Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.

Stel opleidingseisen aan politici

Waar strenge eisen worden gesteld aan zelfs de opleiding van verpleeghulpen of metselaars, worden we geregeerd door incompetente amateurs die vaak met moeite de mavo hebben afgemaakt. De resultaten wat betreft beleid zijn er dan ook naar. Wat kunnen we doen aan de plaag van derderangs minkukels in de politiek?

Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.
Met een mavodiploma minister van Onderwijs worden. In Nederland kan het.

Toelatingseisen voor minister: mavo-diploma
Erg veel is er niet voor nodig om minister te worden. Er zijn geen toelatingseisen, geen benoemingsprocedure en geen cv-check. Neem CDA-minister onderwijs  Marja van Bijsterveld. Deze dame heeft slechts een mavo-diploma, gevolgd door een opleiding verpleegkunde. Ze heeft in Almere al als wethouder af moeten treden omdat ze een waarschijnlijk frauderende PvdA-burgemeester de hand boven het hoofd hield. Kortom: ze is niet de juiste persoon om doortastend bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Wel beschikte ze over een uitgebreid netwerk binnen het CDA, waardoor ze van verpleegster kon promoveren tot minister. Kortom: een mavoklantje beslist over strategische stappen om Nederland kennisland te laten blijven. Gaat u maar rustig slapen.

Dan het volgende hoofdpijndossier: de gezondheidszorg. De uitgaven zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld. Maar hier zit toch een minister op die wel een universitair papiertje heeft gehaald?
Inderdaad, Edith Schippers (VVD) heeft politicologie gestudeerd en, een uitzondering onder politici, zie minkukels als Wallage, haar studie ook afgerond.
Uit haar nota Dichtbij Betere Zorg blijkt echter dat ze niet begrijpt waar de kernoorzaak van de problemen in de gezondheidszorg ligt. Ze blijft hameren op meer marktwerking, terwijl marktwerking en marktgericht denken, door de ziekenhuizen en behandelaars, juist de directe oorzaak is van de uit de hand lopende kosten en slechte kwaliteit. Het probleem is niet dat de behandelingen te duur zijn, het probleem is dat er onnodig wordt behandeld, zo is de winst namelijk maximaal, en dat de zorg veel te ingewikkeld is georganiseerd.
Het is de vraag of de Nederlandse kiezers wilden dat de gezondheidszorg met een totaal uit de hand lopend budget, met boven de zeventig miljard in 2011 ongeveer een derde van alle overheidsuitgaven, kortom een zeer belangrijk dossier, in handen komt van iemand die het vermogen mist om door te pakken.

Oplossingen
Politici beweren dat ze door hun mensenkennis zonder problemen in staat zijn, de meest ministeriabele personen te vinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat mensen, hoe groot hun mensenkennis ook is, hiertoe slechter in staat zijn dan psychometrische hulpmiddelen, zoals psychologische tests. Politici laten zich bij het zoeken van een goede vakminister ook vooral leiden door partijbelangen, wat in de praktijk betekent dat de kandidaten met het grootste netwerk minister worden, niet de competentste kandidaten. Nog erger dus.

Het verplicht stellen van een batterij met psychologische testen, zoals een gedegen IQ-test en een grondige CV check, zou dus een goed begin zijn.
Ook kunnen relevante opleidingseisen gesteld worden. Een minister moet voldoende intellectuele zwaarte hebben om beleid te kunnen ontwikkelen en met gezag uit te dragen. Hierbij kan dus gedacht worden aan een studie met promotie aan een voor het vakgebied relevant onderwerp.

Verder zou een goede oplossing kunnen zijn om de kandidaten rechtstreeks door de kiezer aan te laten wijzen. Kiezers willen geen incompetente prutser, maar een capabele minister. Daarbij zullen in de verkiezingsstrijd, die gerust harder en smeriger mag worden dan nu, zwakke kandidaten snel door de mand vallen. We zagen dit reeds met Job Cohen. Wel moet de kandidaatstelling dan ruim van tevoren, een half jaar tot een jaar voor de verkiezingen plaatsvinden, zodat de zwakke plekken duidelijk zijn.

Wat denken jullie?

