Let’s HEC een complementaire economie

Dit artikel is geschreven door Remco Nieuwboer, oprichter van www.LetsHEC.nl.

Crisis of Kans?
Let’s HEC een complementaire economie

Elke dag staan er berichten in de krant over de economische crises. Bedrijven gaan failliet en een groeiende hoeveelheid mensen in onze samenleving moeten leven in situatie waarbij er amper geld is om boodschappen te doen. Daarnaast gaan de prijzen ten aanzien van de eerste levensbehoefte omhoog, door de hoge olieprijzen en de steeds schaarser wordende hoeveelheid voedsel dat in de wereld kan worden geproduceerd. De voortdurende crisis lijkt aan de oppervlakte een crises met een financiële oorzaak, maar onderliggend zijn er meerdere oorzaken aanwijsbaar. Collectief staat de mensheid voor een keuze, gaan we door op de oude voet door of brengen we noodzakelijke veranderingen aan in ons denken en handelen.

Ik ben Remco Nieuwboer, initiatiefnemer, bedenker en ontwikkelaar van de website LetsHEC.nl. Let’s HEC bestaat uit 2 woorden. LETS en HEC. LETS staat voor een local exchange transfer system en HEC staat voor de Hour Exchange Currency. Let’s HEC is een opzichzelfstaande internationale complementaire economie, gebaseerd op tijd. Mensen kunnen via Let’s HEC elkaar ontmoeten en met elkaar kennis, diensten en producten ruilen, zonder dat er geld gebruikt wordt. In het systeem hoef je niet direct met elkaar te ruilen, door de waarde-eenheid HEC is het mogelijk om indirect te ruilen, daarbij is 1 HEC 1 uur. Persoon 1 helpt persoon 2. Persoon 1 krijgt +1HEC en persoon 2 -1 HEC. Persoon 1 kan zijn verdiende punt gebruiken voor de hulp van een persoon 3. En persoon 2 kan weer op 0 uitkomen om een persoon 4 te helpen. Ieder helpt elkaar en de hulp wordt doorgegeven, “paying forward”.

Bron: http://cassandraclub.wordpress.com/?s=crisis+2008+olieprijs

Wanneer je gaat zoeken naar de oorzaken voor de huidige financiële crisis wat Europa en de rest van de wereld in zijn greep houdt, dan zal je in het onderzoek snel tegen de prijs van olie aanlopen. Hiernaast is een grafiek afgebeeld die de olieprijs weergeeft. In 2008 was de prijs voor een barrel Brent boven de 100 Dollar. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de olieprijs boven de 100 dollar komt, dat dan de economische groei afvlakt. Dit heeft in Amerika de bankencrisis veroorzaakt, het begin van periode dat de economieën van de westerse wereld in een crisis zijn gekomen. De hoge olieprijs heeft gevolgen voor de productie van ons dagelijks eten. Voor alles wat we hebben, kunnen kopen, is olie nodig geweest om het te produceren. Onder andere de hoge prijzen voor brood, heeft in de Arabische landen gezorgd voor de Arabische Lente. We zijn als wereld volledig afhankelijk van olie, terwijl het ook anders kan. Het roer moet om, we moeten op een andere manier gaan denken en gaan handelen, daarbij zijn de woorden samen, lokaal , ecologisch en duurzaam uiterst belangrijk.

Als het gaat om lokaal, duurzaam en ecologisch dan zijn de complementaire economische systemen bij uitstek geschikt om daar invulling aan te geven. Complementaire economieën zoals de verschillende LETS zijn bij definitie lokaal georiënteerd. Doordat het ruilmiddel alleen lokaal toegankelijk is, kan daarmee alleen lokale producten en diensten afgenomen worden. Het gevolg is dat de plek waar een product geproduceerd wordt en de plek waar het product verkocht wordt geografisch dicht bij elkaar ligt. Het product hoeft amper vervoert te worden. In de meest ideale situatie is het product vervaardigd door middel van grondstoffen, die in het gebied voorhanden zijn.

Een complementaire economie draagt positief bij aan het thema duurzaamheid. Omdat de systemen niet werken met geld, speelt het mondiale spel van graaien en winstbejag geen rol. Het spel dat gekenmerkt wordt door het denken op de korte termijn, waarbij winst belangrijker is dan verantwoord omgaan met mens, dier en leefomgeving. De complementaire economieën zijn gebaseerd op een andere filosofie. Het ontbreken van het graaien en winstbejag, maakt ruimte om voorbij de grenzen van de korte termijn te denken.

