Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.

Stel opleidingseisen aan politici

Waar strenge eisen worden gesteld aan zelfs de opleiding van verpleeghulpen of metselaars, worden we geregeerd door incompetente amateurs die vaak met moeite de mavo hebben afgemaakt. De resultaten wat betreft beleid zijn er dan ook naar. Wat kunnen we doen aan de plaag van derderangs minkukels in de politiek?

Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.
Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.

Toelatingseisen voor minister: mavo-diploma
Erg veel is er niet voor nodig om minister te worden. Er zijn geen toelatingseisen, geen benoemingsprocedure en geen cv-check. Neem CDA-minister onderwijs  Marja van Bijsterveld. Deze dame heeft slechts een mavo-diploma, gevolgd door een opleiding verpleegkunde. Ze heeft in Almere al als wethouder af moeten treden omdat ze een waarschijnlijk frauderende PvdA-burgemeester de hand boven het hoofd hield. Kortom: ze is niet de juiste persoon om doortastend bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Wel beschikte ze over een uitgebreid netwerk binnen het CDA, waardoor ze van verpleegster kon promoveren tot minister. Kortom: een mavoklantje beslist over strategische stappen om Nederland kennisland te laten blijven. Gaat u maar rustig slapen.

Dan het volgende hoofdpijndossier: de gezondheidszorg. De uitgaven zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld. Maar hier zit toch een minister op die wel een universitair papiertje heeft gehaald?
Inderdaad, Edith Schippers (VVD) heeft politicologie gestudeerd en, een uitzondering onder politici, zie minkukels als Wallage, haar studie ook afgerond.
Uit haar nota Dichtbij Betere Zorg blijkt echter dat ze niet begrijpt waar de kernoorzaak van de problemen in de gezondheidszorg ligt. Ze blijft hameren op meer marktwerking, terwijl marktwerking en marktgericht denken, door de ziekenhuizen en behandelaars, juist de directe oorzaak is van de uit de hand lopende kosten en slechte kwaliteit. Het probleem is niet dat de behandelingen te duur zijn, het probleem is dat er onnodig wordt behandeld, zo is de winst namelijk maximaal, en dat de zorg veel te ingewikkeld is georganiseerd.
Het is de vraag of de Nederlandse kiezers wilden dat de gezondheidszorg met een totaal uit de hand lopend budget, met boven de zeventig miljard in 2011 ongeveer een derde van alle overheidsuitgaven, kortom een zeer belangrijk dossier, in handen komt van iemand die het vermogen mist om door te pakken.

Oplossingen
Politici beweren dat ze door hun mensenkennis zonder problemen in staat zijn, de meest ministeriabele personen te vinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat mensen, hoe groot hun mensenkennis ook is, hiertoe slechter in staat zijn dan psychometrische hulpmiddelen, zoals psychologische tests. Politici laten zich bij het zoeken van een goede vakminister ook vooral leiden door partijbelangen, wat in de praktijk betekent dat de kandidaten met het grootste netwerk minister worden, niet de competentste kandidaten. Nog erger dus.

Het verplicht stellen van een batterij met psychologische testen, zoals een gedegen IQ-test en een grondige CV check, zou dus een goed begin zijn.
Ook kunnen relevante opleidingseisen gesteld worden. Een minister moet voldoende intellectuele zwaarte hebben om beleid te kunnen ontwikkelen en met gezag uit te dragen. Hierbij kan dus gedacht worden aan een studie met promotie aan een voor het vakgebied relevant onderwerp.

Verder zou een goede oplossing kunnen zijn om de kandidaten rechtstreeks door de kiezer aan te laten wijzen. Kiezers willen geen incompetente prutser, maar een capabele minister. Daarbij zullen in de verkiezingsstrijd, die gerust harder en smeriger mag worden dan nu, zwakke kandidaten snel door de mand vallen. We zagen dit reeds met Job Cohen. Wel moet de kandidaatstelling dan ruim van tevoren, een half jaar tot een jaar voor de verkiezingen plaatsvinden, zodat de zwakke plekken duidelijk zijn.

Wat denken jullie?

Lees ook
Stel open sollicitaties verplicht bij alle overheidsfuncties
Heil komt niet uit de politiek
Diploma voor politci (GeenNieuws)