grootte

Het heelal, zoals zich dat in de loop van zijn geschiedenis ontwikkeld heeft. Zoals altijd met wetenschap, is deze visie onderwerp van verandering. Bron: NASA ex. Wikimedia Commons

Video: hoe groot is het heelal?

Het heelal bleek steeds groter te zijn, al naar gelang onze kennis toenam. Waar een oude Romein het op een heelal hield dat binnen het aarde-maan stelsel paste, houden we nu rekening met een waarneembaar heelal van rond de negentig miljard lichtjaar groot. De laatste stand van zaken in deze video van One Minute Physics.

Het heelal is veel groter in ruimtelijke dimensies dan het in de tijdsdimensie is. Het heelal is ongeveer 13,5 miljard jaar geleden ontstaan, terwijl de doorsnede van het waarneembare heelal vele malen meer is. De reden is de uitzetting van het heelal, die voor ver uit elkaar liggende punten sneller verloopt dan de lichtsnelheid.

Het heelal, zoals zich dat in de loop van zijn geschiedenis ontwikkeld heeft. Zoals altijd met wetenschap, is deze visie onderwerp van verandering. Bron: NASA ex. Wikimedia Commons
Het heelal, zoals zich dat in de loop van zijn geschiedenis ontwikkeld heeft. Zoals altijd met wetenschap, is deze visie onderwerp van verandering. Bron: NASA ex. Wikimedia Commons
Per wereldbewoner is er ongeveer dit eilandje beschikbaar. Bron: http://www.privateislandsonline.com/islands/v-anabra

Hoeveel aarde is er per mens?

De aarde is een, naar menselijke maatstaven, enorme planeet, maar het aantal mensen is eveneens enorm. Vandaar dat bepaalde overbelaste hulpbronnen steeds meer in de verdrukking komen. Hoeveel land, zee en overige aardse geneugten zouden er zijn als we de aarde eerlijk over alle mensen zouden verdelen?

Oppervlak, land en zee
Op aarde wonen naar schatting bij het schrijven van dit artikel voor VisionairNL, augustus 2013, 7,1 miljard mensen.
De aarde heeft een totale opppervlakte van 510 miljoen vierkante kilometer. Dat lijkt veel, maar hiervan is er 70,8% zee en 29,2% land en landijs. Dit betekent dat voor u, wereldbewoner, er een landgoed gereed staat van 7,18 hectare.

Per aardbewoner is er ongeveer twee hectare land beschikbaar, de oppervlakte van dit eiland. Bron: https://www.privateislandsonline.com/
Per aardbewoner is er ongeveer twee hectare land beschikbaar, de oppervlakte van dit eiland. Bron/copyright: https://www.privateislandsonline.com/

Dit bestaat voornamelijk uit zee. In deze zee ligt een eilandje van 2,10 hectare, iets meer dan vier voetbalvelden, omringd door 5,09 hectare zeeoppervlak. Van deze vier voetbalvelden is slechts een tiende, 2100 vierkante meter oftewel de oppervlakte van een gemiddelde villatuin, landbouwgrond. Bijna al uw voedsel, per dag rond de zeventig gram vet, zeventig gram eiwit en rond de halve kilo koolhydraten komt hier vandaan. Vooral van het intensief bebouwde tuintje van 300 vierkante meter.

De weidegrond, het dubbele van deze oppervlakte, is lang niet voldoende om er één koe op te houden. Dit gaat dus problemen geven als de rest van de wereldbewoners net zoals de westerlingen ook melk gaan drinken. Een derde van het eilandje, 0,7 hectare, is woestijn. Gelukkig zijn er nog bossen, al worden ze in hoog tempo omgehakt: een bosje van zestig bij honderd meter, waarvan de helft natuurlijk bos, de andere helft aangeplant.

Er zijn ook bergen: een stuk van rond de veertig bij vijftig vierkante meter van je eiland ligt hoger dan een kilometer, een grillige rotsnaald met een basisdoorsnede van rond de veertien meter verdwijnt in de wolken.

Warm geworden van je pogingen om deze berg te beklimmen? Er is meer dan zevenduizend vierkante meter bevroren moeras en toendras, nu snel aan het opwarmen trouwens, en een stuk landijs zo groot als je hoeveelheid landbouwgrond, tweeduizend vierkante meter. Je huis met tuintje heeft een oppervlakte van driehonderd vierkante meter. Dat is inclusief je werkplaats en rijlaan.

