bezuinigen

Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.

Onderwijs moet uitbesteed worden aan LOI

Waarom slagen firma’s als LOI en NHA er in voor een fractie van de kosten uitstekend onderwijs te verzorgen, waar de overheid keer op keer faalt? De netto voordelen van privatisering zijn vaak twijfelachtig, maar op het gebied van onderwijs zijn ze overduidelijk.

Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.
Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.

Spotgoedkoop onderwijs bij de LOI
Wie nog lid is van een omroepvereniging zal ze nog kennen. Ook op websites ontbreken ze zelden. Advertenties voor particuliere onderwijsinstellingen. Vooral de Leidse Onderwijsinstellingen, vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht,  timmert stevig aan de weg. Met indrukwekkende resultaten. Zo slaagt de LOI er in om voor een fractie van de kosten van het reguliere onderwijs, als kwalitatief goed beoordeeld afstandsonderwijs te geven. Dit zonder overheidssubsidie.  Een compleet lesprogramma aan de LOI, ook voor een relatief kostbare opleiding als HBO Elektrotechniek, is voordelig: de student betaalt bij een vierjarige opleiding 1542 euro per jaar collegegeld. Anders dan bij reguliere onderwijsinstellingen, waar een oudere student tot vijfduizend euro of meer collegegeld moet betalen, discrimineert de LOI niet op leeftijd. Ook een vijftigplusser kan voor dit lage  tarief aanschuiven.

Waarom kan de LOI dit onderwijs zo goedkoop leveren?
Het LOI-onderwijssysteem zit uitermate slim in elkaar. Opvallend is dat alle onnodige elementen wegggelaten zijn. Zo is een schoolgebouw, op de keper beschouwd, onzin. Dat spaart ook een conciërge uit, een schoonmaker, een gebouwmanager, een hovenier, kantinemedewerker en, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, een Medewerker Vrede en Veiligheid. Die verblijfsruimte is er namelijk al. Het huis van de student zelf, of grasveld, of een cafeetje, waar hij of zij lekker van het zonnetje kan genieten. Het is zelfs mogelijk dat de student het grootste deel van het jaar op vakantie gaat. Hij hoeft alleen bij de twee verplichte contactdagen en examens aanwezig te zijn (en uiteraard voldoende kennis demonstreren). Dit spaart ook weer de nodige aanwezigheidcontroles uit.

Ook de leraar is goeddeels weggelaten. Orde houden is geen probleem als iedereen thuis zit. Snapt iemand het niet, dan kan hij of zij het videofilmpje nog een keer bekijken. In klassikaal onderwijs moet de hele klas, ook de slimmeriken, tot vervelens toe meeluisteren. De reden dat vele hoogbegaafden afknappen, ze hebben wel wat beters te doen. De leraren besteden vrijwel al hun tijd aan het online beantwoorden van vragen en nakijken van opdrachten. Daarom zijn er bij de LOI maar weinig leraren nodig. In de VS wordt er nu al geëxperimenteerd met online colleges voor 100.000 studenten tegelijk. Iedere student heeft ook een persoonlijke studiebegeleider.

Overheid kan snel vele miljarden besparen
Op dit moment wordt er per student per jaar zo’n 8000 euro in het middelbaar onderwijs besteed en in het hbo- en wo-onderwijs maar liefst 12.000 euro. [2] Dat uit zich ook in de draconische afstudeerboetes en kosten voor masterstudenten: vaak wel tot 12.000 euro per jaar. Klaarblijkelijk doet het staatsonderwijs iets heel erg fout of de LOI doet iets heel erg goed. Kunnen we het voortgezet, HBO en WO onderwijs van hopeloos falende overheidsinstellingen niet uitbesteden aan de LOI? Daarmee besparen we zoveel geld, dat we studenten weer een fatsoenlijke basisbeurs kunnen verschaffen en er ook voor onderzoek veel meer geld ter beschikking  komt dan nu.

Bronnen
1. Leidse Onderwijsinstellingen, website en klantvoorlichter (link naar HBO Elektrotechniek: hier)
2. CBS, Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa, 2010

Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl

Top drie domste bezuinigingen

Het begrotingstekort anno 2013 dreigt op de 4,5 procent uit te komen. Volgens EU-afspraken is maximaal drie procent toegestaan en moeten de schulden weggewerkt worden, dus moeten er zelfs overschotten komen. Kortom: bezuinigen dus. Wat zijn de drie domste bezuinigingen?

