Amerika

Tenochtitlán (het huidige Mexico Stad),voordat de conquistador Córtez aan zijn genocide begon.

‘Amerika moet teruggegeven worden aan de inheemse bevolking’

Columbus wordt hier in Europa als een grote held vereerd, maar de nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn heel wat minder over de man en zijn navolgers te spreken. Eén groep, de Mexica Movement (uitspreken volgens de Nahuatl-methode, dus als mehsjíka), wil zelfs dat alle ‘Europeanen’ ophoepelen naar hun eigen land. Europa dus.

Amerikaanse genocide
De geschiedenis van Noord-Amerika, of liever gezegd: Anahuac (anáwak, “land tussen de Twee Zeeën” in Nahuatl) volgens de Mexica Movement, is voor de inboorlingen uitermate ellendig verlopen sinds de Europeanen er voet aan wal zetten. Door de Europeanen meegebrachte ziekten betekenden de dood voor 95% van alle inheemse bewoners. Van de rest werd een groot deel uitgemoord door kolonisten. Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten nog ongeveer drie miljoen mensen die zich identificeren als “native American”, rond een procent van de bevolking. Van de groep die wordt aangeduid als ‘white’ is 0,8% van de genenpool afkomstig van de inheemse bevolking. Dit geldt ook voor de  ‘blacks’. Alleen de ‘latino’s’ zijn meer dan de helft van inheemse afkomst. Kortom: de VS is het product van een genocide van ongekende omvang.

Tenochtitlán (het huidige Mexico Stad),voordat de vandalistische conquistador Córtez zijn massamoord begon.
Tenochtitlán (het huidige Mexico Stad), voordat de vandalistische conquistador Córtez zijn massamoord begon.

In de oorspronkelijk dichtbevolkte zuidelijke buurstaat Mexico, thuis voor zowel de Mexícah (Azteken) als de Maya, is iets meer dan de helft van de totale genenpool inheems. Dit na een eeuwenlang uitermate racistisch kastensysteem, waarin de Spanjaarden precies bijhielden hoeveel procent Spaans bloed de inwoners hadden en op basis hiervan burgerrechten toekenden. Veel Mexicanen met inheems bloed zijn hier nog steeds razend over, waar ik ze geen ongelijk in kan geven.

Hoewel Mexicanen qua afstamming dus in meerderheid inheems zijn, zijn hun inheemse talen, zoals Nahuatl en Maya, ernstig bedreigd. Volbloed Maya’s en Azteken worden nog steeds als tweederangs burgers gezien. De Mexicaanse toplaag bestaat meestal uit blanken. Dit is het topje van de ijsberg van de culturele amnesie. De situatie in de Verenigde Staten is nog catastrofaler.

Wat zou er gebeuren als alle blanken en zwarten zouden vertrekken uit Canada, de VS en Mexico?
Op dit moment is ongeveer een op de zes Amerikanen ‘latino’. Dus zou betekenen dat de VS leeg zou lopen en zou veranderen in een dunbevolkt land zoals Canada. Canada zou zelfs 95% van de bevolking verliezen en het dunbevolktste land ter wereld worden. In Mexico zou het slechts het vertrek van de Europese toplaag van 10-15% betekenen. Europa zou in principe gezien de krimpende bevolking de 250 miljoen Europese Amerikanen met enige moeite op kunnen vangen, bijvoorbeeld in de gebieden met bevolkingskrimp, zoals Zuid- en Oost-Europa en Rusland. Amerikanen zijn hoogopgeleid en erg werklustig.

Maar is het ook rechtvaardig?
De nakomelingen van immigranten kunnen er weinig aan doen dat ze zijn, waar ze zijn. Het is ook uitermate racistisch om mensen op grond van afkomst te gaan veroordelen. Het is daarom beter, om de positieve kanten van de Azteekse en Maya-cultuur weer tot leven te wekken en open te stellen voor álle Amerikanen. Dus geen mensenoffers meer, maar wel bijvoorbeeld de duurzame landbouw, samenwerking, muziek, wiskunde en taal. Dit zou ook meer overeenkomen met de gang van zaken in het precolumbiaanse Amerika. Als ze er in slagen om de neo-Azteekse cultuur aantrekkelijker te maken dan de huidige consumptiecultuur, zullen mensen massaal overstappen.

