Per wereldbewoner is er ongeveer dit eilandje beschikbaar. Bron: http://www.privateislandsonline.com/islands/v-anabra

Hoeveel aarde is er per mens?

De aarde is een, naar menselijke maatstaven, enorme planeet, maar het aantal mensen is eveneens enorm. Vandaar dat bepaalde overbelaste hulpbronnen steeds meer in de verdrukking komen. Hoeveel land, zee en overige aardse geneugten zouden er zijn als we de aarde eerlijk over alle mensen zouden verdelen?

Oppervlak, land en zee
Op aarde wonen naar schatting bij het schrijven van dit artikel voor VisionairNL, augustus 2013, 7,1 miljard mensen.
De aarde heeft een totale opppervlakte van 510 miljoen vierkante kilometer. Dat lijkt veel, maar hiervan is er 70,8% zee en 29,2% land en landijs. Dit betekent dat voor u, wereldbewoner, er een landgoed gereed staat van 7,18 hectare.

Per aardbewoner is er ongeveer twee hectare land beschikbaar, de oppervlakte van dit eiland. Bron: https://www.privateislandsonline.com/
Per aardbewoner is er ongeveer twee hectare land beschikbaar, de oppervlakte van dit eiland. Bron/copyright: https://www.privateislandsonline.com/

Dit bestaat voornamelijk uit zee. In deze zee ligt een eilandje van 2,10 hectare, iets meer dan vier voetbalvelden, omringd door 5,09 hectare zeeoppervlak. Van deze vier voetbalvelden is slechts een tiende, 2100 vierkante meter oftewel de oppervlakte van een gemiddelde villatuin, landbouwgrond. Bijna al uw voedsel, per dag rond de zeventig gram vet, zeventig gram eiwit en rond de halve kilo koolhydraten komt hier vandaan. Vooral van het intensief bebouwde tuintje van 300 vierkante meter.

De weidegrond, het dubbele van deze oppervlakte, is lang niet voldoende om er één koe op te houden. Dit gaat dus problemen geven als de rest van de wereldbewoners net zoals de westerlingen ook melk gaan drinken. Een derde van het eilandje, 0,7 hectare, is woestijn. Gelukkig zijn er nog bossen, al worden ze in hoog tempo omgehakt: een bosje van zestig bij honderd meter, waarvan de helft natuurlijk bos, de andere helft aangeplant.

Er zijn ook bergen: een stuk van rond de veertig bij vijftig vierkante meter van je eiland ligt hoger dan een kilometer, een grillige rotsnaald met een basisdoorsnede van rond de veertien meter verdwijnt in de wolken.

Warm geworden van je pogingen om deze berg te beklimmen? Er is meer dan zevenduizend vierkante meter bevroren moeras en toendras, nu snel aan het opwarmen trouwens, en een stuk landijs zo groot als je hoeveelheid landbouwgrond, tweeduizend vierkante meter. Je huis met tuintje heeft een oppervlakte van driehonderd vierkante meter. Dat is inclusief je werkplaats en rijlaan.

Olie en gas, kernenergie en zonlicht
Per wereldbewoner anno 2013 zijn er volgens schatting van oliemaatschappijen 170 vaten olie, waarvan de helft speculatief of oneconomisch te winnen is. Ga dus maar uit van tachtig vaten olie. Van een vat olie, 169 liter, kan je ongeveer vier keer tanken (dus in totaal rond de driehonderd keer voor alle olie op is); ook worden er nuttige dingen zoals plastics en medicijnen van gemaakt. Je tractor gebruikt ook olie. Er is veel meer olie opgesloten in teerzand en schalie, rond de vier keer zoveel, maar daarmee verziek je je eiland, de lucht en de oceaan. Dat geldt ook als je je gasvoorraad, rond de dertigduizend kuub aardgas, opstookt. Helemaal slecht nieuws is steenkool. Weliswaar beschik je over een stevige voorraad, 121 ton, maar ook deze is eindig en deze opstoken vervuilt je eiland enorm.

Als eilandbewoner zal je dus na moeten denken over een slimmere oplossing. Kernenergie bijvoorbeeld. Op je eilandje heb je maar weinig uranium, minder dan achthonderd gram in makkelijk winbare ertsen, waarvan rond de vijf gram, zoals een muntje van twintig eurocent, uit het splijtbare U-235 bestaat. Het goede nieuws is dat de hoeveelheid energie die je hieruit kan halen enorm is, rond de 140 000 kilowattuur. Voldoende (bij 100% rendement) om je je leven lang van stroom te voorzien bij een Amerikaans energiegebruik, of je familie bij een Nederlands stroomverbruik. In de praktijk wordt maar een fractie hiervan gehaald, dus experts schatten dat deze uranioum in 30 jaar op is. Gebruik je in een kweekreactor ook de uranium-238, dan wordt dat drieduizend jaar stroom. Ook zijn er veel meer ertsen met minder uranium, waar een veelvoud van te vinden is als de uraniumprijs stijgt. Ook zit er in het je eilandje omringende zeewater vijfhonderd kilo opgelost uranium. Als je hier het U-235 uithaalt is dat drie kilo, voldoende om samen met je gezin van 4,4 personen een atoombom te bouwen. Helaas groot genoeg om jullie mooie eilanden in gloeiende sintels te veranderen. Uiteraard zijn jullie wel wijzer. Als je verstandig omgaat met uranium en thorium en alles in kweekreactoren opstookt, is er letterlijk voor miljarden jaren energie.

De slimste oplossing is om gebruik te maken van zon en wind. Ongeveer een derde van je eiland is woestijn, waar niets mee gebeurt. De hoeveelheid zonnestraling die op je land en zee neerkomt is enorm: rond de 150 miljoen, geen typfout, kilowattuur per jaar. Zou je hier 1% van opvangen, bijvoorbeeld door je woestijnperceel voor de helft vol te leggen met goede zonnepanelen van 20% rendement, dan zou je meer energie kunnen verstoken dan een miljardair die met zijn privejet nonstop de wereld rondvliegt. De hoeveelheid windkracht is hier een fractie van, ongeveer een tweeduizendste. Echter: ook dit is een veelvoud van je jaarlijkse energieverbruik. Kortom: de alternatieve energiebronnen stellen alle fossiele bronnen, zelfs kernenergie, volkomen in de schaduw.

67 gedachten over “Hoeveel aarde is er per mens?”

  1. Jammer dat er bij stroomtransport zoveel energie verloren gaat. Op je eilandje ligt de woestijn vlak naast je huis, maar in werkelijkheid is het veel handiger om stroom op te wekken waar deze ook nodig is: decentraal op alle daken van huizen en bedrijfspanden (pas als dat allemaal vol ligt hoeven we pas over “zonneweiden” na te denken (in de zin van dit artikel natuurlijk ook zonde van de ruimte). Off shore wind in ook wel handig, omdat veel mensen in de buurt van de kust wonen.

