Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com

Homohuwelijk: zin of onzin?

Het in Nederland uitgevonden zogeheten homohuwelijk wordt steeds populairder. Recent is door middel van een referendum, een in Nederland onbekend democratisch middel, het homohuwelijk in Ierland door een meerderheid van de stemmers goedgekeurd. Vanzelfsprekend zijn de Nederlandse progressieven erg blij met hun succesvolle zendingsdrift. Maar hoe zinnig is het homohuwelijk eigenlijk?

Wat is een huwelijk?
Een huwelijk is een geformaliseerde band tussen een man een vrouw, die een door de maatschappij geaccepteerde manier biedt om seks te beleven. Uit vaginale seks tussen vrouw en man komen vaak kinderen voort. Een huwelijk diende er in de tijd dat er nog geen DNA-testen bestonden voor, om kinderen te beschermen. Het is voor iedereen duidelijk, wie de vader en de moeder is van een kind van een getrouwd paar en wie er voor gaat zorgen. Vandaar dat succesvolle maatschappijen het huwelijk en het hiermee  nauw verbonden gezin effectief beschermen. Er bestaan soms bizarre vormen van huwelijken, bijvoorbeeld het huwelijk met een geest in Marokko of met een dier in India. Deze worden vaak om religieuze redenen gesloten. ‘Huwelijk’ is overigens een verzamelterm die vaak sterk verschillende relaties uitdrukt. Het ‘huwelijk’ bij veel Afrikaanse Bantoevolken en islamieten is in feite een soort eigendomsrelatie, waarbij de man een bruidsschat betaalt voor het eigendom, resp. een soort lease, van de vrouw. Dit verschilt sterk van het westerse, hindoestaanse of Tibetaanse huwelijk.

Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.
Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.

Seksualiteit is een belangrijke kracht binnen de menselijke soort. Het seksuele instinct bestaat primair om de soort voort te laten blijven bestaan. Seks is de enige reden dat er verder nutteloze mannen bestaan: dankzij seks kunnen genen uitgewisseld worden en is er evolutie mogelijk. Bij de mens, als sociale soort, is seks door de evolutie op vernuftige wijze ontwikkeld als middel om gezinnen te vormen en mannen te betrekken bij een gezin. Er komen bij seks, evenals bij verliefdheid, oxytocinen vrij, die de paarbinding versterken. Omdat mensen een sterke paarbinding kennen, en mannen ook actief betrokken zijn bij de verzorging van het gezin, spelen mannen bij mensen een veel belangrijker rol bij het overleven van de soort dan bij veel andere zoogdiersoorten.

Wat is een homo?
Bij ongeveer negentig procent van de mensen bestaat er een overwegende seksuele aantrekkingskracht tot leden van het andere geslacht: zij zijn heteroseksueel. Ongeveer vijf tot tien procent van de mensen voelen zich meer aangetrokken tot mensen van hun eigen sekse: homoseksualiteit. Omdat het gezin, zie voor, van absoluut levensbelang is voor een succesvolle maatschappij, bestaan er van oudsher strenge taboes op alle seksrelaties buiten het (heteroseksuele) huwelijk. Bij islamieten en, in bijbelse tijden, orthodoxe joden, uit zich dit bijvoorbeeld in draconische straffen, zoals stenigingen en het van hoge gebouwen afwerpen van resp. overspelige gehuwden en praktiserende homo’s. Andere culturen waren toleranter, maar erg populair zijn zowel mannelijke als vrouwelijke homo’s doorgaans niet. Ook in de westerse wereld is het verbod op seks buiten het huwelijk en “sodomie” pas halverwege de twintigste eeuw afgeschaft.

Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com
Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met arrangementen voor homohuwelijken. Bron: miamiandbeaches.com

Op het moment van het schrijven van dit artikel, 2015, bestaat er een grote vrijheid voor het beleven van seksualiteit, waaronder homoseksualiteit. Alleen seks met kinderen stuit in de westerse wereld op grote weerzin, onder meer gezien de grote geestelijke schade die bij kinderen door kindermisbruik aan wordt gericht.

Homo’s en huwelijk
Ook homo’s zijn mensen, en afgezien van de afwijkende seksuele voorkeur in grote lijnen onderhevig aan dezelfde gevoelens als heteroseksuelen. Bij deze gevoelens hoort ook paarbinding. Verliefde homo’s willen vaak maatschappelijke erkenning voor hun wederzijdse gevoelens. Bij vrouwelijke, en, zeldzamer, mannelijke homo’s speelt hier ook de drang mee om kinderen te krijgen. Een huwelijk biedt, zoals gezegd, van oudsher een maatschappelijk geaccepteerde manier om kinderen te erkennen en in een gezin op te laten groeien. Vandaar dat homo-activisten er voor ijverden om ook een homohuwelijk in te voeren, dat dezelfde rechten en plichten kent als een burgerlijk huwelijk.

Heeft een homohuwelijk, of een huwelijk in het algemeen, zin?
Er is duidelijk een behoefte onder veel homo’s om hun relatie maatschappelijk te laten erkennen als homohuwelijk. Wat twee volledig toerekeningsvatbare mensen onderling afspreken is vanzelfsprekend hun zaak. Ik ben zelf getrouwd geweest en ik zie er niet echt de zin van in. Je bezit wordt samengevoegd, de gemeenschap van goederen, en er ontstaat een onderhoudsplicht voor je ex-partner tot twaalf jaar na de scheiding, ook als de partner die onderhoud betaalt geen schuld heeft aan de scheiding.

De enige situatie waarin een huwelijk zin heeft, is als er sprake is van kinderen. Het krijgen van kinderen is geen besluit dat lichtvaardig moet worden genomen en vereist een stabiele relatie. De verregaande burgerlijke verknoping die bij een huwelijk ontstaat, maakt het onaantrekkelijk om het gezin op te breken. De vraag is alleen, of dit traditionele middel ook het best denkbare middel is. Op dit moment is biologisch vader- of moederschap ondubbelzinnig vast te stellen met DNA-testen. Daarmee kan de onderhoudsplicht vrij eenvoudig vastgesteld worden, de zogeheten gedwongen erkenning van kinderen.