burgeroorlog

Volgens sommige waarnemers wordt een burgeroorlog in Usa steeds waarschijnlijker. Bron: Battle of Antietam, Thulstrup (public domain)

Wat als er in Usa een nieuwe burgeroorlog uitbreekt?

De grote Noord-Amerikaanse staat Usa, ook wel (onjuist) bekend als “Amerika” of Verenigde Staten, is het machtigste democratische land en volgens de meeste waarnemers nog steeds het machtigste land ter wereld. De reden dat de kleine, welvarende landen in het uiterste westen van Eurazië, zoals Nederland en België, een relatief onderontwikkeld leger hebben is omdat ze veilig kunnen schuilen onder de machtige Usaanse conventionele en nucleaire paraplu, voor het grootste deel bekostigd uit de staatsbegroting van Usa. Deze paraplu lijkt zo veilig niet meer. Het conflict tussen links en rechts in Usa loopt steeds verder uit de hand. Voor het eerst in meer dan honderdvijftig jaar lijkt het ondenkbare, denkbaar. Kan er in Usa een burgeroorlog uitbreken?

Hoe waarschijnlijk is een burgeroorlog in Usa?
Zoals al eerder beschreven in een Visionair artikel, worden burgeroorlogen voorafgegaan door overproductie van de elite. In elke maatschappij wordt er door arbeiders meer waarde geproduceerd dan zij consumeren. Er is altijd een relatief kleine, bevoorrechte groep, nu bekend als “de elite” of “de 1%” die zich het surplus toeëigent, m.a.w. over zeer hoge effectieve inkomens beschikt (voorzitter van het Sovjet-politbureau Gorbatsjov, bijvoorbeeld, verdiende op papier slechts 18.000 roebel per jaar, zeven maal het gemiddelde Sovjetsalaris in die tijd en een tiende van de toenmalige Usaanse presidenten, maar had toegang tot exclusieve luxegoederen en appartementen). Opmerkelijk genoeg is niet zozeer de Verelendung van de gewone man en vrouw de oorzaak van de destabilisatie. Immers, deze “deplorables” zijn laagopgeleid, nauwelijks georganiseerd en kunnen doorgaans via de bekende verdeel- en heerstechnieken, het aanpraten van een inferioriteitscomplex en desnoods met bruut geweld in bedwang worden gehouden. Die gevaarlijkste binnenlandse bedreiging voor de elite is een intra-elite conflict om de verdeling van het surplus. Wat dat betreft staan alle seinen in Usa op rood. Want de elite in Usa lijdt aan ernstige overproductie van kandidaat-elitairen. Kandidaat-elitairen, vaak diep in de studieschulden, waarvoor er steeds minder elitebaantjes komen. Geen wonder, dat de spanningen in het land steeds hoger oplopen.

Consumentgerichte en grondstofgerichte subgroepen binnen de Usaanse elite
Usa is in feite een electieve oligarchie, waarin verschillende machtige groepen ondernemers het door het omkopen van senatoren voor het zeggen hebben en onderling conflicten uitvechten. Dat zijn de financiële ondernemers van Wall Street, het leger met de omvangrijke defensieindustrie rond het Pentagon, de olie-industrie, de agro-lobby en de westkust, met de creatieve industrie en Silicon Valley. Een gedeeld belang van al deze groepen is voorkomen dat er in Eurazië een machtig blok ontstaat. Dit verklaart de grote miltaire steun aan het Europese schiereiland. Deze steun voorkomt, dat Duitsland en de Russische Federatie samen gaan werken. Een verenigd Eurazië zou met zijn enorme mensenmassa en hoeveelheden grondstoffen Usa verpletteren.

Volgens sommige waarnemers wordt een burgeroorlog in Usa steeds waarschijnlijker. Bron: Battle of Antietam, Thulstrup (public domain)
Volgens sommige waarnemers wordt een burgeroorlog in Usa steeds waarschijnlijker. Bron: Battle of Antietam, Thulstrup (public domain, overleden 1930)

Wall Street, de filmindustrie en Silicon Valley hebben belang bij een stabiele multiraciale Pax Americana, waarbij zij de wereld cultureel gezien in een kloon van progressief, urbaan Usa veranderen en de markt voor hun consumentenproducten maximaliseren. Dit geldt ook voor de grote mediabedrijven. Geen wonder dat tot op zekere hoogte Wall Street, en zeker de overige van deze groepen doorgaans de Democratische partij steunen. De olie- en mijnbouwindustrie wil een exclusieve positie voor Amerikaanse bedrijven in (doorgaans instabiele) grondstofrijke landen. De Usaanse interventies in het Midden Oosten (de War on Terror) waren hiermee erg populair onder deze bedrijfstakken (en vanzelfsprekend bij de enorme defensie-industrie).

