hawking

Hawking: wereldwijd verbod op AI-wapens redt mensheid

Worden we op een dag opgejaagd door bewapende drones en killer robots, die de mensheid tot de laatste sterveling uitroeien? Een aantal vooraanstaande wetenschappers en ondernemers, waaronder Hawking, Musk en Chomsky spreken hun zorg uit over de mogelijkheid dat kunstmatige intelligentie in aanvalswapens wordt ingezet. Ze pleiten voor een internationaal verbod.

Hun oproep komt mijns inziens geen dag te vroeg. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat snel en volgde in het verleden ruwweg de schatting, die Ray Kurzweil maakte op basis van de Wet van Moore. Kurzweil schat dat tegen 2030 een consumentencomputer van duizend dollar evenveel informatie kan verwerken als het menselijk brein en als het effectief geprogrammeerd is, de geestelijke capaciteiten van de mens kan evenaren. hawking

Stel je voor: een soldaat met de vastberaden wil om te doden, zonder enig medegevoel of geweten, een reactiesnelheid die duizenden malen hoger is dan die van een mens. Bovendien zo slim, dat hij iedere vijand te slim af kan zijn. Een kwaadwillende, bewapende kunstmatige intelligentie (en let’s face it: wapens worden ontwikkeld om de vijand uit te moorden, dus weaponized AI is zo kwaadaardig als je je logischerwijs voor kan stellen) kan heel wat kwaad aanrichten. Waarschijnlijk zelfs zoveel kwaad, dat het voortbestaan van de mens, of zelfs het leven op aarde wordt bedreigd.

De iBrain in actie. Bron/copyright: Neurovigil, Inc.

‘iBrain maakt telepathie met Hawking mogelijk’

Het is al  duizenden jaren onderwerp van legenden en speelt een belangrijke rol in veel science fiction en fantasy. Met elkaar converseren via gedachten. Doet de iBrain wat hij belooft?

Eeuwige stilte
Een groot aantal mensen is gekluisterd aan hun bed. De oorzaak: een hersenbeschadiging, die bijvoorbeeld spraak of het bewegen onmogelijk maakt. Het bekendste voorbeeld is uiteraard de natuurkundige Stephen Hawking, die zich door middel van een spraaksynthesizer verstaanbaar moet maken. Hawking leidt aan ALS, maar er zijn meer vergelijkbare ziekten: denk aan patiënten in coma of een ernstige mate van motorisch hersenletsel. De patiënten zitten als het ware opgesloten in hun hoofd. Niet verwonderlijk zijn neurologen dan ook druk bezig met het vinden van methoden om gedachten te lezen. Hiermee zou het isolement van deze patiënten doorbroken worden.

De iBrain in actie. Bron/copyright: Neurovigil, Inc.
De iBrain in actie. Bron/copyright: Neurovigil, Inc.

Hersengolflezer
Onderzoeker en uitvinder Philip Low, een in 1980 geboren neuroloog en bedrijfsleider van het Californische bedrijf NeuroVigil in San Diego, ontwikkelde de iBrain. De iBrain krijgt steeds meer aandacht als mogelijk alternatief voor kostbare en lastige slaaplabs, waar de patiënt de nacht moet doorbrengen. De iBrain is een soort draagbare hersengolflezer (EEG-lezer). Het hersengolfpatroon wisselt al naar gelang de denkactiviteit. Ook hersenziekten brengen een ander hersengolfpatroon met zich mee. Het toestelletje gebruikt een enkel kanaal om de elektrische signalen door te geven.

De ruwe data zijn echter moeilijk te lezen. De metingen worden namelijk verstoord doordat de hersenlobben en de schedel het veld verstoren. Ze worden daarom ge:interpreteerd met het algoritme dat Low tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde.

Experiment op Hawking
Low wil nu proberen de hersengolven van Hawking’s gedachten, zoals weergegeven door de iBrain, te lezen. Hierbij moet Hawking leren  zijn hersenen een duidelijk, herhaalbaar patroon te laten produceren dat gemakkelijk vertaald kan worden in een woord of letter. Dit principe, biofeedback, dateert overigens al van de jaren zeventig. In een eerste experiment kon het algoritme de hersensignalen van de motorische hersenschors in Hawkings brein herkennen, toen hij in gedachten een tennisbal fijnkneep. Er zijn nu vervolgexperimenten gepland bij grote groepen ALS patiënten en anderen met soortgelijke ziekten.

Resultaten net op tijd
Hawking is nu (2012) zeventig jaar oud en naarmate de ziekte steeds meer voortschrijdt, kan hij steeds minder spieren bewegen. Eén van de weinige spieren die hij nog kan bedienen zit in zijn kaak; de signalen daarin worden nu door een infraroodbril gelezen. Hij heeft nu enkele minuten nodig om zelfs een korte boodschap te produceren. Op dit moment is volgens Hawking de kaakswitch sneller, maar mocht daar verandering in komen, dan stapt hij graag over. Als ook de kaakspier uitvalt, zal hij waarschijnlijk zelfs wel moeten.

Het apparaat kan patiënten die nu vaak alleen met hun ogen kunnen knipperen, helpen om bijvoorbeeld een e-mail te versturen of het licht aan en uit te doen.

Medicijngigant Hoffmann-La Roche test de iBrain nu ook bij neurologische trials van nieuwe medicijnen. Onderzoekers kunnen zo aan de hand van de veranderingen in hersengolven aflezen of en hoe de medcijnen werken.

In de verdere toekomst zullen veel gevoeliger en verfijnder opvolgers van dit en soortgelijke apparaten vermoedelijk ook gedachtenspraak kunnen opvangen en uiteindelijk zelfs een mindscan kunnen doen: een kopie van de informatie in de hersenen maken en opslaan op een harde schijf of andere geheugendrager.

Lees ook
Hersenscanner leest dromen
Kan de menselijke geest overgezet worden in een computer?

Bron
A Little Device That’s Trying to Read Your Thoughts, New York Times (2012)