Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com

Homohuwelijk: zin of onzin?

Het in Nederland uitgevonden zogeheten homohuwelijk wordt steeds populairder. Recent is door middel van een referendum, een in Nederland onbekend democratisch middel, het homohuwelijk in Ierland door een meerderheid van de stemmers goedgekeurd. Vanzelfsprekend zijn de Nederlandse progressieven erg blij met hun succesvolle zendingsdrift. Maar hoe zinnig is het homohuwelijk eigenlijk?

Wat is een huwelijk?
Een huwelijk is een geformaliseerde band tussen een man een vrouw, die een door de maatschappij geaccepteerde manier biedt om seks te beleven. Uit vaginale seks tussen vrouw en man komen vaak kinderen voort. Een huwelijk diende er in de tijd dat er nog geen DNA-testen bestonden voor, om kinderen te beschermen. Het is voor iedereen duidelijk, wie de vader en de moeder is van een kind van een getrouwd paar en wie er voor gaat zorgen. Vandaar dat succesvolle maatschappijen het huwelijk en het hiermee  nauw verbonden gezin effectief beschermen. Er bestaan soms bizarre vormen van huwelijken, bijvoorbeeld het huwelijk met een geest in Marokko of met een dier in India. Deze worden vaak om religieuze redenen gesloten. ‘Huwelijk’ is overigens een verzamelterm die vaak sterk verschillende relaties uitdrukt. Het ‘huwelijk’ bij veel Afrikaanse Bantoevolken en islamieten is in feite een soort eigendomsrelatie, waarbij de man een bruidsschat betaalt voor het eigendom, resp. een soort lease, van de vrouw. Dit verschilt sterk van het westerse, hindoestaanse of Tibetaanse huwelijk.

Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.
Absoluut onaanvaardbaar voor westerlingen, voor traditionele moslims heel normaal: het kindhuwelijk.

Seksualiteit is een belangrijke kracht binnen de menselijke soort. Het seksuele instinct bestaat primair om de soort voort te laten blijven bestaan. Seks is de enige reden dat er verder nutteloze mannen bestaan: dankzij seks kunnen genen uitgewisseld worden en is er evolutie mogelijk. Bij de mens, als sociale soort, is seks door de evolutie op vernuftige wijze ontwikkeld als middel om gezinnen te vormen en mannen te betrekken bij een gezin. Er komen bij seks, evenals bij verliefdheid, oxytocinen vrij, die de paarbinding versterken. Omdat mensen een sterke paarbinding kennen, en mannen ook actief betrokken zijn bij de verzorging van het gezin, spelen mannen bij mensen een veel belangrijker rol bij het overleven van de soort dan bij veel andere zoogdiersoorten.

Wat is een homo?
Bij ongeveer negentig procent van de mensen bestaat er een overwegende seksuele aantrekkingskracht tot leden van het andere geslacht: zij zijn heteroseksueel. Ongeveer vijf tot tien procent van de mensen voelen zich meer aangetrokken tot mensen van hun eigen sekse: homoseksualiteit. Omdat het gezin, zie voor, van absoluut levensbelang is voor een succesvolle maatschappij, bestaan er van oudsher strenge taboes op alle seksrelaties buiten het (heteroseksuele) huwelijk. Bij islamieten en, in bijbelse tijden, orthodoxe joden, uit zich dit bijvoorbeeld in draconische straffen, zoals stenigingen en het van hoge gebouwen afwerpen van resp. overspelige gehuwden en praktiserende homo’s. Andere culturen waren toleranter, maar erg populair zijn zowel mannelijke als vrouwelijke homo’s doorgaans niet. Ook in de westerse wereld is het verbod op seks buiten het huwelijk en “sodomie” pas halverwege de twintigste eeuw afgeschaft.

Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met huwelijksarrangementen voor homo's. Bron: miamiandbeaches.com
Miami probeert tegenwoordig bezoekers te trekken met arrangementen voor homohuwelijken. Bron: miamiandbeaches.com

Op het moment van het schrijven van dit artikel, 2015, bestaat er een grote vrijheid voor het beleven van seksualiteit, waaronder homoseksualiteit. Alleen seks met kinderen stuit in de westerse wereld op grote weerzin, onder meer gezien de grote geestelijke schade die bij kinderen door kindermisbruik aan wordt gericht.

Homo’s en huwelijk
Ook homo’s zijn mensen, en afgezien van de afwijkende seksuele voorkeur in grote lijnen onderhevig aan dezelfde gevoelens als heteroseksuelen. Bij deze gevoelens hoort ook paarbinding. Verliefde homo’s willen vaak maatschappelijke erkenning voor hun wederzijdse gevoelens. Bij vrouwelijke, en, zeldzamer, mannelijke homo’s speelt hier ook de drang mee om kinderen te krijgen. Een huwelijk biedt, zoals gezegd, van oudsher een maatschappelijk geaccepteerde manier om kinderen te erkennen en in een gezin op te laten groeien. Vandaar dat homo-activisten er voor ijverden om ook een homohuwelijk in te voeren, dat dezelfde rechten en plichten kent als een burgerlijk huwelijk.

Heeft een homohuwelijk, of een huwelijk in het algemeen, zin?
Er is duidelijk een behoefte onder veel homo’s om hun relatie maatschappelijk te laten erkennen als homohuwelijk. Wat twee volledig toerekeningsvatbare mensen onderling afspreken is vanzelfsprekend hun zaak. Ik ben zelf getrouwd geweest en ik zie er niet echt de zin van in. Je bezit wordt samengevoegd, de gemeenschap van goederen, en er ontstaat een onderhoudsplicht voor je ex-partner tot twaalf jaar na de scheiding, ook als de partner die onderhoud betaalt geen schuld heeft aan de scheiding.

