Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons

Hoogopgeleide vluchtelingenstroom uit Nederland

Veel mainstream opiniemakers en beleidmakers hebben het graag over hoogopgeleide asielzoekers. Uit cijfers blijkt echter dat emigranten veel hoger opgeleid zijn dan immigranten, en dat deze stroom hoogopgeleide emigranten steeds hoger wordt.

Laagopgeleide immigranten
De migrantencrisis is bij het schrijven van van dit artikel veel in het nieuws. Naar het zich laat aanzien, zullen in 2015 meer dan een miljoen migranten uit overwegend islamitische landen in Afrika en Azië, plus Kosovo en Albanië, de reis naar het welvarende West-Europa maken. Dit gebeurt onder vaak mensonterende omstandigheden. Dit omdat de effectiefste manier om naar Europa te emigreren, het aanvragen van politiek asiel is. Een migratiebeleid, zoals bijvoorbeeld Canada en Australië dat wel kennen, ontbreekt geheel.

Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons
Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons

Steeds meer emigranten
Minder bekend is dat steeds meer Nederlanders besluiten om Nederland te verlaten. Anders dan de gemiddelde asielzoeker, die laagopgeleid is of een opleiding heeft die weinig in trek is in Nederland, gaat het hier om hoogopgeleide mensen op middelbare leeftijd: de stedelijke middenklasse. Het gaat ook om veel mensen: rond de 120.000 per jaar, waarvan rond de 45.000 mensen in Nederland geboren zijn. Dat komt overeen  met rond de 300 mensen per dag, waarvan 100 Nederlandse inboorlingen: ongeveer de helft van de ‘asieltsunami’ waar het enige partijlid van de PVV het over had.

Waarom willen mensen uit Nederland weg?
Ongeveer drie procent van de Nederlanders denkt erover weg te gaan. Vaak opgegeven redenen zijn het einde van Nederland als tolerante samenleving, de overbevolking en de ongastvrijheid. Nederland is te vol, te gereglementeerd en er is te weinig mogelijkheid voor pionieren.

Wat kunnen we er aan doen?
Nederland is met 406 inwoners per vierkante kilometer (dat wil zeggen: twee per voetbalveld, of vier per hectare) na Bangladesh, Zuid-Korea en enkele stads- en eilandstaatjes zoals Singapore, Monaco en Malta, het dichtstbevolkte land ter wereld. Vlaanderen is met 474 inwoners per km2 nog dichter bevolkt, al is er in Wallonië nog redelijk veel ruimte.
Kortom: het lijkt niet echt een goed idee om hier nog meer mensen binnen te halen, aangezien  het dan hier nog benauwder wordt. De uitzondering zijn mensen die het aantal vrijheidsgraden van de mensen die hier wonen vergroten. Stel, een immigrant komt met nieuwe ideeën of een zak geld voor een nieuw bedrijf. Daar wordt Nederland of Vlaanderen beter van en wordt het gevoel van benauwdheid minder.

Regelvrije plekken
Emigratie is dus op zich geen gek idee. Hierdoor komen er immers minder mensen. De redenen dat mensen emigreren zijn dan weer minder prettig. Klaarblijkelijk zijn er in Nederland te weinig mogelijkheden voor veel mensen om hun dromen waar te maken. ik denk dat dat een teken is dat we als samenleving falen. Ook in Nederland zijn nog gebieden waar weinig mensen wonen, zoals Flevoland. Ook zijn er gebieden die kadastraal niet bestaan maar wel bij Nederland horen, zoals het waddeneiland-in-wording Noorderhaaks. Waarom kunnen hier niet enkele vierkante kilometers totaal regelvrij worden gemaakt voor vrije geesten om bijvoorbeeld een raketbasis, utopische samenleving of ander project op te starten? Zou dit de psychische ruimte in Nederland niet behoorlijk vergroten? Wat denken jullie, als lezers en betrokkenen bij Visionair?