   Waar ook niet over gesproken wordt is verticale ruimte. Een voedselbos is daar met de verschillende lagen en ecosystemen een goed voorbeeld van. Zonnepanelen verticaal ophangen ook. En flats natuurlijk.

   Tot slot: het eiland past natuurlijk goed bij ons idee dat alles omheind en begrensd moet zijn. De natuur interesseert onze kadasters en verkaveling natuurlijk geen sikkepit (totdat wij met fysieke barrières zoals hekken, sloten en kooien de natuur opsluiten). Een koe past natuurlijk niet op het eiland, maar een kudde koeien wel op een enorm gebied waar ze vrij steeds een nieuw stukje gras kunnen opzoeken.

 1. Als je van dat bos nu gedeeltelijk een eetbare bostuin maakt en met permacultuurtechnieken stukken van je woestijntje groener maakt en idd flink wat zonne-energie aansluit moet je daar als mens toch vele generaties prachtig in overvloed kunnen leven. :-)

 2. Het lijkt me een aardig stukje onderzoek dit gegeven, maar desondanks al nietemin, blijkt er toch nog een redelijk stukje grond over voor elk mens op deze kloot. Het is alleen diep treurig hoe het verdeeld is onder de mensheid. Daarnaast mis ik een stukje ruimte voor al het overige levendmechanisme, wat ook zijn bestaansrecht heeft. En inderdaad er zijn nog tig mogelijkheden om energie op te wekken, ik mis hierin de energie, die uit waterstof gehaald kan worden, waar we het rijkste mee bedeeld zijn en geen gevaar voor de mensheid direkt kan opleveren http://www.kennislink.nl/publicaties/waterstof-als-energiedrager   . Woestijnen, zijn we gelukkig weer zover om dit in een oase van groen terug te brengen, denk oa aan de hydrocultuur. En zo kunnen we nog wel even doorpraten denk ik. Waar een wil is een weg, maar die wil wordt beperkt door ons zelf, dus zullen we eerst moeten veranderen. Of eigenlijk liever gezegd, beginnen om de weg hierin vrij te maken voor de volgende generaties, die verplichting hebben we met zijn allen, althans mi. Mvg Paul.

 3. Er zijn genoeg alternatieve vormen van energie , jammer dat de groep die nu aan de macht is zoveel onderdrukt om de macht bij zichzelf te houden dat gegeven en feit stagneerd onze evolutie.Ik kan het niet laten om dat ook in mijn visie mee te nemen anders vind ik hem niet compleet.Mvg Jasper.

 4. Toevallig dat dit artikel nu voorbij komt. Op Ohm2013 had Vinay Gupta ook een verhaal over het eerlijk verdelen van de aarde. Als grootste uitdaging zag hij het probleem dat er per persoon op aarde sommige grondstoffen wel heel schaars worden. Zo is er maar 1 kg. koper per persoon beschikbaar.
  Nu kunnen we daar een hele hoop van vervangen door andere metalen. We hebben bijvoorbaeeld ook al het lood weten te vervangen in onze electronica. Dat heeft maar 5 jaar geduurd voor alle consumenten en IT electronica.
  Toch kan het op den duur wel krap worden als iedereen een vaatwasser en een wasmachine wilt hebben.

 5. Ongeveer 50-70 ppm of de aardkorst bestaat uit koper. Als je dus per mens duizend kubieke meter rots zou vermalen, een kubus van 10x10x10 meter oftewel 3000 ton, zou dit (soortelijke massa van gesteente is gemiddeld rond de 3,1) als je het door een plasmascheider jast, zo rond de 150-200 kg koper opleveren. Lijkt me redelijk voldoende voor een mooi standbeeld :D In één klap heb je dan ook ongeveer evenveel nikkel, chroom, vanadium, uranium, thorium, kobalt noem maar op. Plus nog een paar honderd kg lithium, voldoende voor je elektrische auto. En nog een troy ounce goud.
  De energie die hiervoor nodig is, rond de 10 terajoule oftewel 2,8 miljoen kilowattuur, haal je uit zonlicht. Dit is 2% van de hoeveelheid zonlicht die jaarlijks neerkomt.

  1. Dat is een mooi voorbeeld om het probleem op te lossen.
   Bestaat die plasmascheider al? Doe er ook nog een 3D printer bij om er meer van te maken.
   Zolang die dingen nog niet universeel beschikbaar zijn zullen we het op conventionele manier moeten doen en zitten we nu op ongeveer aan 1 kg per persoon aan makkelijk bereikbare koper.
   Achtergrond:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_copper

 6. Verder hier nog eens over nagedacht te hebben, kom ik tot de conclusie dat er nog zeer vele mogelijkheden aanwezig zijn. We hebben mi waterstof nodig voor energie. Het tweede gegeven is water, hiervoor kunnen we de zee gebruiken, door het zeewater te ontzilten. http://www.lenntech.nl/ontzilting.htm  Dit water kunnen we gebruiken om de woestijnen weer leefbaar te maken, mede door reservoirs te bouwen etc. Dus hebben we weer wat meer oppervlakte tot onze beschikking. Daar naast kunnen we net zoals bij de kust van Dubai, de zee gebruiken om kunstmatige leefgebieden te scheppen. Ook hier kan het zeewater weer gebruikt worden.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Palmeilanden Dus voor de stijging van het zeewater hoeven we niet direkt bang te zijn. Als we er in slagen om de woestijnen weer leefbaar te maken, Krijgen we niet alleen verandering van de weersomstandigheden, maar ook ecologisch gezien hebben we daar dan weer vele voordelen van. En tot slot, hopelijk gaan de Noordpool en Zuid pool weer wat meer ijs produceren, waardoor de zeespiegel ook daalt. Dus eigenlijk nog veel te doen en dan hebben we het nog niet gehad over de industrie in de wereld en bv de recycling. Maar nogmaals eerst de omslag in het doen en laten van de mensheid zal veranderd moeten worden, dan pas kun je een ware revolutie ontketenen op dit gebied. Je zou deze taak, zonder enige belangenverstrengeling, in handen moeten geven van de VN en daar dus dan ook de eind coordinatie moeten leggen. Maar dat zal wel een utopie voorlopig blijven. Mvg Paul.

