‘Bijna alle vereisten voor burgeroorlog in Westen bereikt’

Volgens een analyse van ex-CIA medewerker Robert Steele zijn 35 van de 42 parameters voor revolutie vervuld. Hoe kunnen we een verwoestende burgeroorlog of politiestaat voorkomen?

Kans op burgeroorlog groeit
Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan. De politieke elite raakt steeds meer vervreemd van het gewone volk en neemt de ene impopulaire pro-elite maatregel na de andere. Het onbehagen groeit onder de bevolking. Approval rates van leiders en politieke elite dalen tot het dieptepunt. Het volk mort. Wat ontbreekt, aldus Steele, is het westerse equivalent van de Tunesische fruitverkoper die zichzelf in brand stak en zo de Arabische reeks revoluties in gang zette.burgeroorlog

Robert Steele
Er zijn weinig onderwerpen te bedenken die controversiëler zijn dan dit onderwerp. Vandaar, dat alleen mensen buiten de gevestigde academische wereld onderzoek doen naar de kans op burgeroorlog in Europa en Noord-Amerika. Een van hen is de voormalige CIA-analist Robert Steele. Hij maakte zich erg impopulair binnen het Amerikaanse spionnenclubje door zijn oproep om een open-source inlichtingenbureau op te zetten, omdat slechts 4% van de relevante informatie uit geheime bronnen kwam. Nadat hij een massaal bezocht symposium over open source intelligence had georganiseerd, zorgden zijn CIA-superieuren er voor dat hij deze bedreigende activiteiten niet opnieuw kon ontplooien. Hij is nu de voornaamste proponent van open source intelligence.

De revolutiematrix
Steele onderscheidt vijf domeinen. De domeinen zijn: politiek-legaal, socio-economisch, ideo-cultureel, techno-demografisch en natuur-geografisch. Hierop werken acht factoren in, waardoor een matrix van veertig elementen ontstaat. Deze, vertaald in het Nederlands, volgt hieronder. De condities die volgens Steele in de Verenigde Staten optreden zijn rood gemarkeerd. Daaronder volgt de tabel met de situatie in Nederland, op basis van analyse van Visionair.

Politiek-juridisch Socio-economisch Ideologisch-cultureel Techno-demografisch Natuur-geografisch
Perceptie Isolatie van elites; onvoldoende intel Ophoping van rijkdom, gebrek aan publieke verantwoording Tegenstrijdige mythen; gebrekkige socialisatie Accepteren van medialeugens; gebrekkige scholing Afhankelijkheid van enkele sector of product; alleen enkele grote landeigenaren
Identiteit Meningsverschillen binnen de elite; geen prioriteiten kunnen stellen Gebrek aan economisch initiatief; niet-gebalanceerde groei Verlies aan autoriteit; geen of slecht gepropageerde nationale mythe Nieuwe technologie en nieuwe groepen worden niet geassimileerd Buitengebieden worden niet in et nationale systeem geïntegreerd
Competentie Zwakke, inefficiënte overheid; te veel/weinig bureaucratie Ontwrichting van fiscale, monetaire, ontwikkelings- of sociale zekerheid programma’s Leiders vernederd; bevolking verliest vertrouwen Prioriteiten worden niet uitgevoerd, waardoor beleid verzandt in een moeras Voorbereiding op en het afhandelen van natuurrampen faalt
Investeringen Egocentrische of parochiale regering Overdreven of te weinig mobiliteit; gebrek aan publieke sector Cynisme, opportunisme, corruptie Ondernemerschap en kansen voor alle groepen worden niet gestimuleerd Natuurlijke hulpbronnen op behoorlijke wijze beschermen of exploiteren, faalt
Risico Elite niet compromis- en aanpassingsbereid; onderdrukking Onvoldoende misdaadbestrijding, vooral witte-boorden criminaliteit Vooroordelen; desertie van intellectuelen Geen nationale onderzoeks- en ontwikkeling programma’s Geen bescherming mensenrechten; geen bescherming diersoorten
Extraversie Niet effectief beheersen van sociale spanningen; niet in staat zijn verkeerde uitgangspunten bij te stellen Regionale verschillen in welvaart; gebrek aan nationaal transportnetwerk Elite absorbeert buitenlandse normen; elite pakt vervreemding niet aan Gebrek aan communicatie infrastructuur, gedeelde beelden Voordelen van regionale integratie worden niet benut
Transcendentie Buitenlandse overheersing van de overheid; omstreden of overdreven overheid Verlies van sleutelsectoren aan buitenlanders; verlies van kwaliteitscontrole Mediacensuur, onderdrukking van politiek debat Politie, leger en terroristen niet onder controle, geen werk voor alfa-individuen Natuurlijke grenzen worden niet gerespecteerd; geen ecologische groei
Synergie Buitensluiten van grote groepen en vele individuen Discrepanties in status; gebrek aan economische prikkels Afwezigheid van sublimerende mythen; falen van religie Geen beoordeling van onderzoek en technologie Ongelijke verdeling tussen land en stad
Complexiteit Politiestaat, industriële of welvaartsstaat Onstabiele groei; enorme uitgaven aan defensie Culturele voorkeur voor geweld Grote verstedelijking, vervuiling of projectontwikkeling Gebrek aan land voor uitbreiding; inefficiënt landgebruik

