Tags: gezond verstand

3

21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

Leefregels en morele codes komen maar al te vaak uit een religieuze hoek en hebben daardoor een behoorlijke bias ten opzichte van wat de heersers van die religie als wenselijk en onwenselijk gedrag zagen. Stel nu dat er een set gedragsregels zou worden opgeschreven die voortbestaan als uitgangspunt heeft en daarbij op gezond verstand gebaseerd zou zijn inplaats van op religieuze dogma`s en doctrine`s.

28

Veelgestelde vragen over Esperanto

Esperanto, de internationale wereldtaal, is al enkele keren aan bod gekomen. Uit de reacties op de artikelen begrijp ik dat het idee over het algemeen als interessant wordt gezien, er zijn daarnaast echter ook nog een heleboel vragen. Hierbij een poging om die vragen grotendeels te beantwoorden.