Lees ook
Stel open sollicitaties verplicht bij alle overheidsfuncties
Heil komt niet uit de politiek
Diploma voor politci (GeenNieuws)

41 gedachten over “Stel opleidingseisen aan politici”

 1. Helemaal mee eens, helaas zijn bij de politieke partijen zelf tegengestelde tendensen te bespeuren. Zo meende ik dat de PvdA er voorstander van is om meer laagopgeleiden in hun fractie op te nemen omdat die meer in het ‘echte leven’ zouden staan. 
   
   

  1. Nou ga je zonder een moment van haperen voorbij aan het verschil tussen kamerleden en ministers (en staatssecretarissen). De Tweede Kamer heet niet zonder reden ‘volksvertegenwoordiging’ en los van een zeker niveau zou de volksvertegenwoordiging het volk moeten vertegenwoordigen. Maar specifieke, gerichte eisen aan een minister zijn hard nodig. (Ik pak gelijk Wilo hieronder mee) Een minister kan wat mij betreft best een MAVO-diploma hebben, als de rest van zijn of haar CV in overeenstemming is met de eisen van de functie. De huidige ministersploeg scoort op het gebied van kennis, ervaring en bewezen kwaliteiten ondermaats. Een behoorlijk deel is goed in netwerken in de achterkamertjes van de politiek, maar zit nu op bestuurlijke functies die ze mijlenver boven de pet gaat.

 2. Onzin verhaal. Alsof iemand die alleen MAVO heeft gedaan niet in staat zou zijn zich door te ontwikkelen. Nee, van de wetenschappers moeten we het hebben. In dienst van multinationals de publieke zaak verraden om zodoende de universiteit betaalbaar te houden. Ook zijn er voobeelden van frauderende wetenschappers die al jaren de zaak besodemieteren. Daarbij likt de PvdA het wel erg te moeten ontgelden in dit niet onderbouwde slecht geschreven stuk.
  Kortom: ga een opleiding volgen en doe dan nog eens een poging.

  1. Je generaliseert. Het feit dat er tussen wetenschappers, net als in elke andere groep, rotte appels zitten, wil niet zeggen dat ze in het algemeen niet meer kennis van zaken en vaardigheden hebben dan mensen zonder relevante opleiding. In het artikel gaat het om de waarde van een relevante opleiding. Om een goede vergelijking te maken moet je dus twee (hypothetische) personen vergelijken die op alle gebied hetzelfde zijn behalve hun opleiding.

  2. Onzin, ik pak domweg de beste voorbeelden van verschillende partijen. Ik had ook die minkukel Pechtold kunnen noemen maar laat het hier maar even bij. Doorontwikkelen betekent ook: een avondopleiding volgen. Deed ze niet. Ze zal het best aardig doen als wethouder zorg of zo van de gemeente Oostkapelle hoor, maar iemand met alleen mavo als minister van Onderwijs neerzetten, tsja, verder commentaar overbodig.

 3. Ben het met Wilo eens, een onzin stuk. Het moge duidelijk zijn: Germen heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wel eens van Jan Schaefer gehoord? Deed het goed hoor als “slechts” een bakker in de politiek. De echte “klepel” is dat we opgezadeld zijn met mensen zonder gezond verstand. Ze hebben last van een tunnelvisie en menen dat ze beleid mogen voeren omdat ze oh zo intelligent zijn. Ze voelen zich meer dan die bakker om de hoek. Zoals Wilo al zegt moeten we juist niet veel verwachten van hoogopgeleiden, De financiële crisis is vooral veroorzaakt door de hoogopgeleide politici en bankmanagers. Een hogere opleiding is dus geen garantie voor een beter bestuur maar kennelijk wel van gebrek aan boerenverstand.
   

 4. Ik heb nogal eens mensen in dienst genomen die academisch of universitair geschoold waren.
  Knettergek waren ze en incompetent.
  Zeker wanneer het opleidingen betrof die meer betrekking hadden op onthouden ipv op dingen snappen.
  Daarbij worden we, even praktisch gezien, ook geregeerd door nogal wat hoog opgeleide sukkels.
  Maar ik geef toe… en dom en laag opgeleid is geen aanrader.

  1. Als je zoveel “knettergekke en incompetente” mensen in dienst hebt genomen, wat zegt dat dan over jouw inschattingsvermogen? Het is veel gemakkelijker fouten bij een ander te zien dan bij jezelf.

