Let’s HEC een complementaire economie

Dit artikel is geschreven door Remco Nieuwboer, oprichter van www.LetsHEC.nl.

Crisis of Kans?
Let’s HEC een complementaire economie

Elke dag staan er berichten in de krant over de economische crises. Bedrijven gaan failliet en een groeiende hoeveelheid mensen in onze samenleving moeten leven in situatie waarbij er amper geld is om boodschappen te doen. Daarnaast gaan de prijzen ten aanzien van de eerste levensbehoefte omhoog, door de hoge olieprijzen en de steeds schaarser wordende hoeveelheid voedsel dat in de wereld kan worden geproduceerd. De voortdurende crisis lijkt aan de oppervlakte een crises met een financiële oorzaak, maar onderliggend zijn er meerdere oorzaken aanwijsbaar. Collectief staat de mensheid voor een keuze, gaan we door op de oude voet door of brengen we noodzakelijke veranderingen aan in ons denken en handelen.

Ik ben Remco Nieuwboer, initiatiefnemer, bedenker en ontwikkelaar van de website LetsHEC.nl. Let’s HEC bestaat uit 2 woorden. LETS en HEC. LETS staat voor een local exchange transfer system en HEC staat voor de Hour Exchange Currency. Let’s HEC is een opzichzelfstaande internationale complementaire economie, gebaseerd op tijd. Mensen kunnen via Let’s HEC elkaar ontmoeten en met elkaar kennis, diensten en producten ruilen, zonder dat er geld gebruikt wordt. In het systeem hoef je niet direct met elkaar te ruilen, door de waarde-eenheid HEC is het mogelijk om indirect te ruilen, daarbij is 1 HEC 1 uur. Persoon 1 helpt persoon 2. Persoon 1 krijgt +1HEC en persoon 2 -1 HEC. Persoon 1 kan zijn verdiende punt gebruiken voor de hulp van een persoon 3. En persoon 2 kan weer op 0 uitkomen om een persoon 4 te helpen. Ieder helpt elkaar en de hulp wordt doorgegeven, “paying forward”.

Bron: http://cassandraclub.wordpress.com/?s=crisis+2008+olieprijs

Wanneer je gaat zoeken naar de oorzaken voor de huidige financiële crisis wat Europa en de rest van de wereld in zijn greep houdt, dan zal je in het onderzoek snel tegen de prijs van olie aanlopen. Hiernaast is een grafiek afgebeeld die de olieprijs weergeeft. In 2008 was de prijs voor een barrel Brent boven de 100 Dollar. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de olieprijs boven de 100 dollar komt, dat dan de economische groei afvlakt. Dit heeft in Amerika de bankencrisis veroorzaakt, het begin van periode dat de economieën van de westerse wereld in een crisis zijn gekomen. De hoge olieprijs heeft gevolgen voor de productie van ons dagelijks eten. Voor alles wat we hebben, kunnen kopen, is olie nodig geweest om het te produceren. Onder andere de hoge prijzen voor brood, heeft in de Arabische landen gezorgd voor de Arabische Lente. We zijn als wereld volledig afhankelijk van olie, terwijl het ook anders kan. Het roer moet om, we moeten op een andere manier gaan denken en gaan handelen, daarbij zijn de woorden samen, lokaal , ecologisch en duurzaam uiterst belangrijk.

Als het gaat om lokaal, duurzaam en ecologisch dan zijn de complementaire economische systemen bij uitstek geschikt om daar invulling aan te geven. Complementaire economieën zoals de verschillende LETS zijn bij definitie lokaal georiënteerd. Doordat het ruilmiddel alleen lokaal toegankelijk is, kan daarmee alleen lokale producten en diensten afgenomen worden. Het gevolg is dat de plek waar een product geproduceerd wordt en de plek waar het product verkocht wordt geografisch dicht bij elkaar ligt. Het product hoeft amper vervoert te worden. In de meest ideale situatie is het product vervaardigd door middel van grondstoffen, die in het gebied voorhanden zijn.