De enige situatie waarin een huwelijk zin heeft, is als er sprake is van kinderen. Het krijgen van kinderen is geen besluit dat lichtvaardig moet worden genomen en vereist een stabiele relatie. De verregaande burgerlijke verknoping die bij een huwelijk ontstaat, maakt het onaantrekkelijk om het gezin op te breken. De vraag is alleen, of dit traditionele middel ook het best denkbare middel is. Op dit moment is biologisch vader- of moederschap ondubbelzinnig vast te stellen met DNA-testen. Daarmee kan de onderhoudsplicht vrij eenvoudig vastgesteld worden, de zogeheten gedwongen erkenning van kinderen.

8 gedachten over “Homohuwelijk: zin of onzin?”

 1. Mja misschien moet het wat minder moeilijk en krampachtig worden. Het krijgen van kinderen is niet alleen in het belang van degene die ze krijgen.
  Maar van ons allemaal omdat het de vergrijzing tegengaat.
  En misschien moet je daarom je kinderen naar een kostschool kunnen brengen die door de staat betaald wordt als je gaat scheiden.
  Dan wordt het huwelijk misschien wat aantrekkelijker, en het individualisme minder.

 2. Douwe Beerda

  //Alleen seks met kinderen stuit in de westerse wereld op grote weerzin. //

  Volgens mij stuit verkrachting van volwassen personen ook op grote weerzin. Elke vorm van seks waarbij niet beide partijen uit vrije wil deelnemen stuit op grote weerzin. Daar valt seks met kinderen eigenlijk automatisch ook altijd onder.

 3. Jaap Hermsen

  Visionair zou niet visionair zijn als het geen aandacht zou hebben om de sociale ontwikkelingen te volgen. Sociale (lees: seksuele) progressie blijkt echter bijzonder lastig te zijn i.t.t. technologische progressie. Hoelang heeft het bijvoorbeeld moeten duren om het huwelijk tussen gelijke seksen mogelijk te maken?
  In het homohuwelijk worden biseksuelen wel genoemd, maar zij zijn eigenlijk de vergeten groep. Met een sterke binding en verlangen naar beide seksen worden biseksuelen dus tekort gedaan (wat ook nog héél lang kan gaan duren). Het ligt in de verwachting dat in de toekomst biseksuelen hun recht op een wettelijk huwelijk in een duurzame driehoeksverhouding geregeld willen zien.
  Sodom en Gomorra zullen conservatieve krachten zeggen, bovendien is bigamie verboden. Toch zou m.i. het ideaal van biseksualiteit ooit bespreekbaar moeten worden. Gezinnen worden namelijk groter (voordelen: grotere huizen, zorgtaken makkelijker regelen, e.d.) en eigen kinderen krijgen wordt dan ook mogelijk (homo-ouders zijn immers aangewezen op adoptiekinderen of draagmoeders/zaaddonoren). De wereld als geheel wordt vriendelijker als biseksuelen ook de erkenning zouden krijgen die zij verlangen.
  Ik zie zelf om eerlijk te zijn de problemen niet zo in de wetenschap dat de wereld nooit helemaal af is..

 4. Vóórdat de grote religies zich verenigd hadden in diverse, op elkaar aansluitende doctrines, was biseksualiteit bijvoorbeeld een teken van beschaving. De oude Griekse cultuur is daar een goed voorbeeld van. Maar goed, de invloeden van religies nemen steeds meer af, al kampen we dan nog wel met sterk opvallende fanatici. Zij strijden een strijd die ze bij voorbaat al verloren hebben. Het kost ons veel bloed, maar verlost ons zo uiteindelijk ook helemaal van hun genen. Deze mensen met hun onredelijk agressieve doctrine overtuigingen en aanleg daarvoor, zonder enig bewijs te hebben voor de geldigheid van hun doen en laten. Ze veroordelen alles en iedereen, maar als niemand kijkt doen ze precies wat hun naar goeddunken uitkomt. Super hypocrieten dus!!!

  1. Antares, klopt helemaal! Het zal nog heel wat bloed kosten om van die bloeddorstige reli- nazistische bendes zoals IS, de taliban en meer van dat tuig af te komen. En nog meer als er op korte termijn, het liefst onmiddellijk, niet radicaal ingegrepen wordt om deze parasitaire kankergezwellen in de mensheid met wortel en tak uit te roeien. Zie het voorbeeld van de nazi’s: in de jaren dertig toen het westen koos voor het verraad van Munchen inplaats van de Tsjechen bij te staan had men Hitler nog redelijk makkelijk kunnen stoppen met een vastberaden militaire ingreep van Frankrijk en Groot-brittannie. Twee jaar later was daarvoor de bloedrige en Europa verwoestende tweede wereldoorlog nodig.

    1. En wat hypocritie betreft: de casino’s en nachtclubs van bv Monaco, Londen, Parijs etc. Draaien voor een groot deel op de olie sjeiks uit het midden oosten. Die zgn niet alcoholgebruikende en niet gokkende huichelaars, voor het thuisfront hangen ze de orthodoxe, strenggelovige moslim uit, komen hier de bloemetjes eens goed buiten zetten…

Laat een reactie achter