asielzoekers

Amsterdammers demonstreren voor vluchtelingen. Dit is duidelijk de geschiktste plaats voor vluchtelingenopvang in Nederland. Bron: socialisme.nu

Asielzoekers kunnen het beste in Amsterdam opgevangen worden

Zowel bij asielzoekers als bij de Amsterdammers bestaat een grote voorliefde voor elkaar. Het gedwongen spreidingsbeleid van asielzoekers, waarbij asielzoekers in Nederlandse plattelandsgemeenten op worden geborgen, wekt onnodig wrijving op.

De asielzoekerscrisis
Door de humanitaire crisis in Syrië en enkele andere landen zijn er veel mensen op drift. Er zijn ook de nodige jonge mannelijke gelukszoekers uit onder meer Marokko, Kosovo en Albanië, die graag van de gelegenheid gebruik maken om aan het uitzichtloze bestaan in hun vaderland te ontsnappen. Dit alles dankzij de Duitse bondskanselier, domineesdochter Angela Merkel, die zich bereid verklaarde miljoenen asielzoekers op de vangen.

Maatschappelijke onrust door IS
De hoofdmoot van de overwegend islamitische asielzoekers gaat naar Duitsland en Zweden, maar ook Nederland heeft te kampen met een grote toestroom. In het afgelopen jaar 2015 zijn er 49.500 asielaanvragen geweest. Hierbij zijn nareizende familieleden niet meegerekend. In 2014 en 2015 is de islam uitermate negatief in het nieuws geweest door het soennitische kalifaat Islamitische Staat. Dit kalifaat brengt op basis van zijn salafistisch-soennitische ideologie, de geboden van de koran en de soennitische hadith (onbetrouwbare overleveringen over uitvinder Mohammed en zijn speelkameraden), zoals seksslavernij, onthoofdingen en stenigingen, onbeschaamd en nauwkeurig in praktijk. Hiermee zetten ze eeuwen van een langzaam voortschrijdend proces van beschaving in de islamitische wereld radicaal opzij, om terug te keren naar de barbaarse dagen van Mohammed en de “rechtgeleide gezellen”. Hoewel de main stream media, ambtenaren en politici hun uiterste best doen om de inboorlingen ervan te overtuigen dat Islamitische Staat niets met de islam te maken heeft, hebben de meeste mensen toch wel door dat dit niet klopt. De reden dat er steeds meer verzet ontstaat tegen de komst van islamitische migranten.

Amsterdammers demonstreren voor vluchtelingen. Dit is duidelijk de geschiktste plaats voor vluchtelingenopvang in Nederland. Bron: socialisme.nu
Amsterdammers demonstreren voor vluchtelingen. Dit is duidelijk de geschiktste plaats voor vluchtelingenopvang in Nederland. Bron: socialisme.nu

Verzet tegen asielzoekers het kleinst in Amsterdam
Amsterdammers zijn bijzondere mensen, althans: vinden Amsterdammers.  Amsterdammers zijn qua politieke opvattingen linkser en liberaler dan gemiddeld. Ze zien zichzelf als inwoners van een wereldstad, de enige echte stad en het morele geweten van Nederland. Het gevolg is dat zogeheten progressieve partijen zoals PvdA, D66 en Groen Links al driekwart eeuw de dienst uitmaken in Amsterdam. Amsterdammers kijken dan ook met het nodige dédain naar de in de rest van Nederland oprukkende PVV. Dat vinden ze meer iets voor boeren en provincialen. De stad is dan ook geregeld het domein van demonstraties tegen racisme en discriminatie.

Asielzoekers huisvesten in Amsterdam: waarom niet?
In Amsterdam rijzen de huizenprijzen de pan uit. De huurprijzen in de vrije sector ook. Niet bij woningbouwcorporaties, maar die kampen weer met wachtlijsten van 17 jaar. De reden (zeggen ze), dat Amsterdammers vinden dat asielzoekers beter bij de provincialen ondergebracht kunnen worden en ze slechts een kwart van het gemiddelde aan asielzoekers opnemen. Dit probleem is vrij eenvoudig op te lossen. Namelijk door enkele hoge woontorens te bouwen, of leegstaande kantoorpanden op te kopen, en daar asielzoekers in onder te brengen. Op die manier kunnen de Amsterdammers genieten van meer asielzoekers, en de asielzoekers van een verblijf in de enige echte, ruimdenkende stad van Nederland. Ook de asielzoekers wonen namelijk liever in Amsterdam dan op het xenofobe platteland.

Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimeia Commons ex. Bild archief.