Een complementaire economie draagt positief bij aan het thema duurzaamheid. Omdat de systemen niet werken met geld, speelt het mondiale spel van graaien en winstbejag geen rol. Het spel dat gekenmerkt wordt door het denken op de korte termijn, waarbij winst belangrijker is dan verantwoord omgaan met mens, dier en leefomgeving. De complementaire economieën zijn gebaseerd op een andere filosofie. Het ontbreken van het graaien en winstbejag, maakt ruimte om voorbij de grenzen van de korte termijn te denken.

Bouwen en deelnemen aan een alternatief economisch systeem is in deze dagen wellicht een van de verstandigste zaken die je kunt doen.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis ben ik mij door middel van artikelen en boeken en documentaires gaan verdiepen in het wereldwijde financiële stelsel en heb ik mij verdiept in alternatieven. Ik heb een aantal complementaire economieën bekeken en geleerd van de kwaliteiten en de tekortkomingen binnen de systemen. Daarna stelde ik mezelf de ambitie om een nieuw complementair economisch systeem te ontwikkelen. Het systeem moest autonoom kunnen bestaan. Ik wilde op geen enkele manier een koppeling hebben naar een bestaande valuta. Het systeem moest gebaseerd worden op een eenheid die waardevast is. Het moest voor iedereen toegankelijk zijn en deelname moest zo laagdrempelig mogelijk blijven. Een van de tekortkomingen van een LETS, wat tevens ook haar kracht is, is dat het systeem een lokaal systeem is. Ik wilde een systeem ontwikkelen wat op lokaal niveau zijn kracht blijft houden, maar wat internationaal gebruikt kan worden. Op 11 november 2011 is Let’s HEC gelanceerd. Inmiddels, begin april 2012, 4 maanden later staat het deelname aantal op 265 deelnemers. Let’s HEC staat voor samen, gelijkheid, lokaal en duurzaamheid.

De westerse wereld is gegroeid naar een individualistische maatschappij, maar wat als iemand hulp nodig heeft. En met de huidige economische recessie groeit de vraag naar hulp explosief. De gemeenschapszin als maatschappelijke structuur is grotendeels weggevallen, het sociale vangnet is iets geworden dat je zelf moet creëren. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Let’s HEC helpt je daarbij. Via je eigen pagina verzamel je mensen om je heen, met bepaalde vaardigheden en een bepaalde kennis. Wanneer je hulp nodig hebt, zoek je in je cirkel van mensen naar personen die je zouden kunnen helpen. En als je wilt kan je altijd betalen met HEC. Door elkaar te helpen ontstaan er vele cirkels van mensen, die in elkaar overlopen. Doordat de opzet internationaal is, zijn landsgrenzen geen belemmering.

De wereld is hiërarchisch georganiseerd, waarbij de waarde die een persoon heeft per individu verschilt. Is het terecht dat 1 uur van een manager, 3 uren van een uitvoerende waard is ? Binnen Let’s HEC is een uur, een uur. Het is aan jezelf om uit te leggen aan een ander waarom je uren meer waard zijn. Deze opstelling heeft grote gevolgen voor de manier hoe mensen elkaar gaan behandelen. Het impliceert dat iedereen gelijk is en als zodanig benaderd en behandeld wil worden. Het geeft iedereen zijn eigenwaarde weer terug, ook wanneer je je al jaren buiten de maatschappij geplaatst voelt. Er is altijd wel iets wat je kan of wat je weet, waar je iemand anders mee kunt helpen. Binnen Let’s HEC is ieder een volwaardig mens.

Globalisering zorgt ervoor dat we een rijk en luxe leven kunnen hebben. Echter in 2006 bleek dat 10% van de wereldbevolking 85% van de wereld bezat. Het is mijn inschatting dat daar, anno 2012, weinig verandering in gekomen is. Ook dit is het effect van de globalisering. Er is voldoende voor iedereen, alleen is het oneerlijk verdeeld. Het systeem van de globalisering is zodanig in onze maatschappij geïntegreerd, dat het onmogelijk is om daaraan te ontsnappen. Maar wat we wel kunnen is onze focus veranderen. Van globaal naar lokaal. Helaas hebben we op lokaal niveau te maken met hoge loonkosten, waardoor de producten ontzettend duur zou worden als we het lokaal zouden produceren. Een complementaire economie lost het probleem van loonkosten op. Binnen Let’s HEC wordt de waarde uitgedrukt in tijd. Hoeveel uur heeft het gekost om een bepaald product te vervaardigen, dus zoveel uur is het waard. Of andersom: hoeveel uur werken heb jij ervoor over om een bepaald product te bemachtigen. Geld en loonkosten spelen niet mee als factor. Doordat we zelf onze producten lokaal gaan produceren, maken we de keuze om niet mee te doen aan de globalisering.