 5. Het is inderdaad treurig gesteld met een basisopleiding die je toch mag verwachten van iemand die aangesteld is om mee te helpen ons land dat toch al afglijdt naar een bedenkelijk niveau boven water te houden. Maar waar voor de meest basale beroepen er in ons land diploma’s voor nodig zijn, kan iedereen die zich de politiek heeft ingelikt een positie met verantwoording ( dat hoop je althans) bekleden. Nu is het niet persè zo dat een opleiding ook capaciteiten met zich meebrengt, kijk naar wat er in den Haag rondwandelt, maar zeg een proef- of meeloopperiode met een ervaren politicus zonder dat je mag meebeslissen zou misschien iets zijn. Overigens maak je in Den Haag de beste kansen door leraar, verpleegster of gelijk lokale ambtenaar geweest te zijn, zie ook mijn bijdrage van 2 jaar geleden :
  http://www.geennieuws.com/2010/11/een-diploma-vereist-voor-de-politiek/ maat veel geholpen :-) :-) heeft dat niet.

 6. Je zou toch verwachten dat iemand die een dergelijk artikel schrijft, er voor zorgt dat dit artikel tenminste voldoet aan de minimale redactionele- en taalkundige eisen.

 7. Ik spreek wellicht voor eigen parochie, maar enkel een Meritocratie kan ons garanderen dat de juiste mensen op de juiste plaats terecht komen.

  Meritocratie baseert zich op talent, kennis en (levens)ervaring. Een meritocratie (h)erkent de waarde van eigen inzet en bijdrage aan de samenleving. Het bepleit het belang van een meritocratische hiërarchie binnen het sociale en politieke landschap. Het is een systeem dat stelt, dat een samenleving dient te worden gestructureerd en gevormd rond menselijk kunnen, en niet rond financiële vermogens of aristocratische privileges.
  Meritocratie geeft de meest verantwoordelijke banen aan de meest bekwame personen, zoals erkend door personen uit hetzelfde vakgebied. Binnen een meritocratie zal maatschappelijke invloed eerlijk verdiend moeten worden. De belangrijkste maatschappelijke functies kunnen niet meer gekocht worden en zullen niet meer vergeven worden aan ‘vriendjes’. Zelfs degenen met de beste diploma’s zullen niet zonder meer een topfunctie toebedeeld krijgen. De mate van maatschappelijke invloed binnen een meritocratie is volledig afhankelijk van iemands talenten, kennis, ervaringen, wijsheid en inzichten, en de mate van zijn of haar maatschappelijke verdienstelijkheid.
  http://www.rondetafelbeleid.nl/meritocratie

 8. Moeilijk te zeggen, ik heb liever betrouwbare integere mensen met gezond verstand om me heen dan per se hoog opgeleide mensen. Gecombineerd is het ideaal natuurlijk. Mensen met een goed hoofd en een goed hart om zo maar te zeggen. 

  Maar idd een goed verstand is ook prima te misbruiken dus dat zegt weinig. 

  Maar misschien moeten we nog een stap verder zetten, gewoon de hele beleidsmaking democratiseren. Kortom het hele volk mee laten helpen met beleid en dit goed uitwerken. Dan wordt een politicus een soort technicus van het proces. Op die manier kun je wellicht ook de invloed van lobbyisten etc flink verkleinen. 

  In Duitsland is de Piraten Partij hier mee bezig, een heel nieuwe vorm van beleid en beslissingen. Voornamelijk door goede ondersteuning van webtechnologie en communicatieplatformen.
  Op http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,818683,00.html een artikel erover en op http://www.ustream.tv/recorded/191988 een uitleg op de video. 

   

  1. Er is ook een Nederlandse tak van de Piratenpartij.
   Misschien hebben mensen uit de redactie van deze site belangstelling om zich op te werpen als kamerlid? http://depiratenpartij.wordpress.com/
   Een alliantie met de Meritocratische Partij of wellicht zelfs met occupy behoort misschien ook tot de mogelijkheden.
   Het zou nuttig zijn als mensen met goede ideeën zich zouden verenigen onder een lijst die kennelijk in staat is om stemmen te halen (zie Duitsland en Zweden). 
   Want laten we eerlijk zijn wat er nu in de kamer zit met of zonder diploma blinkt uit door ideeenarmoede. Het gaat alleen maar om korte termijn crisismanagement.