Deze groepen houden de onderklasse in het gareel door de mythe van de “American Dream”. Iedere Usaan, zo gaat het verhaal, kan het maken door hard en slim te werken. Wie arm blijft, heeft dat aan zichzelf te wijten. Hij is een minderwaardig mens, die de verkeerde keuzes heeft gemaakt. In Democratische ogen gaat het hier om de “racistische deplorables”, die de backbone van de Usaanse landbouw, industrie en logistiek vormen. In Republikeinse ogen gaat het om de (doorgaans eveneens hard werkende) “welfare queens” in getto’s en illegale immigranten, die de meest onaangename baantjes voor hun rekening nemen.

Waarom ontploft nu de Usaanse elite?
De vier jaren presidentschap van de reality TV-host en onroerend goedondernemer Donald Trump waren voor de meeste belangengroepen een absolute nachtmerrie. Bij de defensieindustrie was de man impopulair omdat hij een einde maakte aan kostbare oorlogen. Door de staatshoofden van de staatjes aan de Euraziatische westkust keer op keer te schofferen en vrede te stichten in het Midden Oosten, bijvoorbeeld door de briljante architect achter het Iraanse buitenlandbeleid Soleimani te laten doden en de niet voor rede vatbare Palestijnen totaal te vernederen, verpestte hij de markt voor Usaans legermaterieel. De olie-industrie zag ook met lede ogen aan hoe de Russen en andere mogendheden de plaats innamen van de Usanen in het Midden Oosten. Met zijn financiële sancties in plaats van oorlogen dwong hij staten als Iran, China en Rusland, maar ook landen van de Europese Unie, om een eigen banktransfersysteem te ontwikkelen als alternatief voor de door Usa beheerste SWIFT. In de rest van de wereld, van India tot Ierland, is nu duidelijk hoe onaangenaam ver de financiële macht van Usa reikt. Door de banden met China door te knippen verpestte hij het verdienmodel van de merkbedrijven, die goedkoop laten produceren in China en hun producten tegen woekerwinsten verkopen in de rest van de wereld. “America First” legt de werkelijke, enorme macht van bedrijven als Google, Facebook en Twitter bloot. Deze bedrijven presenteren zich graag als internationale bedrijven met een humanitaire missie, maar zijn in de eerste twee gevallen, in feite in nauwe samenwerking met de Usaanse geheime diensten CIA en NSA opgezet. Plotseling bleek de verbanning van Google en Facebook in Rusland en China een stuk logischer.

Trump als katalysator
Door het beleid van Trump komen er veel nieuwe banen bij in sectoren waar veel Republikeinen werken, zoals productie, transport, landbouw en mijnbouw. Er verdwijnen banen in marketing, communicatie en onderwijs, waar veel Democraten werken. En op Wall Street, want de isolationalistische politiek die Trump in gang heeft gezet betekent dat het financiële verkeer zich steeds meer verplaatst naar centra als Londen en Dubai. Trump prikte de financiële luchtballon lek en zette de geldpers aan om de eerste klap op te vangen. Trump brak de ijzeren consensus in de main stream media. Er zijn nu niet één, maar twee waarheden. Trump heeft in vier jaar -ten goede en ten kwade- meer in gang gezet dan zijn voorgangers in de dertig jaar presidentschap voor hem. Trump speelt in feite de rol die Gorbatsjov speelde in de ontmanteling van de Sovjet-Unie.