 7. Wat een ongelooflijk antropocentrisch artikel. Over het eerlijk delen van de aarde met andere diersoorten wordt met geen woord gerept. Dat zou ook moeilijk kunnen, omdat er van Homo sapiens belachelijk veel exemplaren rondlopen. Zoveel, dat er van een eerlijke verdeling van deze planeet met onze medebewoners nauwelijks sprake kan zijn. Er is, naast alle duurzame middelen, maar één echt eerlijke oplossing: geboortebeperking. We moeten er voor zorgen dat de mondiale humane bevolkingsgroei stopt. Een stabiele wereldbevolking is drastisch noodzakelijk. Nog beter is het aantal mensen ta laten dalen naar een meer ecologisch aanvaardbaar niveau. Dat wil zeggen onder de 500 miljoen. Een hoeveelheid dat al in de zestiende eeuw was bereikt. Dit kan, op de lange termijn, bereikt worden als geen mens meer dan twee kinderen zou hebben. En dat is toch niet zo moeilijk?

  1. petronio, de drang naar voortplanting, om voor het voortbestaan van de soort zorg te dragen, kun je nooit uitschakelen. Neem China maar als voorbeeld, door de bevolking kinderbeperking op te leggen, komen ze nu in de komende decennia’s mensen tekort. Mvg Paul.

   1. Hoi Paul, Je kunt de drang naar voortplanting niet uitschakelen. Maar je kunt er wel voor zorgen dat het aantal nakomelingen beperkt blijft. China zal echt niet in de komende decennia mensen tekort komen, ook al zijn er nu in verhouding meer mannen dan vrouwen. Waar je dat vandaan haalt is mij een raadsel. Integendeel, de bevolking van China zal, helaas, voorlopig blijven groeien. De mens zal voorlopig zeker niet uitsterven. En als hij dat onverhoopt wel zal doen, zal het als laatst overgebleven zoogdier-soort zijn, nadat hij alle andere soorten heeft uitgeroeid. Wellicht zelfs als laatst overgebleven gewervelde. De kakkerlakken zullen dan onze plaats innemen.

    1. petronio, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/44400-de-bevolking-van-china.html als je op deze pagina naar de nadelen van deze geboortebeperking gaat, lees je het volgende:

     Vergrijzing: dit is slecht voor de economie. Om de bevolking constant te houden moeten statistisch 10 gezinnen 22 kinderen krijgen(door onvruchtbaarheid en sterfte).
     Scheeftrekking van de sekse-ratio: ouders willen jongetjes. Als ze bij prenataal onderzoek weten dat het een meisje wordt, laten veel ouders het kind weghalen.
     Lastige kinderen: verwend doordat ze enigskind zijn en ze zijn ook het enige kleinkind.

     De oude haviken hebben dat toegegeven, betreffende de vergrijzing, dat was vorige week op RTL4 nieuws. En willen nu dat toekomst gericht deze beperking langzaam maar zeker opgeheven wordt.
     Wat betreft het uitsterven van de mens, er zijn vele diersoorten ons voorgegaan, ook de mens zal mi er maar tijdelijk zijn. Mvg Paul.

  1. Zoals ik wel verwacht had zijn al jouw reacties antropocentrisch. Het menselijk eigenbelang staat voorop en de andere diersoorten moeten het ontgelden. Economie is voor jou belangrijker dan ecologie (flora en fauna).
   Vergrijzing is slechts tijdelijk “slecht” voor de economie. Die kun je met allerlei maatregelen goed opvangen. Op de lange termijn, als de bevolkingspiramide genormaliseerd is (er is nu nog steeds een te grote ‘verjonging’), zal er van vergrijzing geen sprake meer zijn en zal het leven op aarde er voor elke bewoner alleen maar beter op kunnen worden. 
   Het feit dat we er wellicht maar tijdelijk zijn wil niet zeggen dat we onze planeet nu, voor al die duizenden generaties die er na ons nog zullen komen, moeten verpesten. Sorry, maar ik vind het artikel en jouw reacties niet getuigen van veel waarde hechten aan de natuur. Erg jammer. 

    1. Petronio, nee ik begrijp je helemaal niet waarom je dat vindt, zo’n persoon ben ik absoluut niet. Je reactie getuigd ook dat je niet alles volgt op visionair. Dit laatste is ook weer een vrije keuze van denken. Je zou veel van me kunnen vinden, maar antropocentrisch is het aller laatste wat ik ben. Het enige wat ik hieromtrent nog wil zeggen is dat ik een natuurliefhebber ben in hart en nieren. Dat alles in mij altijd gekoppeld is aan het behoud van de natuur en haar bestaansrecht. Mvg Paul.
     http://www.levendmechanisme.nl/index.htm
      

   1. @ Petronio, ben je bekend met permacultuur? Dat is ook antropocentrisch maar wel zoveel mogelijk cooperatief met het andere leven op onze planeet. Het een sluit het ander dus niet uit.

    Antropocentrisch denken wat volgens mij vanuit de mensheid bekeken iets is wat we allemaal doen hoeft dus niet per se de vernietiging van de natuur ten koste van ons in te houden. Zie eventueel deze prachtige documentaire van Tegenlicht hierover. En en denken inplaats van of of, komen we wellicht het verste mee. Antroposofisch denken dus met zoveel mogelijk respect voor al het andere leven waar we onze aarde mee delen. Win-Win situaties voor alle partijen proberen te ontwerpen dus.

    http://www.filmsforaction.org/watch/green_gold_documentary_by_john_d_liu/

    “It’s possible to rehabilitate large-scale damaged ecosystems with the use of permaculture design principles and techniques.” Environmental film maker John D. Liu documents large-scale ecosystem restoration projects in China, Africa, South America and the Middle East, highlighting the enormous benefits to people and planet of undertaking these efforts globally. Geoff Lawton explains about permaculture and the projects he has develloped in Jordan.

    A truly uplifting story how humanity can repair the damaged ecosystems worldwide by systematically applying permaculture design principles and techniques to restore these systems. Ecosystem repair will be the great story of the coming decades! A return of humanity respecting ecology and starting a cooperative bond again with nature.

    1. Prachtige tip was dit, bedankt Douwe! Ik heb zojuist (20 maart 2018) voor het eerst deze docu gezien. Ben bezig met een Food Forest project in Brazilie en bijbehorende website. Het is soms moeilijk de lokale bevolking ervan te overtuigen dat het echt anders kan. Dit gaf mij weer moed. Zulke enorme projecten die gewoon lukken. Fijn om aan hun als voorbeeld te kunnen laten zien. Inmiddels zijn er nog veel meer pioniers bekend geraakt uiteraard. We zijn weer een paar jaar verder. Zie het grote Braziliaanse voorbeeld, dat inmiddels op alle landbouwfaculteiten hier in Brazilie wordt gedoceerd: Life in Syntropy van Agenda Götsch-https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE&t=13s

 8. Hoi Douwe, Ik denk ook en-en en niet perse of-of. Ik begrijp het belang van economie voor onze soort. Maar het mag zeker niet ten koste gaan van andere dier- en plantensoorten.
  Het gaat niet alleen om “zoveel mogelijk” coöperatief te zijn met de natuur. Het gaat erom het fundamentele recht te erkennen van de rest van de flora en fauna op een levensvatbare plek op onze planeet en daarna te handelen. Dus niet vanuit een hooghartig menselijk”medelijden met”, maar vanuit “een erkennen van het recht erop”. De aarde is er niet alleen voor de mens.
  Ik ben niet bekend met permacultuur. Zal de documentaire straks bekijken.