Let’s HEC is een internationaal systeem, zonder dat de lokale focus verdwijnt. Je bouwt immers lokaal je netwerk op van mensen met bepaalde kennis en vaardigheden. En je zal alleen ruilen met mensen waar je een goed gevoel bij hebt en waarvan je mogelijk de kwaliteit van de dienst of product kent. De HECjes blijven lang rond circuleren binnen de regio.

Leidt een complementaire economie tot een duurzamere wereld, worden we in de toekomst minder afhankelijk van olie? Het helpt in ieder geval wel! Maar het zal altijd iets zijn waar je zelf invloed op hebt, door de keuzes die je dagelijks maakt. Let’s HEC is een platform, waar mensen met gelijke interesses elkaar kunnen ontmoeten. Ik hoop dat mensen met een duurzame en ecologische interesses elkaar binnen Let’s HEC vinden en gezamenlijk prachtige ecologische projecten opzetten, dat ons helpt en inspireert om dagelijks andere keuzes te kunnen maken.

Geinteresserd geraakt? Bekijk de site op www.LetsHEC.nl en schrijf je eventueel in als deelnemer van het systeem.

Bronnen:
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/12_december/05/buitenland/1205_1200_2_procent_bezit_halve_wereld.xml
http://cassandraclub.wordpress.com/
http://xandernieuws.punt.nl/

 Aanverwante artikelen:
-) De Kleureneconomie
-) Tijd ruilen een oplossing?
-) Fair4all netwerk 

20 gedachten over “Let’s HEC een complementaire economie”

 1. Het systeem lijkt inderdaad een complementaire taak op zich te kunnen nemen. Enkele bedenkingen doken op, maar de meest prangende is de volgende:
  “Is het terecht dat 1 uur van een manager, 3 uren van een uitvoerende waard is ? Binnen Let’s HEC is een uur, een uur. Het is aan jezelf om uit te leggen aan een ander waarom je uren meer waard zijn.”
  Als dit in de praktijk uitgevoerd wordt, vervalt het systeem dan niet in een kapitalistische werking? Zo zal je bereid zijn meer uren van jou neer te tellen voor een uurtje bij de dokter dan voor een uurtje bij (of van), laat ons zeggen, een poetsvrouw. Vervallen we dan niet opnieuw in de wetten van vraag en aanbod, het kapitalisme en bijgevolg ‘graaien en winstbejag’?
  Iets anders nog: zal dit systeem wel volledig los staan van de drang naar arbeidsverdeling en specialisatie? Want, tenzij ik het niet goed doorheb natuurlijk (het is dan ook niet zo’n eenvoudige materie vind ik), zullen mensen, ook uitgedrukt in HEC, hun productiviteit kunnen doen stijgen, net wat één van de drijfveren van het kapitalisme is.
  Mvg

 2. Interessante vragen, je moet kijken naar de basisfunctie van de economie en dat is het uitruilen van arbeid en de producten die mensen daarmee samen met de beschikbare grondstoffen kunnen maken. Hoe je dat uit gaat ruilen en via wat voor mechansimen wordt je economische systeem. Inplaats van het huidige geldsysteem wat de nodige nadelen kent (en voordelen uiteraard) is dit een heel ander systeem waarbij geld eigenlijk volledig overbodig is omdat je elkaars tijd ruilt. 

  Over uren kun je geen rente vragen en dus is oppoten niet zo nuttig als het oppotten van geld. Dus in die mate is er denk ik minder motivatie om uren te gaan sparen om het sparen, al is het handig over je leven genoeg uren voor je pensioen te gaan sparen.

  Volgens mij is er verder maar 1 manier om uit te vinden hoe dit gaat werken en dat is zelf mee gaan doen en uitproberen. En feedback terugkoppelen zodat je het systeem kunt verbeteren waar mogelijk en nodig.