Olie en gas, kernenergie en zonlicht
Per wereldbewoner anno 2013 zijn er volgens schatting van oliemaatschappijen 170 vaten olie, waarvan de helft speculatief of oneconomisch te winnen is. Ga dus maar uit van tachtig vaten olie. Van een vat olie, 169 liter, kan je ongeveer vier keer tanken (dus in totaal rond de driehonderd keer voor alle olie op is); ook worden er nuttige dingen zoals plastics en medicijnen van gemaakt. Je tractor gebruikt ook olie. Er is veel meer olie opgesloten in teerzand en schalie, rond de vier keer zoveel, maar daarmee verziek je je eiland, de lucht en de oceaan. Dat geldt ook als je je gasvoorraad, rond de dertigduizend kuub aardgas, opstookt. Helemaal slecht nieuws is steenkool. Weliswaar beschik je over een stevige voorraad, 121 ton, maar ook deze is eindig en deze opstoken vervuilt je eiland enorm.

Als eilandbewoner zal je dus na moeten denken over een slimmere oplossing. Kernenergie bijvoorbeeld. Op je eilandje heb je maar weinig uranium, minder dan achthonderd gram in makkelijk winbare ertsen, waarvan rond de vijf gram, zoals een muntje van twintig eurocent, uit het splijtbare U-235 bestaat. Het goede nieuws is dat de hoeveelheid energie die je hieruit kan halen enorm is, rond de 140 000 kilowattuur. Voldoende (bij 100% rendement) om je je leven lang van stroom te voorzien bij een Amerikaans energiegebruik, of je familie bij een Nederlands stroomverbruik. In de praktijk wordt maar een fractie hiervan gehaald, dus experts schatten dat deze uranioum in 30 jaar op is. Gebruik je in een kweekreactor ook de uranium-238, dan wordt dat drieduizend jaar stroom. Ook zijn er veel meer ertsen met minder uranium, waar een veelvoud van te vinden is als de uraniumprijs stijgt. Ook zit er in het je eilandje omringende zeewater vijfhonderd kilo opgelost uranium. Als je hier het U-235 uithaalt is dat drie kilo, voldoende om samen met je gezin van 4,4 personen een atoombom te bouwen. Helaas groot genoeg om jullie mooie eilanden in gloeiende sintels te veranderen. Uiteraard zijn jullie wel wijzer. Als je verstandig omgaat met uranium en thorium en alles in kweekreactoren opstookt, is er letterlijk voor miljarden jaren energie.

De slimste oplossing is om gebruik te maken van zon en wind. Ongeveer een derde van je eiland is woestijn, waar niets mee gebeurt. De hoeveelheid zonnestraling die op je land en zee neerkomt is enorm: rond de 150 miljoen, geen typfout, kilowattuur per jaar. Zou je hier 1% van opvangen, bijvoorbeeld door je woestijnperceel voor de helft vol te leggen met goede zonnepanelen van 20% rendement, dan zou je meer energie kunnen verstoken dan een miljardair die met zijn privejet nonstop de wereld rondvliegt. De hoeveelheid windkracht is hier een fractie van, ongeveer een tweeduizendste. Echter: ook dit is een veelvoud van je jaarlijkse energieverbruik. Kortom: de alternatieve energiebronnen stellen alle fossiele bronnen, zelfs kernenergie, volkomen in de schaduw.

Video: gaat het universum oneindig ver door?

Is het universum oneindig groot, of heeft het domweg geen grens? Vragen die de mensheid al sinds haar ontstaan bezig houden. Hoewel we nu betere astronomische apparatuur hebben dan ooit eerder in de geschiedenis van de mens, zijn de antwoorden op deze vragen niet veel duidelijker geworden. Deze animatie biedt een overzicht van wat we weten en, minstens zo belangrijk, van wat we niet weten.

De zon is zo groot dat de aarde bijna wegvalt. Maar er zijn sterren die nog duizelingwekkend veel groter zijn.

Van de aarde naar Aldebaran

We voelen ons klein en nietig vergeleken met de wereldproblemen. Op kosmische schaal is de aarde echter een minuscuul stofje. Deze infographic neemt je mee naar sterren, die zo groot zijn dat zelfs de zon, meer dan 1,4 miljoen kilometer doorsnede, er onzichtbaar naast is.

De zon is zo groot dat de aarde bijna wegvalt. Maar er zijn sterren die nog duizelingwekkend veel groter zijn.
De zon is zo groot dat de aarde bijna wegvalt. Maar er zijn sterren die nog duizelingwekkend veel groter zijn.

Link

Om een tipje van de sluiter op te lichten: de allergrootste bekende ster, VY Canis Majoris, is volgens de gangbare schatting zo groot, dat als hij op de plaats van de zon zou staan, hij zelfs Saturnus op zou slokken. Bijna het complete zonnestelsel dus, in een enkele ster.