Nederland (N) en België (B)

Politiek-juridisch Socio-economisch Ideologisch-cultureel Techno-demografisch
Natuur-geografisch
Perceptie Isolatie van elites; onvoldoende intel Ophoping van rijkdom, gebrek aan publieke verantwoording Tegenstrijdige mythen; gebrekkige socialisatie Accepteren van medialeugens; gebrekkige scholing Afhankelijkheid van enkele sector of product; alleen enkele grote landeigenaren
Identiteit Meningsverschillen binnen de elite; geen prioriteiten kunnen stellen (B:taalstrijd) Gebrek aan economisch initiatief; niet-gebalanceerde groei (B: Wallonië) Verlies aan autoriteit; geen of slecht gepropageerde nationale mythe Nieuwe technologie en nieuwe groepen worden niet geassimileerd Buitengebieden worden niet in het nationale systeem geïntegreerd
Competentie Zwakke, inefficiënte overheid; te veel/weinig bureaucratie Ontwrichting van fiscale, monetaire, ontwikkelings- of sociale zekerheid programma’s Leiders vernederd; bevolking verliest vertrouwen Prioriteiten worden niet uitgevoerd, waardoor beleid verzandt in een moeras Voorbereiding op en het afhandelen van natuurrampen faalt
Investeringen Egocentrische of parochiale regering Overdreven of te weinig mobiliteit; gebrek aan publieke sector Cynisme, opportunisme, corruptie Ondernemerschap en kansen voor alle groepen worden niet gestimuleerd Natuurlijke hulpbronnen op behoorlijke wijze beschermen of exploiteren, faalt
Risico Elite niet compromis- en aanpassingsbereid; onderdrukking Onvoldoende misdaadbestrijding, vooral witte-boorden criminaliteit Vooroordelen; desertie van intellectuelen Geen nationale onderzoeks- en ontwikkeling programma’s Geen bescherming mensenrechten; geen bescherming diersoorten
Extraversie Niet effectief beheersen van sociale spanningen; niet in staat zijn verkeerde uitgangspunten bij te stellen Regionale verschillen in welvaart; gebrek aan nationaal transportnetwerk Elite absorbeert buitenlandse (EU) normen; elite pakt vervreemding niet aan Gebrek aan communicatie infrastructuur, gedeelde beelden Voordelen van regionale integratie worden niet benut
Transcendentie Buitenlandse overheersing van de overheid (EU:Brussel); omstreden of overdreven overheid Verlies van sleutelsectoren aan buitenlanders(EU); verlies van kwaliteitscontrole Mediacensuur, onderdrukking van politiek debat (vooral B) Politie, leger en terroristen niet onder controle, geen werk voor alfa-individuen Natuurlijke grenzen worden niet gerespecteerd; geen ecologische groei
Synergie Buitensluiten van grote groepen en vele individuen Discrepanties in status; gebrek aan economische prikkels Afwezigheid van sublimerende mythen(B); falen van religie (NL) Geen beoordeling van onderzoek en technologie (NL) Ongelijke verdeling tussen land en stad
Complexiteit Politiestaat, industriële of welvaartsstaat Onstabiele groei; enorme uitgaven aan defensie Culturele voorkeur voor geweld Grote verstedelijking, vervuiling of projectontwikkeling Gebrek aan land voor uitbreiding; inefficiënt landgebruik