Uitgangspunten
Onder ‘domme’ bezuiniging verstaan we hier een bezuiniging, die weliswaar een beetje geld opbrengt, maar in de toekomst een veelvoud aan schade met zich mee zal brengen. Het gaat hier dus om bezuinigingen die de kip met gouden eieren slachten of pijlers onder waardevolle delen van Nederland wegslopen. Kortom: Nederland uitmergelen en de toekomst van Nederland vernietigen.

Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl
Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl

1. Bezuinigen op studiefinanciering en collegegeld verhogen
Opbrengst: 800 miljoen per jaar
Gevolgen: minimaal 20% minder hoogopgeleiden, veel minder jonge hoogopgeleide ondernemers

Nederland trekt veel profijt van de gunstige geografische ligging. Een groot deel van het scheepvaartverkeer en goederenvervoer trekt via Nederland. Nederland kan dit doen door de hoogopgeleide bevolking.

De plannen van het kabinet-Rutte, gesteund door D’66, PvdA en Groen Links (partijen die zich geregeld voor laat staan op hun “progressieve” ideeën over onderwijs), zijn een trefzeker recept om de opleidingsgraad van de nieuwe generatie flink te verlagen en Nederland te veranderen van kenniseconomie naar lagelonenland. De toch al niet riante studiebeurs wordt nu in zijn geheel een leenbeurs en er zijn vergevorderde plannen om studenten voor de masters fase (de laatste twee jaar van hun studie) vele duizenden euro’s collegegeld te laten betalen. Alleen CDA, SP en PVV protesteren tegen deze plannen.

20% minder afgestudeerden
Ongeveer een op de vijf studenten hebben al aangegeven onder deze omstandigheden niet meer te kunnen studeren. [1] Hiermee zou Nederland terugzakken tot het opleidingsniveau van een ontwikkelingsland.

Jonge hoogopgeleiden krijgen geen kinderen meer
Een ander zeer vervelend gevolg waarover de overheid niet in het minst heeft nagedacht, is dat de pas afgestudeerden die overblijven, tot over hun oren in de schulden komen te zitten.  Een gezin stichten in combinatie met een hoge hypotheek is dan vrijwel onmogelijk geworden, maar waarschijnlijk rekenen de economische genieën van CDA en VVD die dit land regeren er op dat ze tegen die tijd wel weer een nieuwe lichting islamieten gaan binnenloodsen. Dat deden hun rechtse voorgangers in 1969 immers ook, met de bekende gevolgen.

Veel minder jonge startende hoogopgeleide ondernemers
Ook een eigen bedrijf starten is dan zeer moeilijk, zo niet onmogelijk geworden voor een jonge afgestudeerde. Een ondernemer heeft kapitaal nodig. Geen bank gaat iemand in de schulden veel lenen. Banengroei en innovatie komt vrijwel geheel voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Grote bedrijven snijden en saneren voortdurend. Ze groeien slechts door het opkopen van kleine concurrenten.

Ook wordt zo bij jongeren de verderfelijke mentaliteit aangekweekt om schulden te maken, een mentaliteit die dit land al op de rand van de afgerond heeft gebracht.

2. Bezuinigen op de Voedsel- en Warenautoriteit en de industrie zelf laten controleren
Ondernemers zijn over het algemeen inventieve en hardwerkende mensen. Ze hebben alleen minder oog voor een overkoepelend belang als de volksgezondheid dan de overheid, die onder voortdurende druk van de publieke opinie staat. De verleiding is bij ondernemers groot om met herenconvenanten te rommelen, zo blijkt ook uit het verleden.  Een ambtenaar die daar geen rechtstreeks belang bij heeft, en een gevangenisstraf te wachten staat als hij mensenlevens in gevaar brengt, is dan een betere kandidaat.

3. Bezuinigen op preventieve geneeskunde.
De overheid wil een aantal preventieve geneeskundige zaken uit het basispakket halen. Hieronder vallen onder meer behandelingen om te stoppen met roken en dieetadvies. Roken is één vand e voornaamste oorzaken van chronische ziekten, dat geldt ook voor ongezonde eetgewoonten. Een bypassoperatie als gevolg van roken of zwaar hersenletsel door een beroerte kost ziekenfondsen per patiënt enkele tienduizenden euro’s. Hierbij komt de vaak jarenlange nasleep van chronische symptomen. Bezuinigen hierop is dus kortzichtig en dom. In plaats hiervan kan er beter op bijvoorbeeld beleidsambtenaren bezuinigd worden.

Lees ook:

Bronnen
Basisbeurs en ov-jaarkaart mogelijk afgeschaft, Studenten.net (2011)