Bouwen en deelnemen aan een alternatief economisch systeem is in deze dagen wellicht een van de verstandigste zaken die je kunt doen.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis ben ik mij door middel van artikelen en boeken en documentaires gaan verdiepen in het wereldwijde financiële stelsel en heb ik mij verdiept in alternatieven. Ik heb een aantal complementaire economieën bekeken en geleerd van de kwaliteiten en de tekortkomingen binnen de systemen. Daarna stelde ik mezelf de ambitie om een nieuw complementair economisch systeem te ontwikkelen. Het systeem moest autonoom kunnen bestaan. Ik wilde op geen enkele manier een koppeling hebben naar een bestaande valuta. Het systeem moest gebaseerd worden op een eenheid die waardevast is. Het moest voor iedereen toegankelijk zijn en deelname moest zo laagdrempelig mogelijk blijven. Een van de tekortkomingen van een LETS, wat tevens ook haar kracht is, is dat het systeem een lokaal systeem is. Ik wilde een systeem ontwikkelen wat op lokaal niveau zijn kracht blijft houden, maar wat internationaal gebruikt kan worden. Op 11 november 2011 is Let’s HEC gelanceerd. Inmiddels, begin april 2012, 4 maanden later staat het deelname aantal op 265 deelnemers. Let’s HEC staat voor samen, gelijkheid, lokaal en duurzaamheid.

De westerse wereld is gegroeid naar een individualistische maatschappij, maar wat als iemand hulp nodig heeft. En met de huidige economische recessie groeit de vraag naar hulp explosief. De gemeenschapszin als maatschappelijke structuur is grotendeels weggevallen, het sociale vangnet is iets geworden dat je zelf moet creëren. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Let’s HEC helpt je daarbij. Via je eigen pagina verzamel je mensen om je heen, met bepaalde vaardigheden en een bepaalde kennis. Wanneer je hulp nodig hebt, zoek je in je cirkel van mensen naar personen die je zouden kunnen helpen. En als je wilt kan je altijd betalen met HEC. Door elkaar te helpen ontstaan er vele cirkels van mensen, die in elkaar overlopen. Doordat de opzet internationaal is, zijn landsgrenzen geen belemmering.

De wereld is hiërarchisch georganiseerd, waarbij de waarde die een persoon heeft per individu verschilt. Is het terecht dat 1 uur van een manager, 3 uren van een uitvoerende waard is ? Binnen Let’s HEC is een uur, een uur. Het is aan jezelf om uit te leggen aan een ander waarom je uren meer waard zijn. Deze opstelling heeft grote gevolgen voor de manier hoe mensen elkaar gaan behandelen. Het impliceert dat iedereen gelijk is en als zodanig benaderd en behandeld wil worden. Het geeft iedereen zijn eigenwaarde weer terug, ook wanneer je je al jaren buiten de maatschappij geplaatst voelt. Er is altijd wel iets wat je kan of wat je weet, waar je iemand anders mee kunt helpen. Binnen Let’s HEC is ieder een volwaardig mens.

Globalisering zorgt ervoor dat we een rijk en luxe leven kunnen hebben. Echter in 2006 bleek dat 10% van de wereldbevolking 85% van de wereld bezat. Het is mijn inschatting dat daar, anno 2012, weinig verandering in gekomen is. Ook dit is het effect van de globalisering. Er is voldoende voor iedereen, alleen is het oneerlijk verdeeld. Het systeem van de globalisering is zodanig in onze maatschappij geïntegreerd, dat het onmogelijk is om daaraan te ontsnappen. Maar wat we wel kunnen is onze focus veranderen. Van globaal naar lokaal. Helaas hebben we op lokaal niveau te maken met hoge loonkosten, waardoor de producten ontzettend duur zou worden als we het lokaal zouden produceren. Een complementaire economie lost het probleem van loonkosten op. Binnen Let’s HEC wordt de waarde uitgedrukt in tijd. Hoeveel uur heeft het gekost om een bepaald product te vervaardigen, dus zoveel uur is het waard. Of andersom: hoeveel uur werken heb jij ervoor over om een bepaald product te bemachtigen. Geld en loonkosten spelen niet mee als factor. Doordat we zelf onze producten lokaal gaan produceren, maken we de keuze om niet mee te doen aan de globalisering.

Let’s HEC is een internationaal systeem, zonder dat de lokale focus verdwijnt. Je bouwt immers lokaal je netwerk op van mensen met bepaalde kennis en vaardigheden. En je zal alleen ruilen met mensen waar je een goed gevoel bij hebt en waarvan je mogelijk de kwaliteit van de dienst of product kent. De HECjes blijven lang rond circuleren binnen de regio.

Leidt een complementaire economie tot een duurzamere wereld, worden we in de toekomst minder afhankelijk van olie? Het helpt in ieder geval wel! Maar het zal altijd iets zijn waar je zelf invloed op hebt, door de keuzes die je dagelijks maakt. Let’s HEC is een platform, waar mensen met gelijke interesses elkaar kunnen ontmoeten. Ik hoop dat mensen met een duurzame en ecologische interesses elkaar binnen Let’s HEC vinden en gezamenlijk prachtige ecologische projecten opzetten, dat ons helpt en inspireert om dagelijks andere keuzes te kunnen maken.

Geinteresserd geraakt? Bekijk de site op www.LetsHEC.nl en schrijf je eventueel in als deelnemer van het systeem.

Bronnen:
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/12_december/05/buitenland/1205_1200_2_procent_bezit_halve_wereld.xml
http://cassandraclub.wordpress.com/
http://xandernieuws.punt.nl/

 Aanverwante artikelen:
-) De Kleureneconomie
-) Tijd ruilen een oplossing?
-) Fair4all netwerk