 9. Ik neem even een schrijfpauze. De opmerking van petronio over Paul vond ik echter dermate schokkend, dat ik aan de persoon petronio wil voorstellen, Pauls zeer uitgebreide, schitterende natuuropnamen eens te bekijken.  

  1. Hoi Antares, Als dat zo is neem ik mijn woorden terug en bied ik Paul mijn excuses aan. Maar Paul gaf mij die indruk door schijnbaar niet het belang van geboortebeperking in willen te zien. Want juist een natuurliefhebber als Paul zou het nu juist met mij eens moeten zijn dat natuurbehoud op de lange duur alleen zin heeft als de mens iets aan zijn eigen bevolkingsgroei doet. Verder maakte hij zich druk over vergrijzing en had hij het alleen maar over economische belangen. Dus vandaar. Goed, ik heb me dus blijkbaar vergist in Paul. Sorry.

    1. Dat is nu juist de bedoeling. Als elk stel maximaal twee kinderen zou hebben zou de wereldbevolking eindelijk eens langzaam krimpen. Totdat we de 500 miljoen (of zoiets dergelijks) hebben bereikt. Dan kunnen sommigen (als ze dat willen), om de bevolking te stabiliseren, er een kind bij nemen. Ik snap echt niet dat er nog mensen zijn die dit niet zien zitten. Minder mensen = minder vernietiging van de natuur, minder grondstofgebruik, minder milieuvervuiling, meer ruimte etc.. Alleen maar positieve gevolgen.
      
     En Jasper, Ten eerste over welke soort heb je het? En, ten tweede, hoe kan menselijke geboortebeperking in vredesnaam een schadelijk effect hebben op ongeacht welke soort je bedoelt. En echt waar: overbevolking is geen mythe.

    2. Quote petronio ” En echt waar: overbevolking is geen mythe
     Beste Petronio.Heb je de aangedragen link bekeken?Ik hoop dat je oprecht even de tijd neemt die te bekijken , neem je tijd of doe het morgen of wanneer ook als je echt je volledige aandacht er aan kunt geven.En graag met goede tegen- argumenten misschien wel linken een reactie formuleren dan wil ik daar graag verder met je over discussieren wie weet kan ik wat van je leren.Wel inhoudelijk op de aangedragen link ingaan.Neem je tijd , ik wacht wel op je reactie..MvgJasper.

   1. Petronio, ik gaf alleen maar aan dat geboortebeperking niet altijd een juiste optie hoeft te wezen en haalde daardoor china aan om te laten zien dat het ook weer consequenties kan hebben gezien geboortebeperking, die verplicht wordt gesteld door een overheid. Het is de mensheid zelf die hierin tot het besef zou moeten komen en of hierin op de juiste wijze voorgelicht zou moeten worden. Maar excuus aanvaard. Mvg Paul.

    1. Geboortebeperking zou juist een schadelijke effect kunnen hebben op het voortbestaan van de soort en dat is niet bedoeld om discrimineren of wat dan ook.Ik heb al eens eerder deze link aangedragen maar er werd niet veel acht op geslagen maar ik denk dat die in deze discussie zeer relevant is. Ook de reacties schijnen op een vals aangenomen dogma gestoeld te zijn als ik deze link zou mogen geloven en de aangedragen argumenten die men erin aandraagt wijzen er op . Maar wie weet kunnen anderen dit weerleggen en dan heb ik weer wat kennis opgedaan en kan ik mijn mening bijstellen.http://www.overpopulationisamyth.com/overpopulation-the-making-of-a-myth

 10. Tragische grap
   
  De positieve vrucht dragen we hoog in het vaandel, het geeft ons legitimatie om verder te zetten en de schade te vergoeilijken onder het mom van duurzame progressie, we zijn er immers mee bezig. De factor geld die als procesversneller diende om welvaart te creëren, lijkt nu de destructie aan te kondigen, de wereld verkeert in nood. Mensen met geld hebben duizend vaders, de verliezers zijn wees en mislukkelingen. De tragische grap is dat nu net de versnelde welvaartsgroei resulteert in de opeenstapeling van tegenstrijdigheden die elk gezond verstand tarten, het wantrouwen groeit en het absurdisme verschijnt aan de horizon, kristalhelder voor een minderheid die het ziet. Democratie kent z’n grenzen, een meerderheid houdt vast aan het goede, het kwade vangen we op in het sociale net dat we hiervoor bedacht hebben. Het sociale net creëert extra banen maar gaat voorbij aan de mallemolen waarin we verzand zijn geraakt, met man en macht trachten we iedereen terug in het arbeidscircuit te krijgen. De vraag stelt zich of we spelenderwijs niet iets vergeten zijn? Zijn we niet voorbij geschoten aan onze doelstelling? Hebben we geen nood aan een drastische ommekeer en/of heroriëntatie? Dit soort vragen adviseren om de klok even stil te zetten, kunnen we deze scheefgetrokken situatie nog rechtzetten en tegen welke prijs?

 11. hoe zei Gandhi dat ook alweer?: ‘er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebberigheid’ of iets in dier voege. En daar gaat het toch helemaal om? Van Paris Hilton’s moet je er niet te veel van hebben, maar van de indianen in het regenwoud maakt dat toch niks uit? (Zelf kom ik met m’n ecologische voetprint ook niet meer boven de 2 ha hoor.)
   
  Maar in heel west Europa hebben de autochtonen een gemiddeld geboortecijfer van +/- 1,3 heb ik eens geleerd. Wij sterven met onze cultuur dus langzaam uit, wat we dom vergrijzing noemen. Waarom wordt Europa niet leger dan? Dat is immers omdat de moslims een geboortecijfer van 8,1 hebben zoals ik gelijkop leerde. Ik zie er weinig op deze site, dus dit artikel zal wel weinig effect sorteren op de plaats waar dat zou moeten; in de moskee.
  Dan is het zo dat die mensen onze dienst over willen nemen (lees Xandernieuws.nl) wat hen op grond van deze cijfers, vermeerderd met de ongeremde instroom en onze zelfislamisering en straks wellicht deelname van Turkije met een goeie 10-15 jaar gemakkelijk moet lukken. In dat kalifaat is heel deze discussie niet relevant meer hoor. Daar gaat het anders!
   
