2012

Science fictionschrijvers voorzagen niet dat de 2012 gekte veel erger zou zijn dan de 2000-gekte.

Voorspellingen voor 2012 deel 1: Isaac Asimov en Gregory Benford

Een aantal beroemde en minder bekende science fiction schrijvers deed in 1987 deze voorspellingen over 2012. Een aantal van hen, zoals Isaac Asimov, is overleden. Sommige voorspellingen zijn opmerkelijk profetisch, andere zaten er faliekant naast.

Science fictionschrijvers voorzagen niet dat de 2012 gekte veel erger zou zijn dan de 2000-gekte.
Science fictionschrijvers voorzagen niet dat de 2012 gekte veel erger zou zijn dan de 2000-gekte.

Isaac Asimov
Ervan uitgaande dat we onszelf niet vernietigd hebben in een nucleaire oorlog, zullen er 8-10 miljard van ons zijn op deze planeet-en wijdverbreide honger. Deze problemen kunnen worden teruggevoerd op president Ronald Reagan, die teveel glimlachte en wuifde.

(De oude meester bleek hier te pessimistisch. Er zijn in 2012 iets meer dan zeven miljard mensen en in feite is nu wereldwijd overgewicht een veel groter probleem aan het worden dan hongersnood.  We mogen ons als mensheid op de borst kloppen hiervoor, vooral de Indiërs en de landbouwwetenschappers onder ons, want het zag er uiterst beroerd uit, tientallen jaren geleden.)

Gregory Benford

De wereldbevolking bedraagt bijna 8 miljard (in feite in 2012 7 miljard).
De Dow-Jones Industrial Average staat op 8.400, maar de dollar is nauwelijks een derde waard van die van vandaag. (Deze voorspelling is opmerkelijk accuraat. In feite ligt de Dow in september 2012 rond de 13 000 en de Amerikaanse geldontwaarding was 50%.)
Olie raakt op, maar schalie-geëxtraheerde olie wordt steeds goedkoper. De echte schaarste in grote delen van de wereld is … water. (Inderdaad is peak oil nu steeds nijpender. Niet zo zeer de lagere kosten van schalie-olie maar de hogere olieprijs maken schalieolie interessant.) 
De meeste Amerikanen zijn nauwelijks geletterd, denken in beelden in plaats van symbolen, en denk dat de toekomst is iets dat zal gebeuren met iemand anders … net als vandaag … (Klopt helaas, niet alleen voor de VS overigens).
Het naar buiten gerichte, sociale-issues bewustzijn van de Verenigde Staten, alleen ontluikend in 1987, zal zijn hoogtepunt heen is en loopt terug … leidt tot een nieuwe periode van intern gerichte waarden, misschien zelfs hedonisme … al zal er minder mogelijkheid om te genieten zijn. (De Occupy-beweging is in volle gang.)

De Fransen zullen nog steeds ‘vreemde’ Amerikanen zijn, niet geëerd in eigen land (zoals de komiek Jerry Lewis), en zal alleen een nieuwe gortdroge kritische theorie van de literatuur hebben geproduceerd. Hun voedsel zal nog steeds hetzelfde zijn. (Op de valreep: het Higgsdeeltje werd op Frans-Zwitsers grondgebied gedetecteerd. )

Berkeley, Californië zal een themapark hebben gewijd aan de topperiode-de jaren 1960. (Silicon Valley bloeit nog steeds).

Bases op de maan, een expeditie naar Mars … alles gebeurt. Maar het grote nieuws zullen sommige problematisch bewijs voor intelligent leven elders. (Op dit moment blijft het helaas bij plannen. De UFO-waarnemingen blijven  nog steeds omstreden.)

In de wetenschap, zullen de kundes (natuurkunde, wiskunde) worden overschaduwd door de ologieën (biologie, psychologie, ecologie …). (Benford voorzag niet de ontwikkeling van nieuwe wetenschappen op het raakvlak van natuurkunde en – ologieën zoals quantumbiologie)

Er zullen belangrijkste “diebacks” zijn in overvolle Derde Wereld landen, in heel Zuid-Azië en in Afrika. Dit zal een grote invloed houden op het bereiken van 10 miljard. (Gelukkig is dit ons bespaard gebleven door succesvolle geboortebeperking en een sterke stijging van de voedselproductie).