   1. Vorig jaar heb ik een aantal mensen gesproken, waaronder de voorzitter, van de Piratenpartij. Het idee was dat ik een interview met hem zou doen voor deze website, maar dat is er helaas nooit van gekomen.

 9. Volksvertegenwoordiging; Vertegenwoordigd worden door een afspiegeling van het volk. Opleidingeisen stellen, beperkingen opleggen, is een aanslag op de democratie want elk volk heeft recht op de politici, de bestuurders, die men verdient. Niet alleen daarom is uw betoog nonsens. Het kernprobleem is dat men doorgaans niet kan kiezen voor ‘De Juiste Man Op De Juiste Plek’ omdat die in een partij zit welke op dat moment geen coalitieonderdeel is. In een ministerschap etc moet men zin hebben, tegen kunnen, want vanaf dag 1 kan men het niet iedereen naar de zin maken, dus wordt men ondergepoept door de niet het beschaafdst formulerenden -Zelf gebruikte u het woord ‘minkukels’– Onder die lieden zitten  velen die weinig denkvermogen hebben, zich niet of nauwelijks in het onderwerp hebben verdiept, wiens enige lol het afzijken van hooggeplaatsten is. -Denk aan het bekende televisiefragment met toen nog PvdA-gemeenteraadfractievoorzitter Eberhard van der Laan en de man uit Almere- Voor iets meer dan een fractie wat men elders kan verdienen moet men zich die aanslagen op zijn integriteit, privéleven en persoonlijke veiligheid laten welgevallen? De ècht capabelen zeggen: “Nee, dank je wel”. In uw selectieprocedurevoorstel kiest u voor één methode, het is een combinatie van dingen. Kennis, soliditeit, charisma. De door Seijejan genoemde Jan Schaefer is een volledige ontkrachting van uw betoog. Wat u over Job Cohen schrijft is eveneens larie. De man was hoogleraar, rector magnificus in Maastricht, twee keer staatssecretaris, burgemeester van Amsterdam. U diskwalificeert hem alleen maar omdat hij geen ‘campaigner’ is, u vind dat de verkiezingstrijd nòg harder en smeriger dan nu mag worden gevoerd omdat de kandidaten snel door de mand zullen vallen. Rèm de Amerikaanse invloeden want door het contstant modder gooien en de ‘one liners’  hebben de kiezers daar geen zicht op de inhoud en de kandidaturen. Dènk aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2000 tussen George W.Bush en Al Gore. Stemfraude in Florida..? Hoe het ook zij; de wereld is niet beter, ook niet gelukkiger, geworden dankzij die harde, gore, smerig, verkiezingstrijd. 
  Kort en goed;  Het schrijven van een doorvlocht zijnde opiniecolumn is niet uw talent, competentie, vakbekwaamheid. Zie dat in, probeer dat nooit meer, geniet voortaan op andere manieren van het leven…     

  1. Ik ben het ook met Germen oneens, en ik ben ook met je eens dat op het artikel wel wat af te dingen valt, maar ik denk niet dat iemand er beter van wordt als we ons uiterste best gaan worden om anderen ervan te overtuigen nooit meer iets te schrijven. Zullen we de ad hominems niet liever aan de politiek overlaten?
    

  2. “Opleidingeisen stellen, beperkingen opleggen, is een aanslag op de democratie want elk volk heeft recht op de politici, de bestuurders, die men verdient.”
   Onzin natuurlijk, immers ministers worden niet rechtstreeks gekozen, zelfs de premier niet. Alleen Tweede Kamerleden worden rechtstreeks gekozen. Door opleidingseisen aan ministers te stellen wordt dus de democratie niet aangetast, integendeel. De kiezer wordt zo niet opgescheept met incompetente netwerkers, waarvan ze zelf nooit zouden hebben gewild dat die minister worden.

   “De door Seijejan genoemde Jan Schaefer is een volledige ontkrachting van uw betoog.”
   Wat heeft de man dan als politicus of bestuurder gepresteerd?

   “De man [Cohen] was hoogleraar, rector magnificus in Maastricht, twee keer staatssecretaris, burgemeester van Amsterdam.”
   Wat hij was doet niet ter zake. Immers, dit waren politiek benoemingen. Wat hij presteerde, dat doet ter zake. Als wetenschappelijk medewerker op juridisch gebied zal hij het wel niet onaardig hebben gedaan. Verder blijkt vooral netwerktalent. Als burgemeester van Amsterdam en medeverantwoordelijke voor het miljardendebacle van de Noord Zuid lijn, was hij geen succes, zoals bekend.