  Maar ik heb een ander argument: deze aarde heeft een bepaald ‘toevallig’ evenwicht wat al een poosje (voor jullie al heel lang) in stand wordt gehouden. M.i. heeft deze aarde ook een doel; Iemand heeft dit bolletje met een bedoeling gemaakt, om daar plezier aan te beleven. Daar heeft Hij wezens op gezet (voor jullie toevallig wellicht) om daar ook plezier aan te beleven. Dat doen wij toch ook als we iets (event. toevallig) maken? En wij zijn die denkende en mogelijk dankende en erende wezens waar Hij meer plezier aan kan beleven als er meer van zijn, toch?
  Dat heb ik zelf ook; ik zou het leuk vinden als ik vorig jaar komende tijd een achterkleinkind zou krijgen, omdat mijn kleindochter de kortste dag daarvoor trouwde. Edoch eilaas beloofde zij mij dienaangaande geheel naar de huidige mode op eerst zeven magere jaren te rekenen, t.b.v. de persoonlijke consumptie en zulksoort doelen.
   
  Citaat:  “De weidegrond, het dubbele van deze oppervlakte, is lang niet voldoende om er één koe op te houden. Dit gaat dus problemen geven als de rest van de wereldbewoners net zoals de westerlingen ook melk gaan drinken”.
   
  Bovenstaande citaat trof mij weer diep in een oude wond van bijna 40 jaar geleden, toen iedere burgemeester en planoloog zich zo bewust was van het feit dat ons land overvol van mensen was, zodat bij te scholen stedenbouwers op de PDOB in Delft van een bioloog moesten leren hoe liefst 80 huizen op een hectare te bouwen, zonder dat de mensen elkaar aanvielen of zichzelf opvraten van de stress vanwege de van oudsher in ieder mens van nature ingebouwde dichtheidsdrempel. (weten we nog van de lemmingen?)
   
  In mijn artikeltjes herinnerde ik die lieden er dan graag aan dat we destijds net zoveel koeien hadden als huizen, maar dat koeien een ruimteconsumptie van een halve hectare per beest  voor hun rekening nemen, direct of indirect.
  In die tijd molk mijn buurman 17 koeien. Nu bouwt m’n overbuurman een stal voor 120 koeien, waar de bijna helft kalfjes bij komen. Maar economisch is een melkveestapel van 250 op dit moment beter, waar hij dus heen wil groeien.
  Over ruimtebehoefte gesproken!!  is er iemand in de politiek die daar op let?
  Krijgt u ook al een flat bijna in uw achtertuin? Inbreiding heet dat.

  1. wij die in de realiteit staan, dragen de zorg over deze planeet en alle leven daarop. Het geloof biedt niets dan wat het geloof ons wil doen geloven.

   persoonlijke aanvallen verwijderd – Germen

 12. Beste visionairen, waar blijft het innovatief denken naar de mogelijkheden, die toekomst gericht zijn om deze aardkloot leefbaar te houden, of blijven we struikelen over de geboortebeperking? Vanmorgen stond er een stuk in de Leeuwarden Courant over de miljardair Elon Musk. Hij wil tussen Los Angeles en San Francisco een buizenpost systeem maken, met zijn befaamde Hyperloop. Het systeem werkt op zon energie en is eigenlijk een futuristische transsport systeem. Op zich is het mi een revolutionair begrip, wat vooraf veel denkwerk zal geven, maar de mogelijkheden hierin zijn divers en groots. Denk bv aan minder CO2 uitstoot etc. In een pdf file op zijn blog legt hij uit over zijn plannen voor deze luchtdruk buizen. Ps deze pdf file kan men downloaden, het is wel in het engels. In ieder geval stof om over na te denken. Mvg Paul.
  http://www.dutchcowboys.nl/automotive/29393
   

 13. Quote Paul ” waar blijft het innovatief denken naar de mogelijkheden, die toekomst gericht zijn om deze aardkloot leefbaar te houden, of blijven we struikelen over de geboortebeperking?”

  In het eerste gedeelte van dit argument kan ik me zeer zeker vinden , in het tweede minder Paul , ik heb niet het idee dat er op de wijze die ik aandraag enige discussie is geweest omtrent de mythe omtrent overpopulatie die ik aandraag Welke direct betrekking heeft op het artikel.Ik ga ervan uit dat het een aangenomen dogma is en de geboortebeperking komt daar uit voort.Ik vraag me af hoe we kunnen blijven voortborduren op onwaarheden ?Hoezeer ik er zeker achter sta dat oplossingen aandragen een zeer goede zaak is , toch zal erkenning een vorm van vrijheid geven door de terugkerende spontaniteit en vrijheid in alles.Het nieuwe paradigma vereist het gewoonweg. Ook het Co2 probleem dus de aanname dat de Co2 uitstoot ons klimaat zou veranderen lijkt te komen uit een aangenomen consensus en gestimuleerd door corporatieve gelden en belangen.Het is verder op geen waardige wetenschap gebaseerd en wetenschappers die een tegengeluid vormen worden genegeerd of verstoten.Overigens heeft een groep hackers een einde gemaakt aan die bestaande hoax , en dat de daardoor ontstane industrie zichzelf niet opheft heeft natuurlijk weer met belangenverstrengeling en economische redenen te maken. Hier een paar linken welke getuigen : — http://www.biokemia.fi/Hackers-attack-Climatic-Research-Unit-CRU.html  :– Bevestiging van de hack.
  http://www.theguardian.com/environment/2009/nov/20/climate-sceptics-hackers-leaked-emails :–Mvg.Jasper

  1. Beste Jasper,  ondanks dat ik met pensioen ben en veel vrije tijd zou moeten hebben, kom ik echt tijd te kort. Mijn vrouw, waar ik zeer gelukkig mee getrouwd ben, geeft me altijd de volgende hint: ben je met visionair getrouwd of met mij. Ze heeft nadrukkelijk een punt, daar ik veel nadenk en bezig ben met alles wat het universum aangaat, gezien dus in al zijn diversiteit. Maw, ik heb een breed scala aan interesses. Dan hebben we ook nog afgelopen week onze 3 jongste kleinzoons over de vloer gehad, met plezier, die ook hun eigen aandacht vragen en tijd nodig hebben. Wat de overige visionairen aangaat, kan ik geen zinnig woord over zeggen. Wat ik wel weet dat het in de vakantie periode doorgaans rustig is op de site. Daarnaast zal de een wel en de ander niet willen reageren op een reaktie enzv.
    
   De link die je aangaf op 13-08-2013 om 22.39 heb ik gelezen en eerlijk gezegd ik kan er niets mee. Ik vond het nogal onrealistisch en is het ver van de werkelijkheid gelegen, althans mi. De eerste link op 14-08-2013 om 11.53 werkt niet. De tweede link daaronder werkt wel, maar wat wil je nu eigenlijk daadwerkelijk aangeven met die hackers? Dat is me niet helemaal duidelijk, zou je aub daar een wat duidelijker uitleg over willen geven. Bij voorbaat mijn dank. Mvg Paul.

