crowdsourcing

Slim alternatief voor KWF Kankerbestrijding: OncoSens

Schrijver dezes heeft nu net een collectante afgepoeierd die voor de KWF Kankerbestrijding geld aan het inzamelen was. Met een goede reden. Voor een budget waar alleen al de KWF-directeur een jaar voor wordt ingehuurd, kan nu met OncoSENS een harde klap worden uitgedeeld aan de dodelijkste groep ziekten ter wereld. U begrijpt dus waar ik dit jaar aan ga doneren.

Kankeronderzoek: marginale vooruitgang
Als de computertechniek net zo snel voort was geschreden als onze mogelijkheden om kanker te behandelen, hadden we nu nog computers zo groot als een huis gehad in plaats van een bankpasje.

De tol aan mensenlevens door kanker is groot. De groep ziekten vormt in Nederland en België de voornaamste doodsoorzaak.

Er worden werkelijk onvoorstelbaar grote bedragen aan kankermedicijnen besteed – wereldwijd nu meer dan 100 miljard Amerikaanse dollar per jaar. Een conservatieve natte-vingerschatting wijst op meer dan een biljoen dollar tot nu toe. Dat is meer dan Nederland en België samen per jaar verdienen.

Er is zeker enige vooruitgang geboekt – zo zijn kankersoorten die vroeger onbehandelbaar waren, zoals leukemie, nu grotendeels geneesbaar, maar bij andere kankersoorten is de vooruitgang marginaal. Ook wordt de bevolking steeds ouder, waardoor het aantal kankergevallen in absolute zin stijgt. Kanker is namelijk vooral een ziekte die oudere mensen treft en door het aanpakken van andere ziekten stijgt het aantal kankergevallen in absolute zin.

De achilleshiel van kanker
Kanker is een verzamelnaam voor ziekten, waarbij een ongecontroleerde deling van cellen plaatsvindt. Onze cellen bevatten een veiligheidsmechanisme: telomeren. Dit zijn stukjes DNA aan de uiteinden van chromosomen, die bij elke celdeling korter worden. Verdwijnen deze telomeerkappen, dan rafelen de chromosomen uit elkaar en pleegt de cel zelfmoord: celsenescentie. Erg prettig, als die cel een kankercel is. Daar zijn we dan vanaf. Wat overigens ook een belangrijke reden is waarom onze levensduur beperkt is. Anti-verouderingsonderzoek richt zich daarom ook op technieken om de telomeren met bijvoorbeeld messenger RNA dat codeert voor telomerase te verlengen.

Kankergezwellen vormen een probleem, omdat ze dit beveiligingsmechanisme onklaar maken.

Alternative lengthening of telomeres
Om de telomeerbeveiliging te omzeilen hanteren tumoren twee technieken: zelf telomerase maken – dit geldt voor bijna negentig procent van alle kankergezwellen – en ALT,  Alternative Lengthening of Telomeres, wat de rest voor zijn rekening neemt. Een telomeraseblokker kan hiermee ongeveer 85-90% van alle kankergevallen genezen. Helaas behoren de 10-15% onbehandelbare ALT-kankersoorten nu net tot de venijnigste. Heb je bijvoorbeeld longkanker of hersenkanker, dan is de kans groot dat het hier om een ALT-kanker gaat. Ook blijkt uit onderzoek bij muizen dat kankergezwellen resistent worden en dus op het ALT-mechanisme overstappen als telomerase wordt geblokt. Op dit moment zijn telomeraseblokkers al in een vergevorderd stadium, maar als we het ALT-mechanisme niet kunnen blokken, schieten we daar dus maar beperkt wat mee op.
Op dit moment is, zoals ook wel uit de naam blijkt, het precieze mechanisme van ALT onopgehelderd, al lijken enkele genen een centrale rol te spelen.

Schot hagel
SENS Foundation is daarom op website Lifespan.io het crowdfundingsproject OncoSENS gestart met de catchy naam Control-ALT-Delete Cancer. Het principe hierachter is brute-force testing met behulp van labrobots. In dit project, met onder andere onderzoekers Haroldo Silva en Jeremy Henson zullen 115.000 chemische verbindingen uit de medicijnbibliotheek van de onderzoekers worden getest op werkzaamheid tegen ALT. Werkt het medicijn, dan zal de ALT-tumor in het reageerbuisje minder of geen C-circles aanmaken, cirkelvormig DNA dat afkomstig is van telomeeractiviteit. Dit is de biomarker voor ALT-activiteit. De hoeveelheid C-circles kan gemeten worden met de door OncoSENS ontwikkelde C-circle assay.