   1. @Merlyny2k
    Wat mij betreft mag Germen blijven schrijven. Sint Nicolaas` gedichten, schoolkrantenteksten, personeelsblaadjesverslagen, biljartclubreportages. Liever geen opiniecolumns meer want daarvoor mist Germen het denkvermogen en de erudiciteit. Zie onderstaand repliek aan hem.  

    @Germen
    Voordat u nog eens een bijdrage schrijft zou ik me verdiepen in redactionele technieken. Een zinnetje als ‘…zal hij het wel niet onaardig hebben gedaan’ komt niet als helder over.

    Het reservoir waar uit kan worden gekozen is klein. Mensen kiezen voor personen, partijen, die hen aanspreken, van wie men hoopt, dat ze hun belangen het best zullen behartigen. In dat kiezen voor een persoon, partij, zit het vertrouwen dat men de juiste ministers zal benoemen. Tussen benoemd willen worden -de beschikbaarstelling- en de benoeming zit een immens brede kloof. Afgezien dat in Nederland alleen maar de concensuspolitiek mogelijk is, is het nogal tijd- geld- en energievretend wanneer we elke Nederlander op elke politieke benoeming moeten laten stemmen. Afgezien van de vraag of al die stemmers zwaarwegend op de opleiding van de kandidaat zouden letten betwijfel ik in hoge mate of het de bestuurskwaliteit -aanmerkelijk- zal vergroten.

    “Wat heeft de man dan als politicus of bestuurder gepresteerd?”
    Middels deze opmerking bent u volledig door de mand gevallen. Voordat u nog eens wat schrijft eerst googlen op de naam Jan Schaefer, een aantal tijdschriftartikelen etc lezen. In zijn geval is er een brug naar hem vernoemd, sinds wanneer worden dingen vernoemd naar mensen die tijdens hun leven niets hebben gepresteerd?

    Cohen was inderdaad mede-verantwoordelijk voor het deblace van de Noord/Zuid-lijn, die kans loopt men wanneer men als burgemeester het één en ander voorzit. Daarnaast deed Cohen een aantal goede dingen voor Amsterdam. U vind wat hij was niet zo belangrijk, dat bewijst dat u de dingen kennelijk niet zo goed snapt als u ons wilt laten geloven. Cohen had een universitaire opleiding en ook nog wat bestuursfuncties in Groningen, een universitaire loopbaan in Maastricht.  U vind dat een minister/staatssecretaris een academische opleiding dient te hebben gevolgd. Voldaan aan uw eisen vind u het nog niet goed. Tijdens zijn beide staatssecretarisschappen heeft hij een aantal goede dingen gepresteerd. Wat let u om u daar in eens te verdiepen? 

    Dat zinnetje over het wetenschappelijk medewerker op juridisch gebied zijn van Cohen is, zoals gemeld, niet alleen redactioneel  zwak, daarbij is het ook nog denigrerend. Slechts een vraagje:  Tot hoe ver heeft u het maatschappelijk gebracht? Wetenschappelijk medewerker op juridisch gebied of twee, vijf, zeven, elf, laddersporten minder..?               

    1. @Guus
      
     “Het reservoir waar uit kan worden gekozen is klein. Mensen kiezen voor personen, partijen, die hen aanspreken, van wie men hoopt, dat ze hun belangen het best zullen behartigen.”
     Begrijpend lezen is duidelijk niet uw sterkste kant. Anders zou u niet straal ontgaan zijn dat in het artikel een alternatief voor het vissen in een kleine vijver wordt genoemd: een professionele recruitment procedure. Hierdoor wordt uiteraard de vijver waarin gevist kan worden veel groter. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, grote bedrijven en organisaties gaan ook zo te werk.

     “In zijn [Jan Schaefer] geval is er een brug naar hem vernoemd, sinds wanneer worden dingen vernoemd naar mensen die tijdens hun leven niets hebben gepresteerd?”
     Hij is staatssecretaris geweest, soit. Al een netwerkprestatie van formaat.
     Zijn economische onbenul bleek uit een enorme schuld bij het Amsterdams grondbedrijf die onder zijn bewind als wethouder ontstond.  Enige bedrijfseconomische kennis had dit voorkomen. Uit de bronnen blijkt overigens vooral een nogal nadrukkelijk aanwezige meneer. Af en toe best nuttig in een door consensus verziekt ambtenarenapparaat zoals in Amsterdam.