Burgeroorlog?
De Democraten hebben de fout gemaakt om zowel de traditionele Republikeinen als de Trump-aanhangers op één hoop te gooien als “witte racisten”. Politie en leger zijn uitgeroepen tot de vijand. Hiermee hebben ze veel sympathie verspeeld onder deze groepen. Hier komt bij dat er nu een constitutionele crisis dreigt te ontstaan, nu de zittende president Trump weigert zijn nederlaag toe te geven. Trump heeft in een veelbetekende zet de minister van Defensie, de traditionele Republikein Esper, vervangen door een hardliner, Christopher Miller, die bereid is om indien nodig het leger in te zetten. Republikeinen stappen nu massaal over van door Democraten beheerste social media zoals Twitter naar meer conservatieve of libertarische alternatieven zoals Parler en Gab. Als grote groepen politiemensen en militairen gaan vrezen voor zuiveringen, en deze angst is niet ongegrond, gezien de agressieve campagnes van Democratische activisten tegen politie en leger, en de reële dreiging dat er door Democratische activisten een bijltjesdag-light wordt georganiseerd tegen Trump-aanhangers, ontstaat een kruitvat: twee grote groepen, die uit zelfbehoud elk een andere president steunen. Een klassiek intra-elite conflict dus: een verbitterd conflict ook, omdat de toekomstige carrière van veel leden van de elite op het spel staat. De situatie is uiterst explosief. Veel hangt af van het beleid van de groep rond de Democratische presidentskandidaat Biden. Kiest deze voor de harde confrontatie, dan is een burgeroorlog zeker mogelijk.

Overzicht van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer. Tussen 1940 en 1945 treedt een duidelijke daling op. Bron: CSIRO

Burgeroorlog goed voor het milieu

Er wonen veel mensen op deze aardkloot en ze leggen een steeds grotere druk op de natuurlijke hulpbronnen. Is een oorlog, waarin – in naam van Koning, Volk en Vaderland – leden van deze irritantste apensoort ooit elkaar lustig om zeep helpen, niet de beste manier om dit probleem op ecologisch verantwoorde manier op te lossen?

De voordelen van oorlog vanuit milieu-oogpunt
Voor de meeste mensen is oorlog een afschuwelijk drama.  Maar als we de zaak vanaf duurzaamheidsoogpunt bekijken, pakt oorlog per saldo erg gunstig uit.

Overzicht van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer. Tussen 1940 en 1945 treedt een duidelijke daling op. Bron: CSIRO
Overzicht van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer. Tussen 1940 en 1945 treedt een duidelijke daling op. Bron: Joanne Nova / CSIRO

Oorlog verstoort de internationale handel, wat het brandstofverbruik en consumptie flink drukt. Brandstoffen en voedsel gaan op rantsoen. De levensstandaard daalt drastisch, waardoor de bevolking veel minder energie en grondstoffen verbruikt. Verwoestende bombardementen leggen milieuvervuilende fabrieken, wegen en vliegvelden plat. Een groot deel van de mannelijke bevolking vecht aan het front in plaats van het werken in de productie, waardoor hun consumptie drastisch afneemt. Grondstoffen, arbeid en energie die in wapens en aanvallen op de vijand worden gestoken, kunnen niet meer gebruikt worden om milieuvernietigende investeringen te doen. En het belangrijkste: oorlog doodt veel jonge mannen, de grootste vervuilers.

Het wordt helemaal interessant als er een kernoorlog wordt uitgevochten. Een groot kernwapen, formaat Tsar Bomba, doodt wanneer afgeworpen boven een miljoenenstad, een groot deel van de bevolking. Met een beetje geluk ontstaat er een nucleaire winter. Een bevolkingsreductie van 90% of meer, zoals ten doel gesteld in de Georgia Guidestones, moet zonder meer haalbaar zijn.

Syrië voor (boven) en tijdens (onder) de burgeroorlog. Vooral in IS-gebied woren de klimaatsdoelstellingen ruimschoots gehaald. Xi Li/Deren LI
Syrië voor (boven) en tijdens (onder) de burgeroorlog. Vooral in IS-gebied worden de klimaatsdoelstellingen ruimschoots gehaald. Xi Li/Deren LI

Uiteraard heeft oorlog ook vervelende gevolgen voor het milieu. Denk aan het verspreiden van lood en verarmd uranium. Of radioactiviteit. Vergeet alleen niet dat de gemiddelde levensduur van een dier of plant maar enkele jaren bedraagt. Radioactiviteit is daarom veel vervelender voor mensen, denk aan de mensen uit Pripyat en Tsjernobyl, dan voor dieren. Geen wonder dat radioactieve koraalatollen zoals Eniwetok (VS) of Mururoa, waar de altijd nijvere Fransen hun quatorze juillet-vieringen met kunstig geknutselde nucleaire voetzoekers luister bijzetten, nu veranderd zijn in onderwaterparadijzen. Voor vissen dan.