Althans, als het stretch-financieringsdoel van 200.000 dollar wordt gehaald. Bij een lager eindbedrag (minimum: 60.000 dollar) zal het aantal geteste verbindingen kleiner zijn dan 115.000 en de  kans op een effectief middel tegen kanker kleiner.

OncoSens_ProjectWorkFlow

Verwacht rendement
Zoals alle onderzoek is de uitkomst hiervan ongewis. Wordt er door OncoSENS een effectief geneesmiddel gevonden tegen ALT-kankers, waarop een reële kans bestaat, dan scheelt dit alleen al in Nederland duizenden doden per jaar, in België eveneens. Wereldwijd praten we dan over een klein miljoen mensenlevens. Dat is 20 cent voor een gered mensenleven. Per jaar en alle daarop volgende jaren. Een koopje dus voor de op ethische winst beluste belegger, als dit onderzoek resultaat oplevert en hiermee een harde klap kan worden uitgedeeld aan deze moorddadige ziekte.

Bron
Lifespan.io – OncoSens Control Alt Delete Cancer (crowdfunding campagne)

Crowdsourcing: in welke vorm moet Visionair.nl verder?

Beste lezers van Visionair.nl,

 

Nu Visionair.nl bijna 2 jaar geleden haar eerste artikel lanceerde, wordt het tijd om na te denken over een volgende stap. Visionair.nl wordt gerund door een aantal enthousiastelingen, waarvan sommigen bekend zijn van de artikelen die ze publiceren, en anderen zich meer achter de schermen bezig houden. Om verder te groeien, lijkt het op dit moment verstandig om ons in te schrijven bij de KvK. Maar omdat er vele verschillende rechtsvormen in Nederland bestaan, is het niet makkelijk om de keuze te maken in welke vorm we dit het beste zouden kunnen doen. Na overleg tussen enkele betrokkenen, leek het ons een goed plan om voor deze stap wat advies in te winnen via crowdsourcing. Vandaar aan jullie de vraag: welke rechtsvorm denken jullie dat er geschikt is voor Visionair.nl? Waar hebben jullie zelf ervaring mee?

 

Hieronder volgt een kort (en incompleet) overzicht van de mogelijke rechtsvormen met enkele voor- en nadelen:

 

Commerciële vormen:

  • Eenmanszaak (EZ). Dit is de huidige situatie, waarbij Visionair.nl onderdeel is van Germen’s Eoos.nl.
  • Besloten Vennootschap (BV). Voordeel: geen persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement of claims. Nadeel: kosten van de oprichting; fictief salaris DGA a 40.000 euro per jaar.
  • Naamloze Vennootschap (NV). Voordeel t.o.v. BV: aandelen zijn vrij overdraagbaar. Nadelen t.o.v. BV: € 45.000 startkapitaal, zwaardere verslaggevingsplicht (o.a. registeraccountant).
  • Vennootschap Onder Firma (VOF). De VOF heeft geen wettelijk afgescheiden vermogen, alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Er hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden.

Ideële vormen:

  • Stichting. Geen leden, wel een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten (€300). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Nadeel: jaarlijkse kosten, alle winst moet worden besteed aan het ideële doel van de stichting (voorzover dit een nadeel is). Geen interne democratie.
  • Vereniging. Leden en een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar als de vereniging een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is. Voor- en nadeel: veel interne democratie omdat de algemene ledenvergadering de statuten vaststelt en het bestuur aanwijst.

Hybride vorm:

  • Coöperatieve vereniging. Is hetzelfde als een vereniging, echter de leden hebben ook een aandeel in het bezit. Er bestaan drie typen: volledige aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en uitgesloten aansprakelijkheid. Deze vorm biedt de meeste vrijheid maar is juridisch vrij complex. Voordeel: leden; kan zowel ideëel als commercieel zijn. Nadeel: de fiscus probeert momenteel steeds meer de coöperatie te veranderen in een soort BV.
Als laatste is het ook nog mogelijk om niet te veranderen. Voordeel hiervan is dat het op dit moment weinig moeite kost en we gewoon verder kunnen gaan met artikelen schrijven. Een nadeel is dat als we een side-project zouden willen starten, dit niet onder de naam Visionair.nl kan gebeuren. Onder een bedrijfsvorm is het makkelijker de ideologieën te verwezenlijken, is het makkelijker om donaties aan te nemen en te besteden, en kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld stagiaires aannemen.

 

Graag horen we hieronder in de reacties wat jullie denken dat voor Visionair.nl een goede vorm zou zijn, en waarom. Al vast bedankt voor je input! [edit: reageren is niet meer mogelijk]