     “Tijdens zijn beide staatssecretarisschappen heeft hij een aantal goede dingen gepresteerd. ”
     De man is een jurist. Juristen moet je zich met juridische zaken laten bezig houden, want ze leven in een papieren werkelijkheid (Hirsch Ballin is de prototype jurist). Als staatssecretaris Vreemdelingenzaken deed Cohen het redelijk. Hier kwam dan ook veel juridische kennis bij kijken, het vreemdelingenvraagtuk is voor het grootste deel een juridisch vraagstuk.
     Als burgemeester van Amsterdam ontbrak bij hem echter de helicopterview en de daadkracht om de ernstige problemen in de stad aan te pakken. Die man die er nu zit, van der Laan, doet het beter maar die heeft dan ook een bestuurdersachtergrond.

 10. Leuk artikel Douwe! Ik zie ook veel meer in een dergelijke oplossing dan in opleidingseisen. In Nederland hebben we de CDDP zien langskomen maar dat is helaas niet blijven hangen. Hebben we intussen al iets wat nieuwe hoop geeft dat jij weet?

  Merlijn 

 11. zacharias zwartkijker

  In Den Haag laat men gewoon zien dat je met een grote bek en een juist netwerk ook ver kan komen. Dit is een goede rede om op het voortgezet onderwijs extra hard te bezuinigen;   dit heb je toch niet echt nodig om hogerop te komen.

 12. Leonard Susskind is een intenationaal beroemd en vermaard geleerde in de theoretische natuurkunde, en mede ontwikkelaar van de snaartheorie. Hij was 20 jaar de grote opponent van Stephen Hawking, tot Hawking Susskind uiteindelijk gelijk moest geven. Bedenk even dat Susskind een doodgewone ordinaire loodgieter was, die zich verbaasde over de inhoud van Hawkings beweringen, en er tegen in ging.

 13. Ja, die meneer Susskind is jarenlang loodgieter geweest. Dat is een van de bouwvakken en daar geloof ik in, sinds ik dit forum volg; in bouwvakkers :) !
   
  Onthoud wel dat de Man aan wie jullie deze vrije dag overhouden, als zoon van een timmerman ook wel het grootste deel van Zijn leven bouwvakker geweest zal zijn.
  Zou tentenmaker ook niet tot de bouwvakkers gerekend mogen worden? In mijn Boek komt ook een zekere Paulus voor, zeer hoog bestudeerd, maar zijn brood als tentenmaker verdienende, weet ik.
  Overigens met nog een paar vissers en zo hebben die mannen wel een grotere invloed gehad op het wereldgebeuren, vooral die Ene!!, die opgespijkerde, (wat ze van Hem verloren!!!) dan wie ook.
   
  Vraag niet wat allemaal, ik ben ook maar bouwvakker b.d., maar bakker Schaefer heeft m.i. in de politiek veel bijgestuurd, terug naar de mensen! Dat deed Pim ook, vind ik.
  En ik denk dat Job Cohen helemaal geen slechte premier geweest zou zijn, ook al is hij nooit afgestudeerd aan de toneelschool, wat beter scoort.
   
  Hoewel ik Mark Rutte een gouwe gozer vind (ook al omdat hij de bekende penisverlenger met chauffeur voor de gewone fiets op mijn niveau heeft ingeruild), en een beetje rechts een keer ook niet slecht is voor ons land, laat ook hij ons voortgaande uitkleden door die top-één-%, op een moment dat we daar nou eens heel echt mee zouden moeten stoppen!!
   
  Van dat te veel rechtstreeks door de kiezer aan laten wijzen, ben ik ook bang hoor, want op een bepaald niveau moet er wel gestuurd worden en niet gekroeld met de kiezer.
  En harder en smeriger, dat bedoelde de schrijver niet hoor. Eigenlijk bedoelde hij open en eerlijker. En daarin zouden sommige bouwvakkers toch wel eens hoger kunnen scoren dan vele academisch gespoelden, geconditioneerden.
  (voordat bijv. Ernst H.B. ging praten, voelde ik mij altijd al bela…, beso…, nou ja, voor het lapje gehouden; o.a. bij toet-toet: € 340,- en zo.)
   

