google glass

Video: Google Glass app leest gezichtsuitdrukkingen

Is iemand blij, boos of angstig? Met de nieuwe app SHORE, ontwikkeld voor Google Glass, kunnen ook mensen met een minder fijn ontwikkeld vermogen om gezichtsuitdrukkingen te ontcijferen, autisten  bijvoorbeeld, snel te weten komen of hun gesprekspartner verveeld raakt of je juist erg aardig vindt. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor veel beroepen en brengen doorgaans succes, met bijbehorende hoge status en rijkdom, met zich mee. Naarmate deze apps beter worden, zullen ze ook nuttig worden om bijvoorbeeld uit lichaamstaal op te maken of iemand liegt, of seksueel geïnteresseerd is. Voor de overwegend mannelijke liefhebbers van high tech gadgets is dat laatste waarschijnlijk een belangrijk voordeel.

SHORE, in feite een softwarepakket voor het herkennen van patronen (zoals gezichtsuitdrukkingen) van het Duitse Fraunhofer Institut, is op dit moment niet als app leverbaar. Meer informatie:
Fraunhofer Institut

Kunnen we straks van voorbijgangers zien of ze een strafblad hebben?

De bril van Google

Augmented reality (Nederlands: Toegevoegde realiteit) is een vakgebied wat nog volop in ontwikkeling is. Deze maand is er een nieuwe mijlpaal bereikt: Google biedt iedereen de mogelijkheid om te participeren in Project Glass. Wel zijn er een paar beperkende voorwaarden.

Augmented reality

Augmented reality (AR) of Toegevoegde realiteit (TR) is een techniek waarbij in realtime een extra laag wordt toegevoegd aan een rechtstreekse videobeeld van de reële omgeving om je heen. Deze extra laag is computer gegenereerd en kan bijvoorbeeld extra informatie geven over de omgeving waarin iemand zich bevindt. Deze informatie wordt toegevoegd op basis van de sensorinformatie die over de omgeving bekend is. Bijvoorbeeld de locatie die via de GPS-ontvanger bekend is.

Bijna elke smartphone is tegenwoordig standaard uitgerust met een videocamera, een GPS-ontvanger en een mobiele internetverbinding. Met behulp van de GPS-ontvanger kan de locatie worden vastgesteld en is het mogelijk om op basis van die informatie via het internet extra informatie over de omgeving op te vragen. Deze extra informatie kan vervolgens als extra laag aan het rechtstreekse beeld gegenereerd door de videocamera worden toegevoegd.

Bovenstaande is bijvoorbeeld mogelijk met de app Layar, van het gelijknamige bedrijf Layar, wat een Augmented Reality App voor smartphones is. In onderstaande video is een uitleg en review van de Consumentenbond over deze app te vinden. Het geeft duidelijk aan wat de kracht van AR is en hoe het van toegevoegde waarde kan zijn voor de consument.

Project Glass

De app Layar is goed voorbeeld van een bestaande toepassing van augmented reality. De ontwikkelingen gaan echter gewoon door. Google heeft ook de potentie van augmented reality ingezien en is daarom Project Glass begonnen. Dit is een onderzoeks- en ontwikkelproject met als doel een product te ontwerpen en ontwikkelen waarbij AR-technologie wordt toegepast in een bril met ingebouwde videocamera. In 2012 zijn voor het eerst een paar demonstraties van Google Glass gegeven aan het publiek. Dit gebeurde onder andere door het laten zien van een testvideo en het geven van een uitgebreide demonstratie op een conferentie voor ontwikkelaars in juni vorig jaar.

Google Glass is een interactieve bril waarin de rechter bovenhoek een extra  laag verschijnt waarop een tekst en beeld kan worden geprojecteerd. Het is mogelijk om de de bril met de stem te bedienen om bijvoorbeeld video’s te maken of een foto te schieten. Ook is het mogelijk om via internet informatie op te gaan zoeken en vervolgens te gaan raadplegen.

In onderstaande video is de promo te zien die Google heeft gemaakt over dit project. Het geeft inzicht wat de mogelijkheden van Google Glass zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=v1uyQZNg2vE

Momenteel  is het ook mogelijk om je aan te melden om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van dit product.  Je zult echter wel over de Amerikaanse nationaliteit moeten beschikken, ouder zijn dan 18 jaar en $1500 willen betalen om een bril aan te schaffen. Aanmelden is tot 27 februari mogelijk.

Meer lezen over dit onderwerp

De toekomst van de bioscoop
De toekomst van vakantie
Wereld wordt meer dan werkelijk
Microsoft ontwikkelt prototype holodeck
Sight; een korte film over de toekomst
Topic: Breakthrough augmented reality

Bronnen

Augmented reality, Engelstalige Wikipedia
Project Glass, Engelstalige Wikipedia
‘Wat is de Google Bril?’, website Googlebril.org
Project Glass, website Google