  Persoonlijk heb ik groot ontzag voor alle mensen die in deze tijden gewoon een eigen alternatief economisch systeem opstarten. Volgens mij is het etiket visionair wel van toepassing op al deze mensen. :-) 

  “They are ill discoverers that think there is no land, when they can see nothing but sea.” (Sir Francis Bacon)

  1. Tijd uitruilen klinkt mooi.  Maar helaas kent niet een ieders tijd dezelfde economische waarde.  Als in een bepaalde economie er een overschot is aan bouwvakkers en een tekort aan artsen, dan is het handig als er een mechanisme is wat dat corrigeert.

   Ook is er de complicerende factor dat een arts eerst veel kennis moet vergaren voordat deze aan de slag kan.  Terwijl een aardbeienplukker na 5 minuten instructie klaar is voor de klus.

   1. Ik denk dat het naief is om te denken dat je ooit een perfect systeem kunt krijgen en al helemaal zonder zaken te testen en te verbeteren. Maar als je alleen maar beren op de weg ziet waardoor je nooit begint dan krijg je nooit wat anders. Vaak is het verstandiger om gewoon aan de gang te gaan en te kijken hoe je de problemen die je op je weg tegenkomt zo goed mogelijk op kunt lossen. Op https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/tijd-ruilen-een-oplossing/ komen veel van de vragen die je hebt overigens aan bod.

    Vergelijk het ook met het huidige systeem, ik weet niet of jij een hypotheek hebt maar de bank heeft daar in een uurtje een flink bedrag verdient aan rente die jij ze moet betalen voor bijna geen werk en kunnen dat alleen omdat zij het recht op geldcreatie in handen hebben en ze hier het monopolie op hebben. Als jij gelooft dat dat systeem beter is dan zou ik vooral dat systeem blijven volgen.  Als je denkt dat dit systeem een stap in de goede richting is dan zou ik hier vooral ook aan mee gaan doen en kijken hoe je dit systeem zo goed mogelijk kunt maken. 

     

    1. De mens probeert al zo lang als hij bestaat systemen uit.  Een van de laatste ideeen was een geleide economie.  Dat was geen goed idee.  Het was ook een idee die veel ellende en doden heeft gekost.

     Uiteraard kan een systeem op microschaal wel werken, daar zijn wel voorbeelden van.  Maar de wereld is een grote handelsplaats geworden.  Dagelijks hullen we ons in kleren die goedkope handjes in Azie hebben gemaakt om op de markt een bos rozen te kopen die betaalbaar is door goedkope Afrikaanse handjes.   En dan nog even langs de groenteboer om asperges te kopen die weliswaar uit Nederland komen, maar door goedkope Poolse handjes zijn gestoken.

     Wat ik bedoel is dat wij allen momenteel als consument mensen (en dieren!) uit andere landen economisch uitbuiten.  Dus ik ben zeker niet content met het huidige systeem.  Maar ieder nieuw systeem gaat pijn doen, daarom denk ik niet dat er veel animo voor zal zijn.

     Heb  ik het al over onze olieverslaving gehad?

    2. Ik vind het van weinig durf of visie getuigen. Je geeft toe dat het huidige systeem drijft op uitbuiting van mens en dier maar je neemt voor het gemak maar aan dat elk ander systeem ellende en pijn veroorzaakt dus daarom moeten we vooral niets anders proberen? Wellicht heb je volledig gelijk maar zou je niet eerst eens mee gaan doen voordat je dat soort conclusies trekt? Met die instelling zit je in ieder geval voor altijd vast in het huidige systeem. Of misschien begrijp ik je niet goed?

    3. Ik ga alleen mee in een systeem die significant een verbetering is.  Uberhaupt ben ik al voorstander van evolutie ipv revolutie.  Revoluties eten hun eigen kinderen op.

     Maar als iemand met een idee komt en daar mogen geen gaten in worden geschoten want anders getuigt het van geen visie en geen durf, dan vrees ik een moeizame discussie.

    4. Als je het goed leest zie je dat het hier gaat om een complementair systeem. Oftewel iedereen kan meedoen en is helemaal niet gericht op het omverwerpen van het oude.