   1. Beste Paul ik wilde eigenlijk aangeven met die hackers dat het punt wat je aanhaalt omtrent klimaats veranderingen reactie 14 aug 2013 10:49 dat die kennis daarover waarschijnlijk gebaseerd is op een ongegronde wetenschappelijke basis.De term minder Co2 uitstoot valt onder die noemer en heeft te maken met de in het leven geroepen climate-change hoax ,http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1707 –http://forum.tribalwars.nl/showthread.php?60238-Klimaathoax-amp-Klimaatopwarming — http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article116332834/Eine-Behoerde-erklaert-die-Klimadebatte-fuer-beendet.html De paginas over de hackers tonen aan dat men daadwerkelijk zaken aangepast heeft e.d om een agenda , die van de machtige corpocratie te volgen.De link over overpopulatie is een myth toont haast idem hetzelfde aan dat het geen echte fundering kent de wereldpopulatie heeft pieken en dalen en de natuur reguleert als het ware zich zelf op bevolkings-gebied.We worden zo belogen en bedrogen door de uitwerking van de corruptie dat we eigenlijk niks weten behalve dat er naast ook goede kennis vele leugens om ons heen zijn.Die site over overpopulatie is best uitgebreid en er staat veel te lezen.Mvg Jasper.

 14. Hoi Jasper, Ecologisch gezien, niet antropocentrisch, is de aarde gigantisch overbevolkt met mensen. Van geen enkele diersoort, laat staan zoogdiersoort, van onze grootte lopen er zoveel exemplaren rond als de onze: 7,1 miljard!!! De meeste diersoorten van onze grootte bestaan maximaal uit enkele miljoenen. Vele soorten worden bedreigd met uitsterven. En dan nog beweren dat onze planeet niet overbevolkt is met mensen. Alleen mensen kunnen zoiets geloven. Ik weet zeker dat geen enkele andere diersoort, indien hij onze verstandelijke vermogens bezat, het daarmee eens zou zijn.

  1. Beste petronio dank je voor je reactie je bekijkt het ecoloogisch gezien.Volgens mij is het eerder aan de huidige indeling van het systeem te wijten dat er zoveel scheef zit .En dat de mens juist daarom zoveel negatieve impact kan hebben op het gehele systeem.We kruipen met velen in dichtbevolkte steden e.d. en zien vanuit dat beeld als het ware de rest van de wereld. Maar dan zien we ook nog eens de wereld door een bril van diegenen die de hele zaak regiseren in de media , dus wat zal waarheid zijn in deze mag je jezelf afvragen.Je hebt een punt dat het zeker beter kan dan wat er nu lijkt te gebeuren.De link die Douwe jou aandroeg over perma cultuur gaat ook over verbetering en beter omgaan met de natuur er beter mee samen te werken.Of dat de noemer overbevolking gebaseerd is op een in het leven geroepen mythe zal duidelijk worden als het systeem het nieuwe paradigma aanvaard heeft , er zijn tekenen dat er veel gaande is op dat gebied en dat is positief te noemen maar het heeft tijd nodig volgens mij.Mvg Jasper.

   1. Hoi Jasper, Jij ook bedankt voor je reactie. Ik heb de hele wereld rondgereisd, ben in 5 van de 6 continenten geweest en heb meer dan 70 landen bezocht. Ik heb juist ook heel veel buiten de dichtbevolkte steden rondgekeken en heb met eigen ogen de verschrikkelijke consequenties mogen aanschouwen die louter het gevolg zijn van overbevolking. Of het nu het Amazonegebied, de Sahara of de Himalaya etc. aanging, overal trof ik de desastreuze gevolgen van puur menselijk aanwezigheid aan. En het heeft weinig met systeem-indeling te maken. Enkel en alleen met menselijke alomtegenwoordigheid . Geloof me, ik blijf het herhalen, onze planeet is echt overbevolkt met mensen.

    1. Enkel en alleen met menselijke alomtegenwoordigheid, maar misschien ook door milieu onvriendelijk gedrag.
     Dat is wat je onder systeem-indeling moet verstaan denk ik.
     Misschien kan het allemaal veel milieu vriendelijker.

    2. Dank je Bemoeier dat is inderdaad wat ik wens aan te kaarten. Vanuit een bepaald paradigma bekeken is het mogelijk dat je bepaalde onderliggende uitwerkingen van een scheef systeem over het hoofd ziet of misschien wel gestuurd door verschillende belangen dat je ze niet wenst te zien.Je overziet niet de gehele situatie omdat je vanuit een positie kijkt die je kan verblinden .Het kan zelfs zo zijn dat je door gericht te zijn op een andere uitkomst dat je bepaalde zaken mag negeren.Voorbeeld ; In de onder-ontwikkelde landen zijn dump-plaatsen ontstaan voor oude schepen en oud elektronisch afval pc’s , monitors , computerkasten trafo’s , oude olievaten noem het maar op , veel wat het luxe eisende westen niet kan gebruiken wordt gedumpt.Hoe het daar komt laten we even achterwege het ligt er , ik als zakenman of toerist ,wereld reiziger of misschien wel journalist /onderzoeker kom daar en zie aan de randen van de steden die ongeorganiseerde zooi en puinhopen waarop kinderen en volwassenen hun brood bij elkaar moeten scharrelen.Ik kom in andere landen en daar zie ik het ook door armoede geconcentreerde ontstane slums van hustlers/ scharrelaars.Nu ga ik het labelen en dus is mijn oordeel dat komt door dat er veel te veel mensen op aarde zijn.Dat terwijl veel van de gebieden die ik heb gezien juist die gebieden kunnen zijn waar mensen hun laatste toevlucht hebben gezocht vluchtend aangedreven door armoede , geconcentreerd op elkaar levend door een vampierachtig leegzuigend kapitalistisch systeem.Petronio ik geloof best dat je veel van de wereld hebt gezien maar als jij de werkelijke onderliggende oorzaken wenst te ontkennen of niet mee neemt is de doctrine geslaagd welke je misschien ook wel die luxe positie heeft verschaft die 70 landen te kunnen bekijken.Als jij daarin de uitwerking van een kapitalistisch systeem niet wenst mee te nemen mis je misschien wel de uiteindelijke werkelijke oorzaak.Dus uiteindelijk beschrijf je hier de scheefgroei van een kapitalistisch systeem.Omdat hetgeen je beschrijft simpelweg niet korreleert met statistische berekeningen die men kan vinden op de site overpopulation is a myth en die gegevens die daar worden gepresenteerd worden bevestigd door de cijfers van de U.N.Als men de tijd niet wenst te nemen omdat te bekijken en er op terug te komen met gerede tegen-argumenten misschien wel cijfers betreffende die statistieken heeft het weinig zin er verder over te discussieren.Dan komen we uit op een welbekende cirkelredenering. De puur desastreuze gevolgen kun je zeker gezien hebben en daar zijn oplossingen voor dat heet organisatie en oprechte investering dus ontwikkeling.Dus een betere indeling van  het systeem.Dat is hetgeen wat in het rijke westen een geheel ander beeld schept en ook dat systeem is aan verbetering toe omdat het kapitalisme overconsumptie stimuleert en dat bevordert indirect ook de scheefgroei wereldwijd.Maar waarbij ik ook moet opmerken dat wij mensen inderdaad zeer gemakzuchtig en weinig respectvol met de natuur om lijken te gaan.Vele mensen staan te ver af van de natuur en nemen daarin ook geen verantwoording meer.Komt wel goed , betalen we voor ,dat ruimen ze wel op.Dat laat ook mensen dingen uit het raam gooien of rondom zich heen op de grond gooien zonder schaamte , kinder accepteren het als normaal en geven het door aan hun kinderen.Prullenbakken onbereikbaar vaak te ver uit elkaar staand laat mensen ook soms uit schaamte om in de ogen van anderen niet als een watje/wimp gezien te worden dingen ter plekke op de grond gooien.Hou jij dat zo lang in je handen ? Gooi weg dat ruimen ze wel op!Betaal je toch belasting voor anders hebben anderen niks te doen! Ook een feit daarin blijft dat een corrupt systeem op allerlei lagen en condities corruptie uitlokt want als het systeem niks om mij geeft moet ik dan iets om het systeem geven , de wereld om mij heen? En in die gebieden die jij hebt gezien ontstaan die chaotische puinhopen heel vaak uit onmacht juist door een oneerlijk verdeeld systeem .Beste Petronio dat schept het scheve vertekende beeld wat jij lijkt te willen schetsen of kunt hebben aangenomen als waarheid.In werkelijkheid is er eigenlijk nog ruimte genoeg , de gehele indeling is in het geheel niet duurzaam te noemen omdat het huidige systeem werkelijke duurzaamheid misbruikt/verkracht wegens corruptie door een verkeerd kapatalistisch aangedreven en ingedeeld systeem.Mvg Jasper.