Conflictzones paradijs voor dieren en planten
Niet alleen koraalatollen zijn eindelijk gespaard van roofzuchtige naakte primaten dankzij hun oorlogszuchtigheid. Of de pinguïns op de Falklands. De gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea vormt het grootste natuurreservaat van het dichtbevolkte schiereiland, waar zelfs bijna uitgestorven diersoorten zijn  ontdekt. Dit geldt ook voor de “groene lijn” tussen het door de Turken bezette deel van Cyprus en onafhankelijk Cyprus. Ook het IJzeren Gordijn tussen de twee Duitslanden creëerde stukken ongerept natuurgebied. Mijnenvelden en schietgrage soldaten beschermen land en zee beter dan zelfs de meest dolgedraaide Sea Shepherd aanhanger.

Met burgeroorlogen de aarde redden?
Bij de wereldwijde elite, zoals de steenrijke “filantroop” David Rockefeller (101; zes harttransplantaties; zes kinderen), heersen de nodige misnoegens over de vermeende overbevolking. In Rockefellers ogen is het grootste deel van de menselijke bevolking niet nodig. We worden te oud en krijgen teveel kinderen.

Van al te veel scrupules kunnen Rockefeller en zijn vriendjes in Bilderberg en de Trilateral Commission niet beschuldigd worden. Zie de gang van zaken rond de verwoesting van Libië, Irak, Syrië en Oekraïne, die rechtstreeks het gevolg zijn van Amerikaans en NAVO-beleid (dat weer voor het grootste deel bepaald wordt door Amerikaanse grootindustriëlen en bankiers). Of de keuze voor Saoedi-Arabië als bondgenoot. Het is mijns inziens niet onaannemelijk, dat Rockefellers organisaties Bilderberg en de Trilateral Commission aansturen op het uitlokken van burgerlijke onlusten en oorlogen in Eurazië om op deze manier de ‘planeet te redden’, met als prettige bijkomstigheid dat Duitsland, een gevaarlijke concurrent voor de VS en bakermat van de holocaust, voorgoed beentje wordt gelicht. De betrokkenheid van een goede vriend van Rockefeller, miljardair George Soros, bij de migrantencrisis wijst hier ook op. Hier moet denk ik grondig journalistiek onderzoekswerk naar worden verricht.

‘Bijna alle vereisten voor burgeroorlog in Westen bereikt’

Volgens een analyse van ex-CIA medewerker Robert Steele zijn 35 van de 42 parameters voor revolutie vervuld. Hoe kunnen we een verwoestende burgeroorlog of politiestaat voorkomen?

Kans op burgeroorlog groeit
Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan. De politieke elite raakt steeds meer vervreemd van het gewone volk en neemt de ene impopulaire pro-elite maatregel na de andere. Het onbehagen groeit onder de bevolking. Approval rates van leiders en politieke elite dalen tot het dieptepunt. Het volk mort. Wat ontbreekt, aldus Steele, is het westerse equivalent van de Tunesische fruitverkoper die zichzelf in brand stak en zo de Arabische reeks revoluties in gang zette.burgeroorlog

Robert Steele
Er zijn weinig onderwerpen te bedenken die controversiëler zijn dan dit onderwerp. Vandaar, dat alleen mensen buiten de gevestigde academische wereld onderzoek doen naar de kans op burgeroorlog in Europa en Noord-Amerika. Een van hen is de voormalige CIA-analist Robert Steele. Hij maakte zich erg impopulair binnen het Amerikaanse spionnenclubje door zijn oproep om een open-source inlichtingenbureau op te zetten, omdat slechts 4% van de relevante informatie uit geheime bronnen kwam. Nadat hij een massaal bezocht symposium over open source intelligence had georganiseerd, zorgden zijn CIA-superieuren er voor dat hij deze bedreigende activiteiten niet opnieuw kon ontplooien. Hij is nu de voornaamste proponent van open source intelligence.