Asielzoekers moeten zo snel mogelijk aan het werk via puntensysteem

Veel van de problemen met asielzoekers worden veroorzaakt door de gedwongen periode van inactiviteit. Het aanbieden van werk, en met een puntensysteem beoordelen op de mate waarin ze werken en de taal leren, kan veel ellende voorkomen.

Bureaucratische zieligheidsprocedure knakt mensen
Toen ik nog student was, kwam ik een asielzoeker tegen in de trein. De man, ongeveer mijn leeftijd en afkomstig uit Ghana, sprak goed Engels, maakte een opgewekte indruk en bleek een aardige kerel. Enkele maanden later trof ik hem weer in de trein. Iets was in hem geknakt. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door de slopende asielprocedure in Nederland, waar alleen negatief ingestelde mensen met een olifantshuid, zoals moslimfundamentalisten, mentaal ongeschonden doorheen komen.

Ditzelfde overkomt honderdduizenden mensen. Omdat hun geest gebroken is, zijn ze in de praktijk voor hoger gekwalificeerde functies, en een waardig bestaan, vaak verloren.
Uiteraard moeten we een selectief toelatingsbeleid voeren, omdat rijke landen met een gulle sociale zekerheid, zoals Nederland en België, erg aantrekkelijke migratiebestemmingen zijn. Dit geldt vooral voor laagopgeleide, gemakzuchtige gelukszoekers die we hier minder goed kunnen gebruiken. Het huidige toelatingsbeleid werkt echter averechts, waardoor juist fatalistische asielzoekers het het beste doen en de high potentials worden geknakt.

Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimeia Commons ex. Bild archief.
Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimedia Commons ex. Bild archief.

Onzinnig verbod op werk
In Nederland bestaat er de wettelijke bepaling, dat asielzoekers de eerste zes maanden van hun verblijf niet mogen werken en in de vervolgperiode maximaal 26 weken per jaar. De zin van deze regel is niet helemaal duidelijk, te meer omdat in België erkende asielzoekers meteen mogen werken. Vermoedelijk schuilt de gedachte hierachter, dat asielzoekers ‘baantjes inpikken’ van inboorlingen. Een wat vreemde gedachte, want een werkende asielzoeker betaalt netto belasting, waardoor de belastingen kunnen worden verlaagd.

Nu worden vaak hooggekwalificeerde Nederlanders ingehuurd om asielzoekers te vermaken en de vele ruzies te sussen. Die hadden ook in Nederlandse bedrijven of zorginstellingen kunnen werken en zo waarde toe kunnen voegen.

Als asielzoekers werken, staan ze in intensief contract met de inboorlingen. Daardoor pikken ze snel Nederlands op en maken ze kennis met de Nederlandse cultuur. De inboorlingen zien dat de asielzoekers werken, dus een positieve bijdrage leveren aan Nederland. Kortom: werken zou niet verboden moeten worden, maar just verplicht moeten worden gesteld.

Wat voor werk kunnen asielzoekers doen?
Er zijn veel sectoren, waar laaggeschoold werk blijft liggen. Denk aan achterstallig onderhoud in bossen, rijksmonumenten, zwerfafval, oppakken van zorgtaken en dergelijke. Asielzoekers die in Nederland niet meer beoefende traditionele ambachten beoefenen, kunnen hier in worden gezet. Nederland is op veel plekken lelijk. Sommige katholieke asielzoekers kunnen worden opgeleid tot priester (waar een groot tekort aan schijnt te zijn). Ook inzet in het buitenland, bijvoorbeeld in puin liggende landen die weer opgebouwd moeten worden,  is heel goed mogelijk. Asielzoekers zouden bijvoorbeeld als vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven producten kunnen verkopen in hun regio.
De Nederlanders zijn meesters in mopperen. Daarmee kunnen ze ook goed problemen opsporen, die een bron van werkgelegenheid vormen.

De vechtersbazen onder de asielzoekers kunnen worden ingelijfd in een Nederlands Vreemdelingenlegioen, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden om bewegingen als ISIS uit te schakelen. Uiteraard moet hier een grondige screening plaatsvinden om te voorkomen dat moslimextremisten hier doorheen glippen.

Wie een voldoende positieve bijdrage heeft geleverd aan Nederland, verdient hiermee verblijfspunten. Er zijn ook activiteiten die punten kosten, zoals overlast, criminaliteit, het verspreiden van kwaadaardige en/of achterlijke (bijvoorbeeld salafistische) ideeën en het onderdrukken van anderen. Alleen mensen die voldoende verblijfspunten hebben gescoord, bijvoorbeeld door een waardevolle culturele bijdrage te leveren, veel belasting te betalen, een donororgaan af te staan of mensenlevens te redden, krijgen het recht om Nederlander te worden. Er zijn dubbel zoveel punten nodig om je familie hier naartoe te mogen halen.