     En iedereen kan gewoon lid worden en uittesten of het iets voor ze is of niet. Als het succesvol is groeit het vanzelf, werkt het niet dan blijft het wellicht een handige lokale rol vervullen of het sterft een langzame dood maar goed dan ben je wel weer wat wijzer. Kortom volgens mij is er niets te verliezen door iets uit te proberen. 

     De huidige nadelen van het systeem komt vooral uit het feit voort dat er een monopolie is in de vorm van geld om zaken van waarde met elkaar uit te ruilen en dit monopolie is in handen van private partijen. Dit systeem maar ook de andere initiatieven breken juist dat monopolie waardoor er veel meer ruimte komt in de mogelijkheden die mensen hebben om hun toegevoegde waarde met anderen uit te ruilen. In mijn opinie zal er dus nooit 1 systeem komen omdat het 1 systeem per definitie beperkend optreed.  

     Maar goed je zegt dat je alleen meegaat in een systeem wat een significante verbetering is, dat lijkt me een buitengewoon redelijk standpunt.  Heb je daar enig idee bij hoe dat eruit ziet of eruit zou kunnen zien? 

      

    5. Voor mij persoonlijk wordt het lastig om mee te doen.  Ik heb namelijk geen uren om in te leveren.  Naast mijn werk moet ik   namelijk mantelzorgen.  En daarmee kom ik gelijk op een heikel punt.  Waar blijven de mensen die geen uren kunnen leveren in dit systeem?  Nu zie ik om me heen mensen die vrijwilligerswerk doen.  Krijgen die in het systeem ook uren?  Wordt er een fiscale heffing afgenomen om mensen die geen uren kunnen leveren te compenseren?

    6. Dit zijn nou typisch dingen waarvan het nuttig is om mee te gaan doen zodat je die door middel van uittesten en feedback in het systeem kunt gaan zien hoe dat kan lopen.

     Lees https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/tijd-ruilen-een-oplossing/ even door daar komt dit onder meer aan bod.

     Hierbij de geknipte en geplakte teksten uit dat stuk:

     – Hoe zorgen we voor mensen die niet kunnen werken? Zij bouwen geen urentegoed op.
     Antwoord: Ondanks het feit dat we in de huidige situatie gemiddeld veel meer arbeid moeten leveren dan we er met het verdiende geld voor kunnen terugkopen (ondanks de schaarste die daaruit voortvloeit) hebben we ook nu een deel van ons inkomen over voor de zwakkeren. In een 1 op 1 ruilsysteem zal er voor vrijwel iedereen meer overvloed zijn, en dat zal het alleen maar gemakkelijker maken om een deel te reserveren voor zorg voor zwakkeren.

     – Een chirurg heeft lang moeten studeren. Als hij in zijn werk niet hoger beloond wordt dan een putjesschepper dan zal hij geen chirurg willen worden.
     Antwoord: Studeren is voorbereidend werk. Het kan gewoon als werk beloond worden en ieder uur studie is een uur werk. Iemand met de capaciteiten en het verlangen om chirurg te worden kan dat op basis van zijn wil gewoon worden. Daarnaast zal niemand meer chirurg worden op basis van een financieel motief. Dat zal de kwaliteit van de chirurgie doen toenemen. Daarnaast zal ook de chirurg (net als vrijwel iedereen) meer te besteden hebben dan nu het geval is. De enige groep die erop achteruit gaat is de 1% elite (in werkelijkheid is die groep nog veel kleiner dan 1%, misschien 0.000001%) die nu het overgrote deel van alle rijkdom in handen heeft.

     – Het is communistisch!
     Antwoord: Het idee van communisme gaat weliswaar uit van gelijkheid, maar gelijkheid op het laagste niveau. Iedereen wordt gedwongen om op het laagste niveau (arbeider) en in uniformiteit te acteren. En om dat te kunnen afdwingen is weer een machtselite nodig. In een op waardering gebaseerd systeem kan iedereen doen waar hij goed in is of wat hij graag doet. Financieel gewin speelt dan immers geen rol in de keuze. Dat zal juist een stimulans zijn voor diversiteit. 
      