Hoe voorkomen we deze burgeroorlog?
Burgeroorlog is een uitermate onzalig idee zoals iedere Syrische vluchteling je kan vertellen. We zullen deze problemen dus op vreedzame wijze moeten oplossen. De Nederlandse en in mindere mate Belgische elite is helaas erg hardleers. Ze onderschatten de gevolgen als de volksmassa echt in beweging komt, en trekt zich meer aan van Brussel dan van degenen die hen gekozen hadden. Daarom is de grote hoeveelheid immigranten een geschenk uit de hemel. Die kunnen ze mooi tegen de inboorlingen opzetten, zodat ze de bekende verdeel- en heerstechniek kunnen toepassen. Ook drukt dit de lonen, waardoor ze meer winsten kunnen maken. Kortom: op de elite valt in eerste instantie niet te rekenen. Deze is onderdeel van het probleem, niet de oplossing.

De beste oplossing is het opzetten van een parallel systeem, zoals Transition Towns. Als onzinnige wettelijke belemmeringen hinderen om een oplossing te kiezen die het beste uitpakt, moet de verzetsbeweging deze wet aan haar laars lappen op zo’n manier, dat ingrijpen door de elite enorm gezichtsverlies en vernedering oplevert. Bijvoorbeeld omdat er mensenrechten in het gedrang komen. Hulpbronnen moeten worden onttrokken aan falende elementen van het bestaande systeem en in nieuwe, wel werkende elementen worden gestopt: creatieve destructie a la Schumpeter.

Lees ook:
Wiskundige: grote kans op burgeroorlog na 2020

15 gedachten over “‘Bijna alle vereisten voor burgeroorlog in Westen bereikt’”

 1. Verdeel en heers, dat doen onze politici toch niet. De politicie die de wetten maken zijn door ons gekozen. De wetten zijn door ons allemaal gemaakt daar moet iedereen zich aan houden. Je kunt toch geen wetten aan de laars lappen waarom maak je ze dan. Je kan toch geen verzetsgroep wat een minderheid is laten bepalen welke wetten ze negeren. Alle wetten moeten nagevolgd worden, dat is de wil van het volk en wil iemand niet buigen voor de wil van het volk dan moet de politie hard optreden zodat iedereen zich aan ALLE wetten houd die wij met zijn allen gemaakt hebben.

  En om nou te opperen dat iemand zich in de fik steek is erg raar als protest. Gewoon demonstreren, petities tekenen, referenda aanvragen. En als je dan toch wil dat iemand hier het equivalent van in de fik steken initieert dan doe dat maar lekker zelf. En een verzetsgroep zeg je. Waartegen wil je je verzetten dan tegen de wil van de meerderheid van het volk? Nee dat kan echt niet je moet gewoon gaan stemmen democratie is vrijheid, jij kan beslissen, als de huidige politieke leiders te ver van het volk afstaan stem je toch gewoon op degene die dat niet doet. Op de goede, die maakt het dan in orde. Maar alleen als de meerderheid daar ook voor stemt natuurlijk.
  Dat maakt democratie het beste systeem wat er is. De meerderheid weet wat het beste is. Ik hou van collectieven, samenwerken en dat alles geharmoniseerd word, zoals de door ons gekozen EU doet.

 2. Wetten zijn ontstaan via een democratisch gekozen (kuch) politieke partij, een partij die wellicht met maar 51% heeft gewonnen wat kan betekenen dat er wetten ontstaan waar mensen van de 49% zich niet in kunnen vinden..

  1. Partijen liegen en komen met valse beloften om een meerderheid te krijgen, eenmaal aan de macht gooien ze het roer om en zo kunnen er wetten ontstaan waar bijna niemand achter staat.

  1. Daar hoef je geen ziener voor te zijn je hoeft alleen maar te kijken naar wat de staat is en waardoor die kan overleven of te kijken naar wat oorlog is en waardoor die kan overleven.

   hint
   Mensen vragen mij vaak: ” Maar als we geen staat hebben wie bouwt er dan de wegen” ik zeg dan altijd de ” wegenbouwers bouwen de wegen”. En dan vraag ik ze maar als we geen staat hebben wie voert er dan in ‘vredesnaam’ oorlog?