De revolutiematrix
Steele onderscheidt vijf domeinen. De domeinen zijn: politiek-legaal, socio-economisch, ideo-cultureel, techno-demografisch en natuur-geografisch. Hierop werken acht factoren in, waardoor een matrix van veertig elementen ontstaat. Deze, vertaald in het Nederlands, volgt hieronder. De condities die volgens Steele in de Verenigde Staten optreden zijn rood gemarkeerd. Daaronder volgt de tabel met de situatie in Nederland, op basis van analyse van Visionair.

Politiek-juridisch Socio-economisch Ideologisch-cultureel Techno-demografisch Natuur-geografisch
Perceptie Isolatie van elites; onvoldoende intel Ophoping van rijkdom, gebrek aan publieke verantwoording Tegenstrijdige mythen; gebrekkige socialisatie Accepteren van medialeugens; gebrekkige scholing Afhankelijkheid van enkele sector of product; alleen enkele grote landeigenaren
Identiteit Meningsverschillen binnen de elite; geen prioriteiten kunnen stellen Gebrek aan economisch initiatief; niet-gebalanceerde groei Verlies aan autoriteit; geen of slecht gepropageerde nationale mythe Nieuwe technologie en nieuwe groepen worden niet geassimileerd Buitengebieden worden niet in et nationale systeem geïntegreerd
Competentie Zwakke, inefficiënte overheid; te veel/weinig bureaucratie Ontwrichting van fiscale, monetaire, ontwikkelings- of sociale zekerheid programma’s Leiders vernederd; bevolking verliest vertrouwen Prioriteiten worden niet uitgevoerd, waardoor beleid verzandt in een moeras Voorbereiding op en het afhandelen van natuurrampen faalt
Investeringen Egocentrische of parochiale regering Overdreven of te weinig mobiliteit; gebrek aan publieke sector Cynisme, opportunisme, corruptie Ondernemerschap en kansen voor alle groepen worden niet gestimuleerd Natuurlijke hulpbronnen op behoorlijke wijze beschermen of exploiteren, faalt
Risico Elite niet compromis- en aanpassingsbereid; onderdrukking Onvoldoende misdaadbestrijding, vooral witte-boorden criminaliteit Vooroordelen; desertie van intellectuelen Geen nationale onderzoeks- en ontwikkeling programma’s Geen bescherming mensenrechten; geen bescherming diersoorten
Extraversie Niet effectief beheersen van sociale spanningen; niet in staat zijn verkeerde uitgangspunten bij te stellen Regionale verschillen in welvaart; gebrek aan nationaal transportnetwerk Elite absorbeert buitenlandse normen; elite pakt vervreemding niet aan Gebrek aan communicatie infrastructuur, gedeelde beelden Voordelen van regionale integratie worden niet benut
Transcendentie Buitenlandse overheersing van de overheid; omstreden of overdreven overheid Verlies van sleutelsectoren aan buitenlanders; verlies van kwaliteitscontrole Mediacensuur, onderdrukking van politiek debat Politie, leger en terroristen niet onder controle, geen werk voor alfa-individuen Natuurlijke grenzen worden niet gerespecteerd; geen ecologische groei
Synergie Buitensluiten van grote groepen en vele individuen Discrepanties in status; gebrek aan economische prikkels Afwezigheid van sublimerende mythen; falen van religie Geen beoordeling van onderzoek en technologie Ongelijke verdeling tussen land en stad
Complexiteit Politiestaat, industriële of welvaartsstaat Onstabiele groei; enorme uitgaven aan defensie Culturele voorkeur voor geweld Grote verstedelijking, vervuiling of projectontwikkeling Gebrek aan land voor uitbreiding; inefficiënt landgebruik

Nederland (N) en België (B)