    3. Jasper, mijn compliment, dat heb je zeer goed verwoord, mi althans. In mijn 33 jr door de wereld heb ik dat ook mogen aanschouwen en daar lusten de honden geen brood van. Er is maar een pluspunt te bedenken in al die rotzooi en dat is India. Hier wonen mensen op de vuilnis bergen, deze mensen vangen ratten en eten die en wat ze over hebben wordt verkocht. Rat is in ons denken een onsmakelijk dier, maar bevat een rijkdom aan eiwitten. Verder kan ik ook geen zinnig positief beeld maken van al die rotzooi. Mvg Paul.

 15. weareallstardust

  Leuk artikel, interessant commentaar :)
  Ben van mening dat geboortebeperking tegen de natuur regels in gaat en dat de overbevolking plafon wel een keer bereikt wordt. Om te voorkomen dat we ons hoofd tegen het plafon stoten, zie ik niet veel meer opties dan meer naar de oplossingen te kijken die moeder natuur ooit heeft bedacht: Het zal u waarschijnlijk niet bevallen, maar kort door de bocht is het gewoon op tijd sterven. In het dierenrijk is het uitvallen van een orgaan of ledemaat fataal en als er niet op tijd voedsel te vinden is zijn er zelf dieren die haar eigen kroost opeten.
  Permacultuur kan de huidige gezondheidszorg niet instandhoudend, de gemiddelde leeftijd zal dalen, men moet ook bepalen of er nog een kind in het gezin bij kan en gevoed kan worden. Kortom, het resultaat is; bevolkingsdaling.
  mvg Raymond

  1. Goed artikel Paul , volgens mij valt er ook veel te halen via recycling van het afval van oogsten e.d en de combinatie van het ene afval van een oogst met een andere omdat de chemie per plant ook verschilt.Maar ook de bladerenoogst van gemeentes e.d daar word volgens mij nogal wat verspild
   (veegwagens?)Ik weet ook dat de opbrengst aan mest te verwaarlozen lijkt tegenover de opbrenst ervan , maar als de bodem weer gezond is zal men volgens mij veel minder geconcentrred kunnen opmesten .Verder brengt die ontwikkeling een mooie bijkomstigheid dichterbij dat boeren en biologen in goede samenwerking met behulp van natuurlijke vijanden bepaalde insecten kunnen weren.En ik noem het weren omdat ik bestrijding best een negatief woord vind in de context gezien van het samenwerken met de natuur om tot goede reslutaten te komen.En volgens mij is er samenwerking vereist omdat er kans zal zijn dat er een bepaalde kwetsbaarheid zou kunnen ontstaan omtrent een goede geslaagde oogst.Maar als de balans goed is zal dat niet zo’n vaart lopen.Of zie ik dat te lichtzinnig in dan ? Mvg.Jasper.

   1. Jasper, je gebruikt het woord recycling, eigenlijk zou dat boven aan het lijstje moeten staan. Las vanmorgen in de krant dat er teveel lege kantoren, huizen etc leeg staan. De project ontwikkelaars gebruiken liever schone onbebouwde grond om er iets nieuws op te zetten dan dat ze deze oude gebouwen opknappen enof het materiaal recyclen en hergebruiken, als ze dat zouden doen, scheelt het weer een stukje grond. Net zoals het methaangas, zouden de boeren moeten opvangen en hergebruiken op hun bedrijf. Insekten, die nadelig zijn voor de akkerbouw, zou je weer kunnen bestrijden met andere insekten, maar dit heeft ook weer zo zijn negatieve kant. Er is nog veel te doen en mogelijkheden zat, het is een kwestie van willen investeren. Dus dat zie je mi wel goed. Mvg Paul.