 14. Om te beginnen moet je onderscheid maken tussen de bestuurders en de parlementariërs. Die laatste vertegenwoordigen ‘het volk’ en worden gekozen, de enige eis is dat zij of hun partij de kiesdrempel halen. Of ze deskundig zijn maakt de kiezer wel uit. Overigens hanteren partijen profielschetsen voor leden die op de kandidatenlijst willen.

  Maar voor ministers en staatssecretarissen zou het goed zijn als het takenpakket, functieeisen en profielschets openbaar zouden zijn. Dan kunnen de formateurs ook beter uitleggen hoe ze bij de keuze van de bewindspersonen zijn gekomen.

 15. Het gaat in de politiek om invloed, macht en belangen.
  Hierbij hebben politici qua streven naar autonomie te maken met:
  rechtsposities, privileges, status, vergroting van hun mogelijkheden, variatie/alternatieven en perspectief. Ze moeten hierbij opkomen voor eigenbelangen, ambities uitwerken, kunnen omgaan met stress en eventueel omstandigheden kunnen verbeteren, omgaan met werkdruk.
  In de besluitvorming hebben ze te maken met overlegvormen, medezeggenschapsorganen, lobby`s, de besluitvormingsmarge, met rekening en verantwoording afleggen en gemeenschappelijke belangen. Ze moeten hierbij onderhandelen, participeren, driepartijenoverleg voeren, medezeggenschap realiseren, tweerichtingsverkeer bevorderen, rapporteren naar de achterban, conferenties begeleiden en beleidscommissies voorzitten.  Daarbij met aandacht voor voldoende gehoor, en geen verborgen agenda`s.
  Voor de gemeenschappelijke belangen moeten de belangen op elkaar afgestemd, rekening houdend met externe ontwikkelingen, waaronder aanleidingen, hierin ontwikkeling van richtinggevende kaders, evaluaties, bewaking van kwaliteitsnormen en-beheer en financiële vertaling.
  Betreffende beleidsbeïnvloeders hebben ze te maken met externe relaties, concurrentie, samenwerkingspartners, financiering, achterban en media.
  Hierbij moeten ze netwerken opzetten, relaties leggen/andere politici benaderen, partners zoeken, krachtenveldanalyses maken, media informeren, bedrijfsleven/onderwijs interesseren, leden werven en dienstbaar handelen.
  Participerend hebben ze te maken met wetgeving, vakbonden, media, achterban en werkgevers. In onderhandelingen dient niet met posities te worden gespeeld, gedacht worden aan de achterban, en geïnvesteerd te worden in relatieopbouw.
  Er moeten beleidsnota`s opgemaakt worden en projectroutes uitgezet, met prioriteitenvolgorde, een beoordeling hiervan en een planning en uitwerking, inclusief verslaglegging, deze moet soms bijgesteld, en bijgehouden worden, hierbij het overzicht niet kwijtrakend.
  Iemand in een formele gezagslijn/positie/autoriteit, heeft (zware) taken en bevoegdheden (verantwoordelijkheid, (eind)coördinatie, taakverdeling), beschikt over verschillende overlegsituaties, met een bepaalde frequentie, die procedures moet volgen (afspraken, financiële regels, rapportage, informatievoorziening) en die met veel zaken en mensen rekening moet houden, DAAR MAG JE BEST EISEN AAN STELLEN; verwachtingen, kwalificaties, kennis van andere vakgebieden, leidinggevende kwaliteiten, ervaring met projectmanagement. De prestatie wordt altijd ruimschoots beloond met faciliteiten, reiskosten en vergoedingen e.d.

  Bepalingen moeten nageleefd, hun doel moet binnen een bepaalde tijd gehaald, de burger moet gehoord, en het belastinggeld/overheidsgeld moet goed besteedt worden.
  Toch?