     Dit zijn antwoorden van Pieter Stuurman overigens die zelf interessante stukken over de economie schrijft op: http://pieterstuurman.blogspot.com/

 3. “In 2008 was de prijs voor een barrel Brent boven de 100 Dollar. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de olieprijs boven de 100 dollar komt, dat dan de economische groei afvlakt. Dit heeft in Amerika de bankencrisis veroorzaakt, het begin van periode dat de economieën van de westerse wereld in een crisis zijn gekomen.”
  Het zou dus wel eens interessant zijn het verloop van de olieprijs naast algemene economische groei van de Westerse landen te leggen.
  “Het systeem moest autonoom kunnen bestaan. Ik wilde op geen enkele manier een koppeling hebben naar een bestaande valuta. Het systeem moest gebaseerd worden op een eenheid die waardevast is. Het moest voor iedereen toegankelijk zijn en deelname moest zo laagdrempelig mogelijk blijven. Een van de tekortkomingen van een LETS, wat tevens ook haar kracht is, is dat het systeem een lokaal systeem is. Ik wilde een systeem ontwikkelen wat op lokaal niveau zijn kracht blijft houden, maar wat internationaal gebruikt kan worden. ”
  Het systeem moet ook niet te groot worden, dan zou het wel eens een bedreiging kunnen worden voor het huidig financieel-economisch systeem. Daar houden banken niet zo van. Dit idee heb ik overigens als eerder gezien in een video waar het risico werd genoemd die ik net noemde. Kijk overigens eens ook naar een recent voorbeeld van de website http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/ die vorige week donderdag uit de lucht is gehaald onder druk van het FD. Zie ook dit artikel op GeenStijl.nl: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/fd_foreclosed_kritische_huizen.html
  Die overigens nu wel weer in de lucht is. Maar waarschijnlijk wel gedeeltelijk gecensureerd. Ze waren te groot en te kritisch geworden. Een adverteerder van het FD begon moeilijk te doen over het linken van deze site naar artikelen van het FD terwijl het daarvoor geen enkel probleem was tot vorige week donderdag met waarschuwing van een downgrade van Nederland door Fitch.
  “De westerse wereld is gegroeid naar een individualistische maatschappij, maar wat als iemand hulp nodig heeft. En met de huidige economische recessie groeit de vraag naar hulp explosief. De gemeenschapszin als maatschappelijke structuur is grotendeels weggevallen, het sociale vangnet is iets geworden dat je zelf moet creëren. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Let’s HEC helpt je daarbij. ”
  Zeer goed idee. Als aanhanger van het Rijnlandse Model zie ik hier in deze filosofie weer terug. Het lijkt me interessant te zien hoe deze aanpak wordt uitgekristalliseerd in de praktijk.
   
   

 4. Ik zie steeds meer van dit soort iniatieven, niet alleen via ruilen, maar ook geldsystemen als bitcoins en had de bagwan groep niet hun eigen valuta. Probleem is vaak hebzucht, en HEC lijkt dit voor een groot deel te kunnen omzeilen. Maar de kans van succes van zoiets zal liggen hoeveel moeite mensen erin steken om te het te laten groeien. Een idealist zou dit in zijn eigen lokaliteit kunnen opzetten. Ik heb zojuist een account aangemaakt en mijn woonplaats zit er niet tussen. Wordt vervolgd :).

 5. Lijkt volgens mij heel erg op het “Bank of Happiness” concept uit  IJsland. Probleem met spullen ruil systemen en uren ruil systemen etc is dat er momenteel een enorme wildgroei aan het ontstaan is waardoor niemand meer weet waar hij moet beginnen. Ik heb een keer een hele sloot spullen op spullendelen gezet en nooit een reactie gehad. En ik woon in Rotterdam, toch niet het meest petieterige dorpje van Nederland. Achteraf gezien dus verspilling van mijn tijd. Als ik nu lees dat na vier maanden 256 mensen meedoen wereldwijd dan lijkt het me een enorme klus worden om iemand te vinden die een uur van me wil afnemen, laat staan dat ik er zelf iets nuttigs vind. Met alle respect voor het denkwerk en de toewijding van de oprichters van e.e.a. Volgens mij is er nu meer behoefte aan samenwerking en samenvoeging van ideeen en initiatieven zodat er een kritische massa bereikt kan worden dan aan nog iemand die het wiel gaat uitvinden.