  1. Mooie ontwikkeling Paul , misschien zou het daarnaast een mogelijkheid kunnen hebben dat het zeezout wat hieruit onttrokken word hergebruikt kan worden voor consumptieve doeleinden?Ik geloof dat zeezout kostbare mineralen en sporenelementen bevat welke goed zijn voor het menselijk lichaam.Volgens dat gegeven kan men dat veel beter consumeren als het huidige in overvloed aanwezige vlakke natrium welke verkocht word onder de naam keukenzout e.d. alhoewel een toevoeging van jodium ook wel enig nut heeft ,voor de rest kent het natrium weinig waarde voor de mens.Het beste zou keltisch zeezout zijn met maar liefst 84 mineralen die een mens dagelijks nodig heeft.http://levendenatuur.nl/index.php/keltisch-zeezout

 16. Hier nog een stukje over de opkomst van Afrika en dan vooral gezien, de agrarische sector, men spreekt ook over de infrastructuur die alweer een stuk verbeterd is. Lees verder: http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-17-08-2013-Continent-van-de-toekomst.pdf  Maar er zal eerst eens een goede schoonmaak wind door het continent moeten waaien, want van die vuilnisbergen vol bezaaid met plastic etc, wordt de mensheid aldaar ook niet vrolijk van. In 1994 ben ik voor het laatst in Ghana geweest in de havenstad Accra. Ivm het plaatsen van een Olieboor platform. Met Wijsmuller, werd het platform op de juiste plaats gedirigeerd en vervolgens verankerd. Dit geschiedde voor de kust van de Nigerdelta. Daar het land toen destijds, zeer smerig en corrupt was, werd alles ingeslagen in Accra, maar ja daar was het ook zo corrupt als de pest. Als je kijkt naar de Nigerdelta, waar Shell crut olie boord, is het een van de grootste schandalen die de wereld kent van de olie bisnis. Ook hier is nog zeer veel te doen. Dan hebben we het nog niet gehad over de huizen waarin de gewone afrikaan in moet leven, denk hierbij aan de lemenhutten en bv makuti hutten. Dat zijn hutten die opgebouwd zijn van mangrove twijgen en daarna dicht gesmeerd met leem. Maw, er is nog heel veel te doen in dat continent. http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/shell-in-nigeria Mvg Paul.
   

 17. Ik heb het nog eens nagerekend. Totaal landbouwoppervlak 13 miljoen, weide 34 miljoen km2 (Wiki), gedeeld door 7 miljard kom ik uit op bijna 7000 vierkante meter bruikbare grond per persoon, pakweg een voetbalveld. En dat voor iedere persoon, inclusief baby’s en klinderen.
   
  Als je dan stopt met destructief wanbeleid (bossen kappen, platbranden, schaliegas, etc) en gaat beginnen met massale permacultuur en aangepaste consumptiepatronen moet het toch wel te doen zijn…? Natuurlijk inderdaad ook niet exponentieel blijven doorfokken!
   
   
   

 18. Zucht…! Blijkbaar begrijpt niemand hier dat je nog zo milieuvriendelijk, nog zo duurzaam (recycling etc.) kunt zijn, nog zoveel aan systemen kunt veranderen, nog zoveel permacultuur kunt introduceren en nog zo innovatief kunt denken en handelen, maar dat dat op de lange duur slechts lapmiddelen blijken te zijn als je niet ook aan geboortebeperking doet. Ik ben helemaal niet tegen al die maatregelen die jullie hierboven allemaal aandragen. Integendeel. Hoe komen jullie daarbij? En de armoede en honger in de wereld wordt inderdaad voor een groot deel veroorzaakt door de onnozelheid en egoïsme van een (kapitalistisch) systeem. Maar dat niet alleen. Het is ook de overbevolking die daarin bijdraagt. Jasper, jij denkt, omdat ik het hier simplistisch breng “Overbevolking”, “Geboortebeperking” (Ik had geen zin om hier een roman te schrijven) dat ik, wat dit aangaat, ook simplistisch denk. Ik hou wel degelijk rekening met al die factoren die jij/jullie noemt/noemen. Het punt is dat jij/jullie geen rekening houdt/houden met de factor overbevolking. Het is dus, zoals Douwe zelf zegt “en-en” en niet “of-of”. Ik heb geen scheef vertekend beeld. Ik heb hetzelfde beeld als jullie. Alleen besef ik dat aan jullie beeld een heel belangrijk gegeven ontbreekt: overbevolking. Want zoals ik al schreef: alle maatregelen zijn prima, maar zonder geboortebeperking slechts van korte duur. En het gaat trouwens niet alleen om menselijke armoede en honger (antropocentrisch), maar ook om de rechten van andere diersoorten. Als jullie dat niet inzien… Ik heb mijn best gedaan.

  1. Maar jij rekent maar met 1 aarde, er zijn zoveel andere planeten, het universum is zo groot. Inplaats van geboortebeperking denk ik dat we ons beter kunnen richten op een lange termijn overleving in samenwerking met deze planeet en vervolgens kijken hoe we andere bolletjes in de grote zwarte ruimte kunnen koloniseren. :-)

   Overigens heeft Germen een paar zeer interessante en leuke artikelen geschreven over geboortebeperking hier op visionair die je wellicht aanspreken: https://www.visionair.nl/?s=geboortebeperking

   1. Precies Douwe dat is een juiste visie die aansluit bij het denken vanuit het nieuwe paradigma
    als we alvast de samenwerking met de natuur en aarde herstellen ipv het op bestrijdings gebaseerde vernietigings en verdelgings denken wat een denken is ingegeven vanuit het oude paradigma.Dan zal de evolutie met grote sprongen vorm kunnen nemen en de technologische vooruitgang zal zich in een verbluffend snel tempo verder kunnen ontvouwen door de ontstane harmonie en het nieuwe evenwicht.
    Of geboorte beperking dan enige relevantie kent dat hangt af van de mogelijkheden tot de kolonisatie van andere planeten, voorlopig is er nog wel plaats genoeg en werk zat om de harmonie en het evenwicht op aarde te herstellen welke bereikt kan worden door de aanvaarding van het nieuwe paradigma.Mvg Jasper.

   2. Hoi Douwe, Als je bedoelt “Voorspellingen voor 2012…”, “Is het recht op voortplanting absoluut?” en “Het Olduvai scenario” dan verbaast het me niets dat ook deze artikelen schaamteloos antropocentrisch zijn. In de artikelen wordt geboortebeperking weliswaar noodzakelijk geacht (pluspunt), maar helaas slechts op mens-egoïstische gronden.
     
    Wat het artikel “De vraag van 500 miljoen” betreft worden alleen maar onzinnige methoden tot bevolkingsvermindering gepresenteerd. Slaat dus nergens op. Het gaat er bij mij om dat mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak om op vrijwillige basis (eventueel met stimuleringsmaatregelen van een overheid) niet meer dan twee kinderen te krijgen. Heel simpel, niks dictatuur of dwang etc.. Op de lange duur zal de wereldbevolking vanzelf dalen. En daar gaat het om.

 19. Er zijn hier vast veel betere rekenaars dan ik en anders is het waarschijnlijk al eens uitgerekend, maar ik ken het antwoord niet. Die 7 miljard mensen zijn evenzovele kacheltjes. Wat is de bijdrage van al die biomassa aan de opwarming van de aarde? Met z’n 2’en in een slaapkamer levert al een merkbaar effect op, dus met z’n 7 miljarden zal ook niet onopgemerkt blijven in de atmosfeer. En dan ook nog van onze koeien e.d. Maar misschien compenseert de toename van de mens de afname van andere warmbloedige biomassa. Wie heeft zulx al eens uitgerekend?

Laat een reactie achter