 16. Natuurlijk zegt opleiding ook niet alles, maar een zekere basisintelligentie mag je toch wel verwachten. Die Bijfterveld is wel een extreem voorbeeld, sjongejonge wat een dom irritant mens.
  Maar gebrek aan integriteit is misschien nog erger dan gebrek aan intelligentie. Aleebei zijn ver te zoeken in de tweede (slaap)kamer…

 17. Het begint af en toe wel erg pedant te worden..
  Toch is het niet zo gek om een beeld te hebben van wat de bevolking van een bepaalde persoon mag en kan verwachten.
  Het zou in principe mogelijk zijn een hele tweede kamer vol inconsistente sociopaten te hebben..botweg omdat er geen eisen gesteld worden, de (top) ambtenaren ze toch wel in hun procedures en gareel krijgen en ze net als nu, ook net zo goed de stromannen zijn van andere balnghebbenden.
  Toch zou m.i. erg vervelend worden..soort gangland maar dan in het groot-zo dit al niet het geval is.Maar dan nu in 3-delig kostuum, een dure auto en een academische graad.
  Volgens mij moet er een verschil gemaakt worden tussen educatief niveau en slimmigheid/snapvermogen.Menig mens kan slim zijn maar toch slechte schoolresulaten hebben

  Ik zou het eerder zoeken in persoonlijkheidstesten dan de nadruk op een getuiihschrift met diverse handtekeningen
  We zitten toch een beetje te loeren naar kennis van zaken, to the point,sociaal weerbaar,”weten hoe het werkt”,gedrevenheid,transparantie,argumentatie,aanspreekbaarheid en gaan staan waarvoor je staat. Ongetwijfeld overlappende dingen
  Kun je nog zo slim zijn, als je die eigencshappen niet hebt dan heb je in de politiek eigenlijk niets te zoeken.
  Een beetje voorkennis van een persoonlijkheidsprofiel zou voor verkiezingen toch wel heel erg handig zijn..zeker voor een betrouwbare politiek die niet rommelig hoeft te doen over zonneschijn en onweer,crisis of meevallers en de tijd niet besteedt aan onderlinge treiterij of ongenoegen

 18. ik vind dat je heel veel “mavo-klantjes”tekort doet.hier zitten echt wel veel competente mensen tussen en hier staat tegenover dat onder hoog-opgeleiden heel veel incompetente lieden zitten.Dus opleiding zegt niet alles.Maar het mondje op de goede plaats ofwel zwets maar raak en overbluf / overdonder de medemens is ook geen norm natuurlijk.
  Alleen gezond verstand is de goede keuze maarja welke politicus weet nou echt wat daarmee bedoelt wordt.Een beetje politicus moet ook wel op zijn minst een beetje narcistische / schizofrene trekken hebben en dat is niet rot bedoelt maar zo zit ons systeem nou eenmaal in elkaar.Pechtold, brinkman, Bos en Schippers zijn daar mooie voorbeelden van.(die kleine beginletter van brinkman is geen typo)

  groetsels,

  Ben

 19. Mij lijkt het van gezond verstand getuigen om op zijn minst een bepaalde levenservaring te eisen, en een meer internationale /cosmopolitische kijk op het wereldgebeuren,. China interesseert het niks wat wij hier doen en laten en als wij niet opletten en ons richten op de wereld, kunnen we hard schreeuwen maar de mondiale ontwikkelingen gaan gewoon door. Wat nu gebeurt, is navelstaren na 15 jaar slapen van de politiek…dus wat het opleidingsniveau aangaat? ver onder de maat voor hoog en laag!! Men kijkt alleen tot aan de grenzen en als het fout gaat, verlaat men snel de politiek zoals Bos en Balkenende.Er zijn zoveel regels gekomen, dat iedereen zich daarachter kan verschuilen en politici bijna geen verantwoordelijkheid meer hoeven te nemen..Het systeem is aan alle kanten achterhaald! En als het gaat om financieen, is er wel degelijk een gedegen opleiding vereist..anders gaat het smijten met het geld van de burger gewoon door via laagopgeleide ambtenaren, zakkenvullers en verkeerde aanbestedingen. Het kan toch niet zo zijn dat gemeentes bepalen zonder kennis van zaken, wat er met uw centen gebeurt terwijl ze thuis hun eigen huishoudboekje niet eens kunnen beheren, bij wijze van spreken? Ga kijken op de website van AVAAZ en sluit je aan voor het bereiken van werkelijke democratie tegen het superkapitalisme en de zogenaamde amerikaanse droom die ook achterhaald is want dat is alleen weggelegd voor 3% van de bevolking die weet hoe te graaien.

Laat een reactie achter