Welvaartsongelijkheid in de VS

Infographics over de verdeling van de rijkdom in de VS, met de nadruk zowel de ongelijkheid en het verschil tussen onze perceptie van ongelijkheid en de werkelijke aantallen. De realiteit is vaak niet wat we denken dat het is.

De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.

Wijzen ULF radiogolven op komende aardbeving in de Golf van Mexico?

Extreem langgolvige radiogolven (ULF) piekten in Haïti een maand voor de aardbeving. Kunnen we hiermee nieuwe aardbevingen voorspellen? En wijzen de emissies op een nieuwe aardbeving? Het inkoopgedrag van de Amerikaanse federale rampenbestrijdingsorganisatie FEMA is in ieder geval opmerkelijk…

ULF: ultralage radiofrequentie
Elektromagnetische straling komt in heel veel verschillende golflengtes voor, variërend van de zeer energierijke, extreem kortgolvige gammastraling via licht en warmtestraling tot de zwakke langgolvige fotonen van radiostraling. De langste golven die we kennen worden ULF, ultra low frequency, genoemd. Je moet dan denken aan golven met een frequentie van drie hertz of lager, dus minder dan drie trillingen per seconde. De bijbehorende golflengte is honderdduizend kilometer of meer.

ULF-uitbarstingen  gemeten voor aardbeving in Haïti
De Franse satelliet DEMETER mat in de maand voor de aardbeving op Haïti in het gebied heftige uitbarstingen in ultra-lage frequentie radiostraling.

De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.
De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.

Al langer vermoeden geologen dat aardbevingen en terrestriële ULF-uitbarstingen met elkaar samenhangen. Rond de tijdstippen dat aardbevingen optreden, zijn vaak merkwaardige elektromagnetische verschijnselen te zien in het aardbevingsgebied.
De microsatelliet DEMETER werd daarom in 2004 in een polaire baan (een baan waarbij de satelliet over de beide polen draait) om de aarde gebracht. Op die manier kan de satelliet het gehele aardoppervlak scannen: bij elke omloopbaan wordt een andere meridiaan gescand. In de weken voor de aardbeving in Haïti werden uitbarstingen langs de gehele Andes-breuklijn en de Rocky Mountains gemeten.
Het lijkt er op dat het gehele Amerikaanse platensysteem in beweging is.

Tellurische stromen
Al meer dan een eeuw is bekend dat er onderzeese en onderaardse elektrische stromen bestaan: de tellurische stromen. Deze stromen zijn over het algemeen gericht naar de plaats waar de zon recht boven de hemel staat en helpen bij het ontstaan van een elektrische potentiaal en dus onweersbuien. Tellurische aardstromen kunnen ook afgetapt worden als zwakke bron voor elektriciteit: aardbatterijen.

Vermoedelijk spelen tellurische stromen een centrale rol in de ULF-uitbarstingen. Als door langs elkaar heen schuivende rotsplaten (dit is wat er gebeurt bij aardbevingen) kristallen in gesteente worden fijngemalen, ontstaan enorme elektrische spanningen. Een gasaansteker werkt ook via dit piëzo-elektrische effect.  Deze spanningen wekken weer tellurische stromen op, die de ULF golven opwekken.

Aardbeving in zuiden VS aanstaande?
In samenzweringskringen is al verontrust gereageerd op de publieke aanbesteding door de Amerikaanse rampenbestrijdingsorganisatie FEMA voor 140 miljoen noodrantsoenen in de kuststaten aan de Golf van Mexico.
Het kan uiteraard dat het hier om een voorbereiding voor het nieuwe orkaanseizoen gaat. Het kan ook dat de volgende aardbeving wordt voorspeld in de New Madrid seismische zone, een breukensysteem in dit gebied waar onder andere de grote stad Memphis ligt. Een zware aardbeving zou weinig heel laten van deze stad.