijven om in te investeren en dat zal vaker dichter bij huis zijn. Ook worden bedrijven dan geprikkeld niet op korte termijn te denken maar op hun toekomst te letten.

 5. Wij in Europa zijn al onze maak industrie verplaatst naar o.a. China, want daar zou het goedkoper gemaakt kunnen worden. Dan geef jij je eigen innovatieve kennis weg aan een ander land. Daar hebben we nu spijt van. Mede doordat die Chinese deze innovativiteit van ons gecombineerd hebben met die van hun zelf, waardoor zij hun land nog beter kon ontwikkelen dan die van ons.

 6. Als het ons niet zoveel ellende had opgeleverd zou ik een sarcastisch lachje niet hebben kunnen onderdrukken toen een aantal jaar geleden de Eurofiele politici uitriepen dat binnen zoveel jaar ( weet even het jaartal niet meer ) de E.U volgens hen zou uitgroeien tot de meest innovatieve en concurerende regio ter wereld.
  Sure honey…..

 7. Oh om even terug te komen op de lage waardering voor het ”technisch middenveld” , ikzelf ben laborant bij een toeleverancier van de bouwwereld.
  Onze produkten voldoen op dit moment prima maar de bedrijfsleiding heeft geen enkele interesse om nog in innovatie te investeren.
  Liever wordt er op de meest idiote zaken bezuinigd en sta ik er eerlijk gezegd alleen nog mijn dagelijks brood te verdioenen, zonder uitdaging in mijn werk.
  Op het moment dat er vanuit het buitenland of een ander bedrijf in onze sector een beter produkt op de markt komt is het denk ik snel afgelopen met ons.
  Jammer als de direktie alleen maar geinteresseerd is in het op peil houden van de eigen salarissen en bonussen, de salarissen van al het andere personeel buiten het management al 3.5 jaar bevroren heeft.

Laat een reactie achter