    1. De staat heeft op een gegeven moment alles leeggeparasiteerd en de mensen uitgeput alles stort in om te voorkomen dat mensen gaan zien wie het veroorzaakt heeft en voort te kunnen bestaan moet de staat een oorlog beginnen.
     A om hun grondgebied uit te breiden en
     B om de mensen in de ellende te storten voordat ze zich gaan realiseren wie of wat de veroorzaker is van alle ellende zodat mensen blijven geloven in dat een staat nodig is.
     C. Om de mensen te verenigen.
     D. de staat (De staten aan beide zijden) verdient aan de oorlog en de wederopbouw doordat ze weer verder kunnen parasiteren op de werkenden die de boel weer opbouwen.

     Dus (het geloof in/ en de legitimiteit van) de staat kan alleen voortbestaan door een oorlog en de oorlog kan alleen gevoerd worden doordat er staten zijn. Zonder een gecentraliseerd machtcentrum (een staat) krijg je nooit de middellen of mensen bij elkaar om oorlog te voeren. En die middellen worden betaald door de inspanning van alle inwoners. Dus het klopt, dat staten, grote projecten als oorlog, genocide niet voor elkaar krijgt zonder de medewerking van het collectief. (socialisme communisme of democratie) Mensen geloven dat het gezag/ de staat legitiem is en een kracht voor het goede en dat ze moeten gehoorzamen en doordat ze dat geloven leveren ze de middelen waardoor de staat de tegenstanders (of de bevolking van het eigen land of van een ander land) En hetzelfde gebeurt aan de andere kant.

     Je ziet ook zelden dat de “leiders” elkaar vermoorden. Dit gebeurt alleen als een van de leiders in de weg zit. Zoals Gadaffi bijv. Die olie niet meer in dollars wilde handellen. Niet dat Gadaffi nou zo goed was. Want dat is geen enkele leider. Het is altijd de bevolking die de lange bloederige oorlogen uit kan vechten. Mogelijk gaat het dit keer anders worden. Ik werk eraan.

     Regering is maffia, met de deknaam “regering”

 3. Foppe-Klaas Hovinga

  Laten we in het besef dat vrede broos is, niet bang zijn en geen schuldigen zoeken voor de misstanden en verdeeldheid, maar laten we in liefde leven en elkaar aansporen om eerlijk om te gaan met de schaarse goederen.Geluk zit niet in het hebben, maar in het delen en elkaar vergeven.

  1. De schuldige voor de mistanden is niet links of rechts of iets daartussen in. Maar links en rechts en alles daartussen in. En die vergeef ik niet, en ik span mij tot het uiterste in om de propaganda bloot te leggen. Zoals de propaganda dat er schaarste is, er is geen schaarste, als je als politicus zegt dat er schaarste is, worden de mensen bang en klampen ze zich aan je vast en gaan ze op je stemmen in de hoop dat hun geen schaarte hoeven te beleven. Wat de politici alleen maar hoeven te doen is te beloven dat zij er wat aan gaan doen, en vervolgens niets te doen om de schaarste in stand houden. of eventuele ondervangen en inzetten om nog meer verdeeldheid te creeren onder de bevolking.
   Stel je voor ze zouden een probleem echt oplossen, dan worden ze zelf overbodig.

   Momenteel krijgen de mensen dat door, en dus moet de elite een oorlog creeren om alles en iedereen over de kling te jagen. Daar verdienen ze aan, aan de oorlog en de wederopbouw. En het voorkomt dat de mensen echt na gaan denken over wie de veroorzaker van alle kwaad is, zodat het kwaad de staat/elite na een oorlog hun mensvee belasting boerderij weer voort kunnen voeren.
   en “het meest gevaarlijke bijgeloof” voortgezet kan worden.

   Het meest gevaarlijke bijgeloof- Larken Rose

   Maar dit keer gaat het anders als het aan mij ligt.
   plus je bent als elite al je tegenstanders kwijt die heb je opgeruimd in het begin van de oorlog.

  1. Voor het verspreiden van de zo kenmerkend anarchistisch geaarde, blinde tunnelvisies; het anderzijds door narcisme in zichzelf opgesloten, beperkte wereldbeeld van individuen als Larken Rose, Heb ik een nieuwe uitdrukking bedacht.

   Verstandsverbuistering!!!

   Niet denigrerend bedoeld Waterkant, maar jij zit hardnekkig vast in jouw denkbeelden.

Laat een reactie achter