De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.

Wijzen ULF radiogolven op komende aardbeving in de Golf van Mexico?

Extreem langgolvige radiogolven (ULF) piekten in Haïti een maand voor de aardbeving. Kunnen we hiermee nieuwe aardbevingen voorspellen? En wijzen de emissies op een nieuwe aardbeving? Het inkoopgedrag van de Amerikaanse federale rampenbestrijdingsorganisatie FEMA is in ieder geval opmerkelijk…

ULF: ultralage radiofrequentie
Elektromagnetische straling komt in heel veel verschillende golflengtes voor, variërend van de zeer energierijke, extreem kortgolvige gammastraling via licht en warmtestraling tot de zwakke langgolvige fotonen van radiostraling. De langste golven die we kennen worden ULF, ultra low frequency, genoemd. Je moet dan denken aan golven met een frequentie van drie hertz of lager, dus minder dan drie trillingen per seconde. De bijbehorende golflengte is honderdduizend kilometer of meer.

ULF-uitbarstingen  gemeten voor aardbeving in Haïti
De Franse satelliet DEMETER mat in de maand voor de aardbeving op Haïti in het gebied heftige uitbarstingen in ultra-lage frequentie radiostraling.

De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.
De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge hoeveelheden ULF-straling.

Al langer vermoeden geologen dat aardbevingen en terrestriële ULF-uitbarstingen met elkaar samenhangen. Rond de tijdstippen dat aardbevingen optreden, zijn vaak merkwaardige elektromagnetische verschijnselen te zien in het aardbevingsgebied.
De microsatelliet DEMETER werd daarom in 2004 in een polaire baan (een baan waarbij de satelliet over de beide polen draait) om de aarde gebracht. Op die manier kan de satelliet het gehele aardoppervlak scannen: bij elke omloopbaan wordt een andere meridiaan gescand. In de weken voor de aardbeving in Haïti werden uitbarstingen langs de gehele Andes-breuklijn en de Rocky Mountains gemeten.
Het lijkt er op dat het gehele Amerikaanse platensysteem in beweging is.

Tellurische stromen
Al meer dan een eeuw is bekend dat er onderzeese en onderaardse elektrische stromen bestaan: de tellurische stromen. Deze stromen zijn over het algemeen gericht naar de plaats waar de zon recht boven de hemel staat en helpen bij het ontstaan van een elektrische potentiaal en dus onweersbuien. Tellurische aardstromen kunnen ook afgetapt worden als zwakke bron voor elektriciteit: aardbatterijen.

Vermoedelijk spelen tellurische stromen een centrale rol in de ULF-uitbarstingen. Als door langs elkaar heen schuivende rotsplaten (dit is wat er gebeurt bij aardbevingen) kristallen in gesteente worden fijngemalen, ontstaan enorme elektrische spanningen. Een gasaansteker werkt ook via dit piëzo-elektrische effect.  Deze spanningen wekken weer tellurische stromen op, die de ULF golven opwekken.

Aardbeving in zuiden VS aanstaande?
In samenzweringskringen is al verontrust gereageerd op de publieke aanbesteding door de Amerikaanse rampenbestrijdingsorganisatie FEMA voor 140 miljoen noodrantsoenen in de kuststaten aan de Golf van Mexico.
Het kan uiteraard dat het hier om een voorbereiding voor het nieuwe orkaanseizoen gaat. Het kan ook dat de volgende aardbeving wordt voorspeld in de New Madrid seismische zone, een breukensysteem in dit gebied waar onder andere de grote stad Memphis ligt. Een zware aardbeving zou weinig heel laten van deze stad.

6 gedachten over “Wijzen ULF radiogolven op komende aardbeving in de Golf van Mexico?”

 1. ingewikkeld; die tellurische stromen zijn over het algemeen gericht op de zon daar waar die recht boven de aarde staat. Betekent dat dan dat de door de tectonische frictie opgewekte ULF-golven alleen meetbaar zijn als deze twee verschijnselen samenvallen?
  Goed vermeld onderscheid overigens tussen de rationele (orkaanseizoen) en irrationele (aardbeving)uitleg. Is zo’n aanbesteding jaarlijks? Zijn er afwijkende meetresultaten voor de genoemde New Madrid seismische zone?

  1. Freddy,

   Als antwoord op je vraag:Betekent dat dan dat de door de tectonische frictie opgewekte ULF-golven alleen meetbaar zijn als deze twee verschijnselen samenvallen?

   Telluric currents will move between each half of the terrestrial globe at all times. Telluric currents move equator-ward (daytime) and pole-ward (nighttime). The field varies in time and over the frequency range 0.001 to 5 Hz (Krasnogorskaja & Remizov, 1975). Electric potential gradients caused by telluric currents are of the order of 0.2 to 1000 volts per metre. (Krasnogorskaja and Remizov, 1975; Vanjan, 1975). At any location, the current density is a direct function of the interhemispheric currents and their potential gradients. It has been estimated that telluric currents overall during twelve hours in one hemisphere are in range of 100 to 1000 amperes. This intensity of telluric currents is sufficient to drive the air movements that create atmospheric electricity, from the global fair weather charge accumulator to thunderstorm bases.

   Vrij vertaald betekent het bovenstaande dat tellurische stromen altijd meetbaar zijn, alleen als de 2 verschijnselen samenvallen zijn ze het sterkst en dus best meetbaar.

 2. Je kunt het poollicht beschouwen als de zichtbare variant, met als oorzaak de reactie tussen geladen deeltjes van de zon, aardmagnetisme en atmosferische ionisatie. De aardse variant kent echter veel meer invloeden dan die van de zonnewind alleen, hoewel die zeker de hoofdstroom bepaalt. Het is logisch dat piëzo-electrische spanningen worden veroorzaakt door druk, wrijving en beweging tussen verschillende aardlagen, rotsplaten en platentectonic, waarbij menging van elektrisch verschillende stromingen onstaat. Dit mengsel van oorzaken noemen wij de tellurische stromen. Een aardbeving voorspellen aan de hand van variaties in deze stromingen is misschien mogelijk, maar de gegevens zijn niet betrouwbaarder dan die van seismografische meetapparatuur. Bij een plotseling verhoogt potentiaal verschil in een gebied, bepaalt de samenstelling van de aardlagen, of en hoeveel de verplaatsing kan zijn. De onderlinge wrijving tussen platen speelt een grote rol, en dat verband is al aangetoond in de vorm van het talkgehalte in een gebied. Een hoog talkgehalte bleek een smerende werking te hebben, waardoor veelvuldig voorkomende aardschokken, het opbouwen van grote spanningen tussen de platen onder voorkwam. Tussen platen met meer frictie, was het risico van plotselinge aardschokken veel groter.

 3. Mijn vader berichtte dat tentijde van WWII hij als kind, bij Hypolitushoef /Wieringen(NH) hij snachts bliksemschichten vlak over de grond heeft zien gaan. Het poollicht maar dan niet hoog in de lucht maar laag bij de grond. Hij omschreef het als een gitzwarte nacht. Ik vraag me af of die Piëzostromen ook wel eens vlak aan de grond zichtbaar kunnen worden in de lucht.

Laat een reactie achter