Politiek-juridisch Socio-economisch Ideologisch-cultureel Techno-demografisch
Natuur-geografisch
Perceptie Isolatie van elites; onvoldoende intel Ophoping van rijkdom, gebrek aan publieke verantwoording Tegenstrijdige mythen; gebrekkige socialisatie Accepteren van medialeugens; gebrekkige scholing Afhankelijkheid van enkele sector of product; alleen enkele grote landeigenaren
Identiteit Meningsverschillen binnen de elite; geen prioriteiten kunnen stellen (B:taalstrijd) Gebrek aan economisch initiatief; niet-gebalanceerde groei (B: Wallonië) Verlies aan autoriteit; geen of slecht gepropageerde nationale mythe Nieuwe technologie en nieuwe groepen worden niet geassimileerd Buitengebieden worden niet in het nationale systeem geïntegreerd
Competentie Zwakke, inefficiënte overheid; te veel/weinig bureaucratie Ontwrichting van fiscale, monetaire, ontwikkelings- of sociale zekerheid programma’s Leiders vernederd; bevolking verliest vertrouwen Prioriteiten worden niet uitgevoerd, waardoor beleid verzandt in een moeras Voorbereiding op en het afhandelen van natuurrampen faalt
Investeringen Egocentrische of parochiale regering Overdreven of te weinig mobiliteit; gebrek aan publieke sector Cynisme, opportunisme, corruptie Ondernemerschap en kansen voor alle groepen worden niet gestimuleerd Natuurlijke hulpbronnen op behoorlijke wijze beschermen of exploiteren, faalt
Risico Elite niet compromis- en aanpassingsbereid; onderdrukking Onvoldoende misdaadbestrijding, vooral witte-boorden criminaliteit Vooroordelen; desertie van intellectuelen Geen nationale onderzoeks- en ontwikkeling programma’s Geen bescherming mensenrechten; geen bescherming diersoorten
Extraversie Niet effectief beheersen van sociale spanningen; niet in staat zijn verkeerde uitgangspunten bij te stellen Regionale verschillen in welvaart; gebrek aan nationaal transportnetwerk Elite absorbeert buitenlandse (EU) normen; elite pakt vervreemding niet aan Gebrek aan communicatie infrastructuur, gedeelde beelden Voordelen van regionale integratie worden niet benut
Transcendentie Buitenlandse overheersing van de overheid (EU:Brussel); omstreden of overdreven overheid Verlies van sleutelsectoren aan buitenlanders(EU); verlies van kwaliteitscontrole Mediacensuur, onderdrukking van politiek debat (vooral B) Politie, leger en terroristen niet onder controle, geen werk voor alfa-individuen Natuurlijke grenzen worden niet gerespecteerd; geen ecologische groei
Synergie Buitensluiten van grote groepen en vele individuen Discrepanties in status; gebrek aan economische prikkels Afwezigheid van sublimerende mythen(B); falen van religie (NL) Geen beoordeling van onderzoek en technologie (NL) Ongelijke verdeling tussen land en stad
Complexiteit Politiestaat, industriële of welvaartsstaat Onstabiele groei; enorme uitgaven aan defensie Culturele voorkeur voor geweld Grote verstedelijking, vervuiling of projectontwikkeling Gebrek aan land voor uitbreiding; inefficiënt landgebruik

Hoe voorkomen we deze burgeroorlog?
Burgeroorlog is een uitermate onzalig idee zoals iedere Syrische vluchteling je kan vertellen. We zullen deze problemen dus op vreedzame wijze moeten oplossen. De Nederlandse en in mindere mate Belgische elite is helaas erg hardleers. Ze onderschatten de gevolgen als de volksmassa echt in beweging komt, en trekt zich meer aan van Brussel dan van degenen die hen gekozen hadden. Daarom is de grote hoeveelheid immigranten een geschenk uit de hemel. Die kunnen ze mooi tegen de inboorlingen opzetten, zodat ze de bekende verdeel- en heerstechniek kunnen toepassen. Ook drukt dit de lonen, waardoor ze meer winsten kunnen maken. Kortom: op de elite valt in eerste instantie niet te rekenen. Deze is onderdeel van het probleem, niet de oplossing.

De beste oplossing is het opzetten van een parallel systeem, zoals Transition Towns. Als onzinnige wettelijke belemmeringen hinderen om een oplossing te kiezen die het beste uitpakt, moet de verzetsbeweging deze wet aan haar laars lappen op zo’n manier, dat ingrijpen door de elite enorm gezichtsverlies en vernedering oplevert. Bijvoorbeeld omdat er mensenrechten in het gedrang komen. Hulpbronnen moeten worden onttrokken aan falende elementen van het bestaande systeem en in nieuwe, wel werkende elementen worden gestopt: creatieve destructie a la Schumpeter.

Lees ook:
Wiskundige: grote kans op burgeroorlog na 2020