De Crazy jaren rond de eeuwwisseling zullen zijn weggeëbd, millennial faiths worden weer saai, en de houding, uitgedrukt in deze verzameling van voorspellingen zal erg verouderd,  “twintigste-eeuws” lijken. (We hebben nu de 2012 manie, die veel sterker is dan het millenniarisme ooit was.)

Ik zal wel oud zijn, maar niet dood. Kom langs om me te zien, en breng een fles drank mee. (inderdaad leeft Gregory Benford bij het schrijven van dit artikel nog steeds).

 

Video: NASA – zonnevlammen kunnen leven op aarde niet doden

Het is 2012, het jaar waarin volgens sommige mensen, op grond van een omstreden interpretatie van een Maya-codex, de wereld zal vergaan. Bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn ze daar wat minder blij mee, want ze ontvangen geregeld bericht van verontruste mensen. Aan de andere kant is het natuurlijk een uitstekende gelegenheid voor de door bezuinigingen geplaagde organisatie om haar maatschappelijk nut aan de Amerikaanse bevolking te laten merken. In onderstaand filmpje wordt een geliefde 2012-ramptheorie ontkracht: een bovenmatig sterke zonnevlam, die het leven op aarde zou bedreigen.

Overigens zijn bepaald niet alle zonnevlammen in het heelal zo onschuldig. Op rode-dwergsterren treden geregeld verwoestende zonnevlammen op, die levensvormen op een planeet die daar omheen draait, zou dwingen een schuilplaats te zoeken.

Een visionair 2012 toegewenst aan onze trouwe bezoekers

Zullen we 2012 eindelijk vaarwel kunnen zeggen tegen de economische crisis of zal de wereld vergaan? De toekomst zal het leren, al zijn er natuurlijk belangrijke trends die ons een globale indruk geven hoe 2012 zal gaan verlopen.

Zo betekenen grote nieuwe olievondsten in de Verenigde Staten en Oost Afrika samen met de snelle opkomst van zonne-energie dat energietekort steeds minder bepalend zal worden.

Het standaardmodel dat aan de basis ligt van de natuurkunde begint steeds meer rafels te vertonen en ook de relativiteitstheorie is niet meer zo onaantastbaar als hij ooit leek. 2012 zou natuurkundig gezien dus wel eens een heel spannend jaar kunnen worden, onder andere met de definitieve ontknoping omtrent het bestaan van het Higgsdeeltje.

Ook epigenetica, een soort tweede laag aan codes die bepaalt wanneer genen actief worden, levert nu de ene ontdekking na de andere op. DNA lijkt niet zo eenvoudig als het ooit leek, maar het goede nieuws is dat we nu echt het grote geheel  van de cel beginnen te begrijpen.

Hoewel de wurggreep van de financiële sector nu sterker dan ooit is en een verstikkende deken van patenten, copyright en internetcensuur onze vrijheid steeds meer beknelt zijn er ook tekenen van hoop. Steeds meer mensen worden wakker en beginnen door te krijgen hoe ze bij de neus worden genomen. Steeds meer mensen kiezen er voor hun leven in eigen hand te nemen in plaats van achter leiders aan te lopen of hun leven te vullen met leeg consumentisme.

Onze eigen toekomst voorspellen is wat makkelijker. We hebben in 2011 een onstuimige groei gekend en verwachten die volgend jaar door te kunnen zetten. Met om te beginnen natuurlijk de ontknoping van de fameuze schrijfwedstrijd, waarvan de deelnemers hebben laten zien behoorlijk creatief te kunnen denken. Een spannende volgende ronde dus. Er staat nog veel meer op stapel.

In ieder geval wensen we jullie allemaal een leuke jaarwisseling zonder ongelukken – wat is het leven zonder een beetje gevaar – en hopen we elkaar snel weer te ontmoeten op Visionair.