  Dat niettegenstaande ben ik een groot voorstander van het uur voor uur denken. Ik ben zelf docent, en ik vind het al een voorrecht genoeg dat ik voor de klas mag staan en dit prachtige werk mag doen.  Dat alleen al zou voor mij motivatie genoeg zijn om mijn opleidingen te doorlopen. Dat ik daarnaast ook nog een stuk meer moet verdienen dan degenen die bij ons het gebouw leefbaar en de wc’s ontstopt houden lijkt me eigenlijk overbodig. 

  1. Wat grappig is of eigenlijk heel typisch is dat in dit soort ruilnetwerken het gebrek vaak is aan de vraagkant en niet aan de aanbodkant. Ik heb een paar keer overleg gehad met mensen die zelf lets systemen beheren en dat was voor ons de reden om iedere deelnemer na goede inschrijving en invullen van aanbod en wensen 5 uren gratis te geven zodat ze konden beginnen met zelf uren uitgeven. 

   Dat is hetzelfde met spullendelen is mijn ervaring. Als je spullen zoekt is het vaak heel gemakkelijk dat redelijk in je buurt te vinden. En als je zelf een paar keer wat geleend hebt beginnen die mensen waar je geleend hebt ook sneller zelf te lenen.

   De uitzondering hierop zijn overigens de zaden en planten die je er kunt ruilen, daar heb ik al een boel vraag naar gehad van mensen uit de omgeving. :-)

   Ook is het raar maar wel de realiteit om te zien hoe enorm veel geld en moeite er door de reclamewereld wordt gestoken in het creeeren van vraag in Nederland. Dat is er niet in deze systemen waardoor de vraag vaak sterk achterblijft bij het aanbod. Positief bekeken zie je echter dat je dus al snel in een economie van absolute overvloed zit. :-)

   1. Bedankt voor de reactie! In elk geval leuk om te weten dat ik niet de enige ben die  hier tegenaan loopt. Ik heb ook wel geprobeerd om te zoeken naar boeken die ik zelf nog graag zou willen lezen, maar dat schiet niet op. Niet  zo vreemd ook: er zijn vast zat mensen die veel interessante boeken hebben maar om je hele boekenkast op de site te zetten is verschrikkelijk veel werk.

 6. Bij eerste lezing van het artikel over Let’s HEC word ik helemaal enthousiast! Natuurlijk zijn er allerlei bedenkingen op te werpen, zelfs een fantastisch idee kent zowel voordelen als nadelen. En of dit wereldwijd gaat werken, wie het weet mag het zeggen.
  Toch, ik zie de LETS-systemen niet zozeer als een omverwerping van de huidige economische structuur maar meer als het zelf organiseren van je sociale vangnet.  Het maakt je minder afhankelijk van geldstromen. 
  Dat betekent dat je uren investeert voor noden van anderen en daar rechten voor terugkrijgt. As jij zelf hulp nodig hebt kun je dat vragen en verbruik je ‘gespaarde’ uren.
  Ik aarzel al een tijdje om lid te worden van ons locale LETS-systeem. Ik sta volledig achter het idee, het  heeft vooral te maken met een gebrek aan uren, want toevallig lever ik al veel uren in voor dat geld…

 7. @Positivo

  Zoals jij het beschrijft heb ik dat mijn hele leven al.  Alleen houd ik geen kasboek bij, maar is het gebaseerd op naastenliefde en medemenselijkheid. 

 8. Met LETS kun je zo iig bijhouden wie wat heeft gedaan. In Japan hebben ze hun ouderenzorg volgens zo een principe ingericht. Uren zijn overdraagbaar dus ook kinderen kunnen zo indirect uren zorg voor hun ouders verdienen maar ook alvast voor zichzelf voor de toekomst. Door simpele registratie kun je volledig om het geldsysteem heen. 

 9. Probleem van zo’n systeem dat het succes afhankelijk is of de mensen het willen gebruiken. Mensen stappen er niet vanzelf in. Je hebt mensen nodig die de kar de juiste richting in trekken.

  @ ikzelf dan zul je vast ook met profiteurs te maken hebben, waartegen zo’n systeem juist bedoelt